Christian Kluxen

A11 B12 C1
INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL
JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie HenrietHenrie
te Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr., Smedegård, Rø, købte 1946
Knardrupgård pr. Maaløv, forpagtede tillige nabogården Enghavegård, solgte
Knardrupgård 1952, hvorefter han forpagtede Eskemosegård ved Birkerød; ejede
ved sin død Katholm i Skævinge. Børn: D1-D6.
D1
D1. Ole Koefoed Grønbech,, f. 18/11 1932, forpagter
af Enghavegård pr. Maaløv, 1966-2000 gdr., Tofteegård, Vig, Nykøbing S., g. 23/10 1955 Karen Birgit
Jørgensen (datter af gdr. Peter Søren Christian J.,
Fredensborg, og Karen Solveig Jørgensen), f. 27/5
1935. Børn: E1-E3.
E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård,
Lindebje
Vig,
siden 2000 Toftegård.
landbrugs
E2. Elisabeth Grønbech,, f. 7/3 1959, landbrugstekniker, x Lars Martin Petersen (søn af gdr.
Martin Carl P., Stensbjerg, Vojens, og Anna Jennsine Jacobsen), f. 27/5 1959, elektriker, Kolding.
Kolding
Æ.o. i 2004. Børn: F1-F2.
F1. Signe Grønbech Petersen, f. 11/10 1989.
F2. Martin Grønbech Petersen, f. 17/3 1993.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 1-12-2011
A11 B12 C1
E3. Charlotte Grønbech, f. 6/6 1964, sygeplejerske,
plejerske, København.
København
D2. Thorkild Koefoed Grønbech, f. 12/10 1934, d.
29/1 2011, gdr., Æggården, Kappelskov pr. Hilleerød, g. 2/5 1962 Verena Guyer (datter af gdr. Alfred
G., Ottenhausen, Seegräben, Schweiz, og Louise
Huber), f. 17/8 1940. Børn: E1-E3.
E1. Peter Grønbech,, f. 9/11 1963, gdr., HagelseHagels
gård, Ølsted, g. 6/6 1998 Lene Kristiansen (datter
af gdr. Poul K., Venslev, Skibby, og Dagny NielNie
sen), f. 28/8 1970, social- og sundhedshjælper.
Børn: F1-F2.
F1. Claus Grønbech, f. 7/10 2000.
F2. Lærke Grønbech, f. 19/2 2004.
E2. Marianne Louise Grønbech,, f. 5/7 1966, g. 21/2
2000 John Kenneth Andersen (søn af ekspor
portchauffør Bent Erik A., og Sigrid Olivia Strömma,
Odense), f. 3/5 1965, afdelingschef i Kommerzzbank i Luxenburg.
E3. Hans-Jakob Grønbech, f. 2/2 1970, elel
installatør, Hillerød, x 1999 Karin Bjørnbak Niellsen (datter af Knud Bjørnbak N. og Kirsten Veestergård), f. 5/1 1972. Børn: F1-F2.
F1. Naja Grønbech Bjørnbak, f. 3/2 2003.
F2. Alex Grønbech Bjørnbak, f. 5/4 2005.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 1-12-2011
A11 B12 C1 (Side 2)
D3. Lene Camilla Grønbech,, f. 19/2 1939, sygeplejersygepleje
ske, Brønderslev, g. 19/8 1961 Svend Ladefoged
(søn af overlærer Carl Marius L., Hatting pr. HorHo
sens, og Eleonora Petersen), f. 30/9 1938, fotohanddler, Hjørring. Æ.o. Børn: E1-E2.
E1. Anne Birgitte Ladefoged,, f. 14/2 1962,
kontorassistent, g. 23/8 1986 Bent Mogens Mikke
kelsen (søn af Svend Aage og Erna M., Hjørring),
ring), f.
28/10 1951, buschauffør, Hjørring. Børn: F1-F2.
F2.
F1. Louise Ladefoged Mikkelsen, f. 14/12 1984.
F2. Michael Ladefoged Mikkelsen, f. 19/6 1992.
E2. Mads Ladefoged, f. 3/9 1966, ingeniør, Ålborg,
g. 15/8 2003 Anne Marie Winther Jacobsen (datter
ter
af Ilse og Sophus J.), f. 12/9 1967, sygeplejerske,
ske,
Ålborg. Børn: F1-F2.
F1. Karoline Winther Ladefoged, f. 24/10 2000.
F2. Jonas Winther Ladefoged, f. 1/3 2003.
D4. Mogens Koefoed Grønbech, f. 17/7 1940, rejseemontør, Sønderup, Slagelse, g. 28/8 1965 Elna
Mortensen (datter af kontorist Carlo M., Rønne, og
Lilly Kure ), f. 11/7 1942, barneplejerske.
Børn: E1-E2.
E1. Henrik Koefoed Grønbech, f. 20/6 1966, autoohandler, Slagelse, g. 14/8 1999 Betina Jeanette
Mouridsen (datter af læge Svend Ove M., Korsør,
sør,
og Irene Inge
ge Himmelev Carlsen), f. 9/3 1961,
kontorassistent, Korsør.
Børn: F1-F2.
F1. Laura Louise Grønbech, f. 25/3 1999.
F2. Nikolai Koefoed Grønbech, f. 2/1 2002.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 1-12-2011
A11 B12 C1 (Side 3)
E2. Maria Grønbech, f. 5/5 1969, afspændingsafspændings
pædagog, g. 5/9 2002 Brian Willumsen (søn af
maskinarbejder Hans Erik W., Hillerød,, og Jette
L. Hansen, Helsinge),
), f. 24/12 1965, ingeniør,
Sdr. Jernløse. Børn: F1-F2.
F1. Nanna Grønbech Willumsen, f. 29/9 2001.
F2. Kalle Grønbech Willumsen, f. 9/3 2003.
D5. Birgith Johanne Grønbech, f. 11/8 1944, barneeplejerske, g. 25/6 1966 Jørn Bagger (søn af gdr. Jaacob og Signe B., Hovedgård, Jylland), f. 17/4 1945,
kaptajn i forsvaret, bor Erritsø, Fredericia.. Børn:
E1-E3.
E1. Michael Grønbech Bagger, f. 27/6 1968, proojektleder / Grafiske branche,, Odense, g. 28/2
1997 Pia Weiss Christensen (datter af direktør
Thom Weiss C., Odense, og Anna-Lise
Lise Hauberg
Hansen), f. 6/4 1966, lærer. Børn: F1-F3.
F1. Victor Weiss Bagger, f. 26/12 1993.
F2. Oliver Weiss Bagger, f. 2/11 1996.
F3. Tobias Weiss Bagger, f. 10/12 1997.
E2. Claus Grønbech Bagger, f. 25/2 1972, lærer, g.
4/3 2000 Christina Dahlquist (datter af intonatør
Finn Johann D., Tinglev, og Grethe Bruun Jennsen), f. 22/6 1973, socialrådgiver. Børn: F1-F2.
F1. Lucas Dahlquist Bagger, f. 27/10 1999.
F2. Lea Dahlquist Bagger, f. 22/9 2003.
eE3. Lotte Grønbech Bagger, f. 14/8 1977, sygeplejerske, Odense, x Mads Peacock (søn af terapeut
Stuart P. og pædagog Marianne Christensen),
ristensen), f.
29/8 1978, cand scient. / projektleder. Barn: F1.
F1. Emily Peacock, f. 5/4 2005.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 1-12-2011
A11 B12 C1 (Side 4)
D6. Johan Koefoed Grønbech,, f. 21/6 1947, gdr.,
Katholm, Skævinge, g. 19/5 1973 Susanne Anette
Jensen (datter af Jens Christian og Agnethe J., KilKi
detoftegård,
egård, Skævinge), f. 3/7 1951, bankassistent.
Børn: E1-E2.
E1. Casper Koefoed Grønbech,, f. 28/4 1975, agronom, KøbenKøbe
havn.
automekaniker HilleE2. John Koefoed Grønbech, f. 3/3 1978, automekaniker,
rød, g. 31/5 2008 Heidi Bæk Vestergaard (datter af lastbilchauflastbilchau
før Carsten Bay Petersen og salgsassistent Lise Bæk V.), f.
29/12 1977, sygeplejerske. Børn: F1-F2.
F1. Lerke Vestergaard Grønbech, f. 27/2 2008.
F2. Emilie Vestergaard Grønbech, f. 25/7 2010.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 1-12-2011
A11 B12 C1 (Side 5)