PROGRAM FORÅR 2015

A3 B1 C11
ELLEN SONNE HANSEN, f. 10/12 1890, d. 22/3 1974, lærer, bibliotekar ved
biblioteket i Nexø, g. 14/7 1917 NIELS ANTON NIELSEN (søn af husmand Axel
Christian N., Hørby, Vendsyssel), f. 28/11 1886, d. 26/12 1928, lærer i Nexø.
Børn D1-D2.
Børn:
D2. Gg. 4/6 1945 KARL THORVALD PETERSEN (søn af pastor J.A.P.,
Østermarie, og Thora Emilie Hansen), f. 12/6 1885, d. 24/4 1958, stationsforstanstationsforsta
der i Nexø indtil 1945, amtsrevisor 1945-55,
1945 55, medlem af Nexø skatteråd 1946-55.
1946
D1. Vagn Sonne, f. 13/10 1917, d. 16/3
2008, civilingeniør, afdelingsingeniør
i Roskilde amtskommune, g. 9/8 1942
Grete Johannessen (se bill.) (datter af
grosserer Valdemar J. og Alma Grossmann), f. 3/8 1919, d. 21/2 1972.
Børn: E1-E3. Gg. 10/9 1977 Ellen
Margrethe Kofoed (datter af bankfuldmægtig Erling K., Rønne, og Karen MarMa
grethe Kyhn Madsen), f. 17/10 1939, sygeplejerske. Æ.o. x 23/6 1994 Else Topsøe-Jensen (født Smidth) (se billede til højre), f. 22/7 1919,
1919 tidligere indvandrerkonsulent ved Korsør skolevæsen.
E1. Per Sonne,, f. 20/10 1943, cand. mag., lektor
ved Midtfynsk gymnasium, Ringe, g. 17/3 1967
Ingrid Halling Jacobsen (datter af ingeniør Leif
J., København, og Sofia Halling), f. 1/5 1944, læærer. Børn: F1-F2.
F1. Nikolaj Sonne, f. 17/1 1971, ingeniør, g. 5/6
1999 Dorthe Iwan Jensen (datter af Lilian Iwan
J., Ringe), f. 15/4 1973, cand. negot., Danfoss,
Sønderborg. Barn: G1-G2
G1. Sofia Iwan Sonne, f. 27/2 2003.
G2. Ida Iwan Sonne, f. 4/11 2004.
NEXØ
NEXØ-GRENEN
ændret 13-10-2010
A3 B1 C11
F2. Katrine Sonne, f. 14/9 1973, d. 20/9 1992.
E2. Birgitte Sonne, f. 7/8 1948, lærer, g. 5/1 1975
Frederik Mogens Zeuthen (søn af pastor Mogens
Z., Ordrup, og Tove Abrahamsen), f. 30/12 1947,
læge, Roskilde. Børn: F1-F3.
F1. Caroline Zeuthen, f. 17/5 1975, lærer, g. 13/5
2006 Jakob Uhre Schmidt (søn af Christian Fogh
S., Vorbasse, og Emmy Sørensen), f. 10/11
1973, psykolog, Vejle. Børn: G1-G3.
G1. Emilie Zeuthen Schmidt, f. 24/8 2002.
G2. Gustav Zeuthen Schmidt, f. 18/10 2005.
G3. Clara Zeuthen Schmidt, f. 19/9 2007.
F2. Frederik Jacob Zeuthen, f. 13/5 1977, kemiingeniør, København, g. 13/11 2004 Louise
Hjerrild (datter af Jørn Lerbjerg H., og Inge
Merete Holm Christensen), f. 9/10 1979, kemiingeniør, København. Børn: G1-G3.
G1. Adam Hjerrild Zeuthen, f. 22/4 2005.
G2. Vitus Hjerrild Zeuthen, f. 14/8 2007.
G3. Selma Hjerrild Zeuthen, f. 27/2 2012.
F3. Christoffer Zeuthen, f. 27/2 1982.
E3. Ole Sonne, f. 11/5 1956, politiassistent, Rønne,
g. 12/10 1990 Lis Annette Charlsen (datter af arbejdsmand Svend Anker C., København, og
Margit Boes Andersen), f. 29/2 1956, social- og
sundhedsassistent, teamleder i døgnplejen, Rønne. Børn: F1-F2.
NEXØ-GRENEN
ændret 09-10-2013
A3 B1 C11 (Side 2)
F1. Nanett Elisabeth Skovdal Sonne,, f. 13/12 1983, socialsocial og sundhedshjælper, Rønne, x 2002 Thomas Nielsen (søn af chauffør Finn N., Rønne, og sys
gehjælper
ælper Marianne N.), f. 7/11 1977, tømrer, Rønne. Barn: G1.
G1. Mikkel Sonne Nielsen, f. 7/9 2006.
F2. Rasmus Sonne, f. 17/7 1990.
D2. Bodil Sonne Nielsen, f. 2/7 1921, d. 6/7 2006, g.
28/1 1949 Karl Henry Degn (søn af hovmester CorCo
nelius Mariet D. ogg Ane Margrethe Andreasen), f.
11/4 1919, d. 15/11 2010, ekspedient
spedient i Kvickly,
Rønne. Børn: E1-E2.
E1. Lene Sonne Degn, f. 6/4 1952, børnehaveepædagog, g. 2/8 1975 Jens Einar Lohmann (søn
af socialinspektør Poul Lohmann Jensen, og Marrtha L. J.), f. 11/10 1952, musiker, Alken, Jylland.
land.
Æ.o. Børn: F1-F2. Gg. 3/7 1991 Morten Thyrri
Häggquist (se bill.) (søn af VVS installatør
tør Kurt
H., Lystrup, og Bente Stegemeier), f. 11/1 1967,
aut. Gas og Vandmester, Rutsker. Barn: F3.. Lene og Morten er ledere
l
af opholdsstedet, Hvidehøj, Knarregårdsvej 5.
F1. Stine Sonne Lohmann,, f. 26/9 1976, studerende,
studerende x Sune
Christensen (søn af Ole C. og Tove Pedersen), f. 6/5 1973,
social- og sundhedshjælper. Barn:G1.
G1. Asger Sonne Lohmann, f. 8/12 2006.
F2. Pelle Sonne Lohmann, f. 12/11 1981, studerende.
F3. Johanne Sonne Häggquist, f. 22/6 1994.
E2. Nils Degn,, f. 21/11 1955, cand. polit., sygehusdirektør i Roskilde amt, RosRo
kilde, g. 18/11 1989 Helle Normann Hansen (datter af værkfører Frede NorNo
mann H., Greve, og Else Jytte
ytte Larsen), f. 8/10 1955, afspændingspædagog,
afs
Roskilde. Barn: F1-F2.
F1. Julie Degn, f. 15/4 1990.
F2. Jakob Degn, f. 3/3 1993.
NEXØ
NEXØ-GRENEN
ændret 09-10-2013
A3 B1 C11 (Side 3)