Epstein-barr virus antistof (Sygdom?)

7 partnere fra 6 europæiske lande, Østrig, Danmark,
Portugal, Spanien, Italien og Slovenien, vil fra oktober
2013 til september 2015 arbejde sammen om at overføre knowhow vedrørende bekæmpelse af frafald fra
2 lande til 4
Det Leonardo da Vinci – Transfer og Innovation-støttede projekt tune in! har til formål at bekæmpe frafald.
Hvordan?
• Overfører succesfulde metoder omhandlende forebyggelse af frafald til 4 partnerlande i Europa
• Samler tilpassede metoder og materialer i en tune in!
værktøjskasse til forebyggelse af frafald og til re-integrering af allerede frafaldne
• Udvikler et ”bekæmp frafald” vejledningsværktøj for
erhvervsuddannelseslærere
• Udvikler et europæisk ”Train the Trainer” kursus til
bekæmpelse af frafald på erhvervsuddannelserne,
og implementerer ”Train the Trainer” på europæisk
­niveau
•Implementerer egnede tilgange, curricula og /eller
metoder til forebyggelse af frafald i partnerlandene
Projektets hjemmeside: www.tune-in-project.eu
Projekt partnere:
Institute
for Quality
and Technology
This project has been funded with the support from the European Commission. This
publication/communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Co-funded by Lifelong Learning Programme LLP-LDV-TOI-13-AT-0001
bekæmper den europæiske udfordring omhandlende
høj ungdomsarbejdsløshed og høje frafaldsprocenter på
erhvervsuddannelserne svarende til 2 Europa 2020 mål
(beskæftigelse & frafald). Dette gøres ved at overføre og
implementere østrigske og danske innovative tilgange,
forebyggelsesmetoder, og materialer om re-integrering
og bekæmpelse af frafald på erhvervsuddannelserne, til
syd- og sydøsteuropæiske lande.
Disse metoder og praksisser er udviklet af produktionsskoler i Østrig og Danmark, og er baseret på arbejdsmarkedsorienteret og arbejdsrelateret læring og konstruktivistiske forsøg på at udvikle faglige, personlige og
sociale kompetencer.
www.tune-in-project.eu