30. april 2012 - Velkommen til boligselskabet HJEM

DE-XXL Series
300XXL - 400XXL - 500XXL – 750XXL – 1000XXL
DE-XXL er vores nye serie af store kedler.
DE-XXL fremstilles i størrelser fra 300 til 990kW, og er testet af Dansk Teknologisk Institut. Kedlen
produceres i samarbejde med KSM, samles og testes på vores fabrik i Aars.
DE-XXL har alle virkningsgrader > 90 % og nogle af markedets bedste Co emissioner på
< 250 ppm.
DE-XXL har alle et stort forbrændingskammer med vandreriste i bunden, som sikre at det er mulig at
afbrænde alle typer biobrændsel. Så som skovflis, savsmuld, træpiller, korn, kornafrens mm. Også selv om
det giver store mængder aske og slagge.
DE-XXL leveres standardmonteret med vores nye styring ”PCT 400 WEB” der bl.a. giver mulighed for
fjernkontrol/styring og SMS alarm. Kedlen er endvidere standardudstyret med vakuum og frekvens styret
røgsuger, modulerende Ilt-styring, aut. rensning af røgrørsveksler og askeudtag, sprinklersystem samt
stokersnegl med brandspjæld.
DE-XXL er udviklet med vægt på at der skal være så lidt daglig tilsyn som muligt. Kedler er derfor udstyret
med automatisk røgrørsrenser, og kraftige askesnegle.
DE-XXL kan leveres med flere forskellige typer fødesystemer, så enhver kundes behov, kan opfyldes.
Kedel faciliteter:
2
1
4
3
5
6
7
8
9
10
15
11
12
1. Servicedør, for adgang til røgrør fra front
2. Røgafgang
3. Røg rør, med automatiske roterende rensespiraler
4. Servicedør, for adgang til røg rør fra bagenden
5. Keramisk tænd bue
6. Sekundær blæser
7. Inspektions glas, for flammekontrol
8. Stokersnegl, fra siden eller bagfra
9. Servicedør, med adgang til brændkammer
10. Sekundær luftdyser
11. Askesnegl
12. Skrab under riste
13. Primær lufttilgang
14. Vandreriste
15. Servicedør, giver adgang under vandreristerne
13
14
Tekniske data:
DE-XXL
Nominel Ydelse
Modulerende ydelse
Brændsler
Max. Vandindhold i brændsel
Max. Størrelse på brændsel
Virkningsgrad
Co emission
Minimum undertryk i kedel
Vandindhold
Prøvetryk
Max. Arbejdstryk
Arbejdes temperatur
Vandsidemodstand
Brændehoved l x b x h (m)
Areal vandre riste
Volume brændkammer
Antal Røgrør ID Ø80mm
Areal i røgrørsveksler
Røggasvolumenstrøm
Røggas temperatur
Røg afgang diameter
Fremløb
Retur
Længde (kedelkrop)
L1
Total længde
L2
Bredde
B1
Bredde, inkl. styring.
B2
Højde
Vægt
300XXL
400XXL
500XXL
750XXL
1000XXL
325
425kW
550kW
750 kW
990 kW
35-325 kW 40-425 kW
50-550 kW
75-750 kW 90-1000 kW
Skovflis, savsmuld, træpiller, korn, kornafrens mm.
50%
50mm (G50)
> 90%
< 250ppm
25 Pa
25 Pa
30 Pa
35 Pa
40 Pa
820
1032 l.
2070 l.
2980 l.
3930 l.
9 bar
9 bar
9 bar
9 bar
9 bar
6 bar
6 bar
6 Bar
6 Bar
6 bar
70-120°C
70-120°C
70-120°C
70-120°C
70-120°C
41 mbar
42 mbar
44 mbar
48 mbar
52 mbar
1,4x0,5x0, 1,7x0,5x0,5
5
1,7x0,7x0,55 2,5x0,7x0,65 2,5x1,1x0,7
0,67m²
0,82m²
1,19m²
1,75m²
2,75m²
0,34m³
0,41m³
0,65m³
1,14m³
3,03m³
32 a' 1,6m 32 a' 2,0m
40 a' 2,1m
50 a' 2,9m
70 a' 2,9
12m²
15m²
21m²
36m²
50m²
780 m³/t
1.041 m³/t
1.325 m³/t
1.940 m³/t
2.650 m³/t
130°C
130°C
130°C
130°C
130°C
250 mm
250 mm
Ø300 mm
Ø300mm
Ø350mm
Ø76 mm
Ø76 mm
Ø89 mm
Ø89mm
Ø89mm
Ø76 mm
Ø76 mm
Ø89 mm
Ø89mm
Ø89mm
2800 mm
3200 mm
3250 mm
4000mm
4000mm
3800 mm
4200 mm
4250 mm
5250 mm
5250 mm
1450 mm
1400 mm
1600 mm
1600 mm
1800 mm
1850 mm
1850 mm
2050 mm
2050mm
2250mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2700mm
2900mm
4500 kg
5500 kg
6500 kg
8300 kg
9400 kg
Fig. 1
Fig. 1 viser vores nye kontrol panel PCT 400 WEB control
PCT 400 styringen giver muligheder for WEB remote control og er
udstyret med markedets mest avancerede SMS alarm system.
Ovennævnte funktioner er standard på XXL serien.
Kontrolpanelet er udstyret med en stor farveskærm som tydeligt
viser kedelfunktionerne.
Dualtec Energy A/S – totalløsninger:
DE- XXL, kan med fordel anvendes
i vores nøglefærdige varmecentraler.
Disse anlæg opbygges efter kundens ønske, og kan
anvende alle former for biobrændsel.
Den cylindriske lagersilo anvendes til alle former
for brændsel, der er granuleret og selv kan løbe
til fødesneglen.
Ønsker man derimod at anvende mere grove
brændselstyper, såsom industriflis, skovflis,
kyllingemøg mm. Anbefales at man bygger
planlager med hydraulisk fremføring, som
vist på nederste skitse.







Effektområde 325- 1.000 kW
Mulighed for fjernovervågning
Brændselstransport med stor snegl
Brændselslager med hydr. fremføring
Kan fyldes med tipvogn.
Cylinder silo fyldes med blæsebil.
Mulighed for at lever multicyklon til
Røgrensning.
Forhandler:
Tolstrup Byvej 8 - 10
9600 Aars - Danmark
Tlf. +45 70 23 88 11
[email protected]
www.dualtec-energy.com