9. Opdaterede koder i forbindelse med abort (2013)

CASE HISTORIE
DOKUMENTATION OG
UDFORDRING AF
DISTRIBUTIONSSTRATEGI
OPGAVEN
I 2009 annoncerede LEO Pharma deres nye
værkststrategi “Going for Gold” med mål om
at nå en tocifret årlig værkstrate i
omsætningen baseret på øget salg,
penetrering af nye geografiske markeder og
ved nye produktlanceringer.
Det var et resultat af et strategisk skift, som
har taget LEO Pharma fra at være en
virksomhed med fokus på en bred og
heterogen produktportefølje og på at
servicere de lokale markeder i Europa; til at
være en global farmaceutisk virksomhed
med fokus på kernekompetencerne og på at
blive en af topspillerne indenfor dermatologi
og ”critical care”.
SCOPTI Management Consulting
assisterede LEO Pharma i at:
• Definere og strukturere de strategiske
elementer omkring en distributionsstrategi
• Tilpasse SCOR-modellen til deres
konkrete situation
• Forberede spørgerammer og temaet for
workshops’ene
• Udvikle de nødvendige analytiske
værktøjer for at kunne evaluere
modenhedsniveauet sammenholdt med
”best practice” i branchen, og for at
vurdere risici
TILGANG
SCOR-modellen blev tilpasset og anvendt
på projektet, som grundlag for at strukturere
tilgangen, og for at introducere LEO Pharma
for en model, som kunne danne grundlaget
for fremtidig distributionsstrategiudvikling.
Ved brug af den tilpassede SCOR-model,
blev fem sub-strategier afdækket (se
figuren).
En række af workshops blev afholdt med
nøglepersoner fra Group Logistics
afdelingen omhandlende de fem
distributionssubstrategier og de tværgående
elementer; finans & målstyring, mennesker
& organisation samt teknologi.
Ydermere, ved løbende at involvere og
aktivere nøglemedarbejdere fra LEO
Pharma i projektet, blev deres fælles
forståelse for aktiviteterne og
ansvarsområderne i distributionen styrket,
DET UDVIDEDE SCOR-VÆRKTØJ
En udvidet udgave af SCOR-modellen blev
tilpasset og anvendt i dokumentationen af LEO
Pharmas distributionsstrategi.
Som konsekvens af den nye vækststrategi,
var det for LEO Pharma Group Logistics
nødvendigt at få vurderet, i hvilken grad
LEO Pharmas globale distributionssetup
stemte overens med strategien og i stand til
at supportere tocifret vækstrate baseret på
penetrering af nye markeder og introduktion
af nye produkter.
SCOPTI Management Consulting blev i
2010 engageret til at strukturere og
dokumentere den daværende strategi og
udfordre den ved at sammenholde med den
nye “Going for Gold” forretningsstrategi
samt “best practice” i branchen.
Dette gav Group Logistics et grundlag og
inspiration til at fortsætte udviklingen af
distributionsstrategien med henblik på at
opretholde og forbedre det konkurrencemæssige niveau og sikre den bedste
overenstemmelse med og understøttelse af
”Going for Gold” strategien.
Projektet drejede dermed om fem substrategier
(se figur) defineret af SCOR-modellen, og blev
yderligere styrket ved at inkludere de tværgående
elementer:
1. Finans & målstyring,
2. mennesker & organisation,
3. og teknologi.
• Facilitere workshops og uddrage
konklusioner og strategiske overvejelser
derfra
• Vurdere processer, materialestrømme,
informationsstrømme og interaktionen
med andre parter
• Dokumentere distributionsstrategien og de
identificerede presserende fokusområder i
strategien i en komplet rapport og i en
mere koncentreret præsentationspakke
• Definere et projektkatalog med initiativer til
forbedring af overensstemmelsen mellem
distributionsstrategien og LEO Pharmas
overordnede vækststrategi
LØSNING OG RESULTATER
LEO Pharma modtog en nøje udført
dokumentation af deres distributionsstrategi
inklusiv modenheds- og risikovurderinger,
og en identificering af tre strategiske
fokusområder indeholdende 14
projektinitiativer.
og udfordringerne forude blev erkendt.
LEO PHARMAS FEEDBACK
Steen Winther, Director Group Logistics,
LEO Pharma, 2010:
• ”SCOPTI konsulenterne er gode til at
forstå vor konkrete situation, og
forretningsgange.”
• ”SCOPTI konsulenterne har stor indsigt i
den pharmaceutiske verden, hvilket
bevirkede at vi hurtigt kunne fokusere på
essensen i projektet.”
• ”Jeg ser SCOPTI som en
konsulentvirksomhed, der er i stand til at
støtte os overalt i forsyningskæden med
godt resultat til følge.”
FOR MERE INFORMATION
Henrik Knak, Partner
• M +45 6177 1316
• E [email protected]
WWW.SCOPTI.DK