* Se de forskellige workshop nedenfor. Der tages forbehold for

Måling af hornhindens
brydningsstyrke ved
• Anders Ivarsen, overlæge, lektor, ph.d. (medvejleder)
Scheimpflug-analyse
• Thomas Olsen, overlæge, professor, lektor, dr.med.
(medvejleder)
• Jesper Hjortdal, overlæge, professor, dr. med., ph.d.
(hovedvejleder)
Anders Gyldenkerne
Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital
1
Baggrund
• Objektivt kunne måle hornhindens effektive
brydningsstyrke hos SMILE – og LASIKpatienter
• Essentielt ved senere operation for grå stær
• Beregning af korrekt linsestyrke vanskeligt ved
operation for grå stær, såfremt patienten tidligere
har fået opereret hornhinden
2
LASIK
SMILE
Keratometri upålidelig på opereret hornhinde
5
6
Pentacam
7
Måler hele hornhinden
8
Hypotesen
At man med Scheimpflug-teknik
objektivt kan måle ændringen i
patienternes brillestyrke som følge af
laseroperation
9
Patientgrupper
SMILE:
410 myope patienter
LASIK:
111 myope patienter
Data indsamlet før og 3 mdr. efter operation
10
SMILE-patienter
•Alder (år) : 37.1 ± 8.1
•Sf. Refraktion Pre-OP (D) : -6.80 ± 1.8
•Cyl. Refraktion Pre-OP (D) : -0.82 ± 0.8
•SE Pre-OP (D) : -7.20 ± 1.6
•SE Post-OP (D) : -0.25 ± 0.45
11
LASIK-patienter
•Alder (år): 37.2 ± 8.1
•Sf. Refraktion Pre-OP (D) : -6.0
± 2.7
•Cyl. Refraktion Pre-OP (D) : -1.5
± 1.4
12
Regnemetode
Analyse af Pentacams evne til at måle
ændringen i sfærisk ækvivalent (SE)
Eksempel:
•ΔSf. Ækv. Ved subjektiv refraktion = 7.5
D
•ΔSf. Ækv. ved Pentacam = 7.4 D
•Præcision af Pentacam = 7.5 D – 7.4 D =
13
Målemetoder ved Pentacam
Tre udregninger af stigende kompleksitet:
1.
SAG (sagittal) – svarer til keratometre
2.
TNP (True Net Power) – Gaussisk Optik
3.
TCRP (Total Corneal Refractive Power)
– ”ray tracing”
14
15
16
Resultater (TCRP 4mm Zone)
SMILE:
ΔSE :
Range:
; 1.26 D
0.077 D ± 0.41 D
-1.20 D
LASIK, Myope:
ΔSE :
0.045 D ± 0.61 D
17
Konklusion
Ændringen i hornhindens
brydningsstyrke efter
LASIK/SMILE kan, med rimelig
præcision, måles med Scheimpflugteknik
18