Vedtaegter MakerLab Svendborg.pdf

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Designskolen
INSTITUT FOR
BYGNINGSKUNST OG DESIGN
TEKSTILDESIGN
Programansvarlig
Malene Kristiansen
Laura Kirk
BACHELORUDDANNELSEN I
TEKSTILDESIGN
INTRODUKTION
I Bachelor programmet arbejdes med designfaglige problemstillinger der i praksis er knyttet til tekstilspecialets områder:
beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge, hvor
omdrejningspunktet er: Menneske-Kultur-Form-FunktionMateriale-Teknologi. Det tekstilfaglige område dækker
opgaver hvor farve, taktilitet, og mønsterdannelse er en del
af det formdannende element. Læringen på bachelorstudiet
forholder sig til viden, forståelse, færdigheder og kompetencer
tæt knyttet til Texlab som er studiets kerne og videnscenter.
I studiet skabes et faglig fundament på et teoretisk og kunstnerisk grundlag og fælles forståelse for fagområdets begreber
og terminologier.
FAG OG INDHOLD
Det faglige fokus omhandler indlæring i teknologier og
metoder til udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og i
arkitektoniske sammenhænge
Tekstildesigneren arbejder i bredden inden for det tekstiltekniske område, og på tværs af tekstilfagets medier og arbejdsmetoder. De nye digitale teknologier skaber et potentiale for
nye og mere fleksible måder at arbejde, producere og distribuere tekstiler på, nationalt og internationalt.
En del af bacheloruddannelsen omhandler transformationen
af tekstile værdier over i nye sammenhænge og teknologier.
Tekstilfaget arbejder indgående med oplevelsen og sanseligheden i det fysiske møde mellem aftager og produkt. Med
tekstildesignernes grundlæggende kompetencer inden for
mønsterdannelser, farve, overflader og taktilitet skabes der nye
arbejdsområder der kan sættes i anvendelse i udviklingen af
overflader og komponenter i nye materiale områder som f.eks.
beton, glas, stål og lys.
Igennem bachelorstudiet berøres følgende emner og udviklingsområder inden for det tekstilfaglige felt:
- Beklædningstekstiler eks: Accessories. Mønster på 3D form.
Fully Fashion strik. Vævede konstruktioner til kroppen.
Beklædningstekstiler/kollektion, etc.
- Objekter og tekstiler til interiør og rum eks: Gulvtæpper,
-Tekstile møbler -Tapeter -Boligtekstiler/kollektion, etc.
- Løsninger i rumlige og arkitektoniske sammenhænge eks:
Komponenter i byggeriet, Akustiske tekstiler, -Lysdiffuserende tekstiler, -Farver/lys, etc.
OPBYGNING
Bachelorprogrammet er opdelt i følgende forløb, fra de
grundlæggende materialenære studier til mere komplekse
problemstillinger. I de enkelte semestre arbejdes ud fra
overordnet ramme og tema hvorunder den studerende
formulerer individuelle problemstillinger.
1. studieår
1. sem. Opgaveprojekt: Mønstre/farver/materialer.
Studiet første del omhandler udvikling af mønsterdannelse i
samspil med farve og materiale samt praksis udførelse igennem tryktekniske produktions processer. Undersøgelser og
analyse af helheden i mønstrets form, og det visuelle udtryk i
sammenhæng med krop, objekt, el. rumlig sammenhæng.
Studiet er tæt forbundet til farveteori og perceptionsteori i
forhold til mønsterdannelse og studier af stilhistoriske mønstre.
2. sem. Opgaveprojekt: Vævede konstruktioner, taktilitet
og struktur.
Eksperimenter med konstruktioner, taktilitet, materialer, efterbehandlinger/ materialemanipulationer. Materialets overflade,
funktionelle egenskaber og æstetiske udtryk. I forløbet indgår
grundlæggende materialelære, væveteori og produktudvikling
i materialer 1:1. Teori: Fænomenologi, eksperiment. Materialitet,
tekstil praksis, refleksion i handling, eksperiment, intuition, flow.
2. studieår
3. sem. Opgaveprojekt A: Strik og tråd teknikker
Projektet indeholder indlæring i digitale og analoge strikteknikker og metoder som forholder sig til kroppens proportioner.
Undersøgelser af helheder i form og funktionelle egenskaber.
Eksperimenter med konstruktion, fleksibilitet, materialer og
kvaliteter som er egnede til beklædningstekstiler.
Kursus i indfarvning/farvekemi. Teori: Trend/mode forskning.
Materielkultur. Produkt/ semiotik.
Opgaveprojekt B. Accessories 3D form på krop
Arbejder og eksperimenterer med udviklingsmetoder på et
konceptuelt niveau i modeller 1:1 der forholder sig til kroppens
proportioner. Teori: Trend/ mode forskning. Materielkultur.
Produkt/ semiotik.
4. sem. Opgaveprojekt. Rum-skala-funktion.
TEMA: Visioner i fremtidens rum. I projektet udfordres den
stud. til udvikling af visionære koncepter i rumlige og
arkitektoniske sammenhænge med mennesket i centrum.
Ud fra fagområdets videns felter, arbejdes i en undersøgende
proces med fokus på materialitet, fænomener og sanselige
aspekter i rumlig kontekst. Modeller i skalaforhold og udsnit
i materialer 1:1. Teori: Kompendium: Rumopfattelse og
analyse –steder og mennesker. Introducerende forelæsninger.
Indsamlingsmetode/feltarbejde, -ekskursion. Analytisk
metode/studiekreds. Samarbejde med tværgående fagområder
og Institutter.
studerendes designfaglige kompetencer der i kombination
med det tekstilfaglige fundament danner afsæt for videre
specialisering på kandidatniveau.
Tekstildesignere arbejder ofte i tværfaglige sammenhænge
med andre designbrancher. Ud over fagrettet undervisning
på bachelorstudiet i tekstildesign, vil de studerende også
møde tværgående undervisning imellem fagene på instituttet
og tværgående undervisning på tværs af institutterne og
skolerne, samt ekstern undervisning, der er rettet mod andre
uddannelses institutioner eller erhvervsvirksomheder.
FORSKNING OG SAMARBEJDE
Indholdet i forskningsdelen af TexLab skal bidrage med nye
vidensområder inde for forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde samt kvalificerer undervisningen i Tekstildesign.
Udvalgte projekter og konkurrencer på Bacheloruddannelsen
vil rette sig mod virksomheder og producenter, nationalt og
internationalt.
RESSOURCER
TexLab er Tekstildesigns videns- og praksis laboratorium,
som danner grundlag for udvikling og opsamling af viden
om tekstile materialer, processer og metoder samt fagets
teoretiske fundament. TexLab indeholder KADK´s strik/
vævværksteder og tryk/ laser cut værksteder. Texlab er i tæt
dialog med Kunstakademiets Designskoles øvrige værksteder
samt CITA og CINARK.
SPROG
Undervisningen på Bachelorstudiet udbydes på dansk, med
mulighed for vejledning på engelsk.
LINK
Astrid Krogh ”Sky I – III” 2012: http://www.youtube.com/
watch?v=eYsfqhRjo3I
3. studieår
5. sem. Opgaveprojekt. Design strategier.
TEMA: Virksomhedssamarbejde. Analyse af selvvalgt virksomheds designværdier og profil. Med udgangspunkt i et fiktivt
samarbejde med en selvvalgt virksomhed arbejdes med et
strategisk og bæredygtigt blik på udvikling af designkoncepter
og konkrete tekstile produkter. Teori: Virksomhedsanalyse.
Teknologi/æstetik/kontekst. Bæredygtighed, strategi, etik,
etisk ansvar.
6. sem. Afsluttende eksamensprojekt.
Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende i de grundlæggende designfaglige discipliner og giver den studerende en
grundlæggende indsigt i specifikke tekstilfaglige problematikker,
metoder og teori.
KURSER
Undervisningen i Tekstildesigns på Bacheloruddannelsen
introducerer til fagets fokusområder og designfaglige problemstillinger, der knyttet sig til udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge.
Eksperiment, metode og kritisk analyse er centrale elementer
på bachelorstudiet. Værkstedskurser og kurser i metode, teori
og projekt bidrager til at styrke og konsoliderer den
Maria Sølvtofte