Åbent Hus STU Uddannelserne - UU Randers

Dfftgfdddd
Avlsforeningen Den Jydske Hest
v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139
Indbydelse til generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 9. februar 2013 på
Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Bygade 7, 7400 Herning.
Kl. 11 er der fællesspisning, og der serveres eftermiddagskaffe.
Kl. 12.15 begynder generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling og spisning på tlf. Helle Dalsgaard 30994852/98634139 eller pr. mail
[email protected]
Pris for middag + kaffe kr. 150 – uden drikkevarer. Pris for kaffe kr. 35,Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning 2012 samt avlsberetning ved Helle Dalsgaard
4. Regnskab ved Henning Kristensen
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Jesper Sørensen og Helle Dalsgaard
6. Valg af revisor.
På valg er Aksel Poulsen, No
7. Indkomne forslag: se vedlagte bilag
8. Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for 2 årig periode og Helle
Dalsgaard for 1 årig periode.
9. Valg af dommer til hingstekåring. I 2013 fungerer formanden, Jesper Sørensen og Helle H.
Thomsen. Suppleant: Birgit Jørgensen
10. Valg af dommer til hoppekåring. I 2013 fungerer formanden, Jørgen Elkjær og Henrik Jessen.
Suppleant: Anna Wamsler
11. Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Jette Ømark
12. Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 700,-. Kontingent: kr. 500,- og passiv
kontingent kr. 350,13. Fastsættelse af kåringsgebyr og stambogsbidrag.
a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den Jydske
Hest
b. Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved omkåring, hvis der sker ændringer.
Kåringsgebyr:
1. hjemmekåring: kr. 1000,- for den første hoppe
kr. 500,- for den anden hoppe
kr. 400,- for de følgende hopper
2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 200,14. Virksomhedsplan for 2013
Hestekongres Fredericia 26. januar 2013
Generalforsamling: 9. februar 2013 på Agro Skolen i Hammerum
Hingstekåring: 2. marts 2013 på Lykkeshøj Ridecenter, Randers i samarbejde med Dansk Belgisk
Hesteavl.
Udflugt: Juli
Hoppekåring: Gørlev: 15. september 2013
Fri plads: 14.september 2013
Revsø: 21. september 2013
Lykkeshøj: 28. september 2013 sammen med Dansk Belgisk Hesteavl
Dfftgfdddd
Avlsforeningen Den Jydske Hest
v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139
Hjemmekåring: uge 38+39
3 kursusdage i foråret 2013, nærmere information senere
Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt
125 års Jubilæums seminar/-fest d. 26. oktober 2013
15. Debat over emnet: Hvor er den jydske Hest om 20 år?
16. Andre sager
17. Evt.
Tilmelding til generalforsamlingen senest 31. januar 2013.
Husk kun medlemmer, som har betalt medlemskontingent for 2013 har stemmeret på
generalforsamlingen. Medlemskontingent bedes indbetalt på konto nr. 4665-3656147113.
Alternativt kan på forlangende fremsendes girokort, kontakt Henning Kristensen 97548235/29436663
Beretningen for 2012 udleveres på generalforsamlingen og til hingstekåring til medlemmer, der har
betalt kontingent for 2013.
Øvrige betalende medlemmer vil få beretningen tilsendt
Vedr. Hingstekåring d. 2. marts 2013 på Lykkeshøj Ridecenter:
Anmeldelse senest: 31. januar 2013 via tilmeldingsskema på foreningens hjemmeside
www.denjydskehest.dk eller kan bestilles på tlf.nr. 30994852. Der er mulighed for tilmelding via
nettet til [email protected] eller pr. post til formanden.
Tilmelding til lydighedstest sker ligeledes til formanden senest 31. januar 2013. Husk at hingstene
skal vises løse i ridehuset, hvilket vil indgå som en del af bedømmelsen.
Med venlig hilsen
Avlsforeningen Den Jydske Hest
v/formand Helle Dalsgaard
Nyt fra formanden:
PR- gruppe nedsat: Christina Mattsson, Klaus Perkild, Erik Svane, Aksel Villumsen
Carlsberg:indkøb af heste sat i bero til foråret 2013
CD med fotos fra Landsskuet kan stadig købes kontakt [email protected]
Sæt kryds i kalenderen d. 26. oktober 2013 til vores 125 års jubilæums seminar.
Der arbejdes på at sende mest muligt post ud elektronisk, hvis I vil modtage elektronisk post – venligt send en mail til
formanden med bekræftelse på digital modtagelse [email protected]
Kontingent satser for 2013
Familiekontingent kr. 700,- Aktiv kontingent kr. 500,- passiv kontingent kr. 350,-
Dfftgfdddd
Avlsforeningen Den Jydske Hest
v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139
Avlsmål_14_august_2012
Dommerkursus_Foråret_2013
Informationsbrev vedr. liniær registrering hos Den Jydske Hest
Lineær_registrering_Den_Jydske_Hest
Vedtægtsændring_2013.02.09
Regnskab 2012
Status 2012