Dias nummer 1 - Institut for Retsmedicin

Trapez
Montagevejledning
11
6
10
9
3
4
1
8
6
4
5
6
3
3
7 15
7
12
14
1
7
13
12
2
1) Trapez
2) Hjørne
3) S krue, 4,8 x 23 mm / 5,5 x 25 mm.
Ved træ-ås, 4,8 x 35 mm
4) Z-ås
5) Vindskedeinddækning
6) Skrue, 4,8 x 23 mm
7) C-ås
8) Montagevinkel
9) Skumklods
10) Rygning
11) Ventilationsrygning
12) Vandnæse
13) Sålbænk
14) Sideinddækning
15) Sterninddækning
Montage af facade/gavl
Ved ulige antal plader
Montageretning
Montageretning
Ved lige antal plader
Montageretning
Montageretning
Start montagen med den/de midterste plader, og montér derefter mod siderne.
Montage af facade/gavl
For at sikre en ensartet opdeling, afmærkes
den enkelte plades placering inden
montagen. Første plade placeres omhyggeligt
i lod i udgangspunktet og fastgøres. De
øvrige plader mon­teres, idet man følger
afmærkningerne og hyppigt ­kontrollerer, at
pladerne er i lod.
Gavl
Start montagen med den/de midterste plader,
og montér derefter mod siderne.
Facade
Start montagen ved et hjørne, en tilslutning
til f.eks. murværk, en port eller andet
karakteristisk udgangspunkt. Tag endvidere
hensyn til den totale længde af facaden, så
hjørne­pro­filer afsluttes ens på pladerne.
Sideoverlæg
Overlæg med Trapez til facade. Siden med
fæsterille skal ligge øverst i overlægget.
Dækbredde
Trapez 18 - 1035 mm.
Trapez 20 - 1000 mm.
Trapez 30 - 1000 mm.
Trapez 35 - 1015 mm.
Trapez 38 - 1000 mm.
Trapez 45 - 950 mm.
Overlæg med Trapez
Overlæg med Trapez
4
2
3
1
Montage af facade/gavl
Benyt altid en tagstige og træd aldrig på
plader, der ikke er fastgjort. Det anbefales, at
alle frie pladeender males med klar lak.
Plade 3. Sideoverlægget på plade 3 lægges ind
over plade 1. Sideoverlægget skrues s­ ammen
i profiltoppen, før pladen gøres fast til
underlaget.
Plade 1. Start altid ved en gavlende. Vend
­pladen rigtigt i forhold til montage­retningen.
(Se tegninger vedr. side­overlæg). Pladen skal
­placeres, så vindskeden kommer til at passe.
Fastgør pladen til under­laget.
Plade 4. Læg sideoverlægget ind over plade 2.
Kontroller endeoverlægget, og at pladerne
flugter. Skru sideoverlægget sammen, før
pladen fastgøres.
Plade 2. Kontroller at plade 2 flugter med
plade 1, og at endeoverlægget er ca. 150 mm.
(Se tegning vedr. endeoverlæg). Fastgør
pladen til underlaget.
2
www.tsbsnordic.dk
Skruer
x 23 mm
Skruer 4,8
x 234,8
mm
Skruer
x 23 mm
Skruer 4,8
x 234,8
mm
Overlægsbånd
Overlægsbånd
Overlægsbånd
Overlægsbånd
Montageretning
Montageretning
Montageretning
Montageretning
Overlæg
med Trapez
Overlæg
med Trapez
Sideoverlæg
Siden med dræn eller sømrille skal ligge
nederst i overlægget. Ved taghældning under
10° monteres overlægsbånd og skruer 4,8 x 23
mm, pr. 300 mm.
Overlæg
med Trapez
Overlæg
med Trapez
Endeoverlæg
Der pålægges to overlægsbånd, et i hver
ende af overlapningen, så tæt som muligt ved
pladernes under- og overlappende kanter.
Overlægsbånd
0 mm
ca.15
rsteel 35
g
nin
eret
ag
ont
Montag
eretnin
g
M
Overlægsbånd
ng
Trapez
Montage af plader med Constop Filt
Den ubehandlede pladeende skal altid danne
afslutning ved tagrender og ligge øverst i
even­tuelle ende­overlæg. Når pladerne er
tilpasset mod skotrende, skal de nederste
150 mm Constop Filt brændes varsomt væk.
Vær opmærksom på, at pladerne altid skal
monteres fra højre mod venstre, samt at
Constop Filt skal være indvendig.
Fastgørelse
Pladerne fastgøres med selvborende skruer til
træ- eller stålunderlag.
Sideoverlæg og inddækninger monteres med
skrue, 4,8 x 23 mm.
Skruestørrelse
Ved stålunderlag anvendes skrue,
4,8 x 19 mm / 5,5 x 25 mm.
Ved træunderlag an­vendes skrue,
4,8 x 35 mm.
Hvis pladerne monteres på Z- eller C-åse kan
der være krav til befæstelse i hver profilbund
af hensyn til stivhed af samling mellem Z- eller
C-åsens overflange og beklædningsplade.
d
e
b
c
Skrueafstand og placering/facade d
a. Min. 50 mm til pladekant.
b
b. Evt. sam­men­­skruninger i sideoverlæg max.
600 mm.
e
a
c. Hver profilbund
vedcendeoverlæg og
nederste pladeender.
d. Hveranden profilbund ved øvrige
understøtninger.
e. 300-500 mm ved inddækninger.
Skrueafstand og placering/tag
a. Min. 50 mm til pladekant.
b. Max. 600 mm mellem sammenskruninger i
sideoverlæg. Ved taghældninger under 10°
max. 300 mm.
c. Hver profilbund ved endeoverlæg og
pladeender.
d. H
veranden profilbund ved øvrige
understøtninger. Hvis pladerne monteres
på Z- eller C-åse kan der være krav til
befæstelse i hver profilbund af hensyn til
stivhed af samling mellem Z- eller C-åsens
overflange og beklædningsplade.
e. 3
00-500 mm ved inddækninger.
a
d
b
a
www.tsbsnordic.dk
e
c
3
Montageværktøj
Niplemaskine, hånd- eller pladesaks, godkendt
metalrundsav, stiksav med klinge til metal,
skruemaskine med moment.
Ved tvivlsspørgsmål eller hvis
der ønskes yderligere information,
kontakt venligst 8953 2020.
På www.tsbsnordic.dk findes principdetaljer
og montagevejledninger.
Oplagring, emballering og håndtering
Pladerne leveres i pakker på max. 2 tons,
beregnet til aflæsning med kran eller truck.
Pladerne skal altid oplagres tildækket,
beskyttet mod regn og smuds. De placeres
med fald i længderetningen. Ved længere tids
oplagring, og hvis pladerne har været udsat for
vand, anbefales det at stable dem på strøer, så
luftcirkula­tion kan finde sted.
Pladerne skal løftes af ­bundtet, ikke ­trækkes.
Der må ALDRIG anvendes vinkel­sliber.
HUSK at fjerne stålspåner fra ­pladernes
overflade.
Tata Steel
Kaarsbergsvej 2, Postbox 136, DK-8400 Ebeltoft
T: +45 8953 2020 (Salg), T: +45 8953 2000 (Omstilling)
F: +45 8953 2001, E: [email protected]
www.tsbsnordic.dk
Reg.: Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S
Reg. adr. Kaarsbergsvej 2 DK 8400 Ebeltoft CVR nr. 46300017.
Danish Language 2014.02.27
www.tsbsnordic.dk
Tata Steel – så behøver du kun at handle ét sted
Der er gjort bestræbelser på at sikre, at denne publikations indhold er fejlfri, men
Tata Steel Europe Limited og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for fejl
eller oplysninger, som viser sig at være misvisende. Forslag til, eller beskrivelser
af, produkter eller arbejdsmetoders slutbrug er kun til orientering, og Tata Steel
Europe Ltd. og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar herfor.
Copyright 2014 Tata Steel
Forbehold for tekniske ændringer, Tata Steel Europe Limited.