bestillingsark

Sundolitt KUB
S u n d o l i t t re d u c e re r C O 2 - u d l e d n i n g
• U-værdi 0,10
eller 0,15 W/m2K
• Fleksibelt system
• Hurtigt
I s o l e r i n g t i l nybyggeri og renovering
E n d e l a f S u n d e - g r u p p e n - i D a n m a r k , N o rg e , S v e r i g e , S t o r b r i t a n n i e n , Ty s k l a n d , S p a n i e n
februar 2012
Sundolitt KUB
- Et system med mange muligheder
Til parcelhus, rækkehus, kælder, svømmebassin eller blot til fundament
Sundolitt KUB er et komplet byggesystem til mange formål. Sundolitt KUB produceres i to versioner. U15 til det normalisolerede
hus og U10 til lavenergihuset. Sundolitt KUB er produceret vendbare, hvilket øger fleksibiliteten. Sundolitt Climate er anvendt som
isoleringsmateriale, hvilket øger elementernes isoleringseffekt og minimerer den færdige konstruktionstykkelse.
Varmeisolering – U-værdier
Sundolitt KUB kan matche fremtidens forventninger til ydervægge med lav U-værdi.
U 0,15
W/m2K
U 0,10
W/m2K
Tillægsisolering
Tillægges 50 mm yderligere isolering
indvendigt reduceres U-værdierne.
U 15
0,12W/m2K
U 10
0,09 W/m2K
Varmeisolering - Linjetab
Linjetabet igennem sokkel er minimeret. Kan forbedres ved indvendig tillægsisolering og hvor byggeriet tillader, kan isolering under
sokkel mod jord forbedre værdien yderligere.
Radonsikring
Ψ =0,10W/mK
Samlingen mellem grundelement og KUB element giver plads
til montage af radonspærre. Under terrændækisolering
placeres Sundolitt RadonSafety – se brochure.
Sundolitt KUB
- Den hurtige løsning
Enkel og fleksibel
Isolering og støbeform i et element. Muliggør byggeri om vinteren. Elementerne er nemme at tildanne uden brug af specialværktøj
Grund
Efter udgravning etableres
plant og stabilt underlag.
Grundelementer udlægges
Montering
Start med montage af alle
hjørneelementer.
KUB elementer monteres fra
samme hjørneside ved hver
side. Tilpasningselementer
skal have mindst to stag.
Armering
Armering lægges i alle skift,
omkring alle åbninger og ved
søjler. Horisontal armering
lægges i plaststagenes kroge
og vertikal armering fastgøres
til samme.
Afstivning
Før udstøbning afstives og
oprettes væggene. Remme og
anden afstivning kan skrues
direkte til KUB elementerne.
Udstøbning
Beton (B30, Dmax 16 mm,
sætmål 18-20) pumpes og
fyldes i væggene. Sikres mod for
stort pumpetryk. Påbegynd
udstøbning i et hjørne og forsæt
rundt i formen indtil 6-800 mm.
Herefter fyldes indtil 900 mm ved
hver omgang.
Sundolitt KUB
Hvad, hvor og hvordan?
Hovedkontor
Sundolitt Slangerup
Industrivej 8
DK-3550 Slangerup
Tel.: 70 11 10 20
Fax: 70 11 10 21
E-mail: [email protected]
Tekniske specifikationer
Dimensioner
Element
Højde mm
Bredde mm
Længde mm
KUB U10
600
300
450
450
1200
1200
KUB U10 hjørne indvendigt
600
300
580
580
1180
1180
KUB U10 hjørne udvendigt
600
300
680
680
1280
1280
KUB U15
600
300
350
350
1200
1200
KUB U15 hjørne
indvendigt/udvendigt
600
300
580
580
1180
1180
Grundblok
300
580
1200
Topliste 100
75
100
1200
Topliste 200
75
200
1200
Ordrekontor
Ordretel: 87 27 62 00
Ordrefax: 87 27 62 01
E-mail: [email protected]
Varmetekniske data (W/mK)
Deklareret varmeledningsevne
λD
Climate C150
0,031
Trykstyrker
(kN/m2)
A: Korttidsstyrke i henhold til DS/EN 826
B: Langtidstrykstyrke ved 2% deformation (DS/EN 1606)
C150
A
150
B
45
Fugttekniske data
Kapillaritet:
Sundolitt produkterne er kapillarbrydende, hvilket vil sige, at produkterne kan indgå sammen
med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Forhandler
For tips og vejledning om brugen se:
www.sundolitt.dk
Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter.
For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af ansvarlige rådgivere.