Safexpert™ kursus - agenda

Domæneteori (Maturana)
Produktionens
Domæne
Æstetikkens
Domæne
(Objektivt)
Subjektivt
Vedtagne regler, aftaler,
mål & krav, logisk, rationelt,
univers, linearitet
Individuelle erfaringer,
holdninger, moral, etik,
ønsker & værdier
Vi gør sådan...
(sprog-)
handlinger
Vi bør gøre sådan...
Forklaringens
Domæne
Refleksioner, nysgerrighed
og neutralitet,
multivers & mangfoldighed,
cirkularitet
Vi kunne gøre sådan...
©
koblingen mellem æstetikken og produktionen
www.macmannberg.dk
Domæneteori (Maturana)
•  Et refleksivt værktøj til at se
menneskelige (sprog-) handlinger
fra forskellige positioner
•  De tre domæner kan forstås som
tre typer kontekst, der alle er i spil
i en given situation
•  Et af domænerne vil være
styrende for det, der foregår/siges
Produktionens
Domæne
Vi gør sådan...
Æstetikkens
Domæne
(sprog-)
handlinger
Vi bør gøre sådan...
Forklaringens
Domæne
Vi kunne gøre sådan...
©
www.macmannberg.dk
Øvelse i grupper
•  Vælg én af deltagernes case
•  Få i fællesskab casens ”ejer” (fokuspersonen) til at udfolde
casen (situationsafklarende spørgsmål)
•  Hjælp hinanden med at finde gode spørgsmål til casen indenfor
de tre domæner (perspektiverende spørgsmål)
–  Æstetikkens
–  Forklaringens
–  Produktionens
•  Lad fokuspersonen reflektere over de genererede spørgsmål
•  Gentag øvelsen for en af de andre deltagere – hvis der er tid.
©
www.macmannberg.dk