Resultatark

dagens
program
* opsamling på ia-øvelse
* persona og scenarier?
* introduktion til navigation
* trunktest
* Øvelse 1: navigationstyper (diskussion)
* Øvelse 2: navigation og wireframe
Navigation
er mere en bare at guide brugerne rundt på sitet
user experience Design (ux)
Lad brugerne søge efter det indhold de behøver
Vis brugerne
hvilken sammenhæng indholdet
indgår i
Vis relevant
og relateret
information
Hjælp brugerne med at finde
information, de ikke kendte til
trunk test
Hvilket website er vi på?
Hvor er jeg?
Hvordan kan jeg søge?
Hvad er
hovedsektionerne på sitet?
(global navigation)
Hvilken side
er jeg på?
Hvad er mine muligheder på dette
niveau? (Lokal navigation)
navigationstyper
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/
http://stevenholl.com/
øvelse
step 1: navigationstyper
Find eksempel + diskuter fordele/ulemper
Fordel navigationstyperne mellem jer i gruppen
Research på navigationstyperne
Fremlæg for de andre i gruppen
* horisontal navigation
* vertikal navitation
* tabs
* det omvendte L
* drop down
* helside-navigation
* side-indholds-navigation (page body navigation)
* kontekstuelle links (contextual links)
* relaterede links
* atypisk navigation (s. 194 i “The Web Designers Idea Book)
Part 5 i grundbogen + http://sixrevisions.com/user-interface/navigation-design-patterns/
step 2: wireframe
navigation og sidelayout
* Diskuter hvilken navigationstyper, der vil passe til jeres sitemapstruktur fra sidst
(der kan sagtens være flere i kombination)
* Udvælg 3 sidetyper fra jeres sitemap (forside og 2 undersider - gerne fra hver
sit niveau)
* Diskuter hvilket indhold, der skal være på de tre sider
* Skitser indhold og navigation i wireframes over de tre sidetyper (detaljengraden afhænger af indholdet)
* Lav evt. en detaljeres skitse af navigationen, hvis nødvendigt
Wireframes kap. 25 og test af navigation kap. 24
Find mere information om wireframes: http://www.boxesandarrows.com/search?q=wireframes
opsamling
http://arngren.net/