LO-skolens Seniorklub(LOS)

Havneskifte
Fartplan og depoter i Danmark ændres for at yde en endnu
bedre service til Færøerne og Island.
DEPOTER FREM TIL 01.11.2010
STYKGODS:
Smyril Blue Water
Lillebæltsvej 39
6701 Esbjerg
Denmark
Tel: +45 76 30 08 55
BILER, MASKINER MV.:
Smyril Blue Water
Nordsøterminalen
Trailerkajen
9850 Hirtshals
Tel: +45 76 30 08 55
DEPOTER FRA 01.11.2010
STYKGODS:
Smyril Blue Water
Herluf Trollesvej 3 - port 10
9850 Hirtshals
Tel: +45 76 30 08 55
BILER, MASKINER MV.:
Smyril Blue Water
Nordsøterminalen
Trailerkajen
9850 Hirtshals
Tel: +45 76 30 08 55
ANLØBSHAVN PR. 02.10
DEPOT FRA 01.11
Anløbshavnene i Danmark har hidtil været Esbjerg og Hanstholm Hanstholm i sommermånederne og
Esbjerg resten af året.
Fra 1. november 2010 skal alt gods,
herunder biler, maskiner, fulde læs
og selvkørende materiel indleveres til vore faciliteter i Hirtshals. Se
adresser til venstre.
Dette bliver pr. 2. oktober ændret,
så der fremover kun sejles til én
havn hele året.
Den nye anløbshavn bliver Hirtshals.
DEPOT INDTIL 01.11
Den nye Smyril Blue Water-afdeling
i Hirtshals kommer til at opretholde
den høje kvalitet og gode service,
der kendertegner Smyril Blue Water.
Vi åbner ny terminal i Hirtshals den
1. november 2010.
Indlevering af gods til depoterne i Greve og Gøteborg fortsætter som hidtil.
Indtil 1. november skal gods indleveres på to adresser.
NY KONTORADRESSE
Smyril Blue Water
Østhavnsvej 10
9850 Hirtshals
Stykgods skal fortsat og indtil 1.
november 2010 indleveres i Esbjerg.
Biler, maskiner, fulde læs og andet
selvkørende materiel skal indleveres direkte i Hirtshals på det eksisterende depot.
Tel: +45 76 30 08 55
Fax: +45 76 30 09 55
Mail: [email protected]
,
Ê
Ê7/
1
9,
- Ê
Smyril Blue Water | www.smyrilbluewater.com
Hirtshals Terminal
Depot til maskiner mv.:
Smyril Blue Water
Nordsøterminalen
Trailerkajen
9850 Hirtshals
Nyt depot i Hirtshals:
Smyril Blue Water
Herluf Trollesvej 3 - port 10
9850 Hirtshals
Smyril Blue Water | www.smyrilbluewater.com