Lagerskuffer til smådele Maxi-lagerskuffer

Pris: kr. 20,-
KATALOG
BLANDET INDBO
Auktion: Onsdag D.25. Marts 2015
kl: 17:00
Eftersyn: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
fra kl. 10:00 – 15:00
Torsdag fra kl. 10:00 – 18:00.
Live aukti
on!!
Side 1
OBS: Se flere billeder på ww.kbhauktioner.dk
under [email protected]
Eftersyn tilrådes altid!
Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre.
Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 2
Auktionssted:
Stensmosevej 24B-C - 2620 Albertslund
Samtidig “live” på www.kbhauktioner.dk
Tidspunkt:
Onsdag d.25. Marts 2015 - kl.17:00
Eftersyn:
Stensmosevej 24B-C - 2620 Albertslund
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
fra kl. 10:00 – 15:00
Torsdag fra kl. 10:00 – 18:00.
Moms & Salær:
Alle bud tillægges salær på 25% (salær inkl. moms)
Der tages forbehold for fejl, ændringer.
Københavns Auktioner - Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
www.kbhauktioner.dk
Side 3
Betingelser / Auktionsvilkår
§ 1 – Alt sælges til den højstbydende i den stand, som det er i ved hammerslaget; fra dette tidspunkt henstår det solgte for købers regning og risiko. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Katalogets tekst er udarbejdet efter bedste overbevisning, men uden ansvar.
Elektronik: Københavns Auktioner giver ikke garanti for at elektronik virker, hvis ikke andet er
anført.
§ 2 – Mindste bud og overbuds størrelse fastsættes af auktionslederen. Opstår der umiddelbart
efter hammerslaget tvivl om, hvem der var højstbydende eller påstås det, at flere har budt samtidig, foretages nyt opråb.
§ 3 – Købere må for at kunne byde være i besiddelse af et købernummer, som forevises, når der
bydes. Købernummeret udleveres vederlagsfrit mod legitimation ved henvendelse til ekspeditionen. Kommissioner modtages af forvalteren, taksatoren eller direkte af vort ekspeditionskontor
ved aflevering af en kommissionsblanket.
§ 4 – Alle bud er bindende. Alle katalognumre salær på 25% (salær inkl moms).
Derudover vil der være to typer auktioner, “moms varer” og “ikke moms varer”.
Betalingen skal ske enten kontant, med Dankort (Vi modtager ikke internationale kreditkort), ved
overførsel til en af Københavns Auktioner anvist bankkonto umiddelbart efter hammerslaget, eller
senest forud for afhentning af de købte effekter jf.
§ 6. - Københavns Auktioner har udpantningsret i.h.t. loven. I søgsmål er købere pligtige – uden
hensyn til hvor de bor eller opholder sig – i byretssager at give møde ved Københavns Byret og i
landsretssager at give møde i Østre Landsret, alt efter varsel som til indenbys boende.
§ 5 – Ejendomsretten til solgte effekter overgår først til køberen ved fuld betaling af budsum, salær
og moms. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist.
§ 6 – Afhentningen skal ske senest 5 hverdage efter endt auktionen. Emballering og forsendelse
kan aftales med den pågældende forvalter.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring 100,- pr dag og pr. katalognummer
(ekskl. moms). For hjælp ved læsning o. lign. beregnes betaling efter de takster, der er opslået i
auktionslokalerne. I øvrigt kan ikke afhentede effekter sælges, enten under hånden eller ved auktion efter vort valg for første købers regning.
§ 7 – Købere fra EU-lande – Købere, der er dokumenteret momsregistreret i et andet EU-land,
betaler ikke moms. Ikke moms-registrerede købere i et andet EU-land betaler fuld dansk moms,
som ikke kan refunderes.
Side 4
§ 8 – Købere fra ikke EU-lande – Effekter, der inden 6 uger efter auktionen eksporteres gennem
speditør, fritages for moms. Køberen kan selv medtage det købte til udlandet og få momsen
refunderet under forudsætning af, at det fulde fakturabeløb (incl. moms) er betalt, og at det købte
har kostet over kr. 2.800 incl. salær og moms, samt at effekterne har været forevist til toldbehandling hos det danske toldvæsen direkte i forbindelse med køberens udrejse. Eksportørblanketten
(formular A10-02) returneres til os efter at være forsynet med det danske toldvæsens attest for
udførelsen.
§ 9 – I henhold til Ophavsretsloven § 25 A opkræves der et ekstra vederlag (afgift) på 5 % for
billedkunst, såfremt budsummen er Euro 300- / kr. 2.200-, eller derover og kunstneren er nulevende eller død for mindre end 70 år siden.
§ 10 – Enhver anden form for handel end auktionssalg er ikke tilladt på vort område. Tillægskonditioner forbeholdes.
§ 11 – Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både
højere eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen – Alle katalognumre sælges uden mindstepris – Altså for
højeste bud, med mindre andet er angivet.
Opsummering:
•
•
•
•
Afhentning: Senest 5 hverdage efter endt auktion. med mindre andet er aftalt.
Ikke afhentede effekter: debiteres opbevaring 100,- pr dag og pr. katalognummer (ekskl.
moms)
Salær: Alle katalognumre tillægges salær på 25% (salær inkl moms).
Elektronik: Københavns Auktioner giver ikke garanti for at elektronik virker, hvis ikke andet er
anført.
Obs: Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre. Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 5
Auktion ved Københavns Auktioner
Auktionen afholdes som en hammersalgsauktion med smatidig mulighed for at byde online via
LIVE WEBCAST på kbhauktioner.dk
For at kunne byde på den fysiske auktion så skal man møde op før auktionen og gerne senest 30
min. før.
Her oprettes kunden hvorefter man får udleveret et Bydenummer. Der skal forevises legitimation
efter forlangende. Herefter kan der bydes på auktionen.
Alle bud er bindende. Alle katalognumre tilægges 25 % salær (salær inkl moms)
Auktionarius råber katalognummeret op og det er auktionarius der vurderer hvis bud der var først
og herefter slår hammeren i bordet, når handlen indgås. Sådan har vi gjort siden 1865, og sådan
agter vi at forsætte.
Det er spændende at købe på auktion. Man kan ikke undgå at blive fanget af den hektiske stemning samtidig med, at man skal holde tungen lige i munden og følge med for at være klar, når man
skal byde.
På Københavns Auktioner, kan du afgive bud på tre måder:
• Du kan være til stede i auktionsalen
• Du kan byde hjemme fra din computer under auktionen (LIVE-NETAUKTION)
• Du kan afgive et kommissionsbud (forhåndsbud)
Byd i auktionssalen
Det sjoveste og sikreste er selv at være til stede under auktionen. Forud for auktionen skal man
have et Købernummer.
For udlevering af Købernummer skal man oplyse
Navn, adresse, telefonnummer, evt. cvr. Nummer, hvis du handler på vegne af eller er en virksomhed.
Resten er legende let og ganske underholdende.
Når man ønsker at byde på et nummer, fanger man auktionarius’ opmærksomhed ved at vifte
med sit købernummer, råbe, skrige, blinke tre gange med venstre øjenlåg, ved at nikke – ja, der er
mange måder at gøre det på. Den, der byder højest vinder det aktuelle opråb – og auktionarius
afslutter budrunden med sit
”Første, anden, tredje. Solgt til (køber nummer) for (budsum)”.
Budsummen er det man har budt. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tillæg til budsummen. Hvor meget varierer for den enkelte vare og auktion, men fremgår af vore betingelser for køb
og af kataloget - se ovenfor.
Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre. Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 6
Forhåndsbud - kommissionsbud
Dit kommissionsbud er med under hele auktionen, også på podiet.
I auktionshuset udfylder du vores formular for kommissionsbud, på vores LIVE-NETAUKTION gør
du følgende:
Gå til vores LIVE-NETAUKTION - og opret dig som bruger, hvis du ikke allerede har gjort det.
VÆLG - ENTER AUCTION - REQUEST TO BID - GODKEND BETINGELSERNE FOR AUKTIONEN - OPDATER SIDEN
PLACE A BID - INDTAST DET BUD DU VIL AFGIVE I HELE KRONER
Du kan afgive dit bud på to måder:
• RAISE TO (dit bud) det bud du har indtastet bliver budt
• BID (næste overbud) du byder næste overbud indtil dit maxbud
Du modtager nu en mail med dit bud og evt. også en mail, hvis du bliver overbudt.
LIVE-NETAUKTION
På Københavns Auktioner kan du byde hjemme fra din egen computer mens auktionen foregår.
Det er en netauktion ja – men det er mere end det. Vi kalder det LIVE-NETAUKTION
Under auktionen får du billede og lyd fra auktionslokalet, du kan følge de bud, der bliver afgivet i
salen og på nettet, og afgive dit bud med et enkelt klik.
I samme sekund du klikker på ”byd” knappen
den grønne i midten af skærmen
er dit bud registreret på podiet. Den hektiske stemning fra auktionslokalet følger med. Det beløb
du ser på “BYDKNAPPEN” er næste overbud.
Du får besked, hvis du har fået budet - om der bliver budt mere- og du må byde lidt mere for at
vinde auktionen.
Vurdering:
Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både højere
eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen - Alle katalognumre sælges uden mindstepris - Altså for højeste
bud.
Salgsresultater
Vi laver resultatliste, men de er altid velkommen til at kontakte os efter auktionen pr. telefon og få
oplyst resultater på enkelte katalognumre.
Betaling og afhentning
Alt betales kontant, enten med kontanter, check eller dankort, og det købte skal afhentes senest 5
arbejdsdagedage efter auktionen.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring (Se betingelser)
(Vi modtager ikke internationale kreditkort.)
God fornøjelse
Side 7
Katalognummer: 1
18 kt guld damering med tigerøje
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 2
Tre perlekæder; rosenkvartz, amethyster og granater.
Vurdering: 1200-1400 Kr.
Katalognummer: 3
Diverse sølv; Damelommeur af
sølv, tre armbåndsure, Flora Danica forgyldt sterlingssølv broche
med med sten, brocher, ringe mm
Vurdering: 1400-1600 Kr.
Katalognummer: 4
2 stk. Mogens Koch Pendler model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 5
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Side 8
Katalognummer: 6
Tre kantekarafler og 12 vinglas,
delvis 19 årh.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 7
Tre poser diverse halskæder samt
bijouteri.
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 8
20 kasser med blandet inbo, to
store franske kobbertrykker i
sølvramme, 13 stk. forskellige
tryk/plakatter, to fjernsyn mm.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 9
2 stk. Mogens Koch Pendler model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 10
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 9
Katalognummer: 11
Dansk domænenavn
www.Etech.dk
Vurdering: 10.000 Kr.
Katalognummer: 12
1 køleskab Gorenje mål H: 104xB:
54xD: 58 cm. i pæn stand, samt et
Gram køleskab måler H 175 cm B:
59 cm D: 63 cm. let brugsslidtage.
Vurdering: 700-900 Kr.
Katalognummer: 13
barstol af hvid lakeret bøg, 3-benet taburet af bøg, Alvar Aalto barnestol af birketræ og sort laminat
sæde, skammel af bøg og sort skai
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 14
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Katalognummer: 15
Phillips Lysstofrør 250 stk 10 kasser med hver 25 rør i (18 W og 36
W). Samt en kasse med klikstartere. Alt er i lukkede kasser.
Vurdering: 2000-3000 Kr.
Side 10
Katalognummer: 16
Wasco tørretumbler C 395 helt nyt
stadig i emballage.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 17
6 store brødbakker med glas (fra
værtshus), 1 Tuborg spiseseddel
stativ, 2 drinksfontæner
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 18
2 paller med gamle lamper.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 19
3 paller med gamle kasser, bla den
klassiske Tuborg og Carlsberg.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 20
300 beskyttelsesdragter (Engangs)
bla i mærket Tyvek + 1 helmaske
(åndedrætsværn)
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 11
Katalognummer: 21
2 transportkasser, 127x107x14
cm og 126 cmx 66 cmx 22 cm., 1
pålægsmaskine med brugsslidtage, 1 boresøjle til boremaskine.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 22
40 kasser blandet indbo deriblandt også kasser med læderindbundne bøger.
Vurdering: 2000 Kr.
Katalognummer: 23
Gammel skolebænk, Måler: B:109
cm, H:90 cm og D:85 cm.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 24
Hornung og Møller klaver.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 25
Pengeskab. Måler H:97 cm, B: 78
cm og D:88 cm.
Vurdering: 600 Kr.
Side 12
Katalognummer: 26
Bornholmerur
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 27
2 stk. Vinduespartier. Begge måler
H:107 cm, B:93 cm og D:15 cm.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 28
15 stk. tæpper i forskellige størrelser.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 29
4 paller med storkøkken-udstyr
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 30
4 Schou Andersen stole og 1 skammel samt 2 borde som måler H:58
cm, B:110 cm og D:80 cm.
Vurdering: 800 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 13
Katalognummer: 31
1 blomstret 3-personers sofa og 2
lænestole i grønligt betræk.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 32
2 krostole, 1 lille bornholmer ur
som måler H:90 cm, B: 24 cm, L:
12 cm og 1 Mahogni Kommode
med 3 skuffer H:83xB:77xD:47 cm.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 33
Kaffestel “Frijsenborg” fra Royal
Copenhagen. Stellet består af 56
dele.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 34
3 dybe og 9 flade Bing og
Grøndahl tallerkener, som alle
måler 25 cm i diameter.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 35
Hans J. Wegner daybed GE.258,
stel af bøgetræ, betræk med blå
uld. . L: 210xH:75xD:90 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Side 14
Katalognummer: 36
Klapspisebord. Bordet måler med
klapperne nede, H:75 cm, B:67 cm
og D:90 cm. Slået ud måler bordet
B:190 cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 37
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Katalognummer: 38
4 paller med værktøj fremstår
med nogen slidtage/rust.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 39
3 pers sofa med chaiselong. Der
medfølger 2 ekstra betræk (rød og
lysbrun). Sofaen fremstår pæn og
uden pletter.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 40
1 skriverbord som måler H:75xL:165xD:80 cm.m ikke med nøgle
til skufferne. 1 hvid butlers tray og
1 sæt indskudsborde.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 15
Katalognummer: 41
2 stole, 1 flueskab med glaslåge, 1
stuebord og 1 lille kommode som
måler H: 65 cm, B:58 cm og D:34
cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 42
To-pers sofa samt to lænestole
betrukkede med brun veloursstof,
ben af mahognibejdset bøgetræ.
Sofa L. 155 cm. med brugsslitage.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 43
10 kasser legetøj. Blandet børnelegetøj og børnebøger.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 44
6 kasser blandet bøger, bla årsbøger, kunster og skønlitteratur samt Anders And og andre
børnebøger.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 45
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Side 16
Katalognummer: 46
2 stk. Mogens Koch Pendler model “Dobbeltkegle” af strøgslebet
stål, fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 47
Blomberg Køleskab med to dør. H.
185 B. 60 D. 65 cm. Brugsslitage.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 48
Lænestol i blå-stribet betræk
med ben af mahogni. Stolen er
fra 1900-tallets begyndelse. Den
fremstår med brugsslitage.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 49
Skrivebord af valnød ca. 1940
medfølger en nøgle til. Bordpladen sidder ikke fast. Skrivebordet
måler: H:71xB:130xD:70 cm.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 50
Fem ældre stole af eg eller bøgetræ samt Windsor armstol af egetræ, ca. 1900. Brugsslitage.
Vurdering: 500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 17
Katalognummer: 51
Mahogni reol med 3/4 søjler,
topudskåret med kapitaler og 3
flytbare hylder. Ca år 1920. Måler
flg: H:140 B:65 D:30.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 52
3 paller med skruer, søm, beslag
mm
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 53
Parti med gamle skrivemaskiner, symskiner og kasseapparater, 1 kasse med gamle køkkenredskaber. Madam blå mm.
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 54
Fire Nyrokoko stole af mahogni
bejdset bøgetræ, sæde med sort
stof betræk. Brugsslitage.
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 55
2 stk. Mogens Koch Pendler model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Side 18
Katalognummer: 56
3 paller med haveredskaber
Vurdering: 1500-1800 Kr.
Katalognummer: 57
3M 9080 Overhead projektor med
tilhørende stativ monteret på
hjul, to side klapborde. toppen let
defekt. H. 110 B. 57 D. 50 cm.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 58
6 stole af sortlakeret bøgetræ med
fletsæde (flet defekt på dene ene)
samt 1 armstol der er produceret
hos Thonet, etiket herfra.
Vurdering: 1200-1400 Kr.
Katalognummer: 59
4 paller med værktøj, fremstår
med nogen slidtage.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 60
Dækketøjsskab af mahogni af
dansk snedkemester. ca . 1950. H
60 L. 200 D. 50 cm. To nøgler medfølger. Enkelte ridser og mærker.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 19
Katalognummer: 61
2 stk. Mogens Koch Pendler model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 62
Boxmadras H. 47 L. 200 B. 110
samt blandet indbo, taburetter,
sideborde, vogn mm.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 63
Gram Fryseskab H. 200 B. 60 D. 60
cm.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 64
To Mikrobøgleovn OBH Nordica,
begge H. 27 B. 46 D. 36 cm.
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 65
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Side 20
Katalognummer: 66
1 slebet krystalskål med farvet krystal og underfad, ca. år
1900’årh.
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 67
1 Kagekniv og 6 kagegafler i sølv
fra Hans Hansen samt 10 teskeer
og 3 blandet serveringsbestik i
sølv og stål. Sølvet vejer 248 g.
Vurdering: 1000-1500 Kr.
Katalognummer: 68
1 porcelæns terrin, 1 chokoladekande samt 2 stk. porcelæn
fajance skåle. Fra slutningen af år
1900’årh.
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 69
1 Bjørn Wiinblad bordlampe som
måler 30 cm, 3 karafler, diverse
fade, skåle, kander mm. Samt
diverse Georg Jensen stål.
Vurdering: 900-1200 Kr.
Katalognummer: 70
1 lommerur af sølv ca. 1800’årh
samt 1 pilleæske og 1 lommeuraf sølv ca. 1900’ årh. Ure og
pilleæsker vejer 208 g m urværk.
Vurdering: 600-800 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 21
Katalognummer: 71
1 rødt smykkerskrin som indeholder 1 Margurite broche i sølv
og emalje, 4 ringe, 1 par manchetknapper og 1 broche i sølv.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 72
5 armbåndsure og 3 poser halskæder og similismykker samt
diverse gamle pengesedler.
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 73
2 stk. moderne uldne gulvtæpper
som begge måler 200x140 cm og
1 lysekrone med 8 arm i messing
ca.1930.
Vurdering: 800-1300 Kr.
Katalognummer: 74
1 skrin med karafler malet i
midten af 1900-tallet samt en
udskåret Amagerhylde. Amagerhylden har en revne i toppen.
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 75
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Side 22
Katalognummer: 76
1 sofabord som måler 55x133x58
cm, 1 spejl og 1 renæssance bord
med udtræk.
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 77
arkitekttegnet lænestol med
lædersæde Norvild, arkitektegnet
stol på drejefod Cosby Verken
samt moderne sofabord i metal
med glasplade.
Vurdering: 800-1200 Kr.
Katalognummer: 78
13 kasser blandet indbo med bl.a.
støvsuger, porcelæn, radioanlæg
mm. samt 8 tryk og malerier og 1
symaskine.
Vurdering: 2000-3000 Kr.
Katalognummer: 79
Diverse pletbestik , bestik med
horn skafter, Ronson lightere og
kobberparti.
Vurdering: 500 Kr.
Katalognummer: 80
1 sælskindspuf fra Broste Copenhagen som måler H: 30 x diameter
45 cm, 4 flyttekasser og 2 mindre
kasser med blandet indbo
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 23
Katalognummer: 81
Seng af valnød og fra 1940’erne af
dansk snedkermester. Der hører
sengegavle til. Sengen fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 1600-1800 Kr.
Katalognummer: 82
Nanna Ditzel, taburet af bøgetræ model Trisse H. 28 Ø 32 cm,
fremstår limet med reparation og
defekter.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 83
Børge Mogensen, to kvadratiske
sofaborde af egetræ, produceret
hos Fredericia Furniture, etiket
herfra under plade, H. 50 L/B 75
cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 84
Wanzl 10 stk. indkøbsvogne belast
230 kr, volumen 212 ltr. produceret af Expedit, Hadsten
Vurdering: 4000 Kr.
Katalognummer: 85
5 stk. lamper model Badminton af
hvidlakeret metal, fremstillet hos
Louis Poulsen. Ø 40 cm. Fremstår
med brugsslitage.
Vurdering: 3000 Kr.
Side 24
Katalognummer: 86
1 rokokospejl med ornementer
mål 81x73 cm, 2 empirespejle det
store er dekoreret med blomster
og vaser, mål 84x63 cm og det lille
spejl måler 42x35 cm.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 87
5 kasser med legetøj og spil med
bl.a. børneværktøj og lejetøj som
Lego.
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 88
2 paller med bl.a. zinkbaljer, lanterner havestole mm.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 89
7 stk. blandet spejle i diverse
størrelser.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 90
2 stk. Mogens Koch Pendler model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 25
Katalognummer: 91
Rokoko form fransk bordur i
boulle stil af skildpadde bemalet
træ med messing indlægninger.
Plakette fra russisk urmæger: Paul
Buhre. Fremstår med defekt glas.
Vurdering: 1200-1500 Kr.
Katalognummer: 92
Maleri “Drue opstilling”, olie på
lærred, sign . A Rosendahl H. 33 x
22 cm.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 93
Vitrineskab af mahogni i rokokoform. Svunget ben, front og sider,
indvendigt med rød velour. H. 153
B. 70 D.40 cm. Sargen fremstår
med bidemærke.
Vurdering: 1000-1500 Kr.
Katalognummer: 94
Halskæder, øreringe, 2 smykkerskrin, 61 stk. sølvplet bestik mm.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 95
Poul Hundevad kommode af
palisander, Produceret hos Hundevad, Ulfborg, stemplet herfra.
H. 67 B. 70 D, 43 cm. Top delvis
falmet.
Vurdering: 900-1200 Kr.
Side 26
Katalognummer: 96
Axel Kjersgaard spejl af palisander 105x42cm. entrémøbelment
af palisander, stemplet FM 28 Juli
1961 H.53x96x34cm., entrémøbel
med blomsterkrybbe.
Vurdering: 900-1200 Kr.
Katalognummer: 97
Carlo Jensen, reosystem af palisander. Produceret hos hundevad, Ulfborg, stemplet herfra på
bagsiden.
Vurdering: 2000-2500 Kr.
Katalognummer: 98
Nyrokoko skrivebord af valnød og
mahogni, svunget plade med overhylde. 1900 tallets slutning. H. 110
B. 130 D. 62 cm.
Vurdering: 900-1200 Kr.
Katalognummer: 99
Glassamling bestående af to
klukflasker, karafler, forskellige
cognacglas diverse vinglas Mm.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 100
Empire kommode af mahogni, buet front med tre skuffer,
øvrest skuffe inddelt med rum og
glaslåge, tilspisende ben. Fremstår
falmet og uden nøgle.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 27
Katalognummer: 101
Wanzl 10 stk. indkøbsvogne belast
230 kr, volumen 212 ltr. produceret af Expedit, Hadsten
Vurdering: 4000 Kr.
Katalognummer: 102
Engelsk salonbord af mahogni,
plade med to klapper à 19 cm en
skuffe i sargen. Fremstår uden
nøgle plade delvis falmet.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 103
Armstol af bøgetræ, gennembrudt
ryg med palmeudskæringer, armlæn med rosetter, sæde betrukket
med blåstribet uldstof.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 104
26 Kasser Blandet Indbo: lamper,
golfudstyr, Billeder i rammer mm.
Vurdering: 3000-3500 Kr.
Katalognummer: 105
10 stk. stabelstole
Vurdering: 800-1000 Kr.
Side 28
Katalognummer: 106
6 arkitekttegnet stole med grønt
betræk og 1 arkitekttegnet bord
fra Skovmand og Andersen med 1
tillægsplade.
Vurdering: 1800-2000 Kr.
Katalognummer: 107
2 havestole og 1 rundt havebord
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 108
Technics PCM sound E66 - elektrisk orgel samt 1 lille kasse med
nodebøger.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 109
Royal Copenhagen - riflet kaffestel
i lyserødt med guldkant fra 1961.
én kop med revne,
med forskellige blomster motiver.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 110
Wanzl 10 stk. indkøbsvogne belast
230 kr, volumen 212 ltr. produceret af Expedit, Hadsten
Vurdering: 4000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 29
Katalognummer: 111
1 5-armet lysekrone med tilhørende lampeskærme samt 2 lampetter af bronze ca. 20’årh.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 112
Lysberg Hansen og Terp 2-personers sofa i blomstret betræk.
Fremstår med brugsslitage.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 113
Standerlampe af jern,fod og
stamme dekorerede med blade,
blomster,top monteret med petroleumslampe dele, ca. 1900, senere
monteret til el. H. ca. 150 cm
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 114
2 pels hatte, 1 muffedisse og en
pels Krave i brun mink
Vurdering: 500-600 Kr.
Katalognummer: 115
Stue møblement
Vurdering: 1500 Kr.
Side 30
Katalognummer: 116
Tre lamper af blå lakeret metal,
tre nye fatninger til loft montering
medfølger, fremstår med ridser og
mærker. Ukendt producent.
Vurdering: 300 Kr.
Katalognummer: 117
Kontormøbelment bestående af
sort hylde to sofaborde to taburetter af bøgetræ, to væghylder,
skraldespande og penholder.
Vurdering: 500 Kr.
Katalognummer: 118
Vitrineskab/køkkenskab af fyrretræ, to glasdøre bag hvilke to
hylder, nøgle medfølger
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 119
Diverse dekorations plakater, digitalprint samt alurammer mm.
Vurdering: 300 Kr.
Katalognummer: 120
Sofabord af mahogni, rekt. plade,
tilspidsende og kannelerede ben,
sarg med messing indlægninger. H.
54 L. 130 B. 52 cm. Af nyere dato.
Vurdering: 400 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 31
Katalognummer: 121
To kommode, front med fire
skuffer, den ene kommode defekt
og ormehuller på bagsiden, Vægskab af fyrretræ,
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 122
Mahogni reol med flytbare hylder.
Reolen fremstår med almindelig
brugsslidtage. Den ene side er
falmet af solen.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 123
Defekt på det ene ben, der er
knækket. Chatollet måler flg:
H:114 cm B:95 cm D:45 cm.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 124
Model Electramac 230, 1500 W.
Fremstår ny og i original emballage.
Vurdering: 700-800 Kr.
Katalognummer: 125
Diverse manuelt rensningsudstyr
bestående af; 6 tænger, 2 store
net, 2 mindre net, 13 store runde
net, 1 lille net og 8 stænger
Vurdering: 800-1000 Kr.
Side 32
Katalognummer: 126
#126 6 stk Tangit PVC-U/C ABS
rensevæske & 5 stk Tangit Lim
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 127
1 relief i glasfiber, forstillende
et palmeblad og med flg mål:
100X100 Cm.
2 fade i glasfiber.
Vurdering: 2000 Kr.
Katalognummer: 128
6 Glasfiber vægophængte pedestaler.
Vurdering: 2000 Kr.
Katalognummer: 129
2 fisk (metal) and 1 budda marmorfigur.
Vurdering: 1200-1500 Kr.
Katalognummer: 130
3 Store og 8 mindre glasfiberpotter. De store måler H: 24 cm og D:
44 cm. De små måler H: 16 cm og
D. 30 cm.
Vurdering: 1500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 33
Katalognummer: 131
Dækketøjsskab af mahogni med
front af 3 låger bag hvilke der er
hylder. Lågerne kan låses og der
medfølger 3 nøgler
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 132
To bronzeskilte; “Former” med
smed motiv 24,5x18 cm; “Titan”
Elevator 8x25 cm. samt sort og
hvid emajleret nummerplade 9x22
cm.
Vurdering: 300 Kr.
Katalognummer: 133
6 forskellige spejle.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 134
1 stort parti med forskellige
engangs madbeholdere til fx kød,
salat, dressing, tapas osv.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 135
11 lamper i forskellige størrelser
og farver samt 2 kasser med lampeskærme
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Side 34
Katalognummer: 136
Michael Bang for Holmegaard,
glasdele, model palet.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 137
15 kasser blandet indbo.
Vurdering: 1200-1500 Kr.
Katalognummer: 138
22 malerier, tryk og rammer
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 139
Severin Hansen. Sofabord af
palisander. Fremstillet hos Haslev
Møbelsnedkeri. H. 50 L. 132 B. 74
cm.
Vurdering: 1000-1200 Kr.
Katalognummer: 140
Poul Cadovius væghængt reolsystem af teaktræ model Cado,
tegnet i 1959
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 35
Katalognummer: 141
Georg Jensen Cigarettetui af sølv
dekoreret med “Henry” og initialer på den anden side, indvengigt
med graveringer. Stemplet 925
75C og sterling GJ danmark.107 gr.
Vurdering: 1200-1600 Kr.
Katalognummer: 142
Husqvarna symaskine med tilhørende møbel af teaktræ. H. 78
B. 75 D. 43 cm.
Vurdering: 300 Kr.
Katalognummer: 143
Brændeovn Hvam Monet, fremstår med almindelig brugsslidtage.
Brændeovnen er til afbrænding af
træ og er EN 13240 godkent.
Vurdering: 3000-4000 Kr.
Katalognummer: 144
Dansk møbelproducent gyngestol
med lav ryg af hvid lakeret bøgetræ enkelte ridser og mærker
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 145
To industri køkkenborde af rustfri stål, denne ene med aftagelig
træplade og højderegulering,
Vurdering: 1800 Kr.
Side 36
Katalognummer: 146
Emmepi Grandi Cucine. To køkkenborde af rustfri stål, H. 90 L. 160
og 190 D. 70 cm. brugsspor, en
mærke plakette mangler.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 147
Et parti billeder og plakater, 6 stk.
bla. a olie på plade signerer Groth
og olie på lærred sign. August
Denker. samt diverse plakater og
tryk.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 148
Brd. Friis møbler to reolmoduler
af kirsebærtræ model modulux.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 149
Kommode af mahogni i empire
stil, buet front med tre skuffer den
øvrest med dobbelt bund, nøgle
medfølger. H. 70 B. 76 D. 46 cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 150
Samling blandet LP og Cd’er, fire
kasser,
Vurdering: 600 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 37
Katalognummer: 151
Den ene måler H:92x78x25 cm,
den anden måler H:92x105x25 cm
og den tredje måler H:89x120x31
cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 152
1 trillebør med diverse haveredskaber, 1 cementblander
mm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 153
Ipad 4 med simkort.
Den er låst til Apple-Id så det
vides ikke hvor mange GB ellerlign
den har.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 154
5 stk. Nye armbåndsure
Vurdering: 500 Kr.
Katalognummer: 155
AEG Mignon skrivemaskine. produceret mellem 1923 og 1934 H.
21 B.34 D. 32 cm.
Vurdering: 400 Kr.
Side 38
Katalognummer: 156
24 kasser blandet indbo samt 1
Bosch græsslåmaskine. Batteri til
Bosch græsslåmaskine medfølger
Vurdering: 3300-3500 Kr.
Katalognummer: 157
2 kasser med legetøj,spil og bamser, 2 højstole, 1 babybadekar og 2
børnestole.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 158
NYE varer, ca 50stk små kameratasker og 7stk store kameratasker. Tvangssalg - sælges for offentlig
myndighed. Nypris ca ca 12.000kr
Vurdering: 3000 Kr.
Katalognummer: 159
Parti malerier, tryk, broderier og
rammer, 1 lampe samt 2 spejle
Vurdering: 500 Kr.
Katalognummer: 160
Per Baagøe f. 1946 CD, Olie
på lærred betitlet Rørvig klitlandskab, dateret 1997 og signeret
på bagsiden. 100 x 130 cm.
Vurdering: 2500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 39
Katalognummer: 161
4 stk.indrammede plakater ,med
plexiglas
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 162
Kildemoes cykel
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 163
1 ægte tæppe og 3 maskinvævet
tæpper
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 164
Andy Warhol 1928 - 1987, fire indrammede HC Andersen plakater,
67 x 55 cm.
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 165
Glasfiber potter og relief
Vurdering: 800-1000 Kr.
Side 40
Katalognummer: 166
1 Mogens Koch Pendel model
“Dobbeltkegle” af strøgslebet stål,
fremstillet hos Louis Poulsen i
1960’erne. Ø 31 cm.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 167
Entremøbelment, lille skuffemøbel af teak, fornt med tre skuffer,
unden stel H. 27 B. 48 D. 38 cm
samt spejl H. 88 B. 46 cm.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 168
Dansk snedkermester, armstol
af egetræ, sæde fremstår senere
ombetrukket, hul i ryggen på bagsiden samt brugslitage 1940erne.
Vurdering: 1200-1500 Kr.
Katalognummer: 169
Barok langbord af massivt egetræ,
H. 75, L. 170 B. 71 cm. Delvis 1700
tallet.
Vurdering: 1500-1800 Kr.
Katalognummer: 170
Sæt på fem fletstole og to armstole med tilhørende taburetter af
bejdset bøgetre, sæde med flettet
papirgarn. Enkelte stole med flet
defektter
Vurdering: 800-1000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 41
Katalognummer: 171
iMac (G3). Brugt, men er i kasse
med alt tilbehør til såsom mus,
tastetur, manual mm. Farve:
Indigo
Vurdering: 500-800 Kr.
Katalognummer: 172
To armstole samt kurv og vogn af
flet.
Vurdering: 400 Kr.
Katalognummer: 173
3 kasser blandet indbo med bl.a.
et dartspil samt 2 kasser glas.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 174
1 palle med gammelt værktøj
samt et gammelt vindue
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 175
Per Lütken for Holmegård: Nøgen
jomfru 18 stk. vinglas
Vurdering: 1500-1800 Kr.
Side 42
Katalognummer: 176
Plakat - Danske møber 1920-1970
mål: B 42,5 x L 125 cm.
Vurdering: 300-400 Kr.
Katalognummer: 177
Per Lütken, Jægerglas bestående
af: 22 stk rødvinsglas, 12 stk
hvidvinsglas. og 13 hedvinsglas
Produceret hos Kastrup glasværk
for holmegaard, 1974-1990.
Vurdering: 3500 Kr.
Katalognummer: 178
To-delt barokform chatol af egetræ, . H. 220 B. 155 D, 62 cm. 20
årh. En skuffe uden lås.
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 179
To senempire salonborde af mahogni, Piedestal bord, oval plade
med perlekant, rektangulær bord
med drejede ben og sprosser,
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 180
Plakat - Danske møber 1920-1970
mål: B 42,5 x L 125 cm.
Vurdering: 300-400 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 43
Katalognummer: 181
Dansk møbelproducent. Skrivebord af teaktræ, front med fem
skuffer, plade med kehlet kant,
tilspidsende ben 1950 erne.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 182
Barok kiste af egetræ, delvis
senere renoveret, lås samt nøgle
medfølger 1800-1900 tallet, H. 70
L. 140 D. 60 cm.
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 183
Blandet indbo, to tæpper, 120 x 90
cm. og 195 x 125 cm., bordlampe
og to standerlamper af messing
samt sofabord af mahogni.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 184
Samling merkskumspiber (11-12
stk), samt messing dele og diverse
porcelæn som suppeterrin.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 185
1 parti giner, både voksne og
børneginer.
Vurdering: 1000 Kr.
Side 44
Katalognummer: 186
Haveport bronzebeslag i form af
styliseret blade og lys 1900 tallet.
H. 33, L. 70 D. ca 3,5 cm. Vægt ca
7 kg.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 187
Foldbar kørestol, fremstår uden
benstøtte.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 188
Blanding af historiske dekorations
effekter fra Flakfortet.
8 stk.
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 189
Et parti caféborde med plade af
massivt stavlimet egetræ, ben af
sort lakeret metal. 1 stk. monteret
bord: H. 75 L. 120 B. 80 cm., 14
stk. komplette stel.
Vurdering: 4000 Kr.
Katalognummer: 190
Plakat - Danske møber 1920-1970
mål: B 42,5 x L 125 cm.
Vurdering: 300-400 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 45
Katalognummer: 191
53 stk diverse Rødvinsglas, Rosenthal, Spiegelau
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 192
Blanding af historiske dekorations
billeder fra Flakfortet.8 stk.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 193
Nysø hvidt porcelæn med dekoration i gule og grå farver samt
guldkant, fra Tyske Bavaria. Ca.70
dele.
Vurdering: 1500 Kr.
Katalognummer: 194
1 DJ sæt. 2 Stanton ST150 pladespiller, 1 traktor (mixerpult) samt
2 højtalere (Rokit)- pladespillerne
mangler pickup’erne.
Vurdering: 4000 Kr.
Katalognummer: 195
29 kasser blandet indbo, elektronik ,lamper, køkkenting, porcelæn
samt et køleskab til forretning.
Det ene hjul sidder løst
Vurdering: 2000 Kr.
Side 46
Katalognummer: 196
Sidebord, to directors chairs og
kontorstol
Vurdering: 800-1000 Kr.
Katalognummer: 197
Villeroy Boch Spisebord med opklappelige plader samt 8 stole, af
nyere dato
Vurdering: 1200-1500 Kr.
Katalognummer: 198
2 Lapalma Sofaborde. Det store
måler L: 100 cm B: 50 cm H: 33
cm. Den lille måler L: 57 cm B: 50
cm H: 37 cm.
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 199
Diverse værktøj, boremaskiner
kompressor, græsslåmaskine mm.
Vurdering: 1200 Kr.
Katalognummer: 200
Diverse møbler, havestole,
cafébord mm.
Vurdering: 800 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 47
Katalognummer: 201
To bogreoler af mahogni med
faste hylder. H. 110 B. 110 D. 28
cm. Fremstår med ridser.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 202
Ca. 260 stk. plastkasser, de grønne
er sammenklappelige
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 203
Affugter, Hoods med normal
elstik samt varmeblæser med højspænding elstik og højspænding
kabel, to ekstra defektehøjspændings kabler medfølger.
Vurdering: 600 Kr.
Katalognummer: 204
15 stk. Iguzzini spots hvidlakerede
med tilhørende transformatorer,
fremstillede i italien. Ø 20 cm.
Vurdering: 800 Kr.
Katalognummer: 205
Standerlampe sofaborde og
stumtjener
Vurdering: 600 Kr.
Side 48
Katalognummer: 206
Tre og to personers sofa, overpolstrede med sort/grå stof, løse
ryghynder. H. ca. 85 L. 155 og 215
D. 86 cm.
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 207
Stor sofa model “Ambrogio” fra
“Bo-Tikken” der måler flg B: 305
cm L: 200 cm (chaiselong-delen)
Vurdering: 4000 Kr.
Katalognummer: 208
2 store hvide reoler samt 1 konsol
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 209
Blandet møblement samt malerier/tryk og lamper
Vurdering: 600-800 Kr.
Katalognummer: 210
Bådskilte samt dekorationsmateriale fra Flakfortet. B.la
regnskabsbog og sekstant.
Vurdering: 800 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 49
Katalognummer: 211
1 kommode teak og 1 sofabord
teak
Vurdering: 1000 Kr.
Katalognummer: 212
Möbel Art. 2 Chesterfieldsofa,
rød/brun læder
Vurdering: 3500-4000 Kr.
Katalognummer: 213
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 214
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 215
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Side 50
Katalognummer: 216
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 217
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 218
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 219
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 220
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 51
Katalognummer: 221
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 222
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Katalognummer: 223
48 fl. Château des Rochers 2005
Côtes de Castillon Økologisk vin i
org. kasser.
Vurdering: 1800 Kr.
Side 52
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 53
Side 54
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 55
Københavns Auktioner ApS, Chr. Hee’s Eftf.
Stensmosevej 24B-C
2630 Albertslund
(Denmark)
Cvr: 35471316
Kontooplysninger:
Reg. nr. 9365 Konto 0008331324.
Email: [email protected]
Telefon: (+45) 3929 9000
Åbningstider:
mandag – fredag: 10:00 – 15:00
Side 56