Lysfest: - Familieplejen

2 vær. med lukket altan
Dommervænget 4E 1. Dør/lejl. 5, 4000 Roskilde
Stor 2 vær. lejlighed med altan med kig til grønt
område.
Rummelige stue, som evt. kan opdeles til stue og
værelse.
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud
til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke om det måtte være i
overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,
pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre: X Ja
jf. side 2
Nej
- vi sætter pris på samarbejde
Ejendomstype
. . . . . . . . . . . .Ejerlejlighed
.........
Boligareal/tinglyst
. . . . . . . . . . . . . . . . .70
. m²
Kontantpris
. . . . . . . . . . . . . . . 1.095.000
........
Boligareal/BBR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
. m²
Udbetaling
. . . . . . . . . . . . . . . . .55.000
.....
Værelser
Brutto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.355
....
Byggeår
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1968
..
Netto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.592
....
Sag. .nr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..4557
...
................2
.
Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer,
annoncering eller andet: X Ja
Nej
jf. side 2
Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse
i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre
ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom:
Ja
X Nej
Hvis ja, hvilke:
Rigtig fornuftig 2 værelses lejlighed beliggende i en velfungerende
ejerforening med bl.a. velholdtoldte grønne områder, legepladser til
områdets børn og gode parkeringsmuligheder. Lejligheden ligger tæt
på gode indkøbsmuligheder som fx Ro's Torv og i gåafstand til
Roskilde centrum og stationen. Få min. kørsel til motorvejsnettet mod
København.
Rummelig stue med lyse parketgulve. I stuen er der god plads til både
spisestue- og opholdsstuemøbler. Fra stuen er der udgang til en dejlig
lukket altan, hvorfra der er kig til grønt område. Fornuftigt køkken med
god skabsplads. Entré med god plads til overtøjet. Soveværelse med
skabe og brusebadeværelse med vaskesøjle.
Ejendommen har gode fællesfaciliteter såsom vaskekælder,
cykelkælder, eget kælderrum. Der er desuden etableret bolignet i alle
lejligheder til telefoni, internet samt TV. Det er op til een selv at vælge
bland de forskellige løsninger.
Alt i alt en rigtig fornuftig lejlighed - beliggende tæt på centrum.
Lejligheden fremvises af ejeren, der kan kontaktes på tlf. 42 70 80 65.
Spørgsmål kan også rettes til ejendomsmægler Peter Kjær på tlf. 29
66 28 14.
Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
1 Keramisk komfur Voss , 1 Køleskab Ardo , 1 Vaskemaskine Miele , 1 Tørretumbler
Whirlpool .
- vi sætter pris på samarbejde
Side 1 a
- vi sætter pris på samarbejde
Side 1 b
- vi sætter pris på samarbejde
Side 1 c
Adresse Dommervænget 4E 1. Dør/lejl. 5, 4000 Roskilde
Udbetaling
Kontantpris
1.095.000
Ejendomsoplysninger
..............................:
Kommune
Matr.nr.
.................................:
...............................:
Ejerl. nr.
Må benyttes til....................:
55.000
Brutto/md.
......:
Fællesudg. fordeles efter
Tinglyst fordelingstal
............:
Adm. Fordelingstal
................:
01-10-2009
1.000.000
163.300
777.000
0
Tinglyst areal
.........................:
....................:
heraf boligareal
heraf andre arealer
................:
Opført/ombygget år
..............:
1911 dok. om vej mv. * 1960 dok. om færdselsret * 1965 dok. om bebyggelse,
benyttelse mv. * 1971 dok. om bebyggelse, benyttelse mv. * 1987 dok. om
varmeforsyning * 2000 Vedtægter for ejerforeningen.
Forsikringsforhold
Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften.
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
svamp: Ja
insekt: Ja
Forbehold:
rørskade: Ja
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra:Sælger
Det seneste års forbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
0,00
Fjernvarme
6.011,48
Der betales kr. 648,- i aconto varme pr mdr.
- vi sætter pris på samarbejde
70
70
1968
10.000,00
Sikkerhed ejerforening
.........:
................................: Byrde lyst PS
i form af
70/2409 Forhøjelse af sikkerhed
0,00
.........:
i form af
................................:
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Sag nr. 4557
Netto/md.
7.592
Dato 21-02-2012
v/ 33,04%.
Oplysning om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:
Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport
Roskilde
5K Nymarken, Roskilde Jorder
6
Zonestatus...........................: Byzone
Helårsbeboelse
ifølge
.....................................: BBR-ejermeddelelse
.........:
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi....:
heraf grundværdi................:
Grundlag ejd.værdiskat......:
Grundskatteloftværdi.........:
8.355
Energimærkning:
Der foreligger energimærkning.
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
Hvilke:
Nej
Pengeinstitut
Hvilke:
Nej
Forsikringsselskab
Hvilke: Tryg Forsikring
Ja
Andre
Hvilke:
Nej
Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Hvis ja, hvorfra:
Finansiering
Nej
Forsikringer
Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring
Ja
Hvis ja, hvorfra:
Annoncering
Nej
Andre ydelser
Nej
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.
Øvrige forhold
Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret
som lettere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen
kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere
forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ.
Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet ejerskiftelånet skal
reduceres med tinglyst sikkerhed til ejerforeningen på kr. 10.000.
Side 2
Adresse Dommervænget 4E 1. Dør/lejl. 5, 4000 Roskilde
Kontantpris
Udbetaling
1.095.000
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Prioritetsydelser
Fællesudgifter
Ejendomsskatter 2012
Grundfond
Vindueslån
Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Fradrag (renter, bidrag)
Brutto/md.
55.000
Kontant
0,00
16.992,00
3.447,82
3.500,04
7.188,00
31.127,86
Kontant
Finansieret
69.128,74
16.992,00
3.447,82
3.500,04
7.188,00
100.256,60
Finansieret
0,00
-51.215,66
8.355
Sag nr. 4557
Netto/md.
7.592
Oplysning om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag
af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum
kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet.
Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.
Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og
renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen:
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,04 %
0,00
-16.921,65
Ejendomsværdiskat
7.770,00
7.770,00
Skat, overskud/underskud 1. år
7.770,00
-9.151,65
+ Bruttoudgift 1. år
31.127,86
100.256,60
Nettoudgift 1. år
38.897,86
91.104,95
Kontantbehov ved køb
Kontant
Finansieret
Gæld udenfor købesummen
Kontantpris/udbetaling
1.095.000,00
55.000,00 Ingen
Tinglysningsafgift af skøde
8.000,00
8.000,00
Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget
0,00
0,00
Omkostninger til berigtigelse af skødet, anslået
10.000,00
10.000,00
Tinglysningsafgift sikkerhed til ejerforeningen
1.400,00
1.400,00
Ialt
1.114.400,00
74.400,00
Oplysninger om eksisterende lån
Långiver/art
RealkreRestgæld
Obl.restgæld
Kontantværdi Optaget Rente
1. års
RestÅOP
Saldo fraSærlige overdittype
i valuta Kont./pålyd. ydelse
løbetid
dragskonto tagelsesvilkår
Realkredit Danm
OA Obligation
273.566
280.016 DKK
6,0000 /
25.961
17,5
6,8
0,00
/
/
/
/
/
- vi sætter pris på samarbejde
Dato 21-02-2012
v/ 33,04%.
Garantistillelse
Nej
Kontantregulering
0
Side 3
- vi sætter pris på samarbejde
Side 4