KONSTRUKTIONS - OG BYGGEPLAST

Årsplan for 8. klasse
Ugeplan
- dag
Aug 32 -man
Skoleåret 2010/2011 – efterår
Emne/tema/projekt
Fag: Geografi
torsdag, 5.-6. lektion
Mål & Arbejdsformer
Intro til faget. Repetion fra 7.kl.
Omverdensforståelse. Bæredygtighed.
Samtale ud fra tegning. Repetition af vigtige ord og begreber.
Første emne: VAND. Samtal om drikkevand, evt. i turistlande.
Evt. fotos af Mogens G. Stryhn: ”En verden af skønhed”.
Udlevering af bøger, mapper mm.
Drikke vand fra hanen eller fra flaske? opg. fra spildevandscenter.dk
33
Vi bruger vand: s. 4-5 og
Mål: Kunne redegøre for vandets kredsløb.
og Grundvand bli'r til drikkevand, s. 8-9
Hvad sker der med vandet, når vi har brugt det? Drikkevand er en
begrænset ressource.
Film: ”Vandet” fra CFU 15/8 – 12/9
www.spildevandscenter.dk – her findes gode illustrationer+ opgaver.
Kendskab til forskellige former for vandbesparelser.
34 Tors: Kl. dag
35
Vand på mange måder, s. 6-7
36
Vandets lange rejse, s. 10-11
37
Det nødvendige vand, s. 12-13 og
38
Vand – fremtidens vigtigste vare?, s. 14-15
39
40
bruge Google Earth. Andre links: www.lib.utexas.edu/maps
Aralsøen som eksempel....
Kendskab til menneskelige og naturlige påvirkninger af tilgængelige
mængder ferskvand. Kendskab til konflikter pga brug af ferskvand.
Fordeling af salt- og ferskvand på Jorden.
Store floder – store dæmninger. Konsekvenser for den økologiske
balance. Fordele og ulemper.
Fremlæggelser af gruppearbejdet.
41 Fre: Motion
Emneuge for hele skolen
42
Efterårsferie
43
Der var engang... s. 16-23. Mosaik 8, s. 10-17
44
Fra land til by, Danmarkskortet forandres, Urbaniseringen, Danmarks Opnå indsigt i byernes udvikling, opbygning og placering
udkant.
Kortanalyse på topografiske kort. Kendskab til danske og større
udenlandske byers navne og beliggenhed.
- Natur/kulturlandskab
- Udskiftning af jorden
* begrebskort?
- 4 fotos fra geografihåndbogen af samme landskab
45
Øresundsregionen overfor ”Den rådne banan”.
Kende til push-pull effekten – årsager og konsekvenser
Forståelse for hvilke faktorer der er nødvendige for at en region
Ugeplan
- dag
Emne/tema/projekt
En vækstregion sammenlignet med de ”døende” områder i DK.
Geotoper 2, s. 24-25 + www.dr.dk/tema/banan/index.htm
Mål & Arbejdsformer
oplever vækst, samt hvad der ”affolker” et område. Push-Pull
faktorer.
Erhvervsfordeling: primære, sekundære og tertiære erhverv.
46
47 prod.uge +
julemarked lørdag
48
Kendskab til pladetektonik, kontinenternes bevægelser og opståen.
Naturens stærke kræfter, s. 26-33
evt. film ”Vulkaner” (findes i DVD-bib.)
49 Projekt 9.kl
Resultater i form af: Jordskælv, tsunamier og vulkaner.
Evt. gruppearbejde med fremlæggelse.
Evt. - EØ
50 Fre: Juleafsl.
Årsplan for 8. klasse
Ugeplan
- dag
Skoleåret 2010/2011 – forår
Emne/tema/projekt
Fag: Geografi
torsdag, 5.-6. lektion
Mål & Arbejdsformer
1
Prøve i geografi
Eleverne skal få kendskab til FSA-prøven i 9.kl.
2
Råstoffer, s. 34-35
Få forståelse for begreber som bjergarter, mineraler, malme, råstoffer
og metaller. 1. magmatiske 2. sedimentære 3. metamorfe bjergarter
Bingham Canyon – verdens største menneskeskabte hul i jorden.
Kobbermine i Chile
Kendskab til produktion af metaller.
Et globalt overblik over lokalisering af råstoffer og viden om
lokaliseringsfaktorer for minedrift og industri.
3
DK's undergrund, s. 36-37
4
Øves i at analysere samspillet mellem naturens ressourcer og
samfundets udnyttelse heraf.
5
6
Atlasøvelser og Länderkunde.
Fordybelsesdage
Træne paratviden og placering af forskellige geografiske steder.
??
7
Vinterferie
8
Den fattige verden, s. 38-45(47)
9
Tilegne sig væsentlige faglige begreber fra den danske geologi.
Hvad karakteriserer lande i den fatttigste del af verden?
Ugeplan
- dag
Emne/tema/projekt
10
Mål & Arbejdsformer
Eleverne begynder at forholde sig til uligheder i verden.
Handelsspillet
Fattigdommens fordeling i verden.
Store problemer: AIDS, befolkningstilvækst, koloniseringen,
landbrugsstøtte, fair-trade.
11 Fre aften skolefest
Projektuge 8.kl
12
Kortlære. Foto eller kort? s. 50-51
13
GPS fra CFU 11/3 - 1/4
14
Tegne eget kort, fx fra hjem til skole
http://www.kms.dk/Sepaakort/
se på kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen
15 Udlandstur 9.kl.
Israelstur/ Emne for alle: Skolen i bevægelse
16
Påskeferie
17 - man.
DK's naturlandskaber, gletsjere og istidslandskaber.
18 Skr.prøver 9.kl.
Geotoper 2, s. 52-59
Film: Danske istidslandskaber 1 og 2 (60 min – DVD nr. 246)
19
20 - fre.
Per Smeds landskabskort
Kende til principper for korttegning og fremstille enkle kort på
grundlag af egne undersøgelser. Forskellige kortprojektioner.
Forståelse for at en GPS er i stand til at angive nøjagtig position.
Øvelser med GPS.
Anvendelse og tegning af kort, vhja. GIS.
Anvende kortet som et væsentligt redskab tli at søge viden om og
svar på geografiske spørgsmål.
Viden om den teori, der beskriver de processer der har skabtdet
danske landskab. Is, vand og vind former landskabet.
Kendskab til begreber som moræne, dødis, smeltevandsslette, samt
istiderne Weichsel og Saale
Fremstille eget istidslandskab i sandkassen
21
Prøve i geografi.....
22 - tor-fre.
23
Hvad har du lært? s. 62
24 - man.
Årsprøver
25 To:Sidste skoledag
Sommerkoncert
Øve sig i metoder til afkodning af problemstillinger, billeder og
sammenhænge.