TEGERA® 9112

TJO A/S
PRISLISTE
18.02.2015
2015
Salg af materialer fra Lønggården, Sorø
Materiale
Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg
samt råstofafgift 3,00 kr/ton
Størrelse
(mm)
Søsand
0 3
Vasket sand
0 4
Stenmel
0 4
Stenmel
0 8
Faldunderlagsgrus
)
0 4
Betongrus
0 8
Vaskede perlesten
5 8
Vaskede ærtesten
8 - 16
Vaskede nøddesten
16 - 32
Stigrus
0 - 16
Støbemix med ærtesten
0 - 16
Stabilt grus, kval. II DS/EN 13285
0 - 32
Pynteskærver, forskellige farver/størrelser
Pyntesten
40 - 60
Harpet muldjord
Materiale i Big-Bags - Tillæg:
Materiale afregnes efter vægt som øvrige materialer.
Kan afhentes på Lønggården, - eller leveres (for levering: Indhent tilbud)
Rumvægt
(kg/m3)
1500
1600
1600
1500
1500
1650
1500
1550
1500
1850
1900
1800
1500
1500
1600
Pris
(kr/ton)
250
70
110
120
150
68
110
125
110
110
120
76
480
600
115
130 pr.
Big-Bag
): Certificeret af Bureau Veritas i.h.t. EN 1177
Salg af genbrugsmaterialer fra Lønggården, Sorø
Materiale
Barkflis, fyr
Vedflis
Pris
(kr/m³)
315
315
Salg af materialer fra Parnasvej
Materiale
Pris
(kr/ton)
Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt
råstofafgift 3,00 kr/ton
BSG DS/EN 13285 U<7
Kørestabilt 0/90
50
70
Salg af materialer fra Kaldred
Materiale
Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt
råstofafgift 3,00 kr/ton
Vasket sand, klasse A
)
Vasket sand, klasse E
)
Vasket sand, klasse A
)
Betonsand, tørharpet, klasse P
)
Vaskede perlesten, klasse P
)
Vaskede perlesten, klasse P
)
Skærver klasse P
)
Skærver klasse P
)
Skærver klasse M
)
Vaskede ærtesten, klasse P
)
Vaskede nøddesten klasse P
)
Rørgrus
Stenmel
Stenmel
Betongrus, filtergrus
)
Betongrus med stenmel
Støbemix med ærtesten
Grusfyld
DS/EN 13285
Stigrus, delvis knust
Stabilt grus, kval. II
DS/EN 13285
#) o)
Bundsikringsgrus, kørestabilt DS/EN 13285
Harpet muld
Muldjord
#): Certificeret af Bureau Veritas i.h.t. DS/EN 13285
): Overholder Banenorm BN1-11-1
o) Overholder Banenorm BN2-19-1
Størrelse
(mm)
0
0
0
0
2
4
4
8
8
8
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2
2
4
4
8
8
8
16
16
16
32
4
4
8
8
8
16
32
16
32
64
Rumvægt
(kg/m3)
1600
1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600
1500
1500
1500
1600
1600
1500
1600
1650
1800
1800
1850
1800
1800
1600
1600
Pris
(kr/ton)
62
65
60
50
85
85
115
120
125
100
95
45
65
95
65
60
90
45
80
70
55
75
50
Salg af materialer fra Munke Bjergby/Veddevej
Materiale
Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg
3
samt råstofafgift 5,00 kr/m
Rørgrus
Betongrus
Filtergrus
Sandfyld
Harpet sandfyld
Harpet muldjord
DS 1136
Størrelse
(mm)
0
0
0
-
Pris
(kr/m3)
4
8
8
DS/EN 13285, Kv. II
DS/EN 13285, Kv. II
Se Salgs & leveringsbetingelser på www.tjo.dk
60
92
110
50
58
130
Modtagelse af affald
AFFALD
Usorteret affald
Blandet byggeaffald
Storskrald
Brændbart affald, småt
Brændbart affald, stort til neddeling
Pris (kr/ton)
1.400
1.400
900
1.000
Forsorteret affald
Fraktioner
Rent PVC
Bildæk
Ren gips
Ren beton
Beton/tegl
Beton/asfalt
Asfalt
Arm. beton
Rent træ (ikke trykimprægneret)
Træstød og rødder
Creosotbehandlede jernbanesveller/trykimpregneret træ
Haveaffald (grene, blade m.m.)
Autoruder
Pris (kr/ton)
2.000
1.000
925
130
200
150
100
200
600
600
1.500
600
800
Forkert sorteret affald
Sorteringstillæg pr. læs
Forkert sorteret affald kan efter konkret vurdering tillægges et gebyr for sortering.
kr. 1.000
pr. læs
Modtagebetingelser for affald
Al affald indvejes på TJO godkendte brovægt. Affaldet kategoriseres efter besigtigelse. Mandskabet på
modtagepladsen kan ved aflæsning ændre denne kategorisering. Kunden skal dokumentere, at affaldet ikke er olieeller kemikalieforurenet. Kunden skal give oplysning om affaldets oprindelse: Virksomhedstype og
hjemstedskommune.
BYGGEAFFALD:
HAVEAFFALD:
STORSKRALD:
BRÆNDBART AFFALD:
BROKKER OG
ASFALT
GENERELT:
Blandet affald fra byggeri og nedrivning. Sorteret el. usorteret.
Blade, grene, stød - evt. blandet med jord. Sorteret el. usorteret.
Blandet affald fra virksomheder og private, bl.a. indeholdende møbeleffekter og hårde
hvidevarer. Må ikke indeholde elektronik affald.
Brændbart affald af enhver art - eventuelt til nedknusning.
Rene brokker af beton, opdelt i følgende fraktioner:
Armeret beton
Beton
Beton og tegl
Beton og asfalt
Asfalt
Affald må hverken indeholde asbest/tagplader, PCB, olie/kemikalier eller madvarer
Åbningstider
Lønggårdens Grusgrav
Modtageranlæg
Administration
Hverdage 6.00 -17.00
Tlf.: 57 83 18 54
Kaldred Grusgrav
Hverdage 6.00 – 16.00
Fredag 6.00 – 15.00
Tlf.: 22 24 26 88
Parnasvej
Hverdage 6.00 – 15.00
Fredag 6.00 – 12.00
Tlf.: 22 24 26 84
Munkebjergby Grusgrav
Hverdage 6.00 – 15.30
Fredag 6.00 – 12.00
Tlf.: 22 24 26 23
www.tjo.dk