Valentinsmenu

Efterkommere
af
Jens MADSEN og Maren MORTENSDATTER
Hvad af slægten findes
Bør af efterslægten mindes
Indholdsfortegnelse
. . . . . . . . . . . . . .af. .Jens
Efterkommere
. . . .MADSEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
. . 1.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
. . 2.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
. . 3.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
. . 4.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
. . 5.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
. . 6.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
.
. . 7.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
.
. . 8.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
.
. . 9.
. . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
.
. . 10.
. . . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.
. . 11.
. . . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
.
. . 12.
. . . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
.
. . 13.
. . . generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
.
. . . . . . . og
Navne. . .stedindeks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
1
1. generation
1. Jens MADSEN [2075] blev født omkring 1600.
Generelle notater: Levede endnu i 1648
Jens blev gift med Maren MORTENSDATTER [2076]. Status for parforhold: 0. Maren døde i 1666 i Kollerup Sogn,
Thisted Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
+ 2 M
i. Peder Jensen ANDRUP (HASE) [2074] blev født omkring 1624 i Janum, Hjørring Amt, Denmark, 1
døde den 22-11-1705 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark 1 i en alder af ca. 81 år, og blev
begravet den 22-11-1705 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.2
3 M
ii. Mads Jensen HASE HINGELBJERG [2077].
Generelle notater: Nævnt 1648 og 1655.
4 M iii. Morten Jensen HASE ANDRUP [2078].
Generelle notater: Nævnt i 1652, 1654, 1657 og 1660.
5 M
iv. Jens Jensen HASE ANDRUP [2079].
Generelle notater: Nævnt i 1648.
6 M
v. Thomas Jensen JANUM [2080].
Generelle notater: Nævnt i 1654.
7 K
vi. Maren Jensdatter JANUM [2081].
Generelle notater: Nævnt i 1654.
8 M vii. Peder JENSEN [2082].
Generelle notater: Nævnt i 1658 og flyttede senere til Bækken i Gøttrup.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
2
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
3
2. generation (Børn)
2. Peder Jensen ANDRUP (HASE) [2074] (Jens 1) blev født omkring 1624 i Janum, Hjørring Amt, Denmark,1
døde den 22-11-1705 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark 1 i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 2211-1705 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.2
Generelle notater: Tilnavnet Hase antyder at enten Jens Madsen eller hans hustru har været af lavadelslægten
Hase og efterkommere efter væbner Peder Hase, der nævnes i 1455 på Mors.
Kilde: Maren Lis Steffensen + LDS.
Den blodige juleaften.I 1200-tallet ejede en herremand af slægten Glob - hans fornavn har man glemt - praktisk
talt hele Thy, og det var meningen, at hans eneste søn, Jens, engang skulle arve denne herlighed. Forinden måtte
han dog have en ridderlig uddannelse, hvorfor han sendtes til Franken. Her forsvandt han imidlertid sporløst, og
man anså ham til slut for død.
Da herremanden faldt fra, sad enken alene med det vældige gods. Hendes mands bror, Børglum-bispen Oluf
Glob, var en bjærgsom natur; han fik lyst til at overtage ejendommen, og da han ikke kunne formå enken til at
sælge, begyndte han at genere tiende på forskellig vis:
Først forsøgte han sig med småprocesser, men da det ikke fik hende til at skifte sind, toges der grovere midler i
anvendelse.
Ved hjælp af falske anklager fik bisp Oluf paven til at lyse adelsfruen i band! Nu turde ingen af folkene blive
længere hos hende, da de så selv ramtes af bandet. Kun en gammel tjenestepige holdt stand hos sit herskab.
Snart efter skaffede den >kære< svoger fruen en pavelig tilsigelse på halsen. Hun måtte selv møde i Rom og tale
sin sag, og sammen med tjenestepigen begav hun sig af sted på en oksekærre. Omsider nåede de Franken og en
dag mødte de en ridder og hans svende. Han standsede dem og spurgte, hvor de kom fra og hvor de agtede sig
hen. Adelsfruen berettede da sin tragiske historie, og medens hun fortalte, randt tårerne ridderen ned over
kinderne.
Pludselig faldt han hende om halsen og udbrød: - >Mor. Jeg er den søn om hvis liv I tvivler!< Sammen med sin
mor drog Jens Glob tilbage til Danmark, hvor han gennem sagsanlæg søgte at skaffe hende ret over for bispen,
men denne var en snu person og snoede sig fri af alle anklager.
Da besluttede jens Glob at tage sagen i sin egen hånd. Juleaftensdag 1260 hørte han, at bispen samme aften
skulle celebrere messen i Hvidbjerg kirke på Tyholm.
Han lod bud gå til sin svoger Oluf Hase, på Salling med besked om, at denne skulle møde til ottesang i
Hvidbjerg. Jens Glob og bispen ville da begge være til stede og tales ved. Opfordringen ledsagedes af en trussel
om, at Jens Glob, ifald han udeblev, ville gæste ham, og da >skulle han takke ham lidet godt<.
I et forrygende vejr begav Oluf Hase sig på vej. Med sig havde han ti svende og to smådrenge, men da de skulle
sættes over Limfjorden, turde ingen sejle ud, og i et forsøg på at svømme over med hestene, druknede alle
svendene. Kun hr. Oluf og de to drenge slap levende fra badet.
Da Oluf Hase kom til kirken, blev han i våbenhuset hilst af Jens Glob, som takkede ham, fordi han var mødt op.
Oluf Hase fortalte, hvordan det var gået med hans trofaste svende og gode heste og spurgte dernæst, hvordan
det stod til mellem Jens Glob og hans farbror. - >Vi er forligte<, svarede Glob. Rasende over at have sat så
meget over styr til ingen nytte, trak hr. Oluf sit sværd og huggede ud efter Jens Glob, men denne sprang til side,
stødte døren til kirken op og sagde: >Således er vi forligte<. Ved alteret lå bisp Oluf med blodet vældende ud af
sit kløvede hoved, og omkring ham var alle hans folk dræbt. - Men efter den stund bar hr. Jens tilnavnet >den
hårde<.
Hvidbjerg kirke, Tyholm kommune, Viborg. I katolsk tid var Hvidbjerg kirke indviet til Sct. Laurentius.
Apsis, kor og skib er romanske og af granitkvadre. Kapellerne mod nord og syd samt tårnet er sengotiske.
Apsis er i dag skilt fra kirken ved en mur og fungerer som sakristi. Det sydlige kapel, som er det mindste, skiltes
omkring 1653 fra skibet ved en mur med dør og blev antagelig ved samme lejlighed overhvælvet; det har siden
fungeret som gravkapel for Caspar Gersdorf til Hindsels.
Skib, kor og det nordlige kapel har fladt bjælkeloft, hvorimod tårnrummet, der tillige fungerer som våbenhus, har
hvælvet loft.
I altertavlen er fire stilarter repræsenteret: Sengotiske relieffer af brændt ler og fra tiden omkring 1500 er indsat i
en renæssancetavle fra ca. 1620.
I 1751 omdannedes dele af tavlen i rococo og fik vinger i denne stilart.
Topstykket er barok fra 1660.
Døbefonten er en romansk granitfont.
Gøttrup KB 1705 opslag 215:
Søndagen den 22. november blef Peder Jensen Vesten bechen begravet ætat 81 aar.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
4
Peder Jensen Andrup er nævnt i Gøttrup KB 1700, den 21. marts.Opslag 200.
Peder blev gift med Anne CHRISTENSDATTER [2248], datter af Christen THOMASEN [11752] og Inger
PEDERSDATTER [11753], i 1659. Status for parforhold: 0. Anne blev født i 1627 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark,3 døde den 18-4-1700 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark 3 i en alder af 73 år, og blev begravet den 25-41700 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
9 M
i. Jens Pedersen ANDRUP [2249] blev født omkring 1655 i Andrup, Kollerup, Thisted Amt, Denmark. 3
10 K
ii. Maren PEDERSDATTER [2251] blev født den 28-1-1658. 4
11 K
iii. Anne PEDERSDATTER [2250] blev født i 1659 3 og døde i 1685 3 i en alder af 26 år.
12 M
iv. Thomas Pedersen ANDRUP [2252] blev døbt den 23-12-1660 [Dåbsadr].[Dåbskilder].
+ 13 M
v. Mads Pedersen ANDRUP [204] blev født i 1663 i Andrup, Kollerup, Thisted Amt, Denmark, døde i
1730 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet den 5-111730 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.5
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
5
3. generation (Børnebørn)
13. Mads Pedersen ANDRUP [204] (Peder Jensen 2, Jens 1) blev født i 1663 i Andrup, Kollerup,
Thisted Amt, Denmark, døde i 1730 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev
begravet den 5-11-1730 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.5
Generelle notater: Mads Pedersen ANDRUP #204 var fæstegårdmand i Vestenbækken,
Gøttrup sogn, Vester Han Herred.
Gøttrup KB 1730 opslag 200:
Dom 22 p. Trinit: Madz Pedersen Andrup ... .... jordet æt. 67 ...
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Fæstegårdmand i Vesterbæk.
Mads blev gift med Maren Ane OVESDATTER [205] den 2-1-1701 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark. Status for
parforhold: 0. Maren blev født i 1676 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde i 1738 i Vestenbækken, Gøttrup,
Thisted Amt, Denmark i en alder af 62 år, og blev begravet den 11-5-1738 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Gøttrup KB 1700 opslag 134:
3. Dominic 20 post Trinit, den 24. oktober blef Mads Pedersen Andrup og Anne Ovesdatter Vester, ... trolovede
og kirkeviede i Gøttrup kirke Dom. inter Novum Annum et Fest. Ephiphan, den 2. januar 1701.
Børn af dette ægteskab:
14 K
i. Anne MADSDATTER [206] blev født i 1701 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark og
blev døbt den 28-3-1701 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1701 opslag 56:
Feria 2. Paschatos, den 28. marts blev Mads Pedersen og Anne Ovesdatter ægte barn ... ... døbt og
kaldet Anne.
Faddere: Anne Pedersdatter ... Jens Pedersen i Strand. Thomas ... Mette Christensdatter ... Karen
Madsdatter.
15 M
ii. Peder MADSEN [207] blev født i 1702 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark, blev døbt
den 24-11-1702 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, og døde den 27-11-1702 i Vestenbækken,
Gøttrup, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøtrup KB 1702 opslag 62:
Dom 24 p Trinit: den 26. november blev Mads Andrup og hans hustrus ægte barn døbt og kaldet
Peder. Anna i Faarslef bar barnet.
Faddere: Christen Pind. Christen Skræder. Jens Abrosioses kone.
+ 16 M
17 K
18 K
Gøttrup KB 1702:
Dom 1. Adv. den 3. december blev Mads Andrup og hans hustrus barn Peder begravet, født den 24.
november, døde den 27. november. 4 dage gl.
iii. Peder MADSEN [202] blev født i 1703 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark, blev
døbt den 25-11-1703 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde i 1783 i Vestenbækken, Gøttrup,
Thisted Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet den 27-7-1783 i Gøttrup Kirkegaard,
Thisted Amt, Denmark.
iv. Karen MADSDATTER [208] blev født i 1705 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark og
døde i 1727 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 22 år.
v. Maren MADSDATTER [209] blev født i 1707 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark og
blev døbt den 24-7-1707 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1707 opslag 85:
Dom 5 p. Trinit: blev Mads Pedersen Andrup og hustru barsel .... ... ægte barn døbt og kaldet Maren.
Faddere: Anna Hauerslef. Jep Skytte /Rytter? Jens Pedersen i Strand. Karen Hansdatter ... Karen
Madsdatter. Mette Jacobsdatter.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
6
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
7
4. generation (Oldebørn)
16. Peder MADSEN [202] (Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født i 1703 i
Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 25-11-1703 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark,
døde i 1783 i Vestenbækken, Gøttrup, Thisted Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet den 27-7-1783 i
Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1703 opslag 68:
Dom 25 p Trinit, den 25. november: Blev Mads Pedersen Andrup og hans hustrus ægte barn døbt og kaldet:
Peder.
Faddere: Anne i Korsbek, Michel Christensen, Johanne Knudsdatter i Strand og Karen Hansdatter,
Møgelhede.
Peder Madsen var murermester i Gøttrup, Vester Hanherred.
Peder Madsen kaldes også: Peder Madsen Murermester og i kirkebogen mest Peder Murermester, Peder Kjær
eller Peder Madsen Kjær.
Gøttrup KB 1783 opslag 94:
Begravet Dom VI Trin: Peder Madsen. a.æ. 80.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Murermester.
Peder blev gift med Maren CHRISTENSDATTER [203] den 26-2-1736 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.
Status for parforhold: 0. Maren blev født omkring 1707.
Ægteskabsnotater: Gøttrup KB 1736 opslag 179:
Dom 1 p Ephiphan (8. januar) Peder Madzen og Maren Christensdatter af Giøttrup trolovede.
Copulerede Dom: Reminiscere (26. februar)
Børn af dette ægteskab:
19 K
i. Kirsten PEDERSDATTER [11746] blev født i 1735 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og blev
døbt den 12-6-1735 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: LDS
20 M
ii. Søren PEDERSEN [210] blev født i 1737 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 217-1737, og blev begravet den 4-8-1737.
Generelle notater: Gøttrup KB 1737 opslag 129:
Dom 5 p Trinit (21. juli): Peder Kiær Murermester og Maren Christensdatter i Giøttrup deres ægte
barn døbt, Søren.
Faddere: Anna Nilsdatter i Giøttrup. Kirsten Christensdatter ib. Jørgen Kond? ... Nils Pedersen ib.
Konens kirkegang Dom 10 p Trinit.
21 M iii. Søren PEDERSEN [212] blev født i 1738 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og blev døbt den
12-10-1738.
Generelle notater: Gøttrup KB 1738 opslag 131:
Dom 19 p Trinit (12. oktober): Peder Kiær Murmester og Maren Christensdatter i Giøttrup, deres
ægte barn døbt, Søren.
Faddere: Anna Nilsdatter i Giøttrup. Kirsten Christensdatter ib. Anders Olufsen og Jens Sørensen
ib.
+ 22 M
iv. Clemen PEDERSEN [191] blev født i 1741 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den
10-9-1741 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde i 1798 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark i en alder af 57 år, og blev begravet den 9-9-1798 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark.3
23 K
v. Else PEDERSDATTER [310] blev født i 1745 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og blev døbt
den 27-6-1745 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1745 opslag 146-147:
Dom 2/4? p Trinit: Peder Murmester og Maren Christensdatter, Else.
Faddere: Else Jacobsdatter. Peder Bødker? Anders Pedersen.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
8
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
9
5. generation (Tipoldebørn)
22. Clemen PEDERSEN [191] (Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født i 1741 i
Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 10-9-1741 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde i 1798 i
Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 57 år, og blev begravet den 9-9-1798 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark.3
Generelle notater: Gøttrup KB 1741 opslag 136:
Dom 15. p Trinit (10. september): Peder Kiær og Maren Christensdatter deres ægte barn døbt, Clemen.
Faddere: Maren Jensdatter: Troels (Mortensens) kone, Kirsten Christensdatter i Gøttrup, Anders Olufsen, Madz
Toudahl og Laurids Nielsen i Giøttrup.
Clemen Pedersen var murermester og anneksbonde i Gøttrup sogn.
FT-1787, Thisted, Vester Han, Gøttrup, Giøttrup Bye, , 14, B2962
1. Clemen Pedersen, 46, Gift, mand, gaardmand og muurmester.
2. Dorthe Nielsdatter, 40, Gift, hans kone.
3. Søren Clemensen, 9, Ugift, deres barn.
4. Inger Mar. Clemensdatter, 6, Ugift, deres barn.
5. Mette Clemensdatter, 4, Ugift, deres barn.
6. Else Clemensdatter, 1, Ugift, deres barn.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Murermester og annexbonde.
Clemen blev gift med Dorthe NIELSDATTER [192] den 13-10-1769 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark. Status
for parforhold: 0. Dorthe blev født i 1747 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3 døde i 11-1810 i Gøttrup Sogn,
Thisted Amt, Denmark i en alder af 63 år, og blev begravet den 16-11-1810 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.3
Ægteskabsnotater: Gøttrup KB1769 Fol 142, K04-09:
Den 23. juni trolovet Clemend Persen og Dorte Nilster. Viet 13. oktober.
Børn af dette ægteskab:
24 K
i. Inger Marie CLEMENSDATTER [193] blev født i 1770 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark,
blev døbt den 4-6-1770 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3 døde i 4-1773 i Gøttrup Sogn,
Thisted Amt, Denmark i en alder af 3 år, og blev begravet den 16-4-1773 i Gøttrup Kirkegaard,
Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1770 opslag 172:
4. juni: Clemend Pedersens og Dorthe Nielsdatters barn: Inger Marie.
Faddere: Magret Andersdatter. Søren Larsen. Jens Poulsen.
25 K
ii. Mette CLEMENSDATTER [194] blev født i 1772 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev
døbt den 26-2-1772 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3 døde i 1773 i Gøttrup Sogn, Thisted
Amt, Denmark i en alder af 1 år, og blev begravet den 16-4-1773 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt,
Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1772 opslag 175:
Den 26. februar: Clemen Pedersens og Dorthe Nielsdatters barn døbt, kaldet Mette.
Faddere: Kirsten Pedersdatter. Christen Holm. Christen Boyer. Jens Smed. Niels Madsen.
26 M iii. Niels CLEMENSEN [195] blev født i 1773 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 1212-1773 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark,3 døde i 5-1783 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark i en alder af 10 år, og blev begravet den 16-5-1783 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt,
Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1773 opslag 6.
Dom III Adv. (12. december): Clemen Murermester og Dorthe Nielsdatter en søn Niels, frembaaren af
Anders Andersdatter ... Faddere: Christen Holm. Christen Bøjer. Hans Smied. Dorthe Nielsdatter.
27 M
Gøttrup KB 1783 opslag 99:
Alm. Bededag jordet Cl. Murermesters ældste søn, a. æ. 10.
iv. Niels CLEMENSEN [11703] blev født i 1775 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og blev døbt
den 29-10-1775 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1775 opslag 13:
Dom. XX Trin (29. oktober): Clemen Pedersen og Dorthe Nielsdatter søn Niels.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
10
Faddere: Maren Sørensdatter. Anders Sørensen. Christen Holm. Chr. Pilgaard. M:Manders datter.
v. Peder CLEMENSEN [196] blev født i 1776 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den
29-10-1776 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark,3 og døde den 14-5-1856 i en alder af 80 år.
Peder blev gift med Karen CHRISTENSDATTER [331], datter af Chresten MADSEN [495] og
Ukendt, den 28-12-1810. Status for parforhold: 0.
+ 29 M
vi. Søren CLEMENSEN [178] blev født den 2-12-1777 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev
døbt den 26-12-1777 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3 døde den 21-1-1847 i Nørgård,
Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 69 år, og blev begravet den 31-1-1847 i Bejstrup
Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.3
30 K vii. Inger Maria CLEMENSDATTER [197] blev født i 1779 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3
blev døbt den 3-10-1779 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark, og døde den 27-10-1780 i Gøttrup
Sogn, Thisted Amt, Denmark3 i en alder af 1 år.
Generelle notater: Gøttrup KB 1779 opslag 23:
Dom XXII.Clemen Murermester og Dorthe Nielsdatter, Inger Maria.
Faddere: Niels Madsens hustru. Christen Bojer. Anders Sørensen. Peder Hundsbye. Mette
Andersdatter.
31 K viii. Inger Maria CLEMENSDATTER [198] blev født i 1780 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og
blev døbt den 1-10-1780 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark. 3
Generelle notater: Gøttrup KB 1780 opslag 26:
Dom XIX Trin: Clemen Murermester og Dorthe Nielsdatters barn, Inger Maria.
Faddere: Kirsten Pedersdatter. Christen Holm. Anders Sørensen. Peder Huusbye. Anna Andersdatter.
32 K
ix. Mette CLEMENSDATTER [199] blev født i 1782 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark og blev
døbt den 25-12-1782 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark. 3
Generelle notater: Gøttrup KB 1782 opslag 33:
Dom: p: Nat: Clemen Murermester og Dorthe Nielsdatters, Mette.
Faddere: Kirsten Andersdatter. Jens Christian Søren Skiøtt. Peder Huusbye. Maren Nielsdatter.
NB. Barnet var hjemmedøbt og for svagheds skyld faa uger inden kirke.
Mette blev gift med Peder SØRENSEN [309] den 8-6-1810. Status for parforhold: 0.
33 K
x. Else CLEMENSDATTER [200] blev født den 17-9-1786 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, 3
døde i 1-1811 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark 3 i en alder af 24 år, og blev begravet den 20-11811 i Gøttrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Gøttrup KB 1811 opslag 103:
Begravet den 20. januar: Else Clemensdatter, ugift, i Annexgaarden i Gøttrup, gl. 23. aar.
34 K
xi. Anne CLEMENSDATTER [201] blev født den 25-5-1788 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark,3 blev døbt den 19-6-1788 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, og døde den 2-9-1798 i
Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark3 i en alder af 10 år.
28 M
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
11
6. generation (Tiptipoldebørn)
29. Søren CLEMENSEN [178] (Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
blev født den 2-12-1777 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 26-12-1777 i Gøttrup Sogn, Thisted
Amt, Denmark,3 døde den 21-1-1847 i Nørgård, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 69 år, og blev begravet
den 31-1-1847 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.3
Generelle notater: Gøttrup KB 1777 opslag 18:
Døbt 2. Juledag: Clemen Pedersen og Dorthe Nielsdatter. Søren.
Faddere: Birthe Christensdatter, Chresten Holm, Søren Smed, Anders Sørensen og Chresten Pilgård.
Søren CLEMENSEN #178 var først murermester og husmand i Husby i Kettrup sogn og senere gårdmand i
Manstrup i Bejstrup sogn og i "Nørgård" i samme sogn.
Søren CLEMENSEN #178 var som før omtalt nogle år husmand og murermester i Husby i Kettrup sogn. Han
købte 1810-11 en gård i Manstrup i Bejstrup sogn.
I 1820 købte han gården "Nørgård" i Bejstrup sogn, og skødet for denne handel er indført i Hanherredernes
Skøde- og Pantebog nr. 5 fol. 66 og lyder i uddrag som følger:
"Skøde.Underskrevne Niels Borregård sælger og skøder til velagte Søren CLEMENSEN #178 den mig tilhørende
gård "Nørgård" kaldet, beliggende i Bejstrup sogn af hartkorn 9 tdr. 1 Skp. 2 Alb. for købesum 200 rigsdaler som
mig er betalt, og skal fornæv nte gård med rettigheder, byrder og pligter tilhøre køberen som lovlig købt og betalt
ejendom.
Haverslev 19. oktober 1820.
Niels Borregård."
Når købesummen er så lille for den ret store gård på over 9 tdr. hartkorn, hænger det sammen med de særlige
forhold efter pengekrisen, hvor mange gårde solgtes for spotpris.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Murermester. Bejstrup Nørgård.
Søren blev gift med Anna ANDERSDATTER [179], datter af Anders STEPHANSEN [185] og Kirsten
ANDERSDATTER [186], den 15-4-1803 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark. 3 Status for parforhold: 0. Anna
blev født i 1780 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 1-10-1780 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt,
Denmark,3 døde den 11-12-1850 i Nørgård, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet den
22-12-1850 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Gøttrup KB 1803 opslag 127:
Den 4. marts meldte sifg til ægteskab ungkarl Søren Cleensen Giøttrup og pigen Anne, Anders Stephansens
datter af Giøttrup.
Forlovere: Anders Stephansen og Peder Klemensen, begge af Giøttrup, deres ægteskab følger lovlig lysning
blev fuldbyrdet i Giøttrup kirke den 15. april 1803.
Børn af dette ægteskab:
35 K
i. Kirsten SØRENSDATTER [187] blev født i 1807.
+ 36 M
ii. Anders Sørensen CLEMMENSEN [176] blev født den 29-12-1809 i Gøttrup, Husby, , Thisted Amt,
Denmark, blev døbt den 5-2-1810 i Kettrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde den 25-4-1877 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark3 i en alder af 67 år, og blev begravet den 3-5-1877
i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.3
37 M iii. Jens SØRENSEN [188] blev født den 5-5-1812 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark.
38 M
iv. Jens Christian SØRENSEN [189] blev født den 6-9-1816 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt,
Denmark.
39 K
v. Else SØRENSEN [190] blev født den 4-9-1821 i Nørgård, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
12
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
13
7. generation (3x tipoldebørn)
36. Anders Sørensen CLEMMENSEN [176] (Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 29-12-1809 i Gøttrup, Husby, , Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 5-2-1810 i
Kettrup Sogn, Thisted Amt, Denmark, døde den 25-4-1877 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark3 i en
alder af 67 år, og blev begravet den 3-5-1877 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.3
Generelle notater: Faddere ved dåben var: Anders Stephensen. Lars Mikkelsen, Niels Nørgård, Anders
Mortensen og Niels Larsen.
Anders SØRENSEN #176 var husmand i Manstrup, Bejstrup sogn, Øster Hanherred.
FT-1840, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Manstrup, huus, 39, B8643
1. Anders Clemmensen, 31 aar, Gift, lever af sin Jordlod
2. Maren Christensdatter, 33 aar, Gift, hans kone
3. Søren Christian Andersen, 4 aar, Ugift, deres barn
4. Jens Peter Andersen, 1 aar, Ugift, deres barn
FT-1845, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Beistrup bye., gaard, 48, A3812
1. Anders Simonsen (Sørensen?) Clemmensen, 36, Gift, gaardmand, sogneforstander, Kjettrup sogn, Thisted amt
2. Maren Christensdatter, 38, Gift, hans kone, her i sognet
3. Søren Christian Andersen, 9, Ugift, deres barn, her i sognet (Aggersborg?)
4. Jens Peter Andersen, 6, Ugift, deres barn,
her i sognet
5. Lars Christensen, 32, Ugift, tjenestekarl, her i sognet.
6. Anders Christian Christensen, 22, Ugift, tjenestekarl
her i sognet
7. Søren Sørensen, 31, Ugift, muurmester, her i sognet
FT-1850, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Bejstrup Bye, gaard, 53, B8270
1. Anders Clemmensen, 41 aar, Gift, Gaardmand, Lægdsmand, Sogneforstander, ?? Kjettrup.
2. Maren Christensdatter, 43 aar, Gift, hans kone, Her i sognet.
3. Ane Johanne Andersdatter, 16 aar, Ugift, deres barn, Her i sognet.
4. Søren Christian Andersen, 14 aar, Ugift, deres barn, Aggersborg.
5. Jens Peter Andersen, 11 aar, Ugift, deres barn, Her i sognet.
6. Søren Christian Christensen, 19 aar, Ugift, tjenestekarl Her i sognet.
7. Niels Madsen Christensen, 24 aar, Ugift, tjenestekarl, Her i sognet.
8. Anders Christian Christensen, 27 aar, Ugift, tjenestekarl, Her i sognet.
1855, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Beistrup Bye, gaard, 55, FT-B8271
1. Anders Clemmensen, 46 aar, Gift, huusfader gaardmand Kjettrup.
2. Maren Christensdatter, 48 aar, Gift, hans kone, her i sognet.
3. Ane Johanne Andersdatter, 21 aar, Ugift, deres barn, her i sognet.
4. Søren Christian Andersen, 19 aar, Ugift, deres barn, her i sognet.
5. Jens Peter Andersen, 16 aar, Ugift, deres barn, her i sognet.
6. Niels Laursen Poulsen, 26 aar, Ugift, tjenestetyende, Hauerslev.
FT-1860, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Bejstrup, gaard, 12, B8272
1. Anders Sørensen Clemmensen, 51 aar, Gift huusfader, gaardmand Kjettrup Sogn Thisted Amt.
2. Maren Christensdatter, 53 aar, Gift, hans kone, her i sognet.
3. Søren Christian Andersen, 24 aar, Ugift, deres søn, Aggersborg Sogn Hjørring Amt.
4. Jens Peter Andersen, 21 aar, Ugift, deres søn, her i sognet.
5. Bodild Marie Jensdatter, 14 aar, Ugift, Pleiedatter, Torslev Sogn Hjørring Amt. *)
6. Søren Christensen, 29 aar, Ugift, tjenestekarl, her i sognet.
7. Maren Cathrine Nielsdatter, 24 aar, Ugift, tjenestepige, Tranum Sogn Hjørring Amt.
8. Jens Peter Pedersen, 15 aar, Ugift, tjenestedreng, her i sognet.
FT-1870, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Bejstrup, gaard, 10, B7421
1. Anders Clemmensen, 60 aar, Gift, huusfader, Jordbruger Kjettrup Sogn Thisted Amt.
2. Maren Christensdatter, 62 aar, Gift, huusmoder, her i sognet.
3. Bodild Marie Jensen, 23 aar, Ugift, tjenestetyende tjenestepige, Torslev Sogn Hjørring Amt. *)
4. Anders Christensen, 19 aar, Ugift, tjenestetyende tjenestekarl, Gjøttrup Sogn Thisted Amt.
5. Jens Christensen, 18 aar, Ugift, tjenestetyende tjenestekarl, her i sognet.
6. Aron Mogensen, 31 aar, Ugift, Dagleier, Stenhugger Sverrig.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
14
*) Født den 14. maj 1846 i Torslev Sogn. Forældre: Jens Andrup Christensen og Anne Johanne Nielsdatter.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Husmand, Manstrup. Senere sognefoged.
Anders blev gift med Maren CHRISTENSDATTER [177], datter af Christen Simonsen SMED [183] og
Johanne PEDERSDATTER [184], den 1-6-1834 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark. Status for
parforhold: 0. Maren blev født den 22-9-1808 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 2510-1808 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, døde den 10-12-1892 i en alder af 84 år, og blev
begravet i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Bejstrup KB 1834 nr. 3, opslag 38:
Ungkarl Anders Sørensen, gl. 24 af bondestanden i Bejstrup.
Pigen Maren Christensdatter. g. 25 aar, af bondestanden i Bejstrup.
Forlovere: Søren Clemmensen og Christen Simonsen, Bejstrup den 4. august 1834.
Viet den 1. juni i kirken..
Børn af dette ægteskab:
+ 40 K
i. Ane Johanne ANDERSEN [180] blev født den 3-9-1834 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt,
Denmark.3
+ 41 M
ii. Søren Christian ANDERSEN [2580] blev født den 15-6-1836 i Aggersborg, Ullerup, Hjørring Amt,
blev døbt den 6-7-1836 i Aggersborg Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde den 15-3-1898 i
Hjørring, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 61 år.
42 M iii. Jens Peder ANDERSEN [181] blev født den 5-9-1838 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark 3
og døde den 2-2-1839 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark.3
+ 43 M
iv. Jens Peder ANDERSEN [95] blev født den 5-10-1839 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 22-12-1839 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-11902 i en alder af 62 år, og blev begravet i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
44 K
v. Else Kirstine ANDERSEN [182] blev født den 24-12-1840 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt,
Denmark,3 døde den 4-8-1841 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark, og blev begravet den 108-1841 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
15
8. generation (4x tipoldebørn)
40. Ane Johanne ANDERSEN [180] (Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 3-9-1834 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark.3
Ane blev gift med Christen Pedersen LARSEN [2583], søn af Lars CHRISTENSEN [2584] og Maren
NIELSDATTER [2585]. Christen blev født i 1828 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
45 K
i. Martine CHRISTENSEN [2588] blev født i 1860.
46 K
ii. Maren CHRISTENSEN [2587] blev født i 1861 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt,
Denmark.
47 M iii. Lars Peter CHRISTENSEN [2589] blev født i 1862 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt,
Denmark.
48 K
iv. Marie CHRISTENSEN [2590] blev født i 1863.
49 K
v. Eline CHRISTENSEN [2591] blev født i 1864 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark.
+ 50 K
vi. Johanne Christine CHRISTENSEN [2592] blev født den 6-9-1865 i Bejstrup Sogn, Øster Han,
Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 26-12-1865 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde i
1938 i en alder af 73 år, og blev begravet i 1938 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
51 M vii. Anders Clemmensen CHRISTENSEN [2593] blev født i 1869 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, døde den 21-101958 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af
89 år, og blev begravet i Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt,
Denmark.
Gravsten på Kollerup Kirkegaård - Anders
Klemmensensen P2593
52 K
viii. Ane Margrethe CHRISTENSEN [2594] blev født den 20-9-1870
i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den
20-11-1870 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 6-71933 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af
62 år, og blev begravet i Kollerup Kirkegaard, Thisted Amt,
Denmark.
Generelle notater: Bejstrup KB 1864-1891, 1870 nr. 12 opslag 67:
Ane Margrethe Christensen. Hjemmedøbt den 25. september.
Forældre: Gaardmand Christen Pedersen larsen og hustru Ane
Johanne Andersen af Bejstrup.
Faddere: Pigen Ane Katrine Jensen af Bejstrup. Pigen Inger Katrine
Nielsen af Bejstrup. Gaardmand Jens Peter Andersen, Holmsø.
Gaardmand Niels Christian Pedersen af Bejstrup. Indsidder Jens Peter
Larsen af Bejstrup.
Gravsten på Kollerup Kirkegaard for
Anders Clemmensen P2593 og hans
søster Ane Margrethe Klemmensen P2594
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
53 K
16
ix. Mariane CHRISTENSEN [2595] blev født den 3-11-1871 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark og blev døbt den
28-3-1872 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Bejstrup KB 1871 opslag 68:
FT-1911, Hjørring, Øster Han, Bejstrup, Bejstrup, 8, 10, B4727
1. Lars P. Christensen, 28/03/1861, Ugift, husfader,
gaardmand
Bejstrup
2. Mariane Christensen, 03/11/1871, Ugift, husbestyrer, Bejstrup.
3. Katrine Axelsen, 04/03/1893, Ugift, tjenestetyende, Næsborg.
4. Tora Axelsen, 02/03/1897, Ugift, tjenestetyende,
Aggersund.
5. Poul Norre Nielsen, 08/04/1889, Ugift, tjenestetyende, Skræm.
6. Christen Hansen, 20/04/1886, Ugift,
tjenestetyende, Vemmeløv.
7. Niels Lindstrøm, 10/06/1896, Ugift,
tjenestetyende, Aggersund.
8. Asta hansen, 04/01/1907, Ugift, plejebarn, Todbjerg.
Mariane blev gift med NIELSEN [15202].
Mariane Christensen. Mors Kusine fra
Bejstrup. P2595.
54 K
x. Dusine CHRISTENSEN [2596] blev født den 20-1-1876 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt,
Denmark.
Dusine blev gift med Hans Peter HANSEN [14999] den 26-9-1900 i Han Herredernes Kontor,
Thisted Amt. Hans blev født den 26-9-1864 i Balshøj, Skader Sogn, Sønderhald Herred, Randers At,
DK.
Ægteskabsnotater: Bejstrup KB 1900 nr. 3, opslag 132:
Ungkarl og gaardejer Hans Peter Hansen af Balshøj, Todbjerg sogn, født i Knogstrup, Skader Sogn,
den 26. september 1864. Søn af gaardejer Peter Hansen og hustru Sidsel Marie Sørensdatter af
Knogstrup, Skader Sogn.
Pigen Dusine Kristensen af Bejstrup, født i Bejstrup den 20. januar 1876. Datter af gaardmand
Kristen Pedersen Larsen og hustru Ane Johanne Andersdatter af Bejstrup.
Forlovere: Gaarmændene Peter Kristensen og Anders Kristian Nielsen Helverskov af Bejstrup.
41. Søren Christian ANDERSEN [2580] (Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 15-6-1836 i Aggersborg, Ullerup, Hjørring Amt, blev døbt den 6-7-1836 i Aggersborg Kirke,
Hjørring Amt, Denmark, og døde den 15-3-1898 i Hjørring, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 61 år.
Generelle notater: Aggersborg KB 1836 opslag 28:
Søren Christian Andersen. Baaren til daaben af pigen Kirsten Christensdatter i Beistrup.
Forældre: Anders Sørensen og hustru Maren Christensdatter ved Aggersund.
Faddere: Peder Mikkelsen. Anders Smed. Gregers Madsen. Gregers Gjøl og ?borgs enke.. alle af
Aggersund.
FT-1880, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Købstad, Markjorde, Hjørring Mark, matr. 6b b, Forhuset, 8,
C6694
1. Søren Kristian Andersen
43
Gift
Husfader
Aggersborg, Hjørring Amt
2. Anthomine Andersen, født Kristensen 37
Gift
Husmoder, hans kone
Rakkeby Sogn, Hjørring Amt
3. Agnes Klemine Marie Kristensdatter 8
Ugift
deres Datter
Hjørring
3. Adolf Krese ??
7
Ugift
deres Søn
Hjørring
4. Anders Klement 2
Ugift
deres Søn
Hjørring
5. Grethe Marie Jensen
28
Ugift
Huslærerinde
Taars Sogn, Hjørring Amt
6. Ane Marie Pedersen
24
Ugift
Tjenestepige
Tornby Sogn, Hjørring Amt
7. Jens Møller Jensen 20
Ugift
Tjenestekarl
Taars Sogn, Hjørring Amt.
FT-1890, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Købstad, Hjørring Mark. Matr: 6 bb. Ny Hvidegaard, , 530,
C9670
1. Søren Kristian Andersen
53
Gift
HusfaderVejopsynsmand Aggersborg Sogn Hjørring
Amt
2. Ane Thomine Andersen
47
Gift
Husmoder
Rakkeby Sogn Hjørring Amt
3. Agnes Andersen 18
Ugift
Barn
Hjørring
4. Anders Klement Andersen 12
Ugift
Barn
Hjørring
5. Klara Magdalene Andersen 9
Ugift
Barn
Hjørring
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
6. Thomads Kristian Kristensen
Hjørring Amt
7. Thea Kristensen 25
Ugift
21
Ugift
Tjenestetyende
Tjenestetyende
17
Jelstrup Sogn
St-Olai Sogn Hjørring Amt.
Søren blev gift med Anthomine CHRISTENSDATTER [2146], datter af Christen THOMSEN [7346] og Ane
Johanne JOHANSDATTER [7347], den 19-3-1869 i Rakkeby Kirke, Hjørring Amt, DK. Anthomine blev født den 213-1842 i Rakkeby, Hjørring Amt, DK, blev døbt den 5-6-1842 i Rakkeby Kirke, Hjørring Amt, DK, og døde den 21-81903 i en alder af 61 år.
Ægteskabsnotater: Rakkeby KB 1869 nr. 2, opslag 120:
Ungkarl Søren Christian Andersen af Ny Hvidegaard paa Hjørring bye ..., ... født og døbt den 15. juni 1836 i Nr.
Aggersund, Aggersborg Sogn, vac. 20. juni 1843 af Ramløse, confirmeret i Beistrup kirke 1851 og
Pige Anthomine Christensen af Rakkeby, født 21. marts 1842, døbt 5. juni 1842 i Rakkeby Kirke, vac. 21. august
1845, confimeret 1856. Hjemme hos moderen gdmd. Christen Thomsens enke, Vester Storgaard i Rakkeby.
Forlovere: ... Johannes Olesen i Rakkeby og Peder Christian Christensen i Rakkeby.
Børn af dette ægteskab:
55 K
i. Agnes Klemine Marie ANDERSEN [7367] blev født omkring 1872 i Hjørring, Hjørring Amt,
Denmark.
56 M
ii. Adolf Krese ANDERSEN [7368] blev født omkring 1873 i Hjørring, Hjørring Amt, Denmark.
57 K
iii. Anders Klement ANDERSEN [7369] blev født omkring 1878 i Hjørring, Hjørring Amt, Denmark.
58 K
iv. Klara Magdalene ANDERSEN [7370] blev født omkring 1881.
43. Jens Peder ANDERSEN [95] (Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5,
Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 5-101839 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 22-12-1839 i
Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-1-1902 i en alder af 62 år, og
blev begravet i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Faddere ved dåben var:
Ane Kirstine Christensdatter, Jørgen Nielsen, Niels Sørensen, Lars Pedersen og
Simon Christensen. Jens Peder Andersen var gårdmand i Holmsø, Haverslev
sogn, Øster Hanherred.
FT-1870, Hjørring, Øster Han, Haverslev, Hauerslev, gaard, 82, B7423
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:</b>
1. Jens Peter Andersen 30 aar Gift huusfader Jordbruger Beistrup Sogn Hjørring
Amt.
2. Karen Maria Nielsen 31 aar Gift huusmoder Beistrup Sogn Hjørring Amt.
Jens Peder Andersen #95.
3. Anders Clemmensen 2 aar Ugift barn her i sognet.
4. Maren Andersen, under 1 aar Ugift barn her i sognet.
5. Jacob Chr. Andersen 20 aar Ugift tjenestetyende karl Svenstrup Sogn Hjørring Amt.
6. Jacob Christensen 16 aar Ugift tjenestetyende dreng Beistrup Sogn Hjørring Amt.
7. Mætte Kathrine Pedersen 20 aar Ugift tjenestetyende pige Beistrup Sogn Hjørring Amt.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdmand, Holmsø, Haverslev sogn.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
18
Jens blev gift med Karen Maria NIELSDATTER [96], datter af Niels Christian
ABRAHAMSEN [174] og Ane Marie JENSDATTER [175], den 28-12-1866 i
Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Karen blev født
den 5-4-1838 i Manstrup, Bejstrup, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 6-5-1838 i
Bejstrup Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 3-11-1917 i Vanggaard, Haverslev,
Hjørring Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den 9-11-1917 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Haverslev KB 1866 nr. 10, opslag 15:
Den 29. november meldte sig til ægteskab. Ungkarl Jens Peter Andersen af
Beistrup, 28 aar gammel, vac. 1843 den 20. juni af Ramløse. Pige Karen Marie
Nielsdatter af Bonderup Vang, 28 aar gl. vac. 1848 d. 28. juli af Ramløse.
Forlovere: 1. Gaardmand og sognefoged .. .. .. A. Clemmensen i Beistrup og
2. Aftægtsmand Niels Christian Abrahamsen af Bonderup Vang.
Viet i Haverslev kirke den 28. december.
Karen Marie Nielsdatter #96.
Børn af dette ægteskab:
59 M
i. Anders Clemmensen Jensen ANDERSEN [213] blev født den 1111-1867 i Holmsø, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark og døde den
9-7-1921 i en alder af 53 år.
+ 60 K
ii. Maren ANDERSEN [9] blev født den 11-10-1869 i Holmsø,
Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 1-1-1870, døde
den 28-5-1890 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder
af 20 år, og blev begravet den 3-6-1890 i Haverslev Kirkegaard,
Hjørring Amt, Denmark.
+ 61 K
iii. Ane Marie ANDERSEN [8] blev født den 27-7-1871 i Holmsø,
Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 5-11-1871 i
Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 25-7-1944 i
Husby, Kettrup, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev
begravet i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
62 K
iv. Maline Kirstine ANDERSEN [216] blev født den 1-7-1875 i Holmsø,
Haverslev, Hjørring Amt, Denmark og døde omkring 1875.
Anders Clemensen Jensen Andersen, #47.
Holmsø¸, Haverslev sogn
*11/11. 1867.
Frederikke Federspiel, Negativ nr. 3287.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
19
9. generation (5x tipoldebørn)
50. Johanne Christine CHRISTENSEN [2592] (Ane Johanne ANDERSEN 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3,
Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 6-9-1865 i Bejstrup Sogn, Øster Han,
Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 26-12-1865 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt,
Denmark, døde i 1938 i en alder af 73 år, og blev begravet i 1938 i Bejstrup Kirkegaard ,
Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Fra Kirkebogen for Bejstrup opslag 58:
6-9-1865. Johanne Christine Christensen. Hjemmedøbt den 10-9-1865 af præsten.
I kirken den 26-12-1865.
Faddere:
1. Jens Peter Larsens hustru Kirstine Christensen af Bejstrup.
2. Gdmd. Jens Christian Clemmensens hustru Inger Marie Larsen.
3. Gdmd. Anders Clemmensen,
4. Gdmd. Jens Eskild Nielsen,
5. Gdmd. Niels Peter Jørgensen, alle af Bejstrup.
Mors kusine, Johanne Christine
Christensen gift med Anders Helverskov
Foto: Georg Kruse, Vestergade 39,
Randers.
Johanne blev gift med Anders Christian Nielsen HELVERSKOV [2597], søn af
Niels Christensen HELVERSKOV [2601] og Else Katrine CHRISTENSEN
[2602], den 9-10-1891 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark. Anders
blev født den 13-10-1863 i Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 3-1-1864 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde i 1926 i en alder af
63 år, og blev begravet i 1926 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
63 K
i. Else Kathrine HELVERSKOV [2598] blev født den 6-9-1892 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark.
Gravsten for Johanne Christine
Christensen P2592 gift med Anders
Helverskovs P2597.
64 M
ii. Niels Kristian HELVERSKOV [2599] blev født den 11-2-1894 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, døde i 1973 i en
alder af 79 år, og blev begravet i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt,
Denmark.
Niels blev gift med Mariane Kristine SVENNINGSEN [6574],
datter af Kristen SVENNINGSEN [6575] og Kristine
MADSEN [6576], den 16-11-1922 i Bejstrup Kirke, Hjørring Amt,
Denmark. Mariane blev født den 16-10-1897 i Manstrup, Bejstrup,
Hjørring Amt, Denmark, døde i 1976 i en alder af 79 år, og blev
begravet i 1976 i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt, Denmark.
Gravsten på Bejstrup Kirkegård - Mariane
og Niels Chr. Helverskov P2599
Ægteskabsnotater: Bejstrup KB 1922 opslag 102.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
65 K
20
iii. Anne Johanne HELVERSKOV [2600] blev født den 23-2-1895 i
Bejstrup Sogn, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark, døde i 1940 i en
alder af 45 år, og blev begravet i Bejstrup Kirkegaard , Hjørring Amt,
Denmark.
Gravsten på Bejstrup Kirkegaard - Anne
Johanne Helverslov _P2600
60. Maren ANDERSEN [9] (Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6,
Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev
født den 11-10-1869 i Holmsø, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 1-11870, døde den 28-5-1890 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 20 år,
og blev begravet den 3-6-1890 i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Fra kirkebogen for Haverslev 1869 opslag 124:
Hjemmedøbt den 15-10-1869.
Faddere ved dåben var gårdmand Christen Pedersen og hustru af Bejstrup,
gårdmand Jens Clemmensen af Bejstrup, Skolelærer Nielsens hustru af Kollerup
og Indsidder Jens Peter Larsen af Bejstrup.
Forlovere ved brylluppet var købmand Svendsen, Haverlsev, og gårdmand Jens
Peder Andersen, Holmsø.
Maren Andersen_P9. Frederikke
Federspiel neg. nr. 3286
(Omkr 1885)
Maren blev gift med Christian Pedersen KRAG [7], søn af Peder Christensen
KRAG [22] og Maren Kirstine NIELSDATTER [23], den 14-10-1887 i
Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Christian blev født
den 15-11-1860 i Thorup Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 25-11-1860 i
Vester Torup Kirke, Vester Han Herred, Thisted Amt, Denmark, døde den 9-2-1935 i
Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 74 år, og blev begravet
i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark. Et andet navn for Christian var
Christen Pedersen KRAGH.
Ægteskabsnotater: Haverslev KB 1887 nr. 4, opslag 43:
Ungkarl, handelsbetjent Kristian Pedersen Kragh, 26 3/4 aar af Haverslev, vac.
1869 den 30. juni af Fangel. og pige Maren Andersen 17 3/4 aar af Holmsø, vac.
1871 den 8. juli af Fangel.
Forlovere: Købmand Svendsen af Haverslev og gaardmand Jens Peter Andersen
ag Holmsø.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Købmand i Gøttrup og senere i Haverslev.
• Han arbejdede som Propr. Vanggaard, Haverslev Sogn.
Chresten Pedersen Kragh P7. Foto: H.
Tønnies, Aalborg, nr. 64434, 29. OKT
1883
(29-10-1883)
Børn af dette ægteskab:
+ 66 K
i. Kirstine Marie KRAGH [20] blev født den 7-10-1888 i Gøttrup
Sogn, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 18-11-1888 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark,
døde den 17-10-1964 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet
i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
+ 67 K
ii. Maren KRAGH [21] blev født den 22-3-1890 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 3-6-1890 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 28-2-1929 i Sindholt,
Ajstrup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 38 år, og blev begravet i Haverslev Kirke, Hjørring
Amt, Denmark.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
21
61. Ane Marie ANDERSEN [8] (Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren
6
, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev
født den 27-7-1871 i Holmsø, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 5-111871 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 25-7-1944 i Husby, Kettrup,
Hjørring Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet i Haverslev Kirke, Hjørring
Amt, Denmark.
Generelle notater: Faddere ved dåben var: Skolelærer Nielsens hustru af Kollerup,
gårdmand Anders Christensens hustru, gårdmand Mads Chr. Pedersen, gårdmand
Niels Chr. Pedersen, alle af Holmsø, Kjøbmand. P. A. Roelsgaards karl Søren
Christian Clemensen af Haverslev.
Forlovere ved brylluppet var gårdmand Jens Peder Andersen af Holmsø og
gårdmand Mogens Jensen af Bonderup Vang.
Ane Marie Andersen #8. Foto: Frederikke
Federspiel, Aalborg.
Ane blev gift med Christian Pedersen KRAG [7], søn af Peder Christensen
KRAG [22] og Maren Kirstine NIELSDATTER [23], den 15-11-1890 i
Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Christian blev født
den 15-11-1860 i Thorup Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 25-11-1860 i
Vester Torup Kirke, Vester Han Herred, Thisted Amt, Denmark, døde den 9-2-1935 i
Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 74 år, og blev begravet
i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark. Et andet navn for Christian var
Christen Pedersen KRAGH.
Ægteskabsnotater: Haverslev KB 1890 nr. 3, opslag 47:
Enkemand og købmand Christian Pedersen Kragh 29 aar ag Haverslev (2.
ægteskab) og pige Ane Marie Andersen af Holmsø.
Forlovere: Gdmd. Jens Peder Andersen ag Holmsø og gmd. Mogens Jensen af
Bonderup Vang.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Købmand i Gøttrup og senere i Haverslev.
• Han arbejdede som Propr. Vanggaard, Haverslev Sogn.
Chresten Pedersen Kragh P7. Foto: H.
Tønnies, Aalborg, nr. 64434, 29. OKT
Børn af dette ægteskab:
1883
+ 68 M
i. Peter Kristensen KRAGH [10] blev født den 15-9-1891 i Holmsø,
(29-10-1883)
Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 15-11-1891 i
Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 2-1-1970 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt,
Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
69 M
22
ii. Peter Clement KRAGH [11] blev født den 21-1-1893 i Haverslev
Sogn, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 12-3-1893 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde den 15-3-1964 i Aalborg
Amts Sygehus, Aalborg, Aalborg Amt i en alder af 71 år.
Generelle notater: Haverslev KB 1893 nr. 3, opslag 7:
Peter Clement Kragh.
Forældre: Kjøbmand Kristian Pedersen Kragh og hustru Ane Marie
Andersen, 21 aar af Haverslev.
Faddere: Moderen bærer. Forpagter Stenders hustru af Haverslev
Præstegaard. Gaarmand Jens Peter Andersen af Holmsø. Forpagter
Stender af Haverslev Præstegaard og gaardmand Gregers Jensen
Møller af Haverslev Vang.
Peder Clemen Kragh #11 som soldat.
Peter blev gift med Petra JØRGENSEN [57], datter af Hans
JØRGENSEN [381] og Maren Hansine RASMUSSEN [382], den
28-4-1929 i Pårup. Status for parforhold: 0. Petra blev født den 17-51903 i Pårup og døde den 7-11-1980 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Denmark i en alder af 77 år.
Gravsten for Peder Clement Kragh P11 og
Petra Jørgensen P57.
+ 70 K
+ 71 M
72 M
+ 73 K
74 M
iii. Karen Mary KRAGH [12] blev født den 2-5-1895 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark,
blev døbt den 6-6-1895 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-1-1967 i Fjerritslev,
Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 71 år, og blev begravet i Kettrup Kirkegaard,
Thisted Amt, Denmark.
iv. Christian Valdemar KRAGH [13] blev født den 27-8-1896 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark, døde den 4-10-1938 i Jetsmark, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 42 år, og blev
begravet i Jetsmark kirkegård, Hjørring Amt, DK.
v. Carl Frederik Sofus KRAGH [14] blev født den 22-6-1898 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark og døde den 8-7-1898.
vi. Anna Rigmor KRAGH [15] blev født den 29-5-1899 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 17-9-1899 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde den 26-51997 i en alder af 97 år.
vii. Oscar Frederik KRAGH [16] blev født den 24-4-1901 i Vanggaard,
Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, døde den 4-9-1942 i Aalborg
Kommunehospital, Aalborg, DK i en alder af 41 år, og blev begravet
den 9-9-1942 i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Folketælling november 1940 for Vanggaarden
Matr. 16 a b, b # 02~ 7/4-33 /b
1. Oscar Frederik Kragh, 24/4 1901, (d. 1942).
2. Dagmar Alfrida (f. Andersen), 7/4 1912, Tømmerby s. d. 2004
3. Anna Emilie Svenstrup, 16/8 1923, Bejstrup s.
5. Valdemar Larsen, 4/12 1913, Vust s.
Der var ingen børn i ægteskabet.
Haverslev KB 1942 nr. 0, opslag 186:
Død på Aalborg kommunehospital.
Oscar Frederi Kragh. Ejer af Vanggaarden, Haverlsev sogn, Ø. Han
Herred, Hjørring amt. Født samme sted som søn af gaardejer
Christian Pedersen Kragh og hustru Ane Marie Andersen. Var gift
med Dagmar Alfrida Andersen, som overlever ham. Sidste fælles
Oskar Frederik Kragh #16.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
23
bopæl i Vanggaarden.
+ 75 K
viii.
+ 76 M
ix.
+ 77 K
x.
+ 78 M
xi.
Oscar blev gift med Dagmar Alfrida ANDERSEN [54], datter af Anders Væver ANDERSEN
[18295] og Petrea Marie THOMSEN [18296]. Status for parforhold: 0. Dagmar blev født den 74-1912 i Lund Holme, Lild Sogn, Thisted Amt, Denmark og døde i 2004 i Tømmerby Sogn, Vester
Han Herred, Thisted Amt, DK i en alder af 92 år.
Anna Hedvig KRAGH [17] blev født den 23-5-1903 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 15-11-1903 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 10-111994 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 91 år, og blev begravet den
17-11-1994 i Morten Luthers Kirke, Klim, Thisted Amt.
Ejnar KRAGH [5] blev født den 29-1-1905 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 20-4-1905 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 15-12-1977 i Farsø
Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den 20-12-1977 i Aars
Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Emma KRAGH [18] blev født den 12-3-1907 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 7-4-1907 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde den 2-8-1987 i Brønderslev, ,
Hjørring Amt, Denmark i en alder af 80 år.
Aage KRAGH [19] blev født den 25-9-1909 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 24-10-1909 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 30-4-1977 i Fjerritslev,
Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet i Kettrup Kirkegaard,
Thisted Amt, Denmark.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
24
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
25
10. generation (6x tipoldebørn)
66. Kirstine Marie KRAGH [20] (Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3,
Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 7-10-1888 i Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
Denmark, blev døbt den 18-11-1888 i Gøttrup Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde den
17-10-1964 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev
begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Fra Gøttrup kirkebog 1888 opslag 49:
Forældre: Kjøbmand Peder Christensen Kragh og Hustru Maren Andersen af
Gjøttrup.
Faddere: Barnets moder og Pigen Ane Marie Andersen af Holmsø, Gdmd. Jens
Peter Andersen af Holmsø, Gdmd. Anders Peder Sørensen af Gjøttrup, Forpagter
Chr. Olesen Westergaard af Gøttrup Nørgaard.
Kirstine Marie Kragh_P20
Kirstine blev gift med Steffen Andreas STEFFENSEN [211], søn af Niels Peter
STEFFENSEN [614] og Mariane LARSEN [615], den 5-7-1918 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Steffen blev født den 23-31885 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 26-7-1885 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 2-6-1967 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt,
Denmark.
Ægteskabsnotater: Fra Haverslev kirkebog for 1918 opslag 148:
Steffen Andreas Steffensen f. 23. marts 18885 i Haverslev Vang, Haverslev sogn,
Ø. Hanherred. Søn af Gaardejer Niels Peter Steffensen og Hustru Mariane Larsen.
Gaardejer og Ungkarl i Haverlslev Vang.
Pige Kirstine Marie Kragh. f. 7. oktober 1888 i Gjøttrup By og sogn, Vester
Hanherred. Datter af Gaardejer Chr. Pedersen Kragh og Hustru Maren Andersen.
Pige i Vanggaard.
Forlovere: Hsmd. Jens Peter Christensen, Bonderup Vang og Gaardejer Chr,
Pedersen Kragh, Vanggaard.
P211 Steffen Andreas Steffensen.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdejer Korshøjgaard, Haverslev Vang, Haverslev Sogn, Hjørring Amt.
• Han arbejdede som Sognefoged.
• Han blev hædret for Ridder af Dannebrog.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
26
Børn af dette ægteskab:
79 M
i. Niels Peter STEFFENSEN [215] blev født den 20-4-1919, blev døbt
den 8-6-1919, døde i 1977 i en alder af 58 år, og blev begravet i
Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Faddere: Maren Kragh, C.P. Kragh, L. Chr.
Steffensen og J.P. Christensen.
Niels blev gift med Olga LARSEN [617].
Niels Peter Steffensen #215 og Kristian
Kragh Steffensen #344.
+ 80 M
+
+
+
+
81
82
83
84
M
K
K
K
ii. Christian Kragh STEFFENSEN [344] blev født den 13-6-1920 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 25-7-1920 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 13-4-1991
i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet i Haverslev
Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
iii. Poul STEFFENSEN [370]
iv. Maren Elisabeth STEFFENSEN [371]
v. Mary Anna STEFFENSEN [372]
vi. Else STEFFENSEN [373] blev født den 10-8-1928 i Haverslev Vang, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 23-9-1928 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 28-10-2010 i Haverslev
Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet den 6-11-2010 i Haverslev
Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
67. Maren KRAGH [21] (Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 22-3-1890 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 3-6-1890 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den
28-2-1929 i Sindholt, Ajstrup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 38 år, og blev
begravet i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Hjemmedøbt den 24. maj 1890.
Faddere: Lærerinde K. M. Kristensen af Haverslev, Pige Johanne Pedersen af
Holmsø, Gdmd. Jens Peter Andersen af Holmsø, Gdmd. Mogens Jensen,
Bonderup Vang og Gdmd. Gregers Jensen, Haverslev Vang.
Maren Kragh døde på gården Sindholt og blev begravet på Haverslev kirkegård.
Maren Kragh P 21
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
27
Maren blev gift med Valdemar Skifter SKRIVER [374], søn af Rasmus Jacobsen
SKRIVER [684] og Ane Sofie Marie SKIFTER [685], den 19-9-1922 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Valdemar blev født den 19-11894 i Lykkegaard, Ørsted, Randers Amt, Denmark, blev døbt den 8-4-1894 i Ørsted
Kirke, Randers Amt, Denmark, og døde i 1981 i en alder af 87 år.
Ægteskabsnotater: Haverlsev KB 19. september 1923, nr. 5, opslag 107:
Ungkarl Valdemar Skifter Skriver af Ørsted Mark, Ørsted sogn, Rougsø Herred,
født den 19. januar 1894. Søn af gaardmand Rasmus Jacobsen Skriver og hustru
Ane Sophie Marie født Skifter. Gaardejer i Hvilsager.
Pige Maren Kragh i Vanggaard, Haverlsev sogn. Født den 22. marts 1890 i
Haverlsev By. Datter af købmand Chr. Pedersen Kragh og hustru Maren født
Andersen.
Forlovere: Gaardjer Chr. Pedersen Kragh og Peder Chr. Kristensen, Haverslev
Vang.
Barn af dette ægteskab:
+ 85 M
i. Anders Christian SKRIVER [375]
Valdemar Skifter Skriver, P374
68. Peter Kristensen KRAGH [10] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3,
Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 15-9-1891 i Holmsø, Haverslev, Hjørring
Amt, Denmark, blev døbt den 15-11-1891 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark,
døde den 2-1-1970 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev
begravet i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Generelle notater: Haverslev KB 1891 nr. 10, opslag 5:
Peter Kristensen Kragh.
Forældre: Kjøbmand Kristian Pedersen Kragh og hustru Ane Marie Andersen, 20
aar. Af Haverslev.
Faddere: Moderen bærer. Gmd. Gregers Jensens hustru af Haverslev Vang.
Ungkarl Anders Klemmensen, Holmsø. Ungkarl, handelsbetjent A. Nielsen,
Haverslev. Gmd. Jens Kanstrup, Haverslev.
Peter blev gift med Mathilde MADSEN [55], datter af Mads Christian
MADSEN [690] og Madsine Kathrine NIELSEN [691]. Status for parforhold: 0.
Mathilde blev født den 2-6-1899 i Aggersborg, Hjørring Amt, Denmark, døde den 128-1966 i Løgstør Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet
den 16-8-1966 i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Peder C. Kragh, P10
Barn af dette ægteskab:
+ 86 M
i. Svend Aage KRAGH [56] blev født den 23-2-1928 i Løgsted Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev
døbt i Løgsted Kirke, Løgstør, Aalborg Amt, Denmark, døde den 11-9-1996 i Løgstør Sogn, Aalborg
Amt, Denmark i en alder af 68 år, og blev begravet i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
70. Karen Mary KRAGH [12] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen
2
, Jens 1) blev født den 2-5-1895 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev
døbt den 6-6-1895 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-1-1967 i
Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 71 år, og blev begravet i
Kettrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Fra Haverslev kirkebog for 1895 nr. 5, opslag 39:
Karen Mary Kragh. Haverslev By og Sogn, Øster Han Herred.
Forældre: Gaardmand Kristian Pedersen Kragh og hustru Ane Marie Andersen,
23 aar, af Holmsø.
Faddere: Moderen bærer. Gaardmand Jakob Madsens Kone af Holmsø.
Gaardmand Jens Peter Andersen af do. Gaardmand Kristen Borregaard af
Haverslev. Forpagter Eduard Stender af Haverslev Præstegaard.
Karin Mary Kragh #12.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
28
Karen blev gift med Jens Christian Jensen SVENSTRUP [58], søn af Niels Jensen
SVENSTRUP [393] og Anne Kirstine LARSEN [394], den 2-5-1922 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Jens blev født den 21-2-1895 i
Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, døde i 1981 i en alder af 86 år, og blev
begravet i Kettrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Haverslev KB 1922 nr. 2, opslag 106:
Ungkarl murer Jens Christian Jensen Svenstrup, Haverslev By og Sogn, Ø. Han
Herred. Født i Haverslev den 21. februar 1895. Søn af hsmd. Niels Jensen
(Svenstru) og hustru Ane Kirstine Larsen. Haverslev.
Forlovere: Husmd. Peder Christian Pedersen i Haverslev og gdmd. Christian
Pedersen Kragh, Vanggaarden.
Viet i Haverslev kirke den 2. maj 1922.
Gravsten på Kettrup Kirkegård - Jens Chr.
Jensen Svenstrup P58 og Karin Mary
Kragh P12.
Børn af dette ægteskab:
+ 87 K
i. Anna Emilie SVENSTRUP [59]
88 M
ii. Christian Kragh SVENSTRUP [60]
+ 89 K
iii. Karen SVENSTRUP [61]
+ 90 K
iv. Elsa SVENSTRUP [62]
+ 91 K
v. Ida Marie SVENSTRUP [63]
71. Christian Valdemar KRAGH [13] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3,
Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 27-8-1896 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring
Amt, Denmark, døde den 4-10-1938 i Jetsmark, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 42
år, og blev begravet i Jetsmark kirkegård, Hjørring Amt, DK.
Generelle notater: Christian Valdemar Kragh ejede ved giftermålet i 1933
Enggaarden Kaas.
Da han døde i 1938, drev enken gården videre ved hjælp af en bestyrer, indtil hun
solgte den i 1942.
Christian blev gift med Karla Brandsager SØRENSEN [64], datter af Søren
Christian SØRENSEN [414] og Maren Kirstine KRISTENSEN [415], i 1933 i
Aaby Kirke, Kær Herred, Aalborg Amt, Danmark. Status for parforhold: 0. Karla blev
født den 24-6-1901 i Jetsmark, Hjørring Amt, Denmark og døde i 7-1993 i Fjerritslev,
Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 92 år.
Børn af dette ægteskab:
92 M
i. Arne Vilhelm KRAGH [65] blev født den 1-5-1934 i Jetsmark,
Hjørring Amt, Denmark, døde den 4-7-1993 i en alder af 59 år, og
blev begravet den 7-7-1993 i Jetsmark kirkegård, Hjørring Amt, DK.
+ 93 M
ii. Tage KRAGH [66]
Christian Valdemar Kragh #13 som soldat.
73. Anna Rigmor KRAGH [15] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 29-5-1899 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 17-9-1899 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde
den 26-5-1997 i en alder af 97 år.
Generelle notater: Fra Haverslev Kirkebog for 1899 opslag 47:
Født den 29. maj 1899 på Vanggaarden, Haverlsev sogn, Øster Han-Herred,
Anna Rigmor Kragh.
Forældre: Gaardmand Christian Pedersen Kragh og Hustru Ane Marie
Andersen, 27 aar, af Vanggaarden.
Faddere: Moderen bærer. Fru Stender, Haverslev Præstegaard. Gaardmand
Jens Peter Andersen af Holmsø. Gaardmand Jakob Madsen af Holmsø og
Gaardmand Kristen Borregaard af Haverslev.
Anna Rigmor Kragh om sig selv:
"Min skolegang var i Haverslev skole, en to-klasses skole, hvor l. og 2. klasse en
dag og 4. og 5. klasse en anden dag. Vi var ca. 80 børn de første år og kun én
lærer Rønnø, senere fik vi en lærerinde til hjælp. Vor skolevej var lang. Det tog
Anna Rigmor Kragh #15.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
29
en ½ time, og det var altid på gåben. Vi forsømte næsten aldrig. Vi var altid glade for at komme i skole.
Jeg har haft forskellige pladser hos pastoren i Romdrup og pastor Andersen i Væhr og som husjomfru på
Brændstrupgaard.
Jeg har været på Roskilde Højskole. I bestyrelsen for valgmenigheden i Vesløs.
Som hustru har jeg været hjemme og passet hjem og børn, og hjulpet i marken om sommeren og ved
tærskningen om vinteren.
Jeg var hjemme på Vanggaard, til jeg var 18 år. Vi var 12 søskende, hvoraf de 2 ældste piger var halvsøstre, hvis
moder, var min moster. Vi var 3 piger, der hjalp hinanden. Det gav en masse arbejde at være så mange.
Vi fik lært at vaske, stryge, bage i stor ovn, brygge øl, slagte gris, får og ænder. Vi havde en stor have, som også
blev holdt.
Om sommeren var vi med i marken, og det var vi pigers arbejde at malke, passe høns og vaske transportspande.
Men vi fik også lov til at være med til gymnastik, dans og møder.
Først var det afholdsforeningen, siden gik det over til ungdomsforeningen, og der havde vi mange skønne timer.
Var vi til dans, var det hele natten, og når vi kom hjem, gik vi ud at malke. Da jeg var 15 år, malkede jeg mine 78 køer hver gang, men jeg følte aldrig arbejdet som en byrde. Jeg har været glad for, at jeg havde gode kræfter og
elsker den dag i dag at komme lidt ud at arbejde i haven, men gigten har sat sig i knæene."
Anna blev gift med Peder MYRUP [67], søn af Christen Bliksted PEDERSEN
[419] og Bolette Marie JAKOBSEN [420], den 18-5-1926 i Haverslev Kirke,
Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Peder blev født den 4-7-1895 i
Glæde, Lild Sogn, Vester Thorup, Thisted Amt og døde den 17-3-1977 i Arup, Arup
Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 81 år.
Børn af dette ægteskab:
94 K
i. Aase Kragh MYRUP (PEDERSEN) [68] blev født den 30-8-1930 i
Arup, Arup Sogn, Thisted Amt, Denmark og døde den 1-4-1993 i
Thisted, Thisted Amt, Denmark i en alder af 62 år.
Generelle notater: Aase Kragh Myrup tog husholdningslærereksamen
fra "Ankerhus" i 1954.
Askov Højskole, 1954-55. Struer Husholdningsskole, 1955-73.
Videreuddannelse ved Århus Universitets specialkursus i
husholdning, 1968-69 på ernæringslinjen og 1974-75 på
økonomilinjen.
Forstander på Hadsten Husholdningsskole fra den l. januar 1976.
95 M
ii. Olav Kragh MYRUP (PEDERSEN) [69]
Anna Rigmor Kragh #15 og Peder Myrup #
67 med børnene Olav Kragh Myrup #69
og Aase Kragh Myrup #68.
75. Anna Hedvig KRAGH [17] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3,
Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 23-5-1903 i Vanggaard, Haverslev,
Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 15-11-1903 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt,
Denmark, døde den 10-11-1994 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en
alder af 91 år, og blev begravet den 17-11-1994 i Morten Luthers Kirke, Klim, Thisted
Amt.
Generelle notater: Haverslev KB 1903 nr. 64, opslag 60:
Anna Hedvig Kragh. Hjemmedøbt den 23. juni.
Forældre: Christian Pedersen Kragh, proprietær i Vanggaard og hustru Ane
Marie Andersen, 31 aar.
Faddere: Moderen. Peder Christensens hustru, Vangen. Gaardejer Gregers
Jensen, Vangen. Gaardejer P. H. Nielsen, Vangen. Ungkarl V. Thorndahl,
Bonderup.
Anna Hedvig Kragh gik i skole i Haverslev i 7 år. Så var hun en tid hjemme hos
forældrene, hvor hun hjalp til.
Siden da havde hun plads i huset i såvel Hjallerup samt i. hjemmet igen inden
giftermålet.
Desuden har hun haft ophold på Roskilde Højskole.
Hobby: Kryds og tværs og håndarbejde.
Anna Hedvig Kragh #17.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
30
Anna blev gift med Frede JENSEN [70], søn af Berthel JENSEN [421] og
Grethe LARSEN [422]. Status for parforhold: 0. Frede blev født den 16-7-1899 i
Damgård, Kollerup, Thisted Amt, Denmark, døde den 1-7-1978 i en alder af 78 år, og
blev begravet i Morten Luthers Kirke, Klim, Thisted Amt.
Børn af dette ægteskab:
+ 96 M
i. Bent Kragh JENSEN [71] blev født den 10-2-1929 i Damgård,
Kollerup, Thisted Amt, Denmark.
Forrest: Marie Kragh Jensen #73 og Jens
+ 97 M
ii. Kaj Kristian Kragh JENSEN [72] blev født den 22-8-1930 i
Jakobsen Jensen #699. Bagved: Bent
Hingelbjerg, Kollerup, Thisteds Amt, Denmark, døde den 18-5-2012 i Kragh Jensen #71, Anna Hedvig Kragh #
17, Frede Jensen #70 og Kaj Kragh
Skræm Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev
Jensen #72. Fra Damgård.
begravet i Morten Luthers Kirke, Klim, Thisted Amt.
+ 98 K
iii. Marie Kragh JENSEN [73]
99 M
iv. Jens Jakobsen JENSEN [699] blev født den 25-9-1934 i Damgård, Kollerup, Thisted Amt, Denmark,
døde den 27-5-2005 i en alder af 70 år, og blev begravet i Morten Luthers Kirke, Klim, Thisted Amt.
Generelle notater: Jens Jakobsen Jensen gik 8 år i skole i Kollerup og tjente derefter i hjemmet hos
forældrene.
Kom herefter ud at tjene forskellige steder bl.a. ed Ribe og Kolding.
Han overtog i 1961 fødegården Damgaard i Kollerup, der dengang ar på 76 tdr. land, men i 1971
købte han yderligere 12 tdr. land.
Hobby: Jagt og sport.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdejer.
Jens blev gift med Lissy ANDERSEN [442], datter af Herluf Viggo ANDERSEN [443] og Dagny
JENSEN [444].
76. Ejnar KRAGH [5] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 29-1-1905 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring
Amt, Denmark, blev døbt den 20-4-1905 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark,
døde den 15-12-1977 i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og
blev begravet den 20-12-1977 i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Generelle notater: Fra Haverslev kirkebog opslag 30:
Født i Vanggaarden, Haverslev sogn, Øster Hanherred. Døbt den 20. april 1905.
Forældre: Chr. Pedersen Kragh, Propritær paa Vanggaarden og Hustru Ane Marie
Andersen, 38 aar.
Faddere: Gdmd. Peder Christensens Hustru, Vangen. Pige Kirstine Kragh,
Vanggaarden. Købmand J. Chr. Thorndal, Kirkedal. Gdmd. Chr. Borregaard,
Haverslev. Gdmd. Chr, Madsen, Holmsø.
Han var ejer af "Oustrupgård", Års sogn 1943 - 1969.
Ejnar Kragh #5 som soldat.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdejer.
Ejnar blev gift med Thala Kirstine POULSEN [6], datter af Jens Christian POULSEN [97] og Kirstine Marie
LASSEN [98].
Børn af dette ægteskab:
+ 100 M
i. Gunnar KRAGH [75] blev født den 27-9-1937 i Bykjærgård, Hvorvarp, Hornum, Aalborg Amt,
Denmark, blev døbt den 24-10-1937 i Ulstrup Kirke, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, døde den 282-2010 i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den 4-3-2010 i
Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark.
+ 101 K
ii. Kirsten KRAGH [76]
+ 102 M iii. Jens Poulsen KRAGH [1]
+ 103 K
iv. Ane Marie KRAGH [77]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
31
77. Emma KRAGH [18] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 12-3-1907 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt,
Denmark, blev døbt den 7-4-1907 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark, og døde
den 2-8-1987 i Brønderslev, , Hjørring Amt, Denmark i en alder af 80 år.
Generelle notater: Haverslev KB 1907 nr. 5, opslag 43:
Emma Kragh.
Forældre: Chr. Pedersen Kragh, proprietær i Vanggaarden og hustru Ane Marie
Andersen, 35 aar.
Faddere: Gdr. Chr. Madsens hustru, Holmsø. Pige Maren Kragh, Vanggaarden.
Kbmd. V. Thorndahl, Brovst. Gdr. Vilhelm Borregaard. Ungkarl Jens Møller,
Haverslev Vang.
Emma Kragh gik i skole i Haverslev i 7 år. Hjalp til hjemme indtil det 18. år,
hvorpå hun kom ud at tjene, bl.a. i huset i Aalborg.
Efter giftermålet har hun været hjemmegående husmoder.
Emma Kragh #18.
Emma blev gift med Karl Johan SØRENSEN [78], søn af Gustav Frederik
SØRENSEN [445] og Aleta CHRISTENSEN [446], den 14-8-1928 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Karl blev født den 29-6-1905
i Maarupvad, Nødager Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, blev døbt den 27-81905 i Nødager Kirke, Randers Amt, døde den 16-7-1985 i Brønderslev, , Hjørring
Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet den 19-7-1985 i Brønderslev, ,
Hjørring Amt, Denmark.
Carl Johan Sørensen P78 og Emma Kragh
Ægteskabsnotater: Haverslev KB 1928 nr. 4, opslag 120:
P18
Ungkarl gaardejer Karl Johan Sørensen f. i Nødager Sogn den 29. juni 1905 som
søn af gaardejer Frederik Sørensen og hustru Aleta Kristensen af Østervraa,
Hjørring Amt.
Pige husbestyrerinde Emma Kragh f. i Haverslev sogn den 12. marts 1907. Datter af gaardejer Chr. Pedersen
Kragh og hustru Ane Marie Andersen af Haverslev.
Forlovre: Brudeparrets forældre.
Børn af dette ægteskab:
+ 104 M
i. Carl Gustav SØRENSEN [79]
+ 105 K
ii. Grethe SØRENSEN [80] blev født den 4-4-1930 i Øster Vrå, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt
den 29-5-1930 i Lendum Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt, døde den 23-12-2001 i Herlev, ,
Københavns Amt, Denmark i en alder af 71 år, og blev begravet i Birkholm Kirkegaard, Herlev,
Københavns Amt, Denmark.
+ 106 M iii. Børge SØRENSEN [81]
+ 107 K
iv. Inger SØRENSEN [82]
108 M
v. Leif SØRENSEN [83]
Leif blev gift med Laila [1103].
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
32
78. Aage KRAGH [19] (Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1) blev født den 25-9-1909 i Vanggaard, Haverslev, Hjørring
Amt, Denmark, blev døbt den 24-10-1909 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark,
døde den 30-4-1977 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Thisted Amt, Denmark i en alder af 67
år, og blev begravet i Kettrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Haverslev KB 1909 nr. 37, opslag 13:
Aage Kragh.
Forældre: Christian Pedersen Kragh, proprietær i Vanggaarden og hustru Ane Marie
Andersen. 38 aar.
Faddere: Pige Kirstine Marie Kragh, Vanggaard. Pige Maren Kragh, Vanggaard.
Ungkarl Peder Christensen Kragh, Vanggaard. Ungkarl Peder Clement Kragh,
Vanggaard. Fadere.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Husmand.
Aage Kragh #19 med Edith Kragh #85.
Aage blev gift med Anna Kirstine Birgitte LANDGREN [84], datter af Carl Louis
LANDGREN [474] og Mette Kirstine NIELSEN [475], i 1932. Status for parforhold:
0. Anna blev født den 24-11-1911, døde i 1994 i en alder af 83 år, og blev begravet i
Kettrup Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
+ 109 K
i. Edith KRAGH [85]
+ 110 K
ii. Lilly KRAGH [86]
+ 111 M iii. Erik KRAGH [87]
Anna Kirstine Birgitte Landgren #85 med
Edith Kragh #85.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
33
11. generation (7x tipoldebørn)
80. Christian Kragh STEFFENSEN [344] (Kirstine Marie KRAGH 10, Maren
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5,
Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 13-61920 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 25-7-1920 i Haverslev
Kirke, Hjørring Amt, Denmark, døde den 13-4-1991 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt,
Denmark.
Generelle notater: Haverslev Kb 1920 nr. 8, opslag 5:
Kristian Kragh Steffensen.
Forældre: Steffen Andreas Steffensen, gaardejer i Haverslev Vang (35 aar) og
hustru Kirstine Marie Kragh (31 aar).
Faddere: Moderen. Pige Mary Kragh, Aalborg. Husmand Laurits Christian
Steffensen, Haverslev Vang. Murersvend Jens Svenstrup, Fjerritslev..
Christian Kragh Steffensen, #344
Christian Kragh Steffensen gik i skole i 7 år i Haverslev. Han var derefter ved
landbruget og fik selv en gård i 1950 og overtog jorden i 1955. Var på efterskole i
1935. I 1942 kom han på Gerlev Idrætsskole og på Kjærholm landbrugsskole i 1945-46.
(1985)
Korshøjgaard.
Christian blev gift med Petra Katrine Breinholt HØJ [618], datter af Jens
Breinholt HØJ [619] og Ane Jakobine BJERRE [620], den 21-5-1950 i
Aggersborg, Ullerup, Hjørring Amt. Status for parforhold: 0. Petra blev født den 16-91921 i Hillerslev Sogn, Thisted Amt, døde den 22-12-1993 i Haverslev Sogn, Hjørring
Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring
Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
+ 112 M
i. Steffen Andreas STEFFENSEN [621]
+ 113 M
ii. Jens Breinholt STEFFENSEN [622] blev født den 10-9-1952 i
Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-10-2002 i en
alder af 50 år, og blev begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring
Amt, Denmark.
114 M iii. Jørgen Kragh STEFFENSEN [623]
Jørgen blev gift med Lene KJÆR [634].
Gravsten på Haverslev kirkegaard.
115 K
116 M
iv. Anne-Marie Kragh STEFFENSEN [624]
Anne-Marie blev gift med Thorkild Søgaard CHRISTENSEN [635].
v. Jan Breinholt STEFFENSEN [625]
81. Poul STEFFENSEN [370] (Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Poul blev gift med Tove Gurli CHRISTOFFERSEN [636], datter af Hans CHRISTOFFERSEN [637] og Anna
Sofie HANSEN [638].
Børn af dette ægteskab:
+ 117 M
i. Hans Jørgen STEFFENSEN [639]
+ 118 K
ii. Ulla STEFFENSEN [640]
82. Maren Elisabeth STEFFENSEN [371] (Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Maren blev gift med Elgård Holm RIISAGER [651], søn af Christian Peter RISAGER [652] og Maren Kathrine
HOLM [653].
Børn af dette ægteskab:
+ 119 M
i. Poul Kristian RISAGER [654]
+ 120 K
ii. Inge-Britt RISAGER [655]
+ 121 K
iii. Birthe Merete RISAGER [662]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
122 M
34
iv. Karsten Holm RIISAGER [668]
83. Mary Anna STEFFENSEN [372] (Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen
7
, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Mary blev gift med Morten SKOV [669], søn af Peder Skov LARSEN [670] og Marie MADSEN [671].
Børn af dette ægteskab:
123 K
i. Lene SKOV [672]
124 K
ii. Kirsten Marie SKOV [673]
Kirsten blev gift med Jens Hagedorn THOMSEN [677].
125 M iii. Peder SKOV [674]
Peder blev gift med Bente Styrbæk LARSEN [678].
126 M
iv. Andreas SKOV [675]
127 M
v. Thomas SKOV [676]
84. Else STEFFENSEN [373] (Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
blev født den 10-8-1928 i Haverslev Vang, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den 23-9-1928 i Haverslev Kirke,
Hjørring Amt, Denmark, døde den 28-10-2010 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev
begravet den 6-11-2010 i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Generelle notater: Haverslev Kb. 1928 nr. 7, opslag 54:
Else Steffensen.
Forældre: Gaardejer Steffen Andreas Steffensen (f. 23.3. 1885) og hustru Kirstine Marie f. Kragh (f. 7. oktober
1888)
Faddere: Moderen. Modehandlerinde Annine Mogensen, Brovst. Gaardejerne Peder Christian Christensen og
Valdemar Kragh, Haverslev Vang..
Nordjyske Tidende den 5. november 2010.
Else Malgård, Holmsøvej 19, Haverslev, 82 år.
Else var født på Haverslev Vang og har bortset fra nogle få år i ungdomstiden, hvor hun bl. a. var på højskole,
boet i Haverslev hele sit liv.
Efter at have giftet sig med købmand Malgaard Hansen overtog de i 1950 købmandsforretningen i Haverslev,
som blev drevet med stor dygtighed. Da Malgaard Hansen slog sig på bilhandel, var det Else, der stod med
ansavret og arbejdet med forretningen, sammen med fire piger kom til. Fire piger, der naturligt nok krævede
opmærksomhed og kærlighed og som også fik den.
Med sådan en virksomhed ey sådant sted blev Else et menneske alla kendte.
Mange har i årenes løb fået en god snak og når den blev parret med Elses vid og lune, blev det aldrig kedeligt, for
Else havde indsigt i mange ting og hun var ikke bange for at sige sin mening.
Hun fulgte med i, hvad der rørte sig i sognet og det medførte, at hun i en periode var medlem af skolenævnet ved
Trekroneskolen, ligesom hun også i en periode var medlem af menighedsrådet ved Haverslev Kirke.
Else var et levende og et givende menneske, der satte stor pris på samvær med andre mennesker. Hvad enten det
var entur til havet, i skolen eller til fjorden eller ved festlige lejligheder, så var Else ofte centrum i selskabet.
Det var hun også i hjemmet i købmandsgården, hvor alle fire piger, deres venner og veninder i Else fandt
enforstående, lyttende og medlevende menneske, som evnede at få tingene sat i det rette perskektiv, så verden
efterfølgende så helt anderledes ud. I de senere år fik naturligt nok børnebørnene også glæde af den egenskab.
Betegnende for Else var også hendes trofasthed mod gamle venner. Således var et af årets højdepunkter det årlige
træf med veninderne fra højskoletiden.
Det var oså betegnende for Else, da hun, efter at have lært lidt om computerens fagre nye verden med e-mail og
de muligheder for kommunikation med børn og børnebørn, det medførte, sagde: Jeg vil nu hellere snakke med
dem i telefonen og høre deres stemmer, så jeg kan høre, hvordan de har det.
Else Malgaard efterlader sin mand, Malgaard Hansen, de fire piger, Lisbeth, Birgit, Inger og Hanne, tre
svigersønner og syv børnebørn.
Else blev gift med Kristian Malgaard HANSEN [679] den 1-1-1949 i Haverslev Kirke, Hjørring Amt, Denmark.
Status for parforhold: 0. Kristian blev født den 7-2-1922 i Moseby, døde den 1-12-2010 i en alder af 88 år, og blev
begravet den 11-12-2010 i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Købmand.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
35
Børn af dette ægteskab:
128 K
i. Lisbeth Malgaard HANSEN [680]
129 K
ii. Birgit Malgaard HANSEN [681]
Birgit blev gift med Gerd GRASS [698].
130 K
iii. Inger Malgaard HANSEN [682]
Inger blev gift med Jørgen [5630].
131 K
iv. Hanne Malgaard HANSEN [683]
Hanne blev gift med Fritse [5631].
85. Anders Christian SKRIVER [375] (Maren KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Anders blev gift med Hilda Christine EBSEN [686], datter af Jacob EBSEN [687] og Ella Anna Marie DAMM
[688].
Barn af dette ægteskab:
132 K
i. Karen SKRIVER [689]
86. Svend Aage KRAGH [56] (Peter Kristensen KRAGH 10, Ane Marie
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5,
Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 23-21928 i Løgsted Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt i Løgsted Kirke, Løgstør,
Aalborg Amt, Denmark, døde den 11-9-1996 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark i
en alder af 68 år, og blev begravet i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Svend Aage Kragh, P56. Gravsten på
Løgstør kirkegaard.
Svend blev gift med Kirsten HINTZE [376], datter af Knud Helge HINTZE
[692] og Johanne Sophie RASMUSSEN [693], den 28-12-1956 i Løgstør Sogn,
Aalborg Amt, Denmark. Status for parforhold: 0. Kirsten blev født den 4-3-1932 i
Horsens, , Vejle Amt, Denmark, blev døbt den 10-7-1932 i Vær Kirke, Voer Herred,
Skanderborg Amt, DK, døde den 18-9-1981 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark i
en alder af 49 år, og blev begravet i Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Ægteskabsnotater: Løgstør KB 1956 nr. 19, opslag 173:
Ugift cykelhandler af Løgstør, Svend Aage Kragh, født i Løgsted sogn, Aalborg
Amt 1928, 23. februar. Søn af fhv. husmand Peter Kristensen Kragh og hustru
Kirsten Hintze, P376. Gravsten på Løgstør
Mathilde Madsen, Løgstør.
kirkegaard.
Ugift husassistent af Løgstør, Kirsten Hintze, født i Horsens Klostersogn 1932, 4.
marts. Datter af dommer Knud Helge Hintze og hustru Johanne Sophie Rasmussen, Løgstør.
Forlovere: Brudeparrets fædre.
Barn af dette ægteskab:
+ 133 K
i. Berit HINTZE [377] blev født den 24-2-1958 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark, døde den
15-9-1996 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 38 år, og blev begravet i Løgstør
Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
87. Anna Emilie SVENSTRUP [59] (Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen
7
, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Anna blev gift med Holger ANDERSEN [383], søn af Anton ANDERSEN [384] og
Amelia PEDERSEN [385]. Holger blev født den 12-11-1926 i Thisted, Thisted Amt,
Denmark.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Direktør.
Børn af dette ægteskab:
+ 134 M
i. Jens Anton Svenstrup ANDERSEN [386]
135 M
ii. Knud Svenstrup ANDERSEN [392]
Ejnar Kragh #5 og Holger Andersen #383 i
haven til Oustrupgaard.
89. Karen SVENSTRUP [61] (Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
36
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Karen blev gift med Svend PETERSEN [395], søn af Peter Kristian PETERSEN [398] og Ane Marie OLSEN [399].
Børn af dette ægteskab:
136 M
i. Ole Svenstrup PETERSEN [396]
137 M
ii. Poul Svenstrup PETERSEN [397]
90. Elsa SVENSTRUP [62] (Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Elsa blev gift med Bendt Ernst Eksteen KRISTENSEN [400], søn af Johannes KRISTENSEN [401] og Astrid
Nathalie Konstance EKSTEEN [402]. Bendt blev født den 20-5-1926 i København, Københavns Amt, Denmark og
døde den 7-4-1994 i en alder af 67 år.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Vagtmester.
Barn af dette ægteskab:
+ 138 M
i. Finn KRISTENSEN [403]
91. Ida Marie SVENSTRUP [63] (Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen
7
, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Ida blev gift med Kai KNUDSEN [408], søn af Niels Peter KNUDSEN [409] og Anna Alfrida CHRISTENSEN [410].
Børn af dette ægteskab:
139 M
i. Peter Svenstrup KNUDSEN [411]
140 K
ii. Anne Trine KNUDSEN [412]
141 M iii. Lars Svenstrup KNUDSEN [413] blev født den 30-4-1969 i København, Københavns Amt, Denmark
og døde den 30-4-1969.
93. Tage KRAGH [66] (Christian Valdemar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Tage blev gift med Lissy HØJEN [416].
Børn af dette ægteskab:
+ 142 M
i. Jens Ole KRAGH [417]
143 M
ii. Torben KRAGH [418]
96. Bent Kragh JENSEN [71] (Anna Hedvig KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 10-2-1929 i Damgård, Kollerup,
Thisted Amt, Denmark.
Generelle notater: Bent KRAGH Jensen gik 7 år i skole i folkeskolen i Kollerup.
I 1944-45 var han på ungdomsskole i Jebjerg og kom så ud at tjene i 1947-48 ved Kollerup.
I 1949 rejste han til sin svigerfars gård for at tjene der.
Han aftjente sin værnepligt i Viborg i 1950-51.
På landbrugsskolen "Laulund". Derefter var han hjemme l år. Tjente så på Nørager i et ½ år.
Juli 1962 overtog han konens fødegård Holmagergaard i Løgsted ved Løgstør, som han har drevet siden.
Denne er på 65 tdr. land.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdejer.
Bent blev gift med Karen Marie HANSEN [423], datter af Anders Kristian HANSEN [424] og Marie JENSEN
[425].
Børn af dette ægteskab:
144 K
i. Anna Maria JENSEN [426]
Anna blev gift med Steffen Richard FREDERIKSEN [427].
145 M
ii. Olav JENSEN [428]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
37
97. Kaj Kristian Kragh JENSEN [72] (Anna Hedvig KRAGH 10, Ane Marie
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5,
Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 22-81930 i Hingelbjerg, Kollerup, Thisteds Amt, Denmark, døde den 18-5-2012 i Skræm
Sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet i Morten Luthers
Kirke, Klim, Thisted Amt.
Generelle notater: Kaj Kristian Kragh Jensen gik 7 år i skole i Kollerup. Kom så 5
måneder på Haubro Ungdomsskole.
Han fik herpå en fodermesterplads i Stenild og var derefter en tid karl i
Oustrupgård, Aars.
I 1957 købte han selv en ejendom på 35 tdr. land.
Hobby: Sprog.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Landmand.
Kaj blev gift med Maren Hove NIELSEN [429], datter af Anders Hove NIELSEN
[430] og Sigrid NIELSEN [431].
Børn af dette ægteskab:
146 M
i. Finn JENSEN [432]
+ 147 M
ii. Jens Jakobsen JENSEN [433]
148 K
iii. Jytte Kragh JENSEN [438]
149 K
iv. Tina Kragh JENSEN [439]
Kaj Kristian Kragh Jensen #72 og Maren
Hove Nielsen #429.
(1957)
98. Marie Kragh JENSEN [73] (Anna Hedvig KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Marie blev gift med Gudmund Hove NIELSEN [440], søn af Anders Hove NIELSEN [430] og Sigrid NIELSEN
[431].
Barn af dette ægteskab:
150 K
i. Ulla (Hove) NIELSEN [441]
100. Gunnar KRAGH [75] (Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9,
Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads
Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 27-9-1937 i Bykjærgård,
Hvorvarp, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den 24-10-1937 i Ulstrup Kirke,
Hornum, Aalborg Amt, Denmark, døde den 28-2-2010 i Farsø Sygehus, Aalborg Amt,
Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den 4-3-2010 i Aars Kirke, Aalborg Amt,
Denmark.
Generelle notater: Fra Ulstrup kirkebog 1937 opslag 8:
Faddere: Forældrene, Gaardejer Jens Poulsen, Oustrupgaard ved Aars. Gaardejer
Oskar Kragh, Bonderup ved Fjerritslev
Gunnar Kragh har overtaget slægtsgården "Øster Oustrupgaard".
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdejer.
Gunnar Kragh P75
(4-1-2009)
Gunnar blev gift med Else Haldrup NIELSEN [145], datter af Niels Haldrup NIELSEN [168] og Anna Amalie
PEDERSEN [169].
Børn af dette ægteskab:
+ 151 M
i. Henrik KRAGH [146]
+ 152 M
ii. Hans KRAGH [147]
+ 153 M iii. Ole KRAGH [148]
101. Kirsten KRAGH [76] (Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6,
Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
38
Kirsten blev gift med Svend Aage Mark ANDERSEN [149], søn af Karl Mark
ANDERSEN [166] og Alma Marie THOMSEN [167]. Svend blev født den 28-111936 i Hyllested, Suldrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark, døde den 14-4-2007 i Hobro
Sygehus, Randers Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet den 18-4-2007 i
Suldrup, Aalborg Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
+ 154 M
i. Jan Mark ANDERSEN [150]
+ 155 K
ii. Helle Mark ANDERSEN [151]
+ 156 K
iii. Bente Mark ANDERSEN [152] blev født den 19-3-1965 i Nibe,
Hornum H, Aalborg Amt, Denmark og døde den 26-4-2007 i Hobro
Sygehus, Randers Amt, Denmark i en alder af 42 år.
+ 157 K
iv. Mette Mark ANDERSEN [153]
Gunnar Kragh #75 og Svend Aage Mark
Andersen #149. 1961
102. Jens Poulsen KRAGH [1] (Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren
6
, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Jens blev gift med Irja Helena HASANEN [2], datter af Juho Oskari HASANEN [170] og Hilja Simontytär KAUKO
[171].
Børn af dette ægteskab:
+ 158 M
i. Ib Juhani KRAGH [3]
159 M
ii. Per Timo KRAGH [4]
103. Ane Marie KRAGH [77] (Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren
6
, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Ane blev gift med Sander MOGENSEN [154], søn af Magnus MOGENSEN [172] og Kristine PEDERSEN [173].
Børn af dette ægteskab:
+ 160 K
i. Inger Thala MOGENSEN [155]
+ 161 K
ii. Malene MOGENSEN [156]
104. Carl Gustav SØRENSEN [79] (Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Carl blev gift med Inga ANDERSEN [447], datter af Martin ANDERSEN [448] og Anna Marie [449].
Børn af dette ægteskab:
162 M
i. Hans Jørgen SØRENSEN [450]
163 K
ii. Helle SØRENSEN [451]
Helle blev gift med Magnus PEDERSEN [701].
164 M iii. Niels Erik SØRENSEN [452]
105. Grethe SØRENSEN [80] (Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN
9
, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4,
Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1) blev født den 4-4-1930 i Øster
Vrå, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den 29-5-1930 i Lendum Kirke, Horns Herred,
Hjørring Amt, døde den 23-12-2001 i Herlev, , Københavns Amt, Denmark i en alder af
71 år, og blev begravet i Birkholm Kirkegaard, Herlev, Københavns Amt, Denmark.
Generelle notater: Lendum KB 1930 nr. 7, opslag 81:
Emma Sørensen. Født i Højbjerg, Torslev Sogn, Dronninglund Herred.
Forældre: Gaardmand Karl Johan Sørensen (f. 29-6-1905) og hustru Emma
Kragh (f. 12-3-1907), Højbjerg.
Faddere: Husmoder Petra Kragh af Allerup. Particilier Christian Peter Kragh
af Fjerritslev. Gaardejer Valdemar Kragh af Vanggaarden i Hauerslev Sogn.
Moderen og faderen.
Grethe Sørensen #80.
Grethe Sørensen gik i Mou Skole. Siden tog hun realeksamen fra Hjørring Realskole.
Dernæst blev hun uddannet barneplejerske med virke i byerne Thisted, Slagelse, Fjerritslev og København.
Nu arbejder hun som ekspeditrice.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
39
Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som Ekspeditrice.
Grethe blev gift med Gunnar JOHANSEN [453], søn af Gunnar JOHANSEN
[454] og Erna Emilie NICOLAJSEN [455], den 19-7-1952 i Grundfør, , Århus Amt,
Denmark. Status for parforhold: 0. Gunnar blev født den 28-8-1927 i København,
Københavns Amt, Denmark, døde den 26-9-1999 i en alder af 72 år, og blev begravet
den 1-10-1999 i Birkholm Kirkegaard, Herlev, Københavns Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
+ 165 K
i. Britta JOHANSEN [456]
+ 166 M
ii. Claus JOHANSEN [460]
+ 167 M iii. Mogens MESNIKOW JOHANSEN [461]
Peder Clemen Kragh #11, Gunnar
Johansen #453, Britta Johansen #456 og
Ejnar Kragh #5.
106. Børge SØRENSEN [81] (Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren
6
, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Børge blev gift med Ellen HELBO [462], datter af Laurids Jensen HELBO [463] og Jenny JURGENSEN [464].
Børn af dette ægteskab:
168 K
i. Mette Helbo SØRENSEN [465]
169 K
ii. Kirsten Helbo SØRENSEN [466]
170 K
iii. Lotte Helbo SØRENSEN [467]
107. Inger SØRENSEN [82] (Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren
6
, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Inger blev gift med Ernst RASMUSSEN [468], søn af Sigvald RASMUSSEN [469] og Marie CHRISTENSEN [470].
Børn af dette ægteskab:
+ 171 M
i. Michael Kragh RASMUSSEN [471]
+ 172 K
ii. Marianne Kragh RASMUSSEN [472]
+ 173 K
iii. Merete Kragh RASMUSSEN [473]
109. Edith KRAGH [85] (Aage KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6,
Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Edith blev gift med Vagner PEDERSEN [476], søn af Peder Nielsen PEDERSEN [477] og Larsine Kristine
PEDERSEN [478].
Barn af dette ægteskab:
+ 174 M
i. Arne Kragh PEDERSEN [479]
110. Lilly KRAGH [86] (Aage KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6,
Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Lilly blev gift med Frede CHRISTOFFERSEN [485], søn af Ejnar CHRISTOFFERSEN [486] og Marie PEDERSEN
[487].
Barn af dette ægteskab:
175 M
i. Palle Kragh CHRISTOFFERSEN [488]
111. Erik KRAGH [87] (Aage KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6,
Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Erik blev gift med Lene Grethe MOGENSEN [489], datter af Anton MOGENSEN [490] og Lydia SAND [491].
Børn af dette ægteskab:
176 K
i. Jannie KRAGH [492]
177 M
ii. Henrik KRAGH [493]
178 M iii. Thomas KRAGH [494]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
40
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
41
12. generation (8x tipoldebørn)
112. Steffen Andreas STEFFENSEN [621] (Christian Kragh STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2,
Jens 1)
Steffen blev gift med Inger Marie Busk CHRISTENSEN [626], datter af Otto CHRISTENSEN [627] og Lilly
Busk ANDERSEN [628].
Barn af dette ægteskab:
179 M
i. Kenneth STEFFENSEN [629]
113. Jens Breinholt STEFFENSEN [622] (Christian Kragh STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen
2
, Jens 1) blev født den 10-9-1952 i Haverslev Sogn, Hjørring Amt, Denmark, døde den 18-10-2002 i en alder af 50 år, og blev
begravet i Haverslev Kirkegaard, Hjørring Amt, Denmark.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Smed.
Jens blev gift med Marqurite FREDERIKSEN [630], datter af Folmer Erland FREDERIKSEN [632] og Grethe
Marie LARSEN [633].
Barn af dette ægteskab:
180 K
i. Mette STEFFENSEN [631]
117. Hans Jørgen STEFFENSEN [639] (Poul STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens
Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Hans blev gift med Alice JEPPESEN [641], datter af Peder JEPPESEN [642] og Grethe PEDERSEN [643].
Børn af dette ægteskab:
181 M
i. Rene STEFFENSEN [644]
182 K
ii. Tina STEFFENSEN [645]
118. Ulla STEFFENSEN [640] (Poul STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Ulla blev gift med Niels Torben Lundorph THOMSEN [646], søn af Ejnar THOMSEN [647] og Emmy FRANDSEN
[648].
Børn af dette ægteskab:
183 K
i. Karina Lundorph THOMSEN [649]
+ 184 M
ii. Jesper Lundorph THOMSEN [650]
119. Poul Kristian RISAGER [654] (Maren Elisabeth STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen
2
, Jens 1)
Poul blev gift med Birgit Klitgaard MADSEN [694], datter af Erik MADSEN [695] og Ellen Tove PEDERSEN
[696].
Barn af dette ægteskab:
185 M
i. Morten Kristian RISAGER [697]
120. Inge-Britt RISAGER [655] (Maren Elisabeth STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren ANDERSEN 9,
Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Inge-Britt blev gift med Jens JAKOBSEN [656], søn af Thomas Peter JAKOBSEN [657] og Maren Kirstine
NIELSEN [658].
Børn af dette ægteskab:
186 M
i. Uffe Holm JAKOBSEN [659]
187 K
ii. Berit Holm JAKOBSEN [660]
188 K
iii. Maiken Holm JAKOBSEN [661]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
42
121. Birthe Merete RISAGER [662] (Maren Elisabeth STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10, Maren
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen
2
, Jens 1)
Birthe blev gift med Per Kold KRISTIANSEN [663], søn af Aage Gunner KRISTIANSEN [664] og Inga KOLD
[665].
Børn af dette ægteskab:
189 M
i. Kim Kold KRISTIANSEN [666]
190 M
ii. Mads Kold KRISTIANSEN [667]
133. Berit HINTZE [377] (Svend Aage KRAGH 11, Peter Kristensen
KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7,
Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens
1
) blev født den 24-2-1958 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark, døde den 15-91996 i Løgstør Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 38 år, og blev begravet i
Løgstør Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
Berit blev gift med Kaj Erik LARSEN [378].
Berit Hintze, P377. Gravsten på Løgstør
kirkegaard.
Børn af dette ægteskab:
191 M
i. Jimmi Hintze LARSEN [379] blev født den 16-8-1976 i Løgstør
Sogn, Aalborg Amt, Denmark, døde den 9-3-1997 i Løgstør Sogn,
Aalborg Amt, Denmark i en alder af 20 år, og blev begravet i Løgstør
Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.
192 K
ii. Stina Hintze LARSEN [380]
Jimmi Hintze Larsen, P379. Gravsten på
Løgstør kirkegaard.
134. Jens Anton Svenstrup ANDERSEN [386] (Anna Emilie SVENSTRUP 11, Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie
ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2,
Jens 1)
Jens blev gift med Gerda Risgaard BRUHN [387], datter af Egon Hyldal BRUHN [388] og Grete Risgaard
FREDERIKSEN [389].
Børn af dette ægteskab:
193 K
i. Maria Bruhn ANDERSEN [390]
194 M
ii. Thomas Bruhn ANDERSEN [391]
138. Finn KRISTENSEN [403] (Elsa SVENSTRUP 11, Karen Mary KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Finn blev gift med Ellen Margrethe JUNGERSEN [404], datter af Peder JUNGERSEN [405] og Else LARSEN
[406].
Børn af dette ægteskab:
195 K
i. Mona Eksteen KRISTENSEN [407]
196 M
ii. Klaus Eksteen JUNGERSEN [2322]
142. Jens Ole KRAGH [417] (Tage KRAGH 11, Christian Valdemar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Jens blev gift med Marianne Nesgaard Dissing KRAGH [2149], datter af Gunnar DISSING [2151] og Anny
NESGAARD [2152].
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
43
Barn af dette ægteskab:
197 K
i. Cecilie Nesgaard Dissing KRAGH [2150]
147. Jens Jakobsen JENSEN [433] (Kaj Kristian Kragh JENSEN 11, Anna Hedvig KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN
9
, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Jens blev gift med Lene NIELSEN [434], datter af Hjalmar Sigfried NIELSEN [435] og Marie THORHAUGE
[436].
Barn af dette ægteskab:
198 M
i. Dan JENSEN [437]
151. Henrik KRAGH [146] (Gunnar KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Henrik blev gift med Hanne PEDERSEN [2032].
Børn af dette ægteskab:
199 K
i. Emma KRAGH [2033]
200 K
ii. Laura KRAGH [2132]
152. Hans KRAGH [147] (Gunnar KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Hans havde et forhold til Stine POULSEN [2333].
Deres børn:
201 M
202 K
i. Otto Poulsen KRAGH [2334]
ii. Annika Poulsen KRAGH [2513]
Hans havde derefter et forhold til Rikke Malene WILMS [2514].
Deres børn:
203 K
204 M
i. Klara Rose Wilms KRAGH [2515]
ii. Jacob Wilms KRAGH [13730]
153. Ole KRAGH [148] (Gunnar KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders
Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Ole blev gift med Sara Kathrine IPSEN [2409].
Børn af dette ægteskab:
205 M
i. Harald Ruben Ipsen KRAGH [2410]
206 K
ii. Nanna Kathrine Ipsen KRAGH [3331]
154. Jan Mark ANDERSEN [150] (Kirsten KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Jan blev gift med Inger Thorsen JENSEN [700].
Barn af dette ægteskab:
207 M
i. Niels MARK ANDERSEN [2412]
155. Helle Mark ANDERSEN [151] (Kirsten KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Helle blev gift med Hans JENSEN-SØNDERUP [157], søn af Jens Oluf JENSEN-SØNDERUP [160] og Asta
PEDERSEN [161].
Børn af dette ægteskab:
208 K
i. Ann Mark JENSEN-SØNDERUP [158]
209 M
ii. Søren Mark JENSEN-SØNDERUP [159]
156. Bente Mark ANDERSEN [152] (Kirsten KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9,
Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens
1
) blev født den 19-3-1965 i Nibe, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark og døde den 26-4-2007 i Hobro Sygehus, Randers
Amt, Denmark i en alder af 42 år.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
44
Bente blev gift med Peter HØYGAARD [162], søn af Henning HØYGAARD [164] og Annelise CHRISTENSEN
[165].
Børn af dette ægteskab:
210 M
i. Henning Mark HØYGAARD [163]
211 M
ii. Kristian Mark HØYGAARD [611]
157. Mette Mark ANDERSEN [153] (Kirsten KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Mette blev gift med Jens Lange JEPSEN [1970].
Børn af dette ægteskab:
212 M
i. Malte Mark JEPSEN [2385]
213 M
ii. Herluf Mark JEPSEN [2386]
214 K
iii. Ellen Mark JEPSEN [3773]
158. Ib Juhani KRAGH [3] (Jens Poulsen KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Ib blev gift med Gitte Helene JENSEN [2117], datter af Per Dan JENSEN [2158] og Margit Lilian HANSEN
[2159].
Børn af dette ægteskab:
215 M
i. Lucas Nicolai KRAGH [2118]
216 M
ii. Mathias Jacob KRAGH [2516]
160. Inger Thala MOGENSEN [155] (Ane Marie KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder
8
, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Inger havde et forhold til Søren Hilker THOMSEN [582].
Deres barn:
217 M
i. Nicolaj Hilker MOGENSEN [583]
161. Malene MOGENSEN [156] (Ane Marie KRAGH 11, Ejnar KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Malene blev gift med Torsten Michael Schøler TERP [2383].
Børn af dette ægteskab:
218 M
i. Mathias Hopballe TERP [2384]
219 K
ii. Josefine TERP [2411]
165. Britta JOHANSEN [456] (Grethe SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Britta blev gift med Leif RASMUSSEN [457]. Leif blev født den 21-5-1949, døde den 26-9-2010 i en alder af 61 år, og
blev begravet den 30-9-2010 i Ballerup Skovkirke, Københavns Amt, Denmark.
Børn af dette ægteskab:
220 K
i. Anita RASMUSSEN [458]
221 M
ii. Allan RASMUSSEN [459]
166. Claus JOHANSEN [460] (Grethe SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Claus blev gift med Jette Møller JENSEN [1104].
Børn af dette ægteskab:
222 M
i. Søren JOHANSEN [1106]
223 K
ii. Julie JOHANSEN [1107]
Claus blev derefter gift med Randi HAUERSLEV [1105].
Børn af dette ægteskab:
224 K
i. Nadia JOHANSEN [1108]
225 M
ii. Lucas JOHANSEN [1109]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
45
167. Mogens MESNIKOW JOHANSEN [461] (Grethe SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9,
Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Mogens blev gift med Janne MESNIKOW JOHANSEN [1110].
Børn af dette ægteskab:
226 M
i. Carsten MESNIKOW JOHANSEN [1111]
227 M
ii. Christian MESNIKOW JOHANSEN [1112]
171. Michael Kragh RASMUSSEN [471] (Inger SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens
Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Michael blev gift med Henriette VESTERGAARD [2133].
Børn af dette ægteskab:
228 K
i. Anna Vestergaard RASMUSSEN [2134]
229 M
ii. Jacob Vestergaard RASMUSSEN [2135]
230 K
iii. Rosa Vestergaard RASMUSSEN [2136]
172. Marianne Kragh RASMUSSEN [472] (Inger SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens
Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Marianne blev gift med Henrik JENSEN [2137].
Børn af dette ægteskab:
231 K
i. Karina Kragh JENSEN [2138]
232 M
ii. Rasmus Kragh JENSEN [2139]
173. Merete Kragh RASMUSSEN [473] (Inger SØRENSEN 11, Emma KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens
Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Merete blev gift med Jens Christian SANDBECK [2140].
Barn af dette ægteskab:
233 M
i. William SANDBECK [2141]
174. Arne Kragh PEDERSEN [479] (Edith KRAGH 11, Aage KRAGH 10, Ane Marie ANDERSEN 9, Jens Peder 8,
Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder Jensen 2, Jens 1)
Arne blev gift med Inge Lene MICHELSEN [480], datter af Ingvard MICHELSEN [481] og Marie
MICHELSEN [482].
Børn af dette ægteskab:
234 M
i. Rene Kragh PEDERSEN [483]
235 M
ii. Dennis Kragh PEDERSEN [484]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
46
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Efterkommere af Jens MADSEN
47
13. generation (9x tipoldebørn)
184. Jesper Lundorph THOMSEN [650] (Ulla STEFFENSEN 12, Poul STEFFENSEN 11, Kirstine Marie KRAGH 10,
Maren ANDERSEN 9, Jens Peder 8, Anders Sørensen 7, Søren 6, Clemen 5, Peder 4, Mads Pedersen 3, Peder
Jensen 2, Jens 1)
Jesper blev gift med Christina [13069].
Barn af dette ægteskab:
236 M
i. Oliver Viggo THOMSEN [13070]
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Kildehenvisninger
48
1. Maren Elisabeth Steffensen.
2. Gøttrup 1682-1724, Vester Han herred, Thisted amt. HMB C97-19, kort 4/4, side 214.
3. LDS/Mormonernes database, USA.
4. Ketty Thidemann.
5. Kettrup-Gøttrup 1774-1772, Vester Han herred, Thisted amt. HMB C97-2, Kort 4/5, side 197.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Navneindeks
(Intet efternavn)
49
ANDERSEN
CHRISTOFFERSEN
. . . . . Marie
Anna
. . . . . . [449]
. . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .Mark
Mette
. . . . .[153]
. . . . . . . . . . . .38,
. . .44
..
. . . . . .[486]
Ejnar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . . . .[13069]
Christina
. . . . . . . . . . . . . . . . .47
..
Svend Aage Mark [149]
37
. . . . . .[485]
Frede
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . .[5631]
Fritse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
Søren Christian [2580]
14, 16
. . . . . .[637]
Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . . . .[5630]
Jørgen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . . Bruhn
Thomas
. . . . . . [391]
. . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . .Kragh
Palle
. . . . . .[488]
. . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . .[1103]
Laila
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
..
ABRAHAMSEN
ANDRUP
. . . . . Gurli
Tove
. . . . . [636]
. . . . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . Pedersen
Jens
. . . . . . . . .[2249]
. . . . . . . . . . . . . .4.
. . . . . Christian
Niels
. . . . . . . . .[174]
. . . . . . . . . . . .17
..
ANDERSDATTER
. . . . . .[179]
Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
. . . . . . . [186]
Kirsten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
ANDERSEN
. . . . . Pedersen
Mads
. . . . . . . . .[204]
. . . . . . . . . . .4,. .5.
. . . . . .[201]
Anne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
Thomas Pedersen [2252]
. . . . .[200]
Else
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
4
ANDRUP (HASE)
. . . . . Maria
Inger
. . . . . .[197]
. . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . . .Jensen
Peder
. . . . . .[2074]
. . . . . . . . . . . . .1,. .3.
BJERRE
. . . . . .Krese
Adolf
. . . . . [7368]
. . . . . . . . . . . . . . .17
..
Agnes Klemine Marie [7367]
Anders Clemmensen Jensen
Anders Klement [7369]
. . . . . . [194]
Mette
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.
. . . . . . [199]
Mette
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . . Hyldal
Egon
. . . . . . .[388]
. . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . .Risgaard
Gerda
. . . . . . . .[387]
. . . . . . . . . . . .42
..
. .[213]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
..
. . . . . Maria
Inger
. . . . . .[198]
. . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . . Marie
Inger
. . . . . .[193]
. . . . . . . . . . . . . . . .9.
. . . . Jakobine
Ane
. . . . . . . . [620]
. . . . . . . . . . . . . .33
..
BRUHN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
..
CLEMENSDATTER
CHRISTENSDATTER
CLEMENSEN
. . . . . .[11703]
Niels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.
. . . . . .[195]
Niels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.
17
. . . . . .[2248]
Anne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.
. . . . . .[196]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . . . .Væver
Anders
. . . . . . [18295]
. . . . . . . . . . . . .23
..
. . . . . . . . . . [2146]
Anthomine
. . . . . . . . . . . . . . . .17
..
. . . . . . [178]
Søren
. . . . . . . . . . . . . . . . .10,
. . .11
..
. . . . Johanne
Ane
. . . . . . . .[180]
. . . . . . . . . . .14,
. . .15
..
. . . . . . [331]
Karen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . Marie
Ane
. . . . . . [8]
. . . . . . . . . . . . .18,
. . .21
..
. . . . . . .[177]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
..
. . . . . . [384]
Anton
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . .[203]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
. . . . . .Mark
Bente
. . . . .[152]
. . . . . . . . . . . .38,
. . .43
..
CHRISTENSEN
CLEMMENSEN
Anders Sørensen [176]
11, 13
DAMM
. . . . Anna
Ella
. . . . .Marie
. . . . . .[688]
. . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . . Alfrida
Dagmar
. . . . . . . [54]
. . . . . . . . . . . .23
..
. . . . . .[446]
Aleta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
..
. . . . Kirstine
Else
. . . . . . . .[182]
. . . . . . . . . . . . . .14
..
Anders Clemmensen [2593]
. . . . . Mark
Helle
. . . . . .[151]
. . . . . . . . . . . .38,
. . .43
..
. . . . Margrethe
Ane
. . . . . . . . . .[2594]
. . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . . Viggo
Herluf
. . . . . . [443]
. . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . Alfrida
Anna
. . . . . . . [410]
. . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . Christine
Hilda
. . . . . . . . .[686]
. . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . .[383]
Holger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . . . .[165]
Annelise
. . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . .[687]
Jacob
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . .[447]
Inga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . . . [2596]
Dusine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
..
. . . .Mark
Jan
. . . . .[150]
. . . . . . . . . . . . . .38,
. . .43
..
. . . . . .[2591]
Eline
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
Astrid Nathalie Konstance
Jens Anton Svenstrup [386]
. . . . Katrine
Else
. . . . . . . [2602]
. . . . . . . . . . . . . . .19
..
. .[402]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
35, 42
Inger Marie Busk [626]
15
41
DISSING
. . . . . . . [2151]
Gunnar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
EBSEN
EKSTEEN
FRANDSEN
. . . . Peder
Jens
. . . . . .[181]
. . . . . . . . . . . . . . . .14
..
Johanne Christine [2592]
. . . . Peder
Jens
. . . . . .[95]
. . . . . . . . . . . . .14,
. . .17
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,
. . .19
..
. . . . . . .[648]
Emmy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . .Mark
Karl
. . . . .[166]
. . . . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . .[2584]
Lars
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . . .Erland
Folmer
. . . . . . [632]
. . . . . . . . . . . . .41
..
Klara Magdalene [7370]
17
. . . . .Peter
Lars
. . . . .[2589]
. . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . Risgaard
Grete
. . . . . . . . .[389]
. . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . Svenstrup
Knud
. . . . . . . . . [392]
. . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . .[2587]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . . . . . [630]
Marqurite
. . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . .Busk
Lilly
. . . . .[628]
. . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . . . [2595]
Mariane
. . . . . . . . . . . . . . . . . .16
..
. . . . . . .Richard
Steffen
. . . . . . . [427]
. . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . .[442]
Lissy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . [2590]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . . .Kirstine
Maline
. . . . . . . [216]
. . . . . . . . . . . .18
..
. . . . . . [470]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . .[9]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . .18,
. . .20
..
. . . . . . . .[2588]
Martine
. . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . .Bruhn
Maria
. . . . . .[390]
. . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . .[627]
Otto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . .Kristian
Anders
. . . . . . . [424]
. . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . .[448]
Martin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
Thorkild Søgaard [635]
. . . . . Sofie
Anna
. . . . . .[638]
. . . . . . . . . . . . . . .33
..
33
FREDERIKSEN
GRASS
. . . . . [698]
Gerd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
HANSEN
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Navneindeks
HANSEN
HØYGAARD
50
JENSEN-SØNDERUP
. . . . . .Malgaard
Birgit
. . . . . . . . [681]
. . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . . .Mark
Henning
. . . . . [163]
. . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . Mark
Ann
. . . . . .[158]
. . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . . . Malgaard
Hanne
. . . . . . . . .[683]
. . . . . . . . . . .35
..
. . . . . . . Mark
Kristian
. . . . . .[611]
. . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . .[157]
Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . . .[162]
Peter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . Oluf
Jens
. . . . . [160]
. . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . . Peter
Hans
. . . . . [14999]
. . . . . . . . . . . . . . . .16
..
. . . . . Malgaard
Inger
. . . . . . . . .[682]
. . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . .Marie
Karen
. . . . . .[423]
. . . . . . . . . . . . . .36
..
IPSEN
. . . . . .Mark
Søren
. . . . .[159]
. . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . .Kathrine
Sara
. . . . . . . .[2409]
. . . . . . . . . . . . .43
..
Kristian Malgaard [679]
34
Lisbeth Malgaard [680]
34
. . . . .Holm
Berit
. . . . . .[660]
. . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . Lilian
Margit
. . . . . . [2159]
. . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . . .Marie
Bolette
. . . . . .[420]
. . . . . . . . . . . . .29
..
HASANEN
JAKOBSEN
JEPPESEN
. . . . . .[641]
Alice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . .[642]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
JEPSEN
. . . . .[656]
Jens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . Mark
Ellen
. . . . . .[3773]
. . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . .Helena
Irja
. . . . . . [2]
. . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . . . Holm
Maiken
. . . . . .[661]
. . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . Mark
Herluf
. . . . . .[2386]
. . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . .Oskari
Juho
. . . . . . [170]
. . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . . . Peter
Thomas
. . . . . .[657]
. . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . Lange
Jens
. . . . . . [1970]
. . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . .Holm
Uffe
. . . . . [659]
. . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . .Mark
Malte
. . . . .[2385]
. . . . . . . . . . . . . . .44
..
HASE ANDRUP
. . . . Jensen
Jens
. . . . . . .[2079]
. . . . . . . . . . . . . . . .1.
. . . . . . .Jensen
Morten
. . . . . . [2078]
. . . . . . . . . . . . . .1.
HASE HINGELBJERG
JANUM
JOHANSDATTER
. . . . . . Jensdatter
Maren
. . . . . . . . . [2081]
. . . . . . . . . . . .1.
. . . . . . . Jensen
Thomas
. . . . . . .[2080]
. . . . . . . . . . . . .1.
. . . . . Jensen
Mads
. . . . . . .[2077]
. . . . . . . . . . . . . . .1.
HAUERSLEV
JENSDATTER
HELBO
JOHANSEN
. . . . . .[456]
Britta
. . . . . . . . . . . . . . . . .39,
. . .44
..
. . . . Marie
Ane
. . . . . . [175]
. . . . . . . . . . . . . . . .17
..
. . . . . . [1105]
Randi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . Johanne
Ane
. . . . . . . .[7347]
. . . . . . . . . . . . . .17
..
JENSEN
. . . . . .[460]
Claus
. . . . . . . . . . . . . . . . .39,
. . .44
..
. . . . . . . [453]
Gunnar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . Maria
Anna
. . . . . . [426]
. . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . . [454]
Gunnar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . .[462]
Ellen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . .Kragh
Bent
. . . . . .[71]
. . . . . . . . . . . .30,
. . .36
..
. . . . . [1107]
Julie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . . . Jensen
Laurids
. . . . . . [463]
. . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . . [421]
Berthel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . [1109]
Lucas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . . .[444]
Dagny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . [1108]
Nadia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
HELVERSKOV
Anders Christian Nielsen
. . . . .[437]
Dan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. .[2597]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
..
. . . . . [432]
Finn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . Johanne
Anne
. . . . . . . .[2600]
. . . . . . . . . . . . .20
..
. . . . . .[70]
Frede
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . Margrethe
Ellen
. . . . . . . . . .[404]
. . . . . . . . . . .42
..
. . . . Kathrine
Else
. . . . . . . . [2598]
. . . . . . . . . . . . . .19
..
. . . . .Helene
Gitte
. . . . . . .[2117]
. . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . .Eksteen
Klaus
. . . . . . .[2322]
. . . . . . . . . . . . .42
..
Niels Christensen [2601]
19
. . . . . . .[2137]
Henrik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . .[405]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . Kristian
Niels
. . . . . . . .[2599]
. . . . . . . . . . . . .19
..
. . . . . Thorsen
Inger
. . . . . . . .[700]
. . . . . . . . . . . . .43
..
HINTZE
Jens Jakobsen [433]
37, 43
. . . . . [377]
Berit
. . . . . . . . . . . . . . . . . .35,
. . .42
..
. . . . Jakobsen
Jens
. . . . . . . . .[699]
. . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . . [376]
Kirsten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . .Møller
Jette
. . . . . . [1104]
. . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . Helge
Knud
. . . . . . [692]
. . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . .Kragh
Jytte
. . . . . .[438]
. . . . . . . . . . . . . . .37
..
HOLM
Kaj Kristian Kragh [72]
. . . . . . Kathrine
Maren
. . . . . . . . [653]
. . . . . . . . . . . .33
..
HØJ
30, 37
. . . . . . Kragh
Karina
. . . . . . [2138]
. . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . [425]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . [1106]
Søren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
JUNGERSEN
JURGENSEN
. . . . . . [464]
Jenny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
JØRGENSEN
. . . . . .[381]
Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
..
. . . . . .[57]
Petra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
..
KAUKO
. . . . .Simontytär
Hilja
. . . . . . . . . .[171]
. . . . . . . . . . .38
..
KJÆR
. . . . Breinholt
Jens
. . . . . . . . .[619]
. . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . . .Kragh
Marie
. . . . . .[73]
. . . . . . . . . . .30,
. . .37
..
Petra Katrine Breinholt [618]
. . . . . [428]
Olav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . . .[2082]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
. . . . . Trine
Anne
. . . . . .[412]
. . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . .Dan
Per
. . . .[2158]
. . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . [408]
Kai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . . Kragh
Rasmus
. . . . . . [2139]
. . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . .Svenstrup
Lars
. . . . . . . . .[413]
. . . . . . . . . . . .36
..
. . . . .Kragh
Tina
. . . . . .[439]
. . . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . Peter
Niels
. . . . . [409]
. . . . . . . . . . . . . . . .36
..
HØJEN
. . . . . .[416]
Lissy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
HØYGAARD
. . . . . . . . [164]
Henning
. . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . [634]
Lene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
..
KNUDSEN
. . . . . Svenstrup
Peter
. . . . . . . . . [411]
. . . . . . . . . . . .36
..
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Navneindeks
KOLD
51
KRAGH
. . . . .[665]
Inga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
KRAG
MADSDATTER
. . . . [148]
Ole
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,
. . .43
..
. . . . . . [208]
Karen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
. . . . . .Frederik
Oscar
. . . . . . . [16]
. . . . . . . . . . . . .22
..
. . . . . . .[209]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
Christian Pedersen [7]
20, 21
. . . . .Poulsen
Otto
. . . . . . .[2334]
. . . . . . . . . . . . . .43
..
Peder Christensen [22]
20, 21
. . . .Timo
Per
. . . . .[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .Klitgaard
Birgit
. . . . . . . . [694]
. . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . Clement
Peter
. . . . . . . .[11]
. . . . . . . . . . . . .22
..
. . . . . . . . .[495]
Chresten
. . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . Marie
Ane
. . . . . . [77]
. . . . . . . . . . . . .30,
. . .38
..
Peter Kristensen [10]
21, 27
. . . . .[695]
Erik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . Hedvig
Anna
. . . . . . . [17]
. . . . . . . . . . .23,
. . .29
..
. . . . . .Aage
Svend
. . . . . [56]
. . . . . . . . . . . .27,
. . .35
..
. . . . .[2075]
Jens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
. . . . . Rigmor
Anna
. . . . . . . [15]
. . . . . . . . . . .22,
. . .28
..
. . . . . [66]
Tage
. . . . . . . . . . . . . . . . . .28,
. . .36
..
. . . . . . . .[6576]
Kristine
. . . . . . . . . . . . . . . . . .19
..
. . . . . . .Poulsen
Annika
. . . . . . . [2513]
. . . . . . . . . . . .43
..
. . . . . . . .[494]
Thomas
. . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . Christian
Mads
. . . . . . . . .[690]
. . . . . . . . . . . .27
..
. . . . .Vilhelm
Arne
. . . . . . . .[65]
. . . . . . . . . . . . .28
..
. . . . . . . [418]
Torben
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . [671]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . .[19]
Aage
. . . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .32
..
. . . . . . . . .[55]
Mathilde
. . . . . . . . . . . . . . . . .27
..
KRAGH
Carl Frederik Sofus [14]
22
Cecilie Nesgaard Dissing
KRISTENSEN
. . . . . .[202]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,. .7.
. .[2150]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
Bendt Ernst Eksteen [400]
Christian Valdemar [13]
22, 28
. . . . . [403]
Finn
. . . . . . . . . . . . . . . . . .36,
. . .42
..
. . . . . .[85]
Edith
. . . . . . . . . . . . . . . . .32,
. . .39
..
. . . . . . . . .[401]
Johannes
. . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . .[5]
Ejnar
. . . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .30
..
. . . . . . Kirstine
Maren
. . . . . . . .[415]
. . . . . . . . . . . .28
..
. . . . . . .[18]
Emma
. . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .31
..
. . . . . .Eksteen
Mona
. . . . . . .[407]
. . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . . .[2033]
Emma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
MADSEN
36
KRISTIANSEN
. . . . . .[207]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
MARK ANDERSEN
. . . . . .[2412]
Niels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
MESNIKOW JOHANSEN
. . . . . . . .[1111]
Carsten
. . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . . . .[1112]
Christian
. . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . .[87]
Erik
. . . . . . . . . . . . . . . . . .32,
. . .39
..
. . . . .Kold
Kim
. . . . .[666]
. . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . .[1110]
Janne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . . [75]
Gunnar
. . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .37
..
. . . . . Kold
Mads
. . . . . [667]
. . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . . . .[461]
Mogens
. . . . . . . . . . . . . . .39,
. . .45
..
. . . . . .[147]
Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . .37,
. . .43
..
. . . .Kold
Per
. . . . .[663]
. . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
Harald Ruben Ipsen [2410]
. . . . . Gunner
Aage
. . . . . . . [664]
. . . . . . . . . . . . . .42
..
43
. . . . . . .[146]
Henrik
. . . . . . . . . . . . . . . .37,
. . .43
..
LANDGREN
. . . . .Lene
Inge
. . . . .[480]
. . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . . .[481]
Ingvard
. . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . .[493]
Henrik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
Anna Kirstine Birgitte [84]
. . .Juhani
Ib
. . . . . .[3]
. . . . . . . . . . . . . .38,
. . .44
..
. . . . Louis
Carl
. . . . . .[474]
. . . . . . . . . . . . . . . .32
..
. . . . . .Wilms
Jacob
. . . . . .[13730]
. . . . . . . . . . . . . .43
..
MICHELSEN
32
LARSEN
. . . . . . [482]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
MOGENSEN
. . . . . . [490]
Anton
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . .[492]
Jannie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . Kirstine
Anne
. . . . . . . .[394]
. . . . . . . . . . . . .27
..
. . . . . Thala
Inger
. . . . . .[155]
. . . . . . . . . . . .38,
. . .44
..
. . . . Ole
Jens
. . . . [417]
. . . . . . . . . . . . . . .36,
. . .42
..
. . . . . .Styrbæk
Bente
. . . . . . . [678]
. . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . .Grethe
Lene
. . . . . . [489]
. . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . Poulsen
Jens
. . . . . . . .[1]
. . . . . . . . . . .30,
. . .38
..
Christen Pedersen [2583]
15
. . . . . . . .[172]
Magnus
. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .Mary
Karen
. . . . . [12]
. . . . . . . . . . . .22,
. . .27
..
. . . . .[406]
Else
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . . . [156]
Malene
. . . . . . . . . . . . . . . .38,
. . .44
..
. . . . . . . [76]
Kirsten
. . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .37
..
. . . . . . .[422]
Grethe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . .Hilker
Nicolaj
. . . . . .[583]
. . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . . . Marie
Kirstine
. . . . . . [20]
. . . . . . . . . .20,
. . .25
..
. . . . . . Marie
Grethe
. . . . . . [633]
. . . . . . . . . . . . . .41
..
Klara Rose Wilms [2515]
43
. . . . . .Hintze
Jimmi
. . . . . . [379]
. . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . . [2132]
Laura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . .Erik
Kaj
. . . . [378]
. . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . [86]
Lilly
. . . . . . . . . . . . . . . . . .32,
. . .39
..
. . . . . . . . [615]
Mariane
. . . . . . . . . . . . . . . . . .25
..
. . . . . .Nicolai
Lucas
. . . . . . .[2118]
. . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . [617]
Olga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
..
. . . . . . .[21]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . .20,
. . .26
..
. . . . . .Skov
Peder
. . . . .[670]
. . . . . . . . . . . . . . .34
..
Marianne Nesgaard Dissing
. . . . . Hintze
Stina
. . . . . . [380]
. . . . . . . . . . . . . . .42
..
. .[2149]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . . . Jacob
Mathias
. . . . . .[2516]
. . . . . . . . . . . . .44
..
Nanna Kathrine Ipsen [3331]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
LASSEN
. . . . . . . Marie
Kirstine
. . . . . . [98]
. . . . . . . . . . . . .30
..
MADSDATTER
. . . . . . .[154]
Sander
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
MORTENSDATTER
. . . . . . .[2076]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
MYRUP
. . . . . .[67]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
..
MYRUP (PEDERSEN)
. . . . .Kragh
Olav
. . . . . .[69]
. . . . . . . . . . . . . . .29
..
. . . . .Kragh
Aase
. . . . . .[68]
. . . . . . . . . . . . . . .29
..
NESGAARD
. . . . . .[2152]
Anny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
..
. . . . . .[206]
Anne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Navneindeks
NICOLAJSEN
52
PEDERSEN
. . . . .Emilie
Erna
. . . . . . [455]
. . . . . . . . . . . . . . .39
..
NIELSDATTER
SAND
. . . . . . . .[173]
Kristine
. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . . .Kristine
Larsine
. . . . . . . [478]
. . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . [491]
Lydia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
SANDBECK
. . . . . . .[192]
Dorthe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.
. . . . . . . .[701]
Magnus
. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . Christian
Jens
. . . . . . . . .[2140]
. . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . .Maria
Karen
. . . . . .[96]
. . . . . . . . . . . . . .17
..
. . . . . . [487]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . . .[2141]
William
. . . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . .[2585]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
. . . . . .Nielsen
Peder
. . . . . . .[477]
. . . . . . . . . . . . .39
..
Maren Kirstine [23]
. . . . . Kragh
Rene
. . . . . . [483]
. . . . . . . . . . . . . . .45
..
20, 21
NIELSEN
. . . . . . [210]
Søren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
SKIFTER
. . . . Sofie
Ane
. . . . .Marie
. . . . . .[685]
. . . . . . . . . . .26
..
SKOV
. . . . . fornavn)
(Intet
. . . . . . . .[15202]
. . . . . . . . . . . . .16
..
. . . . . . [212]
Søren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
. . . . . . . . [675]
Andreas
. . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . . .Hove
Anders
. . . . . [430]
. . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . . . [476]
Vagner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . .Marie
Kirsten
. . . . . .[673]
. . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . Haldrup
Else
. . . . . . . .[145]
. . . . . . . . . . . . . .37
..
PETERSEN
. . . . . [672]
Lene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . . . . .Hove
Gudmund
. . . . . [440]
. . . . . . . . . . . .37
..
. . . .Svenstrup
Ole
. . . . . . . . .[396]
. . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . . [669]
Morten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . . . .Sigfried
Hjalmar
. . . . . . .[435]
. . . . . . . . . . .43
..
. . . . . Kristian
Peter
. . . . . . . .[398]
. . . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . .[674]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . [434]
Lene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . .Svenstrup
Poul
. . . . . . . . .[397]
. . . . . . . . . . . .36
..
. . . . . . . .[676]
Thomas
. . . . . . . . . . . . . . . . . .34
..
Madsine Kathrine [691]
. . . . . . [395]
Svend
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
27
. . . . . . Hove
Maren
. . . . . .[429]
. . . . . . . . . . . . . .37
..
POULSEN
SKRIVER
Anders Christian [375]
27, 35
. . . . . . Kirstine
Maren
. . . . . . . .[658]
. . . . . . . . . . . .41
..
. . . . Christian
Jens
. . . . . . . . .[97]
. . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . [689]
Karen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . .Kirstine
Mette
. . . . . . . [475]
. . . . . . . . . . . . .32
..
. . . . . .[2333]
Stine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
Rasmus Jacobsen [684]
. . . . . Haldrup
Niels
. . . . . . . .[168]
. . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . .Kirstine
Thala
. . . . . . .[6]
. . . . . . . . . . . . .30
..
. . . . . . . . .Skifter
Valdemar
. . . . . . [374]
. . . . . . . . . . .26
..
. . . . . . [431]
Sigrid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . (Hove)
Ulla
. . . . . . . [441]
. . . . . . . . . . . . . . .37
..
OLSEN
RASMUSSEN
SMED
. . . . . .[459]
Allan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . .[458]
Anita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . Marie
Ane
. . . . . . [399]
. . . . . . . . . . . . . . . .36
..
OVESDATTER
Anna Vestergaard [2134]
26
45
Christen Simonsen [183]
14
STEFFENSEN
Anne-Marie Kragh [624]
33
. . . . . .[468]
Ernst
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
Christian Kragh [344]
Jacob Vestergaard [2135]
45
. . . . .[373]
Else
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26,
. . .34
..
. . . . . . . .Sophie
Johanne
. . . . . . [693]
. . . . . . . . . . . .35
..
. . . . . Jørgen
Hans
. . . . . . [639]
. . . . . . . . . . . .33,
. . .41
..
. . . . . .[2250]
Anne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.
. . . . .[457]
Leif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . .Breinholt
Jan
. . . . . . . . [625]
. . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . .[310]
Else
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
. . . . . . Hansine
Maren
. . . . . . . .[382]
. . . . . . . . . . . .22
..
Jens Breinholt [622]
. . . . . .[11753]
Inger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.
Marianne Kragh [472]
39, 45
. . . . . . Kragh
Jørgen
. . . . . . [623]
. . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . . . . .[184]
Johanne
. . . . . . . . . . . . . . . . . .14
..
Merete Kragh [473]
39, 45
. . . . . . . . [629]
Kenneth
. . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . . [11746]
Kirsten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Michael Kragh [471]
39, 45
Maren Elisabeth [371]
. . . . . . .[2251]
Maren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.
Rosa Vestergaard [2136]
. . . . . . Ane
Maren
. . . . .[205]
. . . . . . . . . . . . . . . .5.
PEDERSDATTER
PEDERSEN
. . . . . . . [385]
Amelia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
26, 33
33, 41
26, 33
45
. . . . . Anna
Mary
. . . . . .[372]
. . . . . . . . . . . .26,
. . .34
..
. . . . . . . .[469]
Sigvald
. . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . . [631]
Mette
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
RIISAGER
. . . . . Peter
Niels
. . . . . [215]
. . . . . . . . . . . . . . . .26
..
. . . . . Amalie
Anna
. . . . . . . [169]
. . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . . Holm
Elgård
. . . . . .[651]
. . . . . . . . . . . . . .33
..
. . . . . Peter
Niels
. . . . . [614]
. . . . . . . . . . . . . . . .25
..
. . . . .Kragh
Arne
. . . . . .[479]
. . . . . . . . . . . .39,
. . .45
..
. . . . . . . Holm
Karsten
. . . . . .[668]
. . . . . . . . . . . . .34
..
. . . . . [370]
Poul
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26,
. . .33
..
. . . . . [161]
Asta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
RISAGER
. . . . . .[644]
Rene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . . .Bliksted
Christen
. . . . . . . [419]
. . . . . . . . . . .29
..
Birthe Merete [662]
. . . . . . . .[191]
Clemen
. . . . . . . . . . . . . . . . .7,. .9.
. . . . . . . . Peter
Christian
. . . . . [652]
. . . . . . . . . . . . .33
..
Steffen Andreas [621]
. . . . . . .Kragh
Dennis
. . . . . .[484]
. . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . . . . [655]
Inge-Britt
. . . . . . . . . . . . . .33,
. . .41
..
. . . . . [645]
Tina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . Tove
Ellen
. . . . . [696]
. . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . .Kristian
Morten
. . . . . . . [697]
. . . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . .[643]
Grethe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. . . . .Kristian
Poul
. . . . . . . [654]
. . . . . . . . . . .33,
. . .41
..
. . . . . . .[2032]
Hanne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
33, 42
. . . . . . .Andreas
Steffen
. . . . . . . [211]
. . . . . . . . . . . .25
..
33, 41
. . . . .[640]
Ulla
. . . . . . . . . . . . . . . . . .33,
. . .41
..
STEPHANSEN
. . . . . . . [185]
Anders
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Navneindeks
SVENNINGSEN
53
THOMSEN
. . . . . . . [6575]
Kristen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
..
. . . . . .[647]
Ejnar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
Mariane Kristine [6574]
. . . . Hagedorn
Jens
. . . . . . . . . [677]
. . . . . . . . . . . . .34
..
19
SVENSTRUP
Jesper Lundorph [650]
41, 47
. . . . . Emilie
Anna
. . . . . . .[59]
. . . . . . . . . . .28,
. . .35
..
. . . . . . Lundorph
Karina
. . . . . . . . . [649]
. . . . . . . . . . .41
..
. . . . . . . . Kragh
Christian
. . . . . . [60]
. . . . . . . . . . . .28
..
Niels Torben Lundorph [646]
. . . . .[62]
Elsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . .28,
. . .36
..
41
. . . .Marie
Ida
. . . . . [63]
. . . . . . . . . . . . . .28,
. . .36
..
. . . . . . Viggo
Oliver
. . . . . . [13070]
. . . . . . . . . . . . . .47
..
Jens Christian Jensen [58]
27
. . . . . .Marie
Petrea
. . . . . .[18296]
. . . . . . . . . . . . . .23
..
. . . . . . [61]
Karen
. . . . . . . . . . . . . . . . .28,
. . .35
..
. . . . . .Hilker
Søren
. . . . . .[582]
. . . . . . . . . . . . . .44
..
. . . . . Jensen
Niels
. . . . . . .[393]
. . . . . . . . . . . . . .27
..
SØRENSDATTER
THORHAUGE
. . . . . . [436]
Marie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . . . . [187]
Kirsten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
SØRENSEN
VESTERGAARD
. . . . . . . . .[2133]
Henriette
. . . . . . . . . . . . . . . . .45
..
. . . . . . [81]
Børge
. . . . . . . . . . . . . . . . .31,
. . .39
..
. . . . Gustav
Carl
. . . . . . . [79]
. . . . . . . . . . . .31,
. . .38
..
WILMS
. . . . . .Malene
Rikke
. . . . . . .[2514]
. . . . . . . . . . . . .43
..
. . . . .[190]
Else
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
. . . . . . .[80]
Grethe
. . . . . . . . . . . . . . . .31,
. . .38
..
. . . . . . .Frederik
Gustav
. . . . . . . [445]
. . . . . . . . . . . .31
..
. . . . . Jørgen
Hans
. . . . . . [450]
. . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .[451]
Helle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .[82]
Inger
. . . . . . . . . . . . . . . . .31,
. . .39
..
. . . . .[188]
Jens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
..
. . . . Christian
Jens
. . . . . . . . .[189]
. . . . . . . . . . . . .11
..
. . . . .Johan
Karl
. . . . . [78]
. . . . . . . . . . . . . . . .31
..
. . . . . Brandsager
Karla
. . . . . . . . . . .[64]
. . . . . . . . . .28
..
. . . . . . .Helbo
Kirsten
. . . . . .[466]
. . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . .[83]
Leif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
..
. . . . . Helbo
Lotte
. . . . . . [467]
. . . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . .Helbo
Mette
. . . . . .[465]
. . . . . . . . . . . . . .39
..
. . . . . Erik
Niels
. . . . .[452]
. . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. . . . . .[309]
Peder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
..
. . . . . .Christian
Søren
. . . . . . . .[414]
. . . . . . . . . . . .28
..
TERP
. . . . . . . .[2411]
Josefine
. . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
Mathias Hopballe [2384]
44
Torsten Michael Schøler
. .[2383]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
..
THOMASEN
. . . . . . . . [11752]
Christen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.
THOMSEN
. . . . . Marie
Alma
. . . . . . [167]
. . . . . . . . . . . . . . .37
..
. . . . . . . . [7346]
Christen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .17
..
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Stedindeks
54
Aggersborg Kirke, Hjørring
Glæde, Lild Sogn, Vester
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .37,
. . .38,
. . .43
..
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . .14,
. . .16
..
. .Thorup,
. . . . . . .Thisted
. . . . . . Amt
. . . . . . . . . . .29
..
Holmsø, Haverslev, Hjørring
Aggersborg, Hjørring Amt,
Grundfør Kirke, Århus Amt,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . .18,
. . .20,
. . .21,
. . .27
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
..
Horsens, , Vejle Amt, Denmark
Aggersborg, Ullerup, Hjørring
Grundfør, , Århus Amt,
. .Amt
. . . . . . . . . . . . . . .14,
. . .16,
. . .33,
. . .39
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
..
Husby, Kettrup, Hjørring Amt,
Andrup, Kollerup, Thisted
Gøttrup Kirke, Thisted Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,
. . .20
..
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .4,. .5.
. .Denmark
. . . . . . . . . . . 5,
. . 7,
. . 9,
. . 10,
. . . 11,
. . . 20,
...
35
Arup, Arup Sogn, Thisted Amt,
25
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
..
Gøttrup Kirkegaard, Thisted
Ballerup Skovkirke,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 1,
. . 3,
. . 4,
. . 5,
. . 7,
. . 9,
..
Københavns Amt, Denmark
Balshøj, Skader Sogn,
. .Aalborg
. . . . . . .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . .37
..
Janum, Hjørring Amt, Denmark
10
44
Hyllested, Suldrup Sogn,
1, 3
Jetsmark kirkegård, Hjørring
Gøttrup Sogn, Thisted Amt,
. .Amt,
. . . . .DK
. . . . . . . . . . . . . . . .22,
. . .28
..
. .Denmark
. . . . . . . . . 4,
. . 5,
. . 7,
. . 9,
. . 10,
. . . 11,
. . . 20,
...
Jetsmark, Hjørring Amt,
Sønderhald Herred, Randers At,
25, 43
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,
. . .28
..
. .DK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
..
Gøttrup, Husby, , Thisted Amt,
Kettrup Kirke, Thisted Amt,
Bejstrup Kirke, Hjørring Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,
. . .13
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,
. . .42
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .15,
. . .17,
. . .19
..
Haldum Kirke , Århus Amt,
Kettrup Kirkegaard, Thisted
Bejstrup Kirkegaard , Hjørring
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 22,
. . . 23,
. . . 27,
. . . 31,
...
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 10,
. . . 11,
. . . 13,
. . . 14,
...
Han Herredernes Kontor,
15, 19
32
. .Thisted
. . . . . . Amt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .16
..
Kettrup Sogn, Thisted Amt,
Bejstrup Sogn, Øster Han,
Haverslev Kirke, Hjørring Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .11,
. . .13,
. . .35
..
. .Hjørring
. . . . . . . Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . 11,
...
. .Denmark
. . . . . . . . . . . 14,
. . . 17,
. . . 18,
. . . 20,
. . . 21,
...
Kollerup Kirkegaard, Thisted
13, 14, 15, 16, 19
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Birkholm Kirkegaard, Herlev,
Københavns Amt, Denmark
31, 38, 39
Bislev Sogn, Hornum H,
31, 33, 34
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
..
Kollerup Sogn, Thisted Amt,
Haverslev Kirkegaard, Hjørring
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 18,
. . . 20,
. . . 21,
. . . 22,
...
København, Københavns Amt,
25, 26, 33, 34, 41
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,
. . .39
..
. .Aalborg
. . . . . . .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . .44
..
Haverslev Sogn, Hjørring Amt,
Lappeenranta, Etelä-Suomen
Brønderslev, , Hjørring Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . 18,
. . . 20,
. . . 21,
. . . 22,
. . . 25,
...
. .Lääni,
. . . . . .Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .30,
. . .31
..
Bykjærgård, Hvorvarp,
Hornum, Aalborg Amt,
26, 27, 33, 34, 41
Lendum Kirke, Horns Herred,
Haverslev Vang, Hjørring Amt,
. .Hjørring
. . . . . . . Amt
. . . . . . . . . . . . . .31,
. . .38
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,
. . .34
..
Lund Holme, Lild Sogn,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .37
..
Herlev, , Københavns Amt,
. .Thisted
. . . . . . Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . .23
..
Damgård, Kollerup, Thisted
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,
. . .38
..
Lykkegaard, Ørsted, Randers
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .36
..
Herning, Ringkøbing Amt,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
..
Farsø Sygehus, Aalborg Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
..
Løgsted Kirke, Løgstør,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .30,
. . .37
..
Hillerslev Sogn, Thisted Amt 33
. .Aalborg
. . . . . . . .Amt,
. . . . Denmark
. . . . . . . . . . . 27,
...
Fjerritslev, Kollerup Sogn,
Hingelbjerg, Kollerup, Thisteds
. .Thisted
. . . . . . Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 15,
. . . 20,
...
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .36
..
Løgsted Sogn, Aalborg Amt,
21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 37
35
Hjørring, Hjørring Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,
. . .35
..
Gammel Hasseris Kirke,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .14,
. . .16,
. . .17
..
Løgstør Kirkegaard, Aalborg
. .Aalborg
. . . . . . .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . .44
..
Hobro Sygehus, Randers Amt,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . .21,
. . .27,
. . .35,
. . .42
..
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy
Stedindeks
55
Løgstør Sogn, Aalborg Amt,
. .Aalborg
. . . . . . .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . .30,
. . .37
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . .21,
. . .27,
. . .35,
. . .37,
. . .42
..
Vanggaard, Haverslev, Hjørring
Løgstør Sygehus, Aalborg Amt,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 17,
. . . 22,
. . . 23,
. . . 27,
...
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
..
28, 29, 30, 31
Malle Kirke, Malle, Aalborg
Vestenbækken, Gøttrup,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
..
. .Thisted
. . . . . . Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . 1,
. . 3,
. . 4,
..
Manstrup, Bejstrup, Hjørring
5, 7
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . .11,
. . .14,
. . .17,
. . .19
..
Morten Luthers Kirke, Klim,
Vester Torup Kirke, Vester Han
Herred, Thisted Amt, Denmark
. .Thisted
. . . . . . Amt
. . . . . . . . .23,
. . .29,
. . .30,
. . .36
..
20, 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Moseby
..
Vindblæs Sogn, Aalborg Amt,
Maarupvad, Nødager Sogn,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
..
Djurs Sønder Herred, Randers
Vær Kirke, Voer Herred,
. .Amt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
..
. .Skanderborg
. . . . . . . . . . .Amt,
. . . . DK
. . . . . . . . .35
..
. . . . .York
New
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
..
Ørsted Kirke, Randers Amt,
Nibe, Hornum H, Aalborg Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,
. . .43
..
Øster Vrå, Aalborg Amt,
Nødager Kirke, Randers Amt 31
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,
. . .38
..
Nørgård, Bejstrup, Hjørring
Aaby Kirke, Kær Herred,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . .10,
. . .11
..
. .Aalborg
. . . . . . .Amt,
. . . . .Danmark
. . . . . . . . .28,
. . .42
..
Nørresundby sogn, Aalborg
Aalborg Amts Sygehus,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
..
. .Aalborg,
. . . . . . . .Aalborg
. . . . . . .Amt
. . . . . . . . .21
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Pårup
..
Aalborg Kommunehospital,
Rakkeby Kirke, Hjørring Amt,
. .Aalborg,
. . . . . . . .DK
. . . . . . . . . . . . . . . .22
..
. .DK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
..
Aars Kirke, Aalborg Amt,
Rakkeby, Hjørring Amt, DK
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .37,
. . .38
..
17
Sindholt, Ajstrup, Aalborg
Aars Kirkegaard, Aalborg Amt,
. .Amt,
. . . . .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . .20,
. . .26
..
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,
. . .30
..
Skræm Sogn, Hjørring Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,
. . .36
..
Struer, , Ringkøbing Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
Suldrup Kirke, Aalborg Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
..
Suldrup, Aalborg Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,
. . .44
..
Thisted, Thisted Amt, Denmark
29, 35, 42
Thorup Holme, Thisted Amt,
. .Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,
. . .21
..
Tømmerby Sogn, Vester Han
. .Herred,
. . . . . . .Thisted
. . . . . .Amt,
. . . . .DK
. . . . . .23
..
Ulstrup Kirke, Hornum,
Udarbejdet af: Jens P. Kragh Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev, +4544910527, [email protected], www.kragh.biz : 13-12-2013
Udskrift fra Legacy