1. Navn (name): Signe Bech Andersen 2. Foto (i høj opløsning

CV
Uddannelse
Civilingeniør, speciale i trafikplanlægning, Aalborg Universitet, 1989
Nationalitet
Dansk
Født
30. august 1963
Status
Gift, 2 børn
Ansættelser
Troels Andersen Trafikplanlægning 2010 Fredericia Kommune, Trafikafdelingen 2010 COWI A/S 2008 - 2010
Technical Traffic Solution A/S 2007 - 2008
Odense Kommune, Trafikafdelingen 1989 - 2007
Andet

Formand for Cycling Embassy of Denmark 2010 -.

Redaktionen for www.CykelTrafikken.dk 2012 -.

Medlem af programkomiteen for Trafikdage på AAU 2001 – 2006 og 2011 -.

Beskikket censor ved ingeniøruddannelserne i Danmark.

Underviser på VEJ-EU i cykeltrafik.

Programkomiteen for Velo City Global 2010.

Styregruppen for bogen "Håndbog i cykelparkering", DCF 2007.

Medlem af Vejregelgruppen for hastighedsdæmpning 2004 - 2007.
2/2

Rådet for Større Færdselssikkerheds pris 2003.

Grundlægger af Odense Bilklub ApS 1998 - 2000.

Dansk Ingeniørforenings prisvinder ”Trafik i byer” 1987.