ProRox - Start | ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION

Generalforsamling
i Kunstforeningen
Nordjyske
Der indkaldes til Kunstforeningens
generalforsamling lørdag 31. januar 2015 kl. 10.00
i Kuppelsalen på Langagervej med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab. Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
(Forslag, der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.)
5. Valg til bestyrelsen.
Jette Klokkerholm, Henrik Hassing og Henrik Storch er på valg og modtager genvalg.
Ole Vang er på valg som suppleant og modtager også gerne genvalg
6. Evt.
Efter generalforsamlingen er der lodtrækning om indkøbte kunstværker.
Hvis man ikke er til stede på generalforsamlingen kan en prioriteret ønskeliste overdrages til en deltager i
generalforsamlingen. Ønskelisten kan ikke sendes til kunstforeningen!
Der er også mulighed for at springe over lodtrækningen og gemme loddet/lodderne til året efter, dette ønske kan sendes til
[email protected] – senest fredag den 23. januar.
Hvis man udtrækkes og ikke har prioriteret eller ønsket at gemme lodder må man tage til takke med et af de kunstværker der
står tilbage.
Den indkøbte kunst udstilles på Kunstgangen fra uge 2. Følg også med på
www.kunstenstiger.dk hvor foto af værkerne, afkrydsningsliste m.v. vil blive lagt ind i starten af januar.
Der vil desuden ligge afkrydsningslister på kunstgangen.
På vegne af
Kunstforeningen på Nordjyske,
torsdag den 2. januar 2014
Annette Lauth