Program - Det Medicinske Selskab i København

DANSK AKTIE ANALYSE
INVESTOR BRIEFING
NO. 1
JANUAR 2012
Markedskommentar – Dragens år
afløser ”Polariseringens år”
Briefings på seneste måneds
væsentligste meddelelser og
anbefalinger
Den konservative portefølje viser
atter sine kvaliteter ved
afslutningen af et turbulent 2011
Analyser:
F. E. Bording
Chemometec
Cimber Sterling Group
Dantax
Dantherm
DK Company
Flügger
Gyldendal
IC Companys
Brdr. A&O Johansen
Monberg & Thorsen
Nordjyske Bank
Sanistål
Sparbank
Totalbanken
U.I.E.
Vestjysk Bank
Victor International
William Demant Holding
Det Østasiatiske Komp.
DANSK AKTIE ANALYSE
INVESTOR BRIEFING
NO.1
ISSN
Udgiver
Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser
Udgivelsesfrekvens:
Copyright
JANUAR 2012
1395 – 3214
Dansk Aktie Analyse A/S
(CVR nr. 10 13 67 92)
Strandgade 4 B
1401 København K
Tel. 32 960 960
Cand. polit. Peter Falk-Sørensen
2. mandag i hver måned
Enhver form for kopiering eller
anden gengivelse af materiale fra
Dansk Aktie Analyse/Investor
Briefing uden skriftlig tilladelse
fra udgiveren er forbudt.
_____________________________________________________________________________________
Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns
Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets
nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle
holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden
varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør
indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til
grund for personlige investeringsbeslutninger.
_____________________________________________________________________________________
ARTIKLER
Markedskommentar – Dragens år afløser ”Polariseringens år” for de danske aktier
Aktierne udviklede sig generelt ganske pænt mod slutningen af 2011, hvor de danske aktier de
sidste par uger steg ca. 4,5 pct. og C20-indekset i årets sidste kvartal leverede hele 11,31 pct.,
hvilket dog ikke kunne forhindre, at eliteindekset samlet i 2011 faldt med 14,78 pct., og
totalindekset inkl. udbytter faldt med hele 16,32 pct. Det er næste dobbelt så meget, som MSCI
World (All Countries), som målt i lokal valuta faldt 8,54 pct., og det var især de amerikanske
aktier, som trak relativt op, mens de fjernøstlige markeder, ikke mindst det japanske aktiemarked,
blev hårdt ramt i 2011 ................................................................................................................................. side 3
Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger
Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, TK Development og
Flügger..................................... ................................................................................................................….side 5
Den konservative portefølje viser atter sine kvaliteter ved afslutningen af et turbulent 2011
Med et afkast på 2,82 pct. slutter vores modelportefølje for den konservative investor året stærkest
af. Den såkaldt ”indeksbaserede modelportefølje” gav i december 2,74 pct., og klarede sig over
året som helhed bedst med et afkast på -0,81 pct. mod sammenligningsindeksets -16,32 pct. Den
konservative modelportefølje gav -1,48 pct. og modelporteføljen for den risikovillige investor 17,77 pct., men på 3 års sigt ligger alle tre modelporteføljer foran markedet...................................…. side 8
ANALYSER
F. E. Bording
Chemometec
Cimber Sterling Group
Dantax
Dantherm
DK Company
Flügger
Gyldendal
IC Companys
Brdr. A&O Johansen
2020D.BORD
3520D.CHEM
2030D.CIMB
2520D.DANG
2010D.DANM
2520D.DKCO
1510C.FLUG
2540D.GYLD
2520C.ICCO
2010D.JOHA
Monberg & Thorsen
Nordjyske Bank
Sanistål
Sparbank
Totalbanken
U.I.E.
Vestjysk Bank
Victor International
William Demant Holding
Det Østasiatiske Kompagni
2010C.MONB
4010C.NOJY
2010D.SANI
4010D.SPBA
4010D.TOTA
3020C.UNIE
4010C.VEST
4040D.VIIN
3510A.WILD
3020C.ØKOM
MARKEDSKOMMENTAR – DRAGENS ÅR AFLØSER
POLARISERINGENS ÅR FOR DE DANSKE AKTIER
Aktierne udviklede sig generelt ganske pænt mod slutningen af 2011, hvor de danske
aktier de sidste par uger steg ca. 4,5 pct. og C20-indekset i årets sidste kvartal
leverede hele 11,31 pct., hvilket dog ikke kunne forhindre, at eliteindekset samlet i
2011 faldt med 14,78 pct., og totalindekset inkl. udbytter faldt med hele 16,32 pct. Det
er næste dobbelt så meget, som MSCI World (All Countries), som målt i lokal valuta
faldt 8,54 pct., og det var især de amerikanske aktier, som trak relativt op, mens de
fjernøstlige markeder, ikke mindst det japanske aktiemarked, blev hårdt ramt i 2011
2011 blev på flere måder et vanskeligere år på aktiemarkederne, end mange havde forventet.
Såvel naturkatastrofer startende med jordskælv og tsunami i Japan og deraf følgende
radioaktivt udslip fra atomkraftværker som geopolitisk uro i Nordafrika og Mellemøsten satte
i den første del af året dagsorden, hvilket forplantede sig til en stigende risikoaversion hos de
globale investorer.
Men over sommeren blev det i stigende grad gældskrisen i en række europæiske lande,
herunder først og fremmest Grækenland, men efterfølgende også nogle af de større og for
eurozonen mere betydningsfulde af de gældsplagede EU-lande, som overtog scenen. Et
decideret sammenbrud for euro’en har været en reel trussel, som i december tog en drastisk
drejning, da England tonede rent flag og meldte sig ud af den tysk-franske redningsplan.
Alligevel synes situationen stabiliseret mod afslutningen af året, om end man langt fra kan
sige at være blot i nærheden af en endelig løsning på eurozonens gældskrise, som må
forventes at tage år at komme gennem. I sidste ende drejer det sig om, at gælden skal
reduceres, og uanset om det sker ved en højere opsparingskvote i de Grækenland, Italien,
Spanien, Portugal og Irland, eller det bliver de bredere skuldre i bl.a. Tyskland, som betaler en
del af gildet, vil det lægge beslag på købekraft til forbrug og investeringer, som vil køle
økonomien i Europa ned i adskillige år. Positivt er det imidlertid, at der er sket en succesrig
refinansiering af det europæiske banksystem, som er en stabiliserende faktor i den
udfordrende situation, som Europa generelt befinder sig i.
Samtidig er der positive tegn på, at den amerikanske økonomi så småt er på vej frem, så
truslerne om et ”dupple dip” synes at kunne afblæses.
På den globale scene ser det ud til at være lykkedes at køle den opverophedede kinesiske
økonomi noget ned, men der er en vis tidsforsinkelse, så de effekterne af den effektive
planøkonomiske styring i Kina vil først for alvor gradvist slå igennem i løbet af 2012.
Meget tyder på, at emerging markets med Kina som lokomotiv fortsat vil udvikle sig relativt
uafhængigt af afmatningen i den vestlige verden, bl.a. stimuleret af et højt og stigende niveau
for råvarepriserne.
Heri ligger måske også et risikoelement for den globale økonomiske vækst, hvor geopolitiske
problemer i visse dele af verden kan føre til nye stigninger i olieprisen, hvilket kan få fatale
konsekvenser for den spirende optimisme, vi ser i USA, og som forhåbentlig også på et
tidspunkt vil brede sig til Europa.
Men kan vi undgå de store chock for økonomien, kan vi forvente at se en langsom men
gradvis forbedring i væksten, som vil være stimulerende for kursen på de globale aktier.
3
På det danske aktiemarked har der i 2011 været en polarisering, hvor en række af vore relativt
mange defensive virksomheder har klaret sig ganske pænt og nydt godt af kombinationen af
en robust efterspørgsel og de gennemførte opstramninger, som har været tilskyndet af – og
mulige pga. – kreditkrisen. Samtidig har nogle af de selskaber, som vi ofte har fremført som
stærkt risikobetonede, måttet erkende, at høje forventninger ikke holdt. Og da forventningerne
hos de optimistiske investorer var endnu højere, var straffen også overodentlig stor. Pandora
skuffede i august, og Vestas har været gennem en gradvis erkendelse af, at udviklingen langt
fra har været som den har været udtrykt i ledelsens udmeldinger. Over året faldt Vestas-aktien
ca. 2/3 i værdi – efterfølglende i det nye år dog væsentlig mere - og Pandora med knap 85 pct.
efter at have været en del længere nede. ISS, som i en stærkt forgældet tilstand blev søgt ført
på børsen, måtte opgive i erkendelse af, at investorerne trods alt er blevet mere realistiske og
risikoaverse.
Investorernes manglende appetit på risiko har også slået igennem på biotek-aktierne, hvor bl.a.
den tidligere C20-stjerne Genmab over året faldt knap 45 pct., mens Asger Aamundselskaberne NeuroSearch og Bavarian Nordic begge mistede omkring 4/5 af deres
børsværdier.
A. P. Møller – Mærsk mistede knap 1/4 af markedsværdien, da fragtraterne især på container
atter faldt tilbage, efter at der ellers synes at være fundet forståelse blandt konkurrenterne om,
at niveauet efter kreditkrisens kulmination i 2008/2009 var uholdbart. Nu synes situationen
atter ude af kontrol, og selv om Maersk Line med APM-Gruppen i ryggen nok står som den
stærkeste aktør, kan en udmattelseskrig blive lang og kostbar. Den ellers forhadte
konglomerat-konstruktion viser nu sin styrke, og selv om der er udfordringer på flere fronter,
må man sige, at aktiekursen også afspejler dette.
Carlsberg har – trods bryggeri-aktiviteternes generelt defensive karakter – også måttet tage
mod markedets straf pga. skuffede forventninger på det vigtige russiske marked. Aktien er
gennem 2011 faldet 27 pct., hvilket umiddelbart kan synes som en hård behandling.
Selvfølgelig er det en skuffelse, at de betydelige investeringer i Rusland synes at kaste mindre
af sig end ventet, men vi vurderer dog, at kvaliteterne stadig er til stede og nu kan købes til en
fornuftig pris.
En anden af vore foretrukne selskaber, FLSmidth & Co., har også lidt under investorernes
frygt for, at den økonomiske afmatning vil føre til lavere aktivitet i cement- og mineralindustrien og dermed lavere ordreindgang i FLS-gruppen. Aktiens værdi er faldet med en god
tredjedel i 2011, hvilket vi umiddelbart også ser som en god mulighed for den langsigtede
investor, særligt fordi det er en attraktiv kontrolleret eksponering mod væksten på emerging
markets.
De defensive aktier såsom Novo Nordisk, Coloplast, G4S, UIE/UP, ALK-Abello, William
Demant og ingrediensproducenterne Novozymes og Chr. Hansen har været et stabileserende
element i det samlede danske aktiemarkeds udvikling, og de vurderes fortsat også at være
gode bud i det kommende år, hvor usikkerheden stadig vil være fremherskende.
For de risikovillige investorer kan der naturligvis være muligheder i nogle af de hårdest
straffede aktier, hvilket allerede periodevist har kunnet ses i rebounds for Pandora, Torm og
Genmab. Men meget afhænger naturligvis af, om risikoappetitten kommer igen i ”Dragens
år”, som ifølge den kinesiske kalender starter senere i januar.
4
BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE
MEDDELELSER OG ANBEFALINGER
Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, TK Development og Flügger
Vestas’ troværdighed alvorligt for skud
Ledelsen må atter skuffe og melder nu ud om yderligere nedjustering til et nul-resultat på den
primære drift og dermed et forventet underskud for 2011. Nedjusteringen bekræfter vores værste
anelser om, at situationen for Vestas generelt er dårligere, end ledelsen informerer til
offentligheden, hvilket samtidig bekræfter vores vurdering af en Høj risiko og et kurspotentiale
på 4 (Undervægt/Sælg)
.
Det lykkedes ikke Vestas at efterleve ledelsens senest nedjusterede udmeldinger forud for Q3rapporteringen i november, så over de sidste ca. to måneder er ledelsens forventninger til EBIT
samlet nedjusteret fra EUR 490m til ca. nul. Omsætningen ventes nu på EUR 6,0 mia. mod
oprindeligt ventet EUR 7,0 mia, senest nedjusteret til EUR 6,4 mia., hvor EBIT-margin blev
nedjusteret fra 7% til 4%.
Ledelsen har forsøgt at fokusere på ordreindgangen, som da også med 7,4MW for året er
efterlevet ift. udmeldingerne, men vi frygter, at de seneste ordrer kan være indgået på uattraktive
vilkår, da kunderne har kendt ledelsens pres. 2012 og især 2013 bliver således yderst
udfordrende ikke mindst, hvis PTC-ordningen i USA ikke forlænges. Der er annonceret en
organisationstilpasning, som åbner mulighed for ledelsen til at allokere en del omkostninger som
engangs-omkostninger. Ledelsen har de seneste år disponeret efter et urealistisk højt
aktivitetsniveau og har desuden udvist svaghed i evnen til at tilpasse kapaciteten og styre
økonomien samt ikke mindst en manglende troværdighed i kommunikationen.
Vores DCF-valuation indikerer en fair kurs på 48 kr. Selv om cash flow muligvis er svagt
positivt i 2011 har ledelsen advaret om, at det i perioder frem mod 2015 kan være negativt,
hvilket kan udfordre selskabets selvstændige eksistens på kort og mellemlang sigt, men der
findes konkurrenter, herunder kinsiske, som kan være liebhavere.
TK Developments nedbringelse af pengebindingen skaber positivt cash-flow fra
driften
Fremgangen fra 1. halvår er fortsat i 3. kvartal, og resultat af primær drift er fordoblet i forhold
til samme kvartal sidste år. Samtidig er pengebindingen nedbragt, hvilket har medført positive
pengestrømme fra driftsaktivitet. Usikkerheden på de internationale finansielle markeder udgør
dog et øget risikomoment, og vi fastholder på den baggrund vurderingen af aktien på 3 (Neutral
Vægt).
Omsætningen i årets første 9 måneder faldt 17% til 273 mio. kr. som følge af færre projektsalg.
Bruttoresultatet er til gengæld forbedret fra 163 mio. kr. til 169 mio. kr. som en konsekvens af
positiv værdiregulering af investeringsejendomme på 26 mio. kr. De faste omkostninger er
5
nedbragt med 2,5 mio. kr., og periodens EBIT blev 74 mio. kr. mod 66 mio. kr. i
sammenligningsperioden. Salget af Euro Mall i 2. kvartal bidrager yderligere med 31 mio. kr., så
resultat før skat blev 39 mio. kr. mod 17 mio. kr. sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet er
forbedret fra -138 mio. kr. til 19 mio. kr. som følge af nedbringelse af pengebindingen i
projekter, tilgodehavender, deponeringer og kreditorer. På negativsiden er renteudgiften øget
med 7 mio. kr. Ledelsen venter fortsat et nettoresultat i 2011/12 på 100 mio. kr., men
understreger at uroen på de finansielle markeder påfører forventningerne øget usikkerhed.
Aktien handler fortsat billigt målt på K/I til et niveau på 0,3, hvilket vurderes at være en
konsekvens af de generelle udfordringer i ejendomssektoren frem for specifikke forhold
omkring TK Developments ejendomsportefølje. P/E niveauet omkring 6 kr. virker heller ikke
afskrækkende, og vores DCF valuation indikerer en fair værdi omkring 16 kr.
Som oplagte kurstriggere kan en nedjustering i sidste kvartal ikke udelukkes, mens yderligere
projektsalg modsat vil stimulere kursen.
Flügger anbefaling sænkes til Neutral vægt
Trods fortsat ganske god salgsfremgang presses Flügger af en vis tilbageholdenhed hos både
private og professionelle, og indtjeningen presses desuden af stigende råvarepriser samt
omkostninger til distribution. Vi ændrer derfor vores vurdering af kurspotentialet fra 2 til 3 (fra
Overvægt til Neutralvægt/Hold).
Omsætningen steg i 2. kvartal med 11% til 467 mio. kr. og samlet for 1. halvår med 10% til 975
mio. kr., idet tilkøb af konkurrerende butikker i Norge betød en vækst i 2. kavartal her på hele
39%, ligesom salget uden for Norden øgedes med 36%. Imidlertid blev resultatet af primær drift,
EBIT, mere end halveret i 2. kvartal fra 46,2 til 22,1 mio. kr., og resultatet efter skat faldt
drastisk fra 36,2 til 9,5 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2010/11.
EBIT er i 1. halvår faldet fra 117,1 mio. kr. til 88,2 mio. kr., og ledelsen forventer nu for hele
året kun et EBIT på ca. 50 mio. kr. mod tidligere ventet 100 mio. kr., mens omsætningen fortsat
ventes at stige 6-10% afhængigt af valutakurserne.
Aktien handler til et krævende P/E-niveau for 2011/12, men rimeligt, hvis resultatet løftes som
vore forventninger. Det er imidlertid vanskeligt at se en umiddelbar kurstrigger.
6
KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år -1,48%, 3 år 103,52% (frem til og med den 30. dec. 2011)
Aktie
Antal
A.P. Møller - Mærsk
Brødrene Hartmann
Carlsberg
Coloplast
G4S
Novo Nordisk
Ringkjøping Landbobank
Rockwool International
Topdanmark
UP
1
300
75
30
1.760
200
20
50
55
2.000
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Aktuel Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings
kurs
anbefaling
dato
37.773
8%
4,0%
-29,2%
11/2005
102
7%
-1,0%
6,9%
10/2011
404
7%
1,1%
18,8%
06/2009
825
6%
-1,0%
29,5%
09/2010
24
9%
8,5%
39,8%
12/2008
660
29%
6,0%
188,6%
07/2004
575
3%
-0,6%
-15,4%
04/2011
461
5%
-5,2%
16,4%
07/2005
898
11%
-0,1%
37,7%
05/2010
34
15%
1,0%
235,0%
10/2005
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
4 ændringer (Køb 2, Salg 2)
Vores modelportefølje for den konservative investor klarede sig ganske flot i december med et
afkast på 2,82 pct. mod sammenligningsindeksets 0,67 pct., hvilket bragte porteføljens
forspring fra årsskiftet op på 14,84 pct. og på tre års sigt op på hele 53,11 pct. G4S leverede
det bedste afkast i årets sidste måned med 8,5 pct., mens Novo Nordisk og A. P. Møller –
Mæsk fulgte efter med hhv. 6,0 pct. og 4,0 pct. Rockwool trak ned med et afkast på -5,2 pct.,
mens de øvrige positioner i porteføljen bevægede sig mindre. Generelt er modelporteføljen
ganske robust, og vi føler ikke behov for at foretage udskiftninger, hvorfor vi fastholder
porteføljens sammensætning.
.
DAA Konservativ vs. OMXC GI
(30/12-2008 - 30/12-2011)
Portefølje 103,52%
OMXC 50,41%
240
220
200
180
160
140
120
100
80
,
60
40
12-08 02-09 04-09 06-09 08-09 10-09 12-09 02-10 04-10 06-10 08-10 10-10 12-10 02-11 04-11 06-11 08-11 10-11 12-11
7
RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år -17,77% 3 år 53,38% (frem til og med den 30. dec. 2011)
Aktie
Antal
ALK-Albello
Ambu
Arkil Holding
Auriga
SP Group
FLSmidth & Co.
Flügger
Lastas
Novozymes
SimCorp
100
260
25
400
400
400
100
600
500
50
Aktuel Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings
kurs
anbefaling
dato
322
7%
3,9%
-71,4%
11/2006
145
8%
9,7%
100,1%
12/2008
394
2%
-7,2%
-40,3%
04/2009
74
6%
-1,8%
-21,0%
03/2008
91
8%
1,9%
3,5%
12/2010
331
29%
-4,3%
290,3%
12/2004
312
7%
-9,6%
-24,2%
01/2010
29
4%
-0,6%
-14,7%
04/2011
177
19%
3,0%
249,5%
02/2005
880
10%
2,5%
78,2%
07/2005
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
1 ændringer (Køb 1)
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Modelporteføljen for den mere risikovillige investor leverede et svagt negativt bedrag i
december måned på -0,25 pct. mod OMXC GI-indeksets 0,67 pct. Derved bragtes årets
samlede afkast en tand under sammenligningsindeksets, nemlig med -177,77 pct. mod 16,32 pct. På tre års sigt er porteføljens dog 2,97 pct. bedre en sammenligningsindekset, ide t
afkastet udviser +53,38 pct. Værst er det gået for Flügger, som leverede et lidt skuffende
halvårsregnskab, så aktien over måneden samlet er faldet med 9,6 pct. Men også Arkil viste
negative tendenser, og aktien faldt 7,2 pct., ligesom FLSmidth & Co. faldt tilbage med 4,3
pct. På den positive side var AMBU i fremgang med +9,7 pct., og det var glædeligt, at ALKAbello steg 3,9 pct. og Novozymes 3,0 pct. Vi vil overveje vores position i Flügger, som vi
ganske vist tror på et meget langsigtet potentiale i, men dog er lidt bekymrede for styringen
af omkostningerne i på det kortere sigt.
Portefølje 53,38%
DAA Risikovillig vs. OMXC GI
(30/12-2008- 30/12-2011)
OMXC 50,41%
190
170
150
130
,
110
90
70
50
30
12-08
03-09
06-09
09-09
12-09
03-10
06-10
8
09-10
12-10
03-11
06-11
09-11
12-11
INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år -0,81% Afkast 3 år 97,68% (frem til og med den 30. dec. 2011)
Aktie
Antal
A.P. Møller - Mærsk
Arkil Holding
Brødrene Hartmann
Carlsberg
Coloplast
FLSmidth & Co.
G4S
Novo Nordisk
Novozymes
Ringkjøping Landbobank
Rockwool International
SimCorp
Topdanmark
1
8
50
25
12
100
1.000
300
200
60
25
15
50
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Aktuel Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings
kurs
anbefaling
dato
37.773
8%
4,0%
-5,7%
07/2004
394
1%
-7,2%
-39,8%
04/2009
102
1%
-1,0%
6,9%
10/2011
404
2%
1,1%
-5,5%
03/2010
825
2%
-1,0%
29,6%
09/2010
331
7%
-4,3%
292,9%
12/2004
24
5%
8,5%
3,3%
03/2010
660
43%
6,0%
372,8%
07/2004
177
8%
3,0%
239,6%
07/2004
575
7%
-0,6%
-15,4%
04/2011
461
3%
-5,2%
-53,3%
03/2007
880
3%
2,5%
84,6%
07/2005
898
10%
-0,1%
37,7%
05/2010
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
5 ændringer (Køb 2, Salg 3)
Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje, som er konstrueret som et alternativ til en
investeringsforeningsafdeling med danske aktier, hvor sektorvægtene i udgangspunktet var
som markedets, har klaret sig flot gennem både december og hele 2011. Julemåneden gav et
afkast på 2,74 pct. og hele året -0,81 pct., hvilket var hhv. 2,07 pct. point og 15,51 pct. point
bedre end sammenligningsindekset. På tre års sigt er forspringet hele 47,26 pct. point, hvilket
vi har grund til at være tilfredse med. Mest iøjnefaldende er nok et afkast for G4S på 8,5 pct. i
december, ligesom Novo Nordisk og APM trak op med afkast på hhv. 6,0 pct. og 4,0 pct.
Værst gik det for Arkil og Rockwool, som faldt hhv. 7,2 pct. og 5,2 pct. Vi er dog meget
komfortable med porteføljens aktier og ændrer ikke for nærværende i sammensætningen.
DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI
(30/12-2008- 30/12-2011)
,
Portefølje 97,67%
OMXC 50,41%
250
225
200
175
150
125
100
75
50
12-08 02-09 04-09 06-09 08-09 10-09 12-09 02-10 04-10 06-10 08-10 10-10 12-10 02-11 04-11 06-11 08-11 10-11 12-11
9
HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE
Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor
ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er:
Aktie
Bang & Olufsen
BoConcept Holding
Danionics
DLH
Intermail
Netop Solutions
Neurosearch
Pandora
Sanistål
Sjælsø Gruppen
Vestas
Seneste kurs
Afkast 1 md.
54,3
80,0
1,5
6,3
23,7
7,3
17,2
53,6
44,4
1,4
61,4
5,7%
-6,1%
-10,8%
-7,7%
33,0%
3,0%
20,0%
-4,1%
0,3%
32,9%
-15,8%
Afkast 12 mdr.
-14,8%
-53,9%
-49,4%
-71,2%
-37,0%
-27,8%
-83,1%
-81,5%
-16,6%
-88,4%
-54,9%
Anbefalings
dato
11/2011
06/2009
07/2004
09/2009
06/2009
06/2009
10/2009
11/2011
06/2009
09/2009
11/2011
High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som
kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således
mulighed/risiko for markante kursudsving.
Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en
opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration
for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne
analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på
udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel.
Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning
Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i
forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig
gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv.
Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge
F. E. Bording
9,47
Lån & Spar Bank
5,92
Victoria Properties
4,68
Dantax
3,32
DK Company
3,02
Scandinavian Brake Sys. 2,40
Rias
2,22
Formuepleje Optimum 1,99
Berlin III
1,68
Atlantic Airways
1,58
Afkast seneste måned (%)
0,00%
0,48%
-8,35%
-3,74%
121,95%
30,54%
7,01%
0,08%
2,84%
-0,99%
10
Væsentlige kapitalændringer den seneste måned
3. jan.
Victoria Properties har forhøjet aktiekapitalen som følge af
fortegningsemission samt rettet emission. Aktiekapital udgør herefter
233.217.900 kr. fordelt på 4.664.358 stk a`50 kr.
23.dec
Erria har som følge af konvertering af gæld forhøjet aktiekapitalen med
15.151.500 kr. til 56.239.600 kr. Antallet af udestående aktier er herefter
5.623.960 kr.
Sletning fra NASDAQ OMX Copenhagen
30. dec.
U-SEA Bulk Shipping slettes fra handel og officiel notering på NASDAQ
OMX. Baggrunden for sletningen er, at Ultragas ApS den 1. dec. iværksatte
tvangsindløsning af de resterende aktier i U-SEA Bulk Shipping.
11
KØBENHAVNS
FONDSBØRS'S
INDEKS
KØBENHAVNS FONDSBØRS'S
INDAVNS
FONDSBØRS'S
INDEKS
OMXC20
OMX
500
450
450
400
400
350
350
300
300
250
250
200
150
200
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
o kt
dec
dec
OMXCB
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
KFMX
2 .7 5 0
450
2 .5 0 0
410
2 .2 5 0
370
2 .0 0 0
330
1 .7 5 0
290
1 .5 0 0
1 .2 5 0
250
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
o kt
dec
dec
MIDCAP
fe b
apr
ju n
aug
o kt
dec
fe b
apr
ju n
aug
o kt
dec
SMALLCAP
300
250
250
200
200
150
150
100
100
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
dec
OMXCGI
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
MATERIALER
600
600
550
550
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
250
200
250
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
o kt
dec
fe b
apr
ju n
KØBENHAVNS
FONDSBØRS'S
INDEKS
KØBENHAVNS FONDSBØRS'S
INDAVNS
FONDSBØRS'S
INDEKS
INDUSTRI
FORBRUGSGODER
450
180
170
160
150
400
140
130
120
350
110
100
90
80
300
70
60
50
250
40
30
20
10
200
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
0
dec
KONSUMENTVARER
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
SUNDHEDSPLEJE
1200
290
270
1100
250
1000
230
210
900
190
800
170
150
700
130
600
110
90
500
70
50
400
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
dec
FINANS
fe b
apr
fe b
apr
ju n
aug
ju n
aug
o kt
dec
IT
450
350
400
350
300
300
250
250
200
150
100
200
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
dec
TELEKOMMUNIKATION
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
FORSYNING
190
700
180
650
170
600
550
160
500
150
450
140
400
130
350
120
300
110
250
100
200
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
dec
fe b
apr
ju n
aug
okt
DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING
Januar 2012
De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under.
1010
1510
2010
2020
2030
2510
2520
Energi
Materialer
Industrivarer
Kommercielle servicelev.
Transport
Biler og udstyr
Forbrugsgoder, tekstil mv.
2530 Hotel & Underholdning
2540 Medier
2550 Detailsalg
3010 Fødevarer & Med.
3020 Føde- drikkevarer & tobak
3510 Sundhedsartikler
3520 Medicin & Bioteknologi
4010 Banker
4020 Finansiering
4040 Ejendom
4510 Software/service
4520 Hardware
5010 Telekom
5510 Forsyning
5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20aktier (A), Øvrige Large Cap - aktier (B), Mid Cap - aktier (C) eller Small Cap - Aktier (D).
De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at
bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden.
måned for udgivelse
AFFITECH
ALK-ABELLÓ
ALM. BRAND
ALM. BRAND FORMUE
AMBU
ANDERSEN & MARTINI B
A.P. MØLLER – MÆRSK
ARKIL HOLDING
ASGAARD GROUP
ATLANTIC AIRWAYS
ATLANTIC PETROLEUM
AURIGA INDUSTRIES B
BANG & OLUFSEN B
BANKNORDIK
BAVARIAN NORDIC
BERLIN III
BERLIN IV
BIOPORTO
BLUE VISION
BOCONCEPT HOLDING
F.E. BORDING B
BRØNDBY I.F. B
CARLSBERG B
CBRAIN
CHEMOMETEC
CHR. HANSEN HOLDING
CIMBER STERLING GROUP
COLOPLAST B
COLUMBUS IT PARTNER
COMENDO
DAN-EJENDOMME HOLDING
DANIONICS
DANSKE BANK
DANTAX
DANTHERM
DELTAQ
DFDS
8/11
11/11
4/11
10/11
10/11
12/11
9/11
11/11
12/11
12/11
12/11
9/11
12/11
7/11
6/11
6/11
11/11
10/11
5/11
1/12
9/11
7/11
9/11
1/12
12/11
1/12
11/11
10/11
10/11
8/11
8/11
12/11
1/12
1/12
6/11
10/11
3520D.AFFI
3520C.ALKB
4030C.ALMB
11/11
3510D.AMBU
2550D.ANDE
2030A.APMØ
2010D.ARKI
4020D.ASGÅ
2030D.ATAI
1010C.ATLA
1510C.AURI
2520C.BANG
4020C.BNOR
3520C.BAVA
4040D.BERI
4040D.BERL
3520D.BIOP
4020D.BLUE
2520D.BOCO
2020D.BORD
2530D.BRØN
3020A.CARL
4510D.CBRA
3520D.CHEM
1510A.CHRH
2030D.CIMB
3510A.COLO
4510D.COLU
4510D.COME
4040D.DABA
4520D.DACA
4010A.DANB
2520D.DANG
2010D.DANM
4020D.DELT
2030C.DFDS
DIBA BANK
DJURSLANDS BANK
DK COMPANY
4020D.ALMF
DK TRENDS INVEST
DLH B
DSV
EGETÆPPER B
ERRIA
EUROINVESTOR.COM
EXIQON
EXPEDIT B
FIRSTFARMS
FLSMIDTH & CO.
FLÜGGER B
FORMUEEVOLUTION I
FORMUEEVOLUTION II
FORMUEPLEJE EPIKUR
FORMUEPLEJE LIMITTELLUS
FORMUEPLEJE MERKUR
FORMUEPLEJE OPTIMUM
FORMUEPLEJE PARETO
FORMUEPLEJE PENTA
FORMUEPLEJE SAFE
GABRIEL HOLDING
GENMAB
GERMAN HIGH STREET PROP.
GLUNZ & JENSEN
GN STORE NORD
GREENTECH ENERGY SYSTEMS
GREEN WIND ENERGY
G4S
GRØNLANDSBANKEN
GYLDENDAL B
HARBOES BRYGGERI B
BRDR. HARTMANN B
H+H INTERNATIONAL
HVIDBJERG BANK
5/11
7/11
1/12
10/11
7/11
8/11
6/11
8/11
7/11
3/11
9/11
5/11
9/11
1/12
6/11
8/11
6/11
7/11
4/11
5/11
6/11
8/11
9/11
10/11
12/11
8/11
11/11
6/11
7/11
7/11
6/11
7/11
1/12
4/11
12/11
11/11
7/11
4010D.DIBA
4010D.DJUR
2520D.DKCO
4020D.DKTR
2010D.DLHB
2030A.DSVB
2520D.EGET
4030D.ERRI
4510D.EURO
3520D.EXIQ
2010D.EXPE
3020D.FIFA
2010A.FLSB
1510C.FLUG
4020D.FE1T
4020D.FE2T
4020C.FPEP
4020C.FPLI
4020D.FPME
4020D.FPOP
4020C.FPPA
4020C.FPPE
4020C.FPSA
2520D.GABR
3520C.GENB
4040D.GHSP
2010D.GLUN
3510A.GNST
5510D.GREE
5510D.GREW
2020B.GRSE
4010C.GRØN
2540D.GYLD
3020D.HARB
1510D.HART
1510D.HENB
4010D.HVID
HØJGAARD HOLDING B
IC COMPANYS
INTERMAIL
JENSEN & MØLLER INVEST
JEUDAN
BRDR. A & O JOHANSEN PR.
JYSKE BANK
BRD. KLEE
KLIMAINVEST
KREDITBANKEN
KØBENHAVNS LUFTHAVNE
LAND & LEISURE B
LASTAS
LIFECYCLE PHARMA
H. LUNDBECK
LUXOR B
LOLLANDS BANK
LÅN & SPAR BANK
MIGATRONIC B
MOLS-LINIEN
MONBERG & THORSEN
MØNS BANK
NETOP SOLUTIONS
NEUROSEARCH
NEWCAP HOLDING
NKT HOLDING
NORDEA BANK
D/S NORDEN
NORDIC TANKERS
NORDICOM
NORDJYSKE BANK
NORDFYNS BANK
NORTH MEDIA
NOVO NORDISK B
NOVOZYMES
NTR HOLDING B
NUNA MINERALS
NØRRESUNDBY BANK
PANDORA
PARKEN SPORT & ENT.
PRIME OFFICE
RELLA HOLDING
RIAS B
RINGKJØBING LANDBOBANK
ROBLON B
ROCKWOOL INTERNATIONAL
ROVSING
ROYAL UNIBREW
RTX TELECOM
SALLING BANK
SANISTÅL B
SAS
SATAIR
SCANDINAVIAN BRAKE SYS.
SCANDINAVIAN PROPERTIES
SCF TECHNOLOGIES
SCHAUMANN PROPERTIES
SCHOUW & CO.
SILKEBORG IF INVEST
SIMCORP
SJÆLSØ GRUPPEN
SKJERN BANK
SKAKO INDUSTRIES
SMALLCAP DANMARK
SOLAR
SP GROUP
6/11
1/12
5/11
5/11
11/11
1/12
12/11
11/11
5/11
4/11
7/11
4/11
5/11
5/11
3/11
8/11
9/11
4/11
7/11
7/11
1/12
12/11
9/11
11/11
10/11
4/11
11/11
5/11
8/11
8/11
1/12
8/11
6/11
11/11
9/11
9/11
7/11
9/11
9/11
12/11
6/11
7/11
11/11
5/11
11/11
4/11
11/11
6/11
12/11
9/11
1/12
9/11
6/11
5/11
5/11
7/11
8/11
12/11
5/11
12/11
4/11
9/11
5/11
7/11
10/11
6/11
2010D.HØJG
2520C.ICCO
1510D.INTE
4040D.JENS
4040C.JEUD
2010D.JOHA
4010B.JYBA
2010D.KLEE
4020D.KLIM
4010D.KRED
2030B.KØLU
4040D.LALE
2550D.LAST
3520C LIPH
3520A.LUND
4020D.LUXO
4010D.LOLL
4010C.LÅNS
2010D.MIGA
2030C.MOLS
2010C.MONB
4010D.MØNS
4510D.NETO
3520C.NEUR
4020D.NEWC
2010A.NKTH
4010A.NORE
2030A.NORD
2030D.NOTA
4040D.NORI
4010C.NOJY
4010D.NORF
2540D.NORT
3520A.NOVO
1510A.NOVZ
2010D.NTRH
1510D.NUNA
4010C.NØRR
2520B.PAND
2530C.PARK
4040D.PROF
2540C.RELL
2010D.RIAS
4010C.RINL
2010D.ROBL
2010B.ROCK
2010D.ROVS
3020D.ROYA
4520D.RTXT
4010D.SALL
2010D.SANI
2030C.SASA
2010C.SATA
2510D.SCAN
4040D.SCAP
4510D.SCFT
4040C.SCHA
2010C.SCHO
2530D.SIFB
4510C.SIMC
4040C.SJÆL
4010D.SKJE
2010D.SKAK
4020D.SMAL
2010C.SOLA
1510D.SPGR
SPARBANK
1/12
SPAREKASSEN FAABORG
SPAREKASSEN HIMMERLAND
SPAREKASSEN HVETBO
SPAREKASSEN LOLLAND
SPAR NORD
SPEAS
SVENDBORG SPAREKASSE
SYDBANK
TDC
THRANE & THRANE
TIVOLI
TK DEVELOPMENT
TOPDANMARK
TOPOTARGET
TOPSIL B
TORM
TOTALBANKEN
TOWER GROUP
TRIFORK
TRYG
TØNDER BANK
U.I.E.
UNITED PLANTATIONS BERH.
VESTAS WIND SYSTEMS
VESTFYNS BANK
VESTJYSK BANK
VIBORG HÅNDBOLD KLUB
VICTOR INTERNATIONAL
VICTORIA PROPERTIES
VINDERUP BANK
VORDINGBORG BANK
WILLIAM DEMANT HOLDING
ZEALAND PHARMA
ÖSSUR
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI
ØSTJYDSK BANK
ÅRHUS ELITE
AAB
AARHUS LOKALBANK
PER AARSLEFF B
4010D.SPBA
9/11
4010C.FÅBO
8/11
4010C.HIMM
4/11
4010D.HVET
9/11
4010C.SPLO
12/11 4010C.SPNO
10/11 4020D.SPEA
10/11 4010D.SVSP
12/11 4010A.SYDS
8/11
5010A.TELE
10/11 4520C.THRA
11/11 2530C.TIVO
11/11 4040C.TKDE
7/11
4030A.TOPD
8/11
3520D.TOPO
5/11
4530D.TOPS
12/11 1010D.TORM
1/12
4010D.TOTA
11/11 4040D.TOWE
10/11 4510D.TRIF
7/11
4030A.TRYG
6/11
4010D.TØND
1/12
3020C.UNIE
11/11 3020C.UPBE
9/11
2010A.VESS
10/11 4010D.VESF
1/12
4010C.VEST
5/11
2530D.VIBO
1/12
4040D.VIIN
12/11 4040D.VIPR
10/11 4010D.VIND
10/11 4010D.VORD
1/12
3510A.WILD
8/11
3520C.ZEAL
7/11
3510C.OSSR
1/12
3020C.ØKOM
8/11
4010D.ØSTJ
10/11 2530D.ÅREL
12/11 2530D.ÅBKL
9/11
4010D.ÅRHU
6/11
2010C.ÅRSL
DAA
F. E. BORDING
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
138
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
730
640
550
+60%
+30%
0%
-30%
460
2007
2008
2009
2010
100 DAGSKURS
451,2
DATO
2012e
5,5
5,1
0,0
2012e
2012e
7,0
2012e
7,7
2010
2010
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
15,0
2011e
7,8
ROE
2,94
K/I
10,6
19.12.11 2020D.BORD
3 SIKKERHED
2011e
13,8
P/CE
PEG
YIELD
2011
408,51
4
10,6
0,4
BETA (3år)
1,45
0,01
570
520
470
420
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
1500
1000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: KOM. SERVICELEV.
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
8 AF
GRUPPENS P/E
118,34 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
559.226
AFSKRIVNINGER
23.982
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
23.469
FINANSIELLE POSTER
2.685
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
5.014
NETTO RESULTAT
21.237
RESULTAT TIL ANALYSE
21.237
AKTIEKAPITAL
33.796
EGENKAPITAL
108.124
PASSIVER
319.007
DIVIDENDE %
12,00
EGENKAP. FORRENTNING %
21,44
SOLIDITETSGRAD
33,89
EPS
62,88
145,25
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
4.377.800 DKK A Aktier
29.418.200 DKK B Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
17,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
F. E. Bording er en kommunikationskoncern med speciale i grafiske og digitale kommunikationsløsninger. Koncernen har ambitioner om at blive Skandinaviens førende inde for papirbaseret og digital grafisk kommunikation. F.E. Bording tilbyder løsninger i alle dele af den grafiske proces - fra rådgivning, tryk og
efterbehandling til udsendelse. Selskabet løser kommunikationsopgaver for en lang række af Skandinaviens største virksomheder og har en mangeårig grafisk tradition. F.E. Bording
tilbyder forretnings- samt marketingsservices, der dækker forretningsområderne grafisk kommunikation, digital kommunikation og IT kommunikation. I april 2008 blev indgået aftale om, at
F. E. Bording overtog 51% af aktierne i den svenske kommunikationsvirksomhed MAILIT AB. Det svenske selskab arbejder
blandt andet med digitale løsninger, kampagner og responshåndtering, og omsætter for ca. 30 mio. svenske kroner om
året og har ca. 25 ansatte. Gennemsnitlig antal ansatte i 2010:
266
-12,15 %
12 MDR
12 MDR
-16,74 %
12 MDR
-16,26 %
2010
2011e
493.505
423.095
399.460
440.000
528.059
17.329
13.098
19.228
15.000
19.173
18.149
-2.795
-3.866
18.000
22.208
-8.867
-7.587
5.025
-5.500
-2.084
1.980
-2.082
1.798
4.000
4.049
10.000
16.224
306
11.380
-6.383
11.380
-6.383
306
10.000
16.224
33.796
33.796
33.796
33.796
33.796
102.153
94.946
94.262
116.300
305.075
287.214
294.221
311.233
12,00
12,00
0,00
12,00
10,42
-6,48
0,32
14,46
33,48
33,06
32,39
37,37
48,01
33,67
-18,89
0,91
29,59
108,03
83,89
-0,17
52,19
68,36
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Oktober 1995: 1.350.000 kr. B-aktier til kurs 105 til medarbej- Generalforsamling:
dere.
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-15,77 %
-8,83 %
6,27 %
2012e
462.000
14.000
16.000
2.000
5.000
13.000
13.000
33.796
38,47
80,13
31.12.10
28.04.11
23.03.11
29.08.11
Fremgang er fortsat i 3. kvartal, og processen hvor F.E. Bording har transformeret den grafiske virksomhed til en servicevirksomhed inden for digital
og grafisk kommunikation er således nået endnu et skridt videre. Omsætningen i 3. kvartal steg med 10% til 104 mio. kr., mens resultat af primær drift
gik frem fra 0,9 mio. kr. til 7,3 mio. kr. For årets første 9 måneder steg omsætningen med 3% til 312 mio. kr., mens EBIT blev forbedret fra -6,2 mio. kr.
i perioden sidste år til 14,4 mio. kr. i år. Samlet blev periodens resultat før
skat 14,4 mio. kr. mod et underskud i sammenligningsperioden på 6,2 mio.
kr. Den største fremgang er sket på det danske og svenske marked mens
den norske marked blot udviser en beskeden fremgang. Forventningerne for
2011 fastholdes korrigeret for opkøb, og ledelsen venter en omsætning på
ca. 450 mio.kr. og et resultat for F.E. Bordings andel efter skat på omkring
12 mio.kr. I hele 2010 var resultat før skat -6 mio. kr. mod -7 mio. kr. i 2009.
Omsætningen faldt 6% til 399 mio. kr. og resultat af primær drift blev reduceDIREKTION
ret fra -3 mio. kr. til -4 mio. kr., ligesom netto finansielle omkostninger var 5,0
Hans Therp
mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i 2009. Som følge af resultatet var egenkapitalforrentningen -4,6%. Den samlede balancesum udgjorde 291 mio. kr., heraf
BESTYRELSE
Ejvind Sandal, Kurt Thyregod, Raimo Issal, Hans Therp, 3
udgjorde gælden knap 200 mio. kr. Soliditetsgraden ultimo 2010 udviste
medarbejdervalgte repræsentanter
32,4% mod 33,3% året før, mens likviditetsgraden er faldet fra 0,98 til 0,92.
HOVEDAKTIONÆRER
Resultat bar præg af den fortsatte transformation fra traditionel grafisk proSelskabet af 1. August 1931 A/S (Hans Therp) 33,80%
(71,10%), Olav W. Hansen 15,33% (7,08%), Egne aktier 6,40% duktion til en videnbaseret kommunikationsvirksomhed, og der var således
(3,24%), Zoar Invest 5,27% (2,43%)
engangsomkostninger på 20,4 mio. kr.
FONDSKODE 0010008028
RIC BORD-B.CO
DAA
DANTAX
DKK
STK
33
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010/11
240
200
160
120
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
100 DAGSKURS
22,8
DATO
4
2012/13e 13,9
8,3
7,5
0,4
2012/13e
2012/13e
2,1
2012/13e
2,0
2010/11
2010/11
13,2
0,1
2011/12e
2011/12e
EV/EBITDA
2010/11
3,6
2011/12e
ROE
3,4
0,00
19.12.11 2520D.DANG
2 SIKKERHED
2011/12e 16,3
P/CE
PEG
YIELD
2011
108,50
K/I
BETA (3år)
0,56
0,8
0,25
104
97
90
83
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
75
50
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
J
A
S
O
N
D
2011
GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD.
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
20 AF
22
GRUPPENS P/E
4,90 GRUPPENS K/I
1,42
2006/07
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
174.679
AFSKRIVNINGER
1.387
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
3.670
FINANSIELLE POSTER
-162
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
586
NETTO RESULTAT
8.883
RESULTAT TIL ANALYSE
8.883
AKTIEKAPITAL
30.000
EGENKAPITAL
62.962
PASSIVER
98.381
DIVIDENDE %
12,00
EGENKAP. FORRENTNING %
14,78
SOLIDITETSGRAD
64,00
EPS
29,61
33,71
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
30.000.000 DKK B Aktier
J
AKTIENS AFKAST SENESTE
I FORHOLD TIL GRUPPEN
I FORHOLD TIL MARKEDET
2007/08
FORRETNINGSOMRÅDE
Dantax koncernen er en handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af udvikling og markedsføring af TV-, video- og HiFiudstyr. Aktiviteten foregår i datterselskabet Dantax Radio A/S
samt dette selskabs 100% ejede datterselskab Dantax Norge
AS samt det associerede selskab Teleton Magnetics AB. Salget sker primært under mærkerne Dantax, Scansonic og Harmony. Dantax-mærket dækker over en række produkter fra
fladskærme til mikrobølgeovne og CD/DVD-holdere. Selskabet
søger i stigende grad afsætning uden for Norden under navnet
Scansonic, da Dantax-navnet ikke må anvendes uden for Norden. I 2009 blev aktiviteten udvidet til at omdatte salg og produktion af Raidho højtalere. Herudover ejer koncernen 50% af
aktiekapitalen i Nordic Air A/S. Aktiviteten i Nordic Air A/S og
dette selskabs 100% ejede datterselskab North Flying A/S består i executive-, ambulance- og fragtflyvninger. Koncernen beskæftigede i 2010/11 i gns. 14 personer.
2008/09
3 MDR
3 MDR
3 MDR
2009/10
22,60 %
12 MDR
12 MDR
36,22 %
12 MDR
16,86 %
2010/11
2011/12e
30,72 %
99,77 %
64,94 %
2012/13e
68.162
74.653
76.495
80.000
137.059
1.275
1.245
1.176
1.800
1.291
-9.494
-1.370
916
1.800
3.898
-78
97
3
50
-857
-2.487
-359
260
650
954
2.000
7.073
1.427
-6.073
306
-6.073
306
1.427
2.000
7.073
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
56.170
56.932
58.280
66.896
79.909
85.281
91.692
103.186
0,00
0,00
0,00
12,00
-9,87
0,54
2,48
10,89
70,29
66,76
63,56
64,83
23,58
-20,24
1,02
4,76
6,67
28,10
-16,00
5,06
8,21
12,67
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
August 1995: 15.000.000 kr. B-aktier til kurs 105 til finansieringen af overtagelsen af Fisher HiFi.
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
95.000
2.000
1.850
100
750
2.350
2.350
30.000
7,83
14,50
30.06.11
27.10.11
20.09.11
28.02.11
Omsætningen, som alene omfatter Radio/TV-segmentet, steg i 1. kvartal
2011/12 fra 14,6 mio. kr. til 20,2 mio. kr., hvilket var væsentligt mere, end
hvad vi havde forventet, og resultatet af primær drift blev forbedret fra -1.006
t.kr. til -326 t.kr. Resultat før skat udviste et beskedent underskud på 59 t.kr.,
men pga. tendensen de seneste forudgående kvartaler, synes den positive
udvikling dog bekræftet. Den stærke udvikling i omsætningen, som også har
været drivende for indtjeningsudviklingen, har helt naturligt krævet en stigende pengebinding i arbejdskapitalen, hvilket kommer til udtryk i en negativ
pengestrøm fra driften på 7,3 mio. kr. mod en positiv pengestrøm i sammenligningskvartalet året før på 2,7 mio. kr. Det er vores forventning, at den
normaliserer sig de kommende kvartaler, men vi vil holde øje med udviklingen. Generelt vurderer vi, at den gennemførte fokuseringsstrategi har været
en succes, og vi har tillid til, at ledelsen evner at følge den til dørs. Udmeldingerne for 2011/12 fastholdes, idet der forventes en yderligere resultatforDIREKTION
bedring. Dantax oplevede i 2010/11 en positivt indtjeningseffekt af fokuseJohn Peter Jensen
ringsstrategien i Dantax Radio, mens flyaktiviteterne har udvist en svagere
indtjening. Omsætningsfaldet er en konsekvens af den bevidste omlægning
BESTYRELSE
Per Mogensen, John Peter Jensen, Mads Peter Lübeck, Miaf produktmixet i bestræbelserne på at forbedre indtjeningen, hvilket må kachael Rasmussen
rakterieseres som vellykket, selv om markedet har været tilbageholdende.
HOVEDAKTIONÆRER
Det gælder også i flyaktiviteterne, som imidlertid vurderes at være belastet af
John Peter Jensen Holding A/S 68,40%, John Peter Jensen
stigende brændstofomkostninger. Det bemærkes i øvrigt, at pengestrømme11,10%
ne fra driften har været negative.
FONDSKODE 0015205637
RIC DANT.CO
DAA
NORDJYSKE BANK
DKK
STK
559
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
170
150
130
110
90
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
10 DAGSKURS
6,0
DATO
2012e
1,8
1,7
0,4
2012e
2012e
58,1
2012e
63,2
2010
2010
1,8
0,2
2011e
2011e
COST RATIO
2010
61,5
2011e
ROE
1,44
K/I
9,1
19.12.11 4010C.NOJY
3 SIKKERHED
2011e
5,3
P/CE
PEG
YIELD
2011
69,50
3
4,9
0,4
BETA (3år)
0,50
0,47
113
102
91
+60%
80
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
1500
1000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
17 AF
GRUPPENS P/E
36,21 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
316.402
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
378.334
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
200.329
DEBITORTAB NETTO
-25.260
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
46.330
NETTO RESULTAT
157.022
RESULTAT TIL ANALYSE
157.022
AKTIEKAPITAL
80.400
EGENKAPITAL
912.190
PASSIVER
6.722.425
DIVIDENDE %
25,00
EGENKAP. FORRENTNING %
18,82
SOLIDITETSGRAD
13,57
EPS
19,53
41,67
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
80.400.000 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,32 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Nordjyske Bank, der er resultatet af en fusion mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank (med Egnsbank Nord som det
egentlige fortsættende selskab), er en lokalbank for Vendsyssel
med hovedsæde i Frederikshavn, 24 filialer i Nordjylland og 1 i
København. Egnsbank Nord blev etableret i 1970 ved en sammenlægning af lokale banker i Skagen, Frederikshavn og Sæby, hvor bankens tre regionskontorer i dag har domicil samt
regionskontor i Hjørring. Ud over "egenproduktionen" af traditionelle bankprodukter og serviceydelser samarbejder Nordjyske
Bank med flere underleverandører. Balancen, der ultimo 2010
udgjorde 9,6 mia. kr., fordelte sig således på følgende hovedposter:
-9,15 %
12 MDR
12 MDR
-5,42 %
12 MDR
-13,40 %
2010
2011e
371.836
432.339
451.805
460.000
339.685
345.125
452.074
501.582
480.000
371.782
229.717
284.641
285.015
270.000
207.241
38.331
97.256
96.711
75.000
-13.574
20.823
7.442
27.503
30.000
39.054
105.000
139.222
92.918
56.310
66.687
56.310
66.687
92.918
105.000
139.222
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
1.047.525
1.107.488
1.205.852
1.036.560
8.049.803
8.961.713
9.646.426
7.565.474
0,00
0,00
10,00
25,00
5,40
6,19
8,03
14,29
13,01
12,36
12,50
13,70
17,32
7,00
8,29
11,56
13,06
37,78
21,36
29,12
38,49
39,18
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Marts 2002:Nom. 32.200.000 kr. aktier med fortegningsret,
tegningsforhold 10:7
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-40,33 %
-18,50 %
-24,71 %
2012e
470.000
505.000
300.000
50.000
40.000
115.000
115.000
80.400
14,30
39,80
31.12.10
08.03.11
08.02.11
09.08.11
Nordjyske Bank havde frem til Q3 netto rente- og gebyrindtægter på 344,2
mio. kr., svarende til det opnåede i perioden sidste år. Der har været et væsentligt fald i indtægterne fra kursreguleringerne til 5,1 mio. kr. mod 45,4
mio. kr. for Q3. Det opvejes i mindre grad af et fald i nedskrivninger på udlån
på 68,1 mio. kr. mod 72,2 mio. kr. Resultat før skat oplevede således i Q3
2011 et fald på 35% til 66,3 mio. kr. mod 100,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Bankens solvens udgør 18,7% ultimo Q3. Banken opjusterer sine forventninger for helåret 2011 til en basisindtjening før nedskrivninger og kursregulering i niveauet 90-200 mio. kr. mod tidligere forventet 175-200 mio. kr.
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgodeh. ( 7%)
Bankgæld
( 8%)
I 2010 blev resultat før skat 120 mio. kr. mod 70 mio. kr. året inden. Netto
Udlån
(62%)
Indlån
(66%)
Andre aktiver
(11%)
Andre passiver
(13%)
renteindtægter steg fra 340 mio. kr. til 352 mio. kr., mens gebyrer steg fra 91
Fondsbeholdning (20%)
Ansvarlig kapital (13%)
mio. kr. til 97 mio. kr. Samlet er basisindtægterne steget fra 447 mio. kr. til
Det i 2010 var der gennemsnitligt ansat 287 personer.
497 mio. kr., og basisindtjeningen før nedskrivningerne på udlån er steget
med 31% til 213 mio. kr. Nedskrivninger på egne udlån er faldet fra 86 mio.
DIREKTION
kr. til 81 mio. kr., mens nedskrivninger i forhold til det private beredskab anClaus Andersen,
Mikael Jakobsen
drager 16 mio. kr. Samlet har banken i 2010 bidraget med 36 mio. kr. til det
private beredskab og indskydergarantifonden, som baggrund af at en række
BESTYRELSE
Hans Jørgen Kaptain, Erik B. Andersen, Per L. Christensen, ,
pengeinstitutter er ophørt med at drive bankdrift. Dermed blev basisindtjeOle Kristensen, Henrik Lintner, Sten Uggerhøj,, 3 medarbejderningen på 116 mio. kr. mod 61 mio. kr. i 2009. Kursreguleringer bidrager povalgte repræsentanter
HOVEDAKTIONÆRER
sitivt med 4 mio. kr. Årets resultat efter skat andrager 93 mio. kr. og fordeles
med 85 mio. kr. til konsolidering og 8 mio. kr. i udbytte til aktionærerne, svarende til 10%
FONDSKODE 0060034353
RIC NORDJB.CO
DAA
TOTALBANKEN
DKK
STK
39
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
380
290
200
110
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
20 DAGSKURS
4,0
DATO
2012e
Neg
N/M
2012e
2012e
N/M
67,1
2012e
67,4
2010
2010
4,0
0,1
2011e
2011e
COST RATIO
2010
69,8
2011e
ROE
0,00
K/I
-21,1
19.12.11 4010D.TOTA
3 SIKKERHED
2011e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2011
27,91
3
Neg
0,8
BETA (3år)
0,12
0,81
120
100
80
60
40
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
750
500
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
17 AF
GRUPPENS P/E
36,21 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
124.260
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
149.018
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
65.900
DEBITORTAB NETTO
-3.072
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
19.619
NETTO RESULTAT
67.962
RESULTAT TIL ANALYSE
67.962
AKTIEKAPITAL
28.000
EGENKAPITAL
294.305
PASSIVER
2.717.081
DIVIDENDE %
20,00
EGENKAP. FORRENTNING %
25,72
SOLIDITETSGRAD
10,83
EPS
48,54
107,91
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
28.000.000 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,32 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Totalbanken A/S er en selvstændig bank, solidt funderet på Fyn
med hovedsæde i Aarup og ni andre afdelinger i byer på Fyn.
Dog blev der den 1. feb. 2007 etableret et nyt ehvervscenter i
Vejle, fastholde og tiltrække private husstande samt mindre og
mellemstore erhvervsvirksomheder som kunder. Banken ejer
1/7 af aktiekapitalen i Dansk Erhvervsfinansiering A/S, der er
stiftet sammen med 6 andre pengeinstututter og som har hjemsted i Køge Kommune. Balancen udgjorde 3.2 mia. kr. ultimo
2010 på følgende hovedposter:
142.558
131.470
129.857
157.735
86.398
74.841
68.816
-6.393
-5.948
2.223
87.064
-19.409
-19.409
87.064
28.000
28.000
320.458
347.530
3.075.249
2.958.223
0,00
20,00
-5,81
27,13
10,42
11,75
62,19
-13,86
121,40
17,18
SENESTE EMISSION
144.996
167.998
94.623
60.175
5.524
7.676
7.676
28.000
327.965
3.145.895
0,00
2,37
10,43
5,48
57,89
-12,32 %
12 MDR
12 MDR
-8,72 %
12 MDR
-16,42 %
2010
2011e
134.072
151.733
94.384
44.690
2.799
9.860
9.860
28.000
337.277
3.197.371
0,00
2,96
10,55
7,04
7,04
141.000
130.000
95.000
130.000
-23.750
-71.250
-71.250
28.000
-50,89
-25,89
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-72,02 %
-61,79 %
-64,70 %
2012e
140.000
156.000
95.000
80.000
-4.750
-14.250
-14.250
28.000
-10,18
33,39
31.12.10
23.03.11
11.02.11
22.08.11
3. kvartal har isoleret set budt på fremgang i basisindtjeningen samt et fald i
nedskrivningsbehovet, men på grund af et dårligt første halvår, er det samlede resultat før skat efter 1.-3. kvt. -72 mio. kr. mod +13 mio. kr. i samme
periode sidste år. Netto rente- og gebyrindtægter er efter 9 mdr. faldet med
8% til 94 mio. kr., og der er foretaget nedskrivninger på udlån for godt 100
mio. kr. mod 32 mio. kr. i sammenligningsperioden. Solvensprocenten er
faldet fra 18,9 til 15,1, mens kernekapitalprocenten er faldet fra 14,7 til 12,5.
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgodeh.
(15%) Bankgæld
(3%)
Ledelsen udtrykker tilfredshed med at udviklingen tilsyneladende er vendt til
Udlån
(63%) Indlån
(60%)
det bedre i 3. kvt. og fastholder forventningen om en basisindtjening på 35Andre aktiver
(8%) Andre passiver
(20%)
Fondsbeholdning
(14%) Ansvarlig kapital
(16%)
45 mio. kr. i 2011, hvor tallet i 2010 var på 53 mio. kr. Dertil skal i resultatet
Der var gns. 71 heltidsansatte i 2010.
for 2011 tillægges betydeligt højere udgifter til nedskrivninger. Som en konsekvens af resultatet, er det besluttet at reducere antallet af filialer med 2,
samt sammenlægge bankens erhvervscenter med hovedsædet i Aarup.
Bankens personale reduceres med syv medarbejdere. Totalbanken måtte i
DIREKTION
1.halvår konstatere tilbagegang i netto rente- og gebyrindtægter på 9% til 63
Ivan Sløk
mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende androg 91 mio. kr. mod
23,7 mio. kr. i samme periode året før. I 2. kvartal udgjorde afskrivningerne
BESTYRELSE
Poul Juhl Fischer, Gunner Lægsgaard, Peter Schak Larsen,
13,1 mio. kr. mod 77,5 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket indikerer, at det går i den
Finn Brunse, Claus Lyngbakke-Hellesøe (mv.), Claus-Martin
rigtige retning for banken. I forbindelsen med krakket af Amagerbanken og
Nielsen (mv.)
HOVEDAKTIONÆRER
Fjordbank Mors har Totalbanken afholdt udgifter, som udgjorde 4,2 mio. kr.
Egne aktier 3,90%
Res. før skat udviste et underskud på -72,6 mio. kr. mod et overskud året før
på 6,0 mio. kr.
FONDSKODE 0060082758
RIC TOTA.CO
DAA
VICTOR INTERNATIONAL
EUR
STK
74
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
118
108
98
88
+60%
+30%
0%
-30%
78
2007
2008
2009
2010
2011
50 DAGSKURS
105,00
3,8
DATO
3 SIKKERHED
2011e
34,0
2012e
15,4
8,2
N/M
2012e
2012e
N/M
2012e
N/M
P/CE
PEG
2010
2010
3,7
0,0
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
N/M
2011e
YIELD
ROE
0,00
K/I
2,0
19.12.11 4040D.VIIN
3
16,4
0,2
BETA (3år)
0,67
0,18
113
105
97
89
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
375
250
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
2010
GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
13 AF
GRUPPENS P/E
-18,65 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 EUR)
HUSLEJEINDTÆGTER
816
AFSKRIVNINGER
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
404
EJENDOMSREGULERING I ALT
FINANSIELLE POSTER NETTO
-210
SKAT
55
NETTO RESULTAT
139
RESULTAT TIL ANALYSE
139
AKTIEKAPITAL
4.704
EGENKAPITAL
7.957
PASSIVER
14.492
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
1,76
SOLIDITETSGRAD
54,91
EPS
0,20
0,89
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
35.000.000 DKK Aktier
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
FORRETNINGSOMRÅDE
Hovedformålet for Victor International A/S er at investere i fast
ejendom i ferie- og fritidssektoren såvel i indland som i udland,
samt at tilbyde hertil knyttede aktiviteter såsom overtagelse af
personalegoder fra erhvervsvirksomheder indenfor dette område. Selskabet investerer kun i ejendomme der indiskutabelt kan
klassificeres som velbeliggende og sunde, som vurderes, at
kunne generere et for markedet tilfredsstillende afkast. Victor
International har syv 100% ejede datterselskaber hvor 6 af dem
er beliggende i Frankrig.
Selskabet ejer bl.a. ejendomme i ferie- og skisportsområdet
Domaine de la Plagne i de franske alper. Selskabets ejendomme indeholder ca. 300 ferielejligheder.
Gennemsnitlig antal ansatte i 2010: 1
5,00 %
3,64 %
0,09 %
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
0,64 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
2010
12 MDR
12 MDR
12 MDR
2011e
885
2.071
968
1.200
850
456
569
489
600
408
-128
-35
-47
-110
-171
129
245
-2.168
200
72
290
165
2.610
199
289
199
289
2.610
290
165
4.704
4.704
4.704
4.704
4.704
8.321
8.610
14.818
8.122
14.532
14.700
20.293
14.478
0,00
0,00
0,00
0,00
2,42
3,41
22,28
2,05
57,26
58,57
73,02
56,10
0,24
0,28
0,41
3,73
0,41
0,98
1,09
1,53
3,79
1,27
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
November 1996:Nom. 33.000.000 kr. aktier af 50 kr. pr. aktie Generalforsamling:
til kurs 55 kr. frankosom rettet emission
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
16,67 %
31,36 %
47,20 %
2012e
1.500
900
300
600
600
4.704
0,86
1,71
31.12.10
24.03.11
24.02.11
18.08.11
Victor International har oplevet stigende omsætning i årets første 3 kvartaler,
hvor selskabets 11 resterende lejligheder har været fint udlejet. Dette har
medført en nettoomsætning på EUR 2,3m kr., hvor den tilsvarende omsætning sidste år var på EUR 0,7m kr. Omkostningerne er ligeledes steget, og
resultat af primær drift blev således EUR 0,3m mod EUR 0,4m i perioden
sidste år. Til gengæld var nettoresultatet i 2010positivt påvirket af indtægtsførelse af udskudt skat på EUR 2,4m, hvilket gav et væsentligt hørere resultat end i indeværende år. For 2011 forventes et resultat, før værdireguleringer af ejendomme og før skat lidt over resultatet for 2010. Resultat efter skat
forventes at udgøre ca. EUR 2m mindre end resultatet for 2010, som følge af
det omtalte skatteaktiv. Byggeprojektet i Normandiet er fortsat i projekteringsfase, og der ventes ingen væsentlige påvirkninger fra projektet i indeværende regnskabsår. Ejendomsporteføljer er i lighed med sidste år opgjort
til EUR 15m, svarende til ejenkapitalen. I 2010 blev årets resultat før skat
DIREKTION
EUR 0,4m, hvilket var EUR 0,5m lavere end 2009. Dette fald skyldes, at der
Preben Lerche
ikke blev solgt lejligheder i 2010, samt omkostninger i forbindelse med en
ændret selskabsstruktur i Frankrig. Den ændrede struktur har dog medført
BESTYRELSE
Anders J. Hillerup, Jakob Lund Poulsen, Henrik Meisneren tilbageregulering af udskudt skat på EUR 2,6m, hvilket giver et forbedret
Jensen
nettoresultat for året. Egenkapitalen blev i regnskabsåret forrentet med 19%,
HOVEDAKTIONÆRER
og andrager ultimo 2010 EUR 15m. Den samlede gæld er i året blevet nedHMJ Holding A/S 78,10%, Egne aktier 10,00%
bragt fra EUR 7,9m til EUR 5,5m, og den samlede balancesum er bibeholdt
på EUR 20m. Egenkapitalandelen andrager 73%.
FONDSKODE 0010022367
RIC VIINT.CO
DAA
CIMBER STERLING GROUP
DKK
STK
200
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010/11
8
7
5
3
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
1 DAGSKURS
Neg
P/CE
PEG
2010/11
2010/11
Neg
EV/EBITDA
2010/11
Neg
YIELD
2011
1,28
N/M
ROE -150,3
0,00
DATO
23.12.11 2030D.CIMB
4 SIKKERHED
2011/12e Neg
5
2012/13e Neg
2011/12e 2,2
2011/12e N/M
2011/12e 8,6
2012/13e 1,9
2012/13e N/M
2012/13e 4,6
K/I
BETA (3år)
1,01
1,06
7
6
5
4
2
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
15000
10000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
2010
GRUPPE: TRANSPORT
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
12 AF
GRUPPENS P/E
10,28 GRUPPENS K/I
2006/07
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
970.791
AFSKRIVNINGER
45.591
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
53.594
FINANSIELLE POSTER
-17.811
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
9.938
NETTO RESULTAT
25.845
RESULTAT TIL ANALYSE
25.845
AKTIEKAPITAL
600
EGENKAPITAL
202.970
PASSIVER
874.780
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
14,18
SOLIDITETSGRAD
23,20
EPS
1,43
4,83
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
156.000.000 DKK Aktier
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2011
-14,32 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
-17,61 %
3 MDR
12 MDR
0,88 I FORHOLD TIL MARKEDET
-21,89 %
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12e
-62,27 %
-66,02 %
-53,33 %
2012/13e
1.297.757
1.551.222
1.940.516
210.000
2.325.000
1.148.192
93.841
115.532
120.042
125.000
130.000
84.191
-1.719
-294.337
-267.989
-60.000
-10.000
73.543
-77.416
-14.398
-5.566
-30.000
-20.000
-4.255
-20.210
-80.184
-60.885
-22.500
-6.500
13.281
-67.500
-23.500
56.007
-212.670
-58.925
-228.551
-58.925
-228.551
-212.670
-67.500
-23.500
56.007
600
45.500
45.500
45.500
45.500
600
162.378
187.144
-26.296
200.433
1.090.212
1.114.550
968.676
1.045.645
0,00
57700,00
0,00
7500,00
-32,48
-130,78
-264,44
27,77
14,89
16,79
-2,71
19,17
3,11
-3,27
-7,40
-4,67
-0,43
-0,15
8,29
1,20
-5,33
-2,04
0,45
0,68
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
30.04.11
30.08.11
Nov. 2009: 27.500.000 nye aktier af nom. 1. kr. tegnet til kurs Generalforsamling:
10 kr. pr. aktie i forbindelse med børsnotering.
Regnskabsmeddelelse:
08.07.11
14.12.11
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Cimber Sterling Group er et danskbaseret luftfartsselskab, med
fokus på indenrigsflyvning i Danmark og ruteflyvning til udvalgte
destinationer i Europa. Selskabet opstod da Cimber opkøbte
konkursramte Sterling Air i 2008. Selskabet opererer som et
hybrid-selskab, hvilket er en kombination af et traditionelt luftfartsselskab og et lavprisselskab (LCC). Ydermere beskæftiger
koncernen sig i begrænset omfang med vedligeholdelse af fly
gennem Cimber Air Maintenance, udlejning af fly på fly på wet
og dry leases gennem Cimber Air Leasing, samt udvikling og
salg af software til styring af logistikken omkring flyvedligeholdelse i Cimber Data. Flyflåden består af 28 fly, hvoraf 9 er propeldrevne til mellem og kortere regionale flyvninger og 19 jetdrevne til mellem- og langdistanceflyvninger. I Danmark er de
primære anvendte lufthavne Billund, Aalborg og København,
mens en strategisk vigtig Code-share aftale med SAS muliggør
anvendelse af SAS' vigtige Europæiske hubs. Aftalen genererer desuden 20% af Cimber Sterlings samlede omsætning. I
2009/10 beskæftigede koncernen 820 ansatte.
DIREKTION
Jacob Saaby Krogsgaard,
Søren Busk (CFO),
Lars Bording,
BESTYRELSE
Vilhelm Hahn-Pedersen, Jørgen Nielsen, Jesper Jarlbæk, Lone
Koch, Carsten Jacobsen, Sten Vestergård-Poulsen, John Fahnøe Christensen
HOVEDAKTIONÆRER
Mansvell Enterprises Ltd 70,80%, Bardin (Jørgen Nielsen og
fam.) 3,85%, Helenia Holding (Hans Ingolf Nielsen og fam.)
3,85%, Koch & Nielsen (Lone Marie Koch og fam.) 3,85%, Ree
FONDSKODE 0060196848
RIC CIMBER.CO
Selv om kapitaltilførslen fra Mansvell Enterprise væsentlig grad udvander de
eksisterende aktionærer, var alternativet sandsynligvis en konkurs, så det
efterlader dog de hidtidige aktionærer med en lille mulighed for en upside.
Det overraskende store underskud har udhulet kapitalgrundlaget, så en kapitaltilførsel har været nødvendig. Kombinationen af, at driften har udvist en
svagere udvikling end ventet, og at der er stor usikkerhed om egenkapitalens fastsættelse, kræver skærpet opmærksomhed hos investorerne. Cimber
overraskede på ny med et massivt underskud i 3. kvartal på 157,2 mio. kr.,
og egenkapitalen er faldet fra 279,9 mio. kr. for et år siden til blot 57,5 mio.
kr.. Det skal her bemærkes, at udskudt skat i det ureviderede kvartalsregnskab er aktiveret med 74,2 mio. kr., hvilket efter normal praksis vil kræve, at
der er overvejende sandsynlighed for, at selskabet kan udnytte. Endvidere er
fly og flydele bogført til 526,7 mio. kr., hvor det bemærkes, at det seneste
salg af 3 ATR-fly skete med et tab på 27 mio. kr., så man kan frygte, at også
den tilbageværende flyflåde er bogført til mere end dagsværdien. På den
positive side har der været en passagervækst på Indenrigs på 40% og på
Regional på 24%, mens Leisure har oplevet et fald på 27% bl.a. forklaret ved
en "revurdering af vinterprogrammet". De stigende brændstofpriser er et kritisk punkt, men der er indført særligt brændstoftillæg på billetpriserne. Det
tilbudte tilsagn om kapitaltilførsel på 300 mio. kr. fra kapitalfonden GEM er
med den nye russiske kapitalpartner indtil videre skrinlagt.
DAA
DANTHERM
DKK
STK
101
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
140
110
80
50
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
10 DAGSKURS
Neg
DATO
N/M
2012e
2012e
N/M
6,4
2012e
5,3
Neg
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
9,8
2011e
ROE
K/I
1,3
2010D.DAN
2012e
2010
2010
0,00
23.12.11
4 SIKKERHED
2011e
50,5
P/CE
PEG
YIELD
2011
14,05
4,1
4
13,5
3,1
BETA (3år)
0,86
0,78
24
22
20
18
16
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
7500
5000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
17,39 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
2.958.402
AFSKRIVNINGER
57.333
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
10.020
FINANSIELLE POSTER
-32.932
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
-24.226
NETTO RESULTAT
-4.977
RESULTAT TIL ANALYSE
-4.977
AKTIEKAPITAL
359.528
EGENKAPITAL
491.807
PASSIVER
1.866.702
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-1,00
SOLIDITETSGRAD
26,35
EPS
-0,69
6,09
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
71.905.740 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,39 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
-9,01 %
12 MDR
12 MDR
-17,45 %
12 MDR
-17,05 %
2010
2011e
2.016.260
1.340.085
464.626
550.000
2.154.495
57.463
53.612
22.580
22.500
54.542
16.271
-181.530
6.854
22.500
66.917
-35.748
-30.793
-20.701
-20.000
-34.769
-70.069
-1.945
1.506
-1.866
18.978
-2.628
500
-2.800
2.000
35.539
-43.850
-17.903
-293.050
-17.903
-222.981
-41.905
2.000
34.033
359.528
359.528
359.528
71.906
359.528
468.969
177.263
128.777
520.582
1.395.355
1.055.527
458.668
1.481.110
0,00
0,00
0,00
3,00
-3,62
-69,01
-27,39
6,72
33,61
16,79
28,15
35,15
4,73
-2,49
-31,01
-5,83
0,28
13,38
4,41
-23,56
-2,70
3,41
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Januar 2005 Udvidelse med nom. 26.195.400 kr. til kurs
86,14 ved registreret rettet emission i tilknytning til erhvervel- Regnskabsmeddelelse:
sen af DISA Air Gruppen
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Dantherm A/S er moderselskab for en række selskaber, som
beskæftiger sig med udvikling, produktion, salg og installation
af industriel luftbehandling.
Dantherms selskaber arbejder såvel nationalt som på de globale markeder, idet der er etableret fabrikker og salgsselskaber i
en række europæiske lande samt i USA og Asien.
Virksomhederne afsætter deres produkter hovedsageligt til teleindustrien og affugtnings- og ventilationsindustrien.
Dantherm har to forretningsområder: Telecom og HVAC (Heat,
Ventilation, Air Conditioning).
Inden for Telecom segmentet er Dantherm en førende leverandør af køleløsninger til netværksleverandører og netværksoperatører.
Inden for forretningsområdet HVAC har Dantherm fire segmenter, Defence, Affugtning, DanX Ventilation og Boligventilation alle fire segmenter med en betydende markedsposition i Europa.
Antal ansatte i 2010 udgjorde ca. 600 personer
-21,94 %
-16,39 %
-3,43 %
2012e
575.000
25.000
30.000
-20.000
2.500
7.500
7.500
71.906
1,04
4,50
31.12.10
13.04.11
14.03.11
25.08.11
Dantherm har oplevet stor fremgang i 3. kvartal, hvor selskabet realiserede
en omsætningsvækst på 31%. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7
mio. I årets første ni måneder realiseredes et positivt driftsresultat på DKK
19,5 mio., hvilket overstiger driftsresultatet på DKK 4,4 mio. i samme periode
af 2010. Både forretningsområdet Telecom og Boligventilation inden for
HVAC har oplevet en pæn vækst, og omsætningen i 3. kvt. blev den højeste
siden 2008. Pengestrøm fra ordinær drift i 1.-3. kvt. er forbedret fra -4,8 mio.
kr. sidste år til 13,3 mio. kr. I 4. kvartal 2011 forventes en lidt lavere aktivitet i
Dantherms markeder. På den baggrund fastholdes forventningerne til 2011
med en omsætning i niveauet DKK 550 mio., et driftsresultat (EBIT) på DKK
20-25 mio. samt et lille positivt resultat før skat (EBT). Nettoomsætningen
steg med 25% i 2010 til 13,8 mio. kr. ift. 11,0 mio. kr. året før, det nordamerikanske steg med 34% og dette marked udgjorde 46% af den samlede nettoomsætning, Europa udgjorde 32%, Asien 12% og Danmark 2%. NyreskadeDIREKTION
testen, NGAL testen, blev i løbet af året lanceret til forskningsbrug og primo
Torben Duer
2011 CE mærket og dermed lanceret til diagnostisk brug i Europa og primo
marts 2011 registeret i Canada. Administrationsomkostningerne steg knap
BESTYRELSE
Jørgen Møller-Rasmussen, Preben Tolstrup, Nils R. Olsen, Ni4% til 8,3 mio. kr. ift. 8,0 mio. kr. i 2009. Selskabets finansieringsbehov, på
els Kristian Agner, 3 medarbejdervalgte medlemmer
kort sigt, blev sikret via udstedelse af konvertible obligationer i 2010. De
HOVEDAKTIONÆRER
langfristede forpligtelser udgjorde 11,9 mio. kr., mens de kortfristede udgjorDantherm Fonden 17,90%, Hans R. Olsen 11,20%, Nils R. Olde 5,7 mio. kr. Balancesummen var på 20,9 mio. kr., mens egenkapitalen
sen 10,80%
faldt til 3,3 mio. kr.
FONDSKODE 0010223692
RIC DANTH.CO
DAA
IC COMPANYS
DKK
STK
1.706
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010/11
240
190
140
90
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
10 DAGSKURS
2010/11
2010/11
4,5
EV/EBITDA
2010/11
4,6
ROE
23,9
4,37
DATO
23.12.11 2520C.ICCO
3 SIKKERHED
2011/12e 9,0
7,0
P/CE
PEG
YIELD
2011
100,67
2012/13e
2011/12e 5,2
2011/12e N/M
2011/12e 5,2
1,3
K/I
2012/13e
2012/13e
4,3
2012/13e
4,1
BETA (3år)
1,99
4
6,8
0,2
1,01
250
220
190
160
130
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
37500
25000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
J
A
S
O
N
D
2011
GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD.
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
20 AF
22
GRUPPENS P/E
4,95 GRUPPENS K/I
1,43
2006/07
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
3.353.800
AFSKRIVNINGER
96.300
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
340.100
FINANSIELLE POSTER
-19.700
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
79.800
NETTO RESULTAT
235.000
RESULTAT TIL ANALYSE
235.000
AKTIEKAPITAL
183.900
EGENKAPITAL
559.500
PASSIVER
1.849.300
DIVIDENDE %
38,07
EGENKAP. FORRENTNING %
41,32
SOLIDITETSGRAD
30,25
EPS
12,53
18,14
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
169.428.070 DKK Aktier
J
AKTIENS AFKAST SENESTE
I FORHOLD TIL GRUPPEN
I FORHOLD TIL MARKEDET
2007/08
FORRETNINGSOMRÅDE
IC Companys designer og markedsfører en bred brand portefølje af modetøj. Koncernen er en af Nordeuropas største modevirksomheder med 18 datterselskaber i det meste af Europa
samt Canada og Kina. IC Companys udvikling af brands er understøttet af en række fællesfunktioner, der bl.a. håndterer
sourcing, logistik, IT, HR, finans og administration. Koncernen
afsætter primært via andre forhandlere fordelt på mere end 40
lande, men har også egne butikker fordelt på 13 lande ligesom
en del af afsætningen sker via factory outlets. Produktporteføljen består aktuelt af samlet 11 brands: Peak Performance, InWear, Tiger of Sweden, Jackpot, Cottonfield, Matinique, Part
Two, Saint Tropez, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection. De tre førstnævnte er de største og
Peak Performance udgør alene 26% af omsætningen. Geografisk opdelt er Sverige og Danmark de omsætningsmæssigt vigtigste segmenter, de står til sammen for 44% af den samlede
omsætning. Sverige og Norge var de eneste markeder med
positiv vækst i 2009/10. Det er koncernens mål at den fremtidige omsætning i højere grad skal ske via franchise. Antal medarbejdere i 2009/10: 2.315
2008/09
3 MDR
3 MDR
3 MDR
2009/10
-21,78 %
12 MDR
12 MDR
-13,09 %
12 MDR
-28,69 %
2010/11
2011/12e
3.600.600
3.495.300
3.925.400
3.737.200
146.700
129.600
125.000
112.800
162.100
282.600
321.300
349.300
-10.800
-5.200
-13.400
-31.900
42.100
41.600
61.600
93.400
218.700
242.600
101.500
229.700
101.500
229.700
242.600
218.700
169.400
169.400
169.400
179.200
495.600
733.300
738.600
465.000
1.784.700
1.746.700
1.926.400
1.932.300
0,00
42,50
44,00
40,00
21,13
37,38
32,96
42,69
27,77
41,98
38,34
24,06
11,93
5,79
13,56
14,32
18,96
13,85
21,69
22,22
SENESTE EMISSION
Maj 2001 102.500.000 kr. nye aktier i forbindelse med fusion
med InWear Group A/S Marts 2002 nom. 7.941.920 kr. nye
aktier i forbindelse med overtagelsen af Saint Tropez af 1993
-60,67 %
-39,90 %
-51,35 %
2012/13e
3.950.000
135.000
265.000
-10.000
62.500
190.000
190.000
169.400
11,21
19,70
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
4.100.000
145.000
355.000
-15.000
85.000
250.000
250.000
169.400
14,76
23,31
30.06.11
26.09.11
17.08.11
09.02.11
En skuffende udvikling indtrådte i løbet af 1. kvartal 2011/12, så omsætning
overraskende blev reduceret med 3% til 1.175 mio. kr. og primært driftsresultat markant faldt fra 227 mio. kr. til 147 mio. kr., hvorved EBIT-margin blev
reduceret fra 18,7% til 12,5%. Konsensus-estimaterne lød på hhv. 1.285
mio. kr. og 233 mio. kr., så markedets forventninger blev langt fra indfriet. En
del af forklaringen tilskrives et relativt lunt efterår, så vintersæsonen er blevet
forhalet, men også det truende økonomiske tilbageslag pga. gældskrisen i
Sydeuropa vurderes at være en alvorlig faktor. Ordreoptaget for forårskollektionen 2012 ventes nemlig afsluttet med en tilbagegang på 5%. Ledelsen har
på baggrund af den øgede usikkerhed og tilbageholdenheden hos forbrugerne sænket forventningerne til hele årets omsætning fra 4,1-4,3 mia. kr. til
3,9-4,0 mia. kr. og udmeldingerne for EBIT fra 360-410 mio. kr. til 250-300
mio. kr. I 2. kvartal vil der blive afholdt engangsomkostninger på 23 mio. kr.
til fremrykkede strukturelle tilpasninger, som fuldt implementeret ventes at
DIREKTION
forbedre indtjeningen med 50 mio. kr. Brandledelsen i Peak Performance er
Niels Mikkelsen,
Chris Bigler,
udskiftet. Udviklingen står i skærende kontrast til 2010/11, hvor omsætninAnders Cleemann,
gen udviste en vækst på 12% til 3.925 mio. kr. og EBIT gik frem med 14% til
BESTYRELSE
Niels Erik Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Per Bank,
321,3 mio. kr. Ekspansionen fortsatte med 60 nye retail- og franchisebutikAnders Colding Friis
ker, og franchiseomsætningen voksede isoleret 22%. Ændringen af organiHOVEDAKTIONÆRER
sationsstrukturen i efteråret 2010, hvor de enkelte brands er givet et udvidet
Friheden Invest 42,40%, ATP 11,10%, Hanssen Holding
linieansvar for hele værdikæden herunder også distributionen, skal sikre et
10,30%, Egne aktier 3,00%
større fokus.
FONDSKODE 0010221803
RIC IC.CO
DAA
SPARBANK
DKK
STK
204
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
310
240
170
100
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
20 DAGSKURS
11,7
DATO
2012e
N/M
2012e
2012e
N/M
58,3
2012e
82,2
2010
2010
N/M
2011e
2011e
COST RATIO
2010
55,0
2011e
0,4
ROE
0,00
K/I
-6,2
23.12.11 4010D.SPBA
3 SIKKERHED
2011e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2011
33,81
3,1
4
22,6
1,3
BETA (3år)
0,16
0,65
119
101
83
65
47
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
750
500
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
17 AF
GRUPPENS P/E
37,85 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
642.547
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
785.185
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
447.034
DEBITORTAB NETTO
94.175
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
53.388
NETTO RESULTAT
190.588
RESULTAT TIL ANALYSE
190.588
AKTIEKAPITAL
120.533
EGENKAPITAL
1.561.487
PASSIVER
14.897.419
DIVIDENDE %
20,00
EGENKAP. FORRENTNING %
12,86
SOLIDITETSGRAD
10,48
EPS
31,62
87,73
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
120.533.300 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,38 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Sparbank (tidl. Sparbank Vest og før det Skive Sparekasse) er
med en balance på 17,4 mia kr. blandt landets 20 største pengeinstitutter og den fjerde i rækken af sparekasser, der i starten
af 90'erne efter omdannelse til aktieselskab søgte optagelse på
Københavns Fondsbørs. Banken, der blev etableret i 1857 som
en typisk egnssparekasse, dækker primært et markedsområde
over 8 midt- og vestjyske kommuner.
-16,74 %
12 MDR
12 MDR
-13,32 %
12 MDR
-24,10 %
2010
2011e
750.294
838.253
543.030
500.000
715.905
625.306
964.230
931.862
460.000
763.367
562.334
603.175
486.163
315.000
511.287
445.016
482.781
414.401
250.000
61.772
-96.018
-31.837
13.511
-25.000
38.024
-80.000
152.284
17.359
-286.026
-89.889
-286.026
-89.889
17.359
-80.000
152.284
120.533
120.533
120.533
120.533
120.533
1.352.597
1.264.693
1.281.130
1.672.696
18.756.059
17.435.555
15.103.522
16.766.721
0,00
0,00
0,00
20,00
-18,91
-6,87
1,36
9,42
7,21
7,08
8,48
9,97
25,27
-47,46
-14,92
2,88
-13,27
67,10
-37,01
44,99
76,83
10,79
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Maj 1994: 30.133.300 kr. aktier til kurs 300 med fortegningsretGeneralforsamling:
(3:1).
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-55,08 %
-38,64 %
-44,43 %
2012e
520.000
573.000
430.000
130.000
4.000
9.000
9.000
120.533
1,49
25,22
31.12.10
22.03.11
24.02.11
25.08.11
Sparbank har i 2010 solgt 14 filialer, hvilket vanskeliggør en direkte sammenligning mellem sidste regnskabsår og dette. Regnskabet fra 1.-3. kvartal
2010 var således positivt påvirket med 343 mio. kr. som salget udgjorde, og
resultat før skat i perioden blev 175 mio. kr. mod et tilsvarende underskud i
år på 215 mio. kr. Fratrækkes de ekstraordinære indtægter ville underskuddet efter 9 måneder i 2010 have været 168 mio. kr. På trods af et mindre
Sparbank Vests balance ultimo 2010 androg 15,1 mia. kr. og
fordeler sig således på hovedposter:
antal filialer i 2011, er netto rente- og gebyrindtægterne blot faldet marginalt,
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgodeh. (8%)
Bankgæld
(5%)
og på grund af lavere driftsudgifter er basisindtjeningen før nedskrivninger
Udlån
(54%)
Indlån
(52%)
øget fra 113 mio. kr. til 143 mio. kr. Nedskrinvinger udgjorde 218 mio. kr.
Andre aktiver
(6%)
Andre passiver
(28%)
Fondsbeholdning (32%)
Ansvarlig kapital (15%)
mod 265 mio. kr. i perioden sidste år, og basisindtjeningen blev således forDer er gennemsnitligt 355 ansatte (i 2010).
bedret fra -152 mio. kr. til -75 mio. kr. Solvensprocenten var ved kvartalsafslutningen 15,3%. For hele regnskabsåret venter ledelsen en positiv basisindtjening på ca. 175 mio. kr. I 2010 blev resultat før skat blev på 31 mio. kr.
mod et underskud i 2009 på 122 mio. kr. Resultatet er dog stærkt påvirket af
DIREKTION
salg af 13 filialer, svarende til ca. 30% af forretningsomfanget. Dette vanskeBent Jensen & Martin Kudsk Rasmussen
liggør en sammenligning med tidligere år, men salget holder hånden under
regnskabet, da dette har indbragt godt 346 mio. kr. Uden disse ville der have
BESTYRELSE
Alex Nielsen, Fritz Dahl Pedersen,, Per Engkrog Andersen, Asværet røde tal på bundlinjen. Netto renteindtægterne udgør 428 mio. kr.
ger Jensen, Poul Sønder, Ove Kloch, John Szygenda, 3 medmens tallet stiger til 543 mio. kr. når gebyrindtægterne inddrages. Kursreguarbejdervalgte repræsentanter
HOVEDAKTIONÆRER
leringerne bidrager positivt, mens udgifterne til personale og administration
Spar Vest Fonden 56,30% (5,00%)
viser 413 mio. kr. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender ligger højt
og udgør 414 mio. kr.
FONDSKODE 0010305820
RIC SPB.CO
DAA
ØSTASIATISKE KOMPAGNI
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
STK
1.470
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
350
290
230
170
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
70 DAGSKURS
8,7
DATO
N/M
2012e
2012e
N/M
3,1
2012e
2,9
4,4
0,0
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
4,3
2011e
ROE
K/I
5,0
3020C.ØKO
2012e
2010
2010
4,12
23.12.11
4 SIKKERHED
2011e
12,2
P/CE
PEG
YIELD
2011
119,02
5,5
4
12,2
5,2
BETA (3år)
0,68
0,88
174
161
148
135
+60%
122
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
75000
50000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
J
A
S
O
N
D
2011
GRUPPE: FØDE-, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
1 AF
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
GRUPPENS P/E
12,56 GRUPPENS K/I
1,00 I FORHOLD TIL MARKEDET
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
3.590.000
AFSKRIVNINGER
71.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
312.000
FINANSIELLE POSTER
52.000
EKSTRAORD. POSTER
-19.000
SKAT
100.000
NETTO RESULTAT
240.000
RESULTAT TIL ANALYSE
259.000
AKTIEKAPITAL
1.169.000
EGENKAPITAL
1.797.000
PASSIVER
2.760.000
DIVIDENDE %
14,29
EGENKAP. FORRENTNING %
4,23
SOLIDITETSGRAD
65,11
EPS
14,53
18,29
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
864.364.130 DKK Aktier
J
2007
2008
2009
3 MDR
3 MDR
3 MDR
10,10 %
12 MDR
12 MDR
-5,82 %
12 MDR
0,36 %
2010
2011e
-31,63 %
-34,60 %
-15,42 %
2012e
5.310.000
6.607.000
3.858.000
6.100.000
6.000.000
4.402.000
87.000
187.000
124.000
160.000
165.000
71.000
630.000
510.000
205.000
305.000
335.000
603.000
-48.000
-56.000
-45.000
-120.000
-150.000
-37.000
19.000
547.000
4.000
130.000
261.000
156.000
55.000
60.000
139.000
120.000
120.000
430.000
735.000
465.000
198.000
446.000
198.000
188.000
120.000
120.000
426.000
986.000
960.000
960.000
960.000
960.000
1.052.000
1.759.000
2.355.000
2.362.000
1.531.000
3.319.000
4.472.000
4.217.000
2.687.000
7,10
7,14
7,00
14,30
27,11
9,63
7,97
25,60
53,00
52,66
59,04
57,17
26,61
30,48
14,23
13,71
9,72
9,72
31,11
36,63
29,55
27,27
26,64
23,08
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.10
24.03.11
November 1993: 628.105.200 kr. konvertible obligationer med Generalforsamling:
konvertering fra 2.1.1994 til 1.10.1998 (konverteringskurs
Regnskabsmeddelelse:
24.02.11
160).
18.08.11
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
ØK har fokus på fødevarer under egne varemærker, serviceydelser og industrielle ingredienser. Aktiviteterne er fordelt på
tre forretningsområder. EAC Foods har en førende markedsposition inden for forarbejdet kød i Venezuela og er koncernens
største forretningsområde og bidrog i 2009 med 71% af koncernenomsætningen. EAC Foods' hovedkontor og produktionsfaciliteter er alle placeret i Venezuela. EAC Industrial Ingredients har i mere end 100 år distribueret kemikalier til fremstillingsindustrien i Syd- og Sydøstasien, og forretningsområdet
stod i 2009 for 20% af omrsætningen, men blev i sommeren
2010 solgt til Brenntag. EAC Moving & Relocation Services, der
i 2009 genererede 9% af omsætningen, håndterer mere end
26.000 flytninger verden over om året. I forbindelse med flytning tilbydes en række services til virksomheder og disses udstationerede medarbejdere så som rådgivning vedrørende visa,
immigration, hus- og boligsøgning, kulturundervisning og administration af lejemål og omkostninger. I 2010 var der gennemsnitligt ansat 5.328 personer.
ØK-koncernens samlede omsætning steg i årets 3 første kvartaler til 4.168
mio. kr. mod 2.584 mio. kr. i samme periode 2010. EBIT gik frem fra 100
mio. kr. til 217 mio. kr. og periodens nettoresultat udviste et overskud på 80
mio. kr. mod et underskud af fortsættende aktiviteter på 49 mio. kr. i de første 3 kvartaler af 2010, hvor der til gengæld var et avance på 543 mio. kr. fra
ophørende virksomhed. Santa Fe-gruppen oplevede fortsat positiv markedsudvikling i årets første 3 kvartaler med vækst i alle segmenter med en omsætning på 1.223 mio. kr. En direkte sammenligning med sidste år kompliceres af tilkøb af WridgWays og Interdean. Plumroses omsætning steg fra
2.104 mio. kr. til 2.945 mio. kr. Udviklingen i de to kerneforretninger Fanta Fe
og Plumrose er således fortsat ganske positiv, men usikkerheden om adgangen til værdierne i den venezuelanske forretning og uigennemskueligheden af regulering ifm. valuta og hyperinflation overstiger efter vores vurdering det underliggende potentiale. Ledelsen forventer en koncernomsætning
DIREKTION
op over 6,1 mia. kr., i overensstemmelse med de seneste udmeldinger.
Niels Henrik Jensen
EBITDA-marginen opjusteres til omkring 8,5% mod 8% i de senest udmedlinger. Santa Fes stigende aktivitetsniveau er drevet af købet af WridgWays
BESTYRELSE
Henning Kruse Petersen, Preben Sunke, Mats Lönnqvist, Conog Interdean, mens Plumrose har styret sig igennem et udfordrende marked
nie Astrup-Larsen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter
med faldende efterspørgsel ved brug af intensiv markedsføring og positioneHOVEDAKTIONÆRER
ring af nye produkter. I midlertidig skaber ny lovgivning i Venezuela yderligeEgne aktier 10,00%
re usikkerhed omkring koncernens værdier i landet. Valget i det sydamerikanske land i 2012 bidrager ligeledes til usikkerheden.
FONDSKODE 0010006329
RIC EAC.CO
DAA
CHEMOMETEC
DKK
STK
84
MARKETCAP (mio. DKK)
25
20
15
10
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
1 DAGSKURS
DATO
29.12.11 3520D.CHEM
KURSPOTENTIALE
P/E
2010/11 773,9
4 SIKKERHED
2011/12e 63,8
4
2012/13e 27,9
P/CE
PEG
2010/11
2010/11
11,3
2012/13e
2012/13e
7,0
EV/EBITDA
2010/11
10,0
2011/12e 10,1
2011/12e 0,1
2011/12e 9,0
2012/13e
6,2
ROE
2,5
YIELD
2011
4,80
0,00
N/M
K/I
BETA (3år)
1,59
0,1
0,52
10
8
7
6
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
525
350
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
2010
GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
0 AF
GRUPPENS P/E
23,36 GRUPPENS K/I
2006/07
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
22.310
AFSKRIVNINGER
728
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
1.431
FINANSIELLE POSTER
-294
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
NETTO RESULTAT
1.137
RESULTAT TIL ANALYSE
1.137
AKTIEKAPITAL
17.402
EGENKAPITAL
39.335
PASSIVER
51.481
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
4,07
SOLIDITETSGRAD
76,41
EPS
0,12
0,20
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
17.402.479 DKK Aktier
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2011
-15,00 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
-15,00 %
3 MDR
12 MDR
5,22 I FORHOLD TIL MARKEDET
-20,71 %
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12e
FORRETNINGSOMRÅDE
Chemometec, der blev dannet i foråret 1997, udvikler simple
celletællere, der skal erstatte store komplicerede analytiske
processer. Celletælling er en teknologi, der blandt andet benyttes indenfor kvalitetstestning af mælk, hvor et højt antal hvide
blodlegemer i mælken kan tyde på et betændt yver, og dermed
forringet mælkekvalitet og -produktion. Celletælling i mælk var
et af de første produkter, som Chemometec udviklede, og produktet produceres og sælges af en af selskabets samarbejdspartnere, hvor Chemometec modtager royalties fra salget. Selskabets nyeste skud på stammen er celletælleren NucleoCounter, der gennem flere test har vist sig at være fuldt på højde
med de store komplekse analytiske processer, som ellers benyttes til celletælling. NucleoCounter kan bruges med tre forskellige kassetter, som benyttes til maskinen: NucleoCassette(til tælling af pattedyrsceller og gær), SP1-Cassette(til tælling
af sædceller) og SCC-Cassette(til tælling af celler i mælk). Selskabet havde i 20010/11 33 medarbejdere fordelt i udvikling,
produktion, kvalitetssikring, salg og administration/ledelse.
-13,56 %
-13,56 %
7,22 %
2012/13e
32.052
32.608
37.231
43.000
28.483
2.365
6.392
7.278
8.000
1.347
2.060
-1.560
773
2.000
14.766
550
11
-544
-250
223
-1.988
2.138
121
440
1.759
1.310
13.230
108
4.598
-3.687
4.598
-3.687
108
1.310
13.230
17.402
17.402
17.402
17.402
17.402
56.312
52.625
52.710
51.714
65.164
62.716
60.779
56.055
0,00
0,00
0,00
0,00
8,51
-6,77
0,21
29,06
86,42
83,91
86,72
92,26
0,76
0,26
-0,21
0,01
0,08
0,84
0,40
0,16
0,42
0,48
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
December 2006:Nom. 1.200.000 kr. aktier til kurs 8,35 i for- Generalforsamling:
bindelse med børsnotering d. 17.12.06
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
50.000
9.000
4.000
1.000
3.000
3.000
17.402
0,17
0,69
30.06.11
13.10.11
21.09.11
25.02.11
Chemometec genererede i 1. kvartal en omsætningsvækst på 10,1 mio. kr.
svarende til 12,2% i forhold til samme periode året før. Væksten er bredt
funderet og således drevet af et øget salg af såvel instrumenter som af forbrugsartikler. Selskabet lancerede i slutning af 1. kvartal sin seneste satsning, celletælleren NucleoCounter NC-200, som tilbyder markedets hurtigste
og mest præcise celletæller. Ledelsen angiver, at EBIT er på niveau med
forventningerne. Ledelsen forventer fortsat at realisere en omsætning i niveauet 42-44 mio. kr., og et EBIT i intervallet 1-3 mio. kr. I 2010 var fokus
lagt på introduktionen af den nye celleanalysator, NuCleoCounter NC-3000,
således har ChemoMetec anvendt betydelige resurser i forsøget på at penetrere betydningsfulde markeder. ChemoMetec generede i 2010/11 en omsætning på 37,2 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 14,2% i forhold til
2009. Inden for analyseinstrumenter opnåede selskabet en vækst på 18%,
hvilket primært skyldes en fremgang i NC-3000, der som et resultat af den
DIREKTION
fokuserede salgsstrategi kunne melde om en vækst på 55%. Selskabets 2.
Martin Glensbjerg
forretningsområde, Forbrugsvarer, steg i perioden 19%. Omsætningen er
næsten ligeligt fordelt på de to forretningsområder, hvor den i Instrumenter
BESTYRELSE
Stig Løkke Pedersen, Preben Kønig, Martin Glensbjerg
udgjorde 16,3 mio. kr. mod 17,3 mio. kr. i Forbrugsvarer. Personaleomkostninger androg 17,6 mio. kr. Ledelsen kunne rapportere om et resultat af den
HOVEDAKTIONÆRER
primære drift på 0,8 mio. kr. mod et underskud året før på 1,6 mio. kr. Årets
ChemoMetec Holding A/S 31,00%, Synerco ApS 18,00%, Hook
resultat på 0,1 mio. kr. overføres til egenkapitalen, som ultimo regnskabsåret
Holding Company 10,21%, Claus Resen Steenstrup 6,00%,
Stig Løkke Pedersen 5,37%
udgjorde 52,7 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 87%.
FONDSKODE 0060055861
RIC CHEMM.CO
DAA
DK COMPANY
DKK
STK
15
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
25
19
13
7
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
0,03 DAGSKURS
Neg
DATO
2012e
N/M
2012e
2012e
N/M
0,2
2012e
0,1
2010
2010
Neg
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
Neg
2011e
ROE 1274,0
0,00
29.12.11 2520D.DKCO
3 SIKKERHED
2011e
0,2
P/CE
PEG
YIELD
2011
,43
K/I
0,1
4
0,2
0,1
BETA (3år)
12,73
1,65
1
0
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
1500
1000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
J
A
S
O
N
D
2011
GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD.
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
0 AF
22
GRUPPENS P/E
5,12 GRUPPENS K/I
1,48
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
AFSKRIVNINGER
1.647
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
FINANSIELLE POSTER
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
6.426
NETTO RESULTAT
17.781
RESULTAT TIL ANALYSE
17.781
AKTIEKAPITAL
36.000
EGENKAPITAL
219.105
PASSIVER
1.517.345
DIVIDENDE %
16,00
EGENKAP. FORRENTNING %
9,77
SOLIDITETSGRAD
14,44
EPS
0,57
1,50
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
1.199.900 DKK Aktier
J
AKTIENS AFKAST SENESTE
I FORHOLD TIL GRUPPEN
I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
FORRETNINGSOMRÅDE
DK Company er en dansk multibrand-koncern som designer,
markedsfører og distribuerer modetøj til alle aldersgrupper fra
nyfødte til den modne kvinde. Selskabets produkter sælges i 28
lande til forbrugerne via ca. 4.000 engros- og detailhandelskunder og gennem DK Companys egne detailhandelskoncepter
bestående af i alt 24 multibrand butikker. DK Company følger
en multibrand-strategi primært baseret på "value-for-money".
Gennem brandet Karen by Simonsen er DK Company dog også repræsenteret i high-end segmentet, hvor fokus i stedet er
"luxury-for-less". Selskabet blev børsnoteret i efteråret 2011
gennem overtagelse af den tomme børsskal efter det tidligere
Bonusbanken. DK Company beskæftiger på verdensplan cirka
820 medarbejdere, heraf 550 på produktionsenheder i Fjernøsten.
2008
2009
3 MDR
3 MDR
3 MDR
24,93 %
12 MDR
12 MDR
24,93 %
12 MDR
16,54 %
2010
2011e
-1.526
2.840
97.406
-1.136
5.140
17.437
-2.142
-219.651
2.939
-317.057
2.939
-2.142
17.437
35.500
35.500
35.500
36.000
7.211
10.150
8.008
228.003
7.823
10.382
8.127
1.856.337
0,00
0,00
0,00
12,00
-269,59
33,85
-23,59
7,80
64,69
97,77
98,54
12,28
0,48
-8,84
0,08
-0,06
1,22
-9,26
0,17
-0,12
SENESTE EMISSION
Oktober 2011Kapitalnedsættelse med nom. 34.300.100 kr.
ved nedsættelse af stk. størrelsen fra 1 kr. pr. aktie til 0,0338
kr. pr. aktie
820.000
-15.000
21.250
63.750
63.750
1.200
1,80
4,61
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
126,53 %
126,53 %
181,01 %
2012e
850.000
-15.000
26.250
78.750
78.750
1.200
2,22
5,60
31.12.10
30.03.10
30.03.10
01.09.11
DK Company blev børsnoteret ved at overtage den tomme børsskal efter
den konkursramte Bonusbanken, gennem en såkaldt omvendt virksomhedsovertagelse. Bonusbanken har i over et år har været i likvidation gennem
Holdingselskabet af 1958, men efter overtagelsen er selskabets vedtægter
ændret i forhold til de af DK Company vedtagne, herunder er formålet for
virksomheden ændret til fabrikation og handel inden for tekstilbranchen. Som
direktør for det nynoterede selskab er udpeget Jens Poulsen, mens Bo
Knudsen er bestyrelsesformand for selskabet. Der foreligger endnu ikke udførlige regnskaber eller resultatforventninger fra selskabet, men ledelsen
meddeler at årsregnskabet for 2010/10 viste en omsætning på 459 mio. kr.
og et overskud før skat på 36 mio. kr. For perioden fra 1/7 - 30/9 steg koncernens omsætning med 72% til 221 mio. kr., mens resultat før skat udviste
53 mio. kr., svarende til en stigning på 160% i forhold til perioden i 2010. For
den resterende del af 2011 ventes omsætningen øget yderligere med 140DIREKTION
150 mio. kr. Selskabet er nødsaget til at foretage en snarlig emission for at
Jens Poulsen
leve op til Fondsbørsens spredningsregler, da kun godt 1% af selskabets
aktier er i free flow i øjeblikket. De hidtidige ejere af DK Company sidder på
BESTYRELSE
Bo Boulund Knudsen, Dion Møberg Eriksen, Albert Kusk
knap 99% af aktierne. I det nuværende investeringsklima, kan det dog blive
vanskeligt at gennemføre en aktieemission, eller sælge mindst 25% af de
HOVEDAKTIONÆRER
nuværende aktier til nye ejere som Fondsbørsens regelsæt foreskriver. Hvis
DKC Holding 98,80%
det ikke lykkedes at efterkomme Fondsbørsens spredningsregler, vil aktien
atter blive annoteret. Der foreligger endnu ikke finanskalender.
FONDSKODE 0010302488
RIC DKC.CO
DAA
GYLDENDAL
DKK
STK
744
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
760
670
580
490
+60%
+30%
0%
-30%
400
2007
2008
2009
2010
20 DAGSKURS
18,9
DATO
2012e
5,4
5,1
0,1
2012e
2012e
4,6
2012e
4,2
2010
2010
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
5,6
2011e
7,1
ROE
4,91
K/I
15,0
29.12.11 2540D.GYLD
3 SIKKERHED
2011e
9,4
P/CE
PEG
YIELD
2011
407,00
3
8,3
0,1
BETA (3år)
1,46
0,20
470
450
430
410
+60%
RELATIVE390
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
7500
5000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: MEDIER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
0 AF
GRUPPENS P/E
7,33 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
772.910
AFSKRIVNINGER
20.425
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
92.113
FINANSIELLE POSTER
-2.645
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
25.943
NETTO RESULTAT
63.525
RESULTAT TIL ANALYSE
63.525
AKTIEKAPITAL
22.400
EGENKAPITAL
318.753
PASSIVER
624.899
DIVIDENDE %
80,00
EGENKAP. FORRENTNING %
21,85
SOLIDITETSGRAD
51,01
EPS
56,72
76,60
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
11.200.000 DKK A Aktier
11.200.000 DKK B Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,22 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Gyldendal er landets største og Fondsbørsens eneste forlagsvirksomhed. Hovedaktiviteten er at drive forslagsvirksomhed og
anden virksomhed, der er beslægtet hermed. I 2007 foretog
koncernen flere opkøb, blandt andet Chr. Erichsens Forlag,
KREA Medie og Atheneum International Boghandel. Koncernen
har 12 datterforlag, hvoraf der blandt andet kan nævnes Rosinante, Samlerens forlag, Forlaget Forum og Høst & Søns Forlag. Koncernen strækker sig over flere segmenter så som skønog faglitteratur, ordbøger, børn og unge, lydbøger m.m. Desuden er der tilknyttet flere bogklubber til forlaget inddelt efter fokusområde. I 2007 blev der etableret en ny enhed, Gyldendal
Foredrag, Kurser & Events, som er et slags bookingbureau,
hvor man kan booke op mod 80 forskellige foredragsholdere.
2007 blev ligeledes året hvor internetboghandlen for Gyldendal
blev en realitet, hvilket erhvervelsen af Atheneum International
Boghandel var et led i udviklingen af. Internetboghandlen forhandler alle markedets udgivelser, dvs. ca. 85.000 titler. I 2010
udgav Gyldendal 2.675 titler. Gennemsnitligt antal ansatte i
2010: 508
-1,93 %
12 MDR
12 MDR
-1,93 %
12 MDR
-8,52 %
2010
2011e
936.990
905.591
894.187
900.000
877.525
33.051
124.414
40.745
35.000
27.607
77.290
-36.883
45.981
70.000
89.933
3.166
4.212
-3.027
-5.000
1.290
21.666
2.250
20.473
16.250
24.684
48.750
66.087
24.086
56.742
-37.453
56.742
-37.453
24.086
48.750
66.087
22.400
22.400
22.400
22.400
22.400
376.625
306.863
311.911
450.670
743.752
671.120
649.251
811.242
100,00
100,00
100,00
450,00
13,72
-10,96
7,79
17,18
50,64
45,72
48,14
55,55
59,01
50,66
-33,44
21,51
43,53
91,25
88,06
75,63
57,70
74,59
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
1979: 2.800.000 kr. A-aktier og 2.800.000 kr. B-aktier som
fondsaktier i forholdet 3:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-3,20 %
-3,20 %
20,08 %
2012e
950.000
35.000
80.000
-7.000
18.250
54.750
54.750
22.400
48,88
80,13
31.12.10
14.04.11
01.03.11
29.08.11
Gyldendal fastholder efter årets første 3 kvartaler, hvor omsætning og indtjening har været som forventet, udmeldingerne for hele året om at nå en
omsætning på ca. 900 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 65 mio. kr. Dette
på trods af, at der mærkes en tilbageholdenhed i forbruget, som også har
påvirket bogmarkedet. Omsætningen i 1. halvår faldt 2,1% til 374 mio. kr., og
periodens resultat før skat var uændret negativt med 4,3 mio. kr. 2010 blev
præget af erkendelsen af, at KREA Media ikke har kunnet indpasses og derfor har måttet afhændes med et tab på 35 mio. kr., hvorefter årets samlede
resultat før skat udviste et overskud på 44,6 mio. kr. mod et underskud i
2009 på 35,2 mio. kr., som også var belastet af nedskrivninger på immaterialle aktiver. KREA har i de to år belastet med 130 mio. kr., og ses der bort
fra dette, anses resultatet i 2010 som tilfredsstillende. Omsætningen blev
realiseret med 894 mio. kr. mod 906 mio. kr. i 2009, hvilket var lidt højere
end de senest udmeldinger. Mens det private forbrugermarked udviklede sig
DIREKTION
positivt, var uddannelsesmarkedet negativt påvirket af kommunernes bespaStig Andersen,
Bjarne Ponikowski,
relser især på folkeskoleområdet. Reguleret for KREA udviste forlagsaktiviteTine Smedegaard Andersen,
terne en indtjeningsfremgang på 20 mio. kr. Distributionsaktiviteterne var
BESTYRELSE
Poul Erik Tøjner, formand, Merete Eldrup (næstformand), Bjørn påvirket af et moderniseringsprojekt i Nordisk Bog Distribution, men opnåede
Høi Jensen, Preben Mejer, Lene Tranberg, Anitta Aaen Sundalligevel indtjeningsmæssig fremgang som følge af vækst i kundeporteføljen.
by, Katrine Cohen, Marius Hansteen
HOVEDAKTIONÆRER
Likviditetsberedskabet er øget pga. optagelse af et prioritetslån på 63 mio.
Museums-Fonden af 7. December 1966 32,35% (60,79%), Chr.
kr. vedr. distributionsanlægget i NBD. Pengestrøme fra driften udgjorde 85
Augustinus Fabrikker 28,09% (15,77%), Egne aktier 9,70%
(8,90%), Bente & Lars Ole Kornum 5,98% (7,52%), Magistremio. kr. mod 64 mio. kr. året.
FONDSKODE 0010247600
RIC GYLD-B.CO
DAA
MONBERG & THORSEN
DKK
STK
636
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
430
360
290
220
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
20 DAGSKURS
12,7
DATO
2012e
3,1
N/M
2012e
2012e
3,5
2012e
2,3
2010
2010
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
2,8
2011e
3,8
ROE
3,38
K/I
1,4
29.12.11 2010C.MONB
3 SIKKERHED
2011e
28,3
P/CE
PEG
YIELD
2011
177,54
4,5
3
7,0
0,0
BETA (3år)
0,41
0,56
340
300
260
220
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
37500
25000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
0 AF
GRUPPENS P/E
17,35 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
6.757.900
AFSKRIVNINGER
162.800
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
147.500
FINANSIELLE POSTER
-14.900
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
-14.500
NETTO RESULTAT
186.600
RESULTAT TIL ANALYSE
186.600
AKTIEKAPITAL
71.700
EGENKAPITAL
1.503.700
PASSIVER
4.065.700
DIVIDENDE %
180,00
EGENKAP. FORRENTNING %
13,05
SOLIDITETSGRAD
36,99
EPS
52,05
90,40
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
15.360.000 DKK A Aktier
56.340.000 DKK B Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,39 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Monberg & Thorsen er moderselskab og opererer som holdingselskab for Dyrup og det 46% ejede MT Højgaard. Aktiviteterne
er således primært koncentreret omkring entreprenørforretninger og farve- og lakindustri. De oprindelige entreprenør- og ingeniøraktiviteter er fusioneret med Højgaard & Schultz til MT
Højgaard, som i dag er en bygge- og anlægsvirksomhed med
forretningsområderne Anlæg, Byggeri, Forsyning samt de internationale aktiviteter. MT Højgaard har 5.872 ansatte og står
for en samlet omsætning på ca. 9,1 mia. kr. (2009) med aktiviteter i mere end 10 lande. Monberg & Thorsen ejer 46% af MT
Højgaard, mens den resterende ejerandel besiddes af Højgaard Holding. Dyrup producerer og markedsfører et bredt udvalg af produkter inden for maling og træbeskyttelse. Produkterne afsættes primært gennem Gør-det-selv-markedet, det
professionelle marked samt det industrielle marked. En væsentlig del af koncernens omsætning (25% i 2009) skabes af
Dyrup og de strategiske varemærker BONDEX, DYRUP, GORI
og XYLOPHENE. Dyrup-koncernens største marked er Europa,
hvor træbeskyttelsesaktiviteterne har en førende position inden
for udvalgte segmenter. Antal ansatte i MT koncernen (2009):
3.561.
DIREKTION
Jørgen Nicolajsen
-37,26 %
12 MDR
12 MDR
-37,26 %
12 MDR
-41,48 %
2010
2011e
-39,48 %
-39,48 %
-24,93 %
2012e
6.763.000
5.574.000
5.259.000
4.400.000
4.800.000
7.084.700
112.600
112.100
113.700
117.500
115.000
125.000
72.800
118.400
76.200
32.500
115.000
137.800
9.800
7.400
-2.900
-2.500
7.500
3.600
26.200
22.500
23.100
7.500
32.000
42.600
22.500
90.500
98.800
50.200
56.400
103.400
56.400
103.400
50.200
22.500
90.500
98.800
71.700
71.700
71.700
71.700
71.700
71.700
1.468.200
1.567.900
1.594.400
1.464.400
3.963.000
4.076.300
3.805.100
4.049.600
0,00
30,00
30,00
59,97
3,85
6,81
3,17
6,66
37,05
38,46
41,90
36,16
27,56
15,73
28,84
14,00
6,28
25,24
57,80
43,96
61,03
47,28
40,98
57,32
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.10
27.04.11
April 2002: Nedskrivning med nom. 5.900.000 kr. ved annulle-Generalforsamling:
ring af egne aktier
Regnskabsmeddelelse:
24.03.11
30.08.11
Halvårsmeddelelse:
Salget af Durup A/S til amerikanske PPG Industries, Inc. faldt endeligt på
plads i oktober måned med overtagelse den 5.januar 2012. Som konsekvens
af verifikations due diligence procedure er det blevet besluttet at justere
købsprisen til ca. 850 mio. kr. (115 mio. EUR) på nettogældfri basis, hvilket
er 150 mio. kr. mindre end antaget i maj. Det er fortsat bestyrelsens hensigt
at kanalisere hovedparten af provenuet fra salget af Dyrup tilbage til aktionærerne. Fremadrettet er den væsentligste aktivitet derfor ejerskabet af MT
Højgaard. De fortsættende aktiviteter har i årets første 9 måneder været
præget af den generelle markedsafmatning i byggesektoren, samt betydelige
nedjusteringer på enkelte projekter. Justeret for frasalget af Dyrup steg omsætningen af de fortsættende aktiviteter i årets første 9 måneder med 10% til
3.051 mio. kr., men grundet øget prispres i branchen og nedskrivninger på
projekter faldt resultat af primær drift, EBIT, fra 17 mio. kr. til -46 mio. kr. Indregnes resultatet for Dyrup, blev periodens nettoresultat -19 mio. kr. mod
+86 mio. kr. i sammenligningsperioden sidste år. Forventningerne til årets
samlede resultat lyder uændret på en omsætning på ca. 4,4 mia. kr. samt et
underskud i resultat før skat med en resultatgrad i niveauet 0 til -1% af de
BESTYRELSE
Anders Colding Friis, Torben Ballegaard Sørensen, Lars Goldfortsættende aktiviteter, og et nettoresultat på ca. -300 mio. kr., når resultatschmidt, Poul Lind, Michael Nielsen, Christine Thorsen, Henrieffekten fra Dyrup og konsekvenserne af salget af Dyrup indregnes. Til
ette Holmgreen Thorsen, Pia Pilmark, Jannie Jensen
HOVEDAKTIONÆRER
sammenligning blev den tilsvarende omsætning i hele året 2010 3.819 mio.
Ejnar og Meta Thorsens Fond 33,97% (77,40%), ATP 14,10%
(4,80%), Chr. Augustinus Fabrikker 10,10% (3,50%), LD 8,06% kr., resultat af primær drift blev realiseret med 34 mio. kr. og årets nettoresul(2,75%)
tat i 2010 blev 50 mio. kr.
FONDSKODE 0010224310
RIC MT-B.CO
DAA
UIE
STK
USD
MARKETCAP (mio. DKK)
3.581
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
640
530
420
310
+60%
+30%
0%
-30%
2007
2008
2009
2010
10 DAGSKURS
10,5
DATO
2012e
12,5
12,1
1,6
2012e
2012e
Neg
2012e
Neg
2010
2010
10,5
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
Neg
2011e
ROE
0,75
K/I
12,6
29.12.11 3020C.UNIE
2 SIKKERHED
2011e
12,5
P/CE
PEG
YIELD
2011
696,22
3
12,1
3,5
BETA (3år)
1,82
0,58
670
600
530
460
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
37500
25000
UGE OMS.
D
2009
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
J
A
S
O
N
D
2011
GRUPPE: FØDE-, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
0 AF
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
GRUPPENS P/E
12,61 GRUPPENS K/I
1,01 I FORHOLD TIL MARKEDET
2006
REGNSKABSTAL (1000 USD)
NETTOOMSÆTNING
AFSKRIVNINGER
16
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-2.597
FINANSIELLE POSTER
1.663
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
-1.554
NETTO RESULTAT
21.904
RESULTAT TIL ANALYSE
21.904
AKTIEKAPITAL
51.433
EGENKAPITAL
268.856
PASSIVER
269.949
DIVIDENDE %
7,00
EGENKAP. FORRENTNING %
8,74
SOLIDITETSGRAD
99,60
EPS
4,26
4,19
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
51.433.170 USD Aktier
J
2007
FORRETNINGSOMRÅDE
United International Enterprise (UIE) blev stiftet i 1982, da den
Malaysiske stat overtog 70% af aktierne i United Plantations
Berhad (UP, se denne), som et alternativ for de aktionærer,
som måtte afhænde UP-aktier. Selskabet er registreret og har
hovedkontor i Nassau, Bahamaøern. UIE blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i 1984. UIE investerer i selskaber i
den agroindustrielle sektor, til langsigtet og aktivt engagement.
Selskaberne der investeres i fremstiller maskiner og bygninger
o.l. hjælpemidler til landbruget. UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af resultaterne fra de associerede selskaber
UP og AAK. Disse to investeringsobjekter er stærkt afhængige
af priserne på palmeolie og vegetabilske olie, samt den globale
efterspørgsel på fødevarer. Disse to selskaber har hhv. 6950
ansatte i UP og 2100 ansatte AAK. Selskabet er centralt placeret i Plantagegruppen, som kontrolleres af The Bek-Nielsen
Fund. UIE ejer direkte 45,3% af United International Holdings
Limited, 46,1% af United Plantations Berhad(UP), 41,5% af
BNS Holding AB, 34,9% Durisol UK.
2008
2009
3 MDR
3 MDR
3 MDR
14,57 %
12 MDR
12 MDR
14,57 %
12 MDR
6,87 %
2010
2011e
2.949
2
-6.037
-2.535
-1.888
-2.500
-2.962
-305
1.516
255
5.000
916
-2.010
1.063
132
18.125
-2.297
54.375
30.959
50.516
35.356
52.358
35.356
52.358
50.516
54.375
30.959
51.433
51.433
51.433
51.433
51.433
315.273
374.932
430.332
312.645
316.188
375.482
430.897
314.443
7,00
35,00
17,00
7,00
11,26
15,17
12,55
10,65
99,71
99,85
99,87
99,43
6,02
6,87
10,18
9,82
10,57
6,02
7,45
10,18
9,82
10,57
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Juni 1997: 4.000.000 USD nye aktier som fondsaktier (10:1) Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
17,87 %
17,87 %
46,22 %
2012e
-3.000
5.500
18.750
56.250
56.250
51.433
10,94
10,94
31.12.10
14.06.11
14.03.11
30.08.11
UIE har samlet opnået en fremgang i koncernresultatet på 52% til USD
47,9m, idet bidraget fra de associerede selskaber United Plantations og
AarhusKarlshamn samlet steg fra USD 33,1m til 56,1m begunstiget af valutakursudviklingen. Det er især de højere priser på vegetabilske olier, men
også en stigende produktion, som bidrager og understøtter forventningerne
til en forbedret indtjening for hele året. UIE leverede for hele 2010 et samlet
nettoresultat på USD 50,5m, hvilket er 4% lavere end året før, hvor resultatet
på USD 52,4m var selskabets hidtil højeste. Resultatandelene fra de associerede UP og AAK faldt samlet ligeledes med 4% til USD 52,3m, hvilket tilskrives lavere indtægter fra AAK, som kun delvist blev opvejet en stigning i
bidraget fra UP, trods den biologisk betingede lavere produktion pga. eftervirkningerne af den lange tørkeperiode i 2009, der forværrede effekten af
palmernes naturlige hvileperiode oven på et par års usædvanligt højt produktionsniveau. Produktionen af palmeolie faldt med 14,8% og af palmekerDIREKTION
ne med 18,5%, men priserne steg hhv 7,4% og 48,6%. Nettoresultatet faldt
Ulrik Juul Østergaard
beskedent fra MYR 280,9m til 264,7m. Den globale vejrsituation har reduceret landbrugsproduktionen betydeligt i 2. halvår 2010, hvilket har skabt svæBESTYRELSE
Carl Bek Nielsen, M. Bek-Nielsen, J.A. Goodwin, P. Grut, John re forsyningsforhold for såvel soya som for palmeolie og har været årsag til
Madsen, Brian Bech Nielsen, Kjeld Ranum
betydelige prisstigninger. Genplantningsprogrammet vil betyde, at produktioHOVEDAKTIONÆRER
nen i Malaysia vil være påvirket i 2011, men dette vil delvist kompenseres
United International Holding 22,35%, The Bek-Nielsen Settleved tidligere genplantninger i Indonesien. AAK's resultat justeret for enment 20,10%, Egne aktier 6,14%, Skagen Fondene 5,92%
gangsposter, IAS 39, skat mv. steg i 2010 med 40% til SEK 579m
FONDSKODE BS9951331318
RIC UIE.CO
DAA
FLÜGGER
DKK
STK
936
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010/11
540
470
400
330
260
+60%
+30%
0%
-30%
2008
2009
2010
2011
20 DAGSKURS
2010/11
2010/11
N/M
EV/EBITDA
2010/11
6,1
ROE
3,1
3,85
DATO
02.01.12 1510C.FLUG
3 SIKKERHED
2011/12e 37,3
14,7
P/CE
PEG
YIELD
2012
311,98
2012/13e
2011/12e 11,5
2011/12e N/M
2011/12e 8,0
7,7
K/I
2012/13e
2012/13e
5,9
2012/13e
4,7
BETA (3år)
1,36
3
9,1
0,0
0,45
440
400
360
+60%
RELATIVE320
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
7500
5000
UGE OMS.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
2010
GRUPPE: MATERIALER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
3 AF
GRUPPENS P/E
36,35 GRUPPENS K/I
2006/07
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
1.448.767
AFSKRIVNINGER
44.312
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
133.448
FINANSIELLE POSTER
28.675
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
48.271
NETTO RESULTAT
113.852
RESULTAT TIL ANALYSE
113.852
AKTIEKAPITAL
60.000
EGENKAPITAL
734.485
PASSIVER
1.022.856
DIVIDENDE %
75,00
EGENKAP. FORRENTNING %
16,31
SOLIDITETSGRAD
71,81
EPS
37,68
54,53
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
11.812.500 DKK A Aktier
48.187.500 DKK B Aktier
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
2011
1,29 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
-9,88 %
3 MDR
12 MDR
5,39 I FORHOLD TIL MARKEDET
-9,13 %
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12e
FORRETNINGSOMRÅDE
Flügger producerer og markedsfører et komplet sortiment i
bygningsmaling, træbeskyttelse, vægbeklædning, maleværktøj,
rengøringsartikler og andet tilbehør til professionelle malere og
til private. Flügger blev etableret i 1890 som filial af en stor tysk
koncern, men blev i 1948 selvstændig, og blev børsnoteret i
1983. Der er etableret en fælles skandinavisk platform med
samme koncept og med 445 Flügger farvebutikker, hvoraf 178
tilhører koncernen. DAY-system divisionerne har ligeledes
etableret et fælles nordisk sortiment inden for malevarer, tapeter, male- og tapetserværktøj, rengøringsmidler, sandpapir mv.
For mere end et årti tilbage tilkøbtes aktiviteterne fra HP Färg &
Kemi, som var Sveriges 3. største farve- og lakvirksomhed, og
en væsentlig del af produktionen er flyttet til Gøteborg, mens
administrationen er samlet i Rødovre. Af nettoomsætningen i
2009/10 fandt 46% sted i Danmark og Island, 36% i Sverige,
12% i Norge samt 6% i andre lande. Koncernen beskæftigede i
2009/10 1.444 medarbejdere.
D
J
2012
-24,96 %
2,00 %
-8,80 %
2012/13e
1.504.164
1.446.624
1.590.980
1.725.000
1.855.000
1.554.922
51.030
49.236
53.675
56.000
57.000
48.050
56.078
106.114
85.424
50.000
125.000
140.199
-5.005
27.599
5.216
-15.000
20.000
-13.701
23.408
39.524
27.109
9.900
42.500
29.878
25.100
102.500
96.620
63.531
27.665
94.189
27.665
94.189
63.531
25.100
102.500
96.620
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
689.928
760.201
798.417
773.297
1.019.782
1.074.698
1.151.732
1.122.956
30,00
60,00
75,00
75,00
3,78
12,99
8,15
12,82
67,65
70,74
69,32
68,86
32,21
9,22
31,40
21,18
8,37
34,17
45,34
30,92
49,00
40,38
28,34
53,17
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
30.04.11
22.08.11
November 1994: 3.937.500 kr. A-aktier og 21.937.500 kr. B- Generalforsamling:
aktier som fondsaktier i forholdet 2:1.
Regnskabsmeddelelse:
23.06.11
15.12.11
Halvårsmeddelelse:
Trods fortsat ganske god salgsfremgang presses Flügger af en vis tilbageholdenhed hos både private og professionelle, og indtjeningen presses desuden af stigende råvarepriser samt omkostninger til distribution. Omsætningen steg således i 2. kvartal med 11% til 467 mio. kr. og samlet for 1. halvår
med 10% til 975 mio. kr., idet tilkøb af konkurrerende butikker i Norge betød
en vækst i 2. kavartal her på hele 39%, ligesom salget uden for Norden øgedes med 36%. Imidlertid blev resultatet af primær drift, EBIT, mere end halveret i 2. kvartal fra 46,2 til 22,1 mio. kr., og resultatet efter skat faldt drastisk
fra 36,2 til 9,5 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2010/11. EBIT er
i 1. halvår faldet fra 117,1 mio. kr. til 88,2 mio. kr., og ledelsen forventer nu
for hele året kun et EBIT på ca. 50 mio. kr. mod tidligere ventet 100 mio. kr.,
mens omsætningen fortsat ventes at stige 6-10% afhængigt af valutakurserne. Flügger løftede i 2010/11 omsætningen med 10% til 1.591 mio. kr., hvilket var sammensat af en flad udvikling på det hjemmemarkedet, mens vækDIREKTION
sten var pæn i Sverige og Norge, tilmed hjulpet af udviklingen i valutakursen
Søren P. Olesen,
Ulf Schnack (koncerndirektør)
på SEK. Væksten i Polen var på 32% og i Kina på 58%. Indtjeningen fulgte
ikke med, bl.a. pga. valutaeffekten af produktionsomkostningerne i Sverige,
BESTYRELSE
Stine Bosse, Morten Boysen, Peter Aru,, Anja Schnack Jørmen også fordi det blev besluttet at udnytte markedsforholdene til en offengensen, Peter Mormark-Guldager (mv),, Tommy V. Aamand
siv satsning på at vinde markedsandele. Alligevel må udviklingen betegnes
(mv)
HOVEDAKTIONÆRER
som skuffende. Selv om finansnetto var begunstiget af en positiv udvikling
Ulf Schnack 43,90% (80,70%), Lisel Hamilton Jacobsen
på beholdningen af porteføljeaktier, faldt resultatet efter skat med 32,6% til
16,70% (6,10%), CASA A/S 10,00% (3,60%)
63,5 mio. kr.
FONDSKODE 0010218189
RIC FLUG-B.CO
DAA
BRDR. A & O JOHANSEN
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
STK
442
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
2300
1900
1500
1100
700
+60%
+30%
0%
-30%
2008
2009
2010
2011
100 DAGSKURS
71,8
DATO
2012e
4,2
4,0
0,0
2012e
2012e
7,8
2012e
7,3
2010
2010
9,0
0,6
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
17,2
2011e
ROE
0,00
K/I
11,1
02.01.12 2010D.JOHA
3 SIKKERHED
2011e
6,7
P/CE
PEG
YIELD
2012
774,99
4
6,3
1,0
BETA (3år)
0,76
0,57
730
660
590
520
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
2250
1500
UGE OMS.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
17,68 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
2.702.737
AFSKRIVNINGER
43.434
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
138.694
FINANSIELLE POSTER
-8.630
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
34.026
NETTO RESULTAT
96.038
RESULTAT TIL ANALYSE
96.038
AKTIEKAPITAL
57.000
EGENKAPITAL
583.952
PASSIVER
1.395.468
DIVIDENDE %
46,00
EGENKAP. FORRENTNING %
17,59
SOLIDITETSGRAD
41,85
EPS
168,49
246,85
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
51.360.000 DKK Præference
5.640.000 DKK Stamaktier
J
J
A
S
O
N
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,41 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og blev i
1963 børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Selskabet har
hovedsæde i Albertslund og har flere datterselskaber i både
Danmark, Sverige og Estland. Desuden har AO en filial i Sverige. AO er en handelsvirksomhed, der tilbyder et sortiment af
tekniske installationsmaterialer, der henvender sig til det professionelle marked samt gør det selv markedet. Lagersortimentet består af ca. 60.000 varianter. Kunderne på det professionelle marked er relativt fragmenteret og opdeles i følgende 2
segmenter: Nybyggeri og ReMoVe (Reparation, Modernisering
og Vedligeholdelse). Gør-det-selv markedet er kendetegnet ved
få men store kunder. Koncernen har over 18.000 kunder. Det
professionelle marked omfatter VVS- EL- og VA- (vand og afløb) produkter samt værktøj. Gør det selv-markedet betjenes
gennem AOs afdeling SEKO EL & VVS og omfatter el- og vvsprodukter. AO opererer i et marked med få, store udbydere og
er aktiv i Danmark, Sverige samt Estland. Dog bliver mere end
90 procent af koncernens omsætning genereret i Danmark. I
2010 var der gennemsnitligt beskæftiget 677 medarbejdere.
22,25 %
12 MDR
12 MDR
10,90 %
12 MDR
9,66 %
2010
2011e
D
J
2012
50,19 %
60,86 %
82,53 %
2012e
2.724.010
1.991.112
2.130.891
2.150.000
2.200.000
2.904.569
49.421
41.033
38.698
40.000
40.000
47.934
15.829
24.049
25.009
100.000
110.000
80.755
-31.690
-20.192
-17.824
-12.000
-15.000
-21.083
-1.213
1.119
1.036
22.000
25.000
13.188
66.000
70.000
46.484
6.149
-14.648
2.738
-14.648
2.738
6.149
66.000
70.000
46.484
57.000
57.000
57.000
57.000
57.000
57.000
580.829
580.847
596.920
603.817
1.630.072
1.406.761
1.424.622
1.558.104
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,47
0,47
1,04
7,83
35,63
41,29
41,90
38,75
81,55
-25,70
4,80
10,79
115,79
122,81
174,33
47,96
83,20
86,45
185,96
192,98
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.10
25.03.11
April 1997: 2.680.000 kr. stam-aktier og 25.680.000 kr. præfe- Generalforsamling:
rence-aktier som fondsaktier i forholdet 1:1.
Regnskabsmeddelelse:
03.03.11
29.08.11
Halvårsmeddelelse:
Den positive udvikling er fortsat i 3. kvartal, og ledelsen har igen opjusteret
forventningerne til årets resultat, som det ligeledes var tilfældet efter i halvårsmeddelelsen. For hele 2011 venter ledelsen nu et resultat før skat på 90
mio. kr., hvilket er en opjustering på 40 mio. kr. i forhold til den tidligere udmelding. Baggrunden for den forbedrede indtjening er et resultat af den restruktureringsstrategi, der blev igangsat i slutningen af 2010, samt selskabets investering i nyt miniload- og sorteringsanlæg i Albertslund. Omsætningen i årets første 9 måneder steg 13% til 1.741 mio. kr., og grundet lavere
faste omkostninger, specielt personaleomkostninger, steg periodens EBIT
fra 10 mio. kr. til 77 mio. kr. De finansielle omkostninger er ligeledes nedbragt så periodens samlede resultat før skat blev 66 mio. kr. mod -4 mio. kr. i
sammenligningsperioden. Den stigende omsætning skyldes vækst på alle
områder, undtaget leverancer til GDS-markedet, hvor der er foretaget en
bevidst strategisk selektering. Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 3.
DIREKTION
kvartal 638 mio. kr. mod 585 mio. kr. på samme tidspunkt i 2010, mens de
Niels A. Johansen,
Morten Chrone,
samlede forpligtelser er nedbragt fra 909 mio. kr. til 766 mio. kr. Pengestrøm
Henrik Krabbe
fra driften er klart forbedret i årets første 9 måneder og udgør 211 mio. kr.
BESTYRELSE
Henning Dyremose, Michael Kjær, Preben Damgaard Nielsen,
mod -62 mio. kr. i sammenligningsperioden. Foruden det forbedrede resultat
Niels Johansen, Erik Holm, 3 mv. rep.
af primær drift bidrager en forbedring af varebeholdninger og leverandørHOVEDAKTIONÆRER
gælden til det samlede resultat. Selskabets beholdning af egne aktier udgør
Evoleska Holding AG, Schweiz 10,23% (52,36%), Sanistål
pr. 1. oktober 2011 23.270 stk., mens Sanistål fortsat er hovedaktionær med
39,12% (20,69%), J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S 12,52%
(6,62%), Egne aktier 1,90% (1,00%)
en ejerdanel på 40%.
FONDSKODE 0010231018
RIC AOJ-P.CO
DAA
SANISTÅL
DKK
STK
529
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
640
520
400
280
160
+60%
+30%
0%
-30%
2008
2009
2010
2011
1 DAGSKURS
Neg
DATO
2012e
3,9
N/M
2012e
2012e
15,3
2012e
10,7
2010
2010
N/M
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
20,8
2011e
3,6
ROE
0,00
K/I
11,8
02.01.12 2010D.SANI
3 SIKKERHED
2011e
21,2
P/CE
PEG
YIELD
2012
44,38
3,6
4
7,1
0,0
BETA (3år)
17,08
0,56
78
67
56
45
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
7500
5000
UGE OMS.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
17,68 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
4.819.619
AFSKRIVNINGER
61.952
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
222.830
FINANSIELLE POSTER
-8.216
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
56.039
NETTO RESULTAT
158.575
RESULTAT TIL ANALYSE
158.575
AKTIEKAPITAL
192.378
EGENKAPITAL
978.318
PASSIVER
2.188.457
DIVIDENDE %
20,00
EGENKAP. FORRENTNING %
17,42
SOLIDITETSGRAD
44,70
EPS
85,06
113,01
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
11.923.784 DKK B Aktier
J
J
A
S
O
N
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,41 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
Sanistål er en service- & handelsvirksomhed, der leverer materialer og løsninger til byggeri, industri og servicevirksomheder.
Der dækkes et varesortiment på 105.000 varenumre. Selskabet
er opdelt i divisionerne Byggeri og Industri. Byggeri divisionen
indeholder koncernens aktiviteter rettet mod byggeriet (VVS)
samt Carl F, mens Industri-divisionen indeholder koncernens
stålaktiviteter. I 2006 opstartedes forretningsområdet Elteknik,
men er efterfølgende droslet ned. Sanistål har op gennem
90'erne gennemført en lang række akkvisitioner med bl.a. Jysk
Rør & Stål, Hofman Stål og Max Schön GmbH, Serman &
Tipsmark A/S og senest Brdr. Vestergaard A/S. Varerne styres
og leveres via et online edb-system. Sanistål dækker således i
dag hele Danmark og er opdelt geografisk på 5 regioner: Nord,
Vest, Midt, Syd og Øst samt datterselskaberne i Danmark,
Tyskland, Polen og i de baltiske lande. Antal medarbejdere i
2010: 1.547.
3,45 %
12 MDR
12 MDR
-6,15 %
12 MDR
-7,19 %
2010
2011e
D
J
2012
-22,04 %
-16,50 %
-5,25 %
2012e
6.762.594
3.896.232
3.821.561
4.090.000
4.200.000
6.333.334
188.122
145.118
74.866
65.000
60.000
66.119
-257.813
-223.536
35.602
85.000
155.000
110.687
-117.544
-89.722
-82.605
-55.000
-60.000
-69.628
-84.104
-78.045
-44.852
-73.619
7.571
5.000
20.000
13.224
25.000
75.000
32.998
-130.213
-551.513
-322.672
-551.513
-238.568
-52.168
25.000
75.000
32.998
192.378
192.378
192.378
192.378
192.378
192.378
378.643
45.470
-74.935
966.886
3.902.679
2.980.719
2.713.850
4.100.351
0,00
0,00
0,00
5,00
-81,98
-112,50
354,10
3,39
9,70
1,53
-2,76
23,58
17,70
-295,80
-127,95
-27,98
2,10
6,29
75,37
-230,26
-50,12
12,17
12,40
11,32
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.10
16.04.11
Juni 2011:10.000.000 nye aktier. Tegningskurs 55 kr. pr. aktie. Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
24.03.11
25.08.11
Halvårsmeddelelse:
Genoprettelsesplanen fortsætter efter sommerens aktieemission og Sanistål
har i 1.-3. kvartal formået både at øge omsætningen og reducere omkostningsniveauet. Dette har selvsagt forbedret indtjeningen, og viser at selskabet igen er på rette kurs. Nettoomsætningen i årets første 9 måneder steg
med 14 pct. til 3.194 mio. kr., men på trods af det høje aktivitetsniveau er
omkostningerne i perioden reduceret med 1,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det forbedrede omkostningsniveau er en konsekvens af lavere
administrationsomkostninger og begrænsede tab og nedskrivninger på tilgodehavender, hvilket viser at turnaround processen virker efter hensigten.
Periodens resultat af primær drift blev 78 mio. kr., hvilket er en klar forbedring fra de 7 mio. kr., som blev resultatet i perioden sidste år. Ligeledes er de
finansielle omkostninger nedbragt fra 80 mio. kr. til 56 mio. kr., så periodens
resultat af fortsættende aktiviteter før skat blev 49 mio. kr. mod -56 mio. kr.
sidste år. Specielt stålforretningen har med en omsætningsvækst på 28 pct.
DIREKTION
bidraget til den forbedrede indtjening. Efter udsendelsen af kvartalsregnskaChristian B. Lund,
Flemming Glamann
bet har ledelsen opjusteret forventningerne som følge af en opjustering i det
associerede selskab Brødrene A&O Johansen. For hele året ventes nu et
BESTYRELSE
Ole S. Andersen, Jens J. MadsenSteen Gede, , Peter Vagn
årsresultat efter skat på mellem 28 og 58 mio. kr., svarende til en opjustering
Jensen, Walther Paulsen, , 3 medarbejdervalgte repræsentanpå 12 mio. kr. i forhold til tidligere udmeldinger. Koncernens egenkapital er
ter
HOVEDAKTIONÆRER
efterrestruktureringen 509 mio. kr., hvor den på samme tidspunkt i 2010 var
Danske Bank 43,63%, Nordea Bank 16,09%, Jyske Bank
negativ med 62 mio. kr. Forpligtelserne er nedbragt fra 2.789 mio. kr. til
12,47%, SAST (Peter Vagn-Jensen) 6,31%
2.394 mio. kr.
FONDSKODE 0010245661
RIC SANI-B.CO
DAA
VESTJYSK BANK
DKK
STK
240
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
270
220
170
120
70
+60%
+30%
0%
-30%
2008
2009
2010
2011
10 DAGSKURS
40,1
DATO
2012e
0,4
0,3
0,0
2012e
2012e
62,1
2012e
63,1
2010
2010
N/M
2011e
2011e
COST RATIO
2010
63,9
2011e
0,6
ROE
0,00
K/I
9,5
02.01.12 4010C.VEST
4 SIKKERHED
2011e
1,2
P/CE
PEG
YIELD
2012
19,17
4
1,0
0,0
BETA (3år)
0,11
0,98
83
67
51
35
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
15000
10000
UGE OMS.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
17 AF
GRUPPENS P/E
37,78 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
555.582
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
646.615
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
326.020
DEBITORTAB NETTO
10.704
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
71.446
NETTO RESULTAT
238.956
RESULTAT TIL ANALYSE
238.956
AKTIEKAPITAL
88.000
EGENKAPITAL
1.656.070
PASSIVER
14.304.361
DIVIDENDE %
50,00
EGENKAP. FORRENTNING %
15,62
SOLIDITETSGRAD
11,58
EPS
26,87
62,92
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
125.000.000 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,37 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
-41,48 %
12 MDR
12 MDR
-39,07 %
12 MDR
-47,50 %
2010
2011e
D
J
2012
-72,44 %
-62,36 %
-66,51 %
2012e
720.185
1.021.297
1.053.138
1.075.000
1.100.000
616.210
917.162
1.227.784
1.110.561
1.102.000
1.135.000
641.865
486.402
773.621
692.811
675.000
700.000
365.268
176.031
536.690
408.219
150.000
100.000
-14.727
-3.672
-17.594
3.553
70.000
84.000
69.025
207.000
251.000
222.299
5.978
258.401
-65.155
258.401
-65.155
5.978
207.000
251.000
222.299
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
86.000
2.200.221
2.129.853
2.171.026
1.714.041
32.215.933
32.812.522
33.576.619
18.513.230
0,00
0,00
0,00
50,00
13,20
-3,01
0,28
13,19
6,83
6,49
6,47
9,26
25,57
29,94
-5,21
0,48
16,56
20,08
57,38
79,84
31,12
33,90
50,72
54,88
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.10
16.03.11
Februar 2003:Nom. 39.970.000 i forbindelse med fusion mel- Generalforsamling:
lem Nordvestbank og vestbank
Regnskabsmeddelelse:
22.02.11
11.08.11
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Vestjysk Bank er resultatet af fusionen mellem banken af samme navn og Nordvestbank. Nordvestbank er den egentlige fortsættende bank og hovedsædet ligger i Lemvig, men navnet
Vestjysk Bank videreføres. Banken har 24 filialer i Jylland og på
Fyn. Banken har desuden en fjernkundeafdeling, der har hele
Danmark som område og i 2003 er en boligbutik åbnet i Lemvig. Som led i bankens strategiplan 2007 - 2009, er den sidst
åbnede afdeling i Kolding. I 2008 overtog banken Bonusbanken
og fusionerede med Ringkjøbing Bank. Bankens balance som
ultimo 2010 udgjorde 33,6 mia. kr. fordelte sig således på hovedposter:
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & Tilgodeh.
(5%)
Bankgæld
(12%)
Udlån
(70%)
Indlån
(46%)
Andre aktiver
(9%)
Andre passiver
(29%)
Fondsbeholdning
(16%)
Ansvarlig kapital (13%)
Banken havde i gennemsnit 642 ansatte i 2010.
Der er i 4. kvartal konstateret et behov for yderligere nedskrivninger i niveauet 550 mio. kr., hvoraf godt 384 mio. kr. vedrører landbruget. Forventningerne til årets samlede nedskrivninger er således hævet til 950 mio. kr. i
2011, og tilsvarende er de samlede resultatforventninger reduceret med 550
mio. kr., mens basisresultatet fortsat ventes i niveauet på minimum 500 mio.
kr. Landbruget har altid spillet en stor rolle for bankens kerneforretning, og
landbrugets krise rammer således bundlinjen hårdt. Vestjysk Bank har i årets
første 9 måneder øget netto rente- og gebyrindtægterne med 3% til 800 mio.
kr. Kursreguleringerne er negative med knap 30 mio. kr., hvor de i perioden
sidste år var positive med 38 mio. kr. Til gengæld er driftsomkostningerne
faldet og periodens resultat før skat blev 29 mio. kr., en klar forbedring fra
underskuddet i samme periode 2010 på 51 mio. kr. Solvensprocenten er forbedret til 14,3% mod 13,9% i sammenligningsperioden sidste år. Udviklingen
i 2010 ændrede på det negative billede, der var fremtrædende i 2009, og
DIREKTION
resultat før skat er blevet forbedret fra -59 mio. kr. sidste år til +10 mio. kr. i
Frank Kristensen
år. Basisindtjeningen faldt fra 1,2 mia. kr. til 1,1 mia. kr., mens nedskrivninger har bidraget positivt til årets resultat. Kursreguleringerne er faldet og udBESTYRELSE
Anders Kristian Bech, Poul Hjulmand, Peter Mortensen,, Kirgør samlet 56 mio. kr. mod 141 mio. kr. i 2009. Det samlede resultat ender
sten L.-Karlshøj, Carl Olav Birk Jensen, 2 medarbejdervalgte
på 6 mio. kr. Aktiver i alt er steget fra 33 mia. kr. til 34 mia. kr., mens forpligrepræsentanter
HOVEDAKTIONÆRER
telserne er steget 2% til 31 mia. kr. Egenkapitalen er stort set uændret og
Egne aktier 0,75%
udgjorde 2,1 mia. kr. ved årsskiftet, mens udlån udgjorde 11 gange egenkapitalen.
FONDSKODE 0010304500
RIC VJBA.CO
DAA
DKK
WILLIAM DEMANT HOLDING
STK
MARKETCAP (mio. DKK) 27.734
KURSPOTENTIALE
P/E
2010
450
380
310
240
+60%
+30%
0%
-30%
2008
2009
2010
2011
1 DAGSKURS
28,0
DATO
2012e
21,1
18,8
1,7
2012e
2012e
16,5
2012e
15,2
2010
2010
22,3
1,1
2011e
2011e
EV/EBITDA
2010
18,2
2011e
ROE
0,00
K/I
39,0
02.01.12 3010A.WILD
3 SIKKERHED
2011e
24,3
P/CE
PEG
YIELD
2012
475,30
3
21,9
2,0
BETA (3år)
7,83
0,67
480
450
420
+60%
390
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
300000
200000
UGE OMS.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2010
GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
4 AF
GRUPPENS P/E
20,34 GRUPPENS K/I
2006
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
5.085.055
AFSKRIVNINGER
162.700
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
1.270.596
FINANSIELLE POSTER
-61.379
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
308.471
NETTO RESULTAT
900.746
RESULTAT TIL ANALYSE
900.746
AKTIEKAPITAL
63.323
EGENKAPITAL
670.801
PASSIVER
3.134.504
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
126,22
SOLIDITETSGRAD
21,84
EPS
13,97
16,74
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
58.349.875 DKK Aktier
J
J
A
S
O
N
D
2011
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
4,53 I FORHOLD TIL MARKEDET
2007
2008
2009
FORRETNINGSOMRÅDE
William Demant koncernen består af en række internationalt
orienterede virksomheder, der udvikler, producerer og sælger
innovative og højteknologiske høreapparater, der kombinerer
mikroelektronik, mikromekanik, trådløs teknologi, software og
audiologi. Omsætningen var i 2010 fordelt med 43% i Europa,
38% i Nordamerika, 8% i Oceanien 7% i Asien og 4% i andre
lande. Kerneforretningen er høreapparater, der markedsføres
under varemærkerne Oticon og Bernafon. Høreapparater udgør
ca. 89% af koncernens omsætning. Ud over Oticon og Bernafon er de væsentligste virksomheder Maico og Interacoustics,
der udvikler og sælger apparater til måling af hørelsen, samt
Phonic Ear og Sennheiser Communications inden for området
personlig kommunikation. Virksomhederne i William Demantkoncernen arbejder tæt sammen i værdikædens tidlige led,
f.eks. indkøb og produktion. I den del af værdikæden, der retter
sig mod marked og kunder, f.eks. produktudvikling, markedsføring og salg, har hver virksomhed sin egen organisation og
identitet. 97% af koncernomsætningen faktureres i udenlandsk
valuta. Koncernen beskæftigede i 2010 i gennemsnit 6.318
medarbejdere.
14,48 %
12 MDR
12 MDR
3,14 %
12 MDR
2,69 %
2010
2011e
5.373.700
5.701.200
6.892.400
7.900.000
5.488.296
174.400
191.700
224.000
200.000
168.600
1.039.900
1.149.600
1.429.900
1.620.000
1.265.632
-139.400
-94.300
-115.500
-100.000
-96.864
220.600
260.200
326.000
380.000
276.300
1.140.000
894.479
994.100
682.400
794.900
682.400
794.900
994.100
1.140.000
894.479
59.000
59.000
58.400
59.000
60.986
540.500
1.302.100
2.443.200
426.111
3.926.300
4.626.400
6.785.800
3.725.754
0,00
0,00
0,00
0,00
141,19
86,28
53,09
163,09
13,77
28,14
36,00
11,44
14,34
11,37
13,48
16,99
19,54
16,91
14,49
16,76
21,30
22,96
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Juli 2008: Nedskrivning af aktiekapital med nominelt2.030.270Generalforsamling:
kr. ved annullering af egne aktier
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
J
2012
14,73 %
60,63 %
39,43 %
2012e
8.450.000
210.000
1.775.000
-90.000
420.000
1.265.000
1.265.000
59.000
21,68
25,28
31.12.10
13.04.11
09.03.11
19.08.11
Kvartalsmeddelelsen bekræfter - selv i fravær af regnskabstal - at WDH
fortsat har medvind. Nye, succesfulde produkter introduceres løbende, koncernen vinder makedsandele kvartal efter kvartal, men den stærke drift er
allerede afspejlet i det nuværende kursniveau. Det globale marked for høreapparater skønnes af WDH til p.t. at vokse med 2 - 4% p.a. og WDH har i
kraft af stærk organiske vækst præsteret en højere vækst end markedet vækstens størrelse specificeres ikke i meddelelsen - hvilket med andre ord
vil sige at koncernen vinder markedsandele. Således er markedsandelen
hos amerikanske Veterans Affairs nu oppe på 11%. Da væksten pga den
økonomiske lavknjunktur på de udviklede markeder hovedsageligt finder
sted i mellem- og lavprissegmenterne, kan omsætningsvæksten ikke helt
holde trit med væksten i styksalget og WDH ser derfor ikke anledning til at
opjustere forventningerne til helåret, men fastholder sine forventninger fra
halvåret dvs fortsat forbedring af overskudsgraden og en pæn tocifret fremDIREKTION
gang i EBIT. Oticon Intiga, som er verdens mindste fuldt trådløse høreappaNiels Jacobsen
rat, blev lanceret i september og de første markedsreaktioner har været meget positive. WDH argumenterer i meddelelsen for at påvirkningen fra det
BESTYRELSE
Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen, Thogenerelle økonomiske klima er meget begrænset, selv om erfaringerne fra
mas Hofman-Bang
2008/2009 antyder noget andet. Den relative svaghed i disse skyldtes ifølge
HOVEDAKTIONÆRER
WDH interne teknologiske udfordringer. I fravær af konjunkturafhængighed
William Demant og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden)
kan introduktion af nye procdukter og teknologier - fra WDH eller fra konkur59,00%, Fidelity International Limited 9,89%, Marathon Asset
Management LLP 4,94%, Egne aktier 1,00%
renterne - være en afgørende kurstrigger.
FONDSKODE 0010268440
RIC WDH.CO