Bakker og kurve

14
Kjellingbro
Kjeldingbro
Møgelkær Bro
Bi-lidt
M
14
Søndergård
øg
Kærsbro
el
kæ
S ø l g å r d e
rG
14
3
rø
t
Hedegård
f
14
Hammerdam
Hedelu
He
rre
16
ds
Snerpen
gr
ng
dr
p
Bæ
Elmelund
Åkærhus
Favrholt
15
Hestehave
67
Nykro
Trinkær
72
27
Hellested
k
Grindsted
59
Dybdal
Helenekilde
Hostrup
13
u
Hammer
Kirke
32
20
Ly
ø ft
16
Hammergård
S t a p r i s
Stokbro Hede
48
68
45
13
Favrholt
Bro
14
B i r k e t
67
44
14
60
73
64
Spindebakken
Torndal Høj
59
Søbakken
VESTBJERG BAKKER
60
51
Rytterplantagen
75
Brusholt
Møgelmose
72
85
Ørndals Høj
88
46
Tinghøj
53
Søhuse
Vestbjerg
Ørndal
38
Østbjerg
Kællinghøj
K o g h o l m
41
Pebermosen
66
14
73
Østbjerg Bakke
13
Hestedal
26
Tvillinghøje
65
Paradisdal
Kinderup
28
64
Kirkebakke
59
21
Østbjerggård
Vesterbæk
Sviehøj
Vesterbæk
56
Pankløft
Korsdalshøj
53
Valstedhus
Ravndal
15
54
e r g
Kikkenborg Høj
Lille Nygård
K æ r
37
Klemmen
Skovgården
48
Gammel
Vodskov
Huldal
26
Liselund
VODSKOV
l
ho
B
t
5
Nymarksminde
ød
Agdrup Kær
15
Langebrokro
Nygård
n
0
Vestergård
50 100 150 200 250 meter
12
Nordmark
H e d e g å r d e
Tveden
17
22
Bjerget
æk
H ø j e n e
Mødholt
3
de
n
7
Nålebakke
Mariesminde
0
Bålbakke
22
Horsens
Kirke
21
Englyst
Østermark
14
Vestermark Stokbro
Tranholm Østergård
Skarrishøj
Vestergård
Foldstedgård
Hærvejen vandre/cykelrute
Aalborg - Frederikshavn Kort 2
13
15
Egholt
0 200 400 600 800 1000 meter
14
Øksenholt
Tranholmgård
Nielsminde
B r a g e n h o l t
100 200 300 400 500 meter
Ny Tranholm
Smalby
7
4
Skanderborg
Rønhøj
ø
Bl
Højrimmen
Tedamme
Graverhuse
de
Langholt
Englund
Kyvsgård
Snorgård
21
Voldstedlund
Hødal
13
Hedegård
Petersborg
Blø
Nymarkhus
Nymark
M
6
Langholt
13
17
Krogdalstved
er
målforhold 1 : 25.000
Hedegårde
Nordkær
13
Attrup
38
48
Øster
Lille Nymark
Storemose
55
Løvdal
Tornhøj
11
32
60
Møgelbjerg
Plantage
14
P i n d s k æ r
Brødbakke
54
Agdrup
ft
14
Stenhøj Skeldalhus
ggård
r Grø
Gravsholt
Urmose
Urmose
Skeldal
Østerbæk
16
skæ
54
Springbakke
47
Tiphøj
Melsbæk
41
Danielsminde
P in d
63
Hovstruphus53
Karlsbjerg
47
Rendbæk
19
52
Østergård
Østergård
38
59
75
Kællingdal
Hedestederne
dr u
34
Skelhøj
52
Ly n g
Uggerhalne
HAMMER BAKKER
Brødland
Eget
39
37
13
Mellergård
å
Kishøj
Tanddal
Aldershåb
Vestergård
Ger
53
L Y N G D R U P
39
Branths Plantage
Bålbakke
42
Vandsted
Torndal
Hulkær
T R A N H O L M
15
Rasmusmose
p