Jubilarmøde 2014 - Vesterlund Efterskole

Informationshæfte
2013/2014
Hammershøj Skole
Indholdsfortegnelse (alfabetisk rækkefølge)
Adresseændring
Afgangsprøver
Bod og mad
Børnesår
Elevplan
Elevråd
Erstatning
Ferieplan
Fodvorter
Forlade skoles område
Forsikringer
Forældremøder
Forældreråd
Fotografering
Foto på hjemmesiden
Fritagelse
Fritagelse – lektier
Færdsel ved skolen
Glemte sager
Information skole-hjem
Lektier ved fritagelse
Logo
Lus
Mobiltelefon
Mælk
Ophold på skolen
Personale tlf. og adresse
10
14-15
6
24
22
19
12
7
25
12
13
22
21
7
11
9
9
9
11
22
9
17
24
10
6
11
3
Personale – foto
4-5
Pæd. indsatsområde
17
Pædagogisk råd
19
Ringetider
6
Rygning
12
SFO
29-32
Skolebestyrelse
18
Skolebibliotek
28
Skolebus
8
Skole-hjem samarbejde
20-21
Skole-hjem samtaler
22
Skolepsykolog
25
Skoleskift
10
Skolevejledning
26
Specialpæd. undervisning
26
Sundhedstjenesten
23
Sygdom
10
Telefonnumre
5
Terminsprøver
14
Transport i privatbiler
13
UU–ungdoms uddannelsevejl. 26
VAKS
26-27
Vision for skolen
17
Væksthuset
27
Ændringer i normalskema
16
Åbent hus
7
Redigering af dette hæfte er afsluttet 9. august 2013
2
Skolens personale
Konstitueret skoleleder
Hans Bach
Toftevænget 6, Møldrup
2330 0957
Lærere
Birgit Hatt Pedersen
Britta Hasselager Hvorslev
Camilla Thybo Christensen
Jesper Hoberg
Jette Kolding
Johanne Skaarup Bæk
Jørgen Severinsen
Lars H. Larsen
Laila Hedegaard Christensen
Lisa Lindgreen
Lisbeth Sloth Hesselberg
Maria Klogborg Jensen
Morten Buhl Aarup
Mette Roed
Minna Sørensen
Ole Simonsen
Rikke Richtendorff
Signe Marmolin Thalwitzer
Vibeke Vendelboe
Hovvej 82, Hadsten
Fægteborgbakken 19, Løgstrup
Sødalvej 12, Rødding
B.S. Ingemanns Vej 33, Viborg
Skovbakkevej 110, Viborg
Vindumvej 75, Bjerringbro
Frederiksberg 5, Hammershøj
Veldsvej 52, Velds
Koldkurvej 14, Resen, Karup J
Sct. Laurentii Vej 15, Viborg
Brinken 9, Hald Ege, Viborg
Engtoften 3 st 26, Viby J
Dunhammervej 3, Rødding
Frederiksberg 28, Hammershøj
Falkevej 54,1. th, Viborg
Johannes Ewalds Vej 17, Viborg
Hobro Landevej 134, Sjørring
Lille Årup 2, Årup
Viborgvej 65, Kvorning
2682
2064
2812
2041
8667
6591
8645
8665
9713
4028
8663
6166
8662
6170
2273
8660
9854
8645
2056
Sekretær
Camilla Lægsgaard
Liseborg Toft 50, Viborg
4046 4056
Serviceleder
Johny Engholm
Gl. Viborgvej 394, Ålum
3063 6284
SFO-leder
Pernille Frank
Juulsmarken 16, Valsgård, Hobro
5149 0881
SFO-personale
Brit Jagtfelt
Kirsten Berger Sørensen
Marlene Pedersen
Martin Fisker Sørensen
Ole Kirk
Hjermind Byvej 10 B, Bjerringbro
Birkevænget 10, Viborg
Viborgvej 13, Hammershøj
Hedevænget 56, Viborg
Borgåvej 38, Viborg
2855
8663
8645
2873
2393
3
9466
6073
7130
6590
1715
2447
1855
2160
2663
9784
8263
8649
3624
1851
6086
0638
5006
0777
5724
9269
8686
0706
0665
6633
Hans Bach
Konst.skoleleder
HB
Britta H.
Hvorslev
Lærer BR
Camilla Thybo
Christensen
Bh.kl.leder CT
Jesper Hoberg
Lærer JH
Jette Kolding
Lærer JK
Johanne
Skaarup
Lærer JO
Jørgen
Severinsen
Lærer JS
Lars H. Larsen
Lærer LA
Laila
Christensen
Lærer LC
Lisa
Lindgreen
Bh.kl.leder LL
Lisbeth
Hesselberg
Lærer LH
Maria Klogborg
Jensen
Lærer MK
Minna
Sørensen
Lærer MS
Morten Aarup
Lærer MA
Mette Roed
Lærer ME
Skolebibliotekar
Ole
Simonsen
Lærer OS
Rikke
Richtendorff
Lærer RR
Signe
Thalwitzer
Lærer ST
Vibeke
Vendelboe
Lærer VV
Birgit Hatt
Pedersen
Lærer BP
4
Camilla
Lægsgaard
Sekretær
Johny
Engholm
Serviceleder
Pernille
Frank
SFO/-klub leder
Marlene J.
Pedersen
Pæd. assistent
Ole
Kirk
Pædagog
Martin
Fisker
Pædagog
Brit
Jagtfelt
Pædagog
Kirsten Berger
Sørensen
Pædagog
Praktiske informationer
Telefonnumre:
Hammershøj Skole 8787 2175
Skoleleder
3030 2902
Viceskoleleder
2330 0957
SFO
3085 8958
SFO-Klub
4033 9629
Bibliotek
3056 9243
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.hammershojskole.dk
5
Ringetider:
1. time:
2. time:
8.00 - 8.45 1. modul
8.45 - 9.30
Pause
9.30 - 9.55
3. time:
4. time:
9.55 - 10.40 2. modul
10.40 - 11.25
pause
11.25 - 11.50
5. time:
6. time:
7. time:
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
Boden
Udvalget i boden skifter engang
imellem så vi opfordre til at man
selv holder lidt øje. Bestyrelsen
og elevrådet drøfter løbende
indholdet i boden. Vi ønsker en
sund bod. P.t. serveres der:
Pizzasnegl, foccacia og pølsehorn.
Alle bagt med fuldkornsmel.
Vi opfordrer alle børn
til at have en madpakke med hjemmefra
Mælk:
Eleverne kan købe mælkemærker på kontoret.
De købes i ark på 10 mærker til én bestemt slags mælk. Et
ark koster 30 kroner.
Mælken udleveres i skoleboden i 10- og 12-pausen mod
aflevering af et mælkemærke.
6
Fotografering
Der udsendes særskilt orientering omkring fotograferingen som i år
er den 29. oktober 2013.
Ferieplan for skoleåret 2013/14:
- 11.08
- 18.10
- 01.01
- 14.02
- 21.04
Sommerferie 2013
14.10
Efterårsferie
21.12
Juleferie
10.02
Vinterferie
14.04
Påskeferie
16.05
St. Bededag
29.05 – 30.05
Kr. Himmelfartsdag
05.06 - 09.06
Grundlovsdag+Pinseferie
30.06 Sommerferie 2012
de nævnte dage er inkl.
Ferieplan for skoleåret 2014/15:
- 10.08
- 19.10
- 04.01
- 15.02
- 06.04
Sommerferie 2013
11.10
Efterårsferie
23.12
Juleferie
07.02
Vinterferie
28.03
Påskeferie
01.05
St. Bededag
14.05 – 17.05
Kr. Himmelfartsdag
23.05 - 25.05
Pinseferie
05.06
Grundlovsdag
27.06 Sommerferie 2012
de nævnte dage er inkl.
Åbent hus 2013/2014
Forældre er ALTID velkomne på ALLE
skoledag efter forudgående aftale med
klasselærere. Der planlægges dog på 2
forældre dage i hver afdeling.
7
Skolebus/elevbefordring pr. 1. august 2013
Elever, der er befordringsberettiget med VAFT skal have et skolebuskort. Ved nye buskort afleveres et foto i pasfotostørrelse (med
navn, fødselsdag og kl.) på skolens kontor. Ved fornyelse af buskort
byttes skolekortet på skolens kontor.
Viborg Kommune yder gratis kørsel:
1. Når skolevejen er erklæret trafikfarlig:
Baunehøjvej
(0.-7. kl.)
Hobro Landevej
(0.-7. kl.)
Hviddingvej
(0.-9. kl.)
Løvskal Landevej (0.-9. kl.)
Nørbækvej
(0.-9. kl.)
Tindbækvej
(0.-6. kl.)
Vorningvej
(0.-6. kl.)
Hovedvej A16 
(0.-7. kl.) Gælder kun for
elever, der bor udenfor bygrænsen og som skal
krydse hovedvejen for at komme på cykelstien.
Gælder ikke for elever, der bor inden for bygrænsen, hvor der er hastighedsbegrænsning, heller ikke
selvom de skal krydse hovedvejen.
2. Eller når afstanden mellem hjemmet og skolen er over:
0. – 3. kl. 2,5 km
4. – 6. kl. 6,0 km
7. – 9. kl. 7,0 km
Selv om eleven er kørselsberettiget, har han/hun ikke krav på at
blive kørt helt til og fra hjemmet. Eleven kan pålægges at gå en
distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det
pågældende klassetrin.
Er eleven syg eller er kommet til skade, kan han/hun blive kørt til
og fra skolen. Kontakt skolens kontor.
Tilkøb
Er eleven ikke kørselsberettiget, har han/hun mulighed for at blive
kørt mod betaling, hvis der er plads. Gælder også for taxakørsel.
Vælges et andet skoledistrikt, skal eleven/forældrene selv sørge for
kørsel. Der er mulighed for tilkøb af plads som nævnt ovenfor.
I vinterperioden (1. november – 31. marts) yder Viborg Kommune
tilskud til køb af buskort med 50 % (2012/13 er prisen 612,50 kr.)
8
Færdsel ved Hammershøj Skole
Ved parkeringspladsernes ophør er der opsat et skilt, som meddeler, at al indkørsel i skolegården er forbudt.
Dette skilt skal respekteres.
Der er oprettet skolepatrulje ved
skolen.
Skolepatruljen består af elever fra
7.-8.-9. klasse.
Skolepatruljen står ved Vorningvej
om morgenen (kl. 7.45), og når
eleverne får fri.
Cyklister og gående skal rette sig
efter skolepatruljen.
Vi opfordrer til at alle elever har lys
på cyklen i de mørke timer.
Fritagelser
Anmodning om fritagelse for skolegang op til 1 dag sker hos
klasselæreren. Gælder fritagelsen flere dage kontaktes skolens
ledelse. Benyt forældreintra.
Hvis en elev skal fritages for idræt og/eller badning, skal hjemmet
give skriftlig besked i kontaktbogen om fritagelsen.
Fritagelse gælder højst én uge.
Ved fritagelse ud over 4 uger kan kræves lægeattest.
Lektier i ferier udenfor skolens ferieplan
Såfremt man vælger at ”trække” sit barn/børn ud af skolen udenfor
skolens ferieplan, skal man selv holde sig ajour på forældreintra
mht. lektier osv. Klassens lærere laver ikke særlige ferielektier. Vi
opfordrer dog til, at man tager en læsebog med.
9
Sygdom
Hvis jeres barn har været fraværende, skal
skolen underrettes i kontaktbogen.
Bliver et barn syg i skoletiden, sørger vi for
at hjemmet kontaktes, så barnet kan komme
hjem eller vi sikrer lægebehandling.
Det er derfor vigtigt, at børnene/skolen så
vidt muligt har viden om, hvor vi kan få fat i
en af forældrene, gerne mobilnummer.
Adresseændring m.v.
Ved adresseændring, ændring af telefonnumre og andre vigtige
oplysninger er det meget vigtigt, at skolen får meddelelse
om dette. Her kan kontaktbogen anvendes, eller alternativt:
Henvend jer direkte til kontoret.
Skoleskift
Hvis I flytter eller på anden måde vælger at flytte jeres barns
skolegang, SKAL kontoret kontaktes og en samtale med ledelsen
aftales derefter. Udmeldelsesblanket SKAL udfyldes.
Politik for brugen af mobiltelefoner
Skolens grundlæggende holdninger er:
 Eleverne i overbygningen må gerne benytte mobiltelefon i
pausetiden (på lydløs) på Hammershøj skole
 Mobiltelefoner skal for alle parter være slukket i
undervisningstiden
 Telefonen kan i enkelte tilfælde være tændt i
undervisningstiden af personlige årsager, men de aftales med
den enkelte lærer
10
 Telefonens funktioner kan anvendes i timerne såfremt læreren
har
givet lov
 Telefonens kamera må kun anvendes efter aftale med en
lærer.
Brud på rammeaftalen behandles på følgende måde:
 Alle afdelinger/lærere afstemmer forventninger med de
klasser, man har undervisning i og vurderer, hvorvidt
rammeaftalen/forventningerne brydes
 Ved brud på rammeaftalen og ”den sunde fornuft” afleveres
den på kontoret og kan afhentes der, efter endt skoledag.
 Telefonen kan de første 2 gange afhentes af eleven selv.
Dernæst er det forældrene der afhenter den på kontoret.
Glemte sager
- Samles sammen og anbringes på pedellens kontor. Eleverne
kan ved henvendelse til pedellen få lov til at lede blandt de
glemte sager.
- En uge før sommerferien lægges det sidste års glemte sager
frem i en ”udstilling” i SFO.
- Ting, der glemmes i skolebussen, må man spørge efter hos
busselskabet.
Ophold på skolen inden og efter skoletid
Eleverne er ikke under opsyn uden for skoletid. Forældre anmodes
derfor om ikke at sende børnene i skole før åbningstiden, som er
kl. 7.45.
Ligeledes må eleverne ikke opholde sig på skolen uden aftale efter
sidste time på deres skema. Har man brug for pasning om
eftermiddagen, kan man tilmelde sit barn skolefritidsordningen
tlf. 3085 8958 eller klubben 4033 9629
11
Foto af eleverne på hjemmesiden
Ved indskrivning udleveres en blanket mht. tilladelser til
fotografering mm.
Rygning
På Hammershøj Skole er rygning ikke tilladt.
Forlade skolens område
Eleverne må ikke forlade skolens område i hele deres skemalagte
tid.
Erstatning
Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes briller,
cykler eller andre personlige ejendele.
Hvis der sker skade på eller tyveri af
elevernes ejendele, f.eks. i form af iturevet
tøj, maling på tøj, m.v. henvises til familieforsikringen. Men det er langtfra sikkert, at
den dækker den type af skader. Læs evt.
selv betingelserne i policen igennem.
Derimod vil direkte tyveri af elevernes tøj
fra garderobe som hovedregel blive
dækket af familieforsikringen.
Skolen vil altid søge at hjælpe med at
finde frem til den eller de personer, som
har forvoldt skaden, når det handler om
hærværk. Det skal dog alligevel pointeres, at:
Cykler medbringes/parkeres på eget ansvar.
Eleverne kan komme udfor at skulle benytte deres cykel i
undervisnings øjemed. Vi vil sørge for lappegrej og forsvarlig
transport af cykler, såfremt det skulle være nødvendigt.
12
Hvis elever forvolder skader på skolen
Forsikringsmæssigt er eleverne personligt ansvarlige, hvis de
”uagtsomt eller forsætligt” forvolder skade på skolens bygninger
eller inventar.
Skolen vil ved enhver skade søge at finde frem til den eller de
personer, som har forvoldt den for at få refunderet udgifterne til
udbedring af skaden. Typisk kan der være tale om, at en ituslået
rude betales af forældrenes familieforsikring. Skadesanmeldelse
udarbejdes i samarbejde med skolen.
Skolens forsikringer
Viborg Kommune er forsikret hos Alm. Brand
Forsikringen dækker kun skader på elever, hvor der er tale
om svigtende tilsyn fra skolens side.
Benyt derfor lejligheden til at se på familiens egne forsikringer, f.eks. ulykkesforsikring og familieforsikring.
Er der dækning, hvis barnet slår sine fortænder i stykker…
hvis tøjet beskadiges på skolen… hvis man kommer til at
beskadige en kammerats briller, så de bliver ødelagt… osv.
Transport af elever i privatbil
Forældre må gerne være behjælpelige med transport af skoleelever
(ekskursioner o.l.) blot de almindelige regler i færdselsloven
overholdes (f.eks. antal personer/ brug af sikkerhedsseler), og den
lovpligtige ansvarsforsikring er tegnet.
Der er f.eks. ikke noget krav om, at der skal være tegnet en særlig
ulykkesforsikring for passagererne, for at forældre eller lærere kan
befordre skoleelever i privatbiler.
Terminsprøver
Terminsprøver afholdes i hele overbygningen i slutningen af 2013.
Datoer meldes ud i god tid inden afholdelse.
13
Afgangsprøver
Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne aflægge syv
obligatoriske prøver, der består af fem bundne og to prøver
til udtræk.
Prøvefagene i 9. klasse
Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne
prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens §
14, stk. 2.
Følgende fag skal man op i:
 Dansk - to prøver
 matematik - en prøve
 engelsk - en prøve
 fysik/kemi - en prøve.
Prøver til udtræk
 Der trækkes en prøve inden for hver af fagblokkene: naturfag
(biologi og geografi)
 humanistiske fag (engelsk, kristendomskundskab, historie,
samfundsfag og tilbudsfagene tysk og fransk).
Valgfag
En elev kan vælge at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver, i
tysk, hvis eleven har afsluttet undervisningen i det pågældende
skoleår. Det fremgår af folkeskolelovens § 14, stk. 3.
Vi har en forventning om, at alle elever i 7. kl. har tysk.
Såfremt man ikke skal have tysk, kontaktes skolens ledelse.
14
Folkeskolens afsluttende prøver MAJ/JUNI 2014
De skriftlige prøver
Mandag den 5. maj
Kl. 09.00-10.00
Dansk, retskrivning FSA
Kl. 10.00-10.30
Dansk, læsning FSA
Tirsdag den 6. maj
Kl. 09.00 - 12.30
Dansk, skriftlig fremstilling FSA
Onsdag den 7. maj
Kl. 09.00-10.00
Matematiske færdigheder FSA
Kl. 10.00-13.00
Matematisk problemløsning FSA
Torsdag den 8. maj
Kl. 09.00-12.00
Engelsk udtræksfag FSA
Fredag den 9. maj
Kl. 09.00-12.00
Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA
Tirsdag den 13. maj
Biologi udtræksfag FSA
Onsdag den 14. maj
Geografi udtræksfag FSA
De mundtlige/praktiske prøver:
Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 2. juni - onsdag
den 25. juni 2014.
15
Ændringer i normalskema
11. oktober
Indskolingen har fri kl. 11.25
Mellemtrin fri efter samling og
præmieoverrækkelse
Overbygning har fri efter motionsløb
29. november:
Klippe klistredag -Alle afdelinger har normal
skolegang fra 8-10.00.
Man er i egen klasse fra 08.00-10.00
Klippe-klistredag fra 10.00-13.30 for alle.
Lærere og pædagoger deltager denne dag.
Man sørger selv for tidsafregningen i afd.
20. december
ALLE klasser møder kl. 08.00
Overbygning i kirke fra 9.15-9.45 og har
derefter fri
Mellemtrin i kirke 10.00-10.30 og har derefter
fri
Indskolingen i kirke fra 10.45-11.15 og har
derefter fri.
SFO overtager eleverne, når vi er tilbage på
skolen 11.25
7. februar
Normal dag for alle.
Fastelavn:
Indskoling og elevråd planlægger sammen
dette arrangement i januar måned. De
fastlægger en fælles dato. SFO sørger selv for
fastelavnsfest.
9. klasse sidste skoledag:
08.00-08.15 Fælles samling derefter i egen
klasse.
9. klasse kommer rundt med karameller. Man
følger normalt skema.
10.00-11.25 konkurrencer på sportspladsen.
7.+8. klasse har fri derefter, normalt skema
for indskoling og mellemtrin.
26. juni
Lokale ”flytte dag” - 2. sidste skoledag normalt skema
27. juni
0. kl. – 6. kl. er i friluftsbadet fra 10.00-11.25
0.-3 kl. går i SFO eller på sommerferie kl.11.25
4.-6. kl. har sommerferie kl. 11.25
7. kl. + 8. kl. har sommerferie efter 2. lektion
Klasselæreren er i egen klasse.
ALLE andre dage op til påske, kr. himmelfartsferie, bededagsferie mm. er efter
normalt skema for alle afdelinger
16
Vores profil og pædagogiske indsatsområder
Vision for Hammershøj Skole
Hammershøj Skole arbejder for at gøre eleverne nysgerrige på livet
og udnytte deres faglige potentiale. Eleverne skal være glade,
trygge og kunne indgå i forpligtende relationer.
Indsatsområder 2013/14
 Inklusionsprojekt ”Tidlig opsporing og indsats 2013/14”
 Styrke læsningen i alle afdelinger
 Trivselsplan for skolen (klassetrivsel/regler)

Overholde budget 2013
Skolens logo – hvad betyder det?
Logoet signalerer glade børn, der trives I vores fællesskab
(cirklen), glade børn, der lærer og leger (rækken af dansende
børn).
Kort sagt udstråler logoet, at læring skal gå hånd i hånd med
glæde og trivsel.
17
Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen fastsætter principper – for skolens dagligdag. Den
beskæftiger sig ikke med enkeltsager. Det er skolelederens arbejde
at gøre dette på grundlag af de fastlagte principper.
Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Efter hvert
møde udsendes et forældrereferat, som også vil kunne ses på
skovlens hjemmeside, www.hammershojskole.dk
Skolebestyrelsens medlemmer, tiltrådt 1. august 2012:
Marie Kjær Jelle Pedersen, Vorningvej 51, Formand
Kirsten Remmevad Andersen, Lille Årup 4
Kristian Poulsen, Stadionvej 46, Hammershøj, N-Fmd
Marian Van der Maat, Hviddingvej 17
Michael Larsen, Nymarksvej 23, Kvorning
Susanne Skamriis, Vesterled 11, Kvorning
Carsten Østergaard Poulsen
2960
8645
8750
8664
8645
8645
2113
8573
1307
8010
0535
1903
0747
1144
Foto af medlemmerne kan ses på skolens hjemmeside.
I skolebestyrelsens møder deltager lærer- og elevrepræsentanter
samt skolelederen og viceskolelederen.
De to lærer repræsentanter: Laila Hedegaard Christensen og Jette
Kolding, samt de to elevrådsrepræsentanter har stemmeret i
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen er til enhver tid interesseret i kontakt med
forældre, der har idéer til, hvordan vi kan forbedre hverdagen for
vore børn.
Der bliver koblet et skolebestyrelsesmedlem på den enkelte årgang.
Hvis der er problemer i dit barns klasse bedes du kontakte
klasselæreren eller faglæreren direkte.
18
Pædagogisk Råd
Pædagogisk råd består af alle lærere samt personalet i skolefritidsordningen. Mødeleder vælges for et år ad gangen. I skoleåret
2013/14 er Jesper Hoberg valgt som mødeleder.
Pædagogisk råd er et rådgivende organ for skolens ledelse, men
arbejder i øvrigt med mange forskellige faglige og pædagogiske
opgaver. Rådet kan også behandle emner, det selv tager initiativ til.
Elevråd
Skolen har et fælles elevråd for 3.-9. kl.
Eleverne holder møde ca. 1 gang om måneden.
Til disse møder udarbejdes der dagsordner
og efterfølgende referat.
Jesper Hoberg deltager i møderne
som vejleder og kontaktperson.
Formand og næstformand fra elevrådet
deltager i skolebestyrelsesmøderne. Ved
disse møder del-tager eleverne i alle
forhandlinger undtagen i personsager.
Eleverne har stemmeret.
Der er valg til elevrådet efter
sommerferien
19
Forventninger til samarbejdet imellem
skolen/hjem og hjem/skole
Hammershøj skole skal være en god og tryg skole for elever,
medarbejdere og forældre. Denne opgave kan skolen ikke klare
alene, det kræver et velfungerende og engageret samarbejde på
flere plan. Det kræver noget af alle parter:
 imellem skolen og elever
 imellem skolen og forældrene
På Hammershøj skole har vi udarbejdet seks punkter, som sætter
fokus på hvad vi forventer af jer som forældre, og nogle punkter til
hvad I kan forvente af os som skole.
Vi forventer:
1. At eleverne møder til tiden, veludhvilet og arbejdsparate. Dvs.
at de har haft en rolig morgen, fået morgenmad og
medbringer madpakke, pakket arbejdstaske mm.
2. At eleverne tager hensyn og udviser social ansvarlighed, samt
tiltaler alle på skolen i et pænt og høfligt sprog.
3. At eleverne følger de voksnes anvisninger.
4. At eleverne aldrig skal være i tvivl om, at forældrene bakker
skolen op og at evt. uenigheder drøftes med skolen og ikke
med barnet.
5. At forældrene kigger i skoletasken og sammen med barnet
føler medansvar for indholdet i denne. At I som forældre følger
med i barnets skoleliv.
6. At forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads for både
elever og lærere.
Vi ønsker en positiv og åben dialog om jeres barns skolegang og
opfordrer til, at forældrene besøger skolen jævnligt.
20
Forventninger hjem-skole:
I kan som forældre forvente, at personalet i samarbejde med
eleven gør sit bedste for at leve op til følgende:
1. Kontakter hjemmet, hvis der en bekymring for eleven.
Desuden får hjemmet løbende information om klassens
hverdag.
2. Udviser respekt og anerkendelse for den enkeltes
personlighed.
3. Er positiv og åben.
4. Er autentisk.
5. Er synlig og tydelig.
6. Er velforberedt med høj faglighed og opstiller relevante
udviklingsmuligheder for den enkelte elev.
7. Motiverer eleven til at lære.
8. På forskellig vis arbejder på at udvikle klassens sociale liv.
Forældreråd
I alle klasser er der valgt et forældreråd bestående af 2-3 forældre.
Forældrerådet er omdrejningspunktet for det gode
forældresamarbejde.
Deres vigtigste opgave er at styrke og udvikle samarbejdet omkring
den enkelte klasse/årgang, eksempelvis:
 Deltage i planlægningen af forældremøder sammen med
klasselæreren
 Tage initiativ til i samarbejde med klasselæreren at planlægge
sociale arrangementer med henblik på trivsel i klassen/
årgangen/ forældregruppen
 Deltage i årligt møde med skolebestyrelsen, hvor et aktuelt
emne drøftes
21
Skoleintra fra skole til hjem
Hammershøj Skole prioriterer et højt informationsniveau.
På skolens hjemmeside under forældre-elevintra udsendes diverse
informationer. DERFOR TJEK INTRA JÆVNLIGT.
Forældre-informationer fra lærere eller ledelsen
Der kan løbende opstå behov for informationer til forældrekredsen,
f.eks. i forbindelse med projektuger, idrætsdage og hytteture.
Forældre-breve
Udarbejdes af lærerne i de enkelte klasser. Det vil typisk være
information om stort og småt i klassens arbejde.
Hyppigheden af disse breve vil variere fra klasse til klasse.
Forældre-referat
Fra skolebestyrelsen udsendes efter hvert skolebestyrelsesmøde et
forældrereferat, forfattet af ét af skolebestyrelsens medlemmer.
Møder mellem skole og hjem
Forældremøder
Forældremøder, 2 gange årligt (et møde efterår og et forår).
Forældremøder skal gerne udvikle sig til at være forum for åbne
drøftelser i forældrekredsen om forskellige aktuelle emner, der
vedrører elev - forældre - skole. Indholdet aftales i samarbejde med
klasseforældrerådet på årets første møde.
Skole-hjem samtaler
Er samtaler mellem lærere, forældre, evt. SFO-personale og det
enkelte barn. I særlige tilfælde kan ledelsen deltage. Afholdes
normalt 2 gange årligt.
Elevplan
Sammen med indbydelsen til skole-hjem samtalerne udsendes en
elevplan, som eleverne drøfter sammen med deres forældre inden
samtalen.
Elevplanen udarbejdes til samtalen i efteråret og evalueres i det
efterfølgende forår.
22
Skolesundhedstjenesten
- skal medvirke til, at eleverne udvikler og bevarer kreativitet,
kropsbevidsthed, livsmod, livsglæde og lysten til at lære.
Sundhedstjenesten arbejder med elevernes sundhed.
Sundhedstjenesten beskæftiger sig med elevens levevilkår, elevens
miljø på skolen, livsstil og med at hjælpe elev og forældre til at
finde egne ressourcer til at bedre sundhed. Sygdomme henvises til
praktiserende læge, øjenlæge eller øre- næse- hals-læge.
Sundhedstjenesten arbejder tværfagligt. Vi arbejder sammen
med lærere, psykologer, socialrådgivere og
praktiserende læger om at sikre at elever
får den bedst mulige skolegang.
 0. KLASSE - samtaler med alle børn og
deres forældre
 1. klasse - højde, vægt og synsprøve/
høreprøve efter behov
 5. klasse - individuel trivselssamtale
 8. klasse - individuel trivselssamtale
Skolelægen Jørgen Falk er til rådighed
efter behov og kan kontaktes via sundhedsplejen.
Sundhedstjenesten har tavshedspligt. Oplysninger om barnets
helbred og private forhold bliver kun viderebragt til
samarbejdspartnere med forældrenes tilladelse.
Forældre er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejen,
hvis der opstår små eller store problemer i årets løb.
Skolesundhedsplejerske:
Dorte Wiederholt, tlf.: 8787 7761
23
Lus en tilbagevendende plage
Lus er i dag meget modstandsdygtige, og vi er, ligesom alle andre
skoler i landet, i perioder meget plaget af gentagne ”luseangreb”,
specielt i pigehår.
I nogle klasser er det et stort problem.
Igen og igen skal man igennem turen med kæmning og gift, som i
dag desværre ikke altid er kraftig nok til at slå æggene ihjel.
Da problemet stadig er stort og vi tit bliver kontaktet af fortvivlede
forældre, gør vi i aktuelle tilfælde forældre opmærksomme på
luseplagen ved at sende brev med hjem.
Giv besked til skolen, hvis du opdager, dit barn har lus.
Skolebestyrelsen har udarbejdet en handleplan der beskriver
kampen mod lus.
Læs mere om vores handleplan på hjemmesiden:
www.hammershojskole.dk
Børnesår
Er også et tilbagevendende problem.
Børnesår er meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (stafylokokker eller streptokokker).
Smitten overføres ved direkte berøring og via genstande.
Symptomer på børnesår:
Sårene begynder oftest som en rød plet, der hurtigt udvikler sig til
et væskende sår, der dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde
overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund.
Behandling:
Børnesår kræver normalt lægebehandling.
Forholdsregler ved børnesår:
Børn i skolealderen, der kan overholde renlighed (ikke klø og pille i
sårene samt vaske hænder hyppigt) må modtages i skole og
institution, hvis sårene behandles efter lægens anvisning, og sårene
ikke er meget udbredte.
Dæk alligevel altid sårene med plaster!
24
Fodvorter
Mange elever har fodvorter, og virus er meget smitsomt. På trods af
daglig, grundig rengøring i omklædningsrum, får børn alligevel
fodvorter.
Vil man som forældre forsøge at forebygge smitte af fodvorter, kan
alle elever medbringe badesandaler til badet og sko til
idrætstimerne.
Elever med fodvorter skal selvfølgelig have sko på i
idrætstimerne, samt medbringe badesandaler, da alle bader
efter idræt.
Skolepsykologen
Henvendelse til skolepsykolog Mette
Forsberg kan ske gennem skolen eller
direkte på tlf. 8787 1109
1. og 3. mandag i måneden er Mette
til stede på skolen og kan som
udgangspunkt træffes der.
Hvis et barn får vanskeligheder med
f.eks. indlæring, eller der opstår spørgsmål omkring trivsel og
tilpasning, kan forældre, børn og lærere henvende sig til Anne om
råd og vejledning.
Indstilling til skolepsykologisk undersøgelse sker altid i et
tæt samarbejde imellem skole og hjem.
Skolen eller skolepsykologen kan også hjælpe med kontakt til
socialforvaltningen, hvis der skulle være behov for det.
Henvisning til talehørelærer/ talepædagog sker også gennem PPR,
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning.
25
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
UU skal vejlede alle unge mellem 12 og 25 år omkring valg af
ungdomsuddannelse og erhverv.
Der er tilknyttet en vejleder til vores skole:
Gitte Langeskov, der normalt er at træffe på tlf. 3085 8909,
mail: [email protected]
UU er opsøgende i forhold til unge under 19 år.
Vejlederen er den person, som er med på sidelinien gennem
elevernes uddannelsesforløb, og som kan hjælpe med at foretage
de valg der er vigtige for eleven. Gitte vil således jævnligt være her
på skolen om onsdag mellem 10.00 og 12.00, og have kontakt til
vore elever fra 7. klasse og opefter.
Det er en god idé at kontakte vejlederen, hvis der er spørgsmål
vedr. job eller uddannelse, så man kan få inspiration og ideer eller
sammen kan undersøge mulighederne for en uddannelse.
Læs mere om UU påwww.uu-viborgegnen.dk
VAKS
Et andet af storkommunens tiltag er at lave en fælles screening af
alle elever i 2. klasse for at finde de børn der er i risiko for at have
dyslektiske vanskeligheder (risiko for ordblindhed). De elever som
viser sig bekymrende tester man individuelt i starten af 3. Klasse og
er der fortsat risiko for at eleven kan få læsevanskeligheder tilbydes
26
eleven et 20 timers VAKS kursus. VAKS står for Vælg AfKodningsStrategi. Undervisningen bygger på den nyeste forskning
inden for hvad der kan afhjælpe ordblindhed. Hele undervisningen
har fonemerne (lydene) som det centrale. Samtidig er lektionerne
bygget meget struktureret op, så eleverne føler stor tryghed i
rammerne.
Ved al individuel undervisning bliver forældrene selvfølgelig
inddraget og der er tale om et tæt forældresamarbejde.
Hvis en elev i 4. klasse og fortsat i skoleforløbet har
læsevanskeligheder kan der tilbydes ophold i læseklassen på
Houlkærskolen i 6-8 uger, hvis PPR (Psykologisk Pædagogisk
Rådgivning) finder, at eleven kan få udbyttet af det. Skolen kan
udelukkende indstille til læseklasse, men ikke henvise dertil. Her vil
forældrene også få besked og der vil igen være tale om et tæt
samarbejde.
Ole Simonsen i 0.- 3. klasse.
Mette Roed er skolens læsevejleder i 4.-6. kl.
Laila Christensen er skolens læsevejleder i 7.-9. kl.
Væksthuset
Mål for Væksthusets arbejde:
 at fastholde eleven i det almene skoleforløb på Hammershøj
Skolen.
I Væksthuset-teamet kan vi:
 efter aftale med ”eleven, forældrene og kontaktlæreren”
tilbyde et forløb på 4 til 6 uger, hvor det sociale og
dansk/matematik går hånd i hånd for om muligt, at hjælpe
eleven til at få et positivt skoleforløb i klassen sammen med de
øvrige kammerater.
 Rykke ud med få sekunders varsel, hvis en elev pludselig af en
eller anden grund enten ikke kan rumme klassen eller ikke kan
rummes i klasse.
Ole Kirk og Lisbeth Hesselberg
27
Skolebiblioteket
Alle klasser har en ugentlig bibliotekstime, hvor eleverne har
mulighed for at låne bøger. Nogle klasser er delt
i hold, og de går på biblioteket på skift i løbet af
udlånstimen.
Udlånstimerne kan bl.a. blive brugt til at
fortælle om - eller oplæse uddrag fra nye bøger,
sætte fokus på ”en god bog” eller en forfatter,
lave elevpræsentation af eget arbejde eller
boganmeldelser. Timerne kan også bruges på
IT-opgaver eller andet der er relevant i forhold
til klassen øvrige arbejde.
De sidste nye bøger bliver altid udstillet, så
eleverne kan se hvilke bøger, der er købt hjem.
På skolebiblioteket er der mulighed for at vise elevarbejder frem.
Der er ofte en udstilling at se på - og måske blive inspireret af.
Skolebiblioteket er åbent i frikvartererne i vinterperioden for 0.-6.
årgange, og for 7.-9. årgange hele skoleåret.
Alle undervisningsbøger skal være pakket ind hele skoleåret, og de
skal afleveres ved skoleårets afslutning.
Bøger skal betales hvis de bortkommer, misligholdes eller mod
forventning ikke afleveres.
Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at ringe til
Skolebiblioteket.
Mette Roed
Tlf. nr.: 3056 9243
28
Hammershøj SFO
Allerførst et varmt velkommen til Hammershøj SFO. Vi glæder os
til at lære dig og dit barn at kende og vil gøre vores bedste for, at vi
får et godt samarbejde omkring jeres barns trivsel hos os.
I vores SFO modtager vi børn fra børnehaveklassen til og med 3.
klasse. Vi har i øjeblikket tilmeldt 70 glade SFO børn. Vores lokale
ligger i forbindelse med indskolingen, og vi har et tæt samarbejde
med indskolingens lærere. SFOèns medarbejdere er med i
undervisningen, hvor de støtter op om børnenes sociale trivsel.
I skoleåret 2013-2014 er følgende pædagoger ansat i SFO: Diana
Præstegaard Thomasen, Brit Jagtfelt, Marlene Perdersen, Martin
Fisker Sørensen, Ole Kirk og Pernille Frank.
Vores visioner er at:
 Skabe en glad og tryg SFO som børnene er glade for at
komme i.
 Børnene bliver præsenteret for nogle gode og sunde
aktiviteter, hvor det enkelte barn føler sig værdsat.
 Vi ønsker at skabe et positivt samarbejde med det enkelte
barns hjem.
29
Fokusområder i skoleåret 2013-2014.
Udeliv: Vi har
udearealer med
sportsplads og
særlig fokus på
der ofte være
gang som f.eks.:
bål, primitiv sløjd,
forskellige lege i
andet.
nogen fantastiske
skovområde,
skolegård. Vi har
udeliv. Derfor vil
udeaktiviteter i
madlavning over
hulebyggeri,
naturen og meget
Bevægelse: Vi vil gerne gøre en indsats for, at alle børn får den
motion, de har brug for. Derfor tilbyder vi mange forskellige
bevægelsesaktiviteter i gymnastiksalen, hallen og udendørs. Udover
motion har vi i vores bevægelsesaktiviteter fokus på motorik,
sociale relationer, øget selvværd og ikke mindst livsglæde.
Vores SFO har titlen
som” leg og bevægelses
SFO” og i den
forbindelse er der
udarbejdet en
aktivitetsplan for
efteråret 2013 med
fokus på motion og kost.
Aktivitetsplanen kan
findes på intra.
Fakta.
Vores åbningstider er:
Mandag – torsdag 6.15 – 8.00 og 12.35 – 17.00
Fredag 6.15 – 8.00 og 12.35-16.00
Normalt holder vi åbent i skoleferierne, men i ugerne 28, 29,30 i
2014 har vi lukket. Ligeledes har vi lukket mellem jul og nytår.
Desuden er der lukket følgende dage: fredagen efter Kristi
Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
30
Daglige rutiner
Vi serverer morgenmad i SFO’en i tidsrummet 6.15-7.30
Morgenmaden består af cornflakes el. havregryn med mælk eller
grovboller med smør og pålæg. Hver morgen har børnene mulighed
for at lege sammen, spille spil m.m.
Dagens aktiviteter foregå typisk mellem 13.00-15.30.
Kl. 14.00 serverer vi eftermiddagsfrugt,
som forældrene betaler for løbende.
Eftermiddagsfrugten koster 5 kr. pr. gang.
Månedsplan.
Der vil hver måned blive udsendt en
månedsplan, så I som forældre kan følge
med i hvilke aktiviteter, der foregår i
SFO’en. Den sidste torsdag i hver måned holder vi fødselsdag for
alle de børn, der har haft fødselsdag i den pågældende måned.
Varmt tøj og skiftetøj
Vi er meget ude, og derfor skal alle børn have tøj med, der passer
til årstiden. Skiftetøj er også en nødvendighed, og i SFO’en har vi
ikke skifte tøj liggende. Børnene har hver en kasse til skifte tøj. Så
vi opfordrer jer forældre til at tage kassen med hjem en gang om
måneden.
Ind og udmelding. Det er muligt at melde barnet ind i SFO’en
med dagsvarsel. Udmelding skal ske pr. d. 1. i måneden og med en
måneds varsel.
Ligeledes skal nednormeringen i SFO plads fra eksempelvis
fuldtidsplads til en eftermiddagsplads ske pr. d. 1. i måneden og
med måneds varsel. En opnormering i
SFO plads kan ske med en dags varsel.
Ind og udmeldelsesseddel fås ved
henvendelse til SFO personalet eller
skolens sekretær.
31
ROLLESPILSDAGE
JUNI 2013
Vi glæder os rigtig meget til, at du skal starte i vores SFO.
Har I spørgsmål, som I ikke har fået besvaret, er I altid velkommen
til at kontakte os.
Med venlig hilsen
personalet i Hammershøj SFO
SFO telefon:
3085 8958
Pernille:
5149 0881
Pernilles E-mail: [email protected]
Pernille Spåbæk Frank.
SFO-Leder.
32