ALARMCENTRAL GODKENDT EFTER AIA

Procentsatser til opkrævning for 2. halvår 2011
Februar 2012 (opkrævning for juli - december 2011)
Industriens fonde
Medlemmer af DI
Central IKUF
DA/LO uddannelsesfonden
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
IKUF
I alt
0,14100
0,13600
0,14500
Decentral IKUF
DA/LO uddannelsesfonden
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
IKUF hensættelse
I alt
0,14100
0,13600
0,14500
0,42200
0,42200
Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst
Central IKUF
DA/LO uddannelsesfonden
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
IKUF
I alt
0,16900
0,16300
0,17400
Decentral IKUF
DA/LO uddannelsesfonden
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
IKUF hensættelse
I alt
0,16900
0,16300
0,17400
0,50600
0,50600
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond
Medlemmer af DI
Central bidrag til selvvalgt uddannelse
TIB gruppelivsordning
DA/LO Uddanelsesfonden
Træets uddannelses og udviklingsfond
Honorering af tillidsrepræsentanter
Bidrag til selvvalgt uddannelse
I alt
0,17500
0,06500
0,10000
0,16000
0,50000
Decentral bidrag til selvvalgt uddannelse
TIB gruppelivsordning
DA/LO Uddanelsesfonden
Træets uddannelses og udviklingsfond
Honorering af tillidsrepræsentanter
Hensættelse af bidrag til selvvalgt uddannelse
I alt
0,17500
0,06500
0,10000
0,16000
0,50000
Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst
Administrationshonorar = 30%
Isoleringsbranchens Uddannelsesfonde
DA/LO uddannelsesfonden
Isoleringsbanchens udviklingsfond
Isoleringsbranchens samarbejdsfond
I alt
0,1720
0,3500
0,1000
0,6220
NNF Uddannelsesfond
Central IKUF
DA/LO uddannelsesfonden / 1973 (NNF)
Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetanceudviklingsfond (IKUF)
Kontoen for styrkelse af tillidsrepræsentanter og det lokale samarbejde (TR) / 20 øre fonden
I alt
0,19800
0,17300
0,11000
0,48100
Decentral IKUF
DA/LO uddannelsesfonden / 1973 (NNF)
Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetanceudviklingsfond (IKUF)
Kontoen for styrkelse af tillidsrepræsentanter og det lokale samarbejde (TR) / 20 øre fonden
I alt
0,19800
0,17300
0,11000
0,48100