Forgiftningsdødsfald med alkohol

Nivå Gymnastikforening
Program 2013-2014
www.ng-gymnastik.dk
Velkommen til gymnastiksæsonen 2013-2014
Nivå Gymnastikforening byder velkommen vores sæson nummer 85!
Nivå Gymnastikforening tilbyder mange forskellige former for motions- og aktivitetsformer for både børn, unge og voksne. Vi
har tilbud til den motionsorienterede der ønsker at træne en til to gange om ugen, samt konkurrencehold på højt niveau med
flere ugentlige træningspas. Fælles for alle hold er kvalitet i undervisningen. Vi går meget op i, at der undervises på deltagernes
niveau med kvalificerede instruktører.
I år er det foreningens 85-års jubilæum, og det vil blive fejret med en kombineret jule- og jubilæumsopvisning torsdag d. 28.
november 2013.
I år udvides Nivå Gymnastikforenings aktivitetstilbud med et Sjov Lørdag – Familiehold, hvor familien kan dyrke motion sammen. Vi har oprettet et nyt øvet springhold for piger i alderen 7-9 år med træning to gange om ugen. Ligeledes har vi fået mulighed for at vores springhold for piger i alderen 10-13 år kan træne to gange om ugen. Det sidste nye hold er et voksenhold
”Verdensdans fuzz” som er en kombination af dans og motion.
Vi forventer at der omkring sæsonstart vil være gang i vores webshop på Medlemsportalen. Her er det muligt at købe NG merchandise.
Som noget nyt i år har vi etableret én mailadresse ([email protected]) som nye og eksisterende medlemmer kan skrive til
med spørgsmål. Ligeledes er der mulighed for at ringe på tlf. 20 20 75 70 på onsdage i tidsrummet 20.15-21.15.
NG’s bestyrelse er fortsat meget aktive omkring at få forbedret gymnastikkens vilkår i Fredensborg kommune. Dette skal helt
konkret ske ved at bygge en gymnastik- og motorikhal med stationære redskaber og springgrave. Følg projektet på hjemmesiden www.gymnastikkenshus.dk.
Vil du bidrage til halprojektet eller andet frivilligt foreningsarbejde, så kontakt gerne undertegnede.
Med ønsket om en god sæson for alle.
Anders Thorup Prendergast
Formand for Nivå Gymnastikforening
Nivå Gymnastikforenings bestyrelse
Formand
Anders Thorup Prendergast
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
Tlf: 29 66 20 82
[email protected]
Næstformand
Jesper Brorson Jensen
Elmelundsvej 4, ST 2218
5200 Odense V
Tlf: 42 20 93 23
[email protected]
Kasserer
Kristian Kinch
Finsensvej 36c 3. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 23 28 80 74
[email protected]
Medlem
Nina Brorson
Krusågade 23 1. th.
1719 København V
Tlf: 28 18 38 49
[email protected]
Medlem
Suna Thorup Prendergast
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
Tlf: 40 57 38 20
[email protected]
Suppleant
Nicolai Alexander Rhee
Ågade 118, 4. th.
2200 København N
Tlf: 30 75 32 70
[email protected]
Anders
1
Kristian
Nicolai
Nina
Suna
Suppleant
Tanja Jo Ebbe Dalgaard
Kornager 303
2980 Kokkedal
Tlf: 99 55 57 96
[email protected]
Jesper
Tanja
Hvem kontakter jeg med spørgsmål?
Du kan kontakte foreningen på mail [email protected] eller pr. telefon 20 20 75 70 på onsdage i tidrummet mellem kl. 20.15-21.15.
Foreningens kontormail varetages af foreningens sekretær, men da foreningen drives af frivillige,
kan der gå op mod 5 hverdage før mailen besvares. I spidsperioder (f.eks. i forbindelse med sæsonopstart) kan der dog forekomme længere svartid.
Foreningen giver gerne svar på alle spørgsmål der skulle opstå omkring valg af hold, tilmelding mm.
Sektion
Motionshold (Børne– og voksenhold)
TeamGym
KIG (Kvindelig idrætsgymnastik)
MIG (Mandlig idrætsgymnastik)
Drenge/Piger
Drenge + Piger
Piger
Piger
Drenge
Ugentlige træninger
1-2
3-4
3-5
2-5
Strukturen i Nivå Gymnastikforening
Nivå Gymnastikforenings øverste ledelse er bestyrelsen. De har til formål at lave foreningens langsigtede planer og visioner og sørge for, at den daglige drift og træning er i trit med disse visioner.
Bestyrelsens sammensætning bestemmes på den årlige generalforsamling.
Nivå Gymnastikforening består af fire sektioner; Motion, MIG, KIG og TeamGym. Motionssektionen
omfatter børne- og voksenhold. MIG-sektionen består af foreningens hold inden for mandlig idrætsgymnastik og omfatter primært lukkede konkurrencehold. KIG-sektionen består af foreningens hold
inden for kvindelig idrætsgymnastik og omfatter udelukkende lukkede hold. TeamGym-sektionen
består af foreningens TeamGym-hold og omfatter ligeledes kun lukkede hold.
Hver sektion har en koordinator, som står for den overordnede planlægning i sektionen. Det kan for
eksempel være sæsonplanlægning og andre koordineringsopgaver. Koordinatorerne fungerer desuden som kontaktperson for både trænere og nye medlemmer i sektionen.
Det er den ansvarlige træner, der har det overordnede ansvar for holdet og sørger for at informere
gymnaster og forældre om aktiviteter løbende gennem sæsonen. Det er ligeledes den ansvarlige
træner, som vurderer, om der er plads på et hold, og som sørger for at opdatere holdlister mm.
Udvalg
Det daglige arbejde i gymnastikforeningen varetages af en række udvalg. Udvalgene ledes af en udvalgsformand, som løbende gennem året holder bestyrelsen orienteret om deres aktiviteter. Eventuelle spørgsmål om de enkelte udvalg bedes rettet til udvalgsformanden. En oversigt over udvalg
og kontaktinformationer kan findes på vores hjemmeside (www.ng-gymnastik.dk).
Motionskoordinator
Suna Thorup Prendergast
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
Tlf: 40 57 38 20
[email protected]
TeamGym-koordinator
Anders Thorup Prendergast
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
Tlf: 29 66 20 82
[email protected]
Anders
Suna
KIG-koordinator
Suna Thorup Prendergast
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
Tlf: 40 57 38 20
[email protected]
MIG-koordinator
Kristian Kinch
Finsensvej 36c 3. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 23 28 80 74
[email protected]
Kristian
2
Ugeplan over alle hold i Nivå Gymnastikforening
Sektion
Motion
Mandag
MB 104: Pigefræs 4-6 år
Kl. 16.00-16.50 i HH, sal 2
Tirsdag
MB 105: Pigefræs 4-6 år
Kl. 16.00-16.50 i NKK
Onsdag
MB 106: Pigefræs 4-6 år
Kl. 16.00-16.50 i HH, sal 2
MB 107: Springgymnastik for piger 7-9 år—
Begynder
Kl. 17.00-17.50 i HH, sal 2
MB 108: Springgymnastik for piger 7-9
år—Begynder
Kl. 17.00-17.50 i NKK
MB 110: Springgymnastik for piger 10-13 år
Kl. 17.00-18.50 i HH, sal 2
MB 110: Springgymnastik for piger 10-13 år
Kl. 16.30-18.20 i HH
MB 109: Springgymnastik for piger 7-9
år—Øvede
Kl. 16.00-17.50 i HH, sal 2
Børn
MB 111: Drengefræs 4-6 år
Kl. 17.00-17.50 i HH
Motion
MB 113: Parkour fra 12 år
Kl. 18.00-20.00 i HH, sal 2
MV 202: Motion for mænd og kvinder 50+
Kl. 19.00-19.50 i HH, sal 2
MV 201: Verdensdans Fuzz
Kl. 18.00-18.55 i HH, sal 1
MV 207: Ballstik 1
Kl. 18.00-18.55 i NKK
MV 206: Motion for herrer
Kl. 20.00-21.00 i HH, sal 2
MV 203: Old Boys
Kl. 19.00-19.50 i NKK
MV 208: Ballstik 2
Kl. 19.00-19.30 i NKK
MIG 302: Konkurrencehold
Kl. 16.00-18.00 i HH
MIG 302: Konkurrencehold
Kl. 17.00-20.00 i GC
Voksne
MV 209: Ved lige-holdet
Kl. 18.30-20.00 i NCP
MIG
MIG 301: Begynderhold—Drenge 6 til 10 år
Kl. 17.00-19.00 i HH
MIG 302: Konkurrencehold
Kl. 17.00-20.00 i HH
KIG
TeamGym
KIG 401: Aspiranthold
Kl. 16.00-18.00 i HH
KIG 402: Microhold
Kl. 16.00-20.00 i HH
KIG 402: Microhold
Kl. 16.00-19.00 i HH
KIG 403: Konkurrencehold
Kl. 16.00-20.00 i HH
KIG 403: Konkurrencehold
Kl. 16.00-19.00 i HH
TG 502: Mini—Kl. 17.00-18.30 eller 18.3020.00 i NKK
TG 501: Micro—Kl. 17.30-19.00 i HH
TG 502: Mini—Kl. 16.00-18.00 eller 18.0020.00 i HH
TG 503: Junior—Kl. 18.30-21.00 i HH
TG 503: Junior— Kl. 16.00-18.00 i HH
TG 504: Senior— Kl. 18.30-21.00 i HH
TG 504: Senior— Kl. 18.00-20.00 i HH
Forkortelser
HH = Holmegårdshallen (Kokkedal Skole VEST), Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
HH, sal 2 = Holmegårdshallens sal 2, (Kokkedal Skole VEST), Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
NKK = NKK-hallens sal, Niverødvej 38, 2990 Nivå
NSP = Nivå Skole SYD, Pigernes gymnastiksal, Niverødvej 38, 2990 Nivå
GC = Grøndal Centret, Hvidkildevej 64, 2400 København NV
GH = Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28, 2860 Søborg
3
4
Ugeplan over alle hold i Nivå Gymnastikforening
Torsdag
MB 109: Springgymnastik for piger 7-9
år—Øvede
Kl. 16.00-17.50 i HH, sal 2
Fredag
MB 112: Trampolin 6-10 år
Kl. 16.00-17.50 i HH
MB 113: Parkour fra 12 år
Kl. 17.00-19.00 i HH, sal 2
Lørdag
MB 101: Forældre/barn 1½-2
år
Kl. 10.00-10.50 i HH, sal 2
Søndag
MB 102: Forældre/barn 3-4 år
Kl. 11.00-11.50 i HH, sal 2
MB 103: Sjov lørdag—
Familiehold 4-7 år
Kl. 12.00-12.50 i HH, sal 2
MV 204: Callenetics/motion for damer
Kl. 17.00-18.20 i NKK.
MV 205: Callenetics/motion for damer
Kl. 18.25-19.45 i NKK.
MIG 301: Begynderholdhold—Drenge 6
til 10 år
Kl. 17.00-19.00 i HH
MIG 302: Konkurrencehold
Kl. 16.00.19.00 i HH
MIG 302: Konkurrencehold
Kl. 12.30-15.30 i GC
KIG 401: Aspiranthold
Kl. 16.00-18.00 i HH
KIG 401: Aspiranthold
Kl. 17.00-19.00 i HH
KIG 402: Microhold
Kl. 12.30-15.30 i GC
KIG 402: Microhold
Kl. 16.00-19.00 i HH
KIG 403: Konkurrencehold
Kl. 16.00-19.00 i HH
KIG 403: Konkurrencehold
Kl. 12.30-15.30 i GC
KIG 403: Konkurrencehold
Kl. 16.00-19.00 i HH
TG 501: Micro— Kl. 16.00-18.20 i HH
TG 501: Micro— Kl. 16.00-18.00 i GH
TG 502: Mini—Kl. 16.00-18.20 i HH
TG 502: Mini—Kl. 16.00-18.00 i GH
TG 503: Junior—Kl. 18.30-21.00 i HH
TG 503: Junior—Kl. 18.00-20.00 i GH
TG 504: Senior— Kl. 18.30-21.00 i HH
TG 504: Senior— Kl. 18.00-20.00 i GH
4
Passivt medlemskab
Passivt medlemskab
Ønsker du at støtte Nivå Gymnastikforening? Så kan du tegne et passivt medlemskab eller
et støttemedlemskab, som giver stemmeret på den årlige generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.
Hold PAS 001 Passivt medlemskab
Kr. 200,00 for 365 dage.
Hold PAS 002 Støttemedlemskab
Kr. 50,00 for 365 dage.
Vejledning til tegning af passivt medlemskab eller støttemedlemskab:
Gå ind på vores hjemmeside(http://www.ng-gymnastik.dk) tryk på ”Medlemsportal” i menuen øverst på siden.
1. Du skal nu logge ind eller oprette en profil på vores nye medlemsportal.
a) Oprettelse af profil foretages ved at trykke ”Opret profil” i venstre side af skærmen. Udfyld alle felterne
og tryk ”Opret profil”.
2. Tryk på ”Abonnementer” i menuen på toppen af siden.
3. Tryk på prisen ud for støtte- eller passivt medlemskab.
4. Tryk på ”Klik her for at tilmelde dig” for at komme videre til booking.
5. Accepter klubbens betingelser og betal online med dit Dankort.
6. Ved medlemsskabets udløb vil du blive adviseret pr. mail/sms ca. en uge før vi fornyer dit abonnement.
5
Motion - Børn
Gymnastik for børn
Gymnastikken giver mulighed for at styrke koordinationen, samtidig med at børnene får
mulighed for at "snuse" lidt til de forskellige gymnastikformer. Vi starter stille og roligt og
prøver i løbet af sæsonen at give børnene nogle gode vaner og ryste dem godt sammen. Vi
leger kropsbevidsthed, koncentration og bevægelser ind i kroppen.
Forældre/barn 1½ til 4 år
Forældre/barn holdet er holdet hvor vi sammen slår kolbøtter, leger sjove lege, synger sange og hopper på
redskaber. Vi skal have det sjovt og grine sammen, arbejde med motorik og kropsbevidsthed og ind imellem
får vi alle sammen sved på panden.
Hold MB 101 Forældre/barn 1½ til 2 år
Lørdag 10.00-10.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 børn.
Ansvarlig træner: Luise Grønberg
Øvrige trænere: Hannah Styrbæk Hansen og Adele Vengel.
Træningen begynder lørdag d. 7. september 2013.
Hold MB 102 Forældre/barn 3 til 4 år
Lørdag 11.00-11.50 på Kokkedal skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 børn.
Ansvarlig træner: Luise Grønberg
Øvrige trænere: Hannah Styrbæk Hansen og Adele Vengel.
Træningen begynder lørdag d. 7. september 2013.
Sjov lørdag - Familiehold 4 -7 år
Her kan du/I som forældre kombinere motion og kvalitetstid med dine/jeres børn. Ideen er, at både voksne
og børn får udfordringer og sved på panden.
Hold MB 103 Sjov lørdag 4-7 år
Lørdag 12.00 -12.50 på Kokkedal skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 16 børn.
Ansvarlig træner: Luise Grønberg
Øvrige trænere: Hannah Styrbæk Hansen og Adele Vengel.
Træningen begynder lørdag d. 7. september 2013.
Hannah
Adele
Luise
6
Motion - Børn
Pigefræs 4 til 6 år
Har du lyst til at hoppe, springe og lege på redskaber, så er pigefræs lige noget for dig. Vi skal prøve kræfter
med en masse spændende gymnastik. Vi skal stå på hænder, slå vejrmøller og meget andet. Det betyder ikke
noget, om du er nybegynder eller har gået til gymnastik før. Bare du har lyst til at lære.
Har du har lyst til at gå til gymnastik mere end én dag om ugen, kan du tilmelde dig flere pigefræshold.
Hold MB 104 Pigefræs 4 til 6 år
Mandag 16.00 – 16.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Amalie Sofie Andersen
Øvrige trænere: Maja Dulong Hoff, Sarah Rosenberg Larsen og Camilla Preisler Clausen.
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Hold MB 105 Pigefræs 4 til 6 år
Tirsdag 16.00 – 16.50 i NKK-Hallens sal.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Katrine Høy.
Øvrige trænere: Sara Simonsen og Mia Rosenlund.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Hold MB 106 Pigefræs 4 til 6 år
Onsdag 16.00 – 16.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Katrine Høy.
Øvrige trænere: Katrine Linde og Liva Kattrup.
Træningen begynder onsdag den 4. september 2013.
Laura
7
Katrine H
Sara S
Amalie S
Mia
Camilla P C
Maja
Motion - Børn
Springgymnastik for piger 7 til 13 år
Her skal vi springe og lave gymnastik med højt tempo. Til springgymnastik for piger skal vi slå vejrmøller, stå
på hænder og springe på trampolin og airtrack. På begynderholdene betyder det ikke noget, om du er nybegynder eller har gået til gymnastik før. Bare du har lyst til en masse gymnastiske udfordringer og sved på panden. På det øvede hold kræves der lidt flere gymnastiske færdigheder fra start. Her forventes det, at gymnasten kan udføre en håndstand og et araberspring på måtte samt en salto med let modtagning i minitrampolin.
Hold MB 107 Springgymnastik for piger 7 til 9 år - Begynder
Mandag 17.00-17.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Amalie Sofie Andersen.
Øvrige trænere: Camilla Preisler Clausen og Maja Dulong Hoff.
.
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Hold MB 108 Springgymnastik for piger 7 til 9 år - Begynder
Tirsdag 17.00-17.50 i NKK-Hallens sal.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Katrine Høy.
Øvrige trænere: Sara Simonsen og Mia Rosenlund.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Hold MB 109 Springgymnastik for piger 7 til 9 år - Øvede
Tirsdag og Torsdag 16.00-17.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 1800,00 for hele sæsonen.
Kr. 900,00 betales ved sæsonstart og kr. 900,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Emma Palmqvist.
Øvrige trænere: Camilla Coordt Poulsen, Katrine Linde og Laura Bonné.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Hold MB 110 Springgymnastik for piger 10 til 13 år
Mandag 16.30-18.20 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Onsdag 17.00-18.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 1800,00 for hele sæsonen.
Kr. 900,00 betales ved sæsonstart og kr. 900,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 deltagere.
Ansvarlig træner: Ida Søndergaard.
Øvrige trænere: Mie Rommelhoff og Katrine Høy.
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Ida
Sarah
Emma
Liva
Mie
Katrine L
Camilla C P
8
Tank penge til Nivå Gymnastikforening!
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og støt Gymnastikforeningen. Nivå
Gymnastikforening har en sponsoraftale med OK, der er bygget op omkring OK Benzinkortet.
Når du opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter OK Gymnastikforeningen med et
fast ørebeløb for hver liter, du tanker på kortet. Derudover modtager vi en bonus, når du
har købt 500 liter på dit benzinkort.
Sådan gør du:
Find og udfyld et online-ansøgningsskema på www.ok.dk.
Det er vigtig, at du husker at oplyse vores sponsornummer: 559424 i sponsorfeltet.
Har du allerede et OK Benzinkort, kan det kobles til vores sponsoraftale. Du skal bare
henvende dig direkte til OK, som så vil koble dit kort til vores sponsoraftale.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have et ansøgningsskema tilsendt, så kan du kontakte Anders Thorup Prendergast på [email protected]
Italiensk mad til fest og hverdag.
Import af vine, delikatesser, charcuteri og ost direkte fra støvlelandet.
Firmagaver og meget mere.
Kig forbi Pennehave 10, 2960 Rungsted eller www.zunino.dk og bliv inspireret!
9
Motion - Børn
Drengefræs 4 til 6 år
Er du en frisk dreng mellem 4 og 6 år? Har du masser af energi og mangler udfordringer? Så er drengefræs lige
dig. Vi hopper og springer, laver kolbøtter og vejrmøller, lærer at stå på hænder og udnytter alle de redskaber,
som gymnastiksalen byder på.
Hold MB 111 Drengefræs 4 til 6 år
Mandag 17.00-17.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Kr. 600,00 for hele sæsonen.
Kr. 300,00 betales ved sæsonstart og kr. 300,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Emil Zavilla.
Øvrige trænere: Uffe Høy
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Trampolin 6 til 10 år
Er du en frisk dreng eller pige mellem 6 og 10 år? Har du masser af energi og mangler udfordringer? Så trampolin lige dig. Vi hopper og springer, og laver grundtræning, så vi styrker kroppens balance, smidighed og styrke. Vi lærer at stå på hænder og sætte små øvelser sammen på trampolinen.
Hold MB 112 Trampolin 6 til 10 år
Fredag 16.00-17.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Kr. 1200,00 for hele sæsonen.
Kr. 600,00 betales ved sæsonstart og kr. 600,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Emil Zavilla.
Øvrig træner: Christian Riisberg og Santos Hellung-Larsen.
Træningen begynder fredag d. 6. september 2013.
Christian
Uffe
Emil
Santos
10
Motion - Børn
Parkour for børn og unge
Parkour er en bevægelseskunst, der handler om at udvikle sig fysisk og mentalt gennem naturlige og ekspressive bevægelser. Den grundlæggende ide bag bevægelserne er at bevæge sig gennem omgivelserne
hurtigt og effektivt i flow, dvs. at komme fra punkt A til B mest effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved
brug af kroppen. Det handler om at se udfordringer og muligheder, der hvor andre ser begrænsninger.
Parkour adskiller sig væsentligt fra begrebet sportsgrene, fordi der i parkour ikke eksisterer regler for, hvorledes man skal bevæge sig. Parkour er en livsstil med en dybereliggende filosofi, hvor det ikke handler om at
måle sig med andre, men om at udvikle og udfordre sin egen fysiske formåen og mentale styrke.
På begynderholdene vil vi starte ud med basisbevægelserne såsom præcisions hop, balancemomenter, basic
vaults (de forskellige spring over objekter), cat leaps, wallruns, wallclimbs, rullefald, landinger og meget mere. På det øvede hold vil vi, udover basistræningen (som man aldrig kan få nok af, da det altid kan blive bedre), træne de mere avancerede vaults, øve sammensætning af flows og meget mere.
Hold MB 113 Parkour for børn og unge fra 12 år
Tirsdag 18.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Fredag 17.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 1800,00 for hele sæsonen.
Kr. 900,00 betales ved sæsonstart og kr. 900,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 deltagere.
Ansvarlig træner: Rasmus Dalsborg.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Nivå Gymnastikforening på YouTube
På Nivå Gymnastikforenings YouTube kanal,
kan du se videoer fra konkurrencer,
opvisninger, lejre og meget mere.
www.youtube.com/NivaaGF
Rasmus
11
Se annoncen side 5.
Motion - Voksne
Gymnastik for voksne
Nivå Gymnastikforening tilbyder mange forskellige former for motion
til voksne. Her er både mulighed for at lade hofter vrikke til moderne
rytmer fra hele verden eller dyrke god gammeldags grundgymnastik.
Du kan styrke kroppen med konditionstræning, kombinere callenetics
med motion, prøve ballstick eller booke baner til et godt spil badminton. Kort sagt noget for enhver alder og smag!
Verdensdans Fuzz
Verdensdans Fuzz er for dem, der gerne vil udforske verden gennem
musik og dans og samtidig komme i god form og få et smil på læben. Kulturer i hele verden har brugt dansen
som udtryksform eller ved fejringer i årtusinder. Vi kombinerer dansene og lærer teknikkerne bag Latin, Hiphop, Bollywood, Flamingo, Mavedans og mange andre stilarter. Det er svært ikke at lade sig rive med af den
gode stemning, når musikken spiller. Alle kan følge med og være med til at gøre konditionstræningen til en
fest!
Hold MV 201 Verdensdans Fuzz
Tirsdag 18.00-19.00 på Kokkedal skole VEST, Holmegårdshallen, sal 1.
Kr. 1000,00 for hele sæsonen.
Kr. 500,00 betales ved sæsonstart og kr. 500,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 35 deltagere.
Ansvarlig træner: Teresa Conde.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Besøg Nivå Gymnastikforenings Webshop!
I år tilbyder Nivå Gymnastikforening en masse nyt merchandise.
Vi tilbyder diverse slags tøj, tasker, håndklæder og drikkedunke
med klubnavn, logo og eget navn.
Du finder shoppen på vores hjemmeside!
Teresa
14
Motion - Voksne
Hold MV 202 Motion for mænd og kvinder 50+
Da holdet har mere end en træner, vil der blive undervist i flere former for motion/dans for os, som er lidt
oppe i årene. Man skal være forberedt på, at undervisningstimerne ikke er ens, da trænerne ikke vil undervise i de samme øvelser.
Mandag 19.00-19.50 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 360,00 for hele sæsonen.
Kr. 180,00 betales ved sæsonstart og kr. 180,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Marianne Jørgensen.
Øvrige trænere: Birgit Frank-Nielsen og Solveig Simonsen.
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Hold MV 203 Old Boys
Programmet består af almindelig grundgymnastik i lidt moderne udgave, som kan udføres af alle efter egne
evner og kunnen.
Tirsdag 19.00-19.50 i NKK-hallens sal.
Kr. 360,00 for hele sæsonen.
Kr. 180,00 betales ved sæsonstart og kr. 180,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 50 deltagere.
Ansvarlig træner: Anton Benkjer.
Træningen begynder tirsdag den 3. september 2013.
Callenetics og motion for damer
En kombination af callenetics, som er bodytoning og fedtforbrænding i et tempo, hvor alle kan være med. En
grundig gennemarbejdning af alle kroppens muskler.
Hold MV 204 Callenetics og motion for damer
Torsdag 17.00-18.20 i NKK-hallens sal.
Kr. 610,00 for hele sæsonen.
Kr. 305,00 betales ved sæsonstart og kr. 305,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Rya Sørensen.
Træningen begynder torsdag den 5. september 2013.
Hold MV 205 Callenetics og motion for damer
Torsdag 18.25-19.45 i NKK-hallens sal.
Kr. 610,00 for hele sæsonen.
Kr. 305,00 betales ved sæsonstart og kr. 305,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Rya Sørensen.
Træningen begynder torsdag den 5. september 2013.
Anton
15
Marianne
Birgit
Rya
Solveig
Motion - Voksne
Hold MV 206 Motion for herrer
Holdet henvender sig til alle fra ungdom til pensionist. Efter opvarmning gennemføres konditionsøvelser, så
pulsen kommer op. Herefter kombineres med styrketræning af mave, ryg, arme og ben. Øvelserne foregår
afvekslende på gulvmåtte, i ribben og med elastik. Til slut strækkes ud. Efter endt time spilles basketball eller
fodbold alt efter tid og lyst.
Mandag 20.00-21.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2.
Kr. 360,00 for hele sæsonen.
Kr. 180,00 betales ved sæsonstart og kr. 180,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Henry Angelo.
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Ballstik
Ballstik er gymnastik på og med en bold med ”dupper”. Det er gymnastik med ekstra udfordringer, der giver
en god træning af kroppens muskler, balance og koordination. Samtidig bliver musklerne masseret. Det giver
velvære og afspænding. Foreningen har et antal bolde til rådighed. Du kan vælge Ballstik 1 alene eller supplere med Ballstik 2. I Ballstik 1 træner vi grundøvelser.
Alle kan være med, og øvelserne kan gradueres, så der er noget til både begyndere og øvede. Der bliver lagt
vægt på, at både mave- og rygmuskler styrkes, og at især ryg, skuldre og ben bliver masseret. I Ballstik 2
sætter vi øvelser sammen til serier. Begynder? Det er ikke en hindring for at være med, hvis du har lyst til at
forsøge.
Hold MV 207 Ballstik 1
Onsdag 18.00-18.55 i NKK-hallens sal.
Kr. 490,00 for hele sæsonen.
Kr. 245,00 betales ved sæsonstart og kr. 245,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 deltagere.
Ansvarlig træner: Suzanne Bosselmann.
Træningen begynder onsdag den 4. september 2013.
Hold MV 208 Ballstik 2
Onsdag 19.00-19.30 i NKK-hallens sal.
Kr. 250,00 for hele sæsonen.
Kr. 125,00 betales ved sæsonstart og kr. 125,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 20 deltagere.
Ansvarlig træner: Suzanne Bosselmann.
Træningen begynder onsdag den 4. september 2013.
Henry
Suzanne
16
Motion - Voksne
Hold MV 209 Ved lige-holdet
Holdet er for dig, der går op i at holde din fysiske form ved lige i en hyggelig og social atmosfære. Vi starter
træningen med at løbe en tur med efterfølgende let styrketræning af hele kroppen. Vi starter roligt op, så her
er plads til alle og god mulighed for at forbedre grundformen.
Mandag 18.30-20.00 på Nivå Skole SYD, Pigernes gymnastiksal.
Kr. 610,00 for hele sæsonen.
Kr. 305,00 betales ved sæsonstart og kr. 305,00 betales 14/1-2014.
Maksimalt 25 deltagere.
Ansvarlig træner: Martin Kristensen
Træningen begynder mandag den 2. september 2013.
Like!
Nivå Gymnastikforening på Facebook
På Nivå Gymnastikforenings Facebook side,
kan du følge med i livet i Nivå Gymnastikforening.
Du kan også se billeder og videoer
fra diverse opvisninger, konkurrencer og lejre.
www.facebook.com/NivaaGF
17
Motion - Badminton
Hold BDMTN XXXX Badminton
Har du lyst at spille Badminton? Så har du nu mulighed for dette gennem Nivå Gymnastikforening. På Nivå
Gymnastikforenings hjemmeside kan du se de ledige banetider i kommunens haller, booke dem og betale
med det samme. En banetid bookes for en hel sæson ad gangen. Klik ind på www.ng-gymnastik.dk og vælg
”medlemsportal” i menuen. I medlemsportalen klikker du på fanen ”baneleje”, og så kan du se ledige banetider. Følg instruktionerne på hjemmesiden for at booke og betale.
Efter tilmelding vil du modtage en elektronisk nøgle, der giver adgang til området, i det tidsrum du har booket
en bane. Nøglen kan afhentes i Holmegårdshallen mandag, onsdag eller torsdag i tidsrummet 16-20. Spørg
efter Anders.
Kr. 250,00 pr. person for hele sæsonen. Baner udlejes til henholdsvis 2 eller 4 personer.
Sæsonen løber fra 1. september 2013 til 1. maj 2014.
Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 2
Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen, sal 1
Dag
Tid
Hold nr.
Dag
Tid
Hold nr.
Mandag
Kl. 21-22
2111
Mandag
Kl. 21-22
1111
Onsdag
Kl. 20-21
2311
Onsdag
Kl. 21-22
2321
Lørdag
Kl. 8-9
2611
Lørdag
Kl. 9-10
2621
Dag
Tid
Hold nr.
Lørdag
Kl. 13-14
2631
Lørdag
Kl. 10-11
3611-3615
Lørdag
Kl. 16-17
2641
Lørdag
Kl. 11-12
3621-3625
Lørdag
Kl. 17-18
2651
Lørdag
Kl. 12-13
3631-3635
Søndag
Kl. 16-17
2711
Søndag
Kl. 17-18
2721
Søndag
Kl. 18-19
2731
Søndag
Kl. 19-20
2741
Søndag
Kl. 20-21
2751
Søndag
Kl. 21-22
2761
Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen
Baner i Holmegårdshallen
18
Mandlig idrætsgymnastik
Idrætsgymnastik for drenge
Nivå Gymnastikforenings idrætsgymnaster har gennem årene
vundet mange medaljer og mesterskaber, ligesom de har deltaget på både junior- og seniorlandsholdene. Klubben betragter idrætsgymnastikken som en konkurrencesport, og vi forventer derfor, at gymnasterne møder engagerede op til alle
træningstimer. Vi forventer også, at gymnasten deltager i sæsonens forskellige konkurrencer. Er gymnasten dygtig, kan
han komme til konkurrence allerede den første sæson. For
en prøvetræning kontakt den ansvarlige træner.
Hold MIG 301 Begynderhold - Drenge 6 til 10 år (åbent hold)
Mandag 17.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Kr. 175,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Kristian Kinch.
Øvrige trænere: Uffe Høy.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Hold MIG 302 Øvet hold - Drenge 10 til 14 år (lukket hold)
Mandag 17.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Tirsdag 16.00-18.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Kr. 375,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Emil Zavilla.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Hold MIG 303 Konkurrencehold - Idrætsgymnaster på konkurrenceplan (lukket hold)
Mandag 17.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Tirsdag 17.00-20.00 i Grøndal Centret, København.
Onsdag 17.00-20.00 i Grøndal Centret, København.
Torsdag 17.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Lørdag 10.00-13.00 i Grøndal Centret, København.
Kr. 500,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Kristian Kinch.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Uffe
19
Kristian
Emil
Kvindelig idrætsgymnastik
Idrætsgymnastik for piger
Nivå Gymnastikforenings idrætsgymnaster har gennem årene vundet mange medaljer og
mesterskaber, ligesom de har deltaget på både junior- og seniorlandsholdene. Klubben betragter idrætsgymnastikken som en konkurrencesport, og vi forventer derfor, at gymnasterne møder engagerede op til alle træningstimer. Vi forventer også, at gymnasten deltager i
sæsonens forskellige konkurrencer. Er gymnasten dygtig, kan hun komme til konkurrence
allerede den første sæson. Alle pigehold er udtagede hold. For en prøvetræning kontakt
den ansvarlige træner.
Hold KIG 401 Aspiranthold - Piger født 2006, 2007 og 2008 (lukket hold)
Mandag 16.00-18.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 16.00-18.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen..
Fredag 17.00-19.00 i på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Kr. 400,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Maria Rosenberg Larsen.
Øvrige trænere: Johanne Thorup Koudal og Amalie Tornhøj.
Evt. tilmelding foregår til instruktøren efter prøvetræning.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Hold KIG 402 Microhold - Udtagede pigegymnaster (lukket hold)
Mandag 16.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Tirsdag 16.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 16.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 12.30-15.30 i Grøndal Centret, København.
Kr. 625,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Nina Brorson.
Øvrig træner: Asia Litewka, Suna Thorup Prendergast, Maria Rosenberg Larsen og Lina Prendergast.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Hold KIG 403 Konkurrencehold - Idrætsgymnaster på konkurrenceplan (lukket hold)
Mandag 16.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Tirsdag 16.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 16.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Fredag 16.00-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 12.30-15.30 i Grøndal Centret, København.
Kr. 720,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Suna Thorup Prendergast.
Øvrige trænere: Asia Litewka, Nina Brorson, Maria Rosenberg Larsen og Lina Prendergast.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Suna
Nina
Maria
Lina
Asia
Johanne
Amalie
10
20
TeamGym
TeamGym
TeamGym er den mest udbredte gymnastikart inden for Danmarks
Gymnastik Forbund. TeamGym tilbydes som konkurrencesport for
alle aldre og på flere niveauer. En konkurrence består af en rytmisk
serie til musik, spring på bane og spring på trampet med og uden
redskab. Der findes konkurrencer for både drenge/mænd, piger/
kvinder og for mix-hold. I Nivå Gymnastikforening arbejder vi meget med styrke- og smidighedstræning samt grundtræningsmomenter. Det er vigtigt for at blive en dygtig gymnast! Vi forventer,
at gymnasterne møder stabilt til alle træninger og deltager i træningslejre og alle sæsonens konkurrencer. Da TeamGym er
en holdsport, lægger vi også stor vægt på det sociale. For at gymnasterne kan yde deres bedste som hold til konkurrencerne, er det
vigtigt, at de også fungerer sammen socialt.
Teamgymholdene træner alle de dage, der er nævnt under holdene. Alle hold er kun for
udtagende gymnaster, hvor det ikke er muligt at tilmelde sig. For en prøvetræning kontakt
den ansvarlige træner.
Hold TG 501
Micro - Piger født 2004, 2005 og 2006 (lukket hold)
Tirsdag 17.30-19.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 16.00-18.20 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 16.00-18.00 på I Gyngemosehallen, Gladsaxe.
Kr. 500,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Victoria Quist.
Øvrige trænere: Elisabeth Wedell-Neergaard, Benedicte Wedell-Neergaard, Emma Wiigh Møller, Nana Prendergast og Mie Rommelhoff.
Træningen begynder tirsdag den 13. august 2013.
Hold TG 502
Mini - Piger født 2001, 2002 og 2003 (lukket hold)
Mandag 16.15-18.00 eller 18.00-20.00 i NKK-Hallens sal.
Onsdag 16.00-18.00 eller 18.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 16.00-18.20 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 16.00-18.00 i Gyngemosehallen, Gladsaxe.
Kr. 630,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Anders Thorup Prendergast.
Øvrige trænere: Asia Litewka, Suna Thorup Prendergast, Mette Gjerlev Hollund og Line Hedegaard.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Mie
21
Line
Victoria
Elisabeth
Benedicte
Emma
TeamGym
Hold TG 503
Juniorer - Piger født 1997, 1998, 1999 og 2000 (lukket hold)
Mandag 18.30-21.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Onsdag 16.00-18.00 eller 18.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 18.30-21.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 18.00-20.00 i Gyngemosehallen, Gladsaxe.
Kr. 630,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Anders Thorup Prendergast.
Øvrige trænere: Asia Litewka, Suna Thorup Prendergast, Nana Prendergast og Mette Gjerlev
Hollund.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Hold TG 504
Senior - Damer født 1996 eller før (lukket hold)
Mandag 18.30-21.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Onsdag 18.00-20.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Torsdag 18.30-21.00 på Kokkedal Skole VEST, Holmegårdshallen.
Søndag 18.00-20.00 i Gyngemosehallen, Gladsaxe.
Kr. 630,00 pr. 30. dag.
Ansvarlig træner: Anders Thorup Jensen.
Øvrige trænere: Asia Litewka, Suna Thorup Prendergast og Mette Gjerlev Hollund.
Træningen begynder mandag den 12. august 2013.
Besøg Nivå Gymnastikforenings hjemmeside
www.ng-gymnastik.dk
Her kan du følge med i gymnastikforeningens nyheder samt
læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Mette
Nana
Asia
Anders
Suna
22
Praktiske oplysninger
Sæsonstart
Motionsholdene starter i uge 36 og sæsonen varer til og med uge 12.
Konkurrenceholdene træner hele året.
Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske online gennem foreningens medlemsportal. Onlinetilmeldingen starter den 1. august 2013.






Gå ind på vores hjemmeside(www.ng-gymnastik.dk) tryk på ”Medlemsportal” i menuen i toppen.
Du skal nu logge ind eller oprette en profil på vores nye medlemsportal. Hvis du skal oprette en ny
profil, gøres dette ved at trykke ”Opret profil” i venstre side af skærmen. Udfyld alle felterne og
tryk ”Opret profil”.
Tryk på ”Holdtilmelding” i toppen af siden.
Find dit hold og tryk på prisen.
Tryk på ”Klik her for at tilmelde dig” for at komme videre til booking.
Accepter klubbens betingelser og betal online med dit Dankort.
Det er ikke muligt at tilmelde sig direkte til foreningens konkurrencehold. Hvis du ønsker at gå på et af konkurrenceholdene, så tag kontakt til sektionskoordinatoren. De vil kunne vejlede om mulige hold og hjælpe
med at arrangere en prøvetræning.
For tilmelding til badminton følg nedenstående guide:

Gå ind på vores hjemmeside(www.ng-gymnastik.dk) tryk på ”Medlemsportal” i menuen i toppen.

Du skal nu logge ind eller oprette en profil på vores nye medlemsportal. Hvis du skal oprette en ny
profil, gøres dette ved at trykke ”Opret profil” i venstre side af skærmen. Udfyld alle felterne og
tryk ”Opret profil”.

Tryk på ”Badminton”.

Find din bane og tryk på prisen for at komme videre til booking.

Indtast informationer på din makker, accepter klubbens betingelser og betal online med dit Dankort.
Ved førstegangstilmelding er det den person der er logget ind, der betaler for hele banelejen, så der bliver i
selv nødt til at afregne internt. Fra den efterfølgende sæson skulle systemet gerne kunne opkræve kontingentet individuelt fra hver spiller.
Udmelding
Udmelding skal ske skriftligt til holdets ansvarlige træner samt til kassereren. Dette kan gøres pr. brev til Nivå
Gymnastikforening, Kristian Kinch, Finsensvej 36C, 3.tv. 2000 Frederiksberg eller pr. mail til
[email protected] HUSK at udmelde dig, hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at fortsætte. En
udmelding kan betyde, at en fra ventelisten kan komme på holdet!
Rabat
En gymnast, der deltager på flere motionshold, får 10% rabat på alle de tilmeldte hold.
Forsikring
NG har ikke tegnet fritidsulykkesforsikring for sine medlemmer. Vi anbefaler, at medlemmerne
selv tegner en privat ulykkesforsikring.
23
Praktiske oplysninger
Lokale arrangementer (For opdaterede datoer se vores hjemmeside)
Torsdag den 28. november 2013: Foreningsjubilæum og julearrangement.
Lørdag den 22. marts 2014: Gymnastikopvisning i Holmegårdshallen med efterfølgende afslutningsfamiliefest.
Vi fotograferer til hjemmesiden og presseudsender ved alle arrangementer og stævner.
Ferier
Der er ingen træning i skoleferierne, som for sæsonen 2013-2014 er:
Efterårsferie
den 12.10.13 – den 20.10.13
Juleferie
den 21.12.13 – den 05.01.14
Vinterferie
den 08.02.14 – den 16.02.14
Påskeferie
den 12.04.14 – den 21.04.14
St. Bededag
den 16.05.14 – den 18.05.14
Kr. Himmelfart
den 29.05.14 – den 01.06.14
Pinseferie
den 07.06.14 – den 09.06.14
Sommerferie
den 28.06.14 – den 10.08.14
De nævnte dage er inklusive. Ferieperioderne kan også ses på kalenderen på vores hjemmeside www.nggymnastik.dk.
TeamGym og KIG træner dog, så vidt der er muligt, også i ferieperioder.
Sommerhold
Hvis der er interesse for det blandt gymnaster og instruktør, kan et hold fortsætte efter sæsonafslutningen
frem til skolernes sommerferien. Snak med din instruktør om oprettelsen af et sommerhold inden 1. februar,
så vi kan se, om der er interesserede nok til, at vi kan oprette et sommerhold.
Bliv instruktør eller hjælpeinstruktør i Nivå Gymnastikforening
Mon det lige er dig, vi står og mangler som instruktør i Nivå Gymnastikforening?
Vi kan altid bruge engagerede instruktører og hjælpeinstruktører. Er du forældre eller måske teenager,
og har du lyst til at blive instruktør eller hjælpeinstruktør for børn eller voksne i Nivå Gymnastikforening,
så hører vi meget gerne fra dig.
Det vil være en fordel, hvis du allerede har en instruktøruddannelse eller instruktørerfaring, men ellers finder
vi også ud af det. Det vigtigste er lysten, og har du den, så kontakt os.
Hvis du ikke har mulighed for at være fast instruktør, kan du måske blive vikar og afløse vores faste
instruktører ved sygdom o. lign.
Kontakt formanden og lad os få en snak om mulighederne for at blive instruktør eller hjælpeinstruktør. Du kan
også skrive til [email protected]
Går du rundt med en ide til et hold, som vi endnu ikke har oprettet, er du meget velkommen til
at kontakte os. Vi er altid åben for nye spændende tiltag.
Detaljeret information
DGI medlemsnummer: 1832100
CVR nummer: 60537712
Bankinformationer:
Kontonummer: 1930006973
Reg: 2415
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i forhold til det trykte program.
24
Webshop
Webshop
Vores webshop er i år blevet langt større. Vi tilbyder nu en masse nyt merchandise. Det er nu muligt at købe
sportstøj, løbetøj, håndklæder, drikkedunke, tasker og meget mere med Nivå Gymnastikforenings logo og
personligt navn på.
For at se hele udvalget kan du besøge Nivå Gymnastikforenings webshop. Du finder den på Nivå Gymnastikforenings hjemmeside.
NG’s træningsdragt
Nivå Gymnastikforening tilbyder igen i år alle medlemmer klubbens træningsdragt.
Træningsdragterne bliver leveret fra firmaet NS Sport, som er en anerkendt leverandør af klubtøj. Klubben
har indenfor afstukne rammer designet dragten.
Der vil blive trykt klubnavn, logo og gymnastens navn på både jakke og bukser.
Dragterne kan leveres i gængse størrelser herunder pige- og drengemodel, men kan samtidig bestilles med
forskellige længder på ærmer og ben. Disse længder går i spring af +/-5, cm, +/-10 cm og +/-15 cm. Delene
kan købes enkeltvis. Priserne for overdelen er kr. 390/430 for barn/voksen model samt kr. 310/360 for bukser.
Samlet pris for en træningsdragt:
Børnestørrelser: 4, 6, 8, 10 og 12 år
Voksen størrelser: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL og XXXL
kr. 700 inkl. tryk
kr. 790 inkl. tryk
Det vil være muligt at bestille dragter på vores webshop i efteråret.
25
Danske traditioner og værdier
Vi vil arbejde for at bevare de danske traditioner og værdier.
Til jul sætter vi juletræer op og går i kirke med skolerne.
Skoler og institutioner
Vi skal sikre, men samtidig også styrke, rummeligheden. Der skal være plads til alle, men de
stærke elever skal ikke holdes tilbage, fordi alle skal lære det samme. Danmark har ikke så
mange naturlige råstoffer, som andre lande har. Men heldigvis har vi mange dygtige og flittige
unge mennesker. Det er vigtigt, at vi sørger for, at disse unge, som er Danmarks fremtid, er så
veluddannede som muligt. Arbejdsmiljøet for lærerne skal forbedres, de nye abejdstidsregler
skal forhandles helt på plads lokalt, og lærergerningen skal fortsat være attraktiv.
Modersmålsundervisning er ikke en kommunal opgave. Maden i institutioner og skoler skal
ikke være halal, men almindelig dansk mad.
Social og sundhed
Forebyggelse er vigtigt i enhver henseende. Handicappede skal have støtte til en så ”normal”
hverdag som muligt. Familier med særlige behov skal fortsat have den støtte og hjælp de har
behov for, for at kunne leve et værdigt liv.
Ældre
Vi vil arbejde for en bevarelse af hjemmeplejens serviceniveau samt en styrkelse af dette, da de
ældre medborgere fortjener at få hjælp til at komme igennem dagligdagen. Længst muligt i
eget hjem, men efter borgernes egne ønsker og helbred - ikke kommunens økonomi.
Trafik og Miljø
Forsat have fokus på både trafiksikkerhed og fremkommelighed.
Vi vil arbejde for en bedre offentlig trafik.
Borgerindragelse
Der skal lyttes til borgerne, når Byrådet træffer beslutninger vedrørende kommuneplaner, som
har betydning for kommunens borgere.
Kultur & Sport
Vi ønsker at bibeholde vores fire velfungerende biblioteker med fortsat fleksible åbningstider.
Havnemiljøerne ud til Øresund skal bevares med deres særlige kendetegn.
Venskabsbysamarbejdet skal fortsætte, så vores børn og unge også
fremover, kan få glæde af samarbejde med unge fra andre lande, samt besøg hos og fra vores
venskabsbyer.
Vi skal have flere kunstgræs baner. Der skal være faciliteter til alle de store idrætsforening.
Med venlig hilsen
Fredensborg
26
NG arbejder på at få forbedret gymnastikkens vilkår i Fredensborg kommune.
Dette skal helt konkret ske ved at få etableret en dedikeret motorik- og gymnastikhal med fastopstillede redskaber og springgrave.
Læs mere om projektet på www.gymnastikkenshus.dk og bak os op ved at like
projektet på Facebook (www.facebook.com/gymnastikkenshus).
Tryk: PrintHouse.dk
Forestil dig at skulle spille håndbold eller fodbold i en p-kælder, med betongulv
og uden belysning. Der vil hver træning skulle startes med at lægge et stødabsorberende underlag eller rullegræs ud samt at sætte belysning op. Man vil så
skulle spille udenom betonsøjlerne midt på banen, men sådan er det jo bare. Det scenarie ville være absurd og på samme måde er det absurd at gymnasterne skal slæbe redskaber frem og tilbage i 1 time hver dag, blot for at dyrke
deres fritidsinteresse!
Illustrationer: Lars Rune illustrationer Web-site: larsrune.com Tlf. 25 37 63 25
Gymnastikkens forhold i Fredensborg kommune er ikke for gode. Der findes
desværre ikke egnede lokaler i kommunen til at dyrke gymnastik i og det vil vi
gerne gøre noget ved!