Konkurrencebetingelser

Bag om den
græssende ko
“Vores mål er at udvikle en forretning, som viser respekt for og er i harmoni med sine
omgivelser”
(Citat Arla)
Bæredygtigt landbrug
Gå ind på Arlas hjemmeside med følgende link:
http://www.arlafoods.dk/taettere-paanaturen/miljo/
•
Udledning af drivhusgasser
•
Vand og energi
•
Arlas Globale miljøstrategi 2020
fokuserer på 4 hovedområder (se her til
venstre)
Undersøg Arlas målsætninger og
strategier for hvert af de fire fokusområder
Noter med egne ord og i stikordsform de
væsentligste oplysninger inden for hvert
område
Madspild og nul affald
•
Læs også ”Svenskerne lægger mærke til Arlas grønne profil”. Du vælger den
underste overskrift i den grønne miljøbjælke: ”Miljø- og klimalog”. Artiklen finder du i
Miljø og klimaprojekter i Arla Foods: Marts 2011
Hvad er jeres vurdering af Arla som bæredygtig virksomhed?
Hvad er jeres vurdering af Arlas markedsføring i forhold til
troværdighed, gennemskuelighed og målgruppe? Gense
reklamefilmene, følg linkene herunder:
http://www.arlafoods.dk/taettere-paa-naturen/movie/
http://www.arlafoods.dk/taettere-paa-naturen/se-filmene-fra-tv/
Hurtige ideer til en ny
og bedre markedsføring
af Arla produkter …..?