FUNKTIONSBESKRIVELSE 2013

Godkendelser:
Proceslås
Ej klar ved bogens trykning
Dalton
Anvendelse:
Døre og låger
Fordele:
Lille og robust
Integreret med Eden
Fleksibel montage
Høj tæthedsgrad - IP 67
Tåler hårde miljøer
Lavt strømforbrug
Statusinformation med lysdiode
på låsehus samt i kabeltilslutning.
Dalton M12 Eden M122 for hårde miljøer
Dalton – den inteligente proceslås
Dalton er en låseenhed som er beregnet til at forhindre
unødvendige processtop. Den kan anvendes enten som
fritstående lås eller integreret med Eden som sikkerhedsføler.
Ved ulåst tilstand holdes døren lukket med kuglelås og låses
mekaniskt. Holdemomentet for kuglelåsen kan ved behov
justeres. Enheden kun tillader låsning når kuglelåsen er i
indgreb samt når Eva ser Adam (afhængig af variant). Når
en indgang forsynes med spænding låses kuglelåsen.
Dalton tilsluttes enkelt med et M12-stik. Tina forgreningsblokken kan også anvendes for distribution af både sikkerheds- og låsefunktion. Status for Dalton indikeres med
lysdioder og kan også aflæses med en PLC via informationsudgangen.
Dalton med kabel og 5polet alt. 8-polet stik
7:20
Montage
Dalton kan monteres med dens åbning i to retninger. For
at være sikker på at Dalton fungerer uden problemer skal
trykkuglerne være vilende, dvs. ej indtrykt af låsetungen, når
døren er lukket. Dalton’s beslag er derfor lavet således at
låsetungens og trykkuglernes position kan justeres.
Dalton Eden med kabel
og 5-polet alt. 8-polet
stik til Dalton
www.jokabsafety.com
Dalton M121
Dalton M122
1
BW00314 - Tilslutningseksempel - Dalton til Vital 1
2
3
4
5
6
BW00196 - Tilslutningseksempel - Dalton og Eden til Vital 1 eller Pluto
7
8
9
10
11
Forgreningsblok Tina 12A
Tina 12A kan anvendes for at tilslutte to Dalton med Eden med kun et kabel tilbage til styreskabet.
I kablet til styreskabet er der også en suminformation for både Dalton og for Eden.
12
Transferkabler
Transferkabler kan anvendes når man vil tilslutte Dalton's 8-polede stik til Tina 4A's eller Tina 8A's 5-polede stik.
Noter at informationen fra Dalton og Adam ikke kan anvendes.
www.jokabsafety.com
7:21
13
Tekniske data – Dalton
Fabrikat
Artikelnummer/
bestillingsdata:
Dalton M111
Dalton M311
Dalton L001
Dalton M315
Dalton M113
JOKAB SAFETY AB
20-038-00 8-polet hanstik
20-038-07 5-polet hanstik,
låsning stift 4
20-038-90 Kun trykkugler,
ingen elektriske
funktioner
20-038-10 5-polet hanstik,
låsning pin 4, lille
montagebeslag for
låsetungen
20-038-04 8-polet hanstik,
montagevinkler for
Jokab hegn
Dalton - Lås med monteringsbeslag for separat tilsluttet Eden
Dalton M112
Dalton M312
Dalton L002
20-038-03 8-polet hanstik
20-038-08 5-polet hanstik,
låsning stift 4
20-038-91 Kun trykkugler,
ingen elektriske
funktioner, montagebeslag også for
Eden
Resistens
Rustfrit stål
God resistens mod de fleste syrer med undtagelse af saltsyre
og svovlsyre.
Stik for tilslutning af Dalton
(varierer afhængig af type)
8-polet hanstik, M12
5-polet hanstik, M12
Udtag for ekstern tilsluttet
Adam hanstik M12, 5-polig
Tilslutning
Farvemærkning (stift)
Funktion
Dynamisk ind signal Adam
+24 VDC
Låse signal
Anvendes ej
Information Adam
Dynamisk ud signal Adam
0 VDC
Information Dalton
8-polet
Farve
1
2
3
4
5
6
7
8
(Hvid)
(Brun)
(Grøn)
(Gul)
(Grå)
(Rosa)
(Blå)
(Rød)
5-polet
Farve
1
4
2
(Brun)
(Sort)
(Hvid)
3
5
(Blå)
(Grå)
Advarsel
Dalton låser mekaniskt. Forceres låsen kan dette skade Dalton
permanent.
Dalton - Lås med M12-stik for tilslutning af separat
monteret Eden
Dalton M121
20-038-01 8-polet hanstik
Dalton - Lås med integreret Eden
Dalton M122
20-038-02 8-polet hanstik
Dalton M124
20-038-09 8-polet hanstik,
5-polig hunstik for
Adam, montagevinkler for Jokab
hegnt
Tilbehør
DA 1
7:22
20-053-00 Afstandsstykke 2,5
mm f/ Adam og Eva
M12-CT0214
20-060-01 Transferkabel 0,2 m,
M12 5-polet hanstik,
8-polet hunstik
Tina 12A
20-054-18 Forgreningsblok for
to Dalton- Eden med
8-polede kabler
Låsefunktion
M - Låses med spænding
L - Kun trykkugler
Farve
Sort
Driftspænding
24 VDC +25/–20%
Strømforbrug
Ulåst
Låst
Låseindgang
Informationsudgang
40 mA
130 mA
5 mA
Maks. 10mA
Eden
Se data for Adam M12
Tæthedsgrad
IP67
Holdekraft
Ulåst
Låst
25-100 Nm
2000 Nm
Materiale
Kuglelås, monteringsbeslag
Kapsling
Låsetunge, monteringsbeslag
Anodiseret aluminium
Anodiseret aluminium
Rustfrit stål
Lysdiodeindikering
=Rød
=Grøn
=Pause
Info Funktion
1 Låst
0 Lukket, ulåst
0 Åben
Alarm:
1Hz Lås har ej indtaget ulåst pos.
1Hz Eden eller kuglelås ej i
position = Åben
1Hz Åben, låsning ej tilladt
1Hz Lås har ej indtaget låst pos.
www.jokabsafety.com
1Hz Underspænding - låsning
ej tilladt
1Hz Overspænding
1Hz Overtemperatur (>80°C)
Målskitse Dalton M111, Dalton
M311, Dalton L001 (og Dalton M121)
1
Målskitse Dalton M124
2
3
4
Målskitse Dalton M122, Dalton L002
og Dalton M112
Målskitse Dalton M315
5
6
7
8
Målskitse Dalton M113
9
10
11
12
www.jokabsafety.com
7:23
13