Mejeriernes Fællesoverenskomst 2014-2017 - Transportgruppen

Lønoversigt pr. 1. april 2012
Med virkning fra 1. oktober 2008 blev der mellem Rigspolitichefen og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) indgået ”Aftale om klassificering af stillinger for polititjenestemænd” – og din indplacering i
lønsystemet følger af denne aftale.
Ansættelse eller fastansættelse den 1. oktober 2008 eller senere
Månedsløn efter stedtillægssats
Satser
II
III
IV
V
22.129,58
22.593,25
22.914,42
23.378,25
Løngruppe 1, sats 1
Politibetjente på prøve aflønnes altid efter højeste sats
Løngruppe 2, sats 1
24.398,58
24.768,33
25.024,33
25.394,17
Løngruppe 2, sats 2
26.087,17
26.370,67
26.567,25
26.850,92
Løngruppe 2, sats 3
27.454,58
27.658,83
27.800,33
28.004,75
Løngruppe 2, sats 4
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
1,3040
VI
23.699,25
23
25.650,08
27.047,33
28.146,17
30.531,33
29
33
36
42
Specialiststillinger
Satser
Løngruppe 3, sats 1
Løngruppe 3, sats 2
Løngruppe 3, sats 3a
1,3040
II
30.531,33
31.905,42
33.356,42
Månedsløn efter stedtillægssats
III
IV
V
30.531,33
30.531,33
30.531,33
31.905,42
31.905,42
31.905,42
33.356,42
33.356,42
33.356,42
VI
30.531,33
31.905,42
33.356,42
Ansættelse før 1. oktober 2008
Satser
Løngruppe 2, sats 1
Løngruppe 2, sats 2
Løngruppe 2, sats 3
Løngruppe 2, sats 3a
+ 23.700 marts 2012
Løngruppe 2, sats 4
Løngruppe 2, sats 4a
+ 6.900 marts 2012
Løngruppe 2, sats 4b
+ 16.500 marts 2012
Løngruppe 2, sats 4c
+ 12.100 marts 2012
Løngruppe 3, sats 1
Løngruppe 3, sats 1a
+ 17.000 marts 2012
Løngruppe 3, sats 1b
skalatrin
42
44
46
1,3040
II
24.398,58
26.087,17
27.454,58
28.433,33
+ 2.000,75
30.531,33
30.531,33
+ 582,50
29.459,75
+ 1.392,93
30.531,33
+ 1021,48
Månedsløn efter stedtillægssats
III
IV
V
24.768,33
25.024,33
25.394,17
26.370,67
26.567,25
26.850,92
27.658,83
27.800,33
28.004,75
28.579,58
28.680,75
28.827,00
+ 2.000,75
+ 2.000,75
+ 2.000,75
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
+ 582,50
+ 582,50
+ 582,50
29.536,67
29.590,08
29.667,08
+ 1.392,93
+ 1.392,93
+ 1.392,93
30.531,33
30.531,33
30.531,33
+ 1021,48
+ 1021,48
+ 1021,48
II
30.531,33
30.531,33
+ 1.435,14
31.209,17
Månedsløn efter stedtillægssats
III
IV
V
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
30.531,33
+ 1.435,14
+ 1.435,14
+ 1.435,14
31.209,17
31.209,17
31.209,17
VI
25.650,08
27.047,33
28.146,17
28.928,33
+ 2.000,75
30.531,33
30.531,33
+ 582,50
29.720,42
+ 1.392,93
30.531,33
+ 1021,48
Specialiststillinger
Satser
skalatrin
skalatrin
29
33
36
38
42
42
40
42
1,3040
VI
30.531,33
30.531,33
+ 1.435,14
31.209,17
skalatrin
42
42
43
1
Løngruppe 3, sats 2
Løngruppe 3, sats 2a
Løngruppe 3, sats 3
31.905,42
32.621,08
33.356,42
31.905,42
32.621,08
33.356,42
31.905,42
32.621,08
33.356,42
31.905,42
32.621,08
33.356,42
31.905,42
32.621,08
33.356,42
44
45
46
Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået ”Aftale mellem Rigspolitichefen og Politiforbundet om
klassificering af lederstillinger, som forudsætter politifaglig baggrund” – og din indplacering i lønsystemet
følger af denne aftale.
Chargestillinger
Indplacering
Lrm. 31, sk.tr. 44
Tillæg kr. 19.700
Lrm. 32, sk.tr. 45
Tillæg kr. 39.300
Lrm. 33, sk.tr. 46
Tillæg
Lrm. 34, sk.tr. 47
Tillæg kr. 45.900
Lrm. 35, sk.tr. 48
Tillæg kr. 65.500
Lrm. 36, sk.tr. 49
Tillæg kr. 150.700
Lrm. 37, sk.tr. 50
Tillæg kr. 150.700
Lrm. 38, sk.tr. 51
Tillæg kr. 97.900
Åremålstillæg
1,3040
Månedsløn efter stedtillægssats
II
III
IV
V
VI
31.905,42
31.905,42
31.905,42
31.905,42
31.905,42
+ 1.663,07
+ 1.663,07
+ 1.663,07
+ 1.663,07
+ 1.663,07
32.621,08
32.621,08
32.621,08
32.621,08
32.621,08
+ 3.317,71
+ 3.317,71
+ 3.317,71
+ 3.317,71
+ 3.317,71
33.356,42
33.356,42
33.356,42
33.356,42
33.356,42
Det personlige tillæg for ansatte i Lrm. 33 er individuelt fastsat
34.888,17
34.888,17
34.888,17
34.888,17
34.888,17
+ 3.874,88
+ 3.874,88
+ 3.874,88
+ 3.874,88
+ 3.874,88
37.231,50
37.231,50
37.231,50
37.231,50
37.231,50
+ 5.529,51
+ 5.529,51
+ 5.529,51
+ 5.529,51
+ 5.529,51
39.827,75
39.827,75
39.827,75
39.827,75
39.827,75
+ 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09
43.990,75
43.990,75
43.990,75
43.990,75
43.990,75
+ 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09 + 12.722,09
50.053,58
50.053,58
50.053,58
50.053,58
50.053,58
+ 8.264,72
+ 8.264,72
+ 8.264,72
+ 8.264,72
+ 8.264,72
Der er endvidere tillagt den enkelte et såkaldt åremålstillæg
skalatrin
44
45
46
47
48
49
50
51
Med virkning fra 1. oktober 2008 blev der mellem Rigspolitichefen og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) indgået ”Aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontorfunktionærer i politiet”
– og din indplacering i lønsystemet følger af denne aftale
1,3040
skalatrin
(pension)
Særskilt aftale om
pensionsforhold for
kontorfunktionærer
Tjenestemandsansatte kontorfunktionærer (Ny Løn)
Månedsløn efter stedtillægssats
Indplacering
Provins
Hovedstad
Løngruppe 1, sats 1
220.533
18.617,42
222.812
18.809,75
Løngruppe 1, sats 2
220.533
18.617,42
231.987
19.584,33
Løngruppe 2, sats 1
255.186
21.542,80
265.671
22.427,95
Løngruppe 2, sats 2
270.586
22.842,83
281.071
23.728,00
Løngruppe 3, sats 1
290.180
24.497,00
299.224
25.260,50
Løngruppe 3, sats 2
310.626
26.223,08
315.869
26.665,67
Løngruppe 3, sats 3
343.393
28.989,25
343.393
28.989,25
Løngruppe 3, sats 4
369.606
31.202,17
369.606
31.202,17
Herudover kan den enkelte ved teknisk overførsel og/eller lokal forhandling være blevet tillagt et (teknisk)
kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg
2