OPH Afdeling - Odense Politihundeforening

Et tilbud om fysisk testning og vejledning og træning af klubber
søndag den 31. juli 2011
Optimering af atleternes fysiske
kompetencer
• Dette er et tilbud om fysisk testning, vejledning og
træning af atleter fra alle idrætsgrene på alle niveauer.
• Vi tilbyder at teste og vejlede atleterne på følgende
parametre:
• højde, vægt og kropsammensætning
• muskel styrke, muskel hurtighed og kondition
• Testene følges op med en individuel skriftlig
tilbagemelding til atleten og træneren i form af en fysisk
profil. Her fremgår det på hvilke områder den enkelte
atlet har gode forudsætninger og udviklingspotentiale
søndag den 31. juli 2011
Formål test:
• Test/screeningerne skal give målbare resultater og
værdifuld viden for træner i forhold til afdækningen
af den enkelte atlets udviklingspotentiale og i forhold
til evaluering, tilrettelæggelse og optimering af den
fysiske træning i sæsonen
• Derudover er ambitionen at skabe en bevidsthed hos
atleten om fysik som begreb og de arbejdskrav, der
stilles til den enkeltes idrætsgren, samt motiverer til
fysisk træning også i det langsigtet perspektiv.
søndag den 31. juli 2011
Forslag til program test dag:
• Præsentation af dagens program
• Målinger: vægt, højde og fedtprocenter
• Opvarmning til fysisk test, herefter:
– muskel styrke (hoppetest)
– muskel hurtighed (30 meter sprint test)
– muskel styrke i kropsstammen (brutal mave + ander
styrketest)
– kondition (bip- eller Cooper test)
– andre test afhængig af idræt
• Varighed test 25 atleter 4 timer.
• Det anbefales at udføre testdag 2-3 gange/sæson
søndag den 31. juli 2011
Testbeskrivelser antropometriske
• Kropssammensætning måles med Harpenden tang:
• Hudfolder måles på fire punkter:
– Under skulderblad
– Over hofteben
– Biceps
– Triceps
• Højde og vægt måles med godkendt vægt og højdemåler.
søndag den 31. juli 2011
Testbeskrivelse fysiske test:
•
•
•
•
•
Hoppetest udføres vha. Swift Yardstick
Atleten marker først stående højde
Derefter udføres hop stående eller med tilløb
Forskellen mellem stående og hop = relativ hoppehøjde
2-3 forsøg – bedste tæller
søndag den 31. juli 2011
Testbeskrivelse fysiske test:
• 30 meter sprint udføres med Swift speedlight system
• Atleten løber gennem elektroniske porte som måler
tiden. Der gives 2 forsøg
• Alternativ kan tilbydes en idrætsspecifik agility bane
søndag den 31. juli 2011
Testbeskrivelse fysiske test:
• Brutal mave udføres som vist i linket herunder
• Hængende på hest el. Hænder ved øre og albuer skal
røre knæ.
• Brutal mave tester styrken i mave muskulaturen/
kropsstammen
Brutal mave test
Kilde: TV2 optagelser af DHF fysprofil
Derudover tilbyder vi mange idrætsspecifikke styrketest.
Disse udføres som submax test. F.eks 5 eller 10 RM test
til at estimerer atletens max.
søndag den 31. juli 2011
Testbeskrivelse fysiske test:
• Biptest yo-yo eller Coopertest udføres:
• Coopertest = 12 min løb så langt som muligt på en
udendørs bane
• Biptest = en indendørs bane på 20 meter gennemløbes
flest mulige gange frem og tilbage. Et bip angiver
hvornår der skal startes for hver 20 meter. Hver minut
stiger hastigheden
• Begge test har til formål at finde den teoretisk
maksimale iltoptagelse = max VO2 = udtryk for evne til
at transportere egen krop
• Hvilken test der vælges afhænger af træner/atlets ønsker
søndag den 31. juli 2011
Tilbagemelding/fysisk profil:
Hver atlet modtager en tilbagemelding i form af en fysisk
profil med styrker og svagheder i forhold til en alderssvarende atlet.
Test dato
Hvilemålinger
Højde
Vægt
Fedtprocent
Fedtfri masse
BMI
søndag den 31. juli 2011
Persondata: Joe Hansen, Den Glade fodboldklub
aug 10
maj 11
cm
kg
%
kg
Gns atlet
Udvikling
179
80,5
11,1
71,6
23
180,5
82,5
13,3
71,3
24
179
80
12
69
21
+1,5
+2
+2,2
-0,3
+1
11,1
2900 m
45,5
14,3
3000 m
46,0
12
2800
45
+100
+0,5
76
79
60
+3
Aerobe test
Biptest
Coopertest
Kondital
level
meter
ml/kg/min
Hoppetest
Funktionelt hop
cm
Hurtighed
0-5m
0 - 30 m
Tophastighed
sek
sek
km/t
0,96
4,12
31,03
0,854
3,995
31,03
0,9
4,0
29,0
-0,106
-0,17
0
Styrke
Brutal mave
reps
4
10
6
+6
Vejledning og fysisk træning:
På baggrund af den fysiske profil tilbyder vi vejledning i
specifik fysisk træning der forbedre atletens udviklings
områder og fastholder atletens styrker.
Dette forløb aftales med klubtræner i overensstemmelse
med den daglige træning og konkurrencer.
søndag den 31. juli 2011
Pakker/priser:
En testdag koster:
0-25 atleter og tre idrætsspecifikke test.
4000 kr eksklusiv kørsel. Statens takster (2,00 kr/km).
incl. test af højde, vægt, kropssammensætning.
incl. skriftlig tilbagemelding på atletens fysiske profil
Kontakt os, hvis i har spørgsmål eller for at aftale en pakke
der tilgodeser jeres behov
søndag den 31. juli 2011
Kontaktoplysninger:
Brian Boe
Master i Fitness og Træning
Stud cand. Idræt og Sundhed
Fysisk træner i Silkeborg IF
[email protected]
+45 22 176 179
Leon Thore Henriksen
Master i Fitness og Træning
Folkeskolelærer/ Fysisk træner i Silkeborg IF og
håndboldligaklubben Silkeborg-Voel KFUM
[email protected]
+45 31 141 178
søndag den 31. juli 2011