København International Citizen Service

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for Jatoba håndliste behandlet med
Damson grundingsolie.
Produkt
Damson Grundingsolie (koldpresset linolie tilsat
Svampedræbende fungicid)
Mal kode
00-1
Vedligeholdelse
Jatoba er en tung og ret varig træsort. Dog vil træet under
Påvirkning af sol, vind og vejr udendørs kunne miste gløden
Og ved udtørring kan revnedannelser forekomme.
For at bevare farve og modvirke revnedannelser anbefales
Mindst en gang årligt rengøring med et PH-neutralt
Rengøringsmiddel efterfulgt af grundig afskylning.
Når træet igen er tørt påføres med klud eller pensel et
Tyndt lag Damson Grundingsolie eller Laserende LinolieMaling.
Ved brug af olie med tilsat fungicid anbefales brug af
Handsker, da langvarig hudkontakt hos disponerede
Personer kan medføre allergisk reaktion.
Advarsel
Oliemættede klude og pensler m.v. kan selvantænde.
Læg dem evt. i en metalspand med låg.
I øvrigt henvises til Damson Paints hjemmeside
www.damsonpaint.dk