Biologi Geografi Kemi

Årsplan for fysik i 8. klasse 2012 - 2013
Emne/tema
Magnetisme
Mål
Følgende emner behandles:






Metaller og ioner
Følgende emner behandles:





Syrer og baser
Magneter
Jordens magnetfelt
Magneter og elektrisk strøm
Anvendelse af magnetisme
Målemetoder i fysik
Café Kosmos: Hjertestarteren
Metaller og legeringer
Metalteknologi
Ioner
Metallerne - udvinding og genbrug
Café Kosmos: Guld til nytte og til pynt
Følgende emner behandles:
 Syrer og baser
 Syrer, pH, og neutralisation
 Katalysatorer og enzymer
 Farlige stoffer
 Café Kosmos: Syre i maven
Midler
Kosmos B
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Evaluering
Det ved du om magnetisme
Prøv dig selv
Blandede opgaver
Tip 15
Kosmos B
Kosmos på hjemmesiden
Det ved du om metaller og
ioner
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Prøv dig selv
Blandede opgaver
Tip 15
Kosmos B
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Kosmos på hjemmesiden
Det ved du om syrer og baser
Prøv dig selv
Blandede opgaver
Tip 15
Kosmos på hjemmesiden
Sol, Måne og stjerner
Følgende emner behandles:
 Himlen over os
 Solsystemet
 Jorden og månen
 Formørkelser og tidevand
 Café Kosmos: Truslen fra rummet
Kosmos B
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Det ved du om Sol, Måne og
stjerner
Prøv dig selv
Blandede opgaver
Tip 15
Energi
Global miljøkemi
Kosmos på hjemmesiden
Det ved du om energi
Følgende emner behandles:
 Energiens mange former
 Energibevarelse og varme
 Energi i samfundet
 Energiforbrug
 Café Kosmos: krop og energi
Kosmos B
Følgende emner behandles:
 Fossile brændstoffer og biogas
 Carbon-kredsløbet
 Luftforurening og ozonlaget
 Drivhuseffekt og klimaændringer
 Café Kosmos: Graffiti på himlen
Kosmos B
Kosmos på hjemmesiden
Det ved du om Sol, Måne og
stjerner
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Prøv dig selv
Øvelser med fokus på den
videnskabelige
arbejdsmetode
Prøv dig selv
Blandede opgaver
Tip 15
Blandede opgaver
Tip 15
Kosmos på hjemmesiden
Emnerne vil strække sig over ca. 5 arbejdsuger.