Oferta polowanie DANIA Jelen - Hubertus Hunting Jagt Bureau

Anerkendelsesformer som grundvilkår
for udfoldelse og bevarelse af
menneskers selvforhold
- om Axel Honneths anerkendelsesteori
Ph. d. og lektor Moritz Schramm
Torsdag, den 19. februar 2015 klokken 19:00
i Gl. bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg.
Alle mennesker søger efter anerkendelse – på
arbejde, i privatliv, i sportsklubber og måske på
de sociale medier.
I de socialvidenskabelige og filosofiske
diskussioner har begrebet anerkendelse fyldt
meget i de senere år.
Teoretikere som Axel Honneth, professor ved
universitetet i Frankfurt, fremhæver at den
sociale anerkendelse er central for udviklingen af
et velfungerende selvforhold:
Kun hvis vi modtager social anerkendelse kan vi, således er
Honneths tese, udvikle os til velfungerende mennesker.
Men hvad er det vi vil anerkendes for? Findes der forskellige former for
anerkendelse? Kan sociale eller religiøse grupper ligeledes gøre krav på
anerkendelse? Og hvornår står anerkendelsen i konflikt med resten af
samfundet? Kan vi få for meget anerkendelse?
I foredraget vil jeg introducere Honneths anerkendelsesteori og diskutere
dens potentiale for at beskrive de aktuelle udviklinger i samfundet i dag.
Entré: 80 kroner (medl. 60)
FAABORG FOLKEUNIVERSITET
Morten Gjeddebæk, [email protected],
www.faaborgfolkeuni.dk