Icopal Base 411 P

For yderligere oplysninger kontakt
Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Herning, Bygning 08
Gl. Landevej 61
DK 7400 Herning
Danmark
Tlf. +45 7843 8750
[email protected]
www.dnv.rm.dk
DNV-Gødstrup
Fremtidens akuthospital for 300.000 borgere i Midt- og
Vestjylland



- Udsigt fra patientterasse
Side 12
Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup
Arkitektur
Vision
Fakta
DNV-Gødstrup, Projektsekretariatet
Hospitalsenheden Vest
28. september 2011
Rev. april 2013
Arkitektoniske grundtanker
- Den tunge base og de lette skiver
- Basens kant mod landskabet fliges op i nord-sydgående
fingre, der stråler ud i terrænet og herimellem tillader
landskabet at trænge ind til foyeren i hele dens udstrækning.
Side 11
Innovationsstalden
Vi vil gerne styrke forberedelsen af byggeriet af en fremtidig
arbejdsplads, der understøtter gode patientforløb, og tilbyder et godt
arbejdsmiljø for de ansatte. Derfor har vi indrettet en afprøvnings- og
udviklings lokalitet i en tidligere stald på det kommende
hospitalsgrund i Gødstrup. Stalden er på 800 m2 og giver gode
muligheder for at arbejde med 1:1 opstillinger.
De skal simulere rum og afsnit/dele af afsnit. Herudover er der
mulighed for at afprøve produkter mm.
Se billeder af Innovationsstalden her:
www.dnv.rm.dk/presse/pressemateriale/fotos
- Hospitalet i sin helhed set fra oven.
- Byggegrunden 1. marts 2013
- DNV-Gødstrup, her set i forbindelse med den
omkringliggende natur og den ubrudte himmel.
Side 10
Bæredygtighed
Den lokale Agenda 21-Handlingsplan 2011 er den fælles platform for
indsatsen omkring bæredygtig udvikling i Region Midtjylland.
Handlingsplanen tegner et billede af Region Midtjyllands indsats for en
effektiv indsats omkring bæredygtig udvikling – en indsats, der både
kræver samarbejde og nytænkning i de kommende år.
I planlægningen af DNV-Gødstrup skal der således sikres
bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning. Bygningen
planlægges opført i Lavenergi-klasse 2020 og med fremtidens
fleksible energiforsyning. Allerede nu er der opstilet en vindmølle på
byggegrunden. Den skal levere strøm til skurbyen under byggeriet af
det nye hospital, og varsler et stort fokus på grøn energi og
innovative løsninger til gavn for miljøet.
- Mod syd skabes det akutte ansigt med akutmodtagelse,
ankomst for selvhenvendende patienter og heliport. Det er
desuden fra denne side personalet ankommer.
- Hospitalets primære elektive ankomst sker fra nord, uanset
om man i øvrigt ankommer fra vest ad omfartsvejen, fra byen i
øst eller fra togstationen
Side 4
- Luftfoto af den kommende byggegrund, august 2011
Side 9
Overordnet tidsplan
Etape 1
Medio 2012
September 2012
Medio 2013
Ultimo 2013
Primo 2014
Medio 2014
Ultimo 2014
Primo 2015
Primo 2017
93.000 m²
Delprojekt 1A (Byggemodning)
1. Spadestik / opstart af byggeri etape 1
Delprojekt 2 forsyningsledninger
Delprojekt 3 (Pælefundering)
Delprojekt 1B (Skurby)
Delprojekt 4 (Råhus)
Delprojekt 5 (Klimaskærm)
Delprojekt 6-10 (Aptering og installationer)
Ibrugtagning
Etape 2 (psykiatrien)
Ultimo 2013
Primo 2017
Ultimo 2018
17.000 m²
Åben arkitektkonkurrence
Byggestart
Ibrugtagning
Etape 3
Ultimo 2015
2019
25.000 m²
Byggestart
Ibrugtagning
Side 8
- Etagernes inddeling præges af en klar og tydelig disponering.
Fremtidig aktivitet og areal
Patientgrundlag
Somatiske indlæggelser
Somatiske sengedage
Ambulante besøg
Billeddiagnostik
Operationer
Psykiatriske indlæggelser
Psykiatriske sengedage
Somatik
Psykiatri
I alt
284.228
47.960
141.603
384.054
292.753
43.543
1.245
31.562
117.000 m2
17.000 m2
134.000 m2
Side 5
- Konkurrencevinderens bud på den fremtidige hovedindgang
- Det åbne foyerrum i hjertet af hospitalet
Vision for DNV-Gødstrup
Kvalitetsbevidst
Hospitalet vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og
forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation,
kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med
patient-behandlingen
Hospitalet deler viden med omverdenen.
Patientens hospital
Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af
processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj
patientoplevet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt
og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale.
Effektiv og konkurrencedygtig
Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og
patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan
rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere.
Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og
teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og
samarbejde - præhospitalt, tværsektorielt og med patienten.
Side 6
Trivsel
Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være
funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og
bæredygtige løsninger.
Side 7