Zovir® Treo® alli®

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab indbyder
Fyraftensmøde
Psykologisk behandling
af kronisk, posttr aum a t isk hovedpine
Psykolog Dorte Kjeldgaard ansat ved Hovedpine klinikken i Glostrup, forsvarede i
april måned, 2014 sin ph.d med titlen
"Personality profile and psychological
treatment of patients with chronic posttraumatic headache".
Posttraumatisk hovedpine er et af de hyppigste symptomer efter en hjernerystelse.
En del patienter oplever at hovedpinen er
vedvarende og svært invaliderende.
Fyraftensmødet foregår i
Dansk Psykolog Forenings Lokaler,
Årsagen til hovedpinen er ikke klarlagt,
men der er formentlig både en initial fysiologisk såvel som en sekundær psykologisk
årsag.
Stockholmsgade 27,
Studiet havde bl.a. til formål at udvikle en
behandling til denne patientgruppe, da de
hidtidige farmakologiske behandlingsresultater internationalt såvel som fra
Dansk Hovedpinecenter, har været yderst
begrænsede.
kl. 16.00-18.15.
Ved aftenens møde vil hun fortælle om
baggrunden for studiet og fremlægge resultaterne.
Fokus vil særligt ligge på behandlingsdelen af studiet.
2100 København Ø
Onsdag d. 14. januar, 2015,
Pris: Gratis for medlemmer,
50,- kroner som afleveres ved ankomst
for ikke-medlemmer.
Tilmelding på
[email protected] af hensyn
til forplejning—kaffe, the og let
sandwich.