Kirkerne… - Lokalt Nyt

B
3. kvartal 2013
torben hoffmann
på charmeoffsensiv
På Energi- og Boligmessen, der fandt sted
i Greve Idræts Center i weekenden, præsenterede en række virksomheder deres
produkter og løsninger til både erhverv
og private.
- I Greve Erhvervs bestyrelse valgte vi
at støtte op om arrangementet, dels fordi
mange af vores virksomheder arbejder
med energioptimering og klimasikring,
dels fordi vi gerne vil være synlige i lokalområdet og støtte op om forskellige
Erhvervspolitisk
og aktivt efterår
aktiviteter, fortæller næstformand Torben
Hoffmann, der stod på Greve Erhvervs
stand i weekenden.
Og tilstedeværelsen gav tilsyneladende bonus, for en håndfuld butikker og virksomheder meldte sig ind i løbet af messen. En af dem var Greve Erhvervs ”nabo”
på messen, Greve Pejsecenter, hvor Kim
Kristensen tog imod Torben Hoffmanns
opfordring og blev budt velkommen i erhvervsforeningen.
FORMANDENS KLUMME
af Allan Schouw-Petersen
Ny hjemmeside er på vej
af Marianne Pedersen, Medieudvalget
Som du sandsynligvis har bemærket, er
der meget stille på vores hjemmeside
www.greveerhverv.dk. Det skyldes, at
Arepa IT, der har været vores hjemmesideleverandør i en årrække, blev solgt til
et firma i Herlev i foråret, og medarbejderne, der havde hjulpet os, søgte nye
udfordringer.
Vi blev ved overgangen henvist til et
firma, der skulle overtage opgaven, men
det er ikke helt gået som forventet. Medieudvalget har derfor arbejdet på højtryk for
at finde alternative udbydere, der til en rimelig pris kan bistå os med opbygning af
hjemmeside på ny platform, konvertering
af data fra det gamle Site4-system, samt
løbende drift og bistand til den nye side.
Bestyrelsen har ønsket, at hjemmesiden skulle indeholde en række nye funktioner, såsom en elektronisk opslagstavle,
en slags intern markedsplads for medlemmerne samt tilmeldings- og betalingsmodul i forbindelse med deltagelse i arrangementer.
Det er teknisk set ikke noget problem at
få en ny hjemmeside, men da vi gerne vil
passe på medlemmernes penge, så vi vil
også gerne finde et system, der både er
rimeligt i opstart og i løbende vedligehold.
Vi satser på, at den nye hjemmeside
er klar i løbet af efteråret og håber indtil
da på medlemmernes tålmodighed. I får
selvfølgelig information ud om arrangementer direkte i mailboxen, ligesom vores
Facebook-side fungerer helt normalt.
Greve Erhverv udgives af foreningen Greve Erhverv og sendes pr. post til alle medlemmer af foreningen samt til byrådsmedlemmer, biblioteker og andre samfundsaktører i lokalområdet. Herudover kan det downloades i pdf på foreningens hjemmeside.
Ansvarshavende redaktør er formand Allan Schouw-Petersen. Næste nummer udkommer ultimo august. Indlæg sendes til redaktionen
på mail [email protected] eller med post til Lindskov Communication, Korskildelund 6, 2670 Greve.
Greve Erhverv er en partipolitisk uafhængig forening, men vi er bestemt ikke en
upolitisk forening. Vi arbejder konstant
på at forbedre erhvervslivets vilkår i vores lokalområde – såvel formelt gennem
en række fora, vi er aktive i som uformelt,
når vi mødes med de lokale politikere og
erhvervsaktører.
Hvert kvartal mødes repræsentanter
fra Greve Erhvervs bestyrelse med Greves
borgmester Hans Barlach, kommunaldirektør Allan Vendelbo samt erhvervs- og
turistchef Tina Charlotte Koeffoed. Her
drøftes både erhvervsklimaundersøgelser,
aktuelle og kommende udbud samt tiltag
til glæde og gavn for erhvervslivet og lokalområdet.
Senest var der møde den 12. september, hvor borgmesteren blandt andet fortalte om kommunens forsøg på at få lov
til at udlægge flere erhvervsarealer i forbindelse med den kommende Kommuneplan, der skal gælde for de kommende 4
år. Herudover blev de igangværende og
kommende udbud drøftet – og dem kan
du få mere at vide om, når kommunaldirektøren deltager på morgennetværksmødet den 9. oktober.
Som medlem af Greve Erhverv er du
også velkommen, når ErhvervsCentret
indbyder til Vækstkonference den 4. november. I Portalen samles virksomheder,
kommunale topledere og meningsdannere fra vigtige organisationer som DI mfl
kl. 13-18. Der er fokus på udviklingspotentiale, forbedringsmuligheder og styrkepositioner i Greve som erhvervskommune
– og foredrag med bl.a. Niels Lunde, chef-
Greve Kommune
Boligadministration (igangvær.)
Danskundervisning (igangvær.)
Hotel- og kursusophold (igangvær.)
Låse og alarmsystem (igangvær.)
Revision (igangværende)
Trykkeriydelser (igangværende)
redaktør på Børsen, samt Niels Hermansen, der er formand for DI Roskilde/Køge
Bugt.
Tirsdag den 19. november er det valg
til byråd og regionsråd over hele landet.
Valget bliver også berørt i vores efterårsprogram, idet alle partiers spidskandidater i Greve et således inviteret til Politisk
Topmøde i Portalen torsdag den 7. november kl. 19.00.
Aftens fokus er på erhvervspolitiske
emner og hvad partierne vil gøre på området. Det er lykkedes os at få politisk
kommentator Hans Engell til at være ordstyrer, så sammen med en række forhåbentlig veloplagte kommunalpolitikere ser
vi frem til en spændende og god debat
med mange tilhørere. Mødet er åbent og
alle er velkomne.
Du kan i dette nyhedsbrev læse mere
om de øvrige møder og aktiviteter, som
Greve Erhverv har på efterårsprogrammet. Det vil glæde os at se dig!
Rigtig godt efterår!
Udbud i 2013
Fællesudbud Sjælland
Diabetesprodukter
Elevatorservice
Hobby og beskæftigelsesmaterialer
Sportsartikler, legetøj, legepladser, institutionsmøbler
Stomi og inkontinens
Sygeplejeartikler
Vaskeriydelser og leje
SKI
AV-udstyr og Interaktive tavler
Digital og fjernprint
ESDH-system
Kontorartikler (inkl. skoleartikler) og papir i ark
Vejsalt
Kom ud i erhvervslivet
- og bliv inspireret
Tour de Erhvervsliv
- netværk på jernhesten
Af Lars Lindskov, medieudvalget
Af Lars Lindskov, medieudvalget
gen og talte over samme emne, men nu
kommer han med nye informationer om
ændrede bagatelgrænser for udbud samt
om igangværende og kommende udbud i
Greve Kommune.
De populære morgennetværksmøder,
der arrangeres i samarbejde med ErhvervsCentret, finder sted den anden onsdag i hver måned kl. 8 på Korskildelund
6. Morgenetværksmøderne startede onsdag den 11. september op igen efter sommerpausen, og i dette efterår har vi som
et nyt initiativ lagt en gæsteoplægsholder
ind i programmet.
På september-mødet gav Karsten Andersen fra Væksthus Sjælland således et
kort oplæg om, hvordan man kan få støtte
til at udvikle sig som leder gennem projektet ”Vækst via Ledelse”.
Du kan også læse mere på hjemmesiden
www.vvl.dk.
Næste medlemsarrangement foregår
mandag den 30. september, hvor medlemmerne inviteres til Den Blå Planet, der tidligere var kendt som Danmarks Akvarium.
Der er afgang fra Greve Svømmehals Pplads kl. 14:45 og busafgang kl. 15:00.
Efter rundvisning i Den Blå Planet er der
middag på restaurant Allèkroen og hjemkørsel i bus fra restaurant kl. ca. 19:30. Pris
pr. person er kr. 400, der betales kontant
i bussen. Prisen inkluderer bustransport,
guidet tur, mad og drikke. Børn og familiemedlemmer er meget velkomne.
- ”Vækst via Ledelse” henvender sig til
ejerledere eller ansatte ledere i små- og
mellemstore virksomheder. For at kunne
deltage i projektet, skal din virksomhed
opfylde to krav: 1) Virksomheden skal
have mellem fem og 50 ansatte – og 2)
I skal have en ambition om 20 % vækst
på enten omsætning, antal ansatte eller
eksport over de næste tre år. Derudover
skal du selv være motiveret for personlig
udvikling, fortalte Karsten Andersen.
Hvis du ikke deltog på netværksmødet
og er interesseret i at høre mere, kontakter du Væksthus Sjælland og drøfter muligheden med en af projektets konsulenter.
Som nævnt i formandens klumme er
der herefter politisk topmøde i Portalen
den 7. november, hvor spidskandidaterne
til Greve Byråd er inviteret i panel og hvor
Hans Engell er ordstyrer.
Herudover arbejder vi blandt andet
på et besøg hos en lokal bilforhandler,
hvor der også vil blive mulighed for at
høre om leasingmuligheder – og så er der
i december naturligvis også det traditionelle juleknas og hygge.
Invitationer til disse og flere arrangementer vil løbende blive udsendt på mail
ligesom de er tilgængelige på foreningens
hjemmeside. Herudover kommer der løbende opslag på vores Facebook-side. Er
du ikke allerede ven med os, må du endelig gå ind og ”like” siden, så får du automatisk en hilsen, når vi lægger nyheder ud.
Flere end 70 erhvervsfolk netværker nu på
cykel med tre forskellige hastigheder og
ambitionsniveauer. Jyske Bank er arrangør og Greve Erhverv bakker op
Bedst som man kører adstadigt i sin bil
og nyder komforten bag rattet, bliver man
på vejene rundt om Greve af og til mødt
af en flok målrettede cykelryttere, der på
bedste Tour de France-vis lægger asfalten
under de smalle dæk bag sig i et imponerende tempo.
Men det er ikke Tour de France-ryttere, ej heller et professionelt team, der arbejder sig frem mod et mesterskab. Det er
tværtimod helt almindelige erhvervsfolk,
der har en fælles passion: At cykle og at
gøre det i godt selskab.
- Det startede med, at vores afdeling
i Høje-Taastrup startede et netværk for
deres erhvervskunder, der gerne ville netværke, mens de dyrkede motion. Og da
flere af vores kunder i Greve-området havde udtrykt interesse for at vi gjorde noget
lignende, indgik vi et samarbejde, fortæller afdelingsdirektør i Jyske Bank Greve,
Michael Kolding Jensen.
der selv har en fortid som professionel cykelrytter i Frankrig i 1990erne og derfor
kører på turbo-holdet.
Netværket er geografisk spredt over
det meste af Vestegnen og Sydkysten. Der
ErhvervsCentret har også en række arrangementer dette efterår. Dem kan du se
på hjemmesiden http://erhvervscentret.
greve.dk/ErhvervsCentret/Arrangementer.aspx, hvor det også fremgår, hvordan
du tilmelder dig.
På morgennetværksmødet onsdag
den 9. oktober kommer Greve Kommunes
kommunaldirektør Allan Vendelbo og fortæller kort om udbudsprocesser, og hvordan man bliver leverandør til kommunen.
Allan Vendelbo gæstede sidste år forenin-
Følg med på hjemmesiden www.greveerhverv.dk og på www.facebook.com/
greveerhverv. Og husk at få dine oplysninger opdateret i vores sekretariat,
så det er de rigtige medarbejdere i din
virksomhed, der modtager information
fra os – herunder indbydelser til arrangementer og aktiviteter.
sætter sig i sadlerne, når netværket kører.
Det er ikke altid, at alle kan, men alle får
kørt i løbet af sæsonen.
- Deltagerne har jo meget forskellige
forudsætninger for at cykle. Derfor er de
inddelt i tre hold: Begyndergruppen, Mellemholdet – og endelig de, der gerne vil
køre stærkt, fortæller formanden for Greve
Erhverv, advokat Allan Schouw-Petersen,
er både mænd og kvinder på holdet og
alderen er også godt spredt.
Holdene kører typisk i to timer og når
på den tid at cykle en rute på cirka 50 kilometer. Som i de fleste netværk skal der også
være tid til at netværke under mere afslappede former, så turen sluttes gerne af med
en bid brød ved udgangspunktet hos Jyske
Bank enten i Høje-Taastrup eller Greve.
Man behøver ikke at være kunde i Jyske Bank eller medlem af Greve Erhverv
for at deltage i netværket. Interesserede
erhvervsfolk kan henvende sig til afdelingsdirektør Michael Kolding Jensen på
[email protected] eller til Greve Erhverv
på [email protected]
nye medlemmer
•Kost & Energi – Sport & Motion, Greve
•CostCutter Compagny, Brøndby
•MELABITO, Karlslunde
•Merkur Skilte, Greve
•Kastrup Gulvservice, Greve
Hver anden onsdag køres med startpunkt fra Jyske Bank i Høje-Taastrup, hvor
afdelingsdirektør Kim B. Andersen, som i
øvrigt privat bor i Karlslunde, leder netværket - og hver anden onsdag fra afdelingen på Strandvejen i Greve. Der er typisk 20-30 ryttere ud af 70 tilmeldte, der
•Stokholm & Lindegaard
Advokataktieselskab, Hellerup
•MI Kompagni. Greve
•Steen Fugmann
Godkendt Revisions-ApSGreve
•HH IT-Service, Karlslunde
•Garteha, Greve
•Cafe Jenners ApS, Greve
Kom ud i erhvervslivet
- og bliv inspireret
Tour de Erhvervsliv
- netværk på jernhesten
Af Lars Lindskov, medieudvalget
Af Lars Lindskov, medieudvalget
gen og talte over samme emne, men nu
kommer han med nye informationer om
ændrede bagatelgrænser for udbud samt
om igangværende og kommende udbud i
Greve Kommune.
De populære morgennetværksmøder,
der arrangeres i samarbejde med ErhvervsCentret, finder sted den anden onsdag i hver måned kl. 8 på Korskildelund
6. Morgenetværksmøderne startede onsdag den 11. september op igen efter sommerpausen, og i dette efterår har vi som
et nyt initiativ lagt en gæsteoplægsholder
ind i programmet.
På september-mødet gav Karsten Andersen fra Væksthus Sjælland således et
kort oplæg om, hvordan man kan få støtte
til at udvikle sig som leder gennem projektet ”Vækst via Ledelse”.
Du kan også læse mere på hjemmesiden
www.vvl.dk.
Næste medlemsarrangement foregår
mandag den 30. september, hvor medlemmerne inviteres til Den Blå Planet, der tidligere var kendt som Danmarks Akvarium.
Der er afgang fra Greve Svømmehals Pplads kl. 14:45 og busafgang kl. 15:00.
Efter rundvisning i Den Blå Planet er der
middag på restaurant Allèkroen og hjemkørsel i bus fra restaurant kl. ca. 19:30. Pris
pr. person er kr. 400, der betales kontant
i bussen. Prisen inkluderer bustransport,
guidet tur, mad og drikke. Børn og familiemedlemmer er meget velkomne.
- ”Vækst via Ledelse” henvender sig til
ejerledere eller ansatte ledere i små- og
mellemstore virksomheder. For at kunne
deltage i projektet, skal din virksomhed
opfylde to krav: 1) Virksomheden skal
have mellem fem og 50 ansatte – og 2)
I skal have en ambition om 20 % vækst
på enten omsætning, antal ansatte eller
eksport over de næste tre år. Derudover
skal du selv være motiveret for personlig
udvikling, fortalte Karsten Andersen.
Hvis du ikke deltog på netværksmødet
og er interesseret i at høre mere, kontakter du Væksthus Sjælland og drøfter muligheden med en af projektets konsulenter.
Som nævnt i formandens klumme er
der herefter politisk topmøde i Portalen
den 7. november, hvor spidskandidaterne
til Greve Byråd er inviteret i panel og hvor
Hans Engell er ordstyrer.
Herudover arbejder vi blandt andet
på et besøg hos en lokal bilforhandler,
hvor der også vil blive mulighed for at
høre om leasingmuligheder – og så er der
i december naturligvis også det traditionelle juleknas og hygge.
Invitationer til disse og flere arrangementer vil løbende blive udsendt på mail
ligesom de er tilgængelige på foreningens
hjemmeside. Herudover kommer der løbende opslag på vores Facebook-side. Er
du ikke allerede ven med os, må du endelig gå ind og ”like” siden, så får du automatisk en hilsen, når vi lægger nyheder ud.
Flere end 70 erhvervsfolk netværker nu på
cykel med tre forskellige hastigheder og
ambitionsniveauer. Jyske Bank er arrangør og Greve Erhverv bakker op
Bedst som man kører adstadigt i sin bil
og nyder komforten bag rattet, bliver man
på vejene rundt om Greve af og til mødt
af en flok målrettede cykelryttere, der på
bedste Tour de France-vis lægger asfalten
under de smalle dæk bag sig i et imponerende tempo.
Men det er ikke Tour de France-ryttere, ej heller et professionelt team, der arbejder sig frem mod et mesterskab. Det er
tværtimod helt almindelige erhvervsfolk,
der har en fælles passion: At cykle og at
gøre det i godt selskab.
- Det startede med, at vores afdeling
i Høje-Taastrup startede et netværk for
deres erhvervskunder, der gerne ville netværke, mens de dyrkede motion. Og da
flere af vores kunder i Greve-området havde udtrykt interesse for at vi gjorde noget
lignende, indgik vi et samarbejde, fortæller afdelingsdirektør i Jyske Bank Greve,
Michael Kolding Jensen.
der selv har en fortid som professionel cykelrytter i Frankrig i 1990erne og derfor
kører på turbo-holdet.
Netværket er geografisk spredt over
det meste af Vestegnen og Sydkysten. Der
ErhvervsCentret har også en række arrangementer dette efterår. Dem kan du se
på hjemmesiden http://erhvervscentret.
greve.dk/ErhvervsCentret/Arrangementer.aspx, hvor det også fremgår, hvordan
du tilmelder dig.
På morgennetværksmødet onsdag
den 9. oktober kommer Greve Kommunes
kommunaldirektør Allan Vendelbo og fortæller kort om udbudsprocesser, og hvordan man bliver leverandør til kommunen.
Allan Vendelbo gæstede sidste år forenin-
Følg med på hjemmesiden www.greveerhverv.dk og på www.facebook.com/
greveerhverv. Og husk at få dine oplysninger opdateret i vores sekretariat,
så det er de rigtige medarbejdere i din
virksomhed, der modtager information
fra os – herunder indbydelser til arrangementer og aktiviteter.
sætter sig i sadlerne, når netværket kører.
Det er ikke altid, at alle kan, men alle får
kørt i løbet af sæsonen.
- Deltagerne har jo meget forskellige
forudsætninger for at cykle. Derfor er de
inddelt i tre hold: Begyndergruppen, Mellemholdet – og endelig de, der gerne vil
køre stærkt, fortæller formanden for Greve
Erhverv, advokat Allan Schouw-Petersen,
er både mænd og kvinder på holdet og
alderen er også godt spredt.
Holdene kører typisk i to timer og når
på den tid at cykle en rute på cirka 50 kilometer. Som i de fleste netværk skal der også
være tid til at netværke under mere afslappede former, så turen sluttes gerne af med
en bid brød ved udgangspunktet hos Jyske
Bank enten i Høje-Taastrup eller Greve.
Man behøver ikke at være kunde i Jyske Bank eller medlem af Greve Erhverv
for at deltage i netværket. Interesserede
erhvervsfolk kan henvende sig til afdelingsdirektør Michael Kolding Jensen på
[email protected] eller til Greve Erhverv
på [email protected]
nye medlemmer
•Kost & Energi – Sport & Motion, Greve
•CostCutter Compagny, Brøndby
•MELABITO, Karlslunde
•Merkur Skilte, Greve
•Kastrup Gulvservice, Greve
Hver anden onsdag køres med startpunkt fra Jyske Bank i Høje-Taastrup, hvor
afdelingsdirektør Kim B. Andersen, som i
øvrigt privat bor i Karlslunde, leder netværket - og hver anden onsdag fra afdelingen på Strandvejen i Greve. Der er typisk 20-30 ryttere ud af 70 tilmeldte, der
•Stokholm & Lindegaard
Advokataktieselskab, Hellerup
•MI Kompagni. Greve
•Steen Fugmann
Godkendt Revisions-ApSGreve
•HH IT-Service, Karlslunde
•Garteha, Greve
•Cafe Jenners ApS, Greve
B
3. kvartal 2013
torben hoffmann
på charmeoffsensiv
På Energi- og Boligmessen, der fandt sted
i Greve Idræts Center i weekenden, præsenterede en række virksomheder deres
produkter og løsninger til både erhverv
og private.
- I Greve Erhvervs bestyrelse valgte vi
at støtte op om arrangementet, dels fordi
mange af vores virksomheder arbejder
med energioptimering og klimasikring,
dels fordi vi gerne vil være synlige i lokalområdet og støtte op om forskellige
Erhvervspolitisk
og aktivt efterår
aktiviteter, fortæller næstformand Torben
Hoffmann, der stod på Greve Erhvervs
stand i weekenden.
Og tilstedeværelsen gav tilsyneladende bonus, for en håndfuld butikker og virksomheder meldte sig ind i løbet af messen. En af dem var Greve Erhvervs ”nabo”
på messen, Greve Pejsecenter, hvor Kim
Kristensen tog imod Torben Hoffmanns
opfordring og blev budt velkommen i erhvervsforeningen.
FORMANDENS KLUMME
af Allan Schouw-Petersen
Ny hjemmeside er på vej
af Marianne Pedersen, Medieudvalget
Som du sandsynligvis har bemærket, er
der meget stille på vores hjemmeside
www.greveerhverv.dk. Det skyldes, at
Arepa IT, der har været vores hjemmesideleverandør i en årrække, blev solgt til
et firma i Herlev i foråret, og medarbejderne, der havde hjulpet os, søgte nye
udfordringer.
Vi blev ved overgangen henvist til et
firma, der skulle overtage opgaven, men
det er ikke helt gået som forventet. Medieudvalget har derfor arbejdet på højtryk for
at finde alternative udbydere, der til en rimelig pris kan bistå os med opbygning af
hjemmeside på ny platform, konvertering
af data fra det gamle Site4-system, samt
løbende drift og bistand til den nye side.
Bestyrelsen har ønsket, at hjemmesiden skulle indeholde en række nye funktioner, såsom en elektronisk opslagstavle,
en slags intern markedsplads for medlemmerne samt tilmeldings- og betalingsmodul i forbindelse med deltagelse i arrangementer.
Det er teknisk set ikke noget problem at
få en ny hjemmeside, men da vi gerne vil
passe på medlemmernes penge, så vi vil
også gerne finde et system, der både er
rimeligt i opstart og i løbende vedligehold.
Vi satser på, at den nye hjemmeside
er klar i løbet af efteråret og håber indtil
da på medlemmernes tålmodighed. I får
selvfølgelig information ud om arrangementer direkte i mailboxen, ligesom vores
Facebook-side fungerer helt normalt.
Greve Erhverv udgives af foreningen Greve Erhverv og sendes pr. post til alle medlemmer af foreningen samt til byrådsmedlemmer, biblioteker og andre samfundsaktører i lokalområdet. Herudover kan det downloades i pdf på foreningens hjemmeside.
Ansvarshavende redaktør er formand Allan Schouw-Petersen. Næste nummer udkommer ultimo august. Indlæg sendes til redaktionen
på mail [email protected] eller med post til Lindskov Communication, Korskildelund 6, 2670 Greve.
Greve Erhverv er en partipolitisk uafhængig forening, men vi er bestemt ikke en
upolitisk forening. Vi arbejder konstant
på at forbedre erhvervslivets vilkår i vores lokalområde – såvel formelt gennem
en række fora, vi er aktive i som uformelt,
når vi mødes med de lokale politikere og
erhvervsaktører.
Hvert kvartal mødes repræsentanter
fra Greve Erhvervs bestyrelse med Greves
borgmester Hans Barlach, kommunaldirektør Allan Vendelbo samt erhvervs- og
turistchef Tina Charlotte Koeffoed. Her
drøftes både erhvervsklimaundersøgelser,
aktuelle og kommende udbud samt tiltag
til glæde og gavn for erhvervslivet og lokalområdet.
Senest var der møde den 12. september, hvor borgmesteren blandt andet fortalte om kommunens forsøg på at få lov
til at udlægge flere erhvervsarealer i forbindelse med den kommende Kommuneplan, der skal gælde for de kommende 4
år. Herudover blev de igangværende og
kommende udbud drøftet – og dem kan
du få mere at vide om, når kommunaldirektøren deltager på morgennetværksmødet den 9. oktober.
Som medlem af Greve Erhverv er du
også velkommen, når ErhvervsCentret
indbyder til Vækstkonference den 4. november. I Portalen samles virksomheder,
kommunale topledere og meningsdannere fra vigtige organisationer som DI mfl
kl. 13-18. Der er fokus på udviklingspotentiale, forbedringsmuligheder og styrkepositioner i Greve som erhvervskommune
– og foredrag med bl.a. Niels Lunde, chef-
Greve Kommune
Boligadministration (igangvær.)
Danskundervisning (igangvær.)
Hotel- og kursusophold (igangvær.)
Låse og alarmsystem (igangvær.)
Revision (igangværende)
Trykkeriydelser (igangværende)
redaktør på Børsen, samt Niels Hermansen, der er formand for DI Roskilde/Køge
Bugt.
Tirsdag den 19. november er det valg
til byråd og regionsråd over hele landet.
Valget bliver også berørt i vores efterårsprogram, idet alle partiers spidskandidater i Greve et således inviteret til Politisk
Topmøde i Portalen torsdag den 7. november kl. 19.00.
Aftens fokus er på erhvervspolitiske
emner og hvad partierne vil gøre på området. Det er lykkedes os at få politisk
kommentator Hans Engell til at være ordstyrer, så sammen med en række forhåbentlig veloplagte kommunalpolitikere ser
vi frem til en spændende og god debat
med mange tilhørere. Mødet er åbent og
alle er velkomne.
Du kan i dette nyhedsbrev læse mere
om de øvrige møder og aktiviteter, som
Greve Erhverv har på efterårsprogrammet. Det vil glæde os at se dig!
Rigtig godt efterår!
Udbud i 2013
Fællesudbud Sjælland
Diabetesprodukter
Elevatorservice
Hobby og beskæftigelsesmaterialer
Sportsartikler, legetøj, legepladser, institutionsmøbler
Stomi og inkontinens
Sygeplejeartikler
Vaskeriydelser og leje
SKI
AV-udstyr og Interaktive tavler
Digital og fjernprint
ESDH-system
Kontorartikler (inkl. skoleartikler) og papir i ark
Vejsalt