Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden

ANDELSBOLIGFORENINGEN
HAMPELAND
I
ØLSTYKKE
Beboerhåndbog
Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 – revideret den 1. januar 2015
Denne reviderede udgave af “Beboerhåndbogen” er en genudgivelse af den første udgave med
mindre rettelser. Det er bestyrelsens ønske at alle relevante oplysninger er til rådighed for den
enkelte beboer i et samlet kompleks.
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Ændrings- og rettelsesblade vil blive udsendt efter behov og lagt på vores hjemmeside i PDF
format og derfra udskrives, og bedes indsat i mappen. De beboere der ikke har adgang til en
PC/Internettet – kan henvende sig til bestyrelsen der derefter vil sørge for at udskrevet og sendt til
den/de pågældende beboere.
Nærværende beboerhåndbog er foreningens ejendom, og skal ved salg gå videre til ny køber.
Hvis bogen bortkommer er erstatningsprisen kr. 500 -.
Bestyrelsen
1
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE
ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND
Bebyggelsen
Tegning af bebyggelsen
Foreningens struktur
Bestyrelse
Specielle Funktioner
Opgaver
1
BEBOERNAVNELISTE
2
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fælleshus
Fællesantenneanlæg
Renovation
Bestemmelser vedrørende bebyggelsens eksteriør
Forsikringer
Vedligeholdelse af gasfyr
Sammenkomst
3
HAMPE-NYT
4
ØKONOMI
Husleje
Vandafgift
Andel
5
ORDENSREGLEMENT
6
FORENINGENS VEDTÆGTER
7
DRIFTSPLAN
Driftsplan for perioden 2008 - 2017
Eftersysnsplan
Aktivitetsplan
Driftsbudget
Funktionsplan
8
FORENINGENS ÅRSREGNSKAB OG BUDGET
9
GENERALFORSAMLING
10
2
Andelsboligforeningen Hampeland
1
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND
Andelsboligforeningen Hampeland blev stiftet på stiftende generalforsamling den 26. oktober
1987 i Jørlunde Forsamlingshus. Indflytning til bebyggelsen startede i maj/juni 1988.
Bebyggelsen
Bebyggelsen består af følgende boligtyper:
A
4 stk. i 1 1/2 etage på 102,5 m2
B 12 stk. i 2 etager på 101,5 m2
1 stk. i et plan på 101,5 m2
C
8 stk. i et plan på 60 m2
D
1 stk. Fælleshus i underetage på 97 m2
Der er stor parkeringsplads i den nordlige ende af bebyggelsen med 13 privatejede carporte ved
den nordlige side. Ved vestsiden er masten til fællesantenneanlæg og indhegning med 3 store
affaldscontainere til rødt og 1 til grønt affald, beregnet til det daglige husstandsaffald. Ved
østsiden er aflåst cykelskur og gennemgang til kommunens stianlæg. I den sydlige ende af
bebyggelsen er en lille parkeringsplads beregnet til de 4 boliger ved Københavnsvej samt
indhegning med 2 affaldscontainere til rødt og 1 til grønt affald, beregnet til dagligt
husstandsaffald.
Fem års byggeeftersyn blev foretaget og godkendt i 1993 af Byggeskadefonden.
Bygherre:
GEWI Finance ApS
Roskildevej 15, Jørlunde
3550 Slangerup
Arkitekter:
M.A.A.
Jørgen Hasse
Axel Jürgensen
Carla Jürgensen
1
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
Tegning af bebyggelsen
2
1. Januar 2015
Beboerhåndbog
Andelsboligforeningen Hampeland
1. Januar 2015
Foreningens struktur
Generalforsamling
Bestyrelse
Admini
strator
Revisor
Bestyrelse
Bestyrelsen, formanden og administrator, vælges af generalforsamlingen som er den øverste
myndighed i foreningen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer (inklusiv formanden) og maks. 2 suppleanter (efter behov og
uden stemmeret). Administrator deltager som ekstraordinær medlem i bestyrelsesmøder.
Nuværende bestyrelse består af :
Formand:
Medlem-1:
Medlem-2:
Medlem-3:
Ole Garder
Lillian Heidelbach
Klaus Munkø
Ole Laursen
Hampelandvej 30
Københavnsvej 19 A
Københavnsvej 21 A
Hampelandvej 22
Specielle Funktioner
Kontakt til Freja Ejendomsadministration: Ole Garder
Haveudvalg:
Niels-Ole H. Nielsen
Karen Laursen
Linda Bak
Bogføring:
LS Regnskab v/Lone Stigsnæs-Hansen
Administration:
Ole Garder
Revisor:
Revision & Review Partner
Hampelandvej 30
Hampelandvej 40
Hampelandvej 22
Hampelandvej 14
Bankforbindelse:
Stenløse
Den Danske Bank
3
Ølstykke
Hampelandvej 30
Smørum
Andelsboligforeningen Hampeland
Forsikringsselskab:
Beboerhåndbog
Gjensidige & Dansk Glasforsikring
Opgaver
Generalforsamlingens opgaver:
*
Overordnede beslutninger
*
Vælge bestyrelsen
*
Vælge formand
*
Vælge administrator/bogføring
*
Vedtægtsændringer
*
Godkende årsregnskab og budget
Bestyrelsens opgaver:
*
Forvaltning af foreningen
*
Forhandlinger på foreningens vegne
*
Byggeri
*
Mødereferater
*
Daglig ledelse
Tilsyn med området
Beplantning
Vedligeholdelse
Fællesantenneanlæg
Belysning
Materialeanskaffelse
Udlejning af fælleshus
Regnskabsansvarligs opgaver:
*
Daglig administration
Regnskab og budget
Huslejeopkrævning
Betaling af regninger
Kassererfunktion
Revisors opgaver:
*
Revision af
*
Budget og regnskab
4
1. Januar 2015
Andelsboligforeningen Hampeland
2
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
BEBOERNAVNELISTE
1.rettelse 1.juli 1998
ADRESSE
NAVN
TELEFON
Københavnsvej 19A
Alice Bonavent Beicher
Københavnsvej 19B
Heidi Holm Petersen
3215 5306
Københavnsvej 21A
Klaus Munkø
2621 8106
Københavnsvej 21B
Gerda Hansen
4717 5253
Hampelandvej 6
Daisy Jeppesen
4717 6517
Hampelandvej 8
Sonja Tzanavaras
-
Hampelandvej 10
Grethe Hansen
4717 6182
Hampelandvej 12
Lillian Heidelbach
4717 4417
Hampelandvej 14
Linda Bak & Leif Mortensen
-
Hampelandvej 16
Karen Devantier
-
Hampelandvej 18
Susanne Russell Rasmussen
-
Hampelandvej 20
Mads Uffe Dokken Rasmussen
7027 4060
Hampelandvej 22
Karen & Ole Laursen
4717 6604
Hampelandvej 24
Torsten Hansen
-
Hampelandvej 26
Sacha Garder
3217 8118/5188 8118
Hampelandvej 28
Fælleshus
Ingen
Hampelandvej 30
Lise & Ole Garder
4710 0603
Hampelandvej 32
Susie Kristensen &
John Hansen
Hampelandvej 34
Susanne & Leif Bloch
4717 5909
Hampelandvej 36
Nina Koch
4716 1152
Hampelandvej 38
Stella Nielsen
4717 8405
Hampelandvej 40
Niels-Ole Holm Nielsen
-
5
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
ADRESSE
NAVN
TELEFON
Hampelandvej 42
Lizzie Hans
4717 7208
Hampelandvej 44
Allan & Elisabeth Vain
4717 4949
Hampelandvej 46
Ivy Christensen
4717 7720
Hampelandvej 48
Thomas Bo Jensen
-
6
Andelsboligforeningen Hampeland
3
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Nogle generelle praktiske oplysninger omkring bebyggelsen.
Fælleshus
Fælleshuset er beboernes fælleseje og benyttes til vore fælles sammenkomster, så som
generalforsamling og julesammenkomst.
Fælleshuset udlejes til festlige lejligheder til beboerne i Andelsboligforeningen Hampeland.
Nøglen til fælleshuset kan, som regel, afhentes 1-2 dage i forvejen for udlejningsdatoen, men der
kan forekomme undtagelser, hvis to fester ligger tæt op ad hinanden.
Ved aflevering af fælleshuset skal service og ovn være rengjort, opvaskemaskine tømt for service,
affaldsposer tømt, borde og stole stablet i bryggerset, lokalerne rengjorte, og gulvene vasket. Hvis
lokalerne ikke er rengjorte koster det ekstra 500,- Kr. i rengøringsgebyr.
Betaling af udlejningsgebyr sker ved aflevering af nøglen og hvis service er slået i stykker, betales
20 Kr. pr. stk. i erstatning (p.t. leje 300,- kr. )
Fælleshusets ordensreglement er opslået i fælleshuset.
Fælleshuset består af følgende:
*
Entre med knager og garderobestativ til overtøj
*
Toilet
*
Bryggers til opbevaring af borde og stole
8 sammenklappelige borde
< 40 stole
*
Sal
2 højttalere
*
Køkken
Komfur med ovn
Opvaskemaskine
Køleskab
Kummefryser
2 kaffemaskiner (12 Kopper)
Gryder, køkkenredskaber, fade
Service til ca. 40 personer
Nuværende administration af udlejning er hos :
Ole Garder, Hampelandvej 30, 4710 0603
Fællesantenneanlæg
Foreningen benytter kabel-tv (YouSee), Bortset fra grundpakken der er oblogatorisk og betales
over boligydelsen, betaler den enkelte selv øvrige tillægspakker.: Mellempakken, fuldpakken, mm.
Renovation
Renovation i bebyggelsen består af:
*
Det daglige køkkenaffald, som placeres i dertil opstillede affaldscontainere.
Nærmere oplysninger om Kommunens storskraldsordning kan ses i kommunens oplysningsmateriale, som er husstandsomdelt.
7
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Bestemmelser vedrørende bebyggelsens eksteriør
På generalforsamling er vedtaget, at udestuer er tilladte, men skal have samme udseende som
udestuen på Hampelandvej 42. Nærmere oplysninger/tegninger hos formanden.
Markiser er tilladte, men udseendet skal godkendes af bestyrelsen.
Udvendig vedligeholdelse af træværk foretages ca. hver 4 år, hvor bestyrelsen står for at få malet
træværk over rækkehøjde. Andelshavere skal selv stå for at male træværk indtil rækkehøjde på
deres bolig og får udleveret maling hos bestyrelsen.
Cykelskuret er til fri afbenyttelse for beboerne til opbevaring af cykler. Det skal altid være aflåst
og nøgle udleveres til de enkelte boliger. Ved sydsiden af cykelskuret er en lang stige, som kan
benyttes af beboerne.(Nøgle hænger inde i cykelskuret på bjælke)
Pærer i stibelysningen (på skurene) skiftes af beboerne selv.
Bestyrelsen henstiller at der anvendes energipærer.
8
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Forsikringer
1)
Foreningen har tegnet en kollektiv ejendomskaskoforsikring der dækker ejendommene,
som sådan, herunder:
*
Brand
*
Stormskade
*
Vandskade
*
Tingskade
*
Personskade (ansvar)
*
Glas og sanitet
*
Bestyrelsforsikring
2)
Den enkelte beboer kan nøjes med at tegne en almindelig Familieforsikring med
indboforsikring.
Vedligeholdelse af gasfyr
Der er kollektiv vedligeholdelsesordning for gasfyrene, der består af:
• Eftersynsabbonement
• Reparationer
Udgifter til ordningen opkræves månedlig sammen med huslejen.
Sammenkomst
Beboerne mødes i fælles sammenkomst til sommerfest (afhængig af tilmelding)der afholdes i
august, til nytårsarrangement i januar og ved generalforsamling i foråret. Andre anledninger til
sammenkomst kan forekomme.
9
Andelsboligforeningen Hampeland
4
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
HAMPE-NYT
Hampe-Nyt er vort informationsblad og udkommer ca. hver 2. måned eller efter behov. De enkelte
numre bør indsættes efter dette skilleblad, da de indeholder oplysninger af såvel midlertidig som
blivende værdi.
10
Andelsboligforeningen Hampeland
5
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
ØKONOMI
Husleje
Boligydelse inkl. You See pr. 1. juni 2014 andrager:
60m2
101,5 m2
102,5 m2
2.683,- kr
3.964,- –
4.009,- –
Hertil tillægges kr. 30,- pr. måned. Beløbet bruges til vedligeholdelse af grønne områder.
Andel
De enkelte boligers andele som godkendt på generalforsamlingen 30. April 2013
fordeler sig således:
Type
A
B
B (1-plan)
C
Initial andel
kr. 124.330,kr. 185.185,kr. 185.185,kr. 187.646,-
Beregnet andel (2014-2015)
kr. 542.514
kr. 808.055
kr. 808.055
kr. 818.793
11
Andelsboligforeningen Hampeland
6
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
ORDENSREGLEMENT
ORDENSREGLEMENT for ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND
1.
HAVEN
1a)
Det påhviler andelshaveren at ren- og vedligeholde haven, således at den til enhver tid,
efter de vekslende årstider, fremtræder velholdt.
Ved misligholdelse kan boligforeningen foranstalte denne standard opretholdt ved hjælp
af gartner for andelshavers regning.
1b)
Det påhviler andelshaveren fuldt ud at holde hækken. Denne skal klippes på begge sider
(skelhække kun på egen side), samt holdes i en passende højde. Maksimal tilladte højde
er 1,80 meter.
2.
PARKERING & FÆRDSEL
2a)
Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser, og parkering må
ikke foretages på en sådan måde, at den er til gene for færdslen, og aldrig på græsarealer,
andre fællesarealer eller gangstier.
2b)
Reparation af motorkøretøjer på andelsboligforeningens område må principielt kun
omfatte andelshaverens eget køretøj.
3.
STØJENDE ADFÆRD
3a)
Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens godkendelse. Anden
musiceren samt støjende underholdning for åbne døre eller vinduer, må kun finde sted
under sådanne former, at det ikke er til gene for øvrige beboere.
3b)
Boren, hamren m.v. samt græsslåning med motorklipper, må kun finde sted hverdage
mellem kl. 0800 og 1900. Lørdage mellem kl. 1000 og 1300
3c)
Græsslåning om søndagen bedes undgået helt.
4.
HUSDYR (KÆLEDYR)
4a)
I og omkring bebyggelsen skal dyr føres i snor.
4b)
Ingen fremtidige indflyttere må have udendørs katte (indføres i kontrakt).
4c)
Alle nuværende katte må ikke løbe frit men skal holdes indenfor eget boligområde.
4d)
Som foreslået på sidste generalforsamling specielt kattehegn, såfremt kattene lukkes ud i
egen have (dette benyttes i mange ejendomme).
12
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
5.
FÆLLESHUSET
5a)
Andelsboligforeningen råder over et fælleshus beregnet til fester og arrangementer for
boligforeningen som sådan, eller for den enkelte andelsbolighaver.
5b)
Fælleshuset kan udlånes til den enkelte beboer efter aftale med bestyrelsen.
5c)
I fælleshuset forefindes regler for udlån, anvendelse, aflevering etc.
6.
KONTROL AF FORBRUG
Den enkelte andelshaver har selv ansvar for løbende at kontrollere sit forbrug af el, gas,
og vand, således at der ikke opstår et overforbrug af længere varighed pgr. af en teknisk
fejl.
7.
LOVE & BESTEMMELSER
I øvrigt henvises til politivedtægtens bestemmelser, den almindelige danske lov,
hegnsloven samt de af kommunen læste servitutter.
7
BESTEMMELSER VEDRØRENDE BEBYGGELSENS EKSTERIØR
•
Udvendig behandling af træværket foretages ca hvert 4.år.Træværk til og med
”nåhøjde”, males af andelshaveren der får udleveret maling ved foreningens foranstaltning
Øvrigt træværk arrangerer foreningen malet.
•
Cykelskuret er til fri afbenyttelse for beboerne, der må ikke henstilles andet end cykler.
Cykler der ikke længere finder anvendelse bedes fjernet, evt. efter påkrav fra bestyrelsen.
•
Belysning på skurene skal altid være i brugbar tilstand. Det påhviler andelshaverne selv at
skifte pærer.
•
Belysningen i carportene er principielt foreningen uvedkommende. Strømforbruget
betales dog over foreningens fællesudgifter. Det henstilles til ejerne at være opmærksomme
på defekte pærer og arrangere udskiftning.
•
Skraldområderne
I de indhegnede områder forefindes containere til husholdningsaffald.Der findes p.t. 2
typer, en til alm. Affald og en til grønt affald.
•
Storskrald
Afhentning af storskrald er andelshaverens eget ansvar og foreningen uvedkommende.
•
Haveaffald
Afhentning af haveaffald er andelshaverens eget ansvar og foreningen uvedkommende.
•
Opførelse af hegn og bygninger m.v.
•
Hegn og forhaver: Hegn mellem parceller skal udføres som levende hegn (hæk)eller
flethegn / stakit. Farven skal være den af foreningen brugte til anden træbeklædning.
Hegn ud mod fælles stier (de 2 flisebelagte stier) skal være levende.
•
13
Andelsboligforeningen Hampeland
•
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Hegn der ikke er placeret i skel mellem parcellerne må kun opføres efter bestyrelsens
godkendelse.
1. Til hegn ud mod stierne har bestyrelsen godkendt nedestående:
2. Til hegn mellem parcellerne kan som alternativ bruges:
•
•
•
Ovennævnte hegn findes i billiger versioner – de vil også være godkendt blot de ligner
ovenfor viste.
Hække skal holdes klippede så de fremtræder vel vedligeholdte, ligeså skal forhaver og
områderne under hække holdes fri for ukrudt.
Det påhviler andelshaverne af holde stiarealerne ud for parcellen rensede for ukrudt og sne.
•
Udestuer: Skal godkendes af bestyrelsen og udføres efter de tegninger foreningen har fået
fremstillet.Andre typer –eksempelvis glasudestuer accepteres ikke.
•
•
Overdækning af terrasseareal kan tillades, eksempelvis åben eller overdækket pergola .
Byggeriet skal godkendes af bestyrelsen og naboparceller skal være indforstået.
Overdækning skal udføres på imprægnerede træstolper, evt med tag af plastplader. Ikkegennemsigtig tagdækning accepteres ikke.Træværkets farve skal være i overensstemmelse
med det af foreningen i øvrigt anvendte. Overdækning kan tillades i parcellens fulde
bredde men ikke længere ud end 3 meter.
•
Skure/ udhuse i haven eller andet byggeri skal godkendes af bestyrelsen samt have
byggetilladelse fra kommunen. Naboparceller skal være indforstået med opførelsen.
Skurene må maximalt være 1,80 meter høje,1,5 meter i længden og ,9 meter i bredden. De
skal opføres i træ i imprægnerede brædder, lodret placeret efter princippet ”en på to”.
Skuret skal opføres med skjult tag med fald mod egen grund, og tagdækning skal enten
14
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
være i tagpap eller i plastplader..Skuret skal placeres mindst 20 cm fra hæk for ikke at
beskadige hækkens gromuligheder og skal opføres i forbindelse med det eksisterende
byggeri. Farvevalget skal være som foreningens øvrige træbeklædninger. Legehuse
,hundehuse, kaninbure m.v. kan normalt accepteres opstillet, men skal i hvert tilfælde
forelægges bestyrelsen.
•
Byggeri der ikke er eller ikke kan godkendes kan forlanges fjernet.
•
Der kan opføres skure i forbindelse med eksisterende carports efter indhentet tilladelse fra
bestyrelsen samt byggetilladelse fra kommunen. De skal opføres efter dennes anvisninger,
med indgang fra respektive carport.
•
Markiser må opsættes.
•
Træer, buske m.v. skal placeres således at de ikke er til gene for naboparceller f.eks. ved
stærk skyggevirkning eller bladnedfald. Nabo er berettiget til at beskære ”overhængende”
grene, dog kun efter aftale med ejer.
Bestyrelsen
15
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
8
FORENINGENS VEDTÆGTER
9
FORENINGENS VEDTÆGTER – rev. 30. April 2013
1. Januar 2015
VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND"
Navn, Hjemsted og formål
§1
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hampeland.
Foreningens hjemsted er i Egedal kommune.
§2
Foreningens formål er at erhverve og drive ejendommen matr.nr. 8 gd, 9 ai og 54 Ølstykke by,
Ølstykke, beliggende Københavnsvej 19-21, Gl. Ølstykke, 3650 Ølstykke.
Medlemmer
§3
Som medlemmer kan optages enhver, som med bestyrelsens godkendelse tegner sig for og i
forbindelse med optagelsen som medlem, overtager brugsretten til en bolig i foreningens ejendom.
Medlemskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter.
Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk
person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver
skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor
andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken
stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal
inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1.
Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen
salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske
på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.
Hvert medlem må kun have brugsret til en bolig og er forpligtet til at benytte boligen, jf. dog § 12.
Indskud, hæftelse og andel
§4
For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet er beløb, der er
fastsat ved stiftelsen. Det fastsatte indskud indbetales på en særlig spærret konto i
andelsboligforeningens navn. For dette beløb modtager medlemmet et andelsbevis lydende på
indskudsbeløbet.
Ved optagelse af senere medlemmer skal der indbetales et indskud svarende til andelens
forholdsmæssige andel af andelsboligforeningens formue, som opgøres efter de i § 15 nævnte
regler.
16
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
§5
5.1 Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrører, jfr dog
stk.2.
5.2 For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller
efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev
eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1,
personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
5.3 Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2 indtil en ny andelshaver har overtaget
boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.
§6
Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan
foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at
svare til lejlighedernes lejeværdi.
§7
Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun
overdrages eller på anden måde overgå til andre i overensstemmelse med reglerne i § § 14-21.
I forbindelse med sin indtræden i andelsboligforeningen kan det ny medlem transportere sin ret i
andelsboligforeningens formue og sine rettigheder som andelshaver til et pengeinstitut, der yder
lån til andelshaverne i forbindelse med køb af andelen. Transporten kan alene ske til sikkerhed
herfor, og vedkommende pengeinstitut er uberettiget til på nogen måde at råde over sin ret til
andelen. Sikkerhedsretten kan således først gøres gældende, når andelshaveren frivilligt afhænder
sin andel til en tredjemand, der ønsker at overtage brugsretten til en bolig i ejendommen.
For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen
udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
Boligaftale
§8
Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften
og de øvrige vilkår angives.
Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med
de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Boligafgift
§9
Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af
boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens
størrelse kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.
Vedligeholdelse m.v.
§ 10
Andelshaveren har pligt til at vedligeholde boligen indvendigt samt til at foretage andre
vedligeholdelsesforanstaltninger, som efter lejeloven påhviler lejer eller, som i henhold til
vedtægterne eller særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Andelshaverens
vedligeholdelsespligt omfatter eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til
boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde.
17
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Udvendig vedligeholdelse af bygningen og det til denne hørende areal og i øvrigt tilliggende og
tilhørende påhviler andelsboligforeningen, bortset fra overfladebehandling af murværk, træværk
og tagbelægning, og vedligeholdelse af hegn, træer og beplantninger, der påhviler andelshaveren.
Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter både indvendig og udvendig forringelse af boligen,
som skyldes slid og ælde.
Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer for de enkelte boliger og/eller
fællesbygninger og -arealer, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.
Såfremt andelshaveren groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve
nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige
vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og
brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 23.
Forandringer
§ 11
Andelshaverne er berettiget til på følgende betingelser at foretage forandringer i boligen.
Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver
byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen.
Forandringer, der væsentligt påvirker bebyggelsens ydre fremtræden, kan kun foretages med
generalforsamlingens godkendelse. Bebyggelsens udseende skal være ensartet.
Udlejning m.v.
§ 12
En andelshaver kan helt eller delvist udleje og udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan
efter lejeloven. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens
tilladelse.
Ved ophør af fremleje af andelshaverens bolig og som på grund af udstationering eller lign. ønsker
at sælge sin andel, bortfalder andelshaverens overdragelsesret, og overdragelsen varetages herefter
af bestyrelsen.
Husorden
§ 13
Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder for husdyrhold.
Overdragelse af andelen
§ 14
Generalforsamlingen bemyndiger den til enhver tid valgte bestyrelse, til at godkende ny
andelshaver efter følgende forudsætninger i prioriteret orden:
•
•
At ny andelshaver er beslægtet med nuværende andelshaver i lige op- eller nedadgående
linie (forældre, svigerforældre, børn, børnebørn eller anden nærbeslægtet familiemedlem.)
18
Andelsboligforeningen Hampeland
•
•
•
•
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Anden nuværende andelshaver i foreningen
Andelshaver er berettiget til selv at anvise ny andelshaver. Vedkommende skal dog
godkendes af bestyrelsen.
Personer som bringes i forslag af bestyrelsen evt. under anvendelse af foreningens
venteliste.
Bestyrelsens godkendelse beror bl.a. på følgende forudsætninger.:
– at der ikke afkræves bestyrelsen kautionsforpligtigelse over for bank, pengeinstitut eller
til anden side.
-
at en andelshaver der ønsker at sælge sin bolig til tredjemand, skal ved overdragelsen af
sin andelsbolig fraflytte andelsboligforeningen. Såfremt man flytter til en anden bolig i
andelsboligforeningen bortfalder overdragelsesretten, som herefter varetages af
bestyrelsen.
-
alle ønsker om optagelse på venteliste ekstern og intern skal ske skriftlig til bestyrelsen.
-
at bestyrelsen vurderer at kommende andelshaver vil passe ind i foreningens
medlemsskare .
-
at ny andelshaver til foreningen erlægger den af generalforsamlingen besluttede andel
(Sidste ordinære generalforsamling), samt de af bestyrelsen –efter syn og vurdering –
godkendte forbedringer. Værdien af forbedringer vurderes iht. anskaffelsespris, alder,
stand og nedskrivning.
1. Evt. løsøre som sælgende andelshaver ønsket overtaget i forbindelse med salget, er
foreningen uvedkommende og skal afregnes direkte mellem sælgende og købende
andelshaver. Det er ikke et krav for salg af boligen at løsøre skal medkøbes.
Overdragelsessum
§ 15
Ved overdragelse af andelen skal bestyrelsen godkende overdragelsessummen, der skal fastsættes i
overensstemmelse med bestemmelserne herom i den til enhver tid gældende Lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, hvilke på stiftelsestidspunktet er som følger:
Ved salg af en andel må handelsværdien ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens
formue, forbedringer af boligen og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.
Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til den højeste af følgende 3 værdier:
a)
Anskaffelsesprisen.
b)
Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de
indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.
c)
Ejendomsværdien (kontantejendomsværdien) ved den seneste almindelige vurdering med
eventuelle reguleringer efter § 2 i Lov nr. 362 af 7. juli 1984 om vurdering af landets
faste ejendomme. Ved opgørelsen af foreningens formue optages prioritetsgæld på
ejendommen efter kursværdi.
d)
Til vurdering af forbedringer og løsøre – skal der så vidt muligt foreligge kvitteringer
senest 5 år tilbage fra den dato andelen sættes til salg.
19
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Andelshaverne kan, uanset det foranstående, ved overdragelse mindst beregne sig samme pris for
andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt for andelen, idet ejendommen er
opført med støtte efter Lov om boligbyggeri og finansieret med indekslån.
Til beløbene angivet under a) og c) eller i foregående stk. lægges værdien af forbedringer, der er
ud-ført på ejendommen og/eller boligen efter anskaffelsen eller vurderingen. Værdien af
forbedringer i ejendommen og/eller boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel
værdi-forringelse pga. slid og ælde.
For boliger med carporte skal overdrageren af andelsboligen overdrage salget af carporten til bestyrelsen der sælger carporten på overdragerens vegne efter en intern carport-venteliste – til samme pris som
overdrageren selv har betalt. Samme retningsliner gælder for carporte med tilbyggede skure. Undtaget fra
denne regel er hvis andelshaveren flytter til en anden bolig i andelsforeningen – her følger carporten
andelshaveren.
Nye andelshavere der ønsker at komme på venteliste til en ledig carport – kan først skrives op
på/fra overtagelsesdagen af boligen – dette skal ske skriftlig til bestyrelsen.
§ 16
Når en andel sættes til salg indkaldes en uvildig skønsmand fra ABF der vurderer boligen –
udgiften hertil betales af sælger af andelsbeviset.
Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og
bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.
Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen.
Denne procedure gælder ved alle salg af andelsboliger i Andelsbolig foreningen Hampeland.
Fremgangsmåden
§ 17
Inden aftalens indgåelse skal sælgerne udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over
købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.
Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af
bestemmelserne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, om straf, om
prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat ved overtrædelse af
lovens regler om prisfastsættelse.
Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at
overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med
bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.
Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen skal
foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt
prisen overstiger, hvad der er tilladt.
Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender
udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Såfremt overdrageren har finansieret sit køb af
andelen gennem lånoptagelse i et pengeinstitut, og bestyrelsen har fået underretning herom, skal
bestyrelsen dog være pligtig at indbetale det overskydende beløb direkte til pengeinstituttet,
hvorefter dette udbetaler et eventuelt overskydende beløb til overdrageren. Bestyrelsen er ved
afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til
sikkerhed for dennes forpligtelser ved fraflytningen. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er
20
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens
eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsesdagen. Udbetaling af restbeløbet skal ske
senest 3 uger efter overtagelse.
Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsens gennemgå
boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelse eller ved forbedringer,
inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.
Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes
rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først
udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.
§ 18
Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit
sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem
der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder
sted som anført under § 17.
§ 19
I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være fortrinsberettiget
til at overtage andelen. Denne regel finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst de
forudgående sidste 2 år har haft fælles husstand med afdøde.
Dødsfald
§ 20
Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til i henhold til § 19 at fortsætte medlemskab og beboelse af
boligen.
Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har han/hun ret efter
reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.
Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal brugsretten gives
fortrinsvis først til personer, som beboede boligen ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år havde haft
fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som den afdøde andelshaver ved
testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen har anmeldt som berettiget til andel af
bolig ved hans død. Herefter gives brugsretten fortrinsvis til personer, der var beslægtede med den
afdøde andelshaver i lige eller nedstigende linie. § § 14 og 17 finder tilsvarende anvendelse.
Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder
næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 18
tilsvarende anvendelse.
Samlivsophævelse
§ 21
Ved ophævelse af samling mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres eller
myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og
beboelse af boligen.
Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans/hendes
ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter
senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald skal boligen overdrages efter reglerne
i § 14.
Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 2 år
har haft fælles husstand med andelshaveren.
21
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Opsigelse
§ 22
Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene
udtræde efter reglerne i § § 14-19 om overgang af andel.
Eksklusion
§ 23
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:
1)
Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige
beløb senest 3 dage efter, skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
2)
Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges
sammen med denne, og medlemmet ikke har berettiget restancen senest 3 dage efter, at
skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
3)
Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelses- eller forbedringsforpligtelse.
4)
Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser
berettiger ejeren til at hæve lejemålet.
Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 18.
Generalforsamling
§ 24
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med
følgende dagsorden:
1.
Bestyrelsens beretning.
2.
Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse af ejendom og eventuel
revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
3.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel
ændring af boligafgiften.
4.
Forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen.
5.
Valg til bestyrelsen.
6.
Valg af administrator.
7.
Valg af revisor.
8.
Eventuelt.
22
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med
angivelse af dagsorden.
§ 25
Generalforsamlingen afholdes, så vidt det er muligt, altid den sidste tirsdag i april måned, og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt
kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det
enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage
før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer.
Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage
ordet på generalforsamlingen.
§ 26
Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt
husstandsmedlem eller en anden andelshaver. Ingen kan stemme med mere end 2 fuldmagter.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal,
undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af den fælles ejendom og tilbehør,
vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af
foreningens medlemmer være tilstede.
Forslag om væsentlig forandring af fælles ejendom og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast
ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
medlemmerne er tilstede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der ikke mindst
2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for
forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan forslaget da endeligt
vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.
§ 27
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der skriver protokollat fra generalforsamlingen.
Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
Bestyrelsen
§ 28
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og
udføre generalforsamlingens beslutninger.
§ 29
Bestyrelsen skal bestå af 5 ordinære medlemmer samt et ekstraordinært medlem (administrator),
hvis generalforsamlingen har valgt at være selvadministrerende. Formanden vælges af
generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv vælger næstformand og sekretær.
Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Dog kun 1 person pr. husstand.
Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Hvis flere andelshavere er i familie med hinanden, kan kun 1 person pr. familie være repræsenteret
i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan dog finde sted.
23
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Såfremt bestyrelsen reduceres til et antal under 4, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
hvor nyt/nye bestyrelsesmedlem vælges.
Vælger generalforsamlingen at være selvadministrerende indtræder administrator i h.t. denne §
afsnit 1 som ekstraordinært medlem af bestyrelsen og varetager herudover samtidig
kassererfunktionen.
§ 30
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som
han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i
sagens afgørelse.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de
bestyrelsesmedlemmer, der har deltage i mødet.
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 31
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning
findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller
næstformanden, er tilstede.
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, er formandens eller i hans forfald, næstformandens stemme afgørende.
§ 32
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. I forbindelse med pantsætning og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
Regnskab og revision
§ 33
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik
og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode, der skal anvendes ved
fastsættelse af andelens værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have. Som note til
årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om, hvilken
metode, der er anvendt ved fastsættelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31.12.1988.
Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelens forventede værdistigning, indtil næste
årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal
som i procent af indskudskapitalen.
§ 34
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til
andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
24
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Opløsning
§ 35
Opløsning af andelsboligforeningen kan kun ske ved likvidation.
Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem
de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.
--oOo-Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. oktober 1987 og med rettelser
og ændringer vedtaget på senere generalforsamlinger.
Andelsboligforeningen Hampeland
Ole Garder
Formand
Flemming Zent
Bestyrelsesmedlem
Klaus Munkø
Bestyrelsesmedlem
Lillian Heidelbach
Bestyrelsesmedlem
Ole Laursen
Bestyrelsesmedlem
25
Andelsboligforeningen Hampeland
10
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
DRIFTSPLAN
Ved en i Folketinget i februar 1989 vedtaget lov, er der pålagt kommunerne at sikre, at støttet
byggeri, herunder andelsboligforeninger, udarbejder en 10 årig driftsplan bestående af:
a.
b.
c.
d.
Eftersynsplan
Aktivitetsplan
Driftsbudget
Funktionsoversigt
I henhold til loven og de dertil hørende cirkulærer påhviler det foreningen at sikre, at byggeriets
standard vedligeholdes. Dette gøres ved at der i hvert kalenderår gennemføres eftersyn med evt.
udførelse af udbedringer i det følgende år (aktivitetsåret).
De evt. reparationer der kan komme på tale, skal der være økonomisk dækning for i foreningens
budgetplan, hvilket betyder at vi, selvom størsteparten af vedligeholdelsen af ejedommene m.v.
påhviler beboerne, skal kunne vise et budget der sikrer en korrekt vedligeholdelse.
Foreningen henviser til sine vedtægter, hvor al indvendig samt store dele af den udvendige
vedligeholdelse, påhviler den enkelte andelshaver.
Den delegerede vedligeholdelse vil blive gennemført i forbindelse med foreningens kontrol i
henhold til eftersyns- og aktivitetsplaner.
Foreningens bestyrelse skal i øvrigt, specielt, henlede opmærksomheden på Funktionsoversigten!
26
Beboerhåndbog
Andelsboligforeningen Hampeland
1. Januar 2015
Driftsplan for perioden 2008 - 2017
a.
b.
c.
d.
Eftersynsplan
Aktivitetsplan
Driftsbudget
Funktionsoversigt
Eftersynsplan
Bygningsdele/Eftersynsår
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
29 Primære bygningsdele
(21)3-01 Ydervægge, Tegl
X
(21)3-02 Ydervægge, Træ nåhøjde
X
(21)3-03 Ydervægge, Træ
X
X
X
X
X
(27)1-04 Tagdækning, Tegl
X
X
39 Kompletterende
Bygningsdele
(31) 4-04 Vinduer
X
X
(31) 2-05 Skydedøre
X
(37) 2-06 Tagvinduer
X
X
X
X
90 Terræn
(90) 2-27 Befæstede arealer
99 Bygninger, Ext.
(98) 1-18 Udhuse af træ
(98) 1-19 Udestuer af glas
X
X
X
X
X
27
X
X
Beboerhåndbog
Andelsboligforeningen Hampeland
1. Januar 2015
Aktivitetsplan
Bygningsdele/Aktivitetsår
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
29 Primære bygningsdele
(21)3-01 Ydervægge, Tegl
X
X
(21)3-02 Ydervægge, Træ nåhøjde
X
X
(21)3-03 Ydervægge, Træ
X
X
(27)1-04 Tagdækning, Tegl
X
X
X
X
X
39 Kompletterende
Bygningsdele
(31) 4-04 Vinduer
(31) 2-05 Skydedøre
X
X
X
X
(37) 2-06 Tagvinduer
X
X
X
X
90 Terræn
(90) 2-27 Befæstede arealer
99 Bygninger, Ext.
(98) 1-18 Udhuse af træ
X
X
(98) 1-19 Udestuer af glas
X
28
X
X
X
Beboerhåndbog
Andelsboligforeningen Hampeland
1. Januar 2015
Driftsbudget
Bygningsdele / År
29 PRIMÆRE
BYGNINGSDELE
(21) 3-01 Ydervægge, Tegl
(21) 3-02 Ydervægge, Træ
(21) 3-03 Ydervægge, Træ
(27) 1-04 Tagdækning, Tegl
39 KOMPLETTERENDE
BYGNINGSDELE
(31) 4-04 Vinduer
(31) 2-05 Skydedøre
(37) 2-06 Tagvinduer
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3000
5000
30000
2000
1500
31000
Bygninger I alt
Terræn I alt
Vedligeholdelse I alt
85000 kr.
12000 kr.
97000 kr.
Øvrige Udgifter I alt
Vedligeholdelse I alt
TOTAL ÅR 2008-2017
Årligt snitforbrug
1500
1000
99 BYGNINGER, etc.
(98) 1-18 Udhuse af træ
(98) 1-19 Udestuer af glas
I alt
Total pr. år
Forsyning
Renhold
Pasning
Overvågning
Fælleshus
Antenne
Øvrige Udgifter I alt/År
2000
1000
90 TERRÆN
(90) 2-27 Befæstede Arealer
ØVRIGE UDGIFTER / ÅR
3000
5000
5000
30000
1000
1000
2000
10000
2000
2008
2017
8500
2009
2000
0
6000
2010
2000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
10000
2000
10000
2000
6000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
19000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2000
1000
15000
2000
1000
15000
29
2013
2014
2015
0
2017
25100 kr.
2012
0
0
1500 23000
2016
154000 kr.
97000 kr.
251000 kr.
2011
7000
2000
0
1000
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
1. Januar 2015
Funktionsplan
OMRÅDE / ANSVAR
Flisegange
Plankeværker m.v.
Tørresnore
Udvendig belysning (Fælles)
Udvendig belysning (Egen parcel)
Snerydning
Redskaber
Maling (Træværk højt)
Maling (Træværk lavt)
Græsarealer
Bede etc.
Tagrender
Fælleshus
Antenneanlæg
Tage
Cykelrum
Affaldsrum
FORENING BEBOER/ EKSTERN SE PLAN
BRUGER
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
X
X
Andelsboligforeningen Hampeland
Beboerhåndbog
FORENINGENS ÅRSREGNSKAB OG BUDGET
Årsregnskaber og budgetter indsættes efter dette skilleblad.
31
1. Januar 2015
Andelsboligforeningen Hampeland
11
Beboerhåndbog
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingsreferater indsættes efter dette skilleblad.
32
1. Januar 2015