hjadstrup maskinstation - generationsskifte

Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Disposition for lektion 8
- Læreroplæg:
• Business case
• Cost/benefit analyse
• Organisatorisk evaluering
• NABC analyse
- Evt. sidste France Vacances opgaver
- “Anvendelse af persontyper i praksis” ved
Thomas Dennis Axen, Sektionschef, Test
og CM, ATP
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Indholdet i en business case
•
Introduktion og baggrund
•
Ledelses resume
•
Beskrivelse af et problem eller en mulighed
•
Tilgængelige og vurderede løsningsmodeller
•
Cost/benefit analyse
•
Effekter og risici
•
Konklusioner og anbefalinger
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Cost/benefit-analyse
• Målbare (tilnærmelsesvist):
• Hardware, software
• Udgifter til udviklerorganisation + konsulenter iøvrigt
• Tab pga. allokering af interne ressourcer
• Gevinster i form af effektiviseringer
• Svært målbare:
• Fjernelse af fokus fra andre områder (ledelse, nøglemedarbejdere, medarbejderne
bredt)
• Gevinster i form af kvalitetsløft
• Gevinster i form af nye produkter
• Vidensløft i organisationen
• Forandringer i kultur
Start her:
http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_08.htm
Se også:
http://www.dot.ca.gov/hq/tpp/offices/ote/benefit_cost/
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Investeringskalkuler
1. KAPITALVÆRDIMETODEN/NUTIDSVÆRDI
• tager den tidsmæssige værdi af investeringsbeløb i betragtning.
• frembringer en nutidsværdi for projektet.
• giver mulighed for sensitivitetsanalyser.
2. DEN INTERNE RENTEFODS METODE
• resulterer i en enkelt værdi til sammenligninger.
3. PAY-BACK METODEN
• simpel og lige ud ad landevejen.
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Investeringsevaluering i praksis
Pay-back metoden
70%
Interne rentefods metode
81%
Kapitalværdimetoden
80%
Kilde:
”Corporate Financial Management”
G. Arnold & P. Hatzopoulos. 1998
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Eksempel på Pay Back beregning
Kilde:
Cadle & Yates
”Project Management for
Information Systems”
Prentice Hall, 2008
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Kapitalværdi/nutidsværdiberegning
Year
Cash-flow
for year
Discount factor
at 20%
Discounted cash flow
1
–530,000
1.000
–530,000
2
+150,000
0.833
124,950
3
+150,000
0.694
104,100
4
+150,000
0.579
86,850
5
+150,000
0.482
72,300
Net present value
–141,000
Kilde:
Cadle & Yates
”Project Management for
Information Systems”
Prentice Hall, 2008
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Vurdering og udvælgelse af IS/IT-investeringer
Systemportefølje
Baseret på Boston Matricen
Programmer virksomheden i
øjeblikket afhænger af
(Monopol)
Driftsystemer
Kilde:
Lovende systemer
Brugerprogrammer, der kan være
vigtige for opnåelse af succes
fremover
(på forkant med teknologien. Frit
marked)
Værdifulde programmer, der ikke er
kritiske for virksomhedens succes
(Knappe ressourcer. Frit marked)
Støttesystemer
Cash Cow
Chris Edwards m.fl.
”The Essence of Information Systems”
Efterspørgsel
Strategiske systemer
Brugerprogrammer, der er kritiske for
at kunne imødekomme forretnings
strategier
(centralt planlagt)
Wild Cat
Forsyning
Rising Star
Dog
Se også:
McFarlan, M. C. : Information technology changes the way you compete
Harvard business Review, May-June 1984
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Vurdering og udvælgelse af IS/IT-investeringer
Cost – benefit
- Traditionelt. F.eks. kapitalværdimetoden
Value Linking
- Integration mellem f.eks. faktura – ordre – lager
- F.eks. tidlige ERP systemer - integration og samordning mellem databasetabeller
Value Acceleration
- Fortjeneste ved at nedsætte tiden mellem funktionerne
- F.eks. Lean tankegang - IT giver mulighed for at kunne udskrive fakturaer tidligere
Value restructuering
- Afd. kan ændres på grund af ny teknologi (sammenlægges/nedlægges)
- F.eks. forsvinder ”skrivedamer” efterhånden som EDB kommer ind.
- ERP - omfattende integration mellem applikationer
Innovation
- Mulighed for nye forretningsområder – differentiering.
F.eks. da man i ”gamle” dage begyndte at bruge computere til at diagnosticere biler…
Eller Business Intelligence
Kilde:
Marilyn M. Parker m.fl.: Information
Economics, Prentice Hall, 1988
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Vurdering og udvælgelse af IS/IT-investeringer
Kilde:
Chris Edwards m.fl.
”The Essence of Information Systems”
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Organisatorisk evaluering
LEAVITT-RY
modellen
Kilde:
J. C. Ry Nielsen, Morten Ry
”Anderledes tanker om Leavitt
- en klassiker i ny belysning”
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
NABC
(Need, Approach, Benefits &
Competition)
Need, Approach, Benefits, Competition
•
Identify the marketplace Need for your product or service
• Define the golden nugget or the unique advantage
of your Approach
• Outline the Benefits to the customer, partners in the
market ecosystem
• Pinpoint the Competition and systematically compare
your approach to competitive products or services
Kom godt i gang:
http://www.sri.com/innovation/tip.html
http://byplanlab.dk/plan09/www.plan09.dk/Inspiration/Arbejdsmetoder/NABCmappe.htm
eller
http://www.byplanlab.dk/plan09/www.plan09.dk/NR/rdonlyres/A9815C71-A5C3-4196-978F-9B6D3AF2D1A8/0/NABC_ind_190507_lowtryk_tudgave.pdf
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Need, Approach, Benefits, Competition
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis
Næste lektion, nr. 9
Litteratur:
• James Cadle & Donald Yeates, kap. 20, 21, 22, 23,
24 og 25 ;
Præsentation af synopser og rapporter
Projektledelse • Forår 2011 • Lektion 8 • Claus Seeberg Friis