Den udvidede tekniske prøve til A-licensen

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse .............................................................................................................................. 2
Modstand.......................................................................................................................................... 3
Effekt ................................................................................................................................................ 3
Spænding.......................................................................................................................................... 3
Strøm ................................................................................................................................................ 4
Serieforbindelse ............................................................................................................................... 4
Præfix ............................................................................................................................................... 5
Seriel ............................................................................................................................................ 6
Parallelt ........................................................................................................................................ 7
Blandede forbindelser ...................................................................................................................... 7
Måleteknik ................................................................................................................................... 7
Ledningsmodstand ....................................................................................................................... 8
Spændingsfald ............................................................................................................................ 10
side
Ohms lov
2
Modstand
R = modstand måles i ohm Ω
R=
R=
U
I
U2
P
R =
P
I 2
I
R
5
I
U
5,6
R
U
5,165289
I
R
10
P
28
P
25
U
121
P
10
1000
Effekt
P = Effekt måles i watt w
P =U ×I
P = I2 ×R
P=
U2
R
I
R
U
4
I
R
23
I
P
25
U
100
P
65
R
34385
U
16
P
4
1
Spænding
U = spænding måles i volt v
U = I ×R
U =
P
I
U = P×R
I
R
5
I
R
5
I
U
7
P
35
U
P
25
R
U
P
4025 237,3815
125
14
3
Strøm
I = strøm måles i ampere A
I =
P
U
I =
I
U
R
I
U
R
I
U
7
R
1,554199
P
12
4
P
R
I =
R
1,5
P
28
U
515
18
P
1244
Serieforbindelse
Summen af U, R, P lægges sammen, undtagen I der har ens værdi igennem forbindelsen.
å U =U
1
åR = R
+ R2 + R3
1
+U 2 +U3
åP = P + P
1
2
+ P3
4
Parallelle forbindelser
Summen af I, R, P lægges sammen, undtagen U der har ens værdi igennem forbindelsen.
Præfix
Faktor
10 9
Navn
giga
symbol
G
5
10 6
10 3
10 -1
10 -2
10 -3
10 -6
10 -9
10 -12
mega
kilo
deci
centi
milli
mikro
nano
pico
Eks.
10 9 =1000000000
10 -1 =0,1
10 -6 =0,000001
10 3 =1000
M
k
d
c
m
µ
n
p
Hvor mange ampere er 3420mA = 3,42A. Hvor mange Volt er 0,23kV = 230V
Fejl! Har ikke fundet nogen opslagsord.Hvor skal man måle ampere og
Volt for at få rigtig måling
Ampere lægges serielt
Voltmeter lægges parallelt
Seriel
P : formel for elektrisk effekt
P : W måles i Watt
P : V måles i Volt
I : måles i Ohm
6
Parallelt
Blandede forbindelser
Eksempel
1: Beregn først kombi-modstand R23
R23-1 = R2-1 + R3-1
R23-1 =( 30 -1 + 20 -1 ) -1
R23 = 12Ω
2: Beregn ∑R
3:Beregn ∑I
∑= å R
å
160
∑= 40
∑=4 A
∑R= R1 + R23
∑R=28+12
∑R=40Ω
5:Beregn U 23
6:Beregn I 2
U 23 =∑U- U 1
U 23 =160-112
U 23 =48 V
4:Beregn U 1
U
U 1 = I 1 × R1
U 1 = 4 × 28
U 1 =112 V
7:Beregn I 3
U2
R2
48
I2 =
30
I 2 =1,6A
I2 =
U3
R3
48
I3 =
20
I 3 =2,4A
I3 =
Måleteknik
EKS:
7
Voltmeter har et måle-område på 0-10 Volt. Dens indre modstand er på 500Ω.
Beregn formodstanden hvis der skal måles 0-100 V
UI
RI
10
II =
500
I I = 0,02A
II =
U RF = ∑U- U I
U RF =100-10
U RF =90 V
U RF
I
90
RRF =
0,02
RRF =4500 Ω
RRF =
EKS:
Amperemeter har et måle-område på 0-1A og en Ri på 0,1Ω.
Beregn shunten når varmeovnen har 10A.
I sh = I I - I A Þ I sh = 10-1 Þ I sh = 9A
U A = I I × R A Þ 1× 0,1 Þ U A = 0,1V
Rsh =
U sh
0,1
Þ Rsh = 0,0111Ω
Þ Rsh =
I sh
9
Ledningsmodstand
Div. ledningsformler
RL =
s ×l
q
Rl = modstanden i ledningen
s=
RL × q
l
s = Rho ® modstandsfylde
8
l =
RL × q
s
l = ledningens længde ® hvis det er kabel skal længden
ganges med 2
q=
s ×l
RL
q = tværsnit i mm 2
Modstandsfylde for udvalgte
materialer
Kobber
0,0175
Aluminium
0,0263
Aluminium (hårdt) 0,0284
Konstantan
0,5
Wolfram
0,055
Jern
0,0978
Sølv
0,0157
Guld
0,024
Platin
0,09
Nikkel
0,072
Jerntråd
0,16
EKS:
Beregn længden
1 stk. kobber ledning har en modstand på 2,8 Ω, tværsnittet er på 0,25 mm 2
l=
RL × q
2,8 × 0,25
Þl=
Þ l = 40m
s
0,0175
Husk: Hvis det er ledning, så skal den kun ganges med 1.
Ved kabel skal der ganges med 2
Hvis tværsnit q skal findes, men der opgives en diameter på 2,76mm:
9
2,76 : 2 = 1,38 = R
R2 ×p = q
1,38 2 × p = 5,98 mm 2
Spændingsfald
Delta U er den spænding som ledning/kabel falder med over en længde.
Delta U skrives som ∆U
EKS: En vandvarmer er placeret 67 meter fra gruppeafbryderen. Den har en mærkeplade der
angiver følgende. 230V/2000W. Kablet der anvendes er 3 × 1,5mm 2 PVIKJ. Unet er 230 Volt
U B2
230 2
Þ RB =
Þ R B = 26,45 Ω
PB
2000
0,0175 × (67 × 2)
s ×l
RL =
Þ RL =
Þ RL = 1,56 Ω
q
1,5mm 2
a. Modstand i vandvarmeren R B =
b. Ledningsmodstand
SR = R B + RL Þ SR = 26,45 + 1,56 Þ SR = 28,01 Ω
230
Unet
d. Strømmen
I=
Þ I
Þ I = 8,21 A
28,01
SR
e. Spændingsfald
∆U = I × RL Þ ∆U = 8,21 × 1,56 Þ ∆U = 12,84
12,84 × 100
(procent
Þ % = 5,6 %
230
f. Spænding ved brugsgenstand U B = I × RB Þ U B = 8,21 × 26,45 Þ 217,2 V
c. Samlede modstand
g. Effekten ved brugsgenstand P = U B × I Þ P = 217,2 × 8,21 Þ P = 178,2 W
10