Ydeevnedeklarationer Løgtved Beton Tilslag

Ydeevnedeklaration
i henhold til bilag III i forordning (EU) Nr.. 305/2011 (byggevare forordning)
Nr. 001/04-0023/2013/01
1.)
Unik identifikationskode produkttype:
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2 G
2.)
Type-, parti-eller serienummer eller en anden form for identifikation af byggevaren, som kræves i henhold til artikel
11 (4):
type og lotnummer vises på emballagen
3.)
Tilsigtede anvendelse eller anvendelser af byggevaren i overensstemmelse med den gældende harmoniserede
tekniske specifikation, som forudset af fabrikanten:
Puds skruedybel i kunststof til fastgørelse af eksterne varmeisolering sammensatte systemer med præstationen i
beton og murværk, ved hjælp af kategori: A,B,C,D,E
Anker længde: 115 - 455 mm (ejotherm STR U / STR U 2G)
4.)
Navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse producenten som påkrævet i henhold
til artikel 11 (5):
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
5.)
I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12,
(2).:
ikke relevant
6.)
System eller systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans af byggevaren, som er fastsat i bilag V.:
System 2 +
7.)
I tilfælde af ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard.:
ikke relevant
8.)
I tilfælde af ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, som en europæisk teknisk vurdering er udstedt.:
DIBt udstedte Deutsches Institut für Bautechnik ETA-04/0023 på grundlag af ETAG 014.
Det bemyndigede organ MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 udførte tredjeparts opgaver under system 2 + og
udstedt attesten af fabrikkens egen produktionskontrol nummer 0672-CPD-0045.
9.)
Deklarerede ydeevne:
Væsentlige engenskaber
Ydelse
Karakteristisk spænding modstand NRk
Forskydning
Punkt varmetransmissionskoefficienten
Skive stivhed
Se ETA-04/0023
bilag 11, tabel 7
se ETA-04/0023
afsnit: 4.2.4, tabel 4.1
se ETA-04/0023
afsnit: 4.2.5, tabel: 4.2
se ETA-04/0023
afsnit: 4.2.6, tabel 4.3
Harmoniserede tekniske
specifikation
ETAG 014: 2011
ETAG 014: 2011
EOTA TR 25
EOTA TR 26
10.) Udførelsen af den vare, der i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne
ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar producenten identificeret i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten ved:
______________________
_
__ __Dr. Frank Dratschmidt / direktion_____________________________________
(navn og funtion)
Bad Laasphe, den 23.05.2013________________________
(sted og dato for udstedelse)
_______________________________________________
(underskrift)