www.2012.spejderne.dk

Forside
Uge 31
Fra Lørdag 27/7 til Lørdag 3/8
www.bjørnø.net/lejren
Midterside
Bjørnølejren 2014 bliver i uge 31
Så er der
mad .. Og det
tog kun 7 timer
MADEN må gerne forudbetales, hvis du ved hvor længe du bliver.
100 kr. pr voksen pr. dag 50 kr. pr. barn pr. dag (meget billigt…)
Lejren koster i år 200 kr. for alle over 3 år. Uanset hvor længe
man bliver. Vi vil gerne have folk til at blive, så længe som muligt.
(når man er fyldt 16 ved lejr-start er man voksen)
Tilmelding til: (S.U. Ville være rart af hensyn til indkøb osv. Men
det er OK at komme uanmeldt)
Henrik og Kirsten
Bjørnø 9, 5600 Faaborg
Tlf: 62 61 08 12
Mail: [email protected]
Sparekassen Faaborg regnr. 0828 kontonr. 0003442861
Hent invitationen på www.bjørnø.net/lejren
Midterside
Bjørnølejren 2014 bliver i uge 31
–
Kniv– Økse
g
Medbring:
n
a
S
&
j–
ose– Musik
ar!)- Badetø
h
i
Telt- Sovep
v
r,
e
n
e
k og tallerk
Sjove
(IKKE Besti
kus udstyr,
ir
c
r–
te
n
e
Instrum
er og
Solcremeye tradition
n
,
e
d
n
ræ
ge, bålb
lege & San
e...
er en god id
s
e
n
y
s
u
n
hvad i
ring også:
OBS: Medb
ig
Vi har stad
En bålstol…
år
havestole i
ingen hvide
Tag gerne en CD-rom / DVD med billeder af tidligere
Bjørnølejre med til hjemmesiden.
www.bjørnø.net/lejren/
Vi mangler stadig en del fra tidligere år
Se billederne på www.bjørnø.net/lejren
Bagside
Bjørnølejr anno 2003
www.bjørnø.net/lejren