Résultats Coupe Elite Kata Pupilles/Benjamin

Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri 2015
13.-14. marts 2015
Hotel Svendborg
Program
Fredag 13.03
12.00-13.00
Ankomst og let frokost
13.00-18.30
Fald og svimmelhed
Mødeleder: Overlæge, ph.d. Hanne Elkjær Andersen, Geriatrisk afsnit,
Glostrup Hospital
13.00-13.15
Velkomst og overrækkelse af Norpharmas rejselegat
13.15-13.45
Introduktion ved mødeleder
13.45-14.45
Autonom dysfunktion
Overlæge Per Dyhr, Faldklinikken, Glostrup Hospital
14.45-15.00
Strække-ben pause
15.00-16.00
Vestibulær dysfunktion
Overlæge, Marianne Kirchhoff, Faldklinikken, Gentofte Hospital
16.00-16.30
Kaffepause
16.30-17.15
Kardiel synkope
Professor Henning Mølgaard, Kardiologisk afd., Aarhus Universitets Hospital
17.15-17.30
Strække-ben pause
17.30-18.15
Neurologiske fald
Ledende overlæge, dr. med. Per Sidenius Neurologisk afd., Aarhus Universitets
Hospital
18.15-18.30
Afslutning ved mødeleder
19.30-
Velkomstdrink efterfulgt af middag - drikkevarer for egen regning.
Uddeling af pris for Årets Inspirator, Yngre Geriatere
Formand:
Søren Jakobsen, ledende overlæge
Geriatrisk afdeling G
OUH Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ærø
Valdemarsgade 51 C, 2.sal
5700 Svendborg
Tlf.: 6320 5170
Email: [email protected]
Sekretær:
Hanne Pedersen, overlæge
Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk sektion
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf.: 2347 2389
Email: [email protected]
Lørdag 14.03
8.00-9.00
Morgenmad
9.00-10.30
Geriatri i internationalt perspektiv
9.00-9.30
How to write a scientific paper
Jean-Pierre Michel, Editorial board, EMS, Genévé
9.30-10.00
Geriatrisk efteruddannelse i Europa, EAMA- kursus
Jean-Pierre Michel, Editorial board, EMS, Genévé
Samt indlæg ved:
Overlæge Karen Andersen-Ranberg, Odense Universitets Hospital, EAMA
Board.
Overlæge ph.d Jens-Ulrik Rosholm, Geriatrisk afd., Odense Universitets
Hospital
10.00-10.15
Geriatrisk uddannelse i Europa
Mødeleder: Overlæge Susanne Stabel, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
Overlæge Ellen Holm, Geriatrisk afd., Nykøbing Falster Sygehus, EUMS Board
10.15-10.30
Geriatrisk uddannelse i Australien
Catherine Foss, Geriatrisk afd., Aarhus Universitets Hospital
10.30-11.00
Kaffepause
11.00-13.00
Forskningsmøde
Ved forskningsudvalget under DSG
13.00
Frokost/farvel
Formand:
Søren Jakobsen, ledende overlæge
Geriatrisk afdeling G
OUH Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ærø
Valdemarsgade 51 C, 2.sal
5700 Svendborg
Tlf.: 6320 5170
Email: [email protected]
Sekretær:
Hanne Pedersen, overlæge
Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk sektion
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf.: 2347 2389
Email: [email protected]