n0rgaards h0jskole

Rotarydagen 6. september 2014 - en fejringsdag!
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby.
Tidspunkt: tirsdag den 1. april 2014.
Deltager:
RD-formand Jens Erik Rasmussen, [email protected]
DGE 1440 Jens Søndergaard, [email protected]
DGE 1450 Grethe Breum, [email protected]
DGE 1460 Leif Kenrad , [email protected]
DGE 1470 Nils Jørn Hahn, [email protected]
DGE 1480 Werner Kahle, [email protected]
Rotaract (Danio) Esben Iversen Hansen, e-mail: [email protected]
Rotaract (Danio) Janni Kollerup, e-mail: [email protected]
Inner Wheel D44, Distriktspræsident Else Krarup-Pedersen
e-mail: [email protected] og [email protected]
Inner Wheel D44, Past Distriktspræsident, Vibeke Simonsen
e-mail: [email protected] og [email protected]
Inner Wheel D45, vicedistriktspræsident Kirsten S. Møller
e-mail: [email protected] og [email protected]
Inner Wheel D46, Vicedistriktspræsident Anne Marie Olesen
e-mail: [email protected] og [email protected]
Inner Wheel D47, Vicedistriktspræsident Britta Andersen
e-mail: [email protected]
Landssekretær Asbjørn Isaksen, [email protected]
Ikke til stede: Inner Wheel D48, Vicedistriktspræsident Birgitte Müthel
e-mail: vicepræ[email protected]
RD-formand Jens Erik Rasmussen, bød velkommen til Fjelsted Skov Kro, og fremlage agendaen,
hvorefter deltagerne kort præsenterede sig selv.
Dagens agenda:
1. Kataloget
2. De gule veste
3. PR/Markedsføring
4. Organisering/lokalt
5. Roll-Ups
Rotary Danmarks Sekretariat, v/Asbjørn Isaksen, Algade 6, DK-9300 Sæby
E-mail: [email protected] Tlf.: (+45) 3880 4008 - Mob.: (+45) 40 456 456
6. Deadline 1/7 2014
7. Økonomi
Ad. 1. Kataloget: Kataloget er nu udkommet. Landssekretæren har sendt det til Rotary klubbernes
Præsident elect`er, InnerWheel sørger selv for distributionen til InnerWheel, og Rotaract til Rotaract`er.
Ad. 2. De Gule Veste: Nils Jørn redegjorde for tilbuddet han har fået på 5000 stk. veste.
Pris pr/vest v/5.000 stk. og som den viste model 14,90 kr. inkl. tryk som beskrevet, men ex. moms
Betalingsbetingelse: Netto 8 dage, Leveringstid: ca. 90 dage, Leveringsbetingelse: Ab lager (2991)
Oplægget er at vestene skal indeholde 3 logoer. Man diskuterede og besluttede at der kun skulle
være 1 logo pr. vest og at der så blev lavet 3 puljer en for hvert af familiemedlemmerne så de bedre kan anvendes bagefter.
Antal: Rotary 6.900, Inner Wheel 2.000, Rotaract 100, pris ca. 170.000,- kr.
Logo til tryk sendes til Landssekretariatet, sidste frist 1. maj 2104
Ad. 3. PR/Markedsføring: Der blev diskuteret:
• Plakater til ophæng i butikker mv., størrelsen skal max. være A2, men laves i flere størrelser. Janni Kollerup laver design oplæg, når teksterne foreligger. Deadline for oplægget
1.maj 2014.
• Den digitale reklamesøjle i de 9 største byer i Danmark (C-spot), Man blev enige om at det
ikke er relevant.
• GoBo`s på ex. Bygninger. Blev strøget da der forhåbentlig er for lyst når aktiviteten afholdes.
• Annoncer = Plakater
• Radiospots – kender vi nogen kendt person der kan lave et speak? Måske er det bedre hvis
klubberne selv kontakter lokalstationerne og får ex. et lille interview i radioen. Økonomien
er klubbernes egen.
JER redegjorde for tanken bag PR udvalget i Rotary. Dette PR udvalg er dem der kunne bliver motorerne for markedsføringen af Rotary Familiens Dag.
Ad. 4. Organisering/lokalt: Er vi klar over hvad der skal ske? Det er de enkelte Distrikter der selv
skal styre slagets gang. Der skal derfor laves en koordinerende gruppe pr. Distrikt.
Vi skal sikre at de Ungdomsstudenter der IKKE skal til Bjerringbro deltager i dagen (Vinterholdet)
Rotaract kommer med personer der er valgt til at deltage i Distrikternes udvalg.
Vi skal sikre at der kommer en tilbagemelding for aktiviteten således at vi får samlet erfaringer
sammen således at de kan anvendes til næste år hvis Rotary Familiens Dag bliver en årlig tilbagemelding.
Ad. 5. Roll-Ups: Temaet for Roll-Ups skal være med generelle tekster, så de også kan bruges bagefter.
• Mastertekster skal være færdige inden 1. maj 2014.
• JER laver oplæg til disse for Rotary (5-7 oplæg).
• Inner Wheel overvejer hvad de gør i relation til dette.
Rotary Danmarks Sekretariat, v/Asbjørn Isaksen, Algade 6, DK-9300 Sæby
E-mail: [email protected] Tlf.: (+45) 3880 4008 - Mob.: (+45) 40 456 456
•
•
Rotaract har selv lavet for nylig.
Prisen ved 25 stk. er 375,- kr. + moms. (470,- kr.) Janni laver design oplæg, når teksterne
foreligger.
Ad. 6. Deadline 1/7 2014: til jeres Distrikt.
Ad. 7. Økonomi: der er i RDR afsat 50.000,- kr. som en pulje til den samlede aktivitet
Budget:
1. De gule veste omk. 170.000,- kr. indt. 100.000,- kr. netto omk. 70.000,- kr.
2. Roll-Ups – finansieres af klubberne og Distrikterne selv
3. PR i øvrigt – budget under plakater.
4. Plakater 10.000,- kr.
Netto omkostning 80.000,- kr. hvoraf 50.000,- kr. er afsat i RD regnskabet så den Forventede omkostning pr. distrikt bliver max. 10.000,- kr.
I øvrigt:
Temaet blev diskuteret og besluttet fremadrettet at hedde: Rotary familiens dag
Næste møde:
Fastsættes til den 17. juni 2014 kl. 18.00 JER kalder op på Skype, HUSK at sætte
familien.abildgaard.rasmussen
som kontaktperson i jeres Skype.
Kontaktinformationer på distriktsrepræsentanter i Rotaract:
1440:
13-14: Nadia Nordberg Nielsen, Mobil: 24 42 23 96, [email protected]
14-15: Sebastian Persson,Mobil: 22 41 14 44, [email protected]
1450:
13-14: Steen Klidsbjerg, Mobil 29907027, [email protected]
14-15: Karoline Baisgaard, Mobil: 76 43 46 64, [email protected]
1460:
13-14: Lise Junker Nielsen, Mobil: 26 33 46 18, [email protected]
14-15: Janni Kollerup, Mobil: 61 60 44 60, [email protected]
1470:
13-14: Holger Gyldenlund Petersen, Mobil: 42 95 62 63, [email protected]
14-15: Ikke valgt endnu
1480:
13-14: Nathalie Søndergaard, Mobil: 29 27 74 50, [email protected]
14-15: Nathalie Søndergaard, Mobil: 29 27 74 50, [email protected]
Rotary Danmarks Sekretariat, v/Asbjørn Isaksen, Algade 6, DK-9300 Sæby
E-mail: [email protected] Tlf.: (+45) 3880 4008 - Mob.: (+45) 40 456 456