Brobygningsskema (pdf - nyt vindue)

Opret en Sektionsside
Multisiste + kk.dk: Sektionsside og Sektionsblokke
Version: 2.1
Beskrivelse
En ’sektionsside’ er en særlig indholdstype, som ikke minder om hverken de primære eller sekundære indholdstyper.
Sektionssiden skal kun bruges til hjemmesidens forside og til hjemmesidens overordnede menupunkter. Sektionssiden
kan blandt andet bruges til at samle bestemte typer indhold med bestemte emneord i oversigtslister.
Fase
Forklaring
Gå ind på Min
workbench
Opret en
sektionsside
● Klik på
Når du opretter en sektionsside, opretter du en tom
skal, som du skal lægge indhold ind på.
 Klik på fanebladet Tilføj indhold
Se hvordan du gør på navigationssedlerne for
’sektionsblokke’.
 Klik på Sektionsside
 Udfyld feltet Titel
 Klik på Gem
På Oversigt over sektionsblokke kan du se, hvilke
muligheder du har får at lægge informationer på en
sektionsside.
Indsæt
sektionsside på
menulinje
Anvisning
Du har mulighed for at indsætte din sektionsside på en
af hjemmesidens menulinjer.
 Der er to måder at indsætte
sektionssiden på en menulinje:
Da en sektionsside giver mulighed for at samle meget
forskelligt indhold det samme sted, vil du sandsynligvis
erfare at mange af hovedmenuens faner, vil komme til at
bestå af sektionssider.
1. Via. indholdsredigeringen
 Klik på
 Klik på
 Søg den sektionsside du vil indsætte på
en menulinje frem via
filtreringsmulighederne i
søgefunktionen.
 Ud for indholdselementet, klik på
 I vertikalmenuen, klik på
 En række ellers utilgængelige felter
kommer frem, når du sætter flueben i
feltet
 Skriv menu-linkets titel i feltet Titel
Københavns Kommune – Koncernservice - IT rådgivning og udvikling
SIDE 1
Opret en Sektionsside
Multisiste + kk.dk: Sektionsside og Sektionsblokke
Fase
Forklaring
Version: 2.1
Anvisning
 Hvis der skal være en beskrivelse til
menu-linket, så skriv denne i feltet
Beskrivelse. Beskrivelsen vil blive vist
når musen holdes over menupunktet.
 Vælg hvilken menu sektionssiden skal
indsættes på i feltet
 Bestem menu-linkets vægt i feltet
Menu-links med lavere vægt vises før
links med højere vægt.
 Klik på Gem
2. Via. Struktur
 Hav sektionssidens URL klar ved
hånden.
 Klik på
 Klik på
 Klik på vis links ud for feltet
Hovedmenu
 Klik på
 Skriv menu-linkets titel i feltet Titel
 Indsæt sektionssidens sti i feltet Sti.
Indsæt stien som en intern Drupal-sti.
Dvs. ved at fjerne alt før og med første
skråstreg. Så der f.eks. kommer til at
stå node/add i stedet for
http://drupal.org/node/add.
 Hvis der skal være en beskrivelse til
menu-linket, så skriv denne i feltet
Beskrivelse. Beskrivelsen vil blive vist
når musen holdes over menupunktet.
 Vælg hvilken menu sektionssiden skal
indsættes på i feltet
 Bestem menu-linkets vægt i feltet
Københavns Kommune – Koncernservice - IT rådgivning og udvikling
SIDE 2
Opret en Sektionsside
Multisiste + kk.dk: Sektionsside og Sektionsblokke
Fase
Forklaring
Version: 2.1
Anvisning
Menu-links med lavere vægt vises før
links med højere vægt.
 Klik på Gem
Københavns Kommune – Koncernservice - IT rådgivning og udvikling
SIDE 3