Referat bestyrelsesmøde Haderslev Golfklub

DANSK AKTIE ANALYSE
INVESTOR BRIEFING
NO. 04
APRIL 2014
Markedskommentar – Øget
nervøsitet præger de internationale
markeder
Briefings på seneste måneds
væsentligste meddelelser og
anbefalinger
Risikovillig Modelportefølje henter
lidt ind i marts
Analyser:
Carlsberg
cBrain
Comendo
DLH
Expedit
Glunz & Jensen
GrønlandsBANKEN
Højgaard Holding
Intermail
Land & Leisure
Lollands Bank
Monberg & Thorsen
NeuroSearch
D/S Norden
Nørresundby Bank
Roblon
SimCorp
SPEAS
Topdanmark
Vestas Wind Systems
DANSK AKTIE ANALYSE
INVESTOR BRIEFING
NO.04
ISSN
Udgiver
Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser
Udgivelsesfrekvens:
Copyright
APRIL 2014
1395 – 3214
Dansk Aktie Analyse A/S
(CVR nr. 10 13 67 92)
Strandgade 4 B
1401 København K
Tel. 32 960 960
Cand. polit. Peter Falk-Sørensen
2. mandag i hver måned
Enhver form for kopiering eller
anden gengivelse af materiale fra
Dansk Aktie Analyse/Investor
Briefing uden skriftlig tilladelse
fra udgiveren er forbudt.
_____________________________________________________________________________________
Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns
Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets
nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle
holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden
varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør
indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til
grund for personlige investeringsbeslutninger.
_____________________________________________________________________________________
ARTIKLER
Markedskommentar: Øget nervøsitet præger de internationale markeder
Marts måned var mere udfordrende end den stærke start på året, som både januar og især februar
kunne byde på. MSCI World Index (All Countries) steg dog 0,42 pct. opgjort i lokale valutaer, men
investorernes pludselige aversion mod risiko som følge af uroen i Ukraine og udsigterne for den
kinesiske vækst blev tydeliggjort af et fald for det ameri-kanske teknologiindeks Nasdaq på 2,53
pct., mens det brede amerikanske S&P500-indeks steg en smule med 0,69 pct. Det danske C20indeks måtte også afgive 2,38 pct. oven på de seneste måneders imponerende enegang. ...................... side 3
Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger
Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra SimCorp, Sydbank, DFDS, Vestas Wind Systems,
og ALK-Abello.................................................................................................................................................... side 5
Risikovillig Modelportefølje henter lidt ind i marts
Vores Modelportefølje for den mere Risikovillige Investor hentede i marts lidt ind af efterslæbet
fra årets første to måneder, idet den som eneste skabte et positivt afkast, nemlig på 0,99 pct. mod
sammenligningsindeksets fald på 0,99 pct. Den såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje, som på 3
års sigt stadig ligger absolut i front med et merafkast ift. markedet på 19,58 pct. blev hårdest ramt
af nedturen i marts, idet den tabte 1,90 pct. af sin værdi ......................................................................….side 8
ANALYSER
Carlsberg
cBrain
Comendo
DLH
Expedit
Glunz & Jensen
GrønlandsBANKEN
Højgaard Holding
Intermail
Land & Leisure
4010A.DANB
2030C.DFDS
2010D.KLEE
4020D.KLIM
4020D.NEWC
4010A.NORE
2540D.NORT
1510A.NOVZ
2520B.PAND
4010C.RINL
Lollands Bank
Monberg & Thorsen
NeuroSearch
D/S Norden
Nørresundby Bank
Roblon
SimCorp
SPEAS
Topdanmark
Vestas Wind Systems
2030C.SASA
4010C.SPNO
5010A.TELE
2030A.DSVB
4040D.FAST
3510A.GNST
4040D.JENS
4010B.JYBA
4030A.TRYG
3510A.WILD
MARKEDSKOMMENTAR – ØGET NERVØSITET
PRÆGER DE INTERNATIONALE MARKEDER
Marts måned var mere udfordrende end den stærke start på året, som både januar og
især februar kunne byde på. MSCI World Index (All Countries) steg dog 0,42 pct.
opgjort i lokale valutaer, men investorernes pludselige aversion mod risiko som følge
af uroen i Ukraine og udsigterne for den kinesiske vækst blev tydeliggjort af et fald for
det ameri-kanske teknologiindeks Nasdaq på 2,53 pct., mens det brede amerikanske
S&P500-indeks steg en smule med 0,69 pct. Det danske C20-indeks måtte også afgive
2,38 pct. oven på de seneste måneders imponerende enegang
Den internationale scene var præget af uroen i Ukraine, som måske i første instans er en intern
konflikt mellem de to tidligere sovjet-lande, Ukraine og Rusland, men frygtes at udvikle sig til
en større international konflikt med USA og Europa over for en meget lidt konfliktsky
præsident Putin.
Europa og USA kan indledningsvist genere Putins indercirkel blandt oligarker, som har store
formuer placeret i Vesten, som man kan begrænse afgangen til uden at det opfattes som en
egentlig krigserklæring, men det kan lægge pres på Putin.
Europa kan føle sig forpligtet til at beskytte Ukraine som et europæisk land, men det
økonomiske pres ved at kunne blive afskåret fra gasleverancer i tilfælde af en tilspidsning, er
en del af nervekrigen, som kan få indflydelse på aktiemarkederne.
Oven i denne geopolitiske dramatik oplevede man også på internationale finansielle markeder
tiltagende bekymring for, hvor langvarig afmatningen i Kinas økonomiske vækst vil være.
Men ligesom det har været tilfældet i USA, er det et tveægget sværd: Hvis blot udsigterne er
tilstrækkelig dystre, er sandsynligheden for stimuli-pakker fra myndighederne større.
Foreløbig har kineserne grebet ind på valutamarkedet, hvor den kinesiske renminbi er faldet
voldsomt efter at være steget gennem hele 2013, og valutaen er nu nede på niveauet fra ultimo
2012, hvilket vil stimulere eksporten.
Kinas store indflydelse på en række udviklingslande, som de senere år har levet højt på
stigende efterspørgsel og priser på en række mineraler og andre primære råvarer, som disse
lande er rige på, er meget tydelig, og investorerne flygter i stigende grad fra emerging
markets-aktier. Prisen på kobber og andre vitale metaller er faldet og nu på sit laveste niveau i
7 måneder.
Europa oplever til gengæld langt om længe lidt bedring, og bl.a. forventes bilsalget i 2014 at
stige efter 6 år med ubrudt fald. Det er dog i nogen grad bilfabrikkernes discount-modeller,
som trækker op, så det ikke i samme grad får indtjeningen til at stige.
Den positive udvikling på aktiemarkederne har særligt i Europa fået børsintroduktionerne til
at blomstre op, hvor der alene i de første 3 mdr. af 2014 er sket mere end en fordobling i
forhold til hele 2013.
3
Af interessante forhold oven på regnskabssæsonen kan i øvrigt nævnes, at Warren Buffetts
investeringsselskab Berhire Hathaway, som traditionelt ikke har udbetalt udbytte nu har
opnået en størrelse, så det er blevet vanskeligere at finde passende investeringsmuligheder.
Den gamle finansguru har beskrevet det lidt som at gå på elefantjagt. Derfor er der fra
mindretalsaktionærer stillet forslag til selskabets generalforsamling i maj om udbytte til
aktionærerne.
Selskabernes kapitalanvendelse og allokeringen af overskydende likviditet til aktionærerne er
i det hele taget et meget fremtrædende tema. Både et højt direkte afkast i form af dividende –
og nu også flere gange om året – og aktietilbagekøb er blevet en afgørende faktor for
investorernes efterspørgsel efter aktierne, så det er vigtigt at tage med i betragtningen, når man
vælger aktier til sin portefølje.
På den danske scene har det været glædeligt at hele tre selskaber er blevet introduceret eller
genintroduceret på børsen. Særligt i lyset af, hvilken massiv fragang, der har været konstateret
de senere år. Matas brød isen sidste år, og med den succes har ISS og OW Bunker kunnet ride
på bølgen.
Der har fra emissionsbankerne været udfoldet store bestræbelser på, at børsintroduktionerne
blev succes’er, da der er mange potentielle selskaber i kulissen, ikke mindst blandt
kapitalfondenes investeringer.
Internationalt er der forkus på, at det er ved at være sidste udkald for et udsalg til
offentligheden af kapitalfondenes virksomheder, som pga. finanskrisen har fået en mere
langsigtet ejerhorisont hos de højt gearede kapitalfonde. Men de kan glæde sig over, at renten
har været historisk lav, og at centralbankerne – især amerikanske FED – med massive
”Quantitave Easings” har sørget for rigelig likviditet i aktiemarkederne.
Der tegner sig et uens billede af, hvad vi kan forvente os af de store internationale
finansmarkeder, som det danske aktiemarked er så afgørende afhængigt af. Den amerikanske
centralbank, FED, er under den nye centralbankchef Janet Yellen både dedikeret og tvunget til
at aftrappe obligationsopkøbene i markedet som stimulans til økonomien. Den europæiske
centralbank, ECB, bliver måske tvunget til at forøge stimulansen nogen tid, og Kina vurderes
at overveje pengepolitiske stimulanser for at undgå en alt for hård landing.
Aktiemarkederne bæres derfor oppe i en meget hårfin balance, hvilket man som langsigtet
investor skal holde sig for øje. Men det har vi advaret mod før, og indtil videre er vi blevet
overrasket over, hvor mange kræfter centralbankerne sætter ind. Stadig vil vi dog være
forsigtige, da en større korrektion kan indtræffe.
Det positive er imidlertid, at virksomhederne generelt har fået gennemført markante
effektiviseringer, og at deres kapitalstruktur er ligeledes er blevet trimmet, så de har god
mulighed for at skabe solide afkast i de kommende år. Så grundlæggende er aktier et god
placering for langsigtede investorer, men man må være forberedt på, at kurserne generelt kan
tage nogle ikke uvæsentlige udsving, hvilket man så kan betragte som ”investment
oportunities.”
4
BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE
MEDDELELSER OG ANBEFALINGER
Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra SimCorp, Sydbank, DFDS, Vestas Wind
Systems, og ALK-Abello.
SimCorps solide indtjeningsmodel giver høj værdiansættelse
SimCorps ledelsesskifte er eksemplarisk, og den ny CEO Klaus Holse, leverede et pænt 2013regnskab, ligesom strategien med one-product og fokus på vækstmarkederne, USA, UK og
Frankrig er ganske klar. Vi fastholder anbefalingen på Neutral vægt, men ser aktien som en
komfortabel og robust eksponering mod IT og Finans, da den tredelte indtjeningsmodel
udjævner de naturlige udsving i nysalg af Dimension.
Omsætningen steg 7,6% til EUR 225m i overensstemmelse med markedets forventninger, og
EBIT gik frem med 15,6% til EUR 54,2m, hvor konsensus-estimatet lød på EUR 53,6m.
Nettoresultatet blev forbedret med 14,1% til EUR 39,3m, hvilket var en tand under konsensus på
EUR 39,8m, men alt i alt meget tilfredsstillende.
Det blev indgået 7 nye Dimension-kontrakter, hvorved kundebasen er på 166 kapitalforvaltere.
De udpegede vækstmarkeder stod for de 5 ordrer, men markedsandelen i USA, som er det
største marked, er stadig blot 4%, hvilket giver god plads til vækst. Positionen i de modne
Centraleuropæiske og Nordiske markeder ved én ny Dimension-ordre på hver. 90% af
omsætningen genereres stadig fra eksisterende kunder i form af vedligeholdelse og
opgraderinger, hvilket stabiliserer udviklingen. For 2014 forventes en vækst i lokal valuta på
10%, 8,5% i EUR, mens EBIT-margin belastes af tilkøbet af Eaipos Ltd., og ventes at falde fra
24,5% til 24,0% .
Aktien handler krævende ved et P/E-niveau på 25, og i særdeleshed ved et K/I-niveau på over
15, hvor relationen til værdiansættelsen helt er kappet. Alligevel indikerer vores DCF-valuation
en fair værdi omkring 200 kr. pr. aktie, hvilket ikke ligger langt under den aktuelle
værdiansættelse. Samlet set udgør den meget høje værdiansættelse en forøget risiko i aktien.
Væksten skal drives af nye Dimension-ordrer, hvilket derfor også er oplagt kurstrigger.
Eksplosion i Sydbanks nedskrivninger i Q4
Sydbank betegner selv resultatet for 2013 som skuffende, og det er da også svært at finde
lyspunkter i regnskabsmeddelelsen, udover at omkostningerne er under kontrol, og købet af Diba
Bank vil skabe en vis vækst i 2014. Situationen er ikke kritisk, men en egentlig
resultatforbedring er - som for resten af banksektoren - afhængig af et økonomisk opsving. Vi
anbefaler fortsat Neutral Vægt.
Både basisindtjening og handelsindtjening faldt i 2013, henholdsvis 4% og 29%, mens
omkostningerne steg 1%. Basisresultatet faldt dermed 14% til 1.773 mio. kr. Den grimme
overraskelse kom dog fra nedskrivninger på udlån, der i Q4 nåede et niveau på 888 mio. kr.,
næsten svarende til summen af de forgående tre kvartalers nedskrivninger. For helåret beløb
nedskrivningerne sig til 1.861 mio. kr., og basisresultatet blev dermed et minus på 88 mio. kr.
Også beholdningsresultatet udviste et fald (-20%) og årets resultat på 171 mio. kr. før skat lå
derfor 73% under niveauet året før. Der udbetales ikke dividende for 2013, men Sydbank
annoncerer en ny udbyttepolitik, der allerede fra 2014 vil betyde udlodning af 30-50% af årets
resultat.
5
For 2014 udmeldes om stigende basis- og handelsindtjening, primært som følge af købet af DiBa
Bank, men omkostningsniveauet vil naturligt også øges. Nedskrivningerne forventes dog lavere.
Nøgletallene er i underkanten af sammenlignelige bankers, hvilket kan afspejle usikkerheden om
det fremtidige nedskrivningsniveau, da Sydbank ikke har fulgt den generelle tendens til faldende
nedskrivninger.
Sydbank står i en vis forstand i stampe og kan kun vente på et konjunkturopsving, der kan løfte
indtjeningen. En specifik kurstrigger for Sydbank er en mulig fusion med en eller flere andre
jyske banker. Tidligere tiders aggresive opkøb må derimod betragtes som et overstået kapitel.
Nordsøen var efterårets lystpunkt for DFDS
DFDS indfrier med årsregnskabet ledelsens egne forventninger, men markedsudsigterne er
blandede. Nordsøen har vist vækst, mens Østersø-trafikken hæmmes af lavere aktivitet i
Rusland, ligesom der stadig er store udfordringer med den engelske kanal. Mudret vækstbillede
kombineret med hård priskonkurrence resulterer i forsigtige forventninger for 2014. Vores
anbefaling er derfor Neutral vægt.
Årets omsætning voksede 3% til 12.097 mio. kr., mens EBITDA blev forbedret 11% til 1.213
mio. kr. Dermed nåede driftsmarginalen 10%. Kapacitetsudnyttelsen er bedre end i 2012,
ligesom effektiviseringstiltag viser resultater. Det for Nordsø-trafikken vigtige engelske marked
viser stigende efterspørgsel, samtidig med at konkurrenter har reduceret kapaciteten. På Kanalen
er konkurrencen uændret benhård, og i appelsagen om Eurotunnels færgedrift er en afgørelse
skudt til maj. Lavere aktivitet i fragt relateret til Rusland påvirkede udviklingen på Østersøen og
med den nuværende uro i regionen er der ikke umiddelbart lagt op til en vending.
Ledelsen venter for 2014 6% vækst, 4% organisk, og et EBITDA resultat mellem 1.250-1.400
mio. kr. Rederiets kapacitet vil være hæmmet af skibe, der skal på værft for at få installeret
scrubbers, men ledelsen venter bedre kapacitetsudnyttelse og stigende marginaler.
En P/E på 14 er forholdsvis høj for en virksomhed med begrænsede vækstmuligheder, men
aktien handles med ca 10% rabat til indre værdi og også det direkte afkast på 6,5% er
interessant. Samlet udloddes 386 mio. kr., her af 200 mio. kr. ved tilbagekøb af aktier. Vores
DCF-vurdering viser imidlertid intet kurspotentiale ved det aktuelle niveau.
Udviklingen i omsætning og resultat er tæt forbundet med den generelle økonomiske udvikling
på gruppens markeder i Nord- og Vesteuropa. Konkurrencemyndighedernes afgørelse til maj er
væsentlig for de pt. tabsgivende aktiviteter på Kanalen.
Vestas' tilstand stabiliseret
Forventningens glæde har altid præget kursdannelsen på Vestas-aktien, og selv med et
underskud på EUR 82m i 2013 og en reduktion i egenkapitalen på EUR 98m, blev
markedsværdien af Vestas gennem året femdoblet fra EUR 6,6 mia. til EUR 32,6 mia. og er
siden øget yderligere. Meget kan tilskrives tilliden til den ny ledelse, herunder
bestyrelsesformanden, men trods underskuddet er der positiv udvikling særligt i pengestrømme
og arbejdskapital. Vi fastholder vores anbefaling af aktien på Neutral vægt/Hold (Kurspotentiale
3), da den er yderst krævende værdiansat og risikoen fortsat er høj, men investorinteressen er
overvældende, hvilket også den gennemførte emission viste.
Koncernomsætningen faldt 16% til EUR 6,1 mia., hvilket var mere nådigt end ventet. EBIT før
særlige poster angives til EUR 211m, svarende til en EBIT-margin på 3,5%. EBIT gik samlet
frem fra EUR -697m til EUR +102m, hvor konsensus lød på EUR 50m. Mest positivt var nok,
at pengestrømme fra driften udviste en forbedring fra EUR -73m til EUR +1.248m - der er
kommet et fast greb om kapitalanvendelsen!
6
Det er et langt sejt træk at rette op på fortiden synder fra Ditlev Engels ledelsesperiode, men
antallet af fabrikker er reduceret fra 31 til 19, antallet af medarbejdere er ultimo året faldet til
15.497 mod 23.252 for 3 år siden, og generelt styres omkostninger og arbejdskapital nu langt
strammere. Der er sket en forenkling af de tekniske platforme, og med samarbejdet med
Mitsubishi Heavy Industries omkring havvindmøller har man fundet en tung partner at dele den
betydelige ressourceindsats med (men også med risiko for at miste unik know-how). Ledelsen
forventer for 2014 et uændret omsætningsniveau men en EBIT-margin på mindst 5% før særlige
poster.
Aktien handler på det grundlag til P/E 33 og K/I ca. 4, hvilket er dyrt, men med et optimistisk
scenarie, som vi har anlagt i vore estimater, ser vi en fair værdi af aktien på ca. 180 kr. Vi
vurderer, at ledelsen har anlagt en forsigtig betragtning, og at en opjustering derfor kan trigge
kursen.
Fokus på ALK's partners amerikanske FDA-godkendelse
Ledelsen suspenderede i årsregnskabet målsætningen om at skabe en omsætning på 3 mia. kr. og
en EBITDA-margin på 25% i 2015. Baggrunden er, at der er forsinkelser i processen om FDA’s
godkendelse af Grastek (den amerikanske pendant til Grasax mod græspollenallergi) og
Ragwitek. Specielt for Grastek øges sandsynligheden for, at produktet ikke kan lanceres for
pollensæsonen i 2015. Trods suspenderingen og flot performance for aktien i efteråret og over
årsskiftet vurderer fortsat, at der er et potential til stede, i form af både vækstmuligheder og
indtjeningsforbedringer, men meget afhænger af godkendelsen fra FDA. Vi fastholder
anbefalingen på Overvægt/Køb (kurspotentiale 2).
Omsætningen på 2.244 mio. kr. er på niveau med markedsforventningerne, mens EBIT på 131
mio. kr. overrasker positivt i forhold til konsensusestimatet på 116 mio. kr. Særlige poster i
forbindelse med restruktureringsomkostninger belaster resultatet med 22 mio. kr.
For 2014 venter ledelsen en omsætning på 2,15 – 2,2 mia. kr. og et EBITDA-resultat før særlige
poster på 225-400 mio. kr. Det store interval skal tage højde for, at milestensbetalingerne
tidsmæssigt er svære at forudse. Nyt prissystem fra den tyske regering ventes at være til ALK's
fordel. I pipeline har der i 2013 været positive resultater i de to pivotale fase III-studier mod
husstøvmideallergi inden for behandling af allergisk rhinitis og allergisk astma, hvor europæisk
registreringsansøgning stadig ventes indsendt i 2014. Med den japanske partner ventes en
tilsvarende godkendelse afsluttet i 2014. Mens ansøgningsprocessen via Merck vedr.
tabletbaseret vaccine mod græspollen og ragweed er forsinket, så er Grastek i februar blevet
accepteret af de canadiske myndigheder.
Den aktuelle indtjening er stadig påvirket af høje F&U-omkostninger, og aktien handles derfor
til et P/E-niveau omkring 30, som må betegnes som dyrt, mens K/I omkring 3 synes fornuftigt.
Vores DCF-valuation understøtter en værdi op mod 850 kr. pr. aktie.
7
KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år 21,81% 3 år 67,70% (frem til og med den 31. marts 2014)
Aktie
Antal
A.P. Møller - Mærsk
Brødrene Hartmann
Carlsberg
Coloplast
G4S
Københavns Lufthavne
Novo Nordisk
Ringkjøbing Landbobank
Rockwool International
SP Group
Tryg
UIE
1
300
75
150
1.760
10
150
20
50
100
160
80
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Aktuel
kurs
Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden
anbefaling
65.000
188
539
439
22
3.000
1.234
1.180
1.052
265
536
1.095
9%
7%
5%
9%
5%
4%
24%
3%
7%
3%
11%
12%
-1,7%
-0,3%
-5,5%
-3,7%
1,3%
-1,5%
-4,0%
-1,7%
-4,7%
0,8%
2,7%
1,9%
21,8%
97,9%
58,4%
243,9%
27,2%
7,1%
439,6%
73,5%
165,4%
30,3%
3,4%
0,6%
Anbefalings
dato
11/2005
10/2011
06/2009
09/2010
12/2008
10/2013
07/2004
04/2011
07/2005
10/2013
10/2013
11/2013
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
7 ændringer (Køb 4, Salg 3)
Modelporteføljen
for
den
Konservative
Investor
faldt
lidt
mindre
end
sammenligningsindekset, nemlig med 0,77 pct. over for markedets 0,99 pct. Fra årsskiftet har
porteføljen leveret 10,42 pct., som imidlertid er lidt svagere end OMXC GI (totalindekset inkl.
udbytter), som frem til 31. marts er oppe med 13,96 pct., hvilket især kan tilskrives en
voldsom medvind for flere aktier med høj risiko, som vi ikke finder attraktive at investere i.
Værst gik det for Carlsberg, Rockwool International og Novo Nordisk, som faldt hhv. 5,5 pct.,
4,7 pct. og 4,0 pct., hvilket dog delvist kan forklares ved, at udbytte gik fra. Bedst klarede
Tryg, UIE og G4S sig med positive afkast på hhv. 2,7 pct., 1,9 pct. og 1,3 pct. Vi finder fortsat
porteføljens sammensætning fornuftig i lyset af prædikatet som ”konservativ”, så vi foretager
ingen udskiftninger.
DAA Konservativ vs. OMXC GI
(31/03-2011 - 31/03-2014)
Portefølje 67,70%
OMXC 56,66%
240
220
200
180
160
140
120
100
80
,
60
40
03-11 05-11 07-11 09-11 11-11 01-12 03-12 05-12 07-12 09-12 11-12 01-13 03-13 05-13 07-13 09-13 11-13 01-14 03-14
8
RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år 27,59% 3 år 42,08% (frem til og med den 31. marts 2014)
Aktie
ALK-Albello
Ambu
Arkil Holding
Auriga
FirstFarms
FLSmidth & Co.
GN Store Nord
Novozymes
Pandora
Roblon
SimCorp
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Antal
100
260
25
400
400
300
600
350
100
300
500
Aktuel
Porteføljevægt Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings
kurs
e
anbefaling
dato
655
9%
-6,4%
-41,7%
11/2006
353
12%
8,6%
387,2%
12/2008
759
3%
8,9%
14,9%
04/2009
192
10%
11,0%
106,2%
03/2008
53
3%
14,7%
13,2%
11/2013
273
11%
-3,8%
222,8%
12/2004
135
11%
0,6%
16,2%
05/2013
238
11%
-5,2%
370,9%
02/2005
359
5%
-2,2%
39,7%
10/2013
270
11%
-4,8%
12,8%
10/2013
220
15%
3,5%
345,6%
07/2005
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
8 ændringer (Køb 4, Salg 4)
Modelporteføljen for den mere Risikovillige Investor leverede et positivt bidrag i marts på
0,99 pct., hvor markedet faldt tilsvarende med 0,99 pct. Alligevel har det første kvartal i 2014
været særdeles vanskeligt, idet porteføljen samlet set kun har skabt et afkast på 3,50 pct. mod
sammenligningsindeksets 13,96 pct. To af porteføljens aktier leverede tocifrede afkast i marts,
nemlig FirstFarms med 14,7 pct. og Auriga med 11,0 pct. Desuden var Arkil Holding og
Ambu godt med fremme med afkast på hhv. 8,9 pct. og 8,6 pct. Omvendt var ALK-Abello,
Roblon og Novozymes nede i marts med hhv. 6,4 pct., 4,8 pct. og 5,2 pct., ligesom FLSmidth
& Co faldt 3,8 pct. Vi har stadig stor tiltro til porteføljens sammensætning, som vi derfor ikke
foretager ændringer i for nærværende.
DAA Risikovillig vs. OMXC GI
(31/03-2011- 31/03-2014)
Portefølje 42,08%
OMXC 56,66%
230
210
190
170
,
150
130
110
90
70
03-11 05-11 07-11 09-11 11-11 01-12 03-12 05-12 07-12 09-12 11-12 01-1303-13 05-13 07-13 09-13 11-13 01-1403-14
9
INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE
Afkast 1 år 28,50% Afkast 3 år 76,24% (frem til og med den 31. marts 2014)
Aktie
Antal
A.P. Møller - Mærsk
Arkil Holding
Brødrene Hartmann
Carlsberg
Coloplast
FLSmidth & Co.
G4S
GN Store Nord
Københavns Lufthavne
Novo Nordisk
Novozymes
Ringkjøbing Landbobank
Rockwool International
SimCorp
Tryg
1
8
300
25
60
100
1.000
400
20
200
200
60
25
150
150
Ændringer:
Seneste 12 mdr.
Aktuel
kurs
Porteføljevægte Afkast 1 md.
65.000
759
188
539
439
273
22
135
3.000
1.234
238
1.180
1.052
220
536
8%
1%
7%
2%
3%
3%
3%
6%
7%
30%
6%
8%
3%
4%
10%
-1,7%
8,9%
-0,3%
-5,5%
-3,7%
-3,8%
1,3%
0,6%
-1,5%
-4,0%
-5,2%
-1,7%
-4,7%
3,5%
2,7%
Afkast siden
anbefaling
Anbefalings
dato
62,2%
15,8%
97,9%
26,1%
244,2%
224,9%
-6,0%
4,8%
7,1%
783,9%
357,5%
73,5%
6,4%
361,6%
8,5%
07/2004
04/2009
10/2011
03/2010
09/2010
12/2004
03/2010
10/2013
10/2013
07/2004
07/2004
04/2011
03/2007
07/2005
11/2013
Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned
7 ændringer (Køb 4, Salg 3)
Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje, som tager udgangspunkt i markedets
sektorvægtning, men med vore foretrukne aktier inden for hver sektor, tabte 1,90 pct. af sin
værdi i marts måned, mens sammenligningsindekset, OMXC GI (totalindekset inkl. udbytter)
faldt 0,99 pct. Bedst gik det for Arkil Holding, som steg 8,9 pct., mens SimCorp og Tryg steg
hhv. 3,5 pct. og 2,7 pct. Omvendt trak Carlsberg, Novozymes og Rockwool International ned i
det samlede billede med negative afkast på hhv. 5,5 pct., 5,2 pct. og 4,7 pct., ligesom
FLSmidth & Co. og Coloplast leverede negative afkast på hhv. 3,8 pct. og 3,7 pct. Det giver
os imidlertid ikke grund til bekymring, da en del skyldes udbyttebetalinger, og vi har fortsat
stor tiltro til porteføljens samlede sammensætning, som vi fastholder.
,
DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI
(31/03-2011- 31/03-2014)
Po rtefølje 76 ,2 4 %
OMXC 5 6 ,6 6 %
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
03-11 05-11 07-11 09-11 11-11 01-12 03-12 05-12 07-12 09-12 11-12 01-13 03-13 05-13 07-13 09-13 11-13 01-14 03-14
10
HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE
Aktie
Bang & Olufsen
BoConcept Holding
Strategic Investment
DLH
Intermail
Neurosearch
Pandora
Sanistål
Vestas
Seneste kurs
63,5
98,5
0,7
5,3
22,0
3,3
358,5
61,0
217,8
Afkast 1 md. Afkast 12 mdr.
4,1%
-3,4%
4,8%
-7,0%
-2,7%
0,6%
-2,2%
-6,9%
11,5%
22,1%
-7,9%
4,8%
20,7%
60,6%
-6,0%
124,1%
-3,9%
368,4%
Anbefalings
dato
11/2011
06/2009
07/2004
09/2009
06/2009
10/2009
11/2011
06/2009
11/2011
Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor
ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er:
High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som
kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således
mulighed/risiko for markante kursudsving.
Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en
opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration
for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne
analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på
udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel.
Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning
Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i
forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig
gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv
Selskab/Aktie
RTX
Bang & Olufsen
OW Bunker
Lollands Bank
Monberg & Thorsen
Silkeborg IF Invest
A.P. Møller - Mærsk
AaB
Højgaard Holding
Kreditbanken
Relativ omsætning/uge
2,94
1,96
1,76
1,74
1,31
1,04
1,01
0,97
0,84
0,82
11
Afkast seneste måned (%)
34,33%
-5,79%
-5,71%
-3,23%
8,01%
-3,64%
-1,70%
45,81%
14,04%
1,76%
Ændringer af noteringer den seneste måned
3. Marts
ISS blev optaget på NASDAQ OMX Copenhagen den 13. marts og selskabet
fik optaget forhøjet aktiekapitalen med 101.429 aktier á 5 kr. hvilket betyder
selskabet har 9.535.480 aktier á 5 kr. svarende til en aktiekapital på 47.677.400
kr.
3. Marts
Trifork bliver afnoteret og slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen den 27.
marts 2014.
14. Marts
Genmab forhøjede aktiekapitalen den 18. marts med 273.480 aktier á 1 kr. og
har således 56.529.202 aktier svarende til en aktiekapital på 56.629.202 kr.
18. Marts
ISS fik deres midlertidige ISIN i ISS A/S (DK0060542264) sammenlagt med
den eksisterende ISIN i ISS A/S (DK0060542181) med virkning fra den 19.
marts 2014. Sidste handelsdag for den midlertidige ISIN (DK0060542264) var
således den 18. marts 2014. Der er således 185.668.226 aktier á 1 kr. svarende
til en aktiekapital på 185.668.226 kr.
18. Marts
NKT holding forhøjede aktiekapitalen med virkning fra den 20 marts med
4.700 aktier á 20 kr. og har således 23.934.379 ajtuer svarende til en
aktiekapital på 478.687.580 kr.
20. Marts
KlimaInvest A/S har skiftet navn til Copenhagen Capital A/S med virkning 24
marts.
21. Marts
Veloxis Pharmaceuticals A/S forhøjede sin aktiekapital med 1.954.857 aktier á
0,1 kr. med effekt fra den 24 marts. Selskabet har således 1.662.527.283 aktier
svarende til en aktiekapital på 166.252.728,30 kr.
28. Marts
OW Bunker blev optaget til handel of officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen den 28. marts 2014. Der blev udbudt 34.462.385 aktier svarende
til en aktiekapital på 34.462.385 kr.
28. Marts
Nordic Shipholding forhøjede aktiekapitalen ved en rettet emmision med
virkning fra den 31. marts. Antallet af aktier blev forøget med 367.311.706
aktier á 0,10 kr. Selskabet har således 406.158.403 aktier svarende til en
aktiekapital på 40.615.840,30 kr.
12
DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING
April 2014
De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI’s industriektorer aktien hører under.
1010
1510
2010
2020
2030
2510
2520
Energi
2530 Hotel & Underholdning
Materialer
2540 Medier
Industrivarer
2550 Detailsalg
Kommercielle servicelev. 3010 Fødevarer & Med.
Transport
3020 Føde- drikkevarer & tobak
Biler og udstyr
3510 Sundhedsartikler
Forbrugsgoder, tekstil mv. 3520 Medicin & Bioteknologi
4010 Banker
4020 Finansiering
4040 Ejendom
4510 Software/service
4520 Hardware
5010 Telekom
5510 Forsyning
5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20aktier (A), Øvrige Large Cap - aktier (B), Mid Cap - aktier (C) eller Small Cap - Aktier (D).
De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at
bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden.
måned for udgivelse
ALK-ABELLÓ
ALM. BRAND
ALM. BRAND FORMUE
AKTIESELSK. AF 23. APRIL 2013
AMBU
ANDERSEN & MARTINI B
A.P. MØLLER – MÆRSK
ARKIL HOLDING
ASGAARD GROUP
ATLANTIC AIRWAYS
ATLANTIC PETROLEUM
AURIGA INDUSTRIES B
BANG & OLUFSEN B
BANKNORDIK
BAVARIAN NORDIC
BERLIN IV
BIOPORTO
BLUE VISION
BOCONCEPT HOLDING
F.E. BORDING B
BRØNDBY I.F. B
CARLSBERG B
CBRAIN
CHEMOMETEC
CHR. HANSEN HOLDING
COLOPLAST B
COLUMBUS
COMENDO
COPENHAGEN CAPITAL
DANSKE BANK
DANTAX
DANTHERM
DELTAQ
DFDS
DIBA BANK
DJURSLANDS BANK
DKTI
10/13
9/13
1/14
6/13
2/14
1/14
12/13
9/13
8/13
1/14
12/13
10/13
12/13
8/13
10/13
12/13
8/13
7/13
9/13
11/13
8/13
4/14
10/13
2/14
8/13
11/13
1/14
4/14
3/14
3/14
11/13
11/12
9/13
3/14
1/14
1/14
2/14
3520C.ALKB
4030C.ALMB
4020D.ALMF
2010D.AKSE
3510D.AMBU
2550D.ANDE
2030A.APMØ
2010D.ARKI
4020D.ASGÅ
2030D.ATAI
1010C.ATLA
1510C.AURI
2520C.BANG
4020C.BNOR
3520C.BAVA
4040D.BERL
3520D.BIOP
4020D.BLUE
2520D.BOCO
2020D.BORD
2530D.BRØN
3020A.CARL
4510D.CBRA
3520D.CHEM
1510A.CHRH
3510A.COLO
4510D.COLU
4510D.COME
4010B,CPHC
4010A.DANB
2520D.DANG
2010D.DANM
4020D.DELT
2030C.DFDS
4010D.DIBA
4010D.DJUR
4020D.DKTI
DLH B
DSV
EGETÆPPER B
ERRIA
EUROINVESTOR.COM
EXIQON
EXPEDIT
FAST EJENDOM
FIRSTFARMS
FLSMIDTH & CO.
FLÜGGER B
GABRIEL HOLDING
GENMAB
GERMAN HIGH STREET PROP.
GLUNZ & JENSEN
GN STORE NORD
GREENTECH ENERGY SYST.
G4S
GRØNLANDSBANKEN
GYLDENDAL B
HARBOES BRYGGERI B
BRDR. HARTMANN B
H+H INTERNATIONAL
HVIDBJERG BANK
HØJGAARD HOLDING B
IC COMPANYS
INTERMAIL
JENSEN & MØLLER INVEST
JEUDAN
BRDR. A & O JOHANSEN PR.
JYSKE BANK
BRD. KLEE
KREDITBANKEN
KØBENHAVNS LUFTHAVNE
LAND & LEISURE B
H. LUNDBECK
LUXOR B
4/14
3/14
1/14
11/13
10/13
1/14
4/14
3/14
2/14
3/14
10/13
2/14
10/13
6/13
4/14
3/14
1/14
11/13
4/14
1/14
12/13
7/13
7/13
1/14
4/14
12/13
9/13
3/14
10/13
1/14
3/14
3/14
9/13
1/14
4/14
1/14
1/14
2010D.DLHB
2030A.DSVB
2520D.EGET
4030D.ERRI
4510D.EURO
3520D.EXIQ
2010D.EXPE
4040D.FAST
3020D.FIFA
2010A.FLSB
1510C.FLUG
2520D.GABR
3520C.GENB
4040D.GHSP
2010D.GLUN
3510A.GNST
5510D.GREE
2020B.GRSE
4010C.GRØN
2540D.GYLD
3020D.HARB
1510D.HART
1510D.HENB
4010D.HVID
2010D.HØJG
2520C.ICCO
1510D.INTE
4040D.JENS
4040C.JEUD
2010D.JOHA
4010B.JYBA
2010D.KLEE
4010D.KRED
2030B.KØLU
4040D.LALE
3520A.LUND
4020D.LUXO
LOLLANDS BANK
LÅN & SPAR BANK
MATAS
MIGATRONIC B
MOLS-LINIEN
MONBERG & THORSEN
MØNS BANK
NEUROSEARCH
NEWCAP HOLDING
NKT HOLDING
NORDEA BANK
D/S NORDEN
NORDIC SHIPHOLDING
NORDICOM
NORDJYSKE BANK
NORDFYNS BANK
NORTH MEDIA
NOVO NORDISK B
NOVOZYMES
NTR HOLDING B
NUNA MINERALS
NØRRESUNDBY BANK
PANDORA
PARKEN SPORT & ENT.
PRIME OFFICE
RELLA HOLDING
RE-CAP
RIAS B
RINGKJØBING LANDBOBANK
ROBLON B
ROCKWOOL INTERNATIONAL
ROVSING
ROYAL UNIBREW
RTX
SALLING BANK
SANISTÅL B
SAS
SCANDINAVIAN BRAKE SYS.
SCHOUW & CO.
SILKEBORG IF INVEST
SIMCORP
SKJERN BANK
SKAKO INDUSTRIES
SMALLCAP DANMARK
SMARTGUY GROUP
SOLAR
SP GROUP
SPAREKASSEN HIMMERLAND
SPAR NORD
SPEAS
SVENDBORG SPAREKASSE
SYDBANK
TDC
TIVOLI
TK DEVELOPMENT
TOPDANMARK
TOPOTARGET
TOPSIL B
TORM
TOTALBANKEN
TRIFORK
TRYG
TØNDER BANK
U.I.E.
VELOXIS PHARMACEUTICALS
VESTAS WIND SYSTEMS
4/14
10/13
2/14
12/13
1/14
4/14
9/13
4/14
3/14
12/13
3/14
4/14
12/13
7/13
10/13
12/13
3/14
1/14
3/14
10/13
9/13
4/14
3/14
6/13
1/14
7/13
12/13
11/13
3/14
4/14
10/13
12/13
9/13
9/13
1/14
10/13
3/14
1/14
6/13
10/13
4/14
1/14
8/13
6/13
1/14
5/13
5/13
8/13
12/13
4/14
7/13
11/13
3/14
12/13
1/14
4/14
1/14
10/13
1/14
10/13
12/13
3/14
7/13
6/13
6/13
4/14
4010D.LOLL
4010C.LÅNS
2550C.MATA
2010D.MIGA
2030C.MOLS
2010C.MONB
4010D.MØNS
3520C.NEUR
4020D.NEWC
2010A.NKTH
4010A.NORE
2030A.NORD
2030D.NOSH
4040D.NORI
4010C.NOJY
4010D.NORF
2540D.NORT
3520A.NOVO
1510A.NOVZ
2010D.NTRH
1510D.NUNA
4010C.NØRR
2520B.PAND
2530D.PARK
4040D.PROF
2540C.RELL
4040D.RCAP
2010D.RIAS
4010C.RINL
2010D.ROBL
2010B.ROCK
2010D.ROVS
3020D.ROYA
4520D.RTXT
4010D.SALL
2010D.SANI
2030C.SASA
2510D.SCAN
2010C.SCHO
2530D.SIFB
4510C.SIMC
4010D.SKJE
2010D.SKAK
4020D.SMAL
4510D.SMAR
2010C.SOLA
1510D.SPGR
4010C.HIMM
4010C.SPNO
4020D.SPEA
4010D.SVSP
4010A.SYDS
5010A.TELE
2530C.TIVO
4040C.TKDE
4030A.TOPD
3520D.TOPO
4530D.TOPS
1010D.TORM
4010D.TOTA
4510D.TRIF
4030A.TRYG
4010D.TØND
3020C.UNIE
3520D.VELO
2010A.VESS
VESTFYNS BANK
VESTJYSK BANK
VIBORG HÅNDBOLD KLUB
VICTOR INTERNATIONAL
VICTORIA PROPERTIES
VORDINGBORG BANK
WILLIAM DEMANT HOLDING
ZEALAND PHARMA
ÖSSUR
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI
ØSTJYDSK BANK
ÅRHUS ELITE
AAB
PER AARSLEFF B
9/13
1/14
10/13
12/13
1/14
6/13
3/14
1/14
1/14
10/13
12/13
1/14
9/13
1/14
4010D.VESF
4010C.VEST
2530D.VIBO
4040D.VIIN
4040D.VIPR
4010D.VORD
3510A.WILD
3520C.ZEAL
3510C.OSSR
3020C.ØKOM
4010D.ØSTJ
2530D.ÅREL
2530D.ÅBKL
2010C.ÅRSL
DAA
CARLSBERG
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK) 82.952
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
550
490
430
370
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
15,0
DATO
2015e
4,6
7,6
0,9
2015e
2015e
8,2
2015e
8,1
2013
2013
37,2
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
9,1
2014e
ROE
1,67
K/I
8,8
11.04.14 3020A.CARL
3 SIKKERHED
2014e
12,6
P/CE
PEG
YIELD
2014
538,00
3
12,1
2,9
BETA (3år)
1,03
0,78
570
530
490
450
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
750000
500000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
2012
M
J
J
GRUPPE: FØDE-, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
19 AF
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
GRUPPENS P/E
13,91 GRUPPENS K/I
1,15 I FORHOLD TIL MARKEDET
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
59.382.000
AFSKRIVNINGER
3.779.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
8.583.000
FINANSIELLE POSTER
-2.990.000
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
1.538.000
NETTO RESULTAT
3.602.000
RESULTAT TIL ANALYSE
3.602.000
AKTIEKAPITAL
3.051.136
EGENKAPITAL
54.829.000
PASSIVER
134.515.000
DIVIDENDE %
18,00
EGENKAP. FORRENTNING %
6,53
SOLIDITETSGRAD
40,76
EPS
23,61
75,50
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
673.985.040 DKK A Aktier
2.377.151.080 DKK B Aktier
2010
S
O
N
D
J
F
2011
2012
M
DIREKTION
Jørgen Buhl Rasmussen,
Jørn P. Jensen
BESTYRELSE
Flemming Besenbacher, J. Søderberg, P. Øhrgaard, Carl Bache, R. Burrows, , Kees Van Der Graaf, N. Kærsgård, Lars
Stemmerik,, D. Cordner, E. Fleuriot, Nina Smith, S. Fuchs OleHOVEDAKTIONÆRER
Carlsberg Fondet 30,00% (75,00%), Massachusetts Financial
Sercvices Company, OppenheimerFunds 5,00%
RIC CARL-B.CO
A
2014
3 MDR
3 MDR
3 MDR
-6,14 %
12 MDR
12 MDR
-3,21 %
12 MDR
-11,19 %
2013
2014e
63.561.000
67.201.000
66.552.000
67.065.000
60.054.000
3.784.000
3.980.000
3.975.000
4.000.000
3.966.000
9.368.000
9.770.000
9.262.000
10.631.000
9.852.000
-2.018.000
-1.772.000
-1.533.000
-1.450.000
-2.155.000
-250.000
1.838.000
1.861.000
1.894.000
2.188.000
1.885.000
6.243.000
5.351.000
5.471.000
5.149.000
5.607.000
5.149.000
5.607.000
5.471.000
6.493.000
5.351.000
3.051.136
3.051.136
3.051.000
3.051.136
3.051.136
65.866.000
70.261.000
67.811.000
64.248.000
146.886.000
153.965.000
151.138.000
144.054.000
27,00
30,00
40,00
25,00
7,91
8,24
7,92
8,99
44,72
47,84
48,73
37,93
35,08
33,75
36,75
35,86
42,56
66,65
61,09
68,72
14,48
68,78
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Maj 2008: Notering af nom. 1.525.568.060 kr. B-aktier til kurs Generalforsamling:
400 franko med forteg- ningsret i forholdet 1:1
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Carlsberg A/S er blandt de førende europæiske bryggerier med
en stærkt dominerende markedsposition i Danmark og en betydende andel på flere europæiske og asiatiske markeder. Carlsberg A/S ejer 100% af Carlsberg Breweries, der blev etableret i
2001 ved en fusion af bryggeriaktiviteterne med norske Orklas.
Carlsberg Breweries omfatter bl.a. Carlsberg Bryggerierne, Tuborgs Bryggerier, samt en række datter- og associerede virksomheder. Carlsberg fik fuldt ejerskab over Baltic Beverages
Holding (BBH) via opkøbet af Scottish & Newcastle, der blev
gennemført sammen med Heineken. Desuden ejes 51% af Coca-Cola Nordic Beverage (CCNB) og 28% af Royal Scandinavia. Carlsberg afsatte 126,8 mio. hl. øl i 2012. Omsætningen er
geografisk fordelt med 58% i Nord- og Vesteuropa, 27% i Østeuropa og 15% i Asien. De største enkeltmarkeder i Europa er
Rusland, Storbritannien, Polen, Portugal, Ukraine, Sverige og
Schweiz samt, uden for Europa: Sydkorea, Malaysia, Thailand
og Kina. I Danmark er markedsandelen på øl 51%. Gnst. antal
medarbejdere i 2013: 40.435 (i 2012: 41.708).
FONDSKODE 0010181759
A
2013
-5,41 %
-5,71 %
-26,55 %
2015e
68.959.000
4.000.000
10.881.000
-1.350.000
-250.000
2.274.000
6.507.000
6.757.000
3.051.136
44,29
70,51
31.12.13
21.03.14
19.02.14
19.08.13
Regnskabet for 2013 var som forventet præget af faldende markeder i Østeuropa og negative valutakurseffekter, omend ikke i helt samme grad som frygtet. Tendenserne vil fortsætte i 2014. Omsætningen på 66.552 mio. kr. var
stort set uændret ift 2012, idet fald i flere vigtige valutaer, bl a GBP og RUB,
opvejede den organiske vækst på 1% og opkøbseffekten på 2%. Variationen
mellem de tre regioner var som altid stor: +3% i Vesteuropa, -9% i Østeuropa
og +8% i Asien, som endda var den region, hvor den negative valutaeffekt
var størst. Overskudsgraden steg 0,2 pct.point til 14,8 og det primære resultat endte på 9.844 mio. kr. Carlsberg nyder godt af det lave renteniveau og
finansnetto blev reduceret med 239 mio. kr. til -1.533 mio. kr. Den rentebærende gæld steg 2,5 mia. kr. til 35,0 mia. kr., bl a pga opkøb i Chongqing
bryggeriet i Kina, og er nu tilbage på niveauet fra 2009. Carlsberg er dermed
fortsat sårbar overfor en kraftig stigning i renteniveauet. "Særlige poster", det
vil især sige udgifter til omstrukturering, beløb sig til 466 mio. kr. og årets resutat faldt dermed 3% til 7.845 mio. kr. før skat. 2012 var dog positivt påvirket
af salget af grunden i Valby. Udviklingen på det russiske marked er den væsentligste kurstrigger. En tilbagevenden til tidligere tiders eksplosive vækstrater er urealistisk og såvel omsætning som indtjening er under pres pga stadige afgiftsforhøjelser og salgsrestriktioner. Carlsberg har dog i nogen grad
kompenseret gennem stigende markedsandel og en forskydning af salget
mod premiumprodukter.
DAA
CBRAIN
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
158
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
8
6
4
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
0,25 DAGSKURS
28,0
DATO
2015e
19,2
10,9
0,7
2015e
2015e
9,5
2015e
7,4
2013
2013
15,3
0,8
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
11,7
2014e
ROE
0,76
K/I
16,4
11.04.14 4510D.CBRA
2 SIKKERHED
2014e
21,4
P/CE
PEG
YIELD
2014
7,90
3
15,1
0,7
BETA (3år)
3,50
0,43
8
7
6
5
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
3000
2000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: SOFTWARE OG SERVICE
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
7 AF
GRUPPENS P/E
114,21 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
33.815
AFSKRIVNINGER
68
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
8.624
FINANSIELLE POSTER
296
EKSTRAORDINÆRE POSTER
SKAT
2.242
NETTO RESULTAT
6.678
RESULTAT TIL ANALYSE
6.678
AKTIEKAPITAL
5.000
EGENKAPITAL
28.407
PASSIVER
33.656
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
25,75
SOLIDITETSGRAD
84,40
EPS
0,33
0,38
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
5.000.000 DKK Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
20,41 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
cBrain blev stiftet i 2002 og børsnoteret februar 2006. cBrain
udfordrer traditionel IT tænkning gennem en innovativ designog udviklingsmetode, der tager direkte udgangspunkt i de processer og roller i virksomheden, som softwaren skal understøtte. cBrain leverer software til digitalisering, og i 2010 gennemførte cBrain en strategisk satsning, hvor selskabet øgede sine
investeringer i produktudvikling markant. Det betød også, at selskabet begyndte at fokusere på det standardiserede produkt,
F2, i modsætning til tidligere, hvor fokus var på at lave individuelle løsninger. Produktet er stille og roligt ved at blive implementering i flere ministerier og andre offentlige institutioner. I 2010
var produktet implementeret i 5 ministerier, og flere er på vej.
cBrain genererer hele omsætningen i Danmark, men vil i 2012
afsætte penge til at udbrede selskabets produkter udenfor landes grænser. I 2012 var der gennemsnitligt 43 medarbejdere (i
2011: 37).
M
33,90 %
12 MDR
12 MDR
26,40 %
12 MDR
26,70 %
2013
2014e
37.817
38.984
43.364
50.000
27.420
2.123
3.627
3.861
4.000
800
8.929
5.605
7.558
10.000
3.144
122
16
21
76
2.257
1.414
1.927
2.600
810
7.400
2.410
5.652
6.794
4.207
6.794
4.207
5.652
7.400
2.410
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
37.177
40.319
45.195
30.513
44.759
49.240
55.652
36.325
20,00
20,00
24,00
0,00
20,07
10,86
13,22
8,18
83,20
81,88
81,21
84,33
0,12
0,34
0,21
0,28
0,37
0,20
0,52
0,43
0,52
0,57
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Feb 2006: Nom. 500.000 kr. aktier af 0,25 kr. tegnet til 5 kr. pr.Generalforsamling:
aktie i forbindelse med børsintroduktion
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
87,94 %
65,99 %
45,94 %
2015e
55.000
4.000
14.000
3.525
10.475
10.475
5.000
0,52
0,72
31.12.13
30.04.13
27.02.14
29.08.13
cBrain havde en omsætning på 43,4 mio. kr. i 2013 mod 39,0 mio. kr. i 2012.
Produktionsomkostningerne lå på samme niveau som forrige år, mens andre
eksterne omkostninger steg fra 6,3 mio. kr. i 2012 til 7,0 mio. kr. Personaleomkostningerne steg fra 29,2 mio. kr. til 31,6 mio. kr. EBITDA lå på 11,4 mio.
kr. mod 9,2 mio. kr. i 2012. Afskrivningerne lå på 3,9 mio. kr. i 2013 mod 3,6
mio. kr. i 2012. EBIT lå således på 7,6 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. forrige år. De
finansielle poster påvirker ikke regnskabet i nævneværdig grad og resultatet
før skat bliver 7,6 mio. kr. mod 5,6 forrige år. Selskabet havde en udgift til
skat på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2012. Nettoresultatet endte på 5,7 mio.
kr. i 2013 mod 4,2 mio. kr. i 2012. Væksten i nettoresultatet på 34% den svage vækst i omkostningerne kombineret med den markante vækst i omsætningen. Koncernens fokus på toplinjevækst har dermed vist resultater i 2013
og ledelsen betragter resultatet som meget tilfredsstillende. Digitaliseringen
af den offentlige forvaltning skaber et stort marked for cBrains F2-produkt. I
DIREKTION
2013 valgte Udenrigsministeriet, Indenrigs- og Økonomiministeriet F2 som
Per Tejs Knudsen,
Thomas Qvist (CTO)
digital platform. Hermed har 9 danske ministerier og en række styrelser og
kommuner valgt at bruge F2. Koncernen har oplevet en vækst i det gennemBESTYRELSE
Henrik Hvidtfeldt, Mogens Flagsted, Per Tejs Knudsen, Thomas snitlige antal ansatte på 5 i 2013 fra 43 til 48 heltidsansatte. Dette er reflekteQvist
ret i væksten i personaleomkostningerne. cBrain investerer løbende i videreHOVEDAKTIONÆRER
udvikling af F2-produktet og ledelsen understreger at et fald i F2-produktets
Putega Holding (Per Tejs Knudsen) 45,26%, Felida Holding
konkurrence evne vil medfører afskrivninger relateret til investeringer som
(Thomas Qvist) 10,40%, Egne aktier 3,30%
selskabet har foretaget i F2-produktet.
FONDSKODE 0060030286
RIC CBRAIN.CO
DAA
COMENDO
DKK
STK
45
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
3
2
1
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
0,10 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
Neg
Neg
N/M
2015e
2015e
Neg
2015e
40,8
2013
2013
Neg
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
Neg
2014e
ROE
8,13
K/I
-42,9
11.04.14 4510D.COM
4 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
1,23
4
Neg
N/M
BETA (3år)
2,60
-0,51
2
1
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
750
500
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: HARDWARE OG REL. UDSTYR
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
18 AF
GRUPPENS P/E
70,26 GRUPPENS K/I
2009/10
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
124.347
AFSKRIVNINGER
17.334
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
2.248
FINANSIELLE POSTER
-80
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
-1.147
NETTO RESULTAT
3.315
RESULTAT TIL ANALYSE
3.315
AKTIEKAPITAL
39.477
EGENKAPITAL
83.182
PASSIVER
143.111
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
3,55
SOLIDITETSGRAD
32,78
EPS
0,09
0,68
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
3.669.168 DKK Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,27 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
Comendo startede sine aktiviteter i 2002 med Martin Sundahl
som grundlægger. Selskabet leverer Managed IT-tjenester til
offentlige og private virksomheder samt organisationer i udvalgte geografiske områder. Selskabets produkter har til hensigt at
beskytte kunderne mod de farer, der kan være ved den daglige
brug af Internettet. I 2003 lancerede selskabet tre produkter;
pcfence, der beskytter klienter mod virus, spamfence, der fungerer som spamfilter, og personalfence, der er en personlig firewall. I 2004 fik Comendo TDC som kunde, og det samme år
opkøbte de Virus112. I 2005 opnåede selskabet at blive optaget
i OECD´s Antispam Taskforce, som den eneste ikke-officielle
repræsentant for Skandinavien. Selskabet har i 2012 frasolgt en
række datterselskaber og har nu fokus på 2 forretningssegmenter, Security og Hosting. Inden for Security segmentet har koncernen følgende datterselskaber: Comendo Security (DK),
Comendo Norge (NO) og Comendo FZ LLC (Dubai). Inden for
Hosting segmenter har koncernen datterselskaberne: Comendo
Hosting (DK) og Comendo Remote Backup (DK). Gennemsnitlig
antal fuldtidsansatte i 2012: 66 (i 2011: 77).
M
118.377
50.088
62.242
8.038
3.102
4.643
1.218
-2.670
-6.856
-736
-131
-4
-22.992
1.580
540
1.039
-7.899
-1.098
-26.333
-1.098
-3.341
-7.899
37.923
39.477
37.923
80.845
54.082
82.229
137.608
92.355
142.017
0,00
10,00
0,00
-1,35
-4,95
-9,55
58,75
75,31
57,90
-0,21
-0,03
-0,08
0,29
0,18
0,07
SENESTE EMISSION
Marts 20111.553.750 nye aktier til 1,32 kr. pr. stk.
6,96 %
12 MDR
12 MDR
10,08 %
12 MDR
1,20 %
2013
2014e
53.041
3.426
-8.110
-468
-5.835
3.544
-17.957
-12.122
3.669
17.487
61.343
100,00
-33,88
28,51
-0,32
-0,18
55.000
3.500
-6.000
-500
1.000
-7.500
-7.500
3.699
-0,20
-0,11
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
-5,38 %
-12,66 %
-26,53 %
2015e
60.000
3.500
-2.500
-500
2.000
-5.000
-5.000
3.699
-0,14
-0,04
31.12.13
23.04.13
29.03.13
30.08.13
Commendo oplevede en vækst i omsætningen i 2013 på 6 % til 53,0 mio. kr.
Øgede direkte omkostninger gjorde imidlertid, at bruttoresultat kun voksede
med 0,9 mio. kr. De eksterne omkostninger voksede med 46% til 15,7 mio.
kr. mens personaleomkostningerne steg med 3,1 mio. kr. Den negative påvirkning fra ophørte aktiviteter gik dog fra at udgøre 25,7 mio. kr. i 2012 til at
udgøre 5,8 mio. kr. i 2013 Således realiserede selskabet et nettounderskud
på 18,0 mio. kr. i 2013 mod et nettounderskud på 26,3 mio. kr. i 2012. Forholdet mellem omsætningen på forretningsområdet Security og Hosting er på
samme niveau som forrige år, konkret står Security for 42,8 mio. kr. af omsætningen, mens Hosting udgør 14,0 mio. kr. af omsætningen. Resten af
omsætningen er ikke fordelt. I løbet af 2013 tiltrådte Troels Lind som administrerende direktør og afløste dermed Gert Rieder, der blev ansat i 2012. Aktiviteterne i datterselskabet Commendo FZ LLC i Dubai blev nedklukket og er
noteret under ophørte aktiviteter i resultatopgørelsen. Commendo præsenteDIREKTION
rede i december 2013 en ny treårig strategi. Strategien har tre fokusområder.
Troels Lind
Første fokusområde er at styrke udviklingen af it-sikkerhedsprodukter bygget
på cloudbaseret it-sikkerhed. Andet fokusområde er at styrke positionen på
BESTYRELSE
Torben Aagaard, Poul-Erik Lund, Jesper Aagaard,, Jens Kristidet nordiske marked hvor selskabet har opbygget en betydelig partnerkanal
an Jepsen
over årene. Det tredje fokusområde er styrke Commendos konsulentarbejde i
HOVEDAKTIONÆRER
forbindelse med andre virksomheders implementering af itFuturevest 14,90%, Banque International Luxembourg
12,20%, OR Invest 12,20%, Synerco ApS 10,80%, LM Mange- sikkerhedsløsninger. Ledelsen forventer at realisere et EBITDA i intervallet 2ment ApS 10,80%, Como Group ApS 10,10%, CM-Networks
5 mio. kr. i 2014.
FONDSKODE 0060055515
RIC COM.CO
DAA
DLH
DKK
STK
281
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
19
16
13
10
7
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
5 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
Neg
Neg
N/M
2015e
2015e
0,0
2015e
0,0
2013
2013
Neg
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
Neg
2014e
ROE
0,00
K/I
0,0
11.04.14 2010D.DLHB
3 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
5,25
4
Neg
N/M
BETA (3år)
0,00
0,77
6
5
4
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
7500
5000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
3.648.300
AFSKRIVNINGER
256.100
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-608.700
FINANSIELLE POSTER
-105.100
EKSTRAORDINÆRE POSTER
SKAT
38.200
NETTO RESULTAT
-751.800
RESULTAT TIL ANALYSE
-751.800
AKTIEKAPITAL
178.600
EGENKAPITAL
532.800
PASSIVER
2.108.300
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-84,82
SOLIDITETSGRAD
25,27
EPS
-23,57
-16,22
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
267.832.485 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
DLH-Gruppens primære aktivitet er distribution af træ, men forretningsområdet kan opdeles i to segmenter. Hårdttræsdivisionen og træ- og pladedivisionen. Hårdttræsdivisionen står for
den omfattende og internationalt baserede handel med hårdttræ. Træet indkøbes primært i Sydøstasien, Afrika og Sydamerika, mens salget for den overvejende del sker til europæiske
selskaber. Den typiske anvendelse er i den træforbrugende industri. USA og Fjernøsten med vækstområdet Kina er øvrige
store aftagere. Træ- og pladedivisionen er omsætningsmæssigt
ikke af samme størrelse som hårdttræsdivisionen om end en
række opkøb (f.eks. af Ollo Zettergren, OK Træ og Erling
Hustvedt) har øget aktivitetsniveauet betragteligt. Aktiviteten
omfatter koncernens handelsselskaber i Skandinavien og er i
højere grad baseret på handel med trælast og plader. Koncernen er inde i en afgørende fase, hvor DLH via frasalg og tilpasninger skal forsøge igen at blive en god forretning. Gennemsnitlige antal medarbejdere i 2012 var 578 mod 691 i 2011.
M
-15,32 %
12 MDR
12 MDR
-20,27 %
12 MDR
-19,88 %
2013
2014e
2.936.600
2.419.200
3.201.600
25.300
12.500
2.500
4.000
26.900
61.500
-8.300
-36.100
-32.000
51.800
-50.600
-45.200
-20.400
-18.000
-66.300
-9.200
-130.100
-194.800
26.000
9.300
25.200
10.000
4.800
-60.000
6.700
-276.500
1.700
-192.900
10.900
-62.800
-81.700
-60.000
-19.300
267.800
267.800
267.800
267.800
178.600
775.900
599.100
322.500
527.500
1.688.700
1.163.000
753.800
1.816.200
0,00
0,00
0,00
0,00
1,67
-9,13
-17,73
-3,64
45,95
51,51
42,78
26,46
-0,62
0,24
-1,17
-1,53
0,00
0,78
0,57
-1,14
-1,66
-0,38
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
April 2011:Fortegningsemission af nom 178.555.990. kr. sva- Generalforsamling:
rende til 35.710.998 stk. aktierTegningskurs 7,75 kr. pr. stk. Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
33,59 %
31,94 %
3,74 %
2015e
4.000
-32.000
-18.000
10.000
-60.000
-60.000
267.800
0,00
0,00
31.12.12
08.04.13
12.03.13
22.08.13
DLH konstaterede for årets første 9 mdr. 2013 et fald i omsætning på 8,4% til
1.582 mio. kr. og periodens resultat af fortsættende aktiviteter bliver således 39 mio. kr. mod -30,6 mio. kr. samme periode forrige år. Selskabets omsætning kommer i stigende grad fra segmenter i forretningen, med lavere bruttomarginer, hvorfor selskabet også have fået et forværrer EBIT med konstant
omsætning. DLH forventer for 2013 en omsætning for den fortsættende forretning på 2,1 mia. kr. og EBIT på minus 25-35 mio. kr. 2012 var præget af
vanskelige markedsforhold i Europa, hvor den makroøkonomiske udvikling
satte sine tydelige spor i DLH's lagerbaserede forretning, mens selskabets
oversøiske Global Sales-forretning voksede med 27%. Som modtræk til den
betydelige usikkerhed vil koncernen fortsat gøre en indsats for at fokusere og
forenkle DLH og skabe en omkostningseffektiv virksomhed. DLH har gennem
2012 yderligere fokuseret sin forretning gennem frasalg og afvikling af ikkestrategiske aktiver. Fokus var entydigt at sikre koncernen den bedst mulige
DIREKTION
positive pengestrøm. DLH's samlede omsætning udgjorde DKK 2.419 mio. i
Kent Arentoft
2012. Kapacitetsomkostningerne faldt til DKK 304 mio. i 2012 fra DKK 330
mio. sidste år som følge af løbende effektiviseringstiltag og generel omkostBESTYRELSE
Kurt Anker Nielsen, Kristian Kolding, Aksel Nissen, Agnete
ningstilbageholdenhed, og således faldt koncernens EBIT fra DKK 56 mio.
Raaschou-Nielsen, Lars Green, John Stær, 3 mv.
sidste år til DKK minus 8 mio. i 2012. Resultatet før skat blev DKK -53 mio.
HOVEDAKTIONÆRER
for koncernens fortsættende aktiviteter. Som følge af en skattebetaling på
DLH Fonden 21,90%, SmallCap Danmark 10,01%, Egne aktier
DKK 9,3 mio. og et negativt resultat for ophørende aktiviteter på DKK 130,1
0,30%, Fragaria
mio., blev koncernens samlede resultat for 2012 -192,9 mio. kr.
FONDSKODE 0060038933
RIC DLH.CO
DAA
EXPEDIT
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
63
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
400
350
300
+60%
+30%
0%
-30%
250
2010
2011
2012
2013
100 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
N/M
2015e
2015e
N/M
6,8
2015e
5,7
2013
2013
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
7,1
2014e
4,3
ROE
0,00
K/I
-2,1
11.04.14 2010D.EXPE
3 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
412,00
4,0
4
42,3
3,3
BETA (3år)
0,67
-0,26
430
400
370
340
310
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
600
400
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
398.971
AFSKRIVNINGER
17.105
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-14.223
FINANSIELLE POSTER
-1.028
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
-3.545
NETTO RESULTAT
-11.706
RESULTAT TIL ANALYSE
-11.706
AKTIEKAPITAL
15.400
EGENKAPITAL
105.817
PASSIVER
233.652
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-10,49
SOLIDITETSGRAD
45,29
EPS
-76,01
9,49
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
1.500.000 DKK A Aktier
13.900.000 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
Expedit A/S udvikler, producerer og markedsfører inventarløsninger og services til både mindre og større detailkæder. Produkterne dækker både grundsystemer og specialdesign og omfatter blandt andet, inventarsystemer, kundevogne og -kurve,
specialvogne, kundeføring og kassediske. Expedit koncernen
består af moderselskabet Expedit A/S samt fem datter selskaber i Sverige, Norge og Finland. Selskabet har dog også aktiviteter i resten af verden, fordi selskabet har valgt at følge med
kunderne, når disse udvider deres aktiviteter internationalt. Selskabet har i flere år haft en samarbejdsaftale med Wanzl, der er
Europas største producent inden for inventar og udstyr. Samarbejdet bidrager med et stort netværk af faste leverandører, øget
sortiment, samt øget produktionskapacitet. Salget af varer står
fortsat for langt størstedelen af omsætningen (94% i 2012) i forhold til salg af services. Det gennemsnitlige antal ansatte i Expedit var i 2012 354 (2011: 323)
M
-4,19 %
12 MDR
12 MDR
-9,78 %
12 MDR
-8,01 %
2013
2014e
474.818
520.355
441.952
440.000
416.391
17.095
16.961
18.070
18.000
16.960
403
8.682
1.171
2.000
-6.983
-3.703
-5.212
-3.860
-4.000
2.509
-5.963
-1.578
798
-453
-2.374
-2.000
-2.100
-8.199
-2.841
2.294
-2.841
2.294
-2.236
-2.000
-2.100
15.400
15.400
15.400
15.400
15.400
98.865
104.283
94.507
102.799
283.165
259.113
236.464
251.856
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,82
2,26
-2,25
-2,01
34,69
40,25
39,97
40,86
-13,64
-18,45
14,90
-14,52
-12,99
101,66
83,06
115,17
96,34
97,42
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
April 1986: 2.500.000 kr. nytegning af B-aktier ved børsintro- Generalforsamling:
duktion efter tendersystemet til kurs 725.
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
17,71 %
16,26 %
-7,25 %
2015e
440.000
18.000
6.000
-4.000
500
1.500
1.500
15.400
9,74
126,62
31.12.13
24.04.13
12.03.14
28.08.13
Expedit oplevede et fald i omsætningen på 15,1% i 2013 fra 520,4 mio. kr. i
2012 til 442,0 mio. kr. i 2013. Ledelsen begrunder faldet i omsætningen med
investeringstilbageholdenhed blandt selskabets kunder. Den lavere omsætning resulterer også i lavere produktionsomkostninger, disse falder dog ikke i
samme grad som omsætningen og således faldt selskabets bruttoresultat for
2013 med 7% til 88,5 mio. kr. mod 95,2 mio. kr. i 2013. Salgs- og distributionsomkostninger og administrationsomkostningerne holder samme niveau
som forrige år, hvilket resulterer i et markant reduceret EBIT på 1,2 mio. kr.
mod et EBIT på 8,7 mio. kr. forrige år. Expedit bliver ydermere negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger på 6,0 mio. kr. og kan således, trods
lavere finansielle omkostninger og udgifter til skat realisere et nettounderskud
8,2 mio. kr. mod et nettooverskud på 3,9 mio. kr. forrige år. Således har selskabet trods den positive udvikling i 2012 igen røde tal på bundlinjen. Ledelsen påpeger dog at omstruktureringerne vil reducerer de fremtidige omkostDIREKTION
ninger og dermed stille Expedit stærkere i fremtiden. På generalforsamlingen
Steen Bødtker
den 29. april vil der blive stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til af en
eller flere omgange at føre en kapitalforhøjelse på op til nominelt 1.390.000
BESTYRELSE
Ib Mortensen, Gottfried Wanzl, Bernhard Renzhofer, 2 medarkr. B-aktier med formålet at styrke koncernens likviditetsberedskab. Bemynbejdervalgte repræsentanter
digelsen vil gælde til afholdelsen af ordinær generalforsamling i 2019. SelHOVEDAKTIONÆRER
skabets egenkapital udgjorde ultimo 2013 94,5 mio. kr. og soliditetsgraden
RW Finans 35,70%, Volksbank Günzburg 19,90%, WanzlMetallwarenfabrik GmbH 13,60%, Olav W. Hansen 6,10%, Wal- ligger således på 40%. For 2014 forventer ledelsen at øge omsætningen for
ter Manser 5,10%
derigennem at opnå et positivt nettoresultat.
FONDSKODE 0015312474
RIC EXP-B.CO
DAA
GLUNZ & JENSEN
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
100
KURSPOTENTIALE
P/E
2012/13
75
63
51
39
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
+60%
+30%
0%
-30%
5,4
P/CE
PEG
2012/13
2012/13
N/M
EV/EBITDA
2012/13
5,1
ROE
10,6
YIELD
2014
60,00
0,00
3,0
DATO
11.04.14 2010D.GLUN
3 SIKKERHED
2013/14e 6,3
2014/15e
2013/14e 2,9
2013/14e N/M
2013/14e 5,1
2014/15e 2,4
2014/15e N/M
2014/15e 4,6
K/I
BETA (3år)
0,76
3
4,7
0,44
79
73
67
61
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
4500
3000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2008/09
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
326.122
AFSKRIVNINGER
15.466
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-45.067
FINANSIELLE POSTER
693
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
386
NETTO RESULTAT
-44.760
RESULTAT TIL ANALYSE
-44.760
AKTIEKAPITAL
46.500
EGENKAPITAL
103.484
PASSIVER
218.480
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-35,72
SOLIDITETSGRAD
47,37
EPS
-19,25
-1,57
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
33.200.000 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
-12,41 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
-17,53 %
3 MDR
12 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
-15,91 %
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14e
FORRETNINGSOMRÅDE
Glunz & Jensen, der blev grundlagt i 1973, udvikler, producerer
og markedsfører produkter til den grafiske industri, hvor selskabet fokuserer på pre-press, som er den del af den reprografiske
proces, der ligger forud for trykningen, det vil sige fotosats, reproduktion, kopiering samt prøvetryk. Det største produktområde er fremkaldere og flexo der i 2012/2013 stod for hhv. 32 pct.
og 33 pct. af omsætningen, mens andet prepress, Forbrugsvarer, Reservedele m.m. og ejendomsudlejning udgør resten. Foruden filmfremkaldemaskiner produceres onlinesystemer til grafiske film og offsettrykplader samt materialer til moderne prøvetryksystemer Det største geografiske marked er EMEA (Europa,
Mellemøsten, Afrika) som står for 55 pct. af omsætningen, efterfulgt af Nordamerika som står for 26 pct. Udover moderselskabet Glunz & Jensen A/S er der datterselskaberne Glunz & Jensen s.r.o., Glunz & Jensen Inc., Grafisk Kvik Service Administration, Degraf Spa og Glunz & Jensen Microflex. Gennemsnitlig
antal ansatte 2012/13 udgjorde 258 (2011/12: 261).
M
A
2014
-14,89 %
-15,94 %
-32,95 %
2014/15e
292.565
398.006
376.599
350.000
258.729
15.810
20.154
18.864
20.000
14.477
16.277
45.800
26.083
25.000
8.984
-3.566
-6.187
441
-4.000
-1.569
3.280
14.837
4.298
5.250
1.964
15.750
5.451
22.225
9.431
24.776
9.431
24.776
22.225
15.750
5.451
46.500
41.850
37.665
37.665
46.500
118.783
132.875
148.736
111.789
288.964
353.699
383.290
204.404
8,00
0,00
0,00
0,00
8,18
19,69
15,78
5,06
41,11
37,57
38,81
54,69
2,34
4,19
11,84
11,09
9,49
8,56
16,08
24,21
20,02
20,15
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Oktober 1995: 15.500.000 kr. B-aktier til markedskurs (600). Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
360.000
20.000
30.000
-2.000
7.000
21.000
21.000
37.665
12,65
24,70
31.05.12
26.09.13
29.08.13
24.01.14
I årets første halvår måtte Glunz og Jensen realisere en tilbagegang i omsætningen der faldt til 169,5 mio. kr. svarende til et fald på 17% i forhold til
samme periode forrige år. Heraf udgør det organiske fald 14%. EBITresultatet blev i forhold til sammenligningsperioden halveret til 9,7 mio. kr.
Periodens resultat blev på 3,9 mio. kr. mod 12,9 mio. kr. i 1. halvår 2012/13.
Soliditetsgraden er forbedret ca. 2%-point til 37,8% ultimo perioden. Ledelsen
fastholder sine forventninger til en omsætning og et EBITDA-resultat til hhv.
at ligge i niveauet 340-370 mio. kr. og 45-50 mio. kr. Glunz og Jensen realiserede i 2012/13 en omsætning på 377 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2011/12.
EBIT faldt med 43% fra 45,8 mio. kr. til 26,1 mio. kr. - primært som følge af
højere produktionsomkostninger og et lavere niveau af andre driftsindtægter i
forhold til samme periode forrige år. Selskabet realiserede således et resultat
på 22 mio. kr. i 2012/13, hvilket er et fald på 10%. Øgede finansielle indtægter, lavere finansielle omkostninger og lavere skattebetaling bidrog til at tilbaDIREKTION
gegangen i resultatet ikke var lige så markant som i EBIT. På baggrund af de
Keld Thorsen,
Jens Christian Nielsen
vanskelige globale markedsforhold forventer ledelsen en beskeden global
vækst i 2013/14. Ledelsen forventer, at markedet indenfor offset-området
BESTYRELSE
Søren Stensdal, Lene Hall, Jesper Bak, Dan Korsgaard, (2 mv.)
falder imens flexo-området fortsat forventes at udvise vækst. Selskabet integrerede i 2012/13 de to flexo-virksomheder, Microflex og Degraf yderlige i
HOVEDAKTIONÆRER
koncernen. Ledelsen vurderer, at selskabet med sin førende markedsposition
Egne aktier 14,40%, AG 1 11,70%, Sparinvest 5,20%
indenfor prepress-udstyr til flexo, vil kunne drage fordel af de kommende års
forventede vækst i dette marked.
FONDSKODE 0010249309
RIC GJ.CO
DAA
GRØNLANDSBANKEN
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
STK
1.154
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
580
490
400
310
2010
2011
2012
2013
100 DAGSKURS
+60%
+30%
0%
-30%
13,7
DATO
2015e
5,0
4,8
2,3
2015e
2015e
52,3
2015e
52,9
2013
2013
N/M
2014e
2014e
COST RATIO
2013
51,4
2014e
5,2
ROE
8,58
K/I
10,2
11.04.14 4010C.GRØN
3 SIKKERHED
2014e
13,0
P/CE
PEG
YIELD
2014
641,00
4
12,5
2,3
BETA (3år)
1,32
0,48
650
580
510
440
370
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
6750
4500
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
12 AF
GRUPPENS P/E
26,73 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
237.457
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
246.264
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
130.382
DEBITORTAB NETTO
15.441
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
31.888
NETTO RESULTAT
68.553
RESULTAT TIL ANALYSE
68.553
AKTIEKAPITAL
180.000
EGENKAPITAL
694.284
PASSIVER
4.144.475
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
10,38
SOLIDITETSGRAD
16,75
EPS
38,09
102,46
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
180.000.000 DKK Aktier
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,14 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
2,33 %
12 MDR
12 MDR
0,10 %
12 MDR
-3,17 %
2013
2014e
253.475
277.818
275.750
280.000
235.234
226.698
292.166
282.937
291.000
246.146
135.899
139.666
144.250
148.000
133.446
12.470
17.322
15.186
12.000
14.581
19.003
42.978
39.251
42.000
31.366
89.000
66.753
84.250
59.326
92.200
59.326
92.200
84.250
89.000
66.753
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
797.630
848.754
876.235
758.380
4.813.013
4.822.878
5.057.050
4.533.932
30,00
55,00
55,00
10,00
7,63
11,20
9,77
9,19
16,57
17,60
17,33
16,73
37,09
32,96
51,22
46,81
49,44
99,70
83,40
135,94
123,85
128,89
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Maj 1997: 60.750.000 kr. aktier som fondsaktier i forholdet 1:1,Generalforsamling:
samt 70.312.500 kr. ved fusion med Nuna Bank.
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
GrønlandsBANKEN blev stiftet i 1967 med Nationalbanken og
en række danske banker som aktionærer. Fra 1984 blev der
etableret filialer i de største grønlandske byer, og inklusiv hovedsædet i Nuuk er der i dag 5 afdelinger. I 1997 fusionerede
GrønlandsBANKEN med sin eneste direkte konkurrent på markedet, Nuna Bank. Flere danske banker har dog aktiviteter i
Grønland. Banken har altid haft et tæt samarbejde med POST
Greenland og KNI, det tidligere Kgl. Grønlandske Handel, som
efter aftale udfører daglige bankekspeditioner for GrønlandsBANKEN i alle byer og bygder, hvor banken ikke er repræsenteret. Fiskeri er Grønlands hovederhverv, hvilket afspejler sig i
bankens kundesammensætning.
Bankens balance ultimo 2012 androg ca. 4,8 mia. kr. fordelt på
følgende hovedposter:
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgodeh. (18%)
Bankgæld
(1%)
Udlån
(64%)
Indlån
(78%)
Andre aktiver
(4%)
Andre passiver
(3%)
Fondsbeholdning (14%)
Ansvarlig kapital
(18%)
Banken havde 111 medarbejdere i gns. i 2012 (2011: 108).
DIREKTION
Martin Kviesgaard
BESTYRELSE
Gunnar i Lida, Kristian Lennert, Frank Olsvig Bagger, , Anders
Brøns, Vagn T. Raun, 4 medarbejdervalgte repr.
HOVEDAKTIONÆRER
TF Holding 14,58%, Grønlands Hjemmestyre 13,70%, Nuna
Fonden 13,33%, Wellington Management Company 9,85%, AP
Pension 8,00%, Nielsen Global Value 5,56%, Egne aktier 2,19%
FONDSKODE 0010230630
RIC GRLA.CO
A
2014
10,62 %
16,78 %
-14,10 %
2015e
286.000
299.000
153.000
10.000
43.500
92.500
92.500
180.000
51,39
132,50
31.12.13
20.03.13
19.02.14
14.08.13
GrønlandsBANKENs netto rente- og gebyrindtægter var i 2013 276 mio. kr.,
hvilket er et svagt fald i forhold til forrige år efter et fald i renteindtægterne.
Årets kursreguleringer endte på 4,0 mio. kr. hvilket er væsentlig mindre end
forrige års 11,2 mio. kr. Nedskrivninger på udlån faldt til 15,2 mio. fra 17,3
mio. året før. Endelig steg udgifterne til personale og administration 3% til
130,4 mio. Resultat før skat udgjorde dermed 123,5 mio. kr. mod 135,5 mio.
kr. i 2012. Der blev uændret udloddet et udbytte på 55 kr. pr. aktie. Ledelsen
venter for 2014 i lighed med sidste år et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr. Vækstudsigterne for Grønland er begrænsede, men der ventes dog ikke negativ BNP udvikling som de foregående år. Byggeindustriens tilbagevending til vækst og på længere sigt flere råstofprojekter vil kunne bidrage positivt til Grønlands vækst. Bankens udlånsvækst var i 2013 negativ med 5,6%, primært som følge af lavkonjunktur i den
grønlandske byggeindustri, mens indlånet steg knap 6%. Ud over reduceret
udlån presser det lave renteniveau også indtjeningen. GrønlandsBANKEN er
bund solid med en solvens på 21,0% og en kernekapitalprocent på 20,6%.
Likviditetsoverdækningen udgør 220% og koncernen overholder alle Tilsynsdiamantens grænseværdier. Nøgletallet "summen af store engagementer"
faldt betragteligt, da eksponeringen mod bankens største kunde blev reduceret. Egenkapitalen voksede til 876 mio. kr. ultimo året. Dermed lever banken
op til de krav til SIFI-institutter, der forventes indført.
DAA
HØJGAARD HOLDING
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
1.100
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
230
190
150
110
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
43,4
DATO
2015e
15,6
N/M
2015e
2015e
N/M
7,3
2015e
6,4
2013
2013
13,0
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
6,8
2014e
ROE
0,00
K/I
0,0
11.04.14 2010D.HØJG
3 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
260,00
3
18,2
7,8
BETA (3år)
2,00
0,27
230
190
150
110
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
7500
5000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
4.978.700
AFSKRIVNINGER
66.500
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
168.500
FINANSIELLE POSTER
15.000
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
49.900
NETTO RESULTAT
133.800
RESULTAT TIL ANALYSE
133.800
AKTIEKAPITAL
84.900
EGENKAPITAL
964.400
PASSIVER
3.080.200
DIVIDENDE %
50,00
EGENKAP. FORRENTNING %
14,51
SOLIDITETSGRAD
31,31
EPS
31,12
46,59
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
62.027.520 DKK A Aktier
22.072.820 DKK B Aktier
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
20,93 %
12 MDR
12 MDR
13,86 %
12 MDR
14,43 %
2013
2014e
154,90 %
151,76 %
97,94 %
2015e
5.094.100
5.333.500
4.045.600
4.200.000
4.000.000
4.553.100
75.500
68.800
59.800
70.000
80.000
67.600
-171.400
-264.800
100.400
80.000
90.000
59.800
900
-300
-17.700
-5.000
-10.000
5.300
-105.000
-37.100
3.500
58.500
20.000
24.100
-30.000
60.000
42.400
25.200
-132.700
-267.900
-132.700
-267.900
25.200
75.000
60.000
42.400
84.100
84.100
84.100
84.100
84.100
84.100
787.000
515.600
547.100
963.200
3.157.100
2.508.200
2.188.100
2.641.800
0,00
0,00
0,00
40,00
-15,16
-41,13
4,74
4,40
24,93
20,56
25,00
36,46
10,02
-31,56
-63,71
5,99
0,00
14,27
26,00
-13,01
-46,37
19,93
16,65
33,29
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.12
08.04.13
Juli 1989: 2.651.500 kr. B-aktier til markedskurs i forbindelse Generalforsamling:
med virksomhedsovertagelse
Regnskabsmeddelelse:
14.03.13
28.08.13
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Højgaard Holdings primære forretningsområde er 54% ejerskab
af entreprenørselskabet MT Højgaard. Den resterende del af
selskabet ejes af Monberg & Thorsen. MT Højgaard er markedsledende bygge- og entreprenørvirksomhed med aktiviteter
inden for anlæg, byggeri og renovering, og der er ca. 4.688 ansatte og en samlet omsætning på ca. 9,7 mia. kr. med aktiviteter
i mere end 10 lande. Udover ejerandelen i MT Højgaard besidder Højgaard Holding 100% ejerskab af Højgaard Industries,
100% ejerskab af Højgaard Newco samt 100% af Højgaard &
Schultz. Højgaard Industri a/s har en managementkontrakt om
produktion af betonsveller til Banedanmark på Banedanmarks
fabriksanlæg i Fredericia. Denne kontrakt blev i 2012 forlænget
til at løbe frem til udgangen af februar 2016. Når driften i MT
Højgaard når et tilfredsstillende niveau er en selvstændig børsnotering målet, med efterfølgende afnotering af Højgaard Holding, men en egentlig tidsplan er ikke fremsat. Højgaard Holding
beskæftigede i 2012 ca. 2.390 medarbejdere (2011: 2742)
DIREKTION
Ditlev H. Fløistrup
BESTYRELSE
Søren Bjerre-Nielsen, Jens Jørgen Madsen, Lars Rasmussen
HOVEDAKTIONÆRER
Knud Højgaards Fond 64,50% (78,20%), Knud Højgaards medarbejderlegat 4,20% (5,30%)
FONDSKODE 0010255975
F
RIC HOEJ-B.CO
På trods af at nettoomsætningen faldt fra 5,3 mia. kr. til 4,0 mia. kr. i 2013
steg bruttoresultatet fra -18,4 mio. kr. til 345,1 mio. kr. i 2013. Dette skyldes
en markant reducering i produktionsomkostningerne der blev reduceret 31 %
til 3,7 mia. kr. i 2013. Salgs- og administrationsomkostningerne var på niveau
med forrige år, hvorved årets EBIT fremkom, og androg 100,4 mio. kr. mod 264,8 mio. kr. i 2012. Finansnetto bidrog negativt med 17 mio. kr. i 2013
mens det stort set ikke påvirkede resultatet i 2012. Således fremkom årets
resultat før skat på 83,7 mio. kr. mod -264,4 mio. kr. i 2012. Den realiserede
før skat-margin er således på 2,0% mod -5,0% i 2012. Efter årets skattebetaling på 58,5 mio. kr. fremkom årets resultat på 25,2 mio. kr. mod -267,9 mio.
kr. forrige regnskabsår. For 2014 forventer MT Højgaard koncernen en omsætning i niveauet 7,0 til 7,5 mia. kr. og et EBIT 150-225 mio. kr. Højgaard
Holding A/S andel udgør 54% af MT Højgaard koncernens resultat efter skat
og minoriteter. Udover andelen forventes resultat efter skat og minoriteter at
bestå af et lille positivt resultat før skat. Ultimo 2013 androg egenkapitalen
547,1 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 25% mod 21% samme tidspunkt forrige år. Koncernen er i øjeblikket i gang med at bygge Valby Maskinfabrik, der står færdig i 2014 og får BREEAM "Good" certificering og Nordeas
nye domicil til en værdi af 873 mio. kr. der forventes færdig i 2015 og bygges
til LEED "Platinum" certificering.
DAA
INTERMAIL
DKK
STK
24
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2012/13
43
35
27
19
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
Neg
P/CE
PEG
2012/13
2012/13
Neg
EV/EBITDA
2012/13
Neg
ROE
-52,2
YIELD
2014
21,00
0,00
N/M
DATO
11.04.14 1510D.INTE
4 SIKKERHED
2013/14e Neg
4
2014/15e Neg
2013/14e 5,4
2013/14e N/M
2013/14e 10,0
2014/15e 1,4
2014/15e N/M
2014/15e 6,9
K/I
BETA (3år)
1,26
0,40
31
27
23
19
15
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
450
300
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: MATERIALER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
13 AF
GRUPPENS P/E
37,32 GRUPPENS K/I
2008/09
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
590.503
AFSKRIVNINGER
28.513
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-11.818
FINANSIELLE POSTER
-18.367
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
-7.923
NETTO RESULTAT
-22.185
RESULTAT TIL ANALYSE
-22.185
AKTIEKAPITAL
23.045
EGENKAPITAL
116.279
PASSIVER
525.376
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-17,09
SOLIDITETSGRAD
22,13
EPS
-19,25
-2,52
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
5.400.000 DKK A Aktier
17.645.100 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
44,83 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
41,99 %
3 MDR
12 MDR
6,93 I FORHOLD TIL MARKEDET
39,04 %
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14e
FORRETNINGSOMRÅDE
InterMail blev etableret under navnet National Papir Industri A/S
i 1977. Selskabet blev børsnoteret i 1995 og skiftede navn til
InterMail i 2004. InterMails hovedaktiviteter består i udvikling og
drift af løsninger til eksekvering af direkte markedskommunikation samt udvikling og produktion af samlede forsendelses koncepter, fra standardkonvolutter til avancerede forsendelsesløsninger. Koncernen har opdelt sine aktiviteter i to divisioner,
Kommunikation og Konvolut. Kommunikation som stod for 42%
af omsætningen i 2012/13 leverer fulfillmentservices, mailhåndtering og IT baserede værktøjer i Norden, herunder Lettershop i
Danmark og StroedeRalton i Sverige. Konvolut som leverede
55 % af omsætningen i 20012/13 producerer konvolutter og
emballage. Selskabet er i gang med et proces med at strømlinevirksomheden ud fra strategien "One InterMail" og forbedre
kapitalgrundlaget. Koncernen beskæftigede i gennemsnit 352
medarbejdere i 2012/13 sammenlignet med 415 i 2011/12.
M
A
2014
53,28 %
45,46 %
20,77 %
2014/15e
540.931
513.628
483.010
47.500
539.741
35.976
25.778
16.166
18.000
25.329
-5.447
-21.256
-49.952
4.000
16.949
-11.551
-14.956
-11.851
-14.000
-16.201
-6.719
6.328
-4.024
-4.790
-10.000
6.352
-57.505
-9.591
-42.429
-9.591
-42.429
-57.505
-10.000
6.352
23.045
23.045
23.045
23.045
23.045
113.251
73.073
19.156
123.523
411.910
383.701
352.486
501.664
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,10
-45,54
-124,70
5,30
27,49
19,04
5,43
26,34
5,51
-8,32
-36,82
-49,91
-8,68
18,09
16,63
-10,79
-39,12
6,94
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Maj 1995: Nedskrivning af aktiekapitalen til 40%, forhøjelse ved
fusion og annullation med nom. 5.000.000 kr. A-aktier og nom.Regnskabsmeddelelse:
13.302.600 kr. B-aktier.
Halvårsmeddelelse:
500.000
25.000
7.000
-15.000
-8.000
-8.000
23.045
-6,94
14,75
30.09.12
24.01.13
19.12.13
16.05.13
InterMail oplevede en tilbagegang i omsætningen i Q1 2013/14, fra 136,9
mio. kr. i Q1 2012/13 til 114,6 mio. kr. i Q1 2013/14. Intermail har haft fokus
på at tilpasse omkostningerne og strømline virksomheden hvilket viste sig
ved et EBIT før særlige poster på 2,4 mio. kr. i Q1 2013/14 mod -2,3 mio. kr. i
Q1 2012/14. Resultatet før skat lå således på 2,6 mio. kr. mod -2,3 mio. kr.
samme periode forrige år. Bestyrelsen i Intermail har d. 28. nov. 2013 fyret
selskabets administrerende direktør, Morten Damgaard, og bestyrelsens
næstformand Johannes Madsen-Mygdal er derfor indtrådt midlertidigt som
selskabets administrerende direktør. Ledelsen forventer for 2013/14 en koncernomsætning i niveauet 450-480 mio. kr. mod 483 mio. kr. i 2012/13, et
driftsresultat (EBITDA) i niveauet 16-23 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. i 2012/13
samt et positivt driftsresultat (EBIT før særlige poster). InterMail måtte for
regnskabsåret 2012/13 konstatere en tilbagegang i omsætningen fra 514
mio. kr. til 483 mio. kr. i 2011/12. Tilbagegangen var ventet og sker som følge
DIREKTION
af faldende efterspørgsel for konvolutter. Markedsandelen i Norden for konJohannes Madsen-Mygdal
volutter er dog fastholdt. Resultat af primær drift i 2012/13 blev -10 mio. kr.
mod -3,6 mio. kr. forrige år. Særlige poster kostede selskabet 40 mio. kr. og
BESTYRELSE
N. E. Nielsen, Johannes Madsen-Mygdal, Nelly Andersen, Mo- efter netto finansielle omkostninger på 12 mio. kr. blev resultatet før skat -62
nica Caneman, Jan Olsen
mio. kr. Selskabet fik 4 mio. kr. af skat og endte med et resultat for året efter
HOVEDAKTIONÆRER
skat på -58 mio. kr. Selskabets bogførte egenkapital faldt fra 73 mio. kr. til 19
InterMails Fond 14,70% (44,30%), Johannes Madsen Mygdal
11,10% (26,20%), PKA 15,90% (5,10%), DK Invest af 8/12/09 mio. kr. Selskabet har i 2012/13 fået 57 mio. kr. i ansvarlig lånekapital med
9,00% (2,90%), Ida Madsen Mygdal 7,00% (2,30%), Maria
en væsentlig rentereduktion.
FONDSKODE 0010212224
RIC IMAIL-B.CO
DAA
LAND & LEISURE
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
332
KURSPOTENTIALE
P/E
2012/13
4
3
2
2010
2011
2012
2013
3 DAGSKURS
+60%
+30%
0%
2014-30%
4,20
18,1
P/CE
PEG
2012/13
2012/13
N/M
EV/EBITDA
2012/13
N/M
ROE
6,0
YIELD
2,86
1,3
DATO
11.04.14 4040D.LALE
4 SIKKERHED
2013/14e 17,5
4
2014/15e 17,5
2013/14e Neg
2013/14e 7,2
2013/14e N/M
2014/15e Neg
2014/15e 7,2
2014/15e N/M
K/I
BETA (3år)
1,05
0,33
4
3
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
15000
10000
-30%
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
11 AF
GRUPPENS P/E
15,89 GRUPPENS K/I
2008/09
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
HUSLEJEINDTÆGTER
259.092
AFSKRIVNINGER
9.054
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
21.711
EJENDOMSREGULERING I ALT
FINANSIELLE POSTER NETTO
-7.973
SKAT
9.548
NETTO RESULTAT
4.147
RESULTAT TIL ANALYSE
4.147
AKTIEKAPITAL
263.085
EGENKAPITAL
275.109
PASSIVER
402.754
DIVIDENDE %
3,00
EGENKAP. FORRENTNING %
1,52
SOLIDITETSGRAD
68,31
EPS
0,05
2,76
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
234.217.761 DKK A Aktier
2.782.239 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
FORRETNINGSOMRÅDE
Land & Leisure A/S' hovedaktivitet består i at formidle udlejning
af ferieboliger beliggende i Skandinavien samt i mindre omfang i
Tyskland. Land & Leisures aktiviteter er fordelt på flere datterselskaber, herunder det 100% ejede DanCenter A/S. DanCenter
er en af Danmarks største formidlere af udlejning af ferieboliger
med knapt 10.000 ferieboliger til rådighed, som efter europæisk
målestok giver selskabet en position blandt de største. DanCenter A/S opererer under to hovedbrands: DanCenter og DanLand. DanCenter brandet rummer ca. 8.000 ferieboliger, hvor
ca. 2/3 er beliggende i Danmark og de øvrige i Norge, Sverige
og Tyskland. Ferieboligerne er privatejede i form af sommerhuse. DanLand brandet rummer ca. 2.100 ferieboliger alle beliggende i Danmark. DanCenter A/S' fokusområder er Danmark,
Tyskland, Holland, Norge og Sverige, hvor det største udlejningsmarked er Tyskland. Gennemsnitlige fuldtidsansatte i
2012/13: 237 (238 i 2011/12).
DIREKTION
Steen Seitner,
Kim Stengaard Holmsted
BESTYRELSE
Jørgen Bertelsen, Kurt Holmsted, Jørgen Glisrtup, Peter Sørensen, Michael Harm , Mikael Glud
HOVEDAKTIONÆRER
Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning 41,77%, Hotel
Invest 18,40%, Strategic Investments A/S 10,01%, Egne aktier
3,54%
FONDSKODE 0010243534
RIC LL-A.CO
A
2014
5,00 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
2,23 %
3 MDR
12 MDR
1,32 I FORHOLD TIL MARKEDET
-0,65 %
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14e
276.906
269.587
260.022
273.248
6.431
4.719
3.767
6.601
35.142
34.327
22.403
31.499
190
68
-185
-538
8.963
7.563
3.671
7.330
23.657
18.553
26.369
26.832
26.369
26.832
18.553
23.657
242.041
242.041
237.000
263.085
295.479
310.076
314.227
287.314
400.484
409.116
410.220
396.786
4,00
5,00
4,00
3,00
9,05
8,86
5,94
8,41
73,78
75,79
77,16
72,41
0,27
0,31
0,33
0,23
3,03
3,13
3,25
3,19
SENESTE EMISSION
December 2001: Nom. 122.802.002 kr. aktier a 3 kr. til kurs 3
kr. ved rettet emission i forbindelse med købet af DanCenter
A/S
M
39,54 %
49,20 %
8,35 %
2014/15e
260.000
25.000
5.500
19.000
19.000
237.000
0,24
-0,08
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
260.000
25.000
5.500
19.000
19.000
237.000
0,24
-0,08
30.09.13
24.01.13
05.12.13
30.05.13
Land & Leisure kunne i årsrapporten 2012/13 konstatere at selskabet havde
levet op til ledelsens udmeldte forventninger både hvad der angår nettoomsætning, driftsresultat og resultat efter skat. For 2013/14 venter ledelsen en
vækst i omsætningen til 260-270 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 25-30
mio. kr. I 2012/13 kunne land & Leisure konstatere et fald i omsætningen på
4% til 260 mio. kr. Personaleomkostninger faldt svagt fra 89,7 mio. kr. til 89,2
mio. kr., hvilket stemmer overens med at medarbejderstaben blev reduceret
med 1 person til 237 fuldtidsansatte. Andre eksterne omkostninger steg med
1,3 mio. kr. til 145 mio. kr. mens lavere af- og nedskrivninger til dels neutraliserede dette tal med et fald på næsten 1 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Resultatet af
primær drift blev således 22,1 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. forrige år. Selskabets andre driftsindtægter faldt med 2,4 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Selskabets
netto finansielle omkostninger steg med 0,1 mio. kr. trods at selskabets forpligtelser var reduceret, og resultatet før skat blev således 22,2 mio. kr. mod
34,4 mio. kr. forrige år. Efter en skattebetaling på 3,7 mio. kr. blev årets resultat 18,5 mio. kr. mod 26,8 mio. i 2011/12. Faldet skyldes primært den lavere
nettoomsætning, samt at der i 2011/12 havde været en større engangspost
under andre driftsindtægter. Selskabets egenkapital steg fra 311 mio. kr. til
315 mio. kr., hvilket giver Land & Leisure en soliditetsgrad på 76,8% mod
76,0% samme tidspunkt sidste år. Der er fra bestyrelsens side forslået et udbytte på 0,15 kr. pr. aktie, hvilket samlet svare til et udbytte på 11,9 mio. kr.
DAA
LOLLANDS BANK
DKK
STK
227
MARKETCAP (mio. DKK)
20 DAGSKURS
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
220
210,00
8,3
DATO
11.04.14 4010D.LOLL
3 SIKKERHED
2014e
16,6
2015e
N/M
2015e
2015e
N/M
60,8
2015e
60,8
3
14,9
190
160
130
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
P/CE
PEG
2013
2013
2,2
0,0
2014e
2014e
COST RATIO
2013
61,5
2014e
YIELD
2014
ROE
0,00
K/I
3,8
3,4
3,2
BETA (3år)
0,64
0,32
200
170
140
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
750
500
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
2012
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
12 AF
GRUPPENS P/E
26,73 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
99.841
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
110.436
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
62.495
DEBITORTAB NETTO
33.416
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
2.192
NETTO RESULTAT
12.333
RESULTAT TIL ANALYSE
12.333
AKTIEKAPITAL
18.300
EGENKAPITAL
268.982
PASSIVER
1.753.352
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
4,70
SOLIDITETSGRAD
15,34
EPS
13,48
65,87
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
21.600.000 DKK Aktier
AKTIENS AFKAST SENESTE
101.695
101.592
92.322
114.281
66.525
64.145
18.377
23.871
2.013
6.747
19.518
5.407
5.407
19.518
18.300
18.300
289.114
286.528
1.658.861
1.729.614
0,00
20,00
1,88
7,03
17,43
16,57
21,33
5,91
76,12
34,10
SENESTE EMISSION
Banken beskæftigede i gennemsnit 62 medarbejdere i året 2012
(2011: 62).
DIREKTION
Anders F. Møller
BESTYRELSE
Preben Pedersen, Morten Lynge Andersen, Svend Aage Sørensen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Søren Bursche,
Michael Pedersen
HOVEDAKTIONÆRER
Sparinvest 4,87%, Egne aktier 3,73%, AHJ 8,54%
RIC LOLB.CO
M
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,14 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
Lollands Bank er en lokalorienteret bank med filialer i 5 byer
fordelt på Lolland og Falster og har hovedsæde i Nakskov. Det
er bankens grundliggende målsætning at drive bankvirksomhed
samt rådgivning til private kunder såvel som erhvervskunder i
bankens lokale virkeområde. Det tilstræbes at få en kundesammensætning, der afspejles af områdets befolknings- og erhvervsmæssige sammensætning. Det er bankens mission, at
give kunderne tryghed i hverdagen, som følge af behovsopfyldelse og udbudet af produkter.
Balancen ultimo 2012 på ca. 1,7 mia. kr. fordelte sig således:
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgh.
(19%)
Bankgæld
(1%)
Udlån
(62%)
Indlån
(81%)
Andre aktiver
(2%)
Andre passiver (1%)
Fondsbeholdning
(17%)
Ansvarlig kapital (17%)
FONDSKODE 0060000107
J
107.143
124.007
65.801
47.915
2.830
7.461
7.461
18.300
295.716
1.699.943
0,00
2,55
17,40
8,15
71,77
1,45 %
12 MDR
12 MDR
-0,76 %
12 MDR
-4,01 %
2013
2014e
109.247
130.280
67.588
29.086
8.584
23.241
23.241
21.600
354.937
2.763.331
0,00
7,14
12,84
25,40
93,92
110.000
120.200
67.000
35.000
4.550
13.650
13.650
21.600
12,64
61,92
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
75,73 %
85,52 %
36,46 %
2015e
115.000
125.200
70.000
35.000
5.000
15.200
15.200
21.600
14,07
65,19
31.12.13
03.04.13
26.02.14
14.08.13
Banken blev med virkning fra den 20. december 2013 fusioneret med Vordingborg Bank med Lollands Bank som fortsættende selskab. De to banker
forventer at opnå synergi effekter med fusionen og en mulighed for vækst i
de lokale markedsområder. Fusionen har påvirket resultatopgørelsen for
2013 marginalt mens balancen er påvirket betydeligt af fusionen. Netto renteog gebyrindtægter lå på 109,2 mio. kr. i 2013 mod 107,1 mio. kr. i 2012. Indtægterne fra kursreguleringer sted med 4,1 mio. kr. til 20,9 mio. kr. mens udgifterne til personale og administration hold samme niveau som forrige år
med 63,1 mio. kr. Banken oplevede imidlertid et betydeligt fald i nedskrivningerne på 39% til 29,1 mio. kr. Resultatet før skat blev således 31,8 mio. kr.
mod 10,3 mio. kr. forrige år. En forøgelse af udgiften til skat på 5,8 mio. kr.
bidrager til at nettoresultatet blev 23,2 mio. kr. mod 7,5 mio. kr. forrige år. Ledelsen forventer en basisindtjening i et niveau omkring 60 mio. kr. i 2014 mod
45 mio. kr. i 2013. Forventningen om en forøgelse af basisindtjeningen skyldes fusionen med Vordingborg Bank, hvilket medfører et øget forretningsomfang og markedsområde. Ledelsen forventer først at synergieffekterne fra
fusionen vil påvirke bankens resultat positivt i 2015 da en række engangsomkostninger i forbindelse med fusionen vil påvirke resultatet negativt i 2014.
Egenkapitalen udgjorde 355,0 mio. kr. ultimo 2013 mod 295,7 mio. kr. ultimo
2012. Solvensprocenten er opgjort til 16,6% ultimo 2013 og resulterer i en
overdækningen i forhold til de individuelle solvensbehov på 4,7%.
DAA
MONBERG & THORSEN
DKK
STK
1.086
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
300
260
220
180
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
17,4
13,0
N/M
2015e
2015e
8,3
2015e
7,5
2013
2013
32,4
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
8,0
2014e
ROE
0,66
K/I
0,0
11.04.14 2010C.MON
3 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
303,00
3
57,9
N/M
BETA (3år)
1,41
0,28
300
260
220
180
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
22500
15000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
5.574.000
AFSKRIVNINGER
112.100
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
118.400
FINANSIELLE POSTER
7.400
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
22.500
NETTO RESULTAT
103.400
RESULTAT TIL ANALYSE
103.400
AKTIEKAPITAL
71.700
EGENKAPITAL
1.567.900
PASSIVER
4.076.300
DIVIDENDE %
30,00
EGENKAP. FORRENTNING %
6,81
SOLIDITETSGRAD
38,46
EPS
28,84
61,03
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
15.360.000 DKK A Aktier
56.340.000 DKK B Aktier
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
3,44 %
12 MDR
12 MDR
-2,61 %
12 MDR
-2,12 %
2013
2014e
57,27 %
55,33 %
22,13 %
2015e
4.281.400
4.478.000
3.384.800
3.300.000
3.450.000
5.259.000
139.900
58.600
51.000
60.000
65.000
113.700
-163.500
-245.400
43.300
30.000
35.000
74.900
8.400
1.000
-12.200
-7.000
-10.000
-2.900
-288.000
-12.200
-90.000
-34.100
-500
48.500
6.250
23.100
-67.000
18.750
50.100
-16.500
-408.500
-255.500
-120.500
-243.300
-16.500
23.000
18.750
50.100
71.100
71.700
71.700
71.100
71.100
71.700
1.146.100
780.100
761.800
1.594.400
3.272.400
2.499.400
2.137.300
3.807.700
151,00
10,00
10,00
30,00
-8,79
-25,26
-2,14
3,17
37,33
31,21
35,64
41,90
13,97
-33,61
-67,87
-4,60
0,00
5,23
47,62
-4,71
-51,97
9,34
16,74
23,36
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.13
10.04.14
April 2002: Nedskrivning med nom. 5.900.000 kr. ved annulle-Generalforsamling:
ring af egne aktier
Regnskabsmeddelelse:
05.03.14
28.08.13
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Monberg & Thorsen er moderselskab og opererer som holdingselskab for 46% af MT Højgaard, mens de resterende aktier
ejes af Højgaard Holding. Efter at frasalg af malingproducenten
Dyrup faldt på plads i begyndelsen af 2012, er aktiviteterne alene koncentreret om entreprenørforretningerne. Der foreligger
ingen planer om investering i relaterede forretningsområder, og
provenuet fra salget af Dyrup udlodes til aktionærerne. De oprindelige entreprenør- og ingeniøraktiviteter er resultatet af fusionen mellem Højgaard & Schultz til MT Højgaard. Koncernen er
i dag er en moderne bygge- og anlægsvirksomhed med forretningsområderne Anlæg, Byggeri, Forsyning samt de internationale aktiviteter. MT Højgaard har omkring 4.500 ansatte og står
for en samlet omsætning på 9,7 mia. kr. (2012) med aktiviteter i
mere end 10 lande. Monberg & Thorsen ejer 46% af MT Højgaard, mens den resterende ejerandel besiddes af Højgaard
Holding. Monberg & Thorsen beskæftiger efter frasalget af Dyrup godt 2.000 medarbejdere.
DIREKTION
Jørgen Nicolajsen (fratræder 1.1.2014)
BESTYRELSE
Anders Colding Friis, Niels Lykke Graugaard, Curt Germundsson, Lars Goldschmidt, Christine Thorsen, Henriette Holmgreen
Thorsen
HOVEDAKTIONÆRER
Ejnar og Meta Thorsens Fond 38,90% (79,10%), Stifterfamilierne 21,20% (7,20%), Chr. Augustinus Fabrikker 10,10% (3,50%),
LD 8,10% (2,80%)
FONDSKODE 0010224310
RIC MT-B.CO
På trods af at nettoomsætningen faldt fra 4,5 mia. kr. til 3,4 mia. kr. i 2013
steg bruttoresultatet fra -29 mio. kr. til 280,4 mio. kr. i 2013. Dette skyldes en
markant reducering i produktionsomkostningerne der blev reduceret 31 % til
3,1 mia. kr. i 2013. Salgsomkostningerne var på niveau med forrige år, mens
administrationsomkostningerne steg fra 158 mio. kr. til 178 mio. kr. i 2013,
hvorved årets EBIT fremkom, og androg 43,3 mio. kr. mod -245,4 mio. kr. i
2012. Finansnetto bidrog negativt med 11,3 mio. kr. i 2013 mens det stort set
ikke påvirkede resultatet i 2012. Således fremkom årets resultat før skat på
32,0 mio. kr. mod -243,8 mio. kr. i 2012. Den realiserede før skat-margin er
således på 0,9% mod -5,4% i 2012. Efter årets skattebetaling på 48,5 mio.
kr. fremkom årets resultat på -16,5 mio. kr. mod -255,5 mio. kr. i 2012. Årets
resultat er positivt påvirket af afgørelsen af Buxton-projtektet m.v. og negativt
påvirket af en revurdering af de afgivne garantier ved salget af Dyrup. Den
samlede påvirkning af disse forhold påvirkede koncernen positivt med 35
mio. kr. i 2013. For 2014 forventer MT Højgaard koncernen en omsætning i
niveauet 7,0 til 7,5 mia. kr. og et EBIT 150-225 mio. kr. Monberg & Thorsens
andel udgør 46% af MT Højgaard koncernens resultat efter skat og minoriteter. Ultimo 2013 androg egenkapitalen 761,8 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 36% mod 31% samme tidspunkt forrige år. Efter frasalget af Dyrup har Monberg & Thorsen ingen andre aktiviter en ejerandelen på 46% i
den fællesledede virksomhed MT Højgaard, og der er i øvrigt ingen aktuelle
planer om andre aktiviteter.
DAA
NEUROSEARCH
DKK
STK
81
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
170
130
90
50
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
1 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
16,2
10,8
N/M
2015e
2015e
Neg
2015e
Neg
2013
2013
Neg
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
Neg
2014e
ROE
0,00
K/I
-2,8
11.04.14 3520C.NEUR
4 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
3,29
4
10,8
N/M
BETA (3år)
0,92
1,50
10
8
6
5
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
7500
5000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
4 AF
GRUPPENS P/E
24,76 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
84.579
AFSKRIVNINGER
15.636
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-355.810
FINANSIELLE POSTER
37.731
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
-44.064
NETTO RESULTAT
-287.138
RESULTAT TIL ANALYSE
-287.138
AKTIEKAPITAL
487.590
EGENKAPITAL
1.173.827
PASSIVER
1.630.043
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-28,46
SOLIDITETSGRAD
72,01
EPS
-14,63
-15,68
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
24.553.947 DKK Aktier
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
8,97 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
-11,56 %
12 MDR
12 MDR
-20,88 %
12 MDR
-16,32 %
2013
2014e
120.719
28.756
25.000
69.342
144.138
-58.600
7.500
14.283
-382.542
-289.843
-9.615
-12.500
-328.040
6.417
-36.114
5.138
10.000
23.369
-329.339
57.355
15.585
5.824
1.250
-47.244
-2.500
-259.002
9.858
-678.418
-275.555
-349.079
-332.910
-5.727
-2.500
-259.002
491.079
24.554
24.554
24.554
491.079
320.632
81.052
87.950
994.067
840.826
207.516
92.209
1.391.530
0,00
0,00
0,00
0,00
-53,10
-165,76
-6,78
-23,89
38,13
39,06
95,38
67,84
-10,56
-14,22
-13,56
-0,23
-0,10
-11,17
-8,35
-15,94
-0,23
0,20
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Nov 2009: Nom 142.833.560 kr. nye aktier a 20 kr. tegnet til Generalforsamling:
kurs 60 kr. per stk. i fortegningsemission i forholdet 7:3
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
NeuroSearch A/S er et europæisk baseret biofarmaceutisk selskab, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
(NEUR), med et speciale inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Efter at det i 2012 måtte konstateres, at det ikke
var muligt at skaffe fremadrettet finansiering, blev det i efteråret
2012 besluttet at sælge alle rettigheder til Huntexil(r) til Teva
Pharmaceuticals. Samtidig blev det besluttet at selskabet skulle
indlede en kontrolleret afvikling af visse af de tilbageværende
aktiv er, mens mulighederne for en fusion afsøges. Det er ikke
lykkes for ledelsen og bestyrelsen at få de resterende aktiver
eller selskabet afhændet. Dette skyldes bl.a. en tiltale af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for
en hændelse i 2010. Tiltalen lyder på kursmanipulation, hvilket
selskabet afviser. Det forventes at en evt. afhændelse eller fusion først vil finde sted efter en endelig dom i Sagen. Selskabet
drives derfor videre for færrest mulige omkostninger. Selskabet
havde gennemsnitligt 18 medarbejdere i 2013 (2012: 88).
A
2014
-4,64 %
-8,66 %
-25,95 %
2015e
25.000
-5.000
2.500
7.500
7.500
24.554
0,31
0,31
31.12.13
26.03.14
23.01.14
29.08.13
I 2014 forventer NeuroSearch et underskud af primær drift på 10 mio.kr. Forventningerne tager ikke højde for eventuelle tab eller fortjenester, som måtte
komme ud af et potentielt salg af selskabets tilbageværende aktiver. 2013 var
et hårdt år for NeuroSearch. Årets omsætning blev 28,8 mio. kr. mod 121
mio. kr. forrige år. Set i forhold til sidste år havde selskabet dog ikke specielt
høje udviklingsomkostninger og omkostninger i alt beløber sig således på
38,4 mio. kr. mod 411 mio. kr. året forinden. Årets resultat af fortsættende
aktiviteter blev -4,5 mio. kr. og med et resultat af ophørende aktiviteter på
15,6 mio. kr. og en skattebetaling på 1,3 mio. kr. blev årets resultat 12,4 mio.
kr. mod -276 mio. kr. forrige år. Sidste år var den forsatte drift som going
concern et centralt begreb, hvilket har ledet til at selskabet begyndte at sælge
deres rettigheder til f.eks. Huntexil. Den 17. juli 2013 blev der rejst tiltale mod
selskabet for påstået kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed. Selvom
selskabet afviser tiltalen, kan selskabet ikke gå videre med likvidation, salg
DIREKTION
eller fusion, da en dom vil have ukendte konsekvenser for køber eller fusiAllan Andersen
onspartneren. Selskabet har pr. 31. dec. 2 personer ansat, som er Allan Andersen der er administrerende direktør, og Anita Miland som er Vice PresiBESTYRELSE
Karin Garre, Allan Andersen, Christian Lundgren
dent, Finance & Administration. Selskabets balance beløber sig på 92,2 mio.
kr., og egenkapitalen var ultimo 2013 88 mio. kr. På aktivsiden har selskabet
HOVEDAKTIONÆRER
88,8 mio. kr. placeret som likvide midler. NeuroSearch planlægger opdaterer
Egne aktier 1,08%, UBS, Porte Orlin LLC, Glaxo Group Limited,
om selskabets situation senest d. 26. marts 2014, hvor der afholdes generalATP, Luxor Capital Group
forsamling.
FONDSKODE 0010224666
RIC NEUR.CO
DAA
NORDEN
USD
STK
9.327
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
280
250
220
190
160
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
1 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
32,4
15,4
N/M
2015e
2015e
22,9
2015e
11,9
2013
2013
44,2
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
51,3
2014e
ROE
2,57
K/I
-2,2
11.04.14 2030B.NORD
3 SIKKERHED
2014e
Neg
P/CE
PEG
YIELD
2014
216,90
3
90,0
N/M
BETA (3år)
0,95
0,88
260
230
200
170
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
225000
150000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
GRUPPE: TRANSPORT
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
5 AF
GRUPPENS P/E
10,42 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 USD)
NETTOOMSÆTNING
1.675.863
AFSKRIVNINGER
39.494
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
155.729
FINANSIELLE POSTER
67.839
EKSTRAORDINÆRE POSTER
SKAT
7.327
NETTO RESULTAT
217.208
RESULTAT TIL ANALYSE
217.208
AKTIEKAPITAL
7.087
EGENKAPITAL
1.804.943
PASSIVER
2.031.698
DIVIDENDE %
700,00
EGENKAP. FORRENTNING %
12,39
SOLIDITETSGRAD
88,84
EPS
4,87
5,76
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
43.000.000 DKK Aktier
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
1,27 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
-21,41 %
12 MDR
12 MDR
-26,31 %
12 MDR
-25,64 %
2013
2014e
20,21 %
11,87 %
-6,66 %
2015e
2.272.819
2.131.439
2.145.899
2.220.000
2.300.000
2.189.606
81.185
88.535
79.045
85.000
87.000
49.537
105.019
35.452
-52.312
-25.000
28.000
218.171
-11.155
-8.470
8.121
-10.000
-10.000
28.232
-300.000
5.541
4.990
4.591
5.973
-35.000
18.000
244.804
-47.746
87.795
-278.847
87.795
21.153
-47.746
-35.000
18.000
244.804
6.833
6.833
6.833
6.833
6.833
7.087
1.994.353
1.687.167
1.604.817
1.997.985
2.350.255
2.033.392
2.061.242
2.250.479
424,00
334,00
557,00
897,00
4,40
1,15
-2,90
12,87
84,86
82,97
77,86
88,78
5,49
2,01
0,49
-1,11
-0,81
0,42
6,60
3,86
2,55
0,73
1,16
2,44
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
31.12.13
Generalforsamling:
24.04.13
Oktober 2002: Nedsættelse af aktiekapitalen med nom.
2.425.000 kr. aktier ved annullering af egne aktier.
Regnskabsmeddelelse:
11.03.14
15.08.13
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev stiftet i 1871. Hovedaktiviteten er drift af tørlast- og produkttankskibe i spot- og chartermarkedet. Øvrige forretningsområder er køb og salg af skibe,
og i mindre grad, handel med finansielle instrumenter. Selskabets aktive flåde bestod af 244 skibe ultimo 2012 (2011: 238).
Tørlast- divisionen er en af verdens største operatører af Panamax- og Handymax-skibe. Yderligere har divisionen betydelige aktiviteter inden Handysize og Post-Panamax segmenterne,
og i mindre grad Capesize segmentet. De to primære lasttyper
er kul og korn. Tank-divisionen har aktiviteter innen for Handysize- og MR-produkttank segmentet. Skibene drives kommercielt
af Norient Product Pool, der er verdens næst største produkttankpool. Ultimo 2012 beskæftigede poolen 80 skibe, hvoraf 25
indgik i NORDENs kerneflåde. Kerneflåden for tørlast og produkttankskibe består af egne skibe og langtids-indbefragtede
skibe med købsoption. Den suppleres med skibe, der indbefragtes for kortere tid eller enkelte rejser. NORDEN har hovedkontor
i Danmark og afdelinger i Singapore, Kina, Indien, USA og Brasilien. Antal gennemsnitlig ansatte på land i 2012: 274 og søfolk
884 (2011: 241 og 647)
4. kvartal skuffede og bundlinjen for 2013 blev mod forventning negativ.
EBITDA blev 24,3 mio. USD mod 148 mio. USD i 2012. Årets resultat på -48
mio. USD er en klar forbedring fra 2012, der dog var påvirket af markant nedskrivning af flådens værdi for 300 mio. USD. Ledelsen forventninger for 2014
om EBITDA på mellem 20 - 120 mio. USD forekommer noget afdæmpede,
men lavere afdækning af skibsdage ved årets start øger usikkerheden om
resultatudviklingen. For tørlast-divisionen var EBITDA negativ med 5 mio.
USD. Et meget svagt 1. halvår, meget svingende markeder i 4. kvartal samt
udløb af tidligere lukrative kontrakter er baggrunden for det svage resultat.
Men markedet vurderes stadig at være på vej mod bedre balance. Tankdivisionens EBITDA på 39 mio. USD var til gengæld en klar styrkelse og resultatet er det bedste siden finanskrisens start. Tonnagetilgangen i tørlastmarkedet er aftagende, og selskabet forventer et fortsat gradvis bedre balance mellem tilbud og efterspørgsel gennem 2014. Det meget brede forventDIREKTION
ningsinterval skal ses i relation til, at ledelsen har væsentligt færre afdækkeCarsten Mortensen,
Michael Tønnes Jørgensen, Lars Bagge Christensen,,
de skibsdage i forventning om stigende rater. Ledelsen oplyser ikke længere
Martin Badsted, Ejner Bonderup
flådens NAV. Ultimo Q3 udgjorde denne 198 kr. pr. aktie. Medregnes værdiBESTYRELSE
Mogens Hugo Jørgensen, Alison J.F. Riegels, Erling Højsgaard, en af indgåede kontrakter er værdien 228 kr pr aktie. En ændring i spot, Karsten Knudsen, Arvid Grundekjøn,, Klaus Nyborg, + 3 mv.
raterne for produkttankskibene på 10% medfører en ændring i driftsindtjeninHOVEDAKTIONÆRER
gen på +/- USD 16m. Vinterhalvåret er højsæson og en kold vinter i Europa
Motortramp 27,60%, Egne aktier 5,40%
og USA kan medføre høje rater. Begge divisioner er følsomme for, at der ikke
igen opstår overkapacitet og at konjunkturforbedringerne fortsætter.
FONDSKODE 0060083210
RIC DNORD.CO
DAA
NØRRESUNDBY BANK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
STK
1.162
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
240
220
200
180
+60%
+30%
0%
-30%
160
2010
2011
2012
2013
10 DAGSKURS
13,0
DATO
2015e
4,2
4,2
5,2
2015e
2015e
63,0
2015e
63,0
2013
2013
4,3
0,6
2014e
2014e
COST RATIO
2013
62,8
2014e
ROE
1,98
K/I
6,4
11.04.14 4010C.NØRR
3 SIKKERHED
2014e
12,7
P/CE
PEG
YIELD
2014
252,50
3
12,7
5,2
BETA (3år)
0,81
0,35
240
220
200
180
+60%
160
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
4500
3000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
GRUPPE: BANKER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
12 AF
GRUPPENS P/E
26,73 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTO RENTE- OG GEBYRINDT.
418.950
RESULTAT FØR OMKOSTNINGER
470.987
OMKOSTNINGER (incl kap.interes.)
289.778
DEBITORTAB NETTO
138.694
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
12.159
NETTO RESULTAT
30.453
RESULTAT TIL ANALYSE
30.453
AKTIEKAPITAL
46.000
EGENKAPITAL
1.208.478
PASSIVER
10.051.309
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
2,55
SOLIDITETSGRAD
12,02
EPS
6,62
46,01
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
46.000.000 DKK Aktier
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
9,37 %
6,99 %
3,49 %
3 MDR
2013
12 MDR
12 MDR
12 MDR
2014e
421.431
424.195
423.014
425.000
419.490
411.615
459.658
448.768
453.500
450.301
285.207
273.978
268.209
270.000
285.104
66.386
88.193
59.633
60.000
88.567
19.198
24.446
31.607
32.000
17.382
91.500
59.248
89.319
40.824
73.041
40.824
73.041
89.319
91.500
59.248
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
1.281.640
1.342.551
1.432.823
1.254.829
9.358.656
9.352.389
9.253.141
9.903.173
20,00
20,00
50,00
20,00
3,22
5,57
6,44
4,81
13,69
14,36
15,48
12,67
12,88
8,87
15,88
19,42
19,89
48,79
36,35
56,24
58,67
59,78
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Maj - september 1998: 4.400.000 kr. aktier som fondsaktier i Generalforsamling:
forholdet (10:1) samt 0,4 millioner kr. medarbejderaktier og 1,2Regnskabsmeddelelse:
millioner kr. til markedskurs.
Halvårsmeddelelse:
DIREKTION
Andreas Rasmussen,
Finn Øst Andersson
BESTYRELSE
Mads Hvolby, Poul Søe Jeppesen, Kresten Skjødt, John. Chr.
Aasted, Helle Rørbæk Juul Lynge, Bo Bojer
HOVEDAKTIONÆRER
Spar Nord 50,20%, Egne aktier 2,19%
RIC NRSU.CO
A
2014
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,14 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
Nørresundby Bank har 15 afdelinger i Nordjylland med hovedkontoret placeret i Nørresundby. Banken har de senere år opnået en pæn kundetilgang, som betyder at man nu har over
50.000 kunder fordelt på privatkunder samt små og mellemstore
erhvervskunder. På forsikringsområdet samarbejder banken
med Himmerland Forsikring på skadesforsikringer. Desuden
samarbejder banken med Totalkredit på boligfinansieringsområdet for privatkunder, mens DLR er samarbejdspartner ved finansiering af erhvervsejendomme, som f.eks. landbrugsejendomme, udlejningsejendomme, private andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme.
Balancen, som ultimo 2012 androg 9,4 mia. kr., fordelte sig således på hovedposterne:
AKTIVER
PASSIVER
Kasse & tilgodeh.
(2%)
Bankgæld
(6%)
Udlån
(60%) Indlån
(77%)
Andre aktiver
(13%) Andre passiver
(2%)
Fondsbeholdning
(25%) Ansvarlig kapital (15%)
Banken havde i gennemsnit 249 ansatte i 2013 (2012: 260).
FONDSKODE 0060135549
F
47,18 %
55,38 %
14,29 %
2015e
425.000
453.500
270.000
60.000
32.000
91.500
91.500
46.000
19,89
59,78
31.12.13
11.03.14
11.02.14
27.08.13
Nørresundby Banks netto rente- og gebyrindtægter faldt svagt i 2013 til 423,0
mio. kr. mod 424,2 mio. kr. forrige år. Stilstanden skyldes, at et fald i netto
renteindtægterne blev udlignet af en stigning i udbytte af aktier og gebyrer og
provisionsindtægter netto. Faldet i nettorenteindtægterne skyldes hovedsageligt et fald i bankens renteindtægter fra udlån. Bankens kursreguleringer faldt
med 9,2 mio. kr. til 22,4 mio. kr., hvilket modvejes af et fald i personale- og
administrations-omkostninger med 11,1 mio. kr. til 246,5 mio. kr. Samtidig
faldt udgifterne til nedskrivninger på udlån fra 88,2 mio. kr. i 2012 til 59,6 mio.
kr. i 2013. Et mindre fald i andre driftsindtægter og en mindre stigning i afskrivninger påvirker ikke resultatet markant. Resultat før skat lå på 120,9 mio.
kr. i 2013 mod 97,9 mio. kr. i 2012. Som følge af det forbedrede resultat før
skat steg årets udgift til skat med 7,1 mio. kr. til 31,6 mio. kr. Nettoresultatet
blev således 89,3 mio. kr. i 2013 mod 73,5 mio. kr. forrige år. Bankens reduktion af afdelinger og medarbejdere over de seneste år samt reduktionen af
nedskrivninger på udlån har således påvirket resultatet positivt. Omregnet til
heltidsbeskæftigede havde banken 249 ansatte i 2013 mod 260 i 2012. Ledelsen forventer, at bankens omkostningsniveau vil stabilisere sig på nuværende niveau efter de seneste års fald. Ledelsen vurderer, at det endnu er for
tidligt at konkludere, om de reducerede nedskrivninger skyldes en generel
forbedring i debitorernes økonomiske situation. På balancen voksede bankens egenkapital fra 1.342,6 mio. kr. i 2012 til 1.432,8 mio. kr. i 2013.
DAA
ROBLON
DKK
STK
396
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2012/13
290
240
190
140
2010
2011
2012
2013
20 DAGSKURS
+60%
+30%
0%
2014-30%
261,00
11,4
P/CE
PEG
2012/13
2012/13
9,5
EV/EBITDA
2012/13
4,9
ROE
14,6
YIELD
3,83
0,3
DATO
11.04.14 2010D.ROBL
2 SIKKERHED
2013/14e 14,6
3
2014/15e 13,1
2013/14e 11,0
2013/14e N/M
2013/14e 6,0
2014/15e 10,0
2014/15e N/M
2014/15e 5,5
K/I
BETA (3år)
2,33
0,17
290
250
210
170
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
6750
4500
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2008/09
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
NETTOOMSÆTNING
185.908
AFSKRIVNINGER
9.328
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
11.985
FINANSIELLE POSTER
1.920
EKSTRAORDINÆRE POSTER
SKAT
3.580
NETTO RESULTAT
10.325
RESULTAT TIL ANALYSE
10.325
AKTIEKAPITAL
35.698
EGENKAPITAL
178.281
PASSIVER
209.162
DIVIDENDE %
30,00
EGENKAP. FORRENTNING %
5,68
SOLIDITETSGRAD
85,24
EPS
6,61
13,32
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
5.555.000 DKK A Aktier
30.208.000 DKK B Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
-12,72 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
-17,82 %
3 MDR
12 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
-17,41 %
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14e
FORRETNINGSOMRÅDE
Roblon A/S udvikler, sælger, producerer og forarbejder syntetiske fibre, maskiner til fiberforarbejdning samt fiberoptiske belysningssystemer. Selskabet har sammenlagt de tidligere tre uafhængige divisioner og fungerer nu som én enhed og virksomhed. Roblon udvikler, producerer og markedsfører fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter og som er baseret
på anvendelse af syntetiske fibre. Hertil leveres til kabel- olieog gasindustrien. Roblon er ydermere udbyder af præcisionsbelysning til det internationale, professionelle belysningsmarked
og udvikler og producerer fiberoptiske belysningssystemer.
Herudover leverer Roblon maskiner og udstyr som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg, der dækker behov for
twistning, cabling, slåning, afspolning m.m. Roblon har lanceret
en ny, ekspansiv vækststrategi, der bl.a. medfører et vedholdende salgs- og markedsføringsmæssigt fokus på de forretningsområder, segmenter og geografiske områder, hvor forventningerne til potentiel vækst er størst. I 2011/12 stod produktgruppen kabel for 37% af omsætningen imens TWM stod
for 31%, offshore for 17% og lys for 15%. I 2011/12 var der
gennemsnitligt 136 antal ansatte (2010/11: 125).
M
A
2014
55,70 %
53,78 %
20,91 %
2014/15e
223.835
253.782
266.994
285.000
201.726
9.749
9.275
8.009
10.500
10.068
36.404
39.337
53.388
39.000
27.777
484
1.756
731
3.500
3.463
9.251
10.278
13.140
10.625
7.738
31.875
23.502
40.979
27.637
30.815
27.637
30.815
40.979
31.875
23.502
35.763
35.763
35.763
35.763
35.763
200.661
207.041
230.284
190.501
226.560
232.469
274.495
220.982
70,00
50,00
50,00
50,00
14,13
15,12
18,74
12,75
82,93
84,84
83,89
84,69
15,01
17,65
19,68
22,92
17,83
21,19
24,00
25,23
27,44
23,70
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Marts 1997: 833.000 kr. A-aktier og 4.327.000 kr. B-aktier somGeneralforsamling:
fondsaktier i forholdet 4:1.
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
300.000
11.000
43.000
4.500
11.875
35.625
35.625
35.763
19,92
26,07
31.10.13
24.02.14
09.01.14
27.06.13
Roblon leverede et stærkt 2012/13-regnskab, som var bedre end forventet
ved regnskabs-årets begyndelse. Omsætningen steg moderat med 5,2% til
267 mio. kr., mens resultatet af primære drift, EBIT, blev forbedret med hele
36% fra 39,3 mio. kr. til 53,4 mio. kr., ligesom årets nettoresultat blev forbedret 33% fra 30,8 mio. kr. til 41,0 mio. kr. Året var præget af flytningen af
lysproduktionen til fabrikken i Sæby samt etableringen af et 2.500 kvm Business Center i den tidligere lysproduktionsareal i Frederikshavn. I lyset af de
særdeles turbulente markedsforhold karakterieseres regnskabet som særdeles tilfredsstillende, og ledelsen er da også traditionen tro forsigtig mht. udmeldingerne for 2013/14, hvor omsætningen ventes at lande på 250-275 mio.
kr., mens resultatet før skat ventes at falde til mellem 35 og 45 mio. kr. De
overordnede makroøkonomiske perspektiver er fortsat usikre, dels som følge
af gældskrisen i Sydeuropa, dels pga. opbremsningen af den kraftige vækst i
Kina, som aflejrer sig ikke minds på en række emerging markets og nu også
DIREKTION
den geopolitiske usikkerhed, der er skabt af uroen i Ukraine. I 1. kvartal har
Jens-Ole Warrer Sørensen
udviklingen været som forventet med en træg start på året, ligesom i fjor.
Strømliningen af organisationen angives at have skabt større smidighed,
BESTYRELSE
Jørgen Kjær Jacobsen, Ole Krogsgaard, Peter Sloth Vagner
hvilket bl.a. har medført hurtigere produktudvikling og tilpasning til kundernes
Karlsen, Birthe Tofting, 2 medarbejdervalgte repræsentanter
præferencer. Fælles produktion, indkøb og produktudvikling har bidraget væHOVEDAKTIONÆRER
sentligt til fremgangen. Det langsigtede mål er en omsætning på mindst 300
ES Holding Frederikshavn (Erik Schou) 25,10% (68,80%), Invemio. kr. i 2014/15 og et resultat før skat på mindst 10%, hvilket anses som
steringsrådgivning 20,40% (8,50%), Danske Bank
opnåeligt.
FONDSKODE 0060485019
RIC RBLN-B.CO
DAA
SIMCORP
EUR
STK
8.961
MARKETCAP (mio. DKK)
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
200
170
140
110
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
1 DAGSKURS
31,0
DATO
2015e
26,1
24,6
2,8
2015e
2015e
18,5
2015e
17,7
2013
2013
29,0
2,2
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
20,3
2014e
ROE
1,84
K/I
47,9
11.04.14 4510C.SIMC
3 SIKKERHED
2014e
27,9
P/CE
PEG
YIELD
2014
206,00
4
26,5
5,0
BETA (3år)
11,04
0,62
210
180
150
120
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
-30%
75000
50000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
GRUPPE: SOFTWARE OG SERVICE
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
7 AF
GRUPPENS P/E
114,21 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 EUR)
NETTOOMSÆTNING
180.375
AFSKRIVNINGER
4.477
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
39.670
FINANSIELLE POSTER
-166
EKSTRAORD. POSTER
196
SKAT
12.952
NETTO RESULTAT
26.925
RESULTAT TIL ANALYSE
26.729
AKTIEKAPITAL
6.179
EGENKAPITAL
75.654
PASSIVER
116.390
DIVIDENDE %
300,00
EGENKAP. FORRENTNING %
38,64
SOLIDITETSGRAD
65,00
EPS
0,55
0,63
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
43.500.000 DKK Aktier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
20,41 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
FORRETNINGSOMRÅDE
SimCorp udvikler, sælger og implementerer systemer til det internationale marked. Virksomheden er med sin omfattende viden om finansiel teori og praksis blandt Europas førende. Koncernen har hovedsæde i København og datterselskaber i Europa, Nordamerika Asien og Australien. Skandinavien tegner sig
for 20% af omsætningen, imens Europa står for 45% af omsætningen. Resten er fordelt på Asien, Australien, Nordamerika og
produktdivision. En stadig voksende del af koncernomsætningen genereres uden for Norden. SimCorp tilbyder salg af softwarelicenser, levering af vedligeholdelsesydelser og konsulentbistand. SimCorp Dimension er en komplet systemløsning og
leveres med tilknyttede serviceydelser til professionel kapitalforvaltning for institutionelle investorer som f.eks. investeringsforeninger og pensionsselskaber. I 2007 valgte man at frasælge
management-produktet IT2 for udelukkende at kunne koncentrere sig om SimCorp Dimension. Der var gennemsnitligt 1.093
ansatte i 2013 (2012: 1.075).
M
1,34 %
12 MDR
12 MDR
-4,33 %
12 MDR
-2,71 %
2013
2014e
194.815
209.190
225.129
247.500
185.375
4.059
3.735
2.851
3.000
4.723
46.340
46.915
54.236
59.500
35.200
726
-60
-119
-150
-2.010
13.217
12.522
14.670
16.125
8.847
43.225
24.391
39.336
33.956
34.474
33.956
34.474
39.336
43.225
24.391
6.179
6.045
5.844
5.844
6.179
83.184
85.864
71.566
77.520
119.478
125.791
117.469
113.011
284,00
331,00
380,00
290,00
42,26
40,79
49,97
31,85
69,62
68,26
60,92
68,60
0,53
0,74
0,76
0,89
0,99
0,61
0,83
0,85
0,95
1,06
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
April 2000: 10.000.000 kr. aktier til kurs 375 Franko pr. 10 kr. Generalforsamling:
aktie i forbindelse med børsintroduktion
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
33,96 %
18,32 %
5,54 %
2015e
275.000
3.500
62.000
500
17.000
45.500
45.500
5.844
1,05
1,13
31.12.13
31.03.14
25.02.14
27.08.13
SimCorps ledelsesskifte er eksemplarisk, og den ny CEO Klaus Holse, leverede et pænt 2013-regnskab, ligesom strategien med one-product og fokus
på vækstmarkederne, USA, UK og Frankrig er ganske klar. Forretningsmodellen giver en robust eksponering mod IT og Finans, da den tredelte indtjeningsmodel udjævner de naturlige udsving i nysalg af Dimension. Omsætningen steg 7,6% til EUR 225m i overensstemmelse med markedets forventninger, og EBIT gik frem med 15,6% til EUR 54,2m, hvor konsensus-estimatet
lød på EUR 53,6m. Nettoresultatet blev forbedret med 14,1% til EUR 39,3m,
hvilket var en tand under konsensus på EUR 39,8m, men alt i alt meget tilfredsstillende. Det blev indgået 7 nye Dimension-kontrakter, hvorved kundebasen er på 166 kapitalforvaltere. De udpegede vækstmarkeder stod for de 5
ordrer, men markedsandelen i USA, som er det største marked, er stadig blot
4%, hvilket giver god plads til vækst. Positionen i de modne Centraleuropæiske og Nordiske markeder ved ‚n ny Dimension-ordre på hver. 90% af omDIREKTION
sætningen genereres stadig fra eksisterende kunder i form af vedligeholdelse
Klaus Holse,
Georg Hetrodt,
og opgraderinger, hvilket stabiliserer udviklingen. For 2014 forventes en
Thomas Johansen
vækst i lokal valuta på 10%, 8,5% i EUR, mens EBIT-margin belastes af tilBESTYRELSE
Jesper Brandgaard, Peter Schütze , Herv‚ Couturier, 2 mv.
købet af Eaipos Ltd., og ventes at falde fra 24,5% til 24,0% . Selv om konsurepr.
lentydelser, vedligeholdelse og licenser på eksisterende kontrakter stabiliseHOVEDAKTIONÆRER
rer udviklingen, skal væksten drives frem af nye Dimension-ordrer, hvorfor
ATP 6,35%, Egne aktier 5,38%, Ameriprice Financial Inc 5,05%,
der også er stort fokus på annonceringen af disse, og derfor er de også opAllianz Global Investors Luxenbourg S.A. 4,97%
lagte kurstriggere.
FONDSKODE 0060495240
RIC SIM.CO
DAA
SPEAS
STK
DKK
MARKETCAP (mio. DKK)
945
KURSPOTENTIALE
P/E
2012/13
17600
15700
13800
11900
2010
2011
2012
2013
10000 DAGSKURS 18.890,00
+60%
+30%
0%
2014-30%
57,6
P/CE
PEG
2012/13
2012/13
57,6
EV/EBITDA
2012/13
N/M
ROE
6,5
YIELD
0,00
N/M
DATO
11.04.14 4020D.SPEA
3 SIKKERHED
2013/14e 16,0
3
2014/15e 15,0
2013/14e 16,0
2013/14e 0,1
2013/14e N/M
2014/15e 15,0
2014/15e 0,1
2014/15e N/M
K/I
BETA (3år)
1,04
0,18
18200
17000
15800
+60%
14600
RELATIVE
+30%
PRICE
STRENGTH
0%
-30%
30000
20000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
9 AF
GRUPPENS P/E
21,19 GRUPPENS K/I
2008/09
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
RENTEINDTÆGTER NETTO
17.089
KURSREG. VÆRDIPAPIRER
-62.765
ØVRIGER INDTÆGTER NETTO
ORDINÆRT RESULTAT
-223.376
EKSTRAORDÆRE POSTER
SKAT
770
NETTO RESULTAT
-224.146
RESULTAT TIL ANALYSE
-224.146
AKTIEKAPITAL
500.500
EGENKAPITAL
664.245
PASSIVER
670.872
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
-28,86
SOLIDITETSGRAD
100,00
EPS
-4.478,44
-4.478,44
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
500.500.000 DKK Aktier
7,64 %
AKTIENS AFKAST SENESTE
3 MDR
12 MDR
12 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3,01 %
3 MDR
12 MDR
0,95 I FORHOLD TIL MARKEDET
1,85 %
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14e
FORRETNINGSOMRÅDE
SPEAS investerer i private equity og er i princippet et børsnoteret fund-of-funds selskab. Den grundliggende idé bag selskabet
er at tilbyde mindre investorer mulighed for at investere i private
equity, som normalt kun er for større investorer. Selskabets investeringsstrategi er at afgive investeringstilsagn til private equity fonde og dermed investere så stor en andel af selskabets
midler som muligt via disse fonde. Derudover har selskabet til
hensigt at fokusere placeringen af overskudslikviditeten på
børsnoterede private equityselskaber og fonde eller strukturerede produkter baseret herpå. De fonde som selskabet giver investeringstilsagn til, vil primært være fonde med investeringsfokus
i Europa, og hvor minimum ét af de nordiske lande indgår i investeringsområdet. Fondens investeringsfokus skal primært være buy-out investeringer, dvs. majoritetsinvesteringer i modne
virksomheder, hvor forretningsmodellen er etableret og med en
indtjeningsevne, der muliggør at overtagelsen primært implementeres ved fremmedkapital. Selskabet beskæftigede i
2011/12 1 medarbejder.
DIREKTION
Ole Mikkelsen
BESTYRELSE
Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen, Michael Brockenhuus-Schack, Henning Kruse Petersen
HOVEDAKTIONÆRER
Henrik Lind 13,10%, Jyske Bank 10,20%, Egne aktier 10,00%,
SEB Asset Management 9,70%, Nykredit Realkredit
FONDSKODE 0060068682
J
RIC SPEAS.CO
M
A
2014
25,93 %
21,95 %
-2,21 %
2014/15e
7.672
809
1.143
9.291
110.551
45.806
23.837
84.394
117.575
37.624
16.330
74.000
126.735
394
-328
-71
15.000
759
59.000
125.976
16.401
117.181
37.952
117.181
37.952
16.401
59.000
125.976
500.500
500.500
500.500
500.500
500.500
884.233
904.454
906.648
780.403
886.697
910.476
909.457
781.710
0,00
0,00
0,00
0,00
14,08
4,24
1,81
17,44
99,72
99,34
99,69
99,83
2.517,00
2.341,28
758,28
327,69
1.178,82
2.517,00
2.341,28
758,28
327,69
1.178,82
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Januar 2006: Emission i forbindelse med børsintroduktion på Generalforsamling:
50.000 aktier a nominelt10.000 kr. til kurs 20.000 kr. pr. aktie Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
78.000
15.000
63.000
63.000
500.500
1.258,74
1.258,74
31.01.12
27.05.13
17.04.13
23.09.13
SPEAS måtte realisere en tilbagegang i nettoresultatet som androg 18,1 mio.
kr. for årets første tre kvartaler i 2013/14 mod 34,5 mio. kr. i samme periode
forrige år. Kapitalandele i private equity fonde udgør 703 mio. kr. svarende til
75% af nettoaktiverne. På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS nu et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. SPEAS indgik den 8. marts 2013 en aftale om at overtage managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners med henblik på efterfølgende at fusionere
de to selskaber, og forventer en nettobesparelse på 4 mio. kr. som følge af
overtagelsen. I 2012/13 blev det samlede resultat af investeringsvirksomhed
24 mio. kr. mod 46 mio. kr. i 2011/12. EBIT udgjorde 15 mio. kr. mod 37 mio.
kr. året inden. Finansnetto androg 1,1 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. forrige regnskabsår. Selskabet kom ud med et overskud efter skat på 16,4 mio. kr. mod
38,0 mio. kr. i det foregående regnskabsår. Ved regbskabsårets begyndelse
blev der forventet et resultat på 55-65 mio. kr. Forskellen på det forventede
resultat, og det realiserede resultat kan primært henføres til en samlet negativ værdiregulering af Selskabets investeringer i private equity fonde i andet
halvår 2012. Ledelsen anser resultat som ikke-tilfredsstillende. Selskabets
kapitalandele i private equity fonde udgjorde ultimo regnskabsåret 754 mio.
kr. svarende til 83 pct. af aktiverne, hvor kontantbeholdningen pr. 31. januar
2013 beløb sig til 150 mio. kr. svarende til 17 pct. af aktiverne.
DAA
DKK
TOPDANMARK
STK
MARKETCAP (mio. DKK) 19.300
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
159
140
1 DAGSKURS
P/CE
PEG
121
102
83
2010
2011
2012
2013
+60%
+30%
0%
2014-30%
154,40
13,7
DATO
3 SIKKERHED
2014e
16,4
2015e
16,4
15,3
N/M
2015e
2015e
90,2
2015e
90,2
2013
2013
13,7
N/M
2014e
2014e
COMB.RATIO 2013
87,9
2014e
YIELD
22,7
ROE
0,00
11.04.14 4030A.TOPD
K/I
2
15,3
2,0
BETA (3år)
3,72
0,60
150
136
122
108
+60%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
+30%
0%
2250000
1500000
-30%
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
GRUPPE: FORSIKRING
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
3 AF
GRUPPENS P/E
15,18 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 DKK)
BRUTTOPRÆMIER
11.879.000
TEKNISK RESULTAT, SKADE
905.000
TEKNISK RESULTAT, LIV
123.000
INVESTERINGSAFKAST
835.000
EKSTRAORDINÆRE POSTER
SKAT
417.000
NETTO RESULTAT
1.446.000
RESULTAT TIL ANALYSE
1.446.000
AKTIEKAPITAL
169.000
EGENKAPITAL
4.117.000
PASSIVER
56.554.000
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
41,24
SOLIDITETSGRAD
7,28
EPS
8,59
8,59
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
125.000.000 DKK Aktier
AKTIENS AFKAST SENESTE
M
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,53 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
7,82 %
12 MDR
12 MDR
-6,89 %
12 MDR
3,51 %
2013
2014e
11.971.000
12.012.000
12.529.000
12.725.000
11.943.000
945.000
1.092.000
801.000
1.050.000
660.000
38.000
7.000
297.000
215.000
214.000
366.000
1.236.000
778.000
300.000
632.000
326.000
512.000
407.000
390.000
338.000
1.175.000
1.168.000
1.468.000
1.023.000
1.823.000
1.023.000
1.823.000
1.468.000
1.175.000
1.168.000
148.000
138.000
125.000
125.000
171.000
4.567.000
5.368.000
5.184.000
4.553.000
61.012.000
59.643.000
61.092.000
57.542.000
0,00
0,00
0,00
0,00
22,43
36,70
27,82
26,94
7,49
9,03
8,49
7,91
6,85
6,65
12,78
11,24
9,40
6,85
6,65
12,78
11,24
9,40
SENESTE EMISSION
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Marts 2007: Kapitalnedsættelse på nom. 5.487.160 kr. ved
annullering af egne aktier
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
FORRETNINGSOMRÅDE
Topdanmark er Danmarks næststørste skadesforsikringsselskab og samtidig også aktivt inden for livs- og pensionsforsikring. Skadeforsikringen er delt op i tre segmenter; Privat (private
husstande og mindre erhvervsvirksomheder), Erhverv (individuelle forsikringsløsninger til alle typer erhvervsvirksomheder med
under 50 ansatte samt landbrugskunder) og Industri (virksomheder med mere end 50 ansatte). Livsforsikring udbyder liv- og
pensionsprodukter til det individuelle marked samt firmapensionsmarkedet. Selskabet opererer både gennem egne salgskanaler (butikker, telefonsalg og assurandører) såvel som samarbejdspartnere (dvs. pengeinstitutter, autoforhandlere og forsikringsmæglere). Gennem Topdanmark fonden støtter selskabet
forskellige organisationer, sportsklubber og enkeltpersoner.
Bruttopræmieindtægterne fordelte sig i 2012 med 74% fra Skadesforsikring og 26% fra Livsforsikring. Topdanmark havde i
2012 i gennemsnit 2.572 medarbejdere (2011: 2533).
A
2014
9,12 %
-27,98 %
-14,03 %
2015e
12.915.000
1.150.000
235.000
300.000
420.000
1.265.000
1.265.000
125.000
10,12
10,12
31.12.13
17.04.13
04.03.14
20.08.13
Topdanmark leverede en mindre positiv overraskelse trods to storme i årets
sidste kvartal. Forventningerne til 2014 er behersket optimistiske, men grundlæggende er potentialet for toplinievækst og forbedring af driften begrænset.
Præmieindtægterne steg 1,5% i Skade primært pga pristalsregulering. Liv
viste derimod en fremgang på 14,8% i kraft af overførsel af pensionsordninger fra konkurrerende selskaber. Det tekniske resultat i Skade blev forringet
med 28% til 765 mio. kr. pga stormene i Q4, mens resultatet i Liv blev mere
end fordoblet til 442 mio. kr. hovedsageligt pga overførsel af 171 mio. kr. fra
skyggekontoen. Combined ratio steg 3,5 pct.point til 91,5. En stigende omkostningsporcent bidrog med 0,4 pct.point. Investeringsafkastet faldt ikke
overraskende 35% til 866 mio. kr., især drevet af gevinster på aktier og
CDOer, og årets resultat på 1.875 mio. kr. før skat endte dermed 20% under
niveauet i 2012. Ledelsen venter en præmievækst på 2-3% i 2014, mens
combined ratio ventes i intervallet 91-92. Tops modelprognose antyder et
DIREKTION
resultat på 1.240-1.380 mio.kr. før skat og afløb. Målt på nøgletal er aktien
Christian Sagild,
Kim Bruhn-Pedersen,
lidt dyrere end konkurrenten Tryg. Til gengæld svarer tilbagekøbsprogramLars Thykier
met på 1,7 mia. kr. til en udlodning på 10%. En voldsom priskonkurrence,
BESTYRELSE
Michael Pram Rasmussen, Søren Thorup Sørensen, Birgitte
som ingen af de store aktører har interesse i og som vi derfor anser for minNielsen, Jens Maaløe, Anders Colding Friis, Annette Sadolin , 3
dre sandsynlig, vil kunne påvirke Top negativt. Det samme gælder en stor
medarbejdervalgte repræsentanter
HOVEDAKTIONÆRER
udenlandsk spillers entr‚ på det danske marked. En større klimatisk begiIF 25,18%, Egne aktier 10,00%, ATP
venhed kan som altid påvirke resultatet, omend begrænset pga genforsikring.
FONDSKODE 0060477503
RIC TOP.CO
DAA
EUR
VESTAS WIND SYSTEMS
STK
MARKETCAP (mio. DKK) 51.111
KURSPOTENTIALE
P/E
2013
310
240
170
100
+60%
+30%
0%
-30%
2010
2011
2012
2013
1 DAGSKURS
Neg
DATO
2015e
13,6
11,0
N/M
2015e
2015e
9,2
2015e
7,4
2013
2013
19,4
N/M
2014e
2014e
EV/EBITDA
2013
12,9
2014e
ROE
0,00
K/I
9,4
11.04.14 2010A.VESS
3 SIKKERHED
2014e
45,8
P/CE
PEG
YIELD
2014
228,10
4
30,5
0,6
BETA (3år)
3,68
1,33
230
190
150
110
70
+60%
+30%
0%
-30%
RELATIVE
PRICE
STRENGTH
3750000
2500000
UGE OMS.
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
2012
GRUPPE: INDUSTRIVARER
GRUPPENS RELATIVE STYRKE
6 AF
GRUPPENS P/E
33,97 GRUPPENS K/I
2009
REGNSKABSTAL (1000 EUR)
NETTOOMSÆTNING
6.636.000
AFSKRIVNINGER
218.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
856.000
FINANSIELLE POSTER
-48.000
EKSTRAORD. POSTER
SKAT
230.000
NETTO RESULTAT
579.000
RESULTAT TIL ANALYSE
579.000
AKTIEKAPITAL
27.000
EGENKAPITAL
3.364.000
PASSIVER
6.435.000
DIVIDENDE %
0,00
EGENKAP. FORRENTNING %
21,77
SOLIDITETSGRAD
52,28
EPS
2,93
4,61
CEPS
AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING
224.074.513 DKK Aktier
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
2013
AKTIENS AFKAST SENESTE
A
2014
3 MDR
3 MDR
22 I FORHOLD TIL GRUPPEN
3 MDR
2,70 I FORHOLD TIL MARKEDET
2010
2011
2012
17,15 %
12 MDR
12 MDR
10,31 %
12 MDR
10,85 %
2013
2014e
5.836.000
7.216.000
6.084.000
6.920.000
365.000
469.000
399.000
374.000
-60.000
-697.000
102.000
496.000
-94.000
-14.000
-138.000
-72.000
-158.000
13.000
250.000
46.000
82.000
184.000
-82.000
-166.000
-963.000
-166.000
-963.000
-82.000
342.000
27.000
27.000
27.000
27.000
2.576.000
1.590.000
1.524.000
2.754.000
7.689.000
6.972.000
5.640.000
7.066.000
0,00
0,00
0,00
0,00
-6,23
-46,23
-5,27
11,18
34,34
23,26
27,02
39,54
1,68
-0,81
-4,73
-0,40
2,95
1,01
-2,40
1,58
SENESTE EMISSION
Februar 2014: Nom. 20.370.410 aktier a 1 kr. tegnet til kurs
162 kr. pr aktie i en rettet emission til styrkelse af
kapitalgrundlaget
FORRETNINGSOMRÅDE
Vestas blev stiftet i Lem i 1946, og indtil 1979, hvor den første
vindmølle blev produceret, var Vestas producent af landbrugsmaskiner. Efter en rekonstruktion i 1986, hvor markedet kollapsede, er Vestas vokset bl.a. ved opkøb af Danish Wind Technology i 1989 og leverandøren Vølund Stålteknik i 1995. I 2004
fusionerede NEG Micon og Vestas, hvor det kun var Vestasnavnet der videreførtes. Vestas har installeret, hvad der svarer
til 50.000 MW, siden den første mølle blev opsat i 1979. Koncernen har som følge af en for høj omkostningsbase annonceret
en omstrukturering af Vestas, der skal sikre den fremtidige
vækst og indtjening. I koncernens standard møllesegmenter
spænder vindmøllerne effektmæssigt fra 2,0 MW til 4,5 MW.
Møllerne er 3-vingede med en designlevetid på 20 år. Koncernen er i gang med at udvikle sin hidtil mest ambitiøse mølle med
det tekniske navn V164-8,0 MW, der er en offshore mølle. Konstruktionen af de første prototyper af møllen forventes i 2014. I
2012 oplevede Vestas en ordrerindgang af faste og ubetingede
ordrer på 3.738 MW, hvilket bragte ordrebeholdningen ultimo
2012 op på 7.156 MW svarende til EUR 5,3 mia. I 2012 var der
gennemsnitsligt 21.033medarbejdere (2011: 22.926).
M
6.000.000
350.000
350.000
-150.000
50.000
150.000
150.000
27.000
0,67
2,27
Årsafslutning:
Generalforsamling:
Regnskabsmeddelelse:
Halvårsmeddelelse:
382,45 %
376,49 %
274,64 %
2015e
7.000.000
400.000
475.000
-175.000
75.000
225.000
225.000
27.000
1,00
2,79
31.12.13
24.03.14
03.02.14
22.08.13
Forventningens glæde har altid præget kursdannelsen på Vestas-aktien, og
selv med et underskud på EUR 82m i 2013 og en reduktion i egenkapitalen
på EUR 98m, blev markedsværdien af Vestas gennem året femdoblet fra
EUR 6,6 mia. til EUR 32,6 mia. og er siden øget yderligere. Meget kan tilskrives tilliden til den ny ledelse, herunder bestyrelsesformanden, men trods underskuddet er der positiv udvikling særligt i pengestrømme og arbejdskapital.
Koncernomsætningen faldt 16% til EUR 6,1 mia., hvilket var mere nådigt end
ventet. EBIT før særlige poster angives til EUR 211m, svarende til en EBITmargin på 3,5%. EBIT gik samlet frem fra EUR -697m til EUR +102m, hvor
konsensus lød på EUR 50m. Mest positivt var nok, at pengestrømme fra driften udviste en forbedring fra EUR -73m til EUR +1.248m - der er kommet et
fast greb om kapitalanvendelsen. Det er et langt sejt træk at rette op på fortiden synder fra Ditlev Engels ledelsesperiode, men antallet af fabrikker er reduceret fra 31 til 19, antallet af medarbejdere er ultimo året faldet til 15.497
DIREKTION
mod 23.252 for 3 år siden, og generelt styres omkostninger og arbejdskapital
Anders Runevad,
Marika Frederiksson,
nu langt strammere. Der er sket en forenkling af de tekniske platforme, og
Anders Vedel,
med samarbejdet med Mitsubishi Heavy Industries omkring havvindmøller
BESTYRELSE
Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Henrik Andersen, Henry St‚nson, har man fundet en tung partner at dele den betydelige ressourceindsats med
Lykke Friis, Elja Pitkänen, Jørn A. Thomsen, Lars Josefsson
(men også med risiko for at miste unik know-how). Ledelsen forventer for
, 4 medarbejdervalgte repræsentanter
HOVEDAKTIONÆRER
2014 et uændret omsætningsniveau men en EBIT-margin på mindst 5% før
Marathon Asset Management LLP 5,22%, Capital Research and
særlige poster. Vi vurderer, at ledelsen har anlagt en forsigtig betragtning, og
Management Company 4,98%, BlackRock, Inc. 4,92%, Egne
aktier 0,70%
at en opjustering derfor kan trigge kursen.
FONDSKODE 0010268606
RIC VWS.CO