Montagevejledning Montering Skydedør

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
TILSTANDSVURDERING OG
RENOVERINGSFORSLAG
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Murværk
Mørtelrester i bund af
hulmure
Fugtproblemer indv. ved
gulv/bagvægge
Ødelagte og defekte
mursten
Rustne murbindere
Gavle utætte (vest, syd)
Formur nedbrydes
Formur rykkes længere
ud
Ekstra isolering (BR10)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Murværk
Mørtelrester i bund af
hulmure
Fugtproblemer indv. ved
gulv/bagvægge
Ødelagte og defekte
mursten
Rustne murbindere
Gavle utætte (vest, syd)
Formur nedbrydes
Formur rykkes længere
ud
Ekstra isolering (BR10)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Murværk
Mørtelrester i bund af
hulmure
Fugtproblemer indv. ved
gulv/bagvægge
Ødelagte og defekte
mursten
Rustne murbindere
Gavle utætte (vest, syd)
Formur nedbrydes
Formur rykkes længere
ud
Ekstra isolering (BR10)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Murværk
Mørtelrester i bund af
hulmure
Fugtproblemer indv. ved
gulv/bagvægge
Ødelagte og defekte
mursten
Rustne murbindere
Gavle utætte (vest, syd)
Formur nedbrydes
Formur rykkes længere
ud
Ekstra isolering (BR10)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Murværk
Mørtelrester i bund af
hulmure
Fugtproblemer indv. ved
gulv/bagvægge
Ødelagte og defekte
mursten
Rustne murbindere
Gavle utætte (vest, syd)
Formur nedbrydes
Formur rykkes længere
ud
Ekstra isolering (BR10)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Tag og loftrum
Stadig levetid på
tagplader
Nedfaldne/skadede
aftrækskanaler
Tage udskiftes samtidig
med murværk
Tag bæres af formur
Ekstra isolering i loftrum
(BR10)
Aftrækskanaler eftergås
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Tag og loftrum
Stadig levetid på
tagplader
Nedfaldne/skadede
aftrækskanaler
Tage udskiftes samtidig
med murværk
Tag bæres af formur
Ekstra isolering i loftrum
(BR10)
Aftrækskanaler eftergås
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Vinduer og døre
Der forekommer
kondensproblemer på
træ-alu vinduer
Nogle af trævinduerne
bør renoveres/udskiftes
(Tjørnevej 1-31)
Trædøre ved vinduespartier har stadig levetid
Trædøre i gavle (rækkehusene) bør udskiftes
Vinduer og døre udskiftes
samtidig med murværk
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Sålbænke
Skader og afskalninger
på sålbænke
Sålbænke udskiftes
samtidig med murværk
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Fundamenter
Skader og revner i
sokkelpuds flere steder,
især ved hjørner
Nye fundamenter
etableres samtidig med
nyt murværk
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Adgangstrapper
Skader og afskalninger
mange steder, men
stadig levetid på
adgangstrapper generelt
Reparationer af skader og
afskalninger
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Tagrende og -nedløb
Stadig levetid på
tagrender og -nedløb
Tagrender og -nedløb
udskiftes samtidig med
tage
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Garager ved
rækkehuse
Begyndende nedbrud af
tagpap, murværk,
træværk og porte.
Renovering – nyt paptag,
nye facadebeklædninger
og nye porte
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Garager ved
rækkehuse
Begyndende nedbrud af
tagpap, murværk,
træværk og porte.
Renovering – nyt paptag,
nye facadebeklædninger
og nye porte
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Garager ved
rækkehuse
Begyndende nedbrud af
tagpap, murværk,
træværk og porte.
Renovering – nyt paptag,
nye facadebeklædninger
og nye porte
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Garager ved
rækkehuse
Begyndende nedbrud af
tagpap, murværk,
træværk og porte.
Renovering – nyt paptag,
nye facadebeklædninger
og nye porte
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Læmure
Revnede sten, fuger og
afskalninger
Nyt murværk og ny
afdækning af murkrone
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Indeklima
Der er fugtproblemer på
vægge ved gulve
Der er kondensproblemer
på ruder
Ved en totalrenovering af
klimaskærmen vil dette
minimerer problemer
med kuldebroer
Etablering af ventilation
med varmegenvinding vil
kunne forbedre indeklimaet
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Vandinstallationer
Mange steder er der
manglende tryk på det
varme vand
Rør og/eller gennemløbsveksler udskiftes
løbende over driften
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
TILSTANDSVURDERING / OPTIMAL LØSNINGSFORSLAG
Varmeinstallationer
Ingen oplysninger om
problemer
Fremløbsventiler
monteres løbende over
driften for at få en bedre
komfort
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG
• Renoveringsforslag for hver type bolig er udarbejdet i samarbejde
med Vojens Andels-Boligforenings administration og bestyrelse.
Der er økonomisk grundlag for at kunne gennemføre forslaget.
Samtidig fremgår der af forslaget, hvad der minimum skal
udbedres ud fra en teknisk vurdering.
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
OVERSIGT OVER TYPER
• Type A: Hybenvej 3-13, Tjørnevej 2-24,
Syrenvej 2-24 (30 stk. gule rækkehuse
på 89 m2)
• Type B: Tjørnevej 1-31 (16 stk. gule
fritliggende huse på 113 m2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
• Type C: Øster Allé
42-62 (112. APRIL
stk.2013gule
fritliggende huse på 90 m2)
RENOVERINGSFORSLAG TYPE C
ØSTER ALLÉ 42-62 (11 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 90 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE C
ØSTER ALLÉ 42-62 (11 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 90 M2)
• Nye sålbænke
• Gavle mod syd demonteres og ommures – ca. 75%
• Øvrigt murværk eftergås for skadede sten og revnede fuger
• Fundamenter og trapper eftergås for skader, revner og
afskalninger
• Loftrum eftergås for nedfaldne/defekte aftrækskanaler
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE C
ØSTER ALLÉ 42-62 (11 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 90 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE B
TYPE B: TJØRNEVEJ 1-31 (16 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 113 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE B
TYPE B: TJØRNEVEJ 1-31 (16 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 113 M2)
• Nye sålbænke
• Gavle mod vest demonteres og ommures – ca. 75%
• Øvrigt murværk eftergås for skadede sten og revnede fuger
• Udskiftning/renovering af stuevinduer i nødvendigt omfang
• Fundamenter og trapper eftergås for skader, revner og
afskalninger
• Loftrum eftergås for nedfaldne/defekte aftrækskanaler
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE B
TYPE B: TJØRNEVEJ 1-31 (16 STK. GULE FRITLIGGENDE HUSE PÅ 113 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
Klimaskærme:
• Nye sålbænke
• Murværk eftergås for skadede sten og revnede fuger
• Fundamenter og trapper eftergås for skader, revner og afskalninger
• Loftrum eftergås for nedfaldne/defekte aftrækskanaler
Garage:
• Ny tagbelægning
• Ny vedligeholdelsesfri facadebeklædning på murværk og træværk
• Port i fuld bredde med fjernbetjening
For at få plads til porten fjernes trappe ved fordør og døren ændres til
vinduesparti (dør bruges generelt ikke)
Garage forlænges:
• Garagetage forlænges frem til facade – i stedet for at renovere gavle
Læmure:
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
• Læmure beklædes med vedligeholdelsesfri facadeplader
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
RENOVERINGSFORSLAG TYPE A
TYPE A: HYBENVEJ 3-13, TJØRNEVEJ 2-24, SYRENVEJ 2-24 (30 STK. GULE
RÆKKEHUSE PÅ 89 M2)
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
HVILKE MULIGHEDER HAR VI?
• Udskiftninger af bygningsdele (klimaskærm) eller renovering ?
• Gode grunde til at boligerne skal renoveres:
• Ingen sociale problemer
• Lav fraflytning
• Ingen udlejningsproblemer
• God økonomi
• God beliggenhed
• Indretninger er generelt tilfredsstillende med mulighed for individuelle
tilpasninger
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens AndelsBoligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
ØKONOMI, HERUNDER HUSLEJESTIGNING
V/VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING
RENOVERINGSFORSLAG FOR ALLE 3 TYPER - INKL. GARAGER
OG LÆMURE
Håndværkerudgifter incl.
byggepladsudgifter, finansiering og moms
kr. 11.500.000
Tilskud fra Landsbyggefonden
kr. -2.500.000
Til finansiering
kr. 9.000.000
Kontantlån - fast rente - løbetid 30 år –
obl. rente 3%
Årlig ydelse
kr.
503.564
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
ØKONOMI, HERUNDER HUSLEJESTIGNING
V/VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING
RENOVERINGSFORSLAG FOR ALLE 3 TYPER - INKL. GARAGER
OG LÆMURE
Ydelsesandel - forlængelse af taget ved
garager - Type A (øget brugsværdi)
kr.
33.571
Rest til fordeling pr. m2
Kr.
469.993
kr.
503.564
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
ØKONOMI, HERUNDER HUSLEJESTIGNING
V/VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING
RENOVERINGSFORSLAG FOR ALLE 3 TYPER - INKL. GARAGER
OG LÆMURE
Typer
Adresser
m2
Månedlig Tillæg
Samlet
husleje- carport månedlig
stigning
husleje
stigning
TYPE A Hybenvej 3-13
Syrenvej 2-24
Tjørnevej 2-24
89 Kr. 529
TYPE B Tjørnevej 1-31
Kr. 93
Kr. 623
113 Kr. 672
Kr.
-
Kr. 672
TYPE C Øster Allé 42-62
90 Kr. 535
Kr.
-
Kr. 535
TYPE D Syrenvej 1-19
Hybenvej 2-6
86 Kr. 511
Kr.
-
Kr. 511
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
DAGSORDEN
• Velkomst og valg af dirigent v/Vojens Andels-Boligforening
• Tilstandsvurdering v/Rambøll
• Renoveringsforslag v/Rambøll
• Økonomi, herunder huslejestigning v/Vojens Andels-Boligforening.
• Spørgsmål og debat
• Afstemning
• Afrunding
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013
VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12
2. APRIL 2013