Mad til 10 mia mennesker - kan planteforædlingen følge

MØLLEHOLMSKOLEN
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Trivsel og læring for alle
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 4335 2121 (Kontor Parkvej)
Tlf.: 4335 2650 (Kontor Højgården)
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.groenhoejskolen.dk
www.parkskolen.dk
www.hoejgaarden.htk.dk
Læreroversigt for skoleåret 2012-2013
Hermed en lille oversigt over de primære lærere på hver årgang.
På de nye skemaer fremgår det mere tydeligt, hvilke lærere der er i alle
klasserne.
Indskoling
0. årgang:
1. årgang:
Laila Arnoldi
Helle Bonde
Bodil Lindhardsen
Julie Steiner
Camilla Johansen
Jeanette Sørensen
Doris Martinelli
Charley Prødel
1.V:
1.V:
1.X:
1.Y:
1.XY:
1.F
Heidi Skov: Dansk, idræt
Kasper Braae: Matematik
Jannie Kjær: Dansk
Mie Hansen: Dansk
David Jespersen: Matematik, idræt
Marianne Storgaard & Mirijana Brygger: DSA
2. årgang:
2.VY:
2.Y:
2.X:
2.V:
2.X:
Annlisa Högberg: Matematik, idræt
Judy Hammel: Dansk
Simon Øksnebjerg: Matematik, idræt
Estrid Østergaard: Dansk
Camilla Kamp: Dansk
3. årgang:
3.Y:
3.V:
3.VY:
3.X:
3.Z:
3.X:
3.U
Helle Brandt Nielsen: Dansk, engelsk
Nete Kock: Dansk, billedkunst
Lise Quaade: Matematik
Bjarne Hansen: Matematik, idræt
Natasha Anderberg: Dansk, idræt
Birgitte Christiansen: Dansk, engelsk
Annette Løgstrup, Jane Aagaard, Per Rasmusson
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 4335 2121 (Kontor Parkvej)
Tlf.: 4335 2650 (Kontor Højgården)
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.groenhoejskolen.dk
www.parkskolen.dk
www.hoejgaarden.htk.dk
Mellemtrin
4. årgang:
4.XZ:
4.Z:
4.Y:
4.V:
4.X:
4.V:
4.Y:
Jannie Bahn: Matematik
Gitte Lønsmann Rasmussen: Dansk, engelsk, historie
Marianne Buhl: Matematik, natur/teknik
Michael Rasch: Matematik, idræt
Karina Larsen: Dansk, håndarbejde
Lonnie Sørensen: Dansk
May Reinhard Laursen: Dansk, engelsk
5. årgang:
5.V:
5.Z:
5.V:
5.XZ:
5.X:
5.Y:
5.Y:
5.F:
5.FZ:
Karen Raunsø: Dansk, musik
Lisbeth Apold: Dansk, engelsk
Louise Grønning: Matematik, natur/teknik, musik
Eivind Eysturoy: Matematik, sløjd
Rikke Krumbach: Dansk, historie, kristendom
Peter Hybschmann Madsen: Dansk
Grethe Rasmussen: Matematik
Lisbeth Grünberg: DSA, engelsk
Per Probst Jacobsen: Natur/teknik, sløjd
6. årgang:
6.YV:
6.VY:
6.VY:
6.Z:
6.ZX:
6.X:
6.XV:
Karina Sørensen: Dansk, matematik, engelsk
Susanne Parsbæk: Dansk, matematik
Ulrik Görtz: Kristendom, historie, idræt
Tina Andersen: Dansk, idræt
Espen Gade: Matematik, natur/teknik, idræt
Bettina Andersen: Dansk, kristendom, hjemmekundskab
Per Probst Jacobsen: Sløjd
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 4335 2121 (Kontor Parkvej)
Tlf.: 4335 2650 (Kontor Højgården)
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.groenhoejskolen.dk
www.parkskolen.dk
www.hoejgaarden.htk.dk
Udskoling
7. årgang:
7.VZ:
7.X:
7.ZX:
7.YV:
7.VY:
7.XY:
8. årgang:
8.V:
8.X:
8.Y:
8.VY:
8.X:
8.VXY:
9. årgang:
9.ZX:
9.YV:
9.V:
9.X:
9.VY:
9.XZ:
9.F
Helle Hvorslev: Dansk, matematik
Ib Tengmark: Dansk
Mette Mogensen: Dansk, engelsk
Patricia Romero: Dansk, engelsk
Villy Guldbæk: Matematik, fysik/kemi
Helle Patino: Geografi, biologi, fysik/kemi
Anne-Marie Carlsen: Dansk, engelsk
Daniella Hermansen: Dansk, biologi, geografi
Søren Jarl: Dansk, samfundsfag
Michael Judge: Matematik
Helle Ibenholdt: Matematik
Palle Terkelsen: Fransk, kristendom, historie
Jacob Jensen: Dansk, engelsk, samfundsfag
Jesper Petersen: Dansk, engelsk, historie
Marianne Poulsen: Dansk, tysk
Marianne Hasbo: Dansk, kristendom, historie
Helle Ibenholdt: Matematik, fransk
Lisette Hansen: Matematik, samfundsfag, tysk
Flemming Bøndergaard & Heidi Stampe Andersen: DSA