Vinteropbevaring af din båd

ETABLERING OG SÅNING
Kvalitet og tilberedning af såbed
•
•
•
•
•
Ensartet jævnt såbed
Tør lysnet overflade
God jordfugtighed 2-5 cm i dybde
God fast bund uden sål
Lettere luftigt , gode betingelser for lys og
varme, sikring af optimal fremspiring af
løgfrø
TEKNIK FOR ETABLERING
AF SÅBED
• Såbedsharve
• Stennedlægningsfræser
• Stenrive / Stensamler
KIVI-PEKKA STENSAMLER
• Finsk produceret
• Udvikling og teknik danner grundlag for
årelang erfaring
• Kraftig, robust med stor kapacitet og
effektivitet
• Maskinen er opbygget af Finsk kvalitet stål
JORD CONTAINER
•
•
•
•
•
Rist i bund og bagvæg
Jord frasorteres igennem 1520 cm stenlag
Ved tømning ruller sten mod
bagvæg og jorden samles i
container
Jord siver fra container efter
tipning
Opsamles ca. 200 L ( tør )
Opsamles ca. 400 L ( vådt )
Eks. 10 læs/Ha = 2 m3 jord
KIVI-Pekka
•
•
•
•
•
•
•
Min. 80Hk traktor
Håndtere sten på 50 cm
Indføringstromle 113 cm
Stensold 30-35-40-50 mm
Arbejdsdybde max.15 cm
30 kr/time vedligeholdelse
PRIS ca. 265.000-350.000
LØGSÅMASKINER
MONOSEM MS
VERSION A /C
HØJERE UDBYTTE OG BEDRE KVALITET
•
Færre kørespor, større bedbredde
•
Ændre
rækkeafstand/udsåsmægde efter
plads-og lysforhold
•
Såmaskinen opbygges og
udstyres efter egne forhold
•
Indstilling og vedligeholdelse af
såmaskine
SPORVIDDE / BEDBREDDE
RÆKKEAFSTAND
UDSÅSMÆNGDE
TILDÆKKER
MONOSEM MS
•
•
•
•
•
•
•
SPECIALIST I PRÆCISIONSSÅNING
HØJ KVALITET I MATERIALER
LAVE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER
ROBUST, ENKEL OG ALSIDIG
NEM AT INDSTILLE OG ANVENDE
HØJ PRÆCISION
OPTIMALT RESULTAT