Projektleder til salg og projektledelse af

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014
Opdateret 09/2014
Fakta om investering i
vindmøller
Der er mange gode argumenter
for at investere i vindmøller:
Langsigtet investering
ü
Stor opsparing
ü
Stor skattefordel
ü
Stabil indtjening over tid
ü
Konjunktur neutral (relativ)
ü
PROJEKTER TIL SALG
Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast.
Alle projekterne er placeret i Tyskland.
Vores projekter er alle velegnet som:
Denne salgsoversigt er opdelt i 4 afsnit:
•
Investering
•
Vindmølleparker (mindste 2 møller)
•
Pension
•
Enkelte vindmøller
•
Skatteplanlægning
•
Vindmølleandele i K/S’er
•
Generationsskifte
•
Solanlæg
Vi er altid åbne for en dialog om pris og vilkår. Projekterne er kendetegnet ved, at de har en veldokumenteret
trackrecord, er fuldt funktionsdygtige og er prissat efter
aktuelle sol- og vindforhold. Der er således tale om sunde
investeringer med fordelagtige rammeaftaler.
Du kan læse mere om de enkelte projekter i det
efterfølgende.
180 Vindmøller i administration hos Momentum
160 Administration
140 Antal
Momentum
er en af markedets største og mest seriøse
120 forvaltere
af
vindmøller. Vi tilbyder:
100 •
180 160 140 80 Økonomisk
forvaltning af selskabet i Danmark
med60 tæt kontakt til alle interessenter i ind- og udland
Forvaltning
af alle aftaler
20 •
0 Portefølje
på over 1,3 mia. DKK
Antal installerede MW 100 40 •
Antal møller 120 Antal møller 80 Antal installerede
60 40 •
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 est 2013 Tysktalende personale
•
Omfattende netværk sikrer optimale vilkår
•
Rapportering til ejere
•
Online kundeportal der skaber transperens
•
Håndtering af reparationer og skader
•
Overordnet ansvarlig for møllens drift så du kan
koncentrere dig om det som du laver i det daglige
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 est 2013 Værdi af vindmøller Værdi pg solanlæg
i administration hos Momentum
af vindmøller og solanlæg Værdi i mio. kr.
i administraAon i Momentum 1.800 1.600 •
Mere end 12 års erfaring med mølledrift
Værdi i mio. Kr. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -­‐ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 est est 2014 2015 År Tilbud til nye administrationskunder
Er du allerede ejer af en vindmølle eller solanlæg, tilbyder vi en gratis gennemgang af dit projekt. Vi giver efterfølgende vores
bud på hvor der kan foretages optimereringer i form af øgede indtægter eller besparelser. Mange års erfaring og betydelige
rammeaftaler med vores leverandører giver os mulighed for at tilbyde lavere priser på eksempelvis revision, forsikring servicekontrakter og reservedele. Tilsvarende har vi meget gode aftaler omkring salg af el, som sikrer vores kunder optimale salgspriser
på den producerede strøm.
Skift administrator til Momentum Gruppen A/S og vi tilbyder en 15 % reduktion af administrationshonoraret uanset før pris!!
Vi er sikre på, at vi kan administrere dit vindmølle- eller solprojekt bedre end du får det i dag – både billigere og mere effektivt!
Det er nemt at skifte administration til os, vi skal nok tage os af alt det praktiske. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
VINDMØLLEPARKER
2014-4 Windpark Egeln
Windpark Hefaistos er beliggende syd-vest for Magdeburg i Sachsen-Anhalt, Tyskland og består af 11 Vestas V80 2,0 MW og en
Vestas V90 3,0 MW med en kapacitet på 25 MW og en forventet årlig produktion på 35.800.000 KWt. Parken er opført i 2005/2006 og
er en del af et areal udvalgt til vindenergi. På området er opsat 30 vindmøller i alt.
Vestas V80 (11 stk.) og Vestas V90 (1 stk.)
Antal
11 x 2 MW +1 x 3 MW
Kapacitet
25 MW
Navhøjde i meter
70 (+ 100)
Rotordiameter
80 (+90)
Idriftsat
Q4 2005 / Q1 2006
Årlig produktion i kWt
35.800.000 (2006-2013)
Servicekontrakt
Vestas Optisafe full service
Pris i EUR / DKK
Kontakt Momentum Gruppen A/S
Indskud EUR/DKK
Kontakt Momentum Gruppen A/S
Skattefradrag i 2014 (15%)
Kontakt Momentum Gruppen A/S
Skattebesparelse (v/51,7%)
Kontakt Momentum Gruppen A/S
2014-02 Windpark Athene
Windpark Athene er beliggende i Niedersachsen i Tyskland og består af 9 Enercon E-70 2,0 MW vindmøller. Møllerne er blevet tilsluttet
i 2005 (5 vindmøller) og 2006 (4 vindmøller).
Enercon E 70 (9 stk.)
Antal
9 x 2 MW
Kapacitet
18 MW
Navhøjde i meter
85
Rotordiameter
71
Idriftsat
Q4 2005 / Q1 2006
Årlig produktion i kWt
28.009.823kWt (2007 – 2013)
Service kontrakt
Enercon EPK 15 års full service
Pris i EUR / DKK
Kontakt Momentum Gruppen A/S
Indskud EUR/DKK
11.388.000 EUR / 84.842.805 DKK
Skattefradrag i 2013 (15%)
22.908.750 DKK (beregnet som minimum)
Skattebesparelse (v/51,7%)
11.843.823 DKK (beregnet som minimum)
Alle handler er kendetegnet ved
Teknisk gennemgang af møllen. Evt. mangler
ü
udbedres og møllerne overdrages i god stand.
Datarum til due diligence
ü
ü Deponering hos advokat
Frigivelse af købesum når alt er på plads
ü
VINDMØLLEPARKER
2014-04 WP 40
Windpark WP-40 er beliggende i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland og består af 15 NEG Micon vindmøller (12 x 900 kW + 3 x 750
kW) som er blevet tilsluttet i 2002/2003. Repowering er ved at blive undersøgt.
NEG MICON 900 (12 stk.) og NEG MICON 750 (3 stk.)
Antal
12 x 900 kW + 3 x 750 kW
Kapacitet
13,05 MW
Navhøjde i meter
74 (+48)
Rotordiameter
70 (+ 52)
Idriftsat
2003 (+ 2002)
Årlig produktion i kWt
15.757.000
Service kontrakt
Ja
Pris i EUR / DKK
8.000.000 EUR / 59.680.000 DKK
Afkast i 2014 før skat og finansiering
10,51%
Indskud EUR/DKK
1.771.600 EUR / 13.189.420 DKK
Skattefradrag i 2014 (25% ) - afhængig af overtagelsesdato
14.920.000 DKK(beregnet som minimum)
Skattebesparelse (v/51,7 %)- afhængig af overtagelsesdato
7.713.640 DKK (beregnet som minimum)
ENKELTE VINDMØLLER
2014-05 WP 23
Vestas V80 2,0 MW vindmøllen er beliggende i Niedersachsen i Tyskland og er blevet tilsluttet i 2004.
Vestas V80 (1 stk.)
Antal
1 x 2 MW
Kapacitet
2 MW
Navhøjde i meter
100
Rotordiameter
80
Idriftsat
2004
Årlig produktion i kWt
3.668.154
Service kontrakt
Full service
Pris i EUR / DKK
1.957.000 EUR / 14.599.220 DKK
Afkast i 2014 før skat og finansiering
12,00%
Indskud EUR/DKK
391.400 EUR / 2.919.844 DKK
Skattefradrag i 2014 (15%)- afhængig af overtagelsesdato
986.332 DKK (beregnet som minimum)
Skattebesparelse (v/52,2%)- afhængig af overtagelsesdato
509.934 DKK (beregnet som minimum)
SOLANLÆG
2014-08 Solanlæg 792 kWp Bayern
Tagbaseret PV anlæg som er blevet tilsluttet det tyske el net fra 2007 til 2011.
Tagbaseret solcelleanlæg
Kapacitet
792 kWp
Idriftsat
2007, 2008, 2011
Årlig produktion i kWt
768.240 kWt
Service kontrakt
Ja
Pris i EUR / DKK
3.390.558 EUR /25.293.563 DKK
Afkast i 2014 før skat og finansiering
8,19 %
Indskud EUR/DKK
6.363.305 DKK
Skattefradrag i 2014 (25% af anskaffelsessum) - afhængig af overtagelsesdato
4.908.821 DKK (beregnet som minimum)
Skattebesparelse (v/52,2%) – afhængig af overtagelsesdato
2.562.405 DKK (beregnet som minimum)
2014-09 Solanlæg 857,25 kWp Sachsen
Tagbaseret PV anlæg som er blevet tilsluttet det tyske el net i 2009.
Tagbaseret solcelleanlæg
Kapacitet
857,25 kWp
Idriftsat
2009
Årlig produktion i kWt
776.674 kWt
Service kontrakt
Ja
Pris i EUR / DKK
3.045.609 EUR /22.720.424 DKK
Afkast i 2014 før skat og finansiering
8,31%
Indskud EUR/DKK
842.677 € / 6.286.369 DKK
Skattefradrag i 2014 (25% af anskaffelsessum) - afhængig af overtagelsesdato
5.379.865 DKK (beregnet som minimum)
Skattebesparelse (v/52,2%) – afhængig af overtagelsesdato
2.425.040 DKK (beregnet som minimum)
Fakta om investering i tyske solanlæg
Solindstråling er en stabil og pålidelig energikilde. Fluktuaü
tionen over en 20 års periode er historisk mindre end 3 %
Få eller ingen bevægelige mekaniske dele betyder
ü
reduceret behov for vedligeholdelse og øger omkostning ernes forudsigelighed
Lange el-salgs aftaler (EEG ordning) sikrer stabile
ü
indtægter i mindst 20 år
Kort tilbagebetalingstid af egenkapital
ü
Fordelagtige skattemæssige afskrivninger
ü
Stor skattefordel
ü
Konjunktur neutral (relativ)
ü
Stabile politiske forhold
ü
Bemærk
Der blev vedtaget ændringer af afskrivningsloven, som omhandler
nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller (> 1 MW).
Dvs. at møller – brugte som nye – over 1 MW, og som er blevet
anskaffet efter den 1. januar 2013, får reduceret afskrivningssatsen
fra 25 % af anskaffelsessummen til 15 %.
Vigtigt er det dog at påpege, at Momentum Gruppen A/S primært
kigger på driften af møllerne og at denne skal være sund og fornuftig
ud fra en investeringsbetragtning og ikke en skattebetragtning.
Få meget mere at vide hos:
Momentum Gruppen A/S
Københavnsvej 4
4000 Roskilde
Tlf. 46 33 70 10
www.momentum-gruppen.com
Som kunde hos Momentum Gruppen A/S får du markedets mest innovative
løsninger til din rådighed. Vi tager vindmølleadministration alvorligt, og ved,
at det gør en stor forskel for vores kunder. Herved skaber vi større overblik,
højere indtægter, lavere omkostninger og bedre sikkerhed.
Copyright Momentum Gruppen A/S