Andel til salg i Vadestedet i Ry

De 16 boliger der sættes
til salg i etape II
6
8
1
3
5
7
11
10 12
2
4
6
13
19
14
9
17 15
Klokkelyng
4
Kærmysse
2
1
3
5
7
9
11
8 10
12
13
19 17
15
16
18 20
22
14
25 23
21
16
21
23
18 20
22
29 27
25