FT 1840 Nordborg - Holm

TALFORSTÅELSE OG TITALSYSTEM
HELE TAL
Talmængden N er de naturlige tal og det er alle hele positive tal, der er større end 0.
Eks. 1 2 3 4 5
Talmængden Z er de hele tal og det er alle de positive tal, de negative tal og 0.
Eks. -8 -5 0 3 14
Talmængden Q er de rationale tal og det er alle hele tal og tal der kan skrives som en brøk.
Eks.
-13,5
-5
0
1,5
BRØKER
Tæller - brøkstreg - nævner
8,3
17
CIFFER
Eks.
22 er et tocifret tal
377 er et trecifret tal
DECIMALTAL
Tal med komma. Cifrene til højre for komma hedder decimaler.
Eks. 3,78 har 2 decimaler
2354,8 har en decimal
33, 89452 har 5 decimaler
TALLINJE
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POSITIONSSYSTEM
Tallet 5348,75
tusinder hundrede tiere enere
5
3
4
8
tiendedele hundrededele
,
7
5
SAMMENSATTE TAL
Et naturligt tal større end 1, der ikke er et primtal, altså et tal der har flere end 2 divisorer.
Eks. 8 er et sammensat tal for både 1, 2, 3 og 8 går op i tallet, 8 har derfor 4 divisorer.
36 er et sammensat tal for både 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 og 36 går op, 36 har derfor 8 divisorer.
PRIMTAL
Et naturligt tal større end 1, som kun kan deles med 1 og med tallet selv. Tallet har netop 2 divisorer.
Eks. 5 er et primtal for kun 1 og 5 går op i tallet
13 er et primtal for kun 1 og 13 går op i tallet
KVADRATTAL
Et naturligt tal, som er kvadratet på et andet naturligt tal.
Eks. 16 er et kvadrattal for
100 er et kvadrattal for
KVADRATROD
Eks.
= 5, for
100 = 10, for
POTENS
Et tal ganget med sig selv et antal gange.
Eks.
=
=